စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကားလမ္းေပၚက ခ်ိဳင့္ခြက္ထဲမွာ မိေက်ာင္းအတုတစ္ေကာင္ ဖန္တီးၿပီး အစိုးရကို သတိေပးခဲ့တဲ့ ပန္းခ်ီဆရာ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...