စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေပးသူနဲ႔ ယူသူ

လက္ရိွ လူ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ခဏခဏ ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာေလးေတြပါပဲ။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အစားအေသာက္ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ပစၥည္း ဥစၥာ ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာ ေစတနာကို ရင္ထဲကေန အရင္းခံျပီး လမ္းျပေပးခဲ့ေသာ စကားမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အေပးခံရသူ (သို႔) ယူတဲ့ သူဘက္မွ မေကာင္းတဲ့စိတ္ ေတြးေတာျခင္းေၾကာင့္ အရာရာဟာ သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္လို႔ သြားပါေတာ့မယ္။

တစ္ဘက္လူက ေစတနာထား လမ္းျပ ေျပာဆိုျခင္းကို ဒီလူ ဆရာ အရမ္းလုပ္တာပဲ ၊ ငါ့မ်ား ဝယ္မစားနိုင္ဘူး မွတ္ေနလား စသျဖင့္ သူတစ္ပါး အေပၚမွာ မေကာင္းတဲ့ ဘက္မွ ျမင္တဲ့ အျမင္ဟာ အရမ္းကို နိမ့္က်လြန္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေပးသူက ေစတနာထား ေပးတဲ့ အရာေတြကို ယူသူကလည္း ေစတနာကို နားလည္ေအာင္ ၾကည့္ကာ ယူပါ။

ေပးသူ ယူသူ နွစ္ဦး နွစ္ဘက္ အရာရာ အဆင္ေျပတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုးဟာလည္း အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ သူတစ္ပါးရဲ႕ ကိုယ့္အေပၚ ထားတဲ့ စိတ္ကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္နိုင္ၾကပါေစ။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...