စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သင့္ကို ႏြမ္းေနတဲ့ပံု ေပါက္ေစမယ့္ သင္မသိေသးတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...