စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အင္းေလးကန္ကုိ ယူနက္စကုိက ဇီ၀ အသုိက္အ၀န္း သီးသန္႔ ျဖစ္တည္မႈ နယ္ေျမ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳယူနက္စကုိ၏ လူသားႏွင့္ ဇီ၀ အသုိက္အ၀န္း ဆက္စပ္ျဖစ္တည္မႈ စီမံကိန္းကုိ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေရး
ေကာင္စီက ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးခရုိင္ အတြင္းရွိ အင္းေလးကန္ကုိ ကမာၻ႔ ကြန္ယက္အတြင္းရွိ ဇီ၀ အသုိက္အ၀န္း သီးသန္ ႔ျဖစ္တည္မႈ နယ္ေျမအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၈ရက္မွ ၁၂ရက္အထိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ ယူနက္စကုိ အစည္းအေ၀းတြင္ ဇီ၀ အသုိက္အ၀န္း သီးသန္႔ ျဖစ္တည္မႈ နယ္ေျမသစ္ ၂၀ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ထည့္သြင္းခဲ့ရာတြင္ အင္းေလးကန္ ပါ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယူနက္စကုိသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၀မွ ေနရာ ၆၅၁ ခုကုိ ဇီ၀ အသုိက္အ၀န္း သီးသန္႔ ျဖစ္တည္မႈ နယ္ေျမအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး အင္းေလးကန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံး ဇီ၀ အသုိက္အ၀န္း သီးသန္႔ျဖစ္တည္မႈ နယ္ေျမ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ႀကီးခရုိင္ ေညာင္ေရႊၿမဳိ႕အတြင္း တည္ရွိသည့္ အင္းေလးကန္သည္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေရမျပတ္ေသာ စိမ့္စမ္းေဒသျဖစ္ၿပီး ဇီ၀ျဖစ္တည္မႈ စနစ္ ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၂၆၇မ်ဳိးႏွင့္ ေရခ်ဳိငါး မ်ဳိးစိတ္ ၄၃မ်ဳိးတုိ႔ ခုိနားရာ ေဒသ အျဖစ္ တည္ရွိသည္။ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၂၆၇မ်ဳိးအနက္ ၈၂မ်ဳိးမွာ စိမ့္စမ္း ေဒသတြင္ က်င္လည္ က်က္စားသည့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေရခ်ဳိငါး မ်ဳိးစိတ္ ၄၃မ်ဳိးအျပင္ ဖ်ံႏွင့္ ပင္လယ္လိပ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ယူနက္စကုိ၏ တရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ အင္းေလးေဒသတြင္ ေနထုိင္သည့္ အင္းသူ၊ အင္းသားမ်ားမွာလည္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြသည့္ ဘ၀ ေနထုိင္မႈ ပုံစံ ရွိၾကၿပီး ေျမသား၊ ဒုိက္ႏွင့္ ေမွာ္တုိ႔ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ “ကၽြန္းေမ်ာ” (ယူနက္စကုိက ေရျခံဟု ေဖာ္ျပထား)မ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ ေရေပၚ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကုိင္ၾကသည္ဟု ယူနက္စကုိ၏ တရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ seetheworldinmyeyes.com ႏွင့္ awiu.org တုိ႔မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
http://www.unesco.org/…/twenty_new_sites_added_to_unescos…/…
Nz (႐ုိးရာေလး)
https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/photos/pcb.907491952627391/9074919

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...