စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဥာဏ္စဥ္ကို ရွင္းနည္း .....အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မွာ ဘယ , အာဒီန၀ , နိဗၺိဒါ , မုဥၥိတုကမ်တာဥာဏ္တို႔ကို ၾကာျမင့္စြာ မေတြ႔ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုဥာဏ္တို႔၌ မရွင္းဘဲ ရွိတတ္၏ ...

သို႔ျဖစ္၍ ရွင္းလင္းစြာ သိလိုလွ်င္ ဥာဏ္အသီးသီးကို အခ်ိန္ျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ ရႈမွတ္ပါေလ ...

ပံုကား -

ၠဤနာရီ၀က္အတြင္း တစ္နာရီအတြင္း၌ အျဖစ္အပ်က္ ၂-ပါးလံုးကို ရႈ႕မည္ ...

ဥဒယဗၺယဥာဏ္ကိုသာ ျဖစ္ေစရမည္ဟု ပိုင္းျခား၍ မွတ္ေနလွ်င္ ထိုအခ်ိန္ နာရီအတြင္း၌ အထက္ဥာဏ္သို႕ မတက္ဘဲ ဥဒယဗၺယဥာဏ္သာ လွ်င္ျဖစ္ ေနလတၱံ ...

အခ်ိန္ေစ့ေသာအခါ၌ အပ်က္ကိုသာ ေတြ႕ျမင္လ်က္ သူ႕အလိုလို ဘဂၤ ဥာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ လတၱံ ...

အကယ္၍ ... သူ႕အလိုလို မျဖစ္ေသးပါမႈ "အပ်က္ကိုသာ ရႈမည္ ၊ ဘဂၤ ဥာဏ္ ကိုသာ ျဖစ္ေစမည္"ဟု အခ်ိန္ နာရီျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ မွတ္ေနလွ်င္ အပ်က္ကိုသာ သိလ်က္ ဘဂၤဥာဏ္ ျဖစ္ေပၚေနလတၱံ ... အခ်ိန္ေစ့ေသာ အခါ ေနာက္ဥာဏ္သို႕ သူ႕အလိုလို တက္လတၱံ ... ေနာက္၌လည္း နည္းတူပင္တည္းးး

သူ႔အလိုလုိ မတက္ပါမူ ထိုဥာဏ္၌ အားရေသာအခါမွာ "ေၾကာက္ဖြယ္ေဘး ကို ျမင္လ်က္ ဘယဥာဏ္ ျဖစ္ပါေစ"ဟု စိတ္ညႊတ္လိုက္လွ်င္ ေၾကာက္ဖြယ္ ထင္လ်က္ ဘယဥာဏ္ ျဖစ္ေပၚလတၱံ ...

ထိုဥာဏ္၌ အားရျပန္လွ်င္ "အျပစ္ကို ျမင္လ်က္ အာဒီန၀ဥာဏ္ ျဖစ္ပါေစ" ဟုစိတ္ကို ညႊတ္လိုက္ပါ ...

မွတ္တိုင္း မွတ္တိုင္း အျပစ္ျမင္လ်က္ အာဒီန၀ဥာဏ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ...

ထိုဥာဏ္ကို အားရျပန္လွ်င္ "ၿငီးေငြ႕လ်က္ ရႈျမင္ေသာ နိဗၺိဒါဥာဏ္ ျဖစ္ ပါေစ"

ထိုဥာဏ္၌ အားရျပန္လွ်င္ "သခၤါရတို႔မွ လြတ္လုိေသာမုဥၥိတုကမ်တာ ဥာဏ္ ျဖစ္ပါေစ" ဟု ဆင္ျခင္လိုက္ပါ ...။

သခၤါရတို႕မွ လြတ္ေျမာက္လိုလ်က္ သခၤါရတို႔ကို စြန္႕လႊတ္လုိလ်က္ မုဥၥိတု ကမ်တာဥာဏ္သည္ မွတ္ခ်က္တိုင္း၌ ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္ ...။

အားရေသာအခါမွာ အထက္ဥာဏ္သို႕ တက္ရန္ စိတ္ညႊတ္လိုက္ပါ ... မခံႏိုင္ေသာေ၀ဒနာ ထင္ရွားျခင္း ...ဣရိယာပုတ္ ျပင္လိုျခင္း ... အားမရျခင္းတို႔ႏွင့္တကြ ပဋိသခၤါဥာဏ္ ျဖစ္ေပၚပါလိမ့္မည္ .....။

ထိုဥာဏ္၌ အားရျပန္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးသိမႈ သခၤါရုေပကၡာဥာဏ္သို႕ တက္ရန္ စိတ္ညႊတ္လိုက္ပါ ... သူ႕အရွိန္ႏွင့္သူ အလိုလိုပင္ သိလ်က္ သိလ်က္ အလြန္ သိမ္ေမြ႕စြာ သခၤါရုေပကၡာဥာဏ္ ျဖစ္ေပၚပါလိမ့္မည္ ...။

ဤနည္းျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ ပိုင္းျခား၍ မွတ္ေနလွ်င္ ပိုင္းျခားထားေသာ ထုိကာလ အတြင္း၌ ျဖစ္ေစလိုေသာ ဥာဏ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို လည္ေကာင္း ...

ထုိထိုဥာဏ္၌ အားရ၍ အထက္ဥာဏ္ကို ျဖစ္ေစလိုတဲ့ အခါ အခ်ိန္ေစ့ေသာ အခါက်မွ မွတ္သိမႈသည္ အထက္ဥာဏ္အျဖစ္သို႕ ဒီဂရီအိမ္ေျမွာင္ကဲ့သို႕ ကူးေျပာင္း ကူးေျပာင္းသြားသည္ကို လည္ေကာင္း ...

ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ရပါလတၱံ .....

တစ္ႀကိမ္မွ်ျဖင့္ မရွင္းေသးလွ်င္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အားထုတ္ၾကည့္ပါေလ ...

ၠဤသို႕ မပိုင္းျခားဘဲ ရႈမွတ္ေနလွ်င္ကား ထက္သန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ မၾကာမီ တစ္ခဏအတြင္း ေလး ငါး ဆယ္ မွတ္ အတြင္းမွာေသာ္လည္း သခၤါရုေပကၡာဥာဏ္သို႔သာလွ်င္ ေရာက္သြားတတ္သည္ ...

ဖိုလ္သို႔လည္း ခဏခဏ ေရာက္သြားတတ္သည္ ... ႏိုင္နင္းေသာသူမွာ သြားေနရင္း စားေသာက္ေနရင္းေသာ္လည္း ဖိုလ္သို႕ ေရာက္သြား တတ္ ေသး၏ .....။

(မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး)

~~~ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္စင္အေပါင္း က်န္းမာရႊင္လန္း ျငိမ္းေအးႏိုင္ၾက ပါေစ 


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=450519641712539&set=a.3510477149930

ႀကက္ဥ ဘဲဥ ၏ က်န္းမာေရး ႏွင္႔ အဟာရ


ႀကက္ဥ၊ ဘဲဥေတြက ေသြးတြင္း မေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာအဆင့္ကို ျမင့္တက္ေစတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေၾကာင့္ စားရမွာ ခပ္လန္႔လန္႔ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ ေတြကို အသင့္အတင့္စားေပးမယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါအက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္ -

မ်က္စိက်န္းမာေရးကို ေကာင္းေစပါတယ္
ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥစတဲ့ ဥအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ လူတင္နဲ႔ ဇီဇန္သင္းစတဲ့ ပ႐ိုတင္းဓာတ္တို႔မ်ားစြာ ပါဝင္တာေၾကာင့္ အသက္ႀကီးခ်ိန္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ မက္ကူလာ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ (Macular Degeneration) နဲ႔ အတြင္းတိမ္ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။
ႏွလံုးေသြးေၾကာစနစ္ က်န္းမာေရးကို ေကာင္းေစပါတယ္
တစ္ေန႔မွာ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ တစ္လံုးစားေပးရင္ ႏွလံုးအထူးကု ဆရာဝန္နဲ႔ ေဝးေဝးမွာ ေနႏိုင္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္က ဆိုပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥကို ပံုမွန္ တစ္ေန႔တစ္လံုး စားတာေၾကာင့္ ေသြးခဲႏႈန္း၊ ႏွလံုးေရာဂါထတာနဲ႔ ေလျဖတ္တာတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ လို႔ပါ။
ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြက ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္
ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥအႏွစ္မွာ ဗီတာမင္ ဘီကိုလင္းဓာတ္ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ဥအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဦးေႏွာက္အတြက္ အစာလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ နာ့ဗ္ေၾကာေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အားေကာင္းေစတာေၾကာင့္ပါ။ ကိုလင္းဓာတ္ဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မွာလည္း မရွိမျဖစ္ အေရးပါ ပါတယ္။ သေႏၶသား ဦးေႏွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးပါလို႔ပါ။
ရင္သားကင္ဆာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္
ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥစားတာက ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစတယ္လို႔ တျခားေလ့လာမႈ ေတြက ဆိုပါတယ္။ တစ္ပတ္မွာ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥႏွစ္လံုးေအာက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး စားတာက ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းေစတယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆုိပါတယ္။
ဆံေကသာ၊ လက္သည္းနဲ႔ အသားအေရကို က်န္းမာလွပေစပါတယ္
ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥမွာ ဆာလဖာ ပါဝင္တာေၾကာင့္ အသည္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေကာင္းေစ တာ၊ ဗီတာမင္ဘီ စုပ္ယူအား ေကာင္းေစတာ စတဲ့အာနိသင္တို႔ကို ရရွိေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆာလဖာဟာ ေကာ္လာဂ်င္နဲ႔ ကီရာတင္တို႔ ထုတ္လုပ္မႈ ေကာင္းေစတာေၾကာင့္ အသားအေရကို လွပေစတာ၊ လက္သည္းေတြကို သန္စြမ္းေစတာနဲ႔ ဆံေကသာကို ေတာက္ပေစတာစတဲ့ အစြမ္းသတၱိေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။
ႂကြက္သားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစပါတယ္
ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥထဲမွာပါတဲ့ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ႂကြက္သားတည္ေဆာက္မႈကို အားေကာင္းေစပါတယ္။
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းေပးႏိုင္ပါတယ္
နံနက္စာအေနနဲ႔ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥကို စားေပးတာက အဝလြန္ေနသူနဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားေနသူ ေတြကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း လူဝီစီးယားနားျပည္နယ္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေလ့လာမႈ အရ သိရပါတယ္။ နံနက္စာ အေနနဲ႔ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥစားတဲ့သူေတြက ကယ္လိုရီမ်ားတဲ့ အစာေတြကို ေလွ်ာ့စားျဖစ္ကာ ၾကာၾကာဗုိက္ျပည့္ေစလို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။


 
http://www.futuresky-es/blog/show?id=6375524%3ABlogPost%3A305909

အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းကစိတ္က်ျခင္းကို သက္သာေစႏိုင္စိတ္က်ျခင္းကို ကုစားတဲ့ေနရာ မွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္း ဟာလည္း နည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ လာေနတယ္လို႔ စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာဝန္ေတြက သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။ စိတ္က်ေနသူအမ်ားစုဟာ အင္တာ နက္နဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ေတြ အသံုး ျပဳၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ရရွိလာႏိုင္ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေလ့လာမႈကို နယူးဇီလန္ စိတ္က်န္းမာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဦးေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။


ေလ့လာမႈေခါင္းေဆာင္ Dr.Judi Clements က"၁၉၅၀ျပည့္ ႏွစ္မ်ား မွာေတာ့ စိတ္ဖိစိးမႈနဲ႔ စိတ္က် ေဝဒနာကို ခံစားေနရသူေတြဟာ တယ္လီဖုန္းကို အသံုးျပဳျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားထံ လည္ ပတ္ျခင္းေတြကသာ ကုစားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀ဝ၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္မွာေတာ့ လူထုဟာ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း၊ လည္ပတ္ ျခင္းေတြထက္စာရင္ အင္တာနက္မွ တစ္ဆင့္ လူမႈကြန္ယက္ေတြ အသံုး ျပဳကာ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ စကားေျပာျခင္း အားျဖင့္ စိတ္က်န္းမာေရးကို ျမႇင့္တင္ ႏိုင္လာၾကတယ္"လို႔ ေျပာၾကားထားပါ တယ္။


စိတ္က်သူေတြဟာ သူငယ္ခ်င္း ကိုျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္မသိေသးတဲ့ သူစိမ္း တစ္ေယာက္ကို မိတ္ေဆြဖြဲ႕စကားေျပာ ရမွာ စိတ္သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ ရွက္ေနစရာမလိုဘဲ စကားေျပာႏိုင္တဲ့ အတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စိတ္က်ေဝဒနာ ေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ား သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။ ရလဒ္မ်ား အရေတာ့ လူမႈကြန္ယက္ facebook ကို အသံုးျပဳသူေတြဟာ စိတ္ဖိစီးမႈ ေလ်ာ့ပါးႏိုင္ၿပီး စိတ္က်ျခင္းေတြ ကိုလည္း ကြန္မန္႕မ်ားေရးသားျခင္း၊ Status မ်ား၊ ခံစားခ်က္စာသားမ်ား ေရးသားမွ်ေဝျခင္းအားျဖင့္ ေလ်ာ့ပါး ႏိုင္ေၾကာင္း Dr.Judi Clements က ေျပာၾကားထားပါတယ္။


 ဒါ့အျပင္ စိတ္ထဲမွာခံစားေနရတာကို သူငယ္ခ်င္း ေတြ သိရွိေအာင္ေျပာျပႏိုင္တဲ့
အတြက္ အကူအညီမ်ားစြာလည္း ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ ကိုေျပာျပတာဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမဟုတ္ေပမယ့္ ယံုၾကည္ ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြထံကေန အင္တာ နက္ကို အသံုးျပဳၿပီး တိုင္ပင္တာဟာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာ ထက္စာရင္ စိတ္က်ျခင္းကို ပိုမိုေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ တယ္လို႔ အခု ေလ့လာမႈမွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ 


ၿငိမ္းေအး
ref:ANI

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=450303941734109&set=a.3510477149930

ေခါက္ဆြဲထုပ္ကို အႏၱာရာယ္ကင္းေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္နည္း


Wednesday, July 31, 2013

လူအမ်ားစုဟာ ေရးေႏြးထဲ အဆင္သင့္ ထည့္စားရံု လြယ္ကူတဲ့ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ထုပ္ေတြကို စားသံုးမႈ မ်ားၾကပါ တယ္။ ဒါေတြက ၾကာရွည္လည္း အ ထားခံတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ တျဖည္း ျဖည္း ပိုမိုတြင္က်ယ္လာပါတယ္။

အဆင္သင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္( Instant Noddle) ေတြကို ဂ်ပန္ကုမၸဏီ တစ္ခုက စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ အဆင္သင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္ ေတြကို ေန႔စဥ္ စားေနတာဟာ က်န္းမာေရးကို အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အာဟာရတန္ဖိုး နည္းပါးၿပီး ဆား(ဆိုဒီယမ္)၊ အဆီ၊ အခ်ိဳ မႈန္႔၊ အရသာ စတဲ့ အရာေတြ ပါဝင္မႈ မ်ားတာေၾကာင့္ပါ။

ဆား(ဆိုဒီယမ္) ပါဝင္မႈ မ်ားတာ ေၾကာင့္ အဆင္သင့္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ ထုပ္ေတြကို ေန႔တိုင္းစားရင္ ေသြးတိုးေရာ ဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္တာနဲ႔ ေက်ာက္ ကပ္ထိခိုက္တာတို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အ ရြယ္ေရာက္သူနဲ႔ ေလးႏွစ္ေက်ာ္တဲ့ က ေလးေတြရဲ႕ တစ္ေန႔မွာ ဆိုဒီယမ္ စားႏိုင္ တဲ့ ပမာဏက ၁၅၀ဝ မီလီဂရမ္ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေခါက္ဆြဲထုပ္တစ္ထုပ္ မွာ ပါဝင္တဲ့ ဆိုဒီယမ္က ၂၇၀ဝ မီလီဂ ရမ္ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါက္ဆြဲ ေျခာက္ထုပ္မွာ ပါဝင္တဲ့ ဆီဟာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္နည္း မမွန္ ရင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အခ်ိဳမႈန္႔ (Flavour) ပါဝင္တာေၾကာင့္ ေသြးတိုးေရာ ဂါနဲ႔ တျခားေရာဂါေဝဒနာေတြကို ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။

အရသာ (Junk Food ) အျဖစ္ အမဲ သားအနံ႔၊ ပင္လယ္စာအနံ႔ စတာေတြကို ထည့္သြင္းထားကာ ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီ ေပၚမူတည္ၿပီး အမ်ိဳးအစား မတူေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။

ေခါက္ဆြဲထုပ္ကို အမ်ားႀကီး စား ရင္ အစာမေၾကျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေခါက္ ဆြဲထုပ္ကို အဆင္သင့္အစာ (Junk Food) အျဖစ္ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီၫြတ္ တဲ့ အစာလို႔ ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ ေခါက္ ဆြဲထုပ္တစ္ထုပ္မွာ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္နဲ႔ အဆီပါဝင္မႈ မ်ားေပမယ့္ အမွ်င္ဓာတ္၊ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၲဳဓာတ္ေတြ ပါဝင္မႈက ေလ်ာ့နည္းပါတယ္။

ေခါက္ဆြဲထုပ္ကို အႏၱာရာယ္ကင္းေအာင္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္နည္း

ေခါက္ဆြဲထုပ္ကို ေဖာက္ၿပီး ေခါက္ ဆြဲေတြကို အရင္ဆံုး ေရေႏြးထဲ ထည့္ ျပဳတ္ပါ။ ၿပီးရင္ ေရကို သြန္ပစ္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ေခါက္ဆြဲေတြ မကပ္ၿငိေအာင္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဖေယာင္း (Wax)ကြာ က်သြားပါ လိမ့္မယ္။ ၿပီးမွ ဟင္းအရည္နဲ႔ စားခ်င္ရင္ ေရေႏြး ထပ္ထည့္ရပါမယ္။ ေခါက္ဆြဲက်က္မွ ဆီ၊ ဆား စတဲ့ ပါဝင္တဲ့ အရသာအမႈန္႔ေတြကို ထည့္ေပးရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီနည္းက လံုးဝ အႏၱရာယ္ကင္း တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္က လူအ မ်ားစုဟာ ေရေႏြးျပဳတ္ထဲ ေခါက္ဆြဲနဲ႔ ပါဝင္တဲ့ ပစၥည္းေတြ အကုန္ထည့္ၿပီး ေခါက္ဆြဲက်က္ရင္ စားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ စာရင္ အခုေျပာျပတဲ့ ခ်က္ျပဳတ္ နည္းက အႏၱရာယ္ ပိုေလ်ာ့ပါးသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က လတ္ဆတ္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္း၇ြက္ေတြ ထည့္ျပီး ျပဳတ္စားရင္ ေခါက္ဆြဲထုပ္မွာ ပါဝင္မႈ နည္းတဲ့ အမွ်င္ဓာတ္၊ ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ ေတြကို ရရွိေစႏိုင္တာေၾကာင့္ က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေကာင္းပါတယ္။

အႏၱာရယ္ကင္းခ်င္ရင္ ေခါက္ဆြဲ ထုပ္ကို ေန႔တိုင္း မစားသင့္ပါဘူး။ တစ္ေန႔ သံုး-ေလးထုပ္စားတာကို ေရွာင္ရပါမယ္။ ႀကိဳက္လို႔ စားခ်င္ရင္ သံုးရက္ၾကာမွ တစ္ ထုပ္ေလာက္ပဲ စားပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေဒါက္တာဦးကိုကို

ရိုးရာေလး


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=450350388396131&set=a.351047714993066

မွတ္ဥာဏ္ပိုေကာင္းေစတဲ့ အသားနဲ႔အသည္း


Wednesday, 31 July 2013

ကာလၾကာရွည္ သိုေလွာင္ထား ႏိုင္တဲ့ မွတ္ဥာဏ္ (long-term memory)
ဆိုတာ အသက္အရြယ္မေရြး လူသားတိုင္းအတြက္ အေရးပါလွပါတယ္။

အဲဒီမွတ္ဥာဏ္ခ်ိဳ႕ယြင္းသြား တဲ့သူဟာ ရွင္လ်က္ေသေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။
ေလ့လာမႈတစ္ခုမွာေတာ့ long-term memory ကို တိုးပြားရင့္ သန္ေစမယ့္ အစားအစာေတြကို သုေတသနျပဳထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက ေတာ့ အမဲသား၊ တိရစၦာန္ေတြကရတဲ့ အသည္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေလ့လာမႈကို စပိန္ႏိုင္ငံက Granada တကၠသိုလ္၊ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံ SimonBolivar က တကၠသိုလ္နဲ႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံက York တကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တာျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပထား တဲ့ အသားနဲ႔အသည္းမွာ ပါဝင္တဲ့ ကိုလင္းဆိုတဲ့ ဗီတာမင္ဘီအုပ္စုဝင္ ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သက္ေသျပ
ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုလင္း(choline) ဓာတ္ဟာ အာ႐ံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈ၊ ေလ့လာ ႏိုင္စြမ္းေတြကို အထူးေကာင္းမြန္ေစ တာ ျဖစ္ပါတယ္။သုေတသီမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တာ
ကေတာ့ ဘီတာမင္ ဘီအုပ္စုဝင္ ကိုလင္းကို ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ကာလ
ေနာက္ဆံုးသံုးလမွာ ေကြ်းထားမယ္ဆိုရင္ ေမြးလာတဲ့က ေလးငယ္ေတြမွာ မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းမြန္တယ္ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အေယာက္၃၀ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ကိုလင္းဓာတ္မ်ားတဲ့ အစားအစာ၊ ပံုမွန္အစားအစာနဲ႔ ကိုလင္းမပါဝင္တဲ့ အစားအစာေတြကို အုပ္စုခြဲျခား ေကြ်းေမြးခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာမႈမွာ ပါဝင္သူေတြအားလံုးထံကေန
ေသြး နမူနာေတြ ရယူခဲ့တဲ့အျပင္ ေမြးဖြားလာတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကိုလည္း ဥာဏ္ရည္ဖြံၿဖိဳးမႈ ကိန္းၫႊန္းနဲ႔ တိုင္းတာမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

သုေတသီေတြက ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ကာလမွာ ကိုလင္းပါဝင္တဲ့ အမဲသား၊ အသည္းစတာေတြကို စား သံုးေပးတဲ့ မိခင္ေတြက ေမြးဖြားတဲ့ ကေလးငယ္ေတြသာလွ်င္ ျမင့္မားတဲ့ long-term memory ကို ပိုင္ဆိုင္ တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုေလ့လာမႈကို Journal of Nutritional Neuroscience မွာ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းေအး
ref:ANI
Health Updates Journal

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=450332725064564&set=a.3510477149930

က်န္းမာေရး၊ ၿမိဳ့ျပမ်ား သန္႕ရွင္း လွပမႈႏွင့္ ကြမ္းယာ အႏၱရာယ္=================================

ကြမ္းယာသည္ လူသားတုိ႔ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ မျဖစ္မေန စားသုံးရမည့္ အစားအစာမ်ား ထဲတြင္ မပါဝင္သလုိ သေရစာအျဖစ္ အဆာေျပ စားရေသာ အရာလည္း မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကြမ္းယာ စားသုံးျခင္းသည္ ကူးစက္ေရာဂါ တစ္မ်ဳိးကဲ့သုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ပြား လာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ေနရပါသည္။

ကြမ္းယာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရာဇဝင္မွ မအုိဇာႏွင့္ ကြမ္းတစ္ယာ ေရတစ္မႈတ္ ဇာတ္လမ္း၊ ပုဂံေခတ္ သီဟသူမင္းႏွင့္ အမတ္ႀကီး ရာဇသႀကၤန္တုိ႔၏ ရန္ၿငိဳးဇာတ္လမ္းႏွင့္ ရခုိင္ဘုရင္ မင္းထီး၏ လက္ညိႇဳးျဖတ္ေသာ ဇာတ္လမ္းတုိ႔က ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ ကြမ္းယာ စားခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအားျဖင့္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီဆုိသည္ကုိ ေဖာ္ျပေနပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေရွးေခတ္ စာဆုိေတာ္ လူဦးမင္း၏ ''တံတားဦးက ကြမ္းႏုဝါ၊ ငျမာကေဆး၊ ကြမ္းသီး ေတာင္ငူနဲ႔ ကုိင္းထုံး ျဖဴျပည္ရွား၊ သာဝါးလုိ႔ေထြး''ဟူေသာ စာခ်ဳိးႏွင့္ ဖုိးသူေတာ္ ဦးမင္း၏ ''ကြမ္းရြက္ကယ္ ညႇာေၾကြ၊ ေရစိမ္တဲ့ေဆး၊ သန္းေခါက္လႈိင္လႈိင္နဲ႔ ခ်ိန္လုိက္မယ္ ထုံးျဖဴေျခာက္ကယ္၊ အာေပါက္မွေထြး''ဟူေသာ စာခ်ဳိးတုိ႔ကလည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ ကြမ္းယာစားေသာ အေလ့အထ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ဆုိသည္ကုိ သက္ေသျပေန ပါသည္။

ကြမ္းယာစားျခင္း အေလ့အထကုိ အေနာက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားတြင္ မေတြ႕ရပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာရွ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္သာ ေတြ႕ရပါသည္။ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ အဆုိအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကြမ္းယာ စားသုံးမႈ ႏႈန္းထား အျမင့္မားဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယခုအခါ မိမိတို႔ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ ကြမ္းယာစားျခင္းကုိ ေက်းလက္ ေတာရြာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီး ျပႀကီးမ်ားပါ မက်န္ ေနရာေဒသ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕၊ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ အပါအဝင္ ယာဥ္ေမာင္း သူမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လုိက္မ်ား၊ ကာယ လုပ္သားႀကီးမ်ား ပါမက်န္ အသက္အရြယ္ မေရြး၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး မေရြးတုိ႔တြင္ အေလ့အက်င့္ တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါ သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ လူငယ္မ်ား ကြမ္းယာ စားၾကျခင္းမွာ လူငယ္ သဘာဝ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေပါင္းအသင္းမ်ား ေကာင္းမႈျဖင့္ အရက္ကေလး ဘာေလး ေသာက္မိၿပီးေနာက္ အိမ္ အျပန္တြင္ လူႀကီးမ်ား ဆူပူခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ အရက္နံ႔ ေပ်ာက္ေစရန္ ကြမ္းယာဝါးၿပီး မွ ျပန္ၾကေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ တစ္ခါတစ္ရံေပါင္း မ်ားစြာျဖစ္ လာေသာအခါ အဆုိပါ လူငယ္မ်ားသည္ အရက္လည္းစြဲ၊ ကြမ္းလည္းစြဲသည့္ အျဖစ္မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိ သြားတတ္ၾက သည္ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကားသိ ေနရပါသည္။ ကြမ္းယာထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ထုံးမ်ားေၾကာင့္ သြားအေပၚယံလႊာမ်ား ေၾကြျခင္း၊ ပါးျခင္း၊ သြားဖုံးမ်ား ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေရစီးကမ္းၿပိဳ ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစၿပီး သြားမ်ားႏွင့္ ပါးစပ္အလွကုိ ပ်က္စီးေစပါသည္။ ထုံးေပါက္ျခင္းမွ အစျပဳကာ ခံတြင္း ကင္ဆာအထိ ျဖစ္ေစ ႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆီးျပြန္၊ ဆီးအိမ္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း မ်ားတြင္ ေက်ာက္တည္ေသာ
ေရာဂါလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
 
ေဆးရြက္ႀကီး ပါေသာ ကြမ္းယာကုိ ဝါး၍ ကြမ္းဖတ္မ်ားကို ပါးေစာင္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ငုံထားျခင္း၊ ၿမဳံ႕ေနၿပီး စားျခင္းမ်ားသည္ ခံတြင္း အေျမႇးပါးမ်ား၏ ဇီဝျဖစ္စဥ္ကုိ ေျပာင္းလဲလြယ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ ထူလာျခင္း၊ ၾကမ္းလာျခင္း၊ အျဖဴကြက္၊ အနီကြက္၊ မီးခုိးေရာင္ အကြက္မ်ား ေပၚလာျခင္း စသည့္ ခံတြင္းအႀကိဳ ကင္ဆာအနာမ်ား (Precancerous Lesions)  ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အလြန္ပင္ အႏၲရာယ္ ႀကီးမား ပါသည္။

အခ်ဳိ႕သူမ်ား ယူဆ ေျပာဆုိေနၾကသလုိ ကြမ္းစားျခင္းေၾကာင့္ သြားမ်ားကုိ ခုိင္မာေစသည္ ဆုိသည္မွာ လုံးဝမမွန္ ပါ။ ပါးစပ္ထဲ၌ ကြမ္းဝါးေနသမွ် ကာလပတ္လုံး သြားမ်ားသည္ အခ်ိန္ျပည့္ ႀကိတ္ဝါးေနရသျဖင့္ သြားမ်ား၏ ႀကံ့ခုိင္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္း ေစပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္သည္လည္း အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္လုပ္ ေနရသျဖင့္ အနားမရပါ။ ထုိ႔ျပင္ ကြမ္းစား သူ အမ်ားစုသည္ အသက္ငယ္ငယ္ႏွင့္ ႐ုပ္ရင့္ ၾကသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ စာေရးသူတုိ႔ ငယ္စဥ္က ''ကေလးမ်ား ကြမ္းယာစားလွ်င္ လွ်ာထူတတ္သျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္ရာတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏုိင္၍ ကြမ္းယာ မစားၾကႏွင့္''ဟု လူႀကီးမ်ားမွ ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ၾကားခဲ့ရဖူးပါသည္။

ကြမ္းယာ စားျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းကိုသာ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါ။ ကြမ္းယာစားၿပီး မဆင္မျခင္ ေထြးေသာ ကြမ္းေသြးမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္ အလွအပကုိလည္း မ်ားစြာ ထိခုိက္ ေစပါသည္။

ယခုအခါ၌ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအား ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ၿပီး သာယာ လွပေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သစ္ႀကီး အျဖစ္ ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ကြမ္းေသြးမ်ားကုိ စည္းကမ္းမဲ့ ေထြးေနျခင္းမ်ားက ၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အလွအပကို ထိခိုက္ ေစပါသည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္လည္း စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္းေသြးမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အလွကုိ ပ်က္စီးေမွးမွိန္ ေစသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ကာလမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္ အခ်ဳိ႕တုိ႔တြင္ ကြမ္းယာ မေရာင္းရဟု သတ္မွတ္ ခဲ့ဖူးပါ သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ လမ္းမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ား ေပၚတြင္  ကြမ္းေသြးကြက္မ်ား နည္းသည္ဆုိ႐ုံ နည္းသြား ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း လုံးဝ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ ကြမ္းယာ စားသုံးသူမ်ား ပုိမုိ တုိးပြားလာေနၿပီး လမ္းမ်ားတြင္ ကြမ္းေသြးကြက္မ်ား၊ ကားေပၚမွ လမ္းမေပၚသို႔ ကြမ္းေသြးေထြး ခ် ေနျခင္းမ်ားက ၿမိဳ႕ရြာအႏွံ႔၊ ေနရာအႏွ႔ံ ေတြ႕ေနရဆဲပါ။

ထုိစဥ္အခါက ကြမ္းယာ မေရာင္းရဟု သတ္မွတ္ ထားသျဖင့္ ကြမ္းယာဗန္းမ်ား လြယ္ၿပီး လွည့္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ေသာ္လည္း အသင့္ ယာထားေသာ ကြမ္းယာမ်ားကုိ ပလတ္စတစ္အိတ္ အတြင္းထည့္၍ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္ကုိ သတိျပဳမိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ကြမ္းယာ စားသုံးသူ ဦးေရ သိသိသာသာ တုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ ကြမ္းယာဆုိင္ မရွိသည့္ လမ္းဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္။ ကြမ္းယာဆုိင္မ်ားက လက္ညိႇဳးထုိး မလြဲ ေပါမ်ား လာေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကားမွတ္တုိင္မ်ားတြင္ ကြမ္းယာဆုိင္မ်ားက သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ ေနရာမ်ား အလား အခ်ိန္ျပည့္ ေနရာယူ ထားၾကသည္ကုိလည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ရာ ေတြ႕ျမင္ ေနရပါသည္။

ထုိ႔အတူ ႐ုံးမ်ားတြင္လည္း  ''ကြမ္းမစားရ'' ''ကြမ္းေသြးမေထြးရ'' ဟူေသာ စာတန္းမ်ား ေရးထားၾကေသာ္လည္း ႐ုံးမ်ားအတြင္း ကြမ္းစား သူမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သလုိ ကြမ္းေသြးကြက္မ်ား ကလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားၾကေသးပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ႐ုံးမ်ားတြင္ ''ကြမ္းစား၍ မဝင္ရ''ဟု ေရးသားထား သည္ကုိပင္ ေတြ႕ရဖူးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စားသူေတြကေတာ့ စားေနၾကဆဲပါ။ မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေသာေၾကာင့္ ကြမ္းစားသည္ကုိ မည္သုိ႔မွ် မေဝဖန္လုိေသာ္လည္း ကြမ္းေသြးမ်ားကုိ စည္းကမ္းမဲ့ ေထြးေနၾကျခင္းမ်ားကိုေတာ့   ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ စည္းကမ္း ရွိသင့္ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ အပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား၏ အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာမ်ားရွိ အလွအပ မြမ္းမံ ျခယ္သထားေသာ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ နံရံမ်ား၊ နက္ေျပာင္ ေခ်ာမြတ္ေန ေသာ ကတၱရာ လမ္းမမ်ား၊ ျဖဴစင္ ညီညာေနေသာ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ားႏွင့္ လူျမင္ကြင္း ေနရာမ်ားတြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေထြးထားေသာ ကြမ္းေသြးကြက္မ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရဆဲ ျဖစ္သျဖင့္ စည္းကမ္းရွိမႈ၊ စည္းကမ္းလုိက္ နာမႈအပိုင္းတြင္ မ်ားစြာ အားနည္းေနေသးသည္ဟု ဆုိႏုိင္ ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ ပညာေပးမႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ ေနေသးသည္ ဟုလည္း ဆုိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္ အခါ၌ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ တုိးတက္လာသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ေနရာေဒသ အႏွံ႔အျပားသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ပုိမုိလာေရာက္ လ်က္ရွိေနပါသည္။ မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္လည္း ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္မ်ား အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိလာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ထုိအခါ  လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းမ်ား အေဆာက္အအုံ နံရံမ်ား စသည္တုိ႔ အေပၚတြင္ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေထြးထားၾကေသာ ကြမ္းေသြးကြက္ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေတြ႕ျမင္ သြားပါက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ အေပၚ အထင္ေသး သြားေစႏုိင္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ကြမ္းယာ စားသူမ်ား သိသာေစရန္ အတြက္ ''သင္၏ ကြမ္းေသြးေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား၏ အလွအပကုိ မပ်က္စီးပါေစႏွင့္''၊ ''သင္၏ ကြမ္းေသြးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိး၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ မထိခုိက္ ပါေစႏွင့္''ဟူေသာ ပညာေပး ဆုိင္းဘုတ္မ်ား ေရးသား စုိက္ထူကာ ႏႈိးေဆာ္ ပညာေပး သင့္ပါသည္။

မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္လည္း ကြမ္းယာစားျခင္းမွ ေပးေသာ အႏၲရာယ္မ်ား အေၾကာင္း က်န္းမာေရး ပညာေပးမႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ၿပီး လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္၍ မလုိက္နာပါက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈ မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ဆုိပါက ျပည္သူလူထု အတြင္း က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အသိတရားမ်ား ရရွိလာၿပီး စည္းကမ္းလုိက္နာ လုပ္ေဆာင္လာကာ ကြမ္းစားသူ ဦးေရ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္း သြားႏုိင္ပါသည္။ ကြမ္းစားသူ ဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသြားပါက ကြမ္းယာဆုိင္မ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြမ္းစားသူဦးေရ ေလ်ာ့နည္း သြားျခင္းေၾကာင့္ ကြမ္းစားျခင္းမွ ေပးေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားမည္ျဖစ္သလုိ စည္းကမ္းမဲ့ ကြမ္းေသြး ျပႆနာမ်ားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားကာ ၿမိဳ႕ရြာ အလွအပ ေနရာမ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၌ ကြမ္းေသြးမ်ားေၾကာင့္  ျဖစ္ေပၚေနရေသာ အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ ေနရမႈမ်ားသည္လည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။   ။

http://www.myawady.com.mm/library/stories/storiesforall/item/20862-2013-07-29-15-56-25

သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ မုိးေခါင္ေရရွား အႏၱရာယ္
ယခုတေလာ မီဒီယာတခ်ဳိ႕တြင္ လြန္ဆြဲပြဲ က်င္းပသည့္ သတင္းမ်ား မၾကာမၾကာ ေတြ႕ျမင္ ေနရသည္။ လြန္ဆြဲျခင္း ဆိုသည္မွာ လြန္ဆြဲလွ်င္ မုိးရြာသည္ ဟူေသာ အယူအဆေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ရာ ေဒသ အခ်ဳိ႕တြင္ မုိးေခါင္ ေရရွားမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနၾကေၾကာင္း ေပၚလြင္ လွေပသည္။ ထိုသို႔ မိုးေခါင္ ေရရွားျခင္းသည္ အျခား ေသာ သဘာဝ ေဘးဒဏ္မ်ား ျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္း တိုက္ျခင္း၊ မုိး သည္းထန္ျခင္းႏွင့္ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲျခင္းတို႔ ကဲ့သို႔ပင္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္ျခင္း တစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ 


လက္ရွိ ေရာက္ရွိေနေသာ ကာလသည္ ေရွးလူႀကီး သူမမ်ား လက္ထက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကတည္းက ''ဝါဆို ဝါေခါင္ ေရေဖာင္ေဖာင္'' ဟု ၫႊန္းဆို ရေလာက္ေအာင္ပင္ ေရဓာတ္ ၾကြယ္ဝေသာ မိုးလ အခါေတာ္ ျဖစ္သည္။ မိုးလရာသီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ မိုးရြာရန္ ေဝးစြ၊ ရွိၿပီး သား ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ေရတြင္းမ်ားပင္ ေရခန္းေျခာက္မႈ ႀကံဳေတြ႕ ေနရေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မုိးေခါင္ေရရွားမႈ ျဖစ္ေပၚရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း တခ်ဳိ႕တင္ျပ လိုသည္။

ေဒသ တစ္ခုတြင္ ေျမေပၚေရႏွင့္ ေျမေအာက္ေရတို႔ ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္ ကာလသည္ မုိးေခါင္ ေရရွားျခင္း ျဖစ္သည္။ မုိးေရခ်ိန္သည္ ေလထုထဲရွိ ေရေငြ႕ ပါဝင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိရာ မုိးေခါင္ ေရရွားျခင္း သည္ မိုးေရခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္း၍ပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုိးေရခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္း ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းအ ရင္းမွာ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေျမဆီလႊာ တိုက္စားခံရကာ ေရကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့က် လာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 


မုိးေခါင္ ေရရွားလွ်င္ တိရစၧာန္မ်ား ေနထုိင္ က်က္စားရာ ပ်က္စီးျခင္း၊ ေလႏွင့္ေရ အရည္အေသြး က်ဆင္းျခင္း၊ မီးေလာင္ႏုိင္ေျခ ျမင့္တက္ျခင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္း မ်ား ေရ ေလ်ာ့နည္း၍ ဆားငန္ႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္း၊ အပင္ ေရာဂါမ်ား၊ ေလတိုက္ႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ အင္းဆက္ပိုးမႊား က်ေရာက္ျခင္းတို႔ တိုးတက္ျမင့္မားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုသို႔ ႀကံဳလာလွ်င္ ၎တို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိး မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး က႑မ်ား၌ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မုိးေခါင္ ေရရွားျခင္း မႀကံဳရေလေအာင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရေပမည္။

သို႔ျဖစ္ရာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရး စုိက္ခင္းမ်ား ထူေထာင္ျခင္း၊ ရာသီေပၚ သီးႏံွႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ား ေရာေႏွာ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ရွိၿပီးသား သစ္ပင္မ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကျခင္း၊ ဒီေရေတာ မ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ျခင္း၊ ေရေဝေရလဲ ေဒသမ်ားႏွင့္ ေရတိမ္ေဒသမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း တို႔ကို ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ပုဂၢလိက အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားရွိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက မုိးဦးရာသီတြင္ ပ်ဳိးပင္မ်ား ေပး၍ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ဇီဝနည္းပညာ ျပန္႔ပြားေရး ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရေပမည္။ 

ထုိ႔ျပင္ သဘာဝ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလြန္အကြၽံ ထုတ္ယူ သံုးစြဲမႈ မရွိေစရန္ ေတာင္ယာလုပ္ျခင္း၊ သစ္ခုတ္၊ ဝါးခုတ္၊ မီးေသြးဖုတ္ျခင္း မ်ားကိုလည္း တာဝန္ရွိသူတို႔က ၾကပ္မတ္ ၾကရေပမည္။ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္လည္း စိုက္လွ်င္ မေပါက္၊ ေပါက္လွ်င္ မရွင္ မျဖစ္ရ ေလေအာင္ ေျမႏွင့္ ရာသီဥတု အဆင္ေျပမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ မွန္ကန္ စနစ္က်မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးမည့္ မ်ဳိးေစ့မ်ား မ်ဳိး ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အပင္ေပါက္မ်ား ျဖစ္လာပါက ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၾက ရေပမည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာ သန္း ၆ဝ ေသာ ျပည္သူမ်ား ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္မည္ ဆုိပါက လ်င္ျမန္စြာ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္ပါမွ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား၏ လူသားတို႔ အေပၚ အက်ဳိးျပဳေသာ စားဝတ္ေနေရး အေထာက္အပံ့ မ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္ တကြ သားစဥ္ေျမးဆက္ တုိင္ေအာင္ ခံစားရေပမည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔အား ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ မုိးေခါင္ ေရရွားျခင္း အပါအဝင္ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားလည္း ကင္းေဝးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

အင္ၾကင္းသူ (ေနျပည္ေတာ္)
 http://www.myawady.com.mm/library/stories/storiesforall/item/20911-2013-07-30-10-12-

ကာလ နဂါး တကယ္ရွိလား...?


စာေပပညာရွင္မ်ားအား ေမးျမန္းလိုပါသည္၊ ကာလ နဂါး အေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္-ခင္ဗ်ား---
(၁) ကာလ နဂါးသည္ ယခုထိ ရွိပါသေလာ-

ကာဠ နဂါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို အေရတႀကီး သိသင့္ေသာအေၾကာင္း အရာတိုဟူ၍ မထင္ျမင္ မယူဆေသာ္လည္း ေမးခြန္းရွင္ ( တင္လတ္(မေကြး)၏ သိလိုစိတ္ကို မ်က္ကြယ္မျပဳလိုသျဖင့္၎ ၊ ကာဠ နဂါး အေၾကာင္း အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းတို႔ ကို မေတြ႔မိသျဖင့္၎ စာဖတ္သူမ်ားလည္း ဗဟုသုတ ပြားႏိုင္ရန္ စြမ္းႏိုင္သမွ် ရွာေဖြတင္ျပလိုက္သည္ ။

( က်မ္းစာအမ်ားအျပားတြင္ ကာလ ဟု လ-ေလးႏွင့္ အေတြ႔ရ နည္းၿပီး ကာဠ ဟု ဠ-ႀကီးႏွင့္သာ အေတြ႔ရမ်ားပါသည္ ။ ေရွ႔မွမဟာသဒၵါထည့္၍ မဟာကာဠ-ဟု အသံုးမ်ား၏ ။)
ထိုမဟာကာဠ နဂါးမင္းသည္ “ ကာေဠာ နာဂရာဇာ စတုႏၷံ ဗုဒၶါနံ သမၼဳခီဘာ၀ံ လဘိတြာ ဌိေတာ ေမေတၱယ်ႆပိ ဘဂ၀ေတာ သမၼဳခီဘာ၀ံ လဘိႆတီတိ ၀ဒႏိၱ ၊ ယံ တႆ ကပၸါယုကတာ ၀ုတၱာ ။”

“ကာဠ နဂါးမင္းသည္ ဘုရားေလးဆူတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ ဖူးျမင္ရၿပီး၍ သူ၏အသက္တမ္းသည္ တစ္ကမၻာတိုင္တိုင္ ရွည္ၾကာသည္ ၏ အျဖစ္ေၾကာင့္ အရိေမေတၱယ် ဘုရားရွင္တို႔လည္း မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ ဖူးျမင္ခြင့္ရလတၱံ႔ ဟု ဆိုၾကကုန္၏ -ဟု မဟာ၀ဂၢဋီကာတြင္ ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ကာလနဂါးသည္ ယခုထိ ရွိပါေသးသည္ ။

(၂) ကာလနဂါးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားတစ္ဆူပြင့္သည္အထိ အိပ္စက္ရပါသနည္း ။
ဘုရားတစ္ဆူတစ္ဆူပြင့္သည္အထိ အိပ္စက္သည္ဟု မည္သည့္ အ႒ကထာ.ဋီကာက်မး္တြင္မွ မပါပါ ။ ကာဠနဂါးသည္ တစ္ကမၻာပတ္လံုး အသက္ရွည္ေသာ္လည္း ဘုရားတစ္ဆူႏွင့္ တစ္ဆူၾကား အိပ္ေနၿပီး ၊ ဘုရားတစ္ဆူပြင့္လာမွ အိပ္ရာမွ ႏိုးသည္ဆိုလွ်င္ ဤကမၻာ၌ ဘုရားငါးဆူပြင့္သျဖင့္ ငါးႀကိမ္သာအိပ္ရရာ၏ ၊ (ဘုရားငါးဆူထက္ပို၍ ပြင္ေသာကမၻာဟူ၍လည္းမရွိ ။) ထိုမွ်အအိပ္ႀကီးေသာ သတၱ၀ါဟူ၍ မၾကားမသိရပါ ။
(၃) အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ေရသို႔ခ်ေသာ ဖလားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကာလနဂါး၏ အိပ္စက္ျခင္းအား အေႏွာင့္အယွက္ ျပဳရသနည္း ။

ေရွးဘုရားရွင္တို႔၏ ေရႊခြက္တို႔ႏွင့္ ထိခတ္္မိကာ အသံျမည္ေသာေၾကာင့္ဟု မွတ္အပ္၏။
မဟာဗုဒၶ၀င္၌ ဤသို႔ဆိုထား၏- “ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ထိုသုဇာတာ လွဴဒါန္းေသာ ဃနာႏို႔ဆြမ္း ကို ဘုဥ္းေပးသံုးေဆာင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေရႊခြက္ကို ကိုင္ယူကာ “ အကယ္၍ ငါသည္ ယေန႔ ဘုရားျဖစ္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္သည္ျဖစ္ပါမူ ဤေရႊခြက္သည္ ေရညာသုိ႔ ဆန္ပါေစသား ဘုရားျဖစ္ျခင့္ငွါ မစြမ္းႏိုင္ပါမူ ေရစုန္သို႔ ေမွ်ာပါေစသား ” ဟု အဓိ႒ာန္ေတာ္မူၿပီးေသာ္ ထိုေရႊခြက္ကို ေနရဥၹရာျမစ္ေက်ာသို႔ ေမွ်ာလိုက္ေလ၏ ။

ထိုေရႊခြက္သည္ ေရစီးေရယဥ္ကို ျဖတ္လ်က္ ျမစ္လယ္သို႔ တည့္တည့္မတ္မတ္သြားၿပီးလွ်င္ ျမစ္၏ အလယ္ ခ်က္မ အရပ္မွပင္ ျမင္းလ်င္ကိုစိုင္းသကဲ့သို႔ အေတာင္ရွစ္ဆယ္ခန္႔ ေရညာသို႔ ဆန္တက္သြား၍ ၀ဲဇလုပ္၌ နစ္ျမဳပ္ကာ ကာဠနဂါးမင္း၏ ဘုံဗိမာန္သို႔ေရာက္၍ ကကုသန္-ေကာဏာဂံု- ကႆပတည္းဟူေသာ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးၾကသည့္ ဘုရားသံုးဆူတို႔၏ ( ဘုရားျဖစ္မည့္ေန႔၌) အသံုးျပဳအပ္ေသာ ေရႊခြက္သံုးလံုးတို႔၏ ေအာက္၌ တည္ေလ၏ ။
ကာဠနဂါးမင္းသည္ ထိုအသံကိုၾကား၍ “ ယမန္ေန႔ကပင္ ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ေတာ္မူခဲ့ ေလၿပီ ယေန႔တစ္ဖန္ ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ေတာ္မူျပန္ၿပီ ” ဟု ေျပာဆိုကာ ပိုဒ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဂါထာတို႔ျဖင့္ ေထာမနာခ်ီးမြမ္းစကားကို ျမြက္ၾကားရြတ္ဆို၍ ထေလ၏ ။
 
 ( ကာဠနဂါး၏ အဖို႔မွာ ကႆပ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ဤငါတို႔ ျမတ္စြာဘုရား ႏွစ္ဆူတို႔၏ အၾကားကာလ မဟာပထ၀ီေျမ ႀကီး တစ္ယူဇနာႏွင့္ သံုးဂါ၀ုတ္ခန္႔ ျမင့္တက္လာေအာင္ ရွည္လ်ား လွေသာ အခ်ိန္ကာလ သမယသည္ပင္ ယမန္ေန႔ကႏွင့္ ယေန႔ဟူ၍ ေျပာဆိုရေလာက္ေအာင္ တိုေတာင္းသကဲ့ ့သို႔ ျဖစ္ရွိေနေပ၏ ။ ) (မဟာဗုဒၶၶ၀င္ ၊ ဒု၊၂၇၈ )

( ကာဠ နာဂရာဇံ သုပႏၱံေဗာေဓသိ ” `“အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ကာဠနဂါးမင္းကုိ သိေစ ႏိုးေစၿပီ ” ဟူေသာ ဗုဒၶ၀ံသ အ႒ကထာအရ ေရႊခြက္ခ်င္း ထိခတ္မိေသာအခ်ိန္တြင္ ကာဠနဂါးအိပ္ေပ်ာ္ေနေၾကာင္း ေရးၾကေျပာၾက ၏ ။ သို႔ရာတြင္ အျခားက်မ္းမ်ားစြာတို႔၌ကား `“ကာေဠာ နာဂရာဇံ တံ သဒၵံ သုတြာ” `“ကာဠနဂါးမင္းသည္ ထိုအသံကိုၾကား၍ ” ဟု သာမညဆိုထားေသာေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနခိုက္ျဖစ္ႏိုင္သလို ပံုမွန္ နဂါးစည္းစိမ္ ခံစားေနခိုက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္၏ ။)

(၄) ကာလနဂါး၏ သက္တမ္းကား အဘယ္မွ်ရွိပါသနည္း ။
တစ္ကမၻာပတ္လံုး အသက္ရွည္သည္ နဂါးျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

(၅) မည္သည့္ အတိတ္ကံေၾကာင့္ ယခုကဲသို႔ တန္ခိုးႀကီးမားေသာ သက္တမ္း ရွည္ေသာ နဂါးျဖစ္ေနရပါသနည္း ။ ၎၏အရြယ္ပမာဏကား အဘယ္မွ်ရွိပါသနည္း ။
ကာဠနဂါးမင္း၏ အတိတ္ကံႏွင့္ အရြယ္ပမာဏတို႔ကို မေတြ႔မိပါ--ပညာရွင္တို႔ကား နဂါးႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ သာရတၳသဂၤဟ ဟူေသာက်မ္းကုိ ညႊန္းေလ့ရွိၾက၏ ။ မိမိမွာ ထုိက်မ္းမရွိသည့္အတြက္ ထိုက်မ္းလာအေၾကာင္း အရာတို႔ကို မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ ။ သံယုတၱနိကာယ္၊ ယကၡသံယုတ္လာ သုတ္ကို ဤေနရာ၌ ဆက္စပ္မႈ႔ ရွိသျဖင့္ ထုတ္ျပခ်င္ပါသည္။

အခါတစ္ပါး ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ ဘုရားရွင္အား အရွင္ဘုရား ဤေလာက၌ အခ်ဳိေသာသူတို႔သည္ ေသလြန္ေသာအခါ အဘယ္ေၾကာင့္ နဂါးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ပါသနည္း ေမးေလွ်ာက္ေလရာ `ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ိဳေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္တို႔ျဖင့္ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ႏွစ္ပါးစံုကို ျပဳေလရွိ၏ ။ ထိုသူသည္ `“ နဂါးတုိ႔သည္ အသက္ရွည္ၾကကုန္၏ ၊ အဆင္းလွၾကကုန္၏ ၊ ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားကုန္၏ ဟူ၍လည္း ၾကားဖူး၏ ။ `“ငါေသလြန္ ေသာအခါ နဂါးတို႔၏ အေပါင္းအေဖာ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ပါမူ ေကာင္းေလစြာ့ ” ဟူ၍လည္း ထိုသူအား ေတာင္းတျခင္းျဖစ္၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ေတာင္းတျခင္းသည္ အခ်ိဳေသာသူမ်ား နဂါးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းေပတည္း ဟု ျမတ္ဗုဒၶမိန္႔ေတာ္မူ၏ ။

ထိုေၾကာင့္ သတပဒိက ပုစၦာ၀ိသဇၹနာက်မ္းတြင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္က `“ျပည္မႏၵာနဂရ၊ ေရႊကာလ နာဂိန္၊ ေဒ၀ါမွ် ပမာခ်ိန္၊ မဟာသိန္လြန္ၾကဴး ၊ သက္အာယု တကမၻာ၊ ႒ကထာ က်မ္းမိန္႔အထူး။ ။ ထိုသက္ေတာ္ရွည္ျမတ္တဲ့ ထိုေရနတ္သူကံကို ၊ ရႈၾကံဘြယ္ရွိဘူး---ပါယ္ဘုံမွာ သက္ရွည္ၾကဴးလို႔ ၊ ျဖစ္ထူးတဲ့ ေၾကာင္းလ်ာ။ ။ကံႏွစ္ျဖာ စံုကာျပဳသည္ဟု ၊ သဗၺညဳေဟာမိန္႔ေတာ္မူလ်က္ပါ။ ။ အကုသိုလ္ေစတနာမွာ ပါယ္ခႏၶာ သေႏၶရလို႔၊ ကုသလ သူ႔ေစတနာအဟုန္ ႀကီးႏိုင္မွ်ဂုဏ္ ။” စသည္ျဖင့္ ေျဖၾကားေတာ္မူထားသည္ကို ၂၉-ခုေျမာက္ ပုစၦာ၀ိသဇၹနာတြင္ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။

ထိုကာဠနဂါး၏ အရြယ္ပမာဏကို မိမိလက္လွမ္းမီွသမွ် က်မ္းဂန္တို႔၌ မေတြ႔မိပါ ။ သို႔ရာတြင္ ကာဠနဂါး မင္းသည္ တန္ခိုးႀကီးေသာ နဂါးျဖစ္၍ (၁)နဂါးခ်င္း ေမထုန္မွီ၀ဲေသာအခါ (၂) စိတ္ခ်လက္ခ် အိပ္ေပ်ာ္ေသာ အခါ (၃) ပဋိသေႏၶေနစဥ္အခါ (၄) အေရေဟာင္းကို စြန္႔ေသာအခါ (၅) စုေတစိတ္က်ေသာအခါ ဟူေသာ နဂါးတတ္ကို မစြန္႔ႏိုင္ရာ အခ်ိန္အခါ ငါးမ်ိဳးမွတစ္ပါး မ်ားစြာေသာအခ်ိန္တို႔၌ လူေယာင္ဖန္ဆင္း၍သာ ေနဖို႔မ်ား၏ ။ နဂါး ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ သြားလာလိုရာ၌လည္း အလိုရွိသလို ငယ္ႏိုင္ႀကီးႏိုင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ကမၼဇိဒၶိ တန္ခိုးရွိ၏ ။

( ၆ ) မည္သည့္ျမစ္ သို႔မဟုတ္ သမုဒၵရာျမစ္ သုပၸတိ႒ိတဆိပ္ကမ္း ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ ထိုေနရဥၹရာျမစ္၏ ေအာက္၌ ဟုရွိ၏ ဟုုယူဆရ၏ ။ အေသာကမင္းႀကီးသည္ ေျမေအာက္တစ္ယူဇနာ အာဏာစက္ပ်ံ့ႏံွ၏ ။သူ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္လာေသာအခါ ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္လို၍ ကာဠနဂါးမင္းကို ေရႊေခ်ျခင္း အဖြဲ႔ (ေရႊလက္ထိပ္) လႊတ္ကာေခၚခိုင္း၏ ။ ကာဠနဂါးမင္းေနရာသည္ ထိုမင္း၏အာဏာစက္ပ်ံ့ႏွံ႔ရာ တစ္ယူဇနာအတြင္း၌ မရွိေသာ္လည္း နယ္ေျမခ်င္းစပ္ေန ေသာေၾကာင့္ ေနရဥၹရာျမစ္ေအာက္ တစ္ယူဇနာေက်ာ္အရပ္တြင္ ယူဇနာငါးရာက်ယ္၀န္းေသာ မေဥၹရိက နဂါးဘံုတြင္ေန၏ -ဟု မွတ္သင့္၏ ။ ျမစ္ သမုဒၵရာ တို႔၌ေနေသာ ဂဂၤါ၀ေဟယ် သာမုဒၵိက နဂါးမ်ိဳးမဟုတ္ ။ ေတာ ေတာင္တို႔၌ ေနေသာ ဘူမိဂတ ပဗၺတ႒ နဂါးမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ ။

(၇) အခ်ိဳ႔စာေပမ်ားအရ ကာလနဂါးသည္ အၿမဲတမ္းအိပ္ေနသည္ဟု ယူဆရမလိုျဖစ္သည္ ဟုတ္ပါသလား ။
ေရႊခြက္သံၾကားေသာ အခိုက္ဂါထာပိုဒ္ အေထာင္တို႔ျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ခ်ီးက်ဴးေထာမနာ ဂါထာမ်ား ရြတ္ဆိုျခင္း မာရ္နတ္သားကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခါနီး အခ်ိန္ ေဗာဓိမ႑ိဳင္သို႔ လာ၍ ဂါထာတစ္ရာေက်ာ္တို႔ျဖင့္ လာေရာက္ပူေဇာ္ျခင္း အေသာကမင္းႀကီးအား ဘုရာရွင္၏ ပုံသဏၭာန္လာေရာက္ဖန္းဆင္းျပျခင္း ရာမရြာတြင္ ဌာပနာထားေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏စြယ္ေတာ္မ်ား ေရတိုက္စား၍ သမုဒၵရာသို႔ ေမ်ာ့ပါေရာက္ရွိသြားရာ သမုဒၵရာ ၌ေနေသာ နဂါးတို႔ လာေရာက္ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ ဆယ္ယူေစကာ မိမိေနရာတြင္ ေစတီတည္၍ အႀကီးအက်ယ္ ပူေဇာ္ထားရွိျခင္း စေသာ အေၾကာင္းတို႔ကို ေထာက္ဆ၍ ကာဠနဂါး အၿမဲတမ္း အိပ္မေနပါ ။

( ၈ ) အျခားနဂါးမင္းမ်ားကဲ့သို႔ နဂါးမင္း၏ စည္းစိမ္ခံစားျခင္းမ်ား ရွိပါသေလာ။
စည္းစိမ္ရွိေသာ ကာမရူပီ နဂါး စည္းစိမ္မရွိေသာ အကာမရူပီ နဂါး ဟု နဂါးႏွစ္မ်ိဳးရွိရာတြင္ ကာဠနဂါးမင္း သည္ စည္းစိမ္ရွိေသာ နဂါးမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားနဂါးမင္းမ်ားကဲ့သို႔ နဂါးမင္း၏ စည္းစိမ္ကိုခံစားရပါသည္ ။

(၉) ကာလနဂါးသည္ မည္သည့္ ဘုရားရွင္လက္ထက္မွစ၍ ရွိေနပါသနည္း ။ တစ္ နံပါတ္ ပုစၦာအေျဖပါအတိုင္း ကာဠနဂါးသည္ တစ္ကမၻာပတ္လံုး အသက္ရွည္သည္ နဂါးမ်ိဳးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကကုသန္ ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္ မမူခင္ ကာလကတည္းရွိ၏ ။

ဗုဒၶ၀င္တြင္ ကာလနဂါးႏွင့္ ပတ္သက္သည္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိပါက အေထာက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ျပည့္စံုစုံ သိရွိလိုပါသျဖင့္ ေျဖၾကားေပးပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္--ဟူရာ၌ ဗုဒၶ၀င္တြင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မပါ၀င္ပါ ။ အပါဒါန္ အ႒ကထာ ဇာတ္အ႒ကထာ ထူပ၀ံသ မဟာ၀ံသ နမကၠာရဋီကာ ၀ိနည္းဋီကာ စသည္တို႔မွ ရွာေဖႊေကာက္ႏႈတ္၍ အေျဖေပးလိုက္ပါသည္ ။

အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)
 http://www.myatpanyagon.com မွတဆင့္ခံစားတင္ျပသည္။
 
http://buddhismworld.ning.com/profiles/blog/show?id=6371237%3ABlogPost%3A353181

အဆစ္နာ ေ၀ဒနာအတြက္ အိမ္တြင္းကုသနည္း


Tuesday, July 30, 2013

အဆစ္နာ ေ၀ဒနာအတြက္ ေဆးျမီးတို

ေန႔စဥ္ အိမ္တြင္း မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ သံုးစြဲေသာ ငရုတ္သီး အနီေတာင့္၏ အဓိက ပါ၀င္ေသာ Capsic ဓာတ္အေၾကာင္းကို

ေဆးပညာ စာေစာင္ေပါင္း မ်ားစြာ၌ သိပၸံပညာ စူးစမ္း ေလ့လာမႈ (၁၃၀၀)ထက္ မနည္း ေဖာ္ျပ ပါရွိခဲ့ပါသည္။ သာမန္ အရပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ငရုတ္သီး အနီေတာင့္သည္ အရိုးအဆစ္ ေ၀ဒနာကို ေပ်ာက္ကင္း ေစသည္ ဟူေသာ အဆိုကို သိပၸံသုေတသီ မ်ားက စာေစာင္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြး ေထာက္ခံ ထားပါသည္။

ေဆးပညာအရ ၄င္း Capsic** မွာ Tran s-8-Methyl-N-Vanilyl-6-None-Namide ဟူေသာ ျဒပ္တခု ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအရာျဖင့္ အေရျပားကို ပြတ္ေပးလွ်င္ အဆစ္ထဲထိ ၀င္ေရာက္ သြားျပီး အရိုးထုမ်ား ပ်က္စီးျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မခံမရပ္ ႏိုင္ေအာင္ နာက်င္သည့္ ေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းျပီး အဆစ္မ်ား အထို္က္အေလ်ာက္ လႈပ္ရွားလာႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

မီယာမီရွိ ေဆးေက်ာင္း ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဆရာ၀န္တစု၏ ေလ့လာ တင္ျပခ်က္မွာ ၄င္း Capsic** သံုးစြဲသူ အဆစ္ ေ၀ဒနာရွင္ မ်ားသည္ သံုးလအတြင္း အဆစ္ ေ၀ဒနာမ်ား ၈၀-ရာခို္င္ ႏႈန္းခန္႔ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း သည္ဟု ဆိုသည္။ ၄င္းေဆး မသံုးသူမ်ားမွာ ၅၀-၅၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းသာ သက္သာ သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ငရုတ္သီး အနီမွ ထုတ္ထားေသာ လိမ္းေဆးကို ဘယ္ေဆးဆိုင္ တြင္မွ ရွာ၍ရႏို္င္မည္ မဟုတ္ပါ။

မိမိတို႔ဘာသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း ေဆးျမီးတိုလုပ္၍ သံုးစြဲၾကည့္ပါ။

ပါ၀င္ရမည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ-

၁။ ငရုတ္သီး အနီေတာင့္ကို အေစ့မ်ား မဖယ္ဘဲ စားပြဲဇြန္း ၁၅-ဇြန္းခန္႔ လွီးထားပါ။

၂။ အုန္းဆီ တကြာတ။

၃။ ပ်ားဖေယာင္းေဖ်ာ္ရည္ စားပြဲဇြန္း ၂-ဇြန္း။

၄။ ဆီေမႊး အစက္ ၄၀။

ျပဳလုပ္နည္းမွာ-

၁။ အုန္းဆီႏွင့္ ငရုတ္သီးအနီ လွီးျပီးသားကို ေရာ၍ ဒယ္အိုးတြင္ ထည့္ျပီး မီးျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ဆူပြက္လာသည္အထိ အပူေပးပါ။

၂။ မီးအရွိန္ကိုေလွ်ာ့ျပီး သံုးနာရီခန္႔ ထားပါ။

၃။ သံုးနာရီခြဲခန္႔ အေအးခံပါ။

၄။ ယင္းသို႔ မီးအပူေပးလိုက္ အေအးခံလိုက္ ႏွွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါ။

၅။ ဆီႏွင့္ ငရုတ္သီး အေရာအေႏွာကို ေဖ်ာ္စက္တြင္ ထည့္၍ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျပီး ေစးပ်စ္သည္အထိ ေဖ်ာ္ပါ။

၆။ ပိတ္ပါးစ ေရစစ္ပါရွိေသာ ဆန္ခါေပၚတင္၍ စစ္ပါ။

၇။ ျပီးလွ်င္ စတီးအိုးထဲသို႔ ထည့္ပါ။

၈။ အေရေပ်ာ္ေနေသာ ပ်ားဖေယာင္းကိုထည့္ပါ။ ျပီးလွ်င္ ဆီေမႊးထည့္ပါ။

၉။ Cream ျဖစ္လာသည့္အထိ ေမႊပါ။

၁၀။ ပုလင္းေသးေသးေလးထဲ ေလာင္းထည့္ပါ။

၁၁။ အဖံုးေသခ်ာစြာ ဖံုးပါ။

၁၂။ ျပီးလွ်င္ ေအးျပီးေျခာက္ေသြ႔ေသေနရာတြင္ သိမ္းထားပါ။

ေဆးညႊန္းမွာ-

နာက်င္ ကိုက္ခဲသည့္ ေနရာကို အထက္ပါ ေဆးျဖင့္ ပြတ္သပ္ျပီး ျဖည္းျဖည္း လိမ္းေပးပါက အဆစ္နာ ေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း ႏိုင္ပါသည္။

Ref: Working woman Asia,2001.

ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ၾကည္(လိုက္ဖ္စတိုင္လ္ တူေဒး ၂၀၀၁-စက္တင္ဘာ)


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449927325105104&set=a.351047714993066.

အမိႈက္ နွင့္ စားစရာ လဲလွယ္ေသာ မကၠစီကိုစီးတီး

အမိႈက္ နွင့္ စားစရာ လဲလွယ္ျခင္းျဖင့္... သန္႔ရွင္းေသာ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးဆီသို႔

မကၠစီကိုနိုင္ငံ ျမိဳ႕ေတာ္ မကၠစီကိုစီးတီး၏ မိုးရြာေသာမနက္ခင္းမွာ ျမိဳ႕ခံေတြအမ်ားအျပား မိုးေရထဲ ထီးကိုယ္စီနွင့္ တန္းစီရပ္ေနၾကသည္...။ လက္ထဲမွာလည္း ဗူးခြံေတြ..၊ ပလပ္စတစ္အမႈိက္မ်ား..၊ စြန္႔ပစ္စရာ အမာထည္ပစၥည္း နွင့္ အမိႈက္အမ်ဳိးမ်ိဳး ကိုယ္စီကိုယ္စီ ကိုင္စြဲထားျပီး တန္းစီေနၾကသည္...။ ဘာအတြက္မ်ားမိုးေရထဲ အမိႈက္ထုပ္ေတြကိုင္ျပီး တန္းစီေနၾကတာပါလိမ့္....??

အေၾကာင္းကေတာ့ အမိႈက္ နွင့္ စားစရာ လဲလွယ္ေပးေသာ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ကိုယ္စီကိုယ္စီ အမိႈက္နွင့္ စားစရာလဲလွယ္ဖို႔ တန္းစီေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္...။

မကၠစီကိုစီးတီးတြင္ ထိုအစီအစဥ္ကို လြန္ခဲ့ေသာ တစ္နွစ္ခန္႔က စတင္က်င့္သံုးခဲ့ျပီး အမိႈက္ယူလာေသာသူမ်ား၏ အမိႈက္မ်ားကိုတန္ဖိုးျဖတ္၍ အမွတ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးလိုက္သည္...။ ထိုအမွတ္မ်ားရရွိမႈ အနည္းအမ်ားအလိုက္ ထုတ္ယူနိုင္ေသာ စားေသာက္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးထားသည္...။ အမိႈက္မ်ားကိုေပးအပ္ျပီးပါက ရသည့္အမွတ္စာရင္းလိုက္ တစ္လ တစ္ခါဖြင့္ျပီး သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ေစ်းမ်ားတြင္ စားေသာက္စရာမ်ားထုတ္ယူနိုင္သည္...။

“အစိုးရက ဒီလိုစီစဥ္လိုက္တာ သိပ္ေကာင္းပါတယ္..။ ျမိဳ႕ေတာ္တစ္ခြင္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ေရး စနစ္တက်ရွိသြားသလို က်ေနာ္တို႔လည္း အမိႈက္ပစ္ရတာ ပိုစိတ္ပါလက္ပါရွိလာၾကပါတယ္...။ လမ္းမွာ အမိႈက္ေတြ႕ရင္ေတာင္ ေကာက္သိမ္းခ်င္စိတ္ေတြျဖစ္လာပါတယ္...။ အမိႈက္က စားစရာျဖစ္လာတဲ့အတြက္ အမိႈက္ကို စနစ္တက်သိမ္းဆည္းျပီး ဒီမွာလာစြန္႔ပစ္ျပီး အမွတ္ေတြရယူနိုင္တယ္ေလ...။ ကမာၻေျမၾကီးသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီရာလည္း ေရာက္တာေပါ့...” ဟု တန္းစီေနေသာ ဓါတ္ပံုဆရာ တစ္ဦးကေျပာပါသည္...။

မကၠစီကို စီးတီး ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးသည္ လူဦးေရ သန္း ၂၀ နီးပါး ေနထိုင္ကာ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈျမင့္မားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းသာယာလာေစေရး အတြက္ အစိုးရက နည္းလမ္းသစ္ တီထြင္ကာ အမိႈက္ကင္းစင္ေရး ေဆာင္ရြက္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္...။ အဲ့ဒီအစီအစဥ္ဟာ မကၠစီကိုစီးတီးတြင္ လူတိုင္းပါးစပ္ဖ်ား တြင္ေရပန္းစား လ်က္ရွိသည္...။ မကၠစီကိုစီးတီးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ ၁၂၀၀၀ ထြက္ရွိလ်က္ရွိသည္...။ ျမိဳ႕ခံမ်ားယူလာေသာ အမိႈက္မ်ိဳးစံုကို မ်ားျပားလွေသာ ေပါင္ခ်ိန္သမားမ်ားက ခ်ိန္တြယ္လက္ခံကာ အသင့္ေစာင့္ေနေသာ ထရပ္ကားၾကီးမ်ားေပၚသို႔ တင္ၾကသည္...။ ထိုကားၾကီးမ်ားသည္ ျမိဳ႕ျပင္ရွိ ၾကိတ္ခြဲၾကိဳခ်က္ နွင့္ တဖန္ျပန္လည္သံုးစြဲနိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေသာ စက္ရံုအသီးသီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးၾကသည္...။

စားေသာက္စရာမ်ားသာမက အျခားေသာထြက္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း မိမိတို႔ရထားေသာ ရမွတ္အလိုက္ ေစ်းတြင္ လဲလွယ္ယူနိုင္သည္...။ “က်ေနာ္ကေတာ့ ရထားတဲ့အမွတ္ေတြ နဲ႔ ေစ်းကေန မုန္လာဥနီေတြ ၀ယ္လာခဲ့တယ္ဗ်ာ..။ ခ်ိစ္ေတြလည္းပါေသးတယ္..။ ဒါေတာင္ ေနာက္ထပ္ သံုး ေလး ေဒၚလာဖိုးစာေလာက္ ၀ယ္စရာက်န္ေနပါေသးတယ္...။ တကယ္ေကာင္းတဲ့အစီအစဥ္ပါ...”ဟု ေစ်းမွ စားေသာက္စရာမ်ားကို ရမွတ္ျဖင့္ ၀ယ္လာသူတစ္ဦးကေျပာပါသည္...။ ထိုေစ်းကြက္ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ မ်ားလည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည္..။ “ဒီအစီအစဥ္လုပ္တာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္..။ အမိႈက္လည္းရွင္းျပီးသားျဖစ္သြားတယ္...။ က်ေနာ္တို႔စိုက္ပ်ိဳးထားတာေတြကိုလည္း အစိုးရက ပံုမွန္ထက္ ေစ်းပိုေပး၀ယ္ယူျပီး ဒီေစ်းထဲမွာ ရမွတ္နဲ႔ ျပန္လဲေပးတယ္...” ဟု ပန္းေဂၚဖီ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူ တစ္ဦးကေျပာသည္...။

အမိႈက္မ်ားကိုျပန္လည္ သန္႔စင္ၾကိဳခ်က္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေပးေခ်ေသာေငြမ်ားျဖင့္ အစိုးရက ျပန္လည္ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္သည္...။ ယင္းအစီအစဥ္ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ခံမ်ား ေစ်းသည္မ်ားသည္ အမိိႈက္မ်ားကို စနစ္တက် ခြဲျခားတတ္သြားေအာင္နွင့္ စနစ္တက် ခြဲျခားျပီးစြန္႔ပစ္တတ္ေအာင္ ပညာေပးျပီးသားျဖစ္သြားသည္...။ ယခုနည္းလမ္းေအာင္ျမင္ေနျပီျဖစ္ရာ မကၠစီကိုနိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွာပါ ျဖန္႔ၾကက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေအာင္ အစိုးရက ၾကိဳးပမ္းေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္...။

Messenger News Journal ၊ ဟန္လင္းေအာင္ ေရးေသာ ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္နုတ္ထားပါသည္....။

Read more..>AFP News>>


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449930415104795&set=a.351047714993066.7

ဓမၼခရီးသြားလုပ္ငန္းကမၻာလွည့္မ်ားကိုဆြဲေဆာင္


Tuesday, July 30, 2013

အ႐ုဏ္မတက္မီ ႏွိုးစက္သံမ်ားႏွင့္အတူ ၿငိမ္သက္ဆာေလာင္ ေသာ
ေန႔ရက္မ်ားသည္ အားလပ္ ရက္တစ္ရက္တြင္ ျပဳလုပ္လိုသည့္ လူတိုင္း၏
စိတ္ကူးမျဖစ္နိုင္ေပ။ သို႔ ေသာ္လည္း စိတ္အာဟာရကို ရွာ ေဖြရယူလိုေသာ ကမၻာလွည့္ခရီး သည္မ်ားအတြက္ ဗုဒၶေဟာၾကား ေသာ နိဗၺာန္သို႔ သြားရာ
လမ္းတြင္ ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားက အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည္။

စိတ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းမွုကို ရွာ ေဖြျခင္းက အားလပ္ရက္မ်ားကို ေပ်ာ္ရႊင္မွုသာ ပဓာနဆိုသည့္ ခံယူ ခ်က္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေနေသာသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္
မျဖစ္နိုင္ေပ။ အ ရက္ကမ္းေျခႏွင့္ ဘီကီနီတို႔အား လုံးဝ အျပင္မွာသာရွိေန
ရသည္။

''စစခ်င္းမွာ နည္းနည္းေတာ့ အုတ္နံရံတစ္ခုကိုဝင္တိုးရ သလိုမ်ိဳးအက်ပ္ေတြ႕
မွာပဲ၊ ခင္ဗ်ားသိတဲ့အတိုင္း ခင္ဗ်ားဟာ ခင္ဗ်ားရဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ျပႆနာ
ေတြကို သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ ေအာင္လုပ္ေနတာ ခင္ဗ်ားရဲ့စိတ္ ကို ေအးခ်မ္းေအာင္လုပ္ေနတာ ပါ'' ဟု ၿဗိတိသၽွပန္းခ်ီသမိုင္းပညာ ရွင္ ႐ူးပတ္အဲရိုးစမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္အနီး ေက်းလက္ရွိ တရားက်င့္ရန္ႏွင့္ အိပ္စက္ရန္ အခန္းမ်ားရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ပရိဝုဏ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ခ်မ္းေျမ့ ရိပ္သာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ႐ူး ပတ္အဲရိုးစမစ္က ဝစီပိတ္၄၅ရက္ ေနခဲ့သည္။ ေက်ာင္းက အက်င့္ ၿခိဳးၿခံမွုႏွင့္ စည္းကမ္းနာမည္ႀကီး သည္။

နံနက္၃နာရီခြဲတြင္ အိပ္ ရာမွထ၍ ေန႔တစ္ေန႔၏ အခ်ိန္ အမ်ားစုကို ထိုင္လ်က္ႏွင့္ လမ္း ေလၽွာက္လ်က္ တရားရွုမွတ္ရင္း ကုန္ဆုံးေစခဲ့သည္။ ရံဖန္ရံခါ ေကာင္းမြန္ေသာဟင္းလ်ာမ်ား ပါေသာ အစားအစာကို မြန္းမ တည့္မီ စားသုံးၾကရသည္။

ခ်မ္း ေျမ့ရိပ္သာတြင္ ေနာက္ဆုံးစား ေသာက္ရခ်ိန္မွာ နံနက္၁ဝနာရီ ခြဲျဖစ္သည္။ ေလးနက္သည့္သ ေဘာထားရွိရန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ခုသို႔ ဝင္လာသူမ်ားကို အဲရိုး စမစ္က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ''ဒါ က ဒစၥေနလဲန္း
မဟုတ္ပါဘူး''ဟု ၎ကဆိုသည္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သို႔ သူ၏ဒုတိယ
အႀကိမ္ေရာက္ ရွိခဲ့သည့္အေတြ႕အၾကဳံမွာ ထိုက္ တန္မွုရွိသည္ဟုလည္း ၎ကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

''ကိုယ့္ရဲ့စိတ္ေတြက ဘာ ေတြလုပ္ေဆာင္ေနသလဲဆိုတာကို သိခ်င္ေန
တဲ့သူေတြအတြက္ ဒါက မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုလိုတာက ဒါဟာ အေနာက္ တိုင္းကလူေတြအတြက္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္နိုင္ပါတယ္''ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္နားလည္ တဲ့အေၾကာင္း ေျပာတဲ့လူေတြ ခင္ဗ်ား သိပါ
တယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ကိုလာၿပီး ဝိပႆနာ တရားရွုမွတ္မွုလုပ္ဖို႔ အမွန္တ ကယ္လိုအပ္ပါတယ္''ဟုလည္း အဲ ရိုးစမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနေသာ ဘာသာ တရားကိုင္းရွိုင္း
မွုရွိသည္ဟု ေဒသ တြင္း၌ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကား ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ
အေနျဖင့္ ဗုဒၶ၏တရားဓမၼကိုစိတ္ဝင္စားေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲ ေဆာင္နိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားသည္။

တရားစခန္းခရီးစဥ္မ်ားအ တြက္ ဗီဇာမ်ား ယခုအခါအလြယ္ တကူရရွိေနၿပီး ဓမၼခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ျမင့္မားလာေၾကာင္း ျမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္း
ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ကိုၿဖိဳးေဝရာဇာ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Yangon Media Group


 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449935338437636&set=a.35104771499306

အရည္အခ်င္းနဲ ့လက္ေတြ ့
လူငယ္တစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္စ၀င္ေလသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ထဲတြင္ သူသည္ ပညာအရည္အခ်င္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔တြင္ သူသည္ နားခိုရာ အေဆာင္ေနာက္ရွိ ငါးကန္တြင္ ငါးသြားမွ်ားေလသည္။ သူ၏ လက္ယာႏွင့္ လက္၀ဲဘက္တြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွစ္ဦးက သူ႔ထက္ ေရာက္ႏွင့္ေနသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးကို ေခါင္းညိတ္ျပံဳးျပျပီး စိတ္ထဲတြင္ "ရိုးရိုးဘဲြ႔ရထားတဲ့ လူေတြနဲ႔ ငါ့မွာ ေဆြးေႏြးစရာအေၾကာင္းမရွိ" ဟု စဥ္းစားမိသည္။
...
တေအာင့္ၾကာေသာ္ လက္ယာဖက္လူက ခါးေၾကာဆန္႔ရင္း ငါးမွ်ားတံကို ခ်ကာ ေရေပၚလမ္းေလွ်ာက္ျပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ စည္းရိုးျခားထားေသာ နားေနေဆာင္သို႔ အေပါ့အပါးသြားေလသည္။ ထိုလူ ေရေပၚေလွ်ာက္သြားသည္ကို ၾကည့္ျပီး လူငယ္မွာ ကိုယ့္မ်က္စိကိုယ္ မယံုႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္မိသည္။ အျပန္တြင္ သူသည္ ထိုနည္းအတိုင္း ေရေပၚလမ္းေလွ်ာက္ျပီး ျပန္လာသည္။ လူငယ္မွာ ဘာေၾကာင့္ ေရေပၚလမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သည္ကို ေမးခ်င္ေသာ္လည္း "ငါကသူတို႔ထက္ ပညာတတ္တယ္" ဆိုျပီး ပညာမာန္ႏွင့္ သြားမေမးခဲ့ေခ်။

တေအာင့္အၾကာတြင္ လက္၀ဲဘက္လူကလည္း ထိုနည္းအတိုင္း ေရေပၚလမ္းေလွ်ာက္ျပီး အေပါ့အပါး သြားေလသည္။ "သိုင္းတတ္တဲ့ ကုမၸဏီထဲ ငါေရာက္ေနပါလား.. မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးေလ" လူငယ္မွာ မူးေမ့မတတ္ အံ့ၾသမိသည္။

ခဏအၾကာတြင္ လူငယ္မွာ အေပါ့အပါးသြားခ်င္လာသည္။ ငါးကန္ကိုပတ္ျပီး နားေနေဆာင္သို႔ (၁၀)မိနစ္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ရဦးမည္။ ထိုသူႏွစ္ဦးကိုလည္း မေမးခ်င္။ ေအာင့္ႏိုင္သမွ် ေအာင့္ျပီး မေအာင့္ႏိုင္သည့္အဆံုး လူငယ္သည္ "သူတုိ႔ေတာင္ လုပ္ႏိုင္ေသးရင္ ငါက ဘာလို႔ မလုပ္ႏိုင္ရမလဲ" ဟု ေတြးျပီး ေရေပၚသို႔ ေျခလွမ္း လွမ္းလိုက္သည္။ လွမ္းလိုက္သည္ႏွင့္ ေရထဲသို႔ ျပဳတ္က်သြားေလသည္။ ေဘးက လူႏွစ္ေယာက္က အျမန္ဆယ္ျပီး ဘယ္လို႔ ေရထဲခုန္ခ်ရသလဲဟု ေမးေလသည္။

"ခင္ဗ်ားတို႔က်ေတာ့ ေရေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္တယ္ ဘာလို႔လဲဟင္" လူငယ္ႏွစ္ဦးမွာ ရယ္ရင္း "ငါးကန္ထဲမွာ တံတားတစ္ခုရွိတယ္။ ေရွ႔ႏွစ္ရက္က မိုးရြာလို႔ တံတားျမဳပ္သြားခဲ့တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တံတားေနရာကို သိလို႔ အခုလို ေလွ်ာက္သြားႏိုင္တာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို မေမးတာလဲဗ်ာ" ဟု ျပန္ေျဖေလသည္။

ေက်ာင္းျပီးလို႔ ျပင္္ပအလုပ္ စ၀င္ျပီခ်ိန္တြင္ ဘာႏွင့္ပဲ ေက်ာင္းျပီးခဲ့ျပီးခဲ့ အလုပ္အေတြ႔အၾကံဳ၏ စိန္ေခၚျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရစျမဲပင္။ ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ ေက်ာင္းသခၤန္းစာထဲတြင္ သင္ယူလို႔ မရႏိုင္ေပ။ ထိုအေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ အျမဲမျပတ္ သင္ယူေလ့လာျခင္း၏ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။

"သူတို႔ထက္ငါ ရာထူးပိုၾကီးတယ္။ သူတို႔ထက္ ငါဘဲြ႔ဘယ္ႏွစ္ခု ရထားတယ္။ သူတို႔ထက္ ငါစာပိုဖတ္တယ္။ ပိုေတာ္တယ္။ ........" စသည္ျဖင့္ ပညာမာန္ တက္ေနရာမလိုေပ။ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူကို ေလးစားျပီး အၾကားအျမင္မ်ားသူ၊ ပညာရွိသူကို ခ်ည္းကပ္ရမည္ပင္။


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449937248437445&set=a.351047714993066.

Look, See, Watch ေနရာမွန္ အသံုးျပဳျခင္း (English lesson)
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒါကို မွားသံုးၾကပါတယ္။ သိေနေပမယ့္လည္း သတိလက္လြတ္ေျပာဆုိ ေရးသား အသံုးျပဳမွုေၾကာင့္ Look, See, Watch က ေနရာမွန္ကို မေရာက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ အလြယ္ကူဆံုး ရွင္းျပပါမယ္။

Look - အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုခုအတြက္ ၾကည့္ရွုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ - Look at that strange man/ Look at the pictures I took on holiday. I am looking for my mother.

See - အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိေသာ္လည္း အျမင္ေရွ ႔ေရာက္လာသည္ကို ၾကည့္ရွုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူက နည္းနည္း ရုတ္တရက္ ဆန္ပါတယ္။ ေမ်ာ္လင့္မထားတဲ့ အရာမ်ိဳးကို ျမင္တဲ့အခါက် See ကို သံုးပါတယ္။

ဥပမာ - ‘Did you see that bird? – I wasn’t looking for it, it just appeared.
‘I saw you driving to work today.’


Watch - အာရံုစူးစိုက္စြာ ၾကည့္ရွုျခင္း။ (အထူးသျဖင့္ ေရြႊ ႔လ်ားေနသာ အရာမ်ား) ျဖစ္ပါတယ္။ သူကုိ ဘယ္မွာသံုးတယ္ဆုိတာ သိၾကမွာပါ။

Watch TV မွာဆုိရင္ တီဗီက မေရြ ႔ပါဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ တီဗီထဲက ေရြ ႔လ်ားေနတဲ့ ပံုရိပ္မ်ားကို ၾကည့္ရွုေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ I am seeing TV လို႔ သံုးလိုက္ရင္ တီဗီကပဲ ရုတ္တရက္ ကိုယ့္နားပဲ ျဖတ္ျပန္ သြားသလားလို႔ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္

အသံုးမွားမ်ား

I watched the bird. (မွားတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ငွက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေပးတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္သြားေစမွာပါ။)

I see the picture. (ပန္းခ်ီကားကို ျဖတ္ကနဲ ျမင္တဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ိဳး သက္ေရာက္ပါတယ္။

I am looking for the movie. (ေပ်ာက္ေနေသာ ရုပ္ရွင္ကို ရွာသလို အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ သြားေစပါတယ္)
--

စာဖတ္သူတို႔ ေတာင္းဆိုရင္ English Lesson of the Week ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ အပတ္စဥ္ ပံုမွန္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။
-
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449948568436313&set=a.3510477149930

" ခရီးလမ္းမေပၚမွာေၾကြလြင့္ခဲ့ရေသာ အႏုပညာၾကယ္ပြင့္မ်ား"
၁၈၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ခင္းတြင္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသား ကား(လ္)ဖရီး ရစ္(ခ်္)ဘင့္(ဇ္)၏ဇနီးသည္ ဘာသာဘင့္(ဇ္)သည္ ဝက္ဂြန္ Wagon ကားေလးကုိေမာင္း၍ ၆၅ မုိင္ေဝးေသာ ပီဖုိဇိန္းၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ကမၻာေပၚ တြင္ေမာ္ေတာ္ကားကုိ လူေတြ စတင္စိတ္ဝင္တစားခဲ့ေလသည္။ ထုိကားကုိ စက္မႈအင္ဂ်င္ နီယာကား(လ္)ဖရီးရစ္(ခ်္)ဘင့္(ဇ္) ဆုိသူ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသားက ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ကာ ၁၈၈၆ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ၂၉ရက္ တြင္မွတ္ပုံတင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သည္ကားကုိတီထြင္သူ ကားလ္ ဖရီးရစ္(ခ်္)ဘင့္(ဇ္)ကုိ ၁၈၄၄ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ ကား(လ္)စ္ဂူဟီအရပ္တြင္ ေမြး ဖြားခဲ့သည္။ငယ္စဥ္ကပင္ ပညာ ေရးကုိ အထူးစိတ္ဝင္စားသူျဖစ္ ရာ အသက္ ၉ႏွစ္သားအရြယ္မွာ ပင္လုိက္ဇီယမ္အ ေရွ႕တုိင္းသိပၸံ ဌာန၌ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး အ သက္ ၁၅ႏွစ္သားအရြယ္မွာပင္ စက္မႈ အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ႕ကုိ
ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ ဗီလုိအမ်ဳိး အစား၊ ၁၉ဝ၉ခုႏွစ္တြင္ ဘလစ္ ဇင္ဘင့္(ဇ္)ကားမ်ားကုိ ဆက္ လက္တီထြင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဤသုိ႔ ျဖင့္ကမၻာေပၚတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားဆုိေသာယာဥ္တစ္မ်ဳိး ေပၚ ေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

၁၈၉၃ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူျဖင့္ဆဲြရသည့္ လန္ခ်ားမ်ားေပၚေပါက္လာၿပီး ၁၉ဝဝျပည့္ႏွစ္တြင္ကုိယ္ ပုိင္ေမာ္ ေတာ္ကားမ်ား ေပၚေပါက္လာ ၿပီဟု ဆုိပါသည္။ ၁၉ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္
ဓာတ္ ရထားမ်ား စတင္ေျပးဆဲြေနၿပီ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလး ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ၁၉ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္စတင္သည္ ဟု သိရသည္။ ထုိ ဓာတ္ရထားကုိ ထေရာ္ လီဘတ္(စ္)ဟုလည္း ေခၚၾကပါေသးသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ RBT ကုမၸဏီက ဘတ္စ္ ကားငါးစီးျဖင့္ ၁၉၁၃ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ပုိ႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္ လုိင္းကို စတင္ခဲ့သည္ျဖစ္ရာ ယခုႏွစ္သည္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘတ္စ္ ကားေျပးဆဲသည့္
ႏွစ္တစ္ရာ ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၁၅ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အငွားယာဥ္ ၂၈စီး၊ ကိုယ္ပုိင္ကား ၄၂၆စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ၁၃၉စီးမွ်ရွိ ေနၿပီဟုသိရသည္။ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုိင္းသစ္မ်ားတုိးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီးရန္ ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွင့္ၿမိဳ႕တြင္း သုိ႔ ေျပးဆဲြေသာကားေျခာက္စီးရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လမ္းမေပၚတြင္ ေမာ္ ေတာ္ကားမ်ားျဖင့္ ခရီးသည္ မ်ား၊ ကုန္စည္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္လာ ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ေခတ္သစ္တစ္ ခုဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာ ခဲ့သလုိတစ္ဖက္တြင္လည္း ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ျခင္း၊ ေမာ္ ေတာ္ကား တုိက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူေတြအသက္ အႏၲရာယ္ထိခုိက္ ေသ ဆုံးမႈေတြလည္း ေပၚလာရ ပါေတာ့သည္။ ထုိအထဲတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူေတြ၊ အႏု ပညာရွင္ေတြလည္း လမ္းမေပၚ ၌ ေၾကြလြင့္ခဲ့ရသည္က အမ်ားအျပားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ က ျဖစ္သည္။ ထုိေန႔သည္ ၁၉ ႏွစ္ေျမာက္အမ်ဳိးသားေန႔ လည္းျဖစ္ရာ စာေရးဆရာႀကီး ပီမုိးနင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတုိက္သုိ႔

နိဗၺာန္အေၾကာင္း အၾကမ္းဖ်ဥ္း သုံးသပ္ခ်က္


https://www.facebook.com/World0fWisdom

နိဗၺာန္ဆုကို ေတာင္းၾကပါတယ္ နိဗၺာန္ေရာက္ေအာင္ အားထုတ္ၾကပါတယ္ တစ္ခုသိခ်င္တာက ရုပ္ေရာနာမ္ပါ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားတယ္ဆိုရင္ နိဗၺာန္ကို ေရာက္သြားတာက ဘာပါလဲ။

နိဗာန္ ကို ေရာက္ခ်င္ရင္ တဏွာ မရွိ ရဘူးေျပာပါ တယ္တဲ ့ ။ဘာကို မွ လုိခ်င္တပ္မက္စိတ္ မရွိေတာ ့ တာ မ်ိဳး ေပါ ့ ။ ဒါဆို နိ္ဗာန္ေရာက္ဖို ့ျကိုး စားရမယ္ ။ က်န္တဲ ့လိုခ်င္တာ ဘာမွ မရွိ ေတာ ့ေပမယ့္ ဘာလို ့ နိဗာန္ကို ေရာက္ခ်င္ စိတ္က ရွိေသးတာ လဲ။ နိဗာန္ကို ေရာက္ေအာင္လုပ္တယ္ဆို တာ လုိခ်င္တဲ ့တဏွာ ရွိလို ့မဟုတ္လုိ ့ လား ။ စသည္စသည္ျဖင့္ ေမးလာေသာေမးခြန္းမ်ားကို သိသေလာက္ နားလည္းထားသေလာက္ သုံးသပ္တင္ျပရလွ်င္ -

နိဗၺာန္ဆိုတာ ေရာက္ေအာင္လုပ္ရတဲ့တရားမဟုတ္ဘူး ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ နိဗၺာန္ဘုံဆိုျပီးသတ္မွတ္လို႕ရတဲ့ ဘုံဌာနမ်ိဳးမဟုတ္လို႕ပါပဲ၊ သူ႕အလိုအေလ်ာက္ရွိေနတတ္တဲ့ သေဘာတရားသာျဖစ္တယ္၊ ဘယ္လိုလည္းဆိုရင္ ပါေမာၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသ မိန္႕ထားတာေလးနဲ႕ ဥပမာ ေပး သုံးသပ္ၾကည့္ရေအာင္ -

" နိဗၺာန္ဆိုတာ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေျပာရရင္ အတြယ္အတာ ျငိမ္းသြားတာကို ေျပာတာ။ ဥပမာ - မီးရွိရင္ မီးျငိမ္းတာလည္း မရွိဘူးလား။ မီးရွိရင္ ပူမယ္၊ ေလာင္မယ္၊ အခိုးထြက္မယ္။ ဒါမီးရဲ့ သဘာဝပဲ။ ကယ္ ျငိမ္းသြားရင္ ဒါေတြရွိဦးမွာလား။ အပူလည္းမရွိဘူး၊ ေလာင္တာလည္းမရွိဘူး၊ အခိုးလည္းမထြက္ဘူး။ မီးျငိမ္းသြားတာကိုို ကိုယ္တိုင္မသိႏိုင္ဘူးလား။ ေအး နိဗၺာန္ဆိုတာလည္း ဒါမ်ိဳးပါပဲ။ "
( ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိ၀ံသ )

မီးရွိရင္ ပူမယ္၊ ေလာင္မယ္၊ အခိုးထြက္မယ္။ ဒါမီးရဲ့ သဘာဝပဲ။ ဒီလိုပါပဲ လာဘစတဲ့ကိေလသာတို႕ဟာ ရွိရင္ ပူမယ္ ေလာင္မယ္ေပါ့ ဒီပူမူေလာင္မူတို႕ဟာ အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ ဒါေပမဲ့ အဲ့ျဖစ္ပ်က္ေတြက အေသးစိတ္လြန္းေတာ့ သာမွန္ဉာဏ္နဲ႕ မျမင္ႏိုင္ပါဘူး ဒီလို မျမင္ႏိုင္ မသိမူေၾကာင့္ ေလာဘ တဏွာေတြကို တြယ္တာတတ္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြကို ဆက္လ်က္ျဖစ္ေပၚေစတယ္ ျဖစ္ေပၚသည့္အေလ်ာက္ အက်ိဳးတရားေတြကလည္း ဆက္ေနပါတယ္။ ဒီလို ေလာင္စာႏွင့္ တူေသာ အေၾကာင္းတရားေတြက ရွိေနေသးရင္ ေလာင္ျခင္းဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားေတြကရွိေနဦးမွာပဲ၊ ဒီေတာ့ ဝိပႆနာ ဉာဏ္နဲ႕ ထိုးထြင္းျပီး ေကာင္းေကာင္းသိျမင္လိုက္ျပီးေနာက္ ဒီအေၾကာင္းတရားေတြကို ရပ္တန္႕ႏိုင္သြားေတာ့ အက်ိဳးတရားဆိုတဲ့ ေလာင္ျခင္းဆိုတာမရွိေတာ့တာပါ။

ေလာင္ျခင္းမရွိေတာ့တဲ့ အျငိမ္းဓာတ္ေလးဟာ ေလာင္ျပီး ျငိမ္သြားမွ ေရာက္ရတဲ့ တရားမဟုတ္သလို ျငိမ္သြားျပီးမွ ေရာက္ႏိုင္တဲ့ တရားလည္းမဟုတ္ပါ။ သူ႕အလို အေလ်ာက္ရွိတာကို ဉာဏ္နဲ႕ ထိုးထြင္းသိလိုက္လို႕ ျမင္လိုက္လို႕ ေနာက္ထက္ အေၾကာင္းတရား မဆက္မိေတာ့ပဲ ပကတိ ျငိမ္းခ်မ္းသြားတာမ်ိဳးပါ။ အဲ့ဒီ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းဟာ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတာမဟုတ္တဲ့ အတြက္ ပ်က္ျခင္းသေဘာလည္းမရွိပါ၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းလို႕ ေခၚတာပါ။ ျဖစ္ပ်က္တတ္တဲ့ သေဘာရဲ့ ဆန္႕က်င္ဘက္ မျဖစ္မပ်က္တတ္တဲ့ သေဘာအေလ်ာက္ ဆက္ရန္မရွိေတာ့ပါ။ အဲ့ေတာ့ နိဗာန္ဆိုတာ ေရာက္ေအာင္လုပ္တဲ့ တရားမဟုတ္တဲ့ အတြက္ လိုခ်င္တဲ့ တဏွာဆိုတာမရွိပဲ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္းျမင္ျပီး ပကတိ အျငိမ္းဓာတ္ကို ဦးတည္ ျမတ္ေမွာက္ ျပဳတဲ့ တရား။

ေလာင္ကြၽမ္းမူကို ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ အေၾကာင္းတရား ေလာဘစတဲ့ ကိေလသာကို ျဖတ္ေတာက္တဲ့ တရားျဖစ္တယ္။ ဒီလို ေလာဘ တဏွာ စတဲ့ကိေလသာေတြကို မလိုခ်င္တာကို လိုခ်င္မူ တဏွာလို႕ ေခၚလို႕ရမလား - မရပါဘူး။ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း ျမင္လိုသိလိုတဲ့ ဆႏၵတာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။

နိဗၺာန္ကို ေရာက္ဖို႕ဆိုတဲ့ စကားဟာ ပညတ္မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီးမိန္႕သလို အေခၚရွိကို ေက်ာ္လြန္ျပီး အမွန္ရွိကို ျမင္ေအာင္ၾကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ နားလည္းထားသလို အေပၚရံ အၾကမ္းဖ်ဥ္း တင္ျပလိုက္တာပါ။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလ့လာရဦးမွာပါ။ တကယ္ သိဖို႕ နားလည္ဖို႕ ျမင္ႏိုင္ဖို႕ ဆိုတာလည္း လြယ္တဲ့ အရာမဟုတ္တဲ့ အတြက္ ေလ့လာလိုက္စား ပြါးမ်ားရဦးမွာပါ။ သူတစ္ပါးကို ရွင္းျပဖို႕ အထူးသျဖင့္ ဘာသာျခားကို ရွင္းျပဖို႕ ပိုခတ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ ေပးတဲ့ ဥပမာ ေလးလိုပါပဲ - ေတာင္ေပၚကို ေရာက္ေအာင္ၾကိဳးစားတက္ျပီးမွ ျမင္ႏိုင္တဲ့ ႐ႉ႕ခင္းႏွင့္ အရသာကို ေတာင္ေအာက္ကလူက ဘယ္လိုနဲ႕မွ သိႏိုင္ ခံစားႏိုင္လို႕ မရပါဘူး၊ လက္ခံခဲ့ရင္လည္း ေျပာတဲ့ လူကို ယုံၾကည္လို႕ မဟုတ္ရင္လည္း မျငင္းခ်င္လို႕ပဲ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္း အေပၚေရာက္မွ သိျမင္ႏိုင္မဲ့ တရားမို႕ က်င့္ၾကံ ပြါးမ်ားအားထုတ္ဖို႕လိုပါတယ္။

http://www.d-existence.worldofwisdom.asia/2013/07/blog-post_556.html

( D-eXistence - 30.7.2013 )

သိနားလည္သူမ်ားလည္း ကိုယ္နားလည္ထားသလို အၾကမ္းဖ်ဥ္း သုံးသပ္၍ ပါဝင္ ရွင္းျပေစလိုပါတယ္။

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449963351768168&set=a.35104771499306

လူမႈကြန္ယက္ Facebook မွသိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား၁။ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြ အခုေခၚေခၚေနတဲ့ Facebook ကုိယခင္တုန္းက
thefacebook လုိ႔ေခၚတယ္လုိ႔ဆုိတယ္ဗ်ာ၊အဲဒီတုန္းကေတာ့
ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ ေတြရဲ ႔ ကုိယ္ေရးအခ်က္
အလက္ေတြနဲ႔ မွတ္တမ္းမ်ားကုိသိမ္းဆည္းရန္သာ အသုံးျပဳဖုိ႔သာျဖစ္တယ္
လုိ႔ဆုိတယ္၊၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေရာက္မွ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြေခၚေနက်အသံ
ဖြဘြတ္(ေခၚ)Facebook လုိ႔စတင္ေခၚဆုိတယ္လုိ႔သိရတယ္ခင္ဗ်။


၂။ဟားဗက္မွာအသုံးျပဳတဲ့ thefacebook ကုိလူေတြက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
အသုံးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ Zuckerburg ကလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္ဆုိေပမယ့္
စိတ္ကူးနဲ႔အႀကံဥာဏ္ေတြကုိ ကူးခ်တယ္လုိ႔ဆုိၿပီး Facebook ကုိ အပိတ္ခံ
ရလုနီးေတာင္ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုိပဲ၊
"အင္း....တကယ္လုိ႔အပိတ္သာခံခဲ့ လုိ႔က ေတာ့ အခုေလာက္ဆုိရင္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြ တြယ္တာလုိ႔ေခၚတဲ့ Twitter,LikeIn တုိ႔နဲ႔ႏွစ္ပါးသြား
ေနေလာက္ၿပီ"

၃။Facebook ကုိအေျခခံၿပီးေတာ့ ရုိက္ကူးတင္ဆက္ထားတဲ့ Social Network
ရုပ္ရွင္ကား Golden Globes ဆုေလးဆုေတာင္ရခဲ့တယ္ဆုိပဲ။အဲဒီကားထဲ
မွာဆုိရင္ Facebook နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္ေတြ တရားရင္
ဆုိင္ရၿပီး အပိတ္ခံရလုနီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြ စုံစုံလင္လင္ပါတယ္လုိ႔
ၾကည့္ဖူးတဲ့ သူတုိင္းကေတာ့ ေျပာၾကတာပဲ။
"ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မၾကည့္ဖူးေသးဘူး အသံဖမ္းတရားနာလုပ္ထားတာ...
......"

၄။ျမန္မာျပည္မွာ Facebook ကုိတစ္လ မိနစ္ဘယ္ေလာက္သုံးတယ္ဆုိတာ
ေတာ့သိဘူး...တစ္ကမာၻလုံးအတုိင္းတာနဲ႔ မိနစ္ ၇၀၀ ေတာင္သုံးၾကတယ္
တဲ့....


၅။ႏုိင္ငံတကာမွာ Facebook ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ရာဇဝတ္မႈမ်ားစြာကုိေတာင္
ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့တယ္တဲ့။
"ျမန္မာျပည္မွာ Facebook နဲ႔ရာဇဝတ္သားေတြကုိလုိက္ဖမ္းတယ္လုိ႔ေတာ့
ၾကားဖူးေသးဘူး....ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ဒီကရာဇဝတ္သားေတြက
ဖြဘြတ္ကုိ သိမွသိပဲကုိ..."

၆။Facebook ကုိအၿမဲတမ္းေန႔စဥ္အသုံးျပဳေနသူ ၁ ဘီလီယံေတာင္ရွိတယ္
ဆုိပဲ၊ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုိ ေန႔စဥ္ Facebook မွာေရးေနရတဲ့သူေတြကုိဆုိလုိတာ
ေနမွာ....

၇။လူဦးေရ သန္း ၆၀၀ ေလာက္က Facebook ကုိဖုန္းနဲ႔အသုံးျပဳတဲ့။
"သူတုိ႔မ်ား ကြန္နက္ရွင္ေကာင္းလုိ႔ထင္ပါရဲ ႔"

၈။အေမရိကန္မွာ Facebook ကုိလူဦးေရ ၁၆၆ သန္းကအသုံးျပဳၿပီး
ကမာၻမွာသုံးစြဲမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္၊
"အင္း....သိပ္ေတာ့လည္း မထူးဆန္းပါဘူး...သူတို႔ဆီမွာက လူဦးေရကမ်ား
တာကုိး....ျမန္မာျပည္မွာေတာင္ သုံးတဲ့သူ ၇ သိန္းေလာက္ရွိေသးတာပဲ..
ဟုတ္ဖူးလား...ေနာက္ဆုိရင္ဒီထက္ေတာင္မ်ားအုန္းမွာ..အတည္ေျပာေန
တာေနာ္.."

၉။အဲ......ဖြဘြတ္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြက အမ်ဳိးသားေတြကုိေတာင္ေက်ာ္ၿပီး
ဦးေဆာင္ေနၿပီတဲ့ဗ်၊အမ်ဳိးသမီးေတြက ပ်မ္းမွ်တစ္လကုိ Status Update
၂၁ ႀကိမ္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားေတြက ပ်မ္းမွ် ၆ ႀကိမ္သာရွိတဲ့။

"မီးႏႈတ္ခမ္းနီးခ်ဳိးတာ လွရားဟင္....ဒီေန႔ ေခ်ာ့ပင္ထြက္တယ္....."
ထြက္ပဲထြက္ႏုိင္လြန္းတဲ့ ေခ်ာ့ပင္...Status Update မွာေတြ႔ေနရတာေတြကုိ
ေျပာတာ.....

၁၀။ေျပာလုိ႔မဆုံးေသးဘူး Facebook မွာ Photo Uploaded ေပါင္း
သန္း ၂၅၀ ေတာင္ရွိတယ္တဲ့၊အဲဒါက ေန႔စဥ္တဲ့ေနာ္...ေန႔စဥ္..
ဒီလုိဆုိရင္ မနည္းဘူးပဲ.....တင္လုိက္တဲ့ Photo ေတြ...

၁၁။အေမရိကန္မွာ အြန္းလုိင္းအေရာင္းအဝယ္ေတြကုိ ဖြဘြတ္နဲ႔အသုံးျပဳ
တာက ၉၅%ရွိၿပီး တြယ္တာနဲ႔က ၆၂% ပဲရွိတယ္တဲ့....
"ငါတုိ႔ ဖြဘြတ္ကုိလာယွဥ္လုိ႔ဘယ္ရမလည္း....ဟြန္း...."

၁၂။အဲဒါကေတာ့ အဆန္းဗ်...အဆန္း...ေနဆန္းဟုတ္ဘူးေနာ္........
ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ ထူးဆန္းလြန္းလုိ႔ပါဗ်ာ...တစ္ကမာၻလုံး
လြတ္လပ္စြာအသုံးျပဳလုိ႔ရေနတဲ့ Facebook ကုိတရုတ္၊ဗီယမ္နမ္၊အီရန္
တုိ႔တြင္ပိတ္ပင္ထားတဲ့......
" ျမန္မာျပည္မွာသုံးလုိ႔ရတယ္ဆုိေတာ့ အေတာ္ေလးကုိေပ်ာ္ေနလုိ႔ မျဖစ္
ေသးဘူးဗ်...ဖြဘြတ္ကုိတခ်ဳိ႕ကတလြဲေတြခ်ည္းလုပ္ေနလုိ႔
ပိတ္မယ္လုိ႔ေတာ့ သဲ့သဲ့ ေလးၾကားေနရတယ္ဗ်..."ဒါကလည္း ျဖစ္သင့္
တယ္ပဲဆုိရမွာလားပဲ...အဲလုိဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတာ့ ငွက္ပီ....
ေရးစရာရွိေတာ့ဘူး....."

၁၃။ဘီလီယံ ၈၀ ေတာင္တန္တယ္တဲ့....လက္ရွိ Facebook ရဲ ႔တန္ဖုိးက
"ကယ္.....မႈပုိင္ဝယ္ခ်င္တဲ့ သူရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ စဥ္းစားလုိ႔ရတာေပါ့
ဟုတ္ဘူးလား...."

၁၄။အလုပ္အရႈပ္ဆုံး ဝက္ဆုိဒ္အျဖစ္ Google ၿပီးရင္ ဒုတိယေနရာမွာ
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ ႔ဖြဘြတ္ႀကီးတဲ့ဗ်ာ...
"ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ လာမယွဥ္နဲ႔ ဖြဘြတ္ကအလုပ္ရႈပ္ဆုံးပဲ...."

၁၅။ကမာၻေပၚမွာ ဖဲသမားေတြ၊ေလာင္းကစားသမားေတြ အမ်ားဆုံးဆုိတာ
Facebook ကျငင္းလုိ႔မရေအာင္ သက္ေသျပေနၿပီ၊ဘာလုိ႔လည္းဆုိေတာ့
Texas Hold’em Poker လုိ႔ေခၚတဲ့ဂိမ္းအမ်ဳိးစားက Fan page အဖြဲ႔ဝင္
သန္း ၇၀ ႀကီးမ်ားေတာင္ရွိတယ္တဲ့.....
Fan Page အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားဆုံးေပါ့ ဗ်ာ.......

၁၆။ေအာင္မငီး....အုိင္စလန္ႏုိင္ငံရဲ ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိေရးဆြဲဖုိ႔
Facebook ကုိအသုံးျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္.....
"အဲဒါမွ ေတပီဆရာပဲ...လက္လန္တယ္.."

၁၇။Facebook ရဲ ႔ URL အဆုံးသတ္မွာ အဂၤလိပ္အမွတ္စဥ္(4)ကုိပါရုိက္ထည့္
မယ္ဆုိရင္ တည္ေထာင္သူ Mark Zuckerberg ရဲ ႔ Wall Page ကုိ
ဒါရုိက္ေရာက္ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္ဗ်...
"ကြ်န္ေတာ္လည္း ဘယ္ရမလည္း....စမ္းၾကည့္တာေပါ့...ဒါေပမယ့္မရဘူး
ျဖစ္ေနတယ္...ကြ်န္ေတာ္လုပ္တာပဲမဟုတ္လုိ႔လား...သိတဲ့သူမ်ားရွိရင္...
ေျပာခဲ့ေနာ္...."

၁၈။ဒါကေတာ့ ေၾကျငာခ်က္ဗ်..Facebook ကအသုံးျပဳသူကုိယ္ေရးအခ်က္
အလက္ေတြကုိ Hack ႏုိင္ရင္ အေကာင့္တစ္ခုအတြက္ ေဒၚလာ ၅၀၀
ခ်ီးျမင့္မယ္တဲ့....မနည္းလြန္းဘူးလားလုိ႔...အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔....
Hack ေတာ့ပါဘူး...
" အဲ....ခုမွသတိရတယ္ မင္းသမီးအေကာင့္ေတြ အဟက္ခံရတယ္လုိ႔ ဟုိတစ္
ေလာကၾကားတယ္...အဲဒါသြားထုတ္လုိက္အုန္း...ေဒၚလာ ၅၀၀..အဆင္ေျပ
ရင္တစ္ဝက္ခြဲေပး..."

ကယ္....ဒါေတြကေတာ့ ဖြဘြတ္နဲ႔သိမွတ္ရသေလာက္ ေဝငွထားတာပါ...
ဖတ္ရႈတဲ့ သူေတြေက်းဇူးအထူးတင္တယ္ဗ်..စလုံးေပါင္းမွားရင္လည္း
မ်က္လုံးမွာ ဆင္ဆာစနစ္တပ္ၿပီး ျပင္ဖတ္ေပးေပါ့ဗ်ာ....

ခြန္ေန(August Myanmar Media Group) http://bluenavyblog.blogspot.com/2013/07/facebook_5967.html

ရက္သတၱသံုးပတ္ ဆက္တုိက္ ေခ်ာင္းဆုိးပါက ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သံသယရွိႏုိင္၍ စစ္ေဆးမႈခံယူသင့္၃၀-၇-၂၀၁၃

ရက္သတၱ သံုးပတ္ထက္ ေက်ာ္၍ ေခ်ာင္းဆုိးေနသူ တစ္ဦး အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ တုိင္ပင္၍ စစ္ေဆး ကုသမႈ ခံယူသင့္ေၾကာင္း အဆုတ္ ကင္ဆာ ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္ တစ္ခုက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။ အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ ၃၈၀၀၀ အသစ္တစ္ဖန္ ႏွစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိရာ ျဖစ္စဥ္ ၇ ခုလွ်င္ တစ္ခုသာ ေစာစီးစြာ စစ္ေဆး စမ္းသပ္ ကုသမႈ ထိေရာက္စြာ ခံယူေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စစ္ေဆး စမ္းသပ္မႈ မ်ားတြင္ ခဲြစိတ္ ကုသမႈ ၊ ေရဒီယုိ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ ျဖင့္ စမ္းသပ္မႈႏွင့္ ဓာတ္ကင္မႈမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ အျခား ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈ ပံုသ႑ာန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္မႈ ႏႈန္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္သံုးဆယ္ ကာလအတြင္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္ ခဲ့ေသာ္လည္း အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖင့္ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္မႈ ႏႈန္းမွာ တစ္သမတ္ လည္း ျဖစ္လ်က္ ရွိသည္။

ကင္ဆာေရာဂါ ေၾကာင့္ ကုသမႈ ခံယူသူ ပ်မ္းမွ် လူနာ တစ္ဦးသည္ ၅ လ အခ်ိန္ကာလ သာ အသက္ရွင္ ေနႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းမွာ အဂၤလန္ ႏုိင္ငံတြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုး ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ၿပီး ကင္ဆာေရာဂါ ေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူ ၂၈၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုး ေနသည္ဟု သိရသည္။ ႏွစ္စဥ္ အသစ္တစ္ဖန္ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ ျဖစ္စဥ္ ၃၈၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေသာ္လည္း ေရာဂါ ျဖစ္ပြားစ အေစာပုိင္းတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူသူ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္ဇင္ထြဋ္
( ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထုတ္ ျမ၀တီရသစံု မဂၢဇင္း ပါ က်န္းမာေရးရာ သတင္းပေဒသာ က႑ )


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449964941768009&set=a.3510477149930

ေျခစြယ္ငုတ္ျခင္း


Tuesday, July 30, 2013

ေျခမမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည္။

ေျခစြယ္မ်ား နီရဲ၊ ေရာင္ရမ္း၊ နာက်င္ လာတတ္သည္။ ေျခသည္း ညွပ္စဥ္ က်န္ခဲ့ေသာ ေျခသည္း စြယ္က အသားထဲ တိုး၀င္ရာက ေျခစြယ္ ၀န္းက်င္တြင္၊ ေရာင္လာ တတ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ျပည္တည္ လိုက္လာသည္။ ေျခသည္း ညွပ္ရာတြင္ ေျခစြယ္ က်န္ျခင္းနွင့္၊ ရွဳးဖိနပ္ က်ပ္က်ပ္ စီးသည့္ အခါ၊ ေျခေခ်ာင္းဖ်ားမ်ား စုညွစ္ ခံထားရျခင္း တို႔မွာ ေျခစြယ္ငုပ္ ေစေသာအရင္းခံ အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။

ဆရာ၀န္နွင့္အရင္ျပရန္

ေျခစြယ္ပိုး၀င္၊ ေရာင္ရမ္း ေနလွ်င္ ထိုသို႔ ေ၀ဒနာ ရေနသူတြင္ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ စသည္တို႔ ရွိလွ်င္။

မိမိဘာသာေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား

ေျခစြယ္ငုပ္မွန္း ေစာစီးစြာ ခန္.မွန္း သတိထား မိပါက ေအာက္ပါတို.ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေျခစြယ္ငုပ္ ေ၀ဒနာပိုဆိုး မလာေအာင္ ဟန္.တား ေပးထား နိုင္သည္။

ေျခစြယ္ ငုပ္ေနေသာ ေျခေထာက္ကို ေရေႏြးထဲ ဆားရည္ ေႏြးနွစ္ဇြန္း၊ သံုးဇြန္း ထည့္ေမႊ ထားေသာ ဆားရည္ ေႏြးျဖင့္ တစ္ခါစိမ္ ဆယ္မိနစ္ခန္.ၾကာ တစ္ေန. နွစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္ စိမ္ေပးပါ။ နာေန၊ ေရာင္စ ျပဳေနေသာ ပလာစတာ ကပ္ထားပါ။

ေျခညွပ္ဖိနပ္၊ကြင္းထိုးဖိနပ္စီးပါ။

ေျခစြယ္ငုပ္နာလံုး၀ေပ်ာက္မွေျခသည္းညွပ္ပါ။

ေျခသည္းဆိုးျခင္း၊ေျခသည္းဆိုးေဆးခၽြတ္ျခင္းတို.ကိုေျခစြပ္ငုပ္ေနစဥ္မျပဳလုပ္ရ။

ကာကြယ္ျခင္း

အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္နည္းမွာ ေျခေထာက္ကို ဂရုစိုက္ နည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေန.စဥ္ ေျခေဆးပါ။ ေျခေဆးျပီးေနာက္ ေရစင္ေအာင္ သုတ္၊ ေရေျခာက္ေအာင္ ထားပါ။ ေရွ.ဘက္တြင္ ေျခေခ်ာင္းေလး မ်ားကို စုညွစ္ ထားတတ္သည့္ ဖိနပ္၊ ဦးခၽြတ္၊ ေဒါက္ျမင့္၊ ဖိနပ္ စသည္တို. မစီးသင့္။ ခ်ည္ထည္ ေျခစြပ္၊ စေကာ့ကင္ မ်ားကိုသာ ၀တ္ပါ။ ေန.စဥ္ လဲပါ။ ေျခဦးပိုင္း ဖြင့္ထားေသာ ေျခစြပ္၊ စေကာ့ကင္မ်ား ၀ယ္၍ ရသည္။ ယင္းအမ်ိဳး အစားကို အသံုးျပဳပါ။

ေျခသည္းညွပ္လွ်င္အေသအခ်ာညွပ္ပါ။

ေျခသည္းညွပ္နည္း

(၁)ေျခသည္း မညွပ္မီ ေျခသည္းနူး၊ ေပ်ာ့သြား ေစရန္ ေရေႏြး ဇလံုထဲတြင္ ဆယ္မိနစ္ခန္. စိမ္ထားပါ။

(၂)တံုးေသာ ေျခသည္းညွပ္၊ ဓား၊ ကပ္ေၾကးတို. မသံုးသင့္။ တစ္ခါ ညွပ္လွ်င္ တစ္ခ်က္တည္း ျပတ္မည့္ ေျခသည္းျပတ္မည့္ ေျခသည္းညွပ္ကို သံုးပါ။ ေျခသည္းကို ေကြး ၀ိုက္ ညွပ္သြားပါ။ ေထာင့္ဘက္မ်ားကို ဂရုစိုက္ ညွပ္ပါ။ ေထာင့္ဘက္ဖ်ား မ်ားကို တစဥ္း တိုက္ပါ။

(၃)ေျခစြယ္ ကုပ္ေနလွ်င္၊ ေျခသည္းညွပ္၊ ဓား၊ ကပ္ေၾကး စသည္တို.ကို ဇြတ္ထိုး မထည့္ရ။ ေရေႏြး စိမ္ျပီးေျခသည္း နူးညံ့ ေနခ်ိန္မွာ ထိုေျခစြယ္ကို ညွပ္ပါ။ မာေခါက္ ေကြးကုပ္ ေနေသာ ေျခစြယ္ေအာက္သို. မည္သည့္ အရာမွ ထိုးမ သြင္းရ။


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449971101767393&set=a.351047714993066.

ဒီဇုိင္းလွလွျမန္မာေဖာင့္ 300 ေက်ာ္ ဒီမွာရၿပီေနာ္


စာစီစာရုိက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ေသာ ျမန္မာစာလုံးေဖာင့္
လွလွေလးေတြက အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ဖိတ္စာဆိုရင္လည္း ဖိတ္စာလွလွေလးရတာေပါ့
လုပ္တာခ်င္းတူေပမယ့္ စာလုံးေဖာင္းလွပေသသပ္မွဳက အမွတ္ေပးသြားမွာပါ။
ျမန္မာစာလုံးေဖာင့္ေတြကို စုံလင္ေအာင္ရွာေဖြစုစည္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္
သူငယ္ခ်င္းတို ့အဆင္ေျပပါေစေနာ္......
 
 

"ေနာင္တတစ္ဖန္ပူပန္ျခင္း(ကုကၠဳစၥအေၾကာင္း)"


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ေနာင္တ တစ္ဖန္ပူပန္ျခင္းသေဘာသည္ “ကုကၠဳစၥ”တည္း။
ထုိ႔ေၾကာင့္ “ကုကၠဳစၥ” ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ထန္ျပင္း”ဟုဆုိခဲ့သည္။ခ်ဲဦးအံ့။

ဤကုကၠဳစၥ၏ ေနာင္တရမွဳသည္ “အကုသုိလ္ျပဳျပီးမွ ျပဳမိတာ မွားေလစြ “ဟုလည္းေကာင္း၊ကုသုိလ္မျပဳမိ၍
“မျပဳမိတာ မွားေလစြ”ဟုလည္းေကာင္း ေနာင္တရျခင္း(၂)မ်ဳိးရွိ၏။

"ေနာင္တရပုံ"
--------------
“ဒု-သ-န-ေသာ”ဟု အမ်ားေျပာၾကေသာ အမ်ားေျပာၾကေသာ သူေဌးသားေလးေယာက္သည္ လူဘဝ၌ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳျပဳလုပ္ဖုိ႔ရာ ပစၥည္းအလုံအေလာက္ ရွိၾကပါလ်က္
ကုသုိလ္ေကာင္းမွု ျပဳရမည့္အစား မိစၦာစာရ ကာမမွဳ အကုသုိလ္ကုိသာ ျပဳမွားခဲ့ၾကေလသည္။ထုိေနာက္ “ေလာဟကုမၻီ” သံရည္ပူငရဲ၌က်ကာ အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းၾကာမွေပၚလာ၍

♦“ငါတုိ႔သည္ ပစၥည္းဥစၥာေပါမ်ားေသာ လူ႔ဘဝတုန္းက မီွခုိအားထား ကုိးစားေလာက္ေသာ ကုသုိလ္မ်ားကုိ မျပဳမိဘဲ မွားယြင္းစြာ အသက္ေမြးခဲ့ၾကတယ္ေနာ္”ဟုေျပာလုိေသာ စကားမ်ားကုိ စုံလင္စြာ မေျပာနုိင္ဘဲ “ဒု” ဟူေသာ အသံနက္ၾကီးကုိ ဟစ္ေအာ္ကာ ျမဳပ္သြားရွာေလ၏။ဤသူ၌ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳ မျပဳမိ၍ ေနာင္တ ရေသာ ကုကၠဳစၥျဖစ္သည္။

♦အျခားတစ္ေယာက္ကလည္း “ငါတုိ႔၏ ငရဲခံေနရေသာ ဒုကၡသည္ ဆုံးေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး၊လူ႔ဘဝတုန္းက မေကာင္းမွဳကုိ ငါတုိ႔ျပဳခဲ့ၾကတယ္ေနာ္”ေျပာလုိရင္းစကားဆုံးေအာင္
မဟနုိင္ဘဲ “န”ဟု အသံနက္ၾကီးျဖင့္ ဟစ္ေအာ္ကာ ျမဳပ္သြားရွာေလသည္။ဤသူ၌ အကုသုိလ္ကုိ ျပဳမိ၍ ေနာင္တရေသာ ကုကၠဳစၥ ျဖစ္သည္။

♦ ဤသုိ႔ ေနာင္တရမွဳ ေနာက္တစ္ဖန္ပူပန္မွဳသည္ ဒု-သ-န-ေသာတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ေနာက္ဘဝက်မွသာ ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါ။
ယခု ဘဝမွာလည္း ထုိသုိ႔ပူပန္တတ္သည္။အလြန္အမင္း ပူပန္လာေသာအခါ စိတ္ထဲ တြင္သာမက
ေခြၽးက်လာေအာင္ ခႏၶာကုိယ္ပါ ပူပန္တတ္ေလသည္။

"ေနာင္တမရသင့္ပုံ"
-------------------
အကုသုိလ္ကုိျပဳလုပ္ျပီးမွ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပီး အကုသုိလ္ ကင္းေပ်ာက္သြားမည္ မဟုတ္။ကုကၠဳစၥအကုသုိလ္ အသစ္ပင္ တုိးလာပါေသး၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္မေနဘဲ ျပဳျပီး သမ်ွ အကုသုိလ္မ်ား ေနာင္အခါ အက်ဳိးေပးခြင့္ မရေအာင္ ထုိအကုသုိလ္မ်ဳိးကုိ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ေစရန္ သတိထားျပီး ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

ထုိသုိ႔လြန္ျပီးေသာ အကုသုိလ္မ်ဳိး “ငါ့မွာ ေနာင္အခါမျဖစ္ရ” ဟု စိတ္ပါ လက္ပါ အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ေစာင့္စည္းသူအတြက္မွာ ျပဳျပီး အကုသုိလ္(သိပ္မၾကီးက်ယ္လ်ွင္) အက်ဳိးမေပးဘဲ ပေပ်ာက္သြားတတ္ေၾကာင္းကုိ(မဟာဝဂၢသံယုတ္) ၌ ေဟာေတာ္မူသည္။

"အခ်ိန္ရွိခုိက္လုံးလစုိက္"
-----------------------------
ငယ္စဥ္အခါသည္ ပညာ၊ဥစၥာ၊ကုသုိလ္ ဤသုံးမ်ဳိးကုိ မိမိဥာဏ္ရွိသေလာက္ လုိခ်င္သေလာက္ ရွာရမည့္ အခါ ရွာဖုိ႔ရန္ အခြင့္အလမ္းသာေသာ အခါျဖစ္၏။”မုိးကုန္မွထြန္ခ်”လ်ွင္ အက်ဳိးရ နည္းရုံသာမက လုံးလုံး မရဘဲလည္းရွိတတ္သည္။သုိ႔ရာတြင္ အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ သတိရေသာ္လည္း

“ကုသုိလ္ကုိ မျပဳမိတာ မွားေပါ့” ဟုေနာင္တမျဖစ္သင့္။
အခ်ိန္ေႏွာင္းမွ သတိရျခင္းသည္ လုံးလုံး သတိမရၾကသူ
မ်ားစြာေသာ လူတုိ႔ထက္ အပုံၾကီးသာပါေသးသည္။

"တမၺဒါဌိက" မည္ေသာ အဘုိးအုိၾကီးသည္ အရြယ္ေကာင္းတုန္းက ေသဒဏ္က်သူမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ရေသာ အလုပ္ျဖင့္ ဘုရင့္အမွဳကုိထမ္းလာခဲ့၏။ေကာင္းစြာ ေသခါနီးဆဲဆဲမွာ အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ေတြ႔၍ တရား နာရာတြင္ သူလုပ္ခဲ့ေသာ
အျပစ္ႏွင့္ ယခုတရားသည္အလြန္ကြာျခား၍ ေနေသာေၾကာင့္
တရားေတာ္၌ စိတ္မဝင္စားနုိင္ဘဲ ရွိေလသည္။

ထုိအခါ အရွင္သာရိပုတၱရာက သိေတာ္မူ၍
“ဒါယကာ အသင္သတ္ခ်င္လုိ႔ သတ္တာလား အသက္ေမြးမွဳ အတြက္ မလႊဲသာ၍ ဘုရင္ကသတ္ခုိင္းလုိ႔ သတ္တာလား”ဟု ေမးေတာ္မူေလရာ “တပည့္ေတာ္ သတ္ခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ပါ။ရွင္ဘုရင္က ခုိင္းလုိ႔သတ္ရပါေၾကာင္း”ဟု ေလ်ွာက္ေလလ်ွင္
“သည္လုိဆုိလ်ွင္ အျပစ္ရွိေလသလား”ဟု ပရိယာယ္ျဖင့္ ေမးေတာ္မူျပီး ေနာက္ဆက္လက္၍ တရားေဟာေတာ္မူေသာအခါ
“ငါ့မွာ အျပစ္ရွိပုံ မရဘူး”ဟု စိတ္သက္သာျပီးလ်ွင္
တရားကုိ စိတ္စုိက္နာရင္း
“စူဠေသာတာပန္(ေသာတာ ပန္အငယ္)”ျဖစ္ကာ မၾကာခင္ စုေတ၍ နတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္ရေလသည္။

(ဤဝတၳဳ၌ ရွင္ဘုရာင္က ခုိင္း၍ သတ္ရေသာ္လည္း ခုိင္းသူေရာ သတ္သူပါ အျပစ္ရွိ၏။
သုိ႔ေသာ္ စိတ္သက္သာရာရေအာင္ ပရိယာယ္ျဖင့္ေမးေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။)

ထုိအဘုိးအုိၾကီး၌ ပါဏာတိပါတ အျပစ္ေတြ မ်ားစြာရွိေနသည္ကား မွန္၏။သုိ႔ေသာ္ ထုိအျပစ္ေတြအတြက္ ကုကၠဳစၥ မျဖစ္ေအာင္ ပရိယာယ္ေဆာင္၍ ေမးေတာ္မူလုိက္ရာ ကုကၠဳစၥ ျငိမ္းေအးသြားေလသည္။

ကုကၠဳစၥ ျငိမ္းေအးျပီးမွ တရား၌ စိတ္စုိက္ေသာ ကုသုိလ္ေၾကာင့္
နတ္ျပည့္သုိ႔ ေရာက္ရေလသည္။အကယ္၍သာ
သူတစ္ပါးအသက္သတ္ခဲ့တဲ့ အကုသုိလ္အေပၚ၌ ေနာင္တတစ္ဖန္ ပူပန္မွဳဆုိတဲ့ ကုကၠဳစၥစြဲ၍ ေသပါမူ အပါယ္ေလးပါးသုိ႔ ေရာက္ရုံသာရွိေတာ့သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုကၠဳစၥတရားကုိမစြဲလန္းသင့္ေၾကာင္းထင္ရွားလွ ပါသည္။ေသခါနီးအခ်ိန္မွာပုိ၍ပင္ဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ မည္သူမဆုိ ျပဳခဲ့ျပီးေသာ အကုသုိလ္ အတြက္လည္း
မပူပန္ရ။ကုသုိလ္ကုိ မျပဳခဲ့ရေသး၍လည္း ေနာင္တမျဖစ္ၾကေစဘဲ ျပခဲ့ေသာနည္းျဖင့္ အကုသုိလ္ အသစ္မျဖစ္ေအာင္သာ ၾကိဳးစားလ်က္ သတိရေသာ အရြယ္ကစ၍ ကုသုိလ္ကုိ အားထုတ္သင့္ လွေၾကာင္း အသိေပးေရးသားလုိက္ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။အရွင္ဇနကာဘိဝံသ(ကုိယ္က်င့္အဘိဓမၼာစာအုပ္)မွ
ေကာက္ႏွုတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
စာဖတ္သူအားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

- [အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)]

Dhamma Danã Source ►
youngbuddhistassociation
 

ေလပြျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္တဲ့ အစားအစာ (၆)မ်ိဳး

ေလပြျခင္း (Bloating)က က်န္းမာေရး ျပႆနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ မ်ိဳး႐ိုး ဗီဇႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သံုး ေနရျခင္း စေသာ အေၾကာင္းရင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စားလိုက္တဲ့ အစားအစာေတြ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဟာ က်န္းမာ ေရးနဲ႔ ညီညြတ္တဲ့ အစားအစာေတြကို စားေသာ္လည္း ပန္းေဂၚဖီစိမ္းနဲ႔ ႏို႔စတဲ့ အစားအစာ တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေလပြျခင္းကို ျဖစ္ေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္မွာ သက္ေသာင့္ သက္သာ မရွိဘဲ မအီမသာ ျဖစ္ေစပါ တယ္။ ဒီမွာေတာ့ ေလပြျခင္းကိုျဖစ္ေစတဲ့ အစားအစာ ၆ ခုကို ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

(၁) ပန္းေဂၚဖီစိမ္း

ဗီတာမင္ေတြ၊ အမွ်င္ေတြ အျပည့္ ပါေသာ္လည္း ပန္းေဂၚဖီစိမ္းက ေလပြျခင္းကို ျဖစ္ေစ ပါတယ္။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စားျခင္းျဖင့္ အစာေျခစနစ္အတြင္း ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

(၂) သဘာဝမဟုတ္တဲ့ အခ်ိဳေတြ

ကယ္လိုရီ မတက္ေစေသာ္လည္း ေလပြျခင္းကိုျဖစ္ ေစတဲ့ သၾကားဓာတ္ အယ္လ္ကိုေဟာ ေတြ ပါဝင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဘာဝ မဟုတ္တဲ့ အခ်ိဳတုေတြ စားသံုးျခင္း ကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ၊ ဒါမွမဟုတ္ လံုးဝ ေရွာင္လိုက္ပါ။

(၃) ပီေကဝါးျခင္း

ပီေကဝါးျခင္းက အစာေၾကေစၿပီး သြားေတြကို ျဖဴေစေသာ္လည္း အပိုေလေတြကို အစာေျခ စနစ္ လမ္းေၾကာင္းထဲသို႔ မ်ိဳခ်မိသလိုျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပီေက ကို ျဖည္းျဖည္း ဝါးၿပီး
အပိုေလေတြ ဝင္လာမႈ ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
 
(၄) ပန္းေဂၚဖီ

အရသာရွိၿပီး က်န္းမာေစတဲ့ ပန္းေဂၚဖီဟာ အရမ္း ေကာင္းတဲ့ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုးလည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္က ဗိုက္ထဲမွာ စူးစူး ေအာင့္ေအာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေဝဒနာမ်ိဳး ကိုလည္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေတြ သက္သာေစဖို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဝါးစားပါ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

(၅) ကာဗြန္ထည့္ထားတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ အမ်ိိဳးမ်ိဳး

တခ်ိဳ႕နာမည္ႀကီး ဆိုဒါေတြက အစာေျချခင္းမွာ ကူညီေသာ္လည္း ေလပြျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အစာေျခစနစ္ လမ္းေၾကာင္းကို ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ အျမႇဳပ္ေတြပါတဲ့ အရည္ေတြ ေသာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ပါ။

(၆) ႏို႔

ဗီတာမင္ေတြ၊ အာဟာရေတြ အမ်ားႀကီးျပည့္ ေနေသာ္လည္း ႏို႔က ေလပြျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့ အဓိက အစား အစာတစ္ခုပါ။ Lactose ႏို႔၊ သၾကား မပါတဲ့ ႏို႔ဒါမွမဟုတ္ Almond ႏို႔ကို ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ႏို႔ရဲ႕အရသာ မေပ်ာက္ ေစဘဲ ေသာက္သံုး ႏိုင္ပါတယ္။

Ref:Health Digest
 http://www.myawady.com.mm/health/preventing/item/6194-2013-02-05-10-58-51

သင့္ က်န္းမာေရး (အစာအိမ္နာ ပိုး)
ေဒါက္တာ လြင္သန္႔ (ေဆး-၂)

အစာအိမ္နာမ်ား ယခင္အခါက ခြဲစိတ္ကုသဖို႔ သို႔မဟုတ္ နာတာရွည္ အစာအိမ္နာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ စားေဆး လက္မလႊတ္ရေအာင္ ေဆးခန္း၊ ေဆး႐ံု ခပ္စိပ္စိပ္ သြားေပးရတဲ့ ေရာဂါမ်ဳိးဟာ အစာအိမ္အနာ ျဖစ္ေအာင္ အစာအိမ္ ေရာဂါပိုး ဟယ္လိုကို ဘက္တာပိုင္လိုရီ (Helicobacter Pylori) ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ လာၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အလြန္ေသးငယ္တဲ့ ဗက္တီးရီးယား ပိုးေလးေတြ ျဖစ္တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေပါင္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ကတည္းက အီဂ်စ္ မံမီေဆးစိမ္ အေလာင္းမ်ားမွာ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အစာအိမ္ပိုးကို ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) က အသည္းေရာင္ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ ေဆးလိပ္နဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးကဲ့သို႔ ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (Class Carcinogen) အျဖစ္ သတ္မွတ္ လာၾကတယ္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မွာ ေဒါက္တာ ေဂ်းေရာ္ဘီဝါလင္နဲ႔ ေဒါက္တာ ဘယ္ရီေဂ်ေမာ္ရွယ္ တို႔က အစာအိမ္ပိုးကို စတင္ ေတြ႕ရွိၿပီး ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္က ေဆးပညာ ႏိုဘယ္လ္ဆု ရခဲ့ပါ တယ္။

မသန္႔ရွင္းတဲ့ ေရ၊ မသန္႔ရွင္းတဲ့ အစားအစာ၊ တံေတြး၊ လူရဲ႕ မစင္တို႔ကေန ကူးစက္တတ္တယ္။ အသက္အ ရြယ္ႀကီးသူေတြ၊ ဝင္ေငြနည္းတဲ့ မိသားစုေတြ၊ တစ္အိမ္ထဲ လူအမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္တဲ့ မိသားစုေတြမွာ ေရာဂါပိုး ပိုမို ေတြ႕ရွိႏိုင္တယ္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွာရွိတဲ့ အသက္အရြယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဘာသာ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ က်ား၊ မ၊ ကေလး၊ လူႀကီးမေရြး အစာအိမ္ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ လူဦးေရ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ လူဦးေရ (၇ဝ-၉ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အစာအိမ္ေရာဂါပိုး ေတြ႕ရွိ ရတယ္။ လက္နဲ႔ နယ္ထားတဲ့ အစာမ်ား၊ ယင္နားစာမ်ား၊ မသန္႔ရွင္းတဲ့ အစာမ်ား၊ ခ်ဥ္ဖတ္၊ လမ္းေဘးအကင္ ေခ်ာင္းမ်ားမွာ အစာအိမ္ပိုးကို ပိုမို ေတြ႕ရွိရတယ္။ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း (Green Teas) ၊ ဝိုင္အနီ (Red wine) ၊ လတ္ဆတ္တဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္တို႔ဟာ အစာအိမ္ ေရာဂါ ပိုး ျပန္႔ပြားျခင္းကို
တားဆီးႏိုင္တယ္။

    အစာအိမ္ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြက အူသိမ္ဦးပိုင္း အနာ၊ အစာအိမ္ အေျမႇးပါးေရာင္ျခင္း ၊ အစာအိမ္နာ၊ အစာမေၾက ေရာဂါ၊ သံဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ ေသြးအားနည္း ေရာဂါ၊ အစာအိမ္ကင္ဆာ၊ အစာအိမ္ သားငံရည္က်ိတ္ ကင္ဆာႏွင့္ ေသြးႁမႊာဥ အားနည္းေရာဂါေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အျခား ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေရာဂါ ေတြက ေသြးအားနည္း ေရာဂါ၊ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ အေရျပား ယားယံျခင္း၊ အေရျပား အေၾကးခြံ ထျခင္း၊  ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္ ေရာဂါ၊ ဝက္ၿခံ၊ အသည္းေရာဂါ၊ ေျခထိပ္၊ လက္ထိပ္ ေသြးမေရာက္ ေရာဂါနဲ႔ အျခားေရာဂါမ်ား လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား အရ အစာအိမ္ေရာဂါပိုးဟာ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အရ ပကတိ က်န္းမာတဲ့ အစာအိမ္ အေျမႇးလႊာမွာ အစာအိမ္ေရာဂါပိုး ကူးစက္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ႐ုတ္ခ်ည္း အစာအိမ္ေရာင္ကာ နာတာရွည္ အစာ အိမ္ေရာင္ရမ္းနာ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီက တစ္ဆင့္ အစာအိမ္ အေျမႇးလႊာ ဆဲလ္မ်ား ကင္ဆာအျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ ကူးေျပာင္းသြားၿပီး  အစာအိမ္ ကင္ဆာ ကနဦးအဆင့္ အခ်ိန္မီ (ခြဲစိတ္) ကုသ၍ ရေသးတဲ့ အဆင့္မွ အခ်ိန္မီ မသိရျခင္း၊ မကုသ၍ ေရာဂါ ကြၽမ္းတဲ့ အစာအိမ္ကင္ဆာနာ ျဖစ္လာတတ္တယ္။ အစာအိမ္ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရၿပီးသူဟာ ကုသမႈ မခံရပါ ကေရာဂါဟာ တစ္သက္လံုး ရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး အျခားသူေတြကို ကူးစက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရာဂါဆင့္ကဲ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားျခင္းျဖစ္တယ္။ လူအမ်ားစုမွာ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ေပမဲ့ ဘာလကၡဏာမွ မျပဘူး။

အစာအိမ္ ေရာဂါပိုး ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးသင့္သူမ်ားမွာ အစာမေၾကေရာဂါ ရွိသူမ်ား၊ အစာအိမ္နာ၊ အူသိမ္အနာ ရွိသူေတြ၊ အစာအိမ္ကင္ဆာ သံသယရွိသူေတြ၊ အစာအိမ္ကင္ဆာ လူနာရဲ႕ မိသားစုနဲ႔ ေဆြမ်ဳိးေတြ၊ ေသြးအားနည္း ေရာဂါ ရွိသူေတြ၊ ေသြးျဖဴဥနည္းတဲ့ လူနာေတြဆိုရင္ ေရာဂါ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။  ။

 http://www.myawady.com.mm/library/stories/healthstories/item/20585-2013-07-26-1

“ ခ်ည္ေႏွာင္မဆုံးတဲ့ ဒီေႏွာင္ႀကိဳး ”သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔-
ကမာၻေလာကႀကီးမွာ သြားလာေနထုိင္ က်က္စားေနၾကတဲ့ သတၱ၀ါတုိင္းဟာ မိမိတုိ႔ဆုိင္ရာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ေလးေတြ ကုိယ္စီရွိၾကပါတယ္..၊ အဲဒီအေႏွာင္အဖြဲ႕ေလးေတြကုိ ဘယ္သူျပဳလုပ္ ေပးၾကသလဲဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ပဲျပဳလုပ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္၊ မိမိျပဳလုပ္တဲ့ အဲဒီအေႏွာင္အဖြဲ႕ ေႏွာင္ႀကဳိးေလးေတြထဲက ဘယ္သူမွလြတ္ေအာင္ မရုန္းႏုိင္ၾကဘူး။ ဥပမာနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ပင့္ကူကေလးေတြဟာ ပင့္ကူအိမ္ကုိ (ပုိက္ကြန္ကုိ) သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ သူတုိ႔ရဲ့အမွ်င္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းျပဳလုပ္ၾကတယ္။ မိမိျပဳလုပ္တဲ့ ပုိက္ကြန္ကေန မရုန္းထြက္ႏုိင္ဘဲ အေပၚေရာက္ေအာက္ေရာက္နဲ႔ လွည့္ပတ္ၿပီးေတာ့သာ အခ်ိန္ကုန္ေနတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ေတြ႕ၿပီး ပင့္ကူခ်ည္မွ်င္ ပုိက္ကြန္ထဲမွာပဲ ဘ၀ဆုံးခဲ့ၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေႏွာင္ႀကဳိးေလးေတြျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ သူေတာ္စင္တုိ႔ ႀကဳိးစားၾကရမယ္..။ သံေယာဇဥ္ဆုိတာ သံေယာဇန-လုိ႔ေခၚတဲ့ ပါဠိပုဒ္ကလာတဲ့ ပါဠိသက္စကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႀကဳိးကဲ့သုိ႔ေနွာင္ဖြဲ႕အပ္ေသာတရား(ေႏွာင္ႀကဳိး)လုိ႔ပဲ မွတ္ထားလုိက္ပါ။ ဘာေတြကုိ ေႏွာင္ဖြဲ႕သလဲဆုိရင္ သံသရာ၀ဋ္ကမလြတ္ႏုိင္ေအာင္ ဇနီးမယား သမိးသားနဲ႔ စီးပြားဥစၥာေတြေပၚမွာ စြဲလန္းမႈတဏွာနဲ႔ ေႏွာင္ဖြဲ႕တာပါပဲ..။

ဒီေနရာမွာ သံေယာဇဥ္ဆယ္မ်ဳိးထဲမွာပါတဲ့ ကာမရာဂသံေယာဇဥ္ကုိပဲ ရွင္းျပပါမယ္။ ကာမရာဂဆုိတာ ႏွစ္သက္စြဲလန္းစရာေကာင္းတဲ့ အာရုံေလးေတြကုိ တြယ္တာမက္ေမာေနတယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံေယာဇဥ္ႀကဳိးေလးေတြကုိ ျဖတ္ဖုိ႔ဆုိတာ လြယ္လြယ္ေလးေတာ့ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကဳိးေလးေတြကုိ ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ ပါရမီဥာဏ္ သံေ၀ဂဥာဏ္ ရင့္သန္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ သံေ၀ဂဥာဏ္မရမခ်င္း လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ ကာမဂုဏ္အာရုံထဲမွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနၾကပါတယ္…။
ေႏွာင္ႀကိဳးေတြထဲက လြတ္ခ်င္စိတ္လံုး၀မရွိေတာ့ဘူး..။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း ေႏွာင္ႀကိဳးေတြထဲမွာ မိေနပါလားလို႔ သတိမထားမိေတာ့ဘူး။

သံေ၀ဂဥာဏ္ပါရမီဥာဏ္ေတြရင့္သန္လာၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ အာရံုငါးပါးကာမဂုဏ္တရားေတြကို မမက္ေမာေတာ့ဘူး၊ မတြယ္တာေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သံေ၀ဇနိေယသု ဌာေနသု သံေ၀ေဂါ နာမ ဘ၀ိတေဗၺာ လို႔ ျမတ္ဗုုဒၶ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ သံေ၀ဂျဖစ္ထုိက္တဲ့အေၾကာင္းေတြနဲ႔ ေတြ႕လာရင္ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ သံေ၀ဂဥာဏ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္။ မဃေဒ၀မင္းႀကီးဟာ ဆံျဖဴတစ္ပင္မိမိေခါင္းမွာေတြ႕တာနဲ႔ ငါကိုေသမင္းသတိေပးေနၿပီ ဟုသံေ၀ဂရၿပီး ေတာထြက္ၿပီး တရားအားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးကို သံေ၀ဂဥာဏ္လို႔ ေခၚတာပါပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ သူေတာ္စင္တို႔တေတြ သတိသံေ၀ဂဥာဏ္ေလးေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ျမတ္ဗုဒၶက ပိဋကတ္သံုးပံုမွာ ဥပမာမ်ားစြာေပးၿပီး ေဟာထားတာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီ ဥပမာမ်ားစြာထဲက ငွက္ေတြနဲ႔

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...