စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အဘိဓမၼာ ႏွင့္ ၀ိပႆနာ

                        
အဘိဓမၼာဟူသည္ အလြန္သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာဓမၼ၊ အလြန္နက္နဲခက္ခဲေသာဓမၼ၊ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာဓမၼ၊ အလြန္ ထူးကဲေသာဓမၼျဖစ္သည္။ ဓမၼဟူသည္ အရွိတရား၊ အမွန္တရား၊ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္တရား၊ သဘာ၀တရား၊ ပကတိတရား၊ ေဉယ်တရား၊ နိႆတၱတရား၊ နိယာမတရား၊ ပရမတၳတရား၊ သစၥာတရားတို႔ျဖစ္သည္။ အလြန္႔ အလြန္ သိမ္ေမြ႔ႏူးညံ့ေသာ၊ ခက္ခဲနက္နဲေသာ၊ ထူးကဲက်ယ္ျပန္႔ေသာ၊ သတၱ အတၱ မဟုတ္ေသာ ပင္ကိုယ္သဘာ၀အားျဖင့္ အရွိအမွန္ျဖစ္ေသာ သိအပ္ေသာ ထိုအဘိဓမၼာကို ျမတ္ဗုဒၶသည္ နတ္ျပည္၌ ေဟာခဲ႔သည္။ ထိုမွ် ခက္ခဲေသာ ဓမၼကို စိတ္အစဥ္၌ အာ႐ံုႏွင့္ နီ၀ရဏ ၾကား၀င္မခုဘဲ တစ္ဆက္တည္း မရပ္မနား ေတာက္ေလွ်ာက္ ဧကာသန ဧက၀ါရ နာၾကားႏိုင္မွ တတ္သိ နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


လူတို႔ဌာနမွာ စားေရး၊ အိပ္ေရး၊ ကိုယ္လက္သန္႔ရွင္းေရး စသည့္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားသည္ အလုပ္တိုင္း၌ ၀င္ေရာက္ဟန္႔တားေလ႔ရွိသည္။ အလုပ္တစ္ခု၌ စိတ္ကူးစူးစိုက္ေနခိုက္ ကိုယ္ခႏၶာပင္ပန္းျခင္း၊ အေလး အေပါ့ သြားလိုျခင္း၊ အစာေရစာ ဆာေလာင္ျခင္း စသည္တို႔က ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္၌ စူးစိုက္ထားေသာ သမာဓိ ပ်က္စီးရေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဟာရလွ်င္ ထိုမွ် နက္နဲသည့္ အဘိဓမၼာသည္ လူတို႔ျပည္၌ အရာထင္၍ က်န္ခဲ႔မည္ မဟုတ္ေပ။ နတ္တို႔ဌာေနမွာကား အခ်ိန္ကြာျခားခ်က္ကလည္း ေ၀းလြန္းလွသည္။ လူ႔ျပည္မွာ ႏွစ္တစ္ရာ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္မွာ တစ္ရက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စားခ်ိန္အိပ္ခ်ိန္တို႔မွာ က်ဲလြန္းလွသည္။ 


က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ရျခင္း ေညာင္းညာပင္ပန္းျခင္းလည္း မရွိေသာ ထိုနတ္မ်ားမွာ (၁၅)မိနစ္မွာ(သူတို႔အခ်ိန္ျဖင့္)ခန္႔မွ်သာရွိမည့္ ထို အဘိဓမၼာတရားပြဲကို တစ္ဆက္တည္း၊ တစ္ထိုင္တည္း၊ တစ္စိတ္တည္း၊ တစ္၀ီထိတည္း နားၾကားခဲ႔ၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိနတ္မ်ားျပည္၀ယ္ ဆက္တိုက္ေဟာခဲ႔ေသာ ထိုအဘိဓမၼာကို လူတို႔ျပည္၀ယ္ အရွင္သာရိပုတၱရာ အားသာလွ်င္ ရက္ေပါင္းကိုးဆယ္ အႀကိမ္ကိုးဆယ္ ျပန္လည္ေဟာေတာ္မူ ခဲ႔ပါေလသည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာ ျဖစ္၍သာ ထိုအဘိဓမၼာ ကို ရက္ျခား၍ နားၾကားၿပီး ေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ ျမတ္ဗုဒၶထံမွ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ နာၾကားခဲ႔ရေသာ အဘိဓမၼာကုိ သူ၏တပည့္ ရဟန္းငါးရာတို႔အား မက်ဥ္းမက်ယ္ ျပန္ေဟာခဲ႔ေလသည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ အဘိဓမၼာကို အရွင္သာရိပုတၱရာထံမွာ သင္ယူၾကေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶတာ၀တႎသာသို႔ တက္ႂကြသြားေသာေန႔ကမွ ရွင္သာရိပုတၱရာထံမွာ ရဟန္းျပဳၾကေသာ ရဟန္းသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ သရက္ျဖဴပင္ရင္းက တန္ခိုးျပာဋိဟာပြဲကို ၾကည္ညိဳၾကေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသား(၅၀၀) တို႔သည္ ထိုေန႔(၀ါဆိုလျပည့္)မွာပင္ ရဟန္းျပဳၾက ထိုေနာင္ တစ္ေန႔မွာပင္ အဘိဓမၼာ ကို နာၾကားၾကရေလသည္။ ထုိ အဘိဓမၼာတရားသည္ပင္ ထိုရဟန္းတို႔အတြက္ ၀ိပႆနာ ျဖစ္ရေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုႏွစ္၀ါတြင္းမွာပင္ ထိုရဟန္း(၅၀၀)တို႔သည္ ရဟႏၱာျဖစ္ၾကၿပီး ထို၀ါ (ျမတ္ဗုဒၶခုႏွစ္၀ါေျမာက္) ကၽြတ္မွာပင္ ထိုရဟန္းမ်ား အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္း ေဆာင္တို႔ (အာဘိဓမၼိက သတၱပကရဏိက) ျဖစ္ခဲ႔ၾကေလသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဓမၼ အားလံုးတို႔ကို ေရွးဦးစြာ စုေပါင္းသိမ္းက်ံဳး၍ျပသည္။ ထို႔ေနာင္ အေသးစိတ္ ခြဲျခမ္းေ၀ဖန္၍ျပသည္။ တစ္ဖန္ ဓာတ္ခြဲ၍ျပသည္။ 


သိမ္းက်ံဳး၍ ခြဲျခမ္း ေ၀ဖန္ထားေသာ ထိုဓမၼအေသးစိတ္ကို ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ယွဥ္စပ္သတ္မွတ္ေတာ္မူျပန္သည္။ ထို႔ေနာင္ ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ ေ၀ဖန္ ဆန္းစစ္ေတာ္မူျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာင္ အစံုစံု ျပန္စုပံု၍ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္ျပျပန္သည္။ အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္း၌ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္တို႔ စု႐ံုးျခင္း၊ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ဓာတ္ခြဲျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ခြဲျခင္း၊ ၀ါဒယွဥ္ျခင္း၊ စံုညီျပဳျခင္း၊ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ျခင္းဟူေသာ ခုႏွစ္ပါးေသာ နည္းစနစ္တို႔သည္ တကယ္စင္စစ္ အလြန္ေလးနက္သည့္ ၀ိပႆနာ နည္းစံနစ္မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အဘိဓမၼ၀ိပႆနာကို နာၾကားၾကရေသာ ထိုအဘိဓမၼာ၏ အစစြာေသာ ေန႔တြင္မွ ရဟန္းျပဳခဲ႔ၾကေသာ ရဟန္းငါးရာတို႔သည္ အဘိဓမၼာၿပီးဆံုးေသာ ေန႔မွာပဲ သူတို႔ ၀ိပႆနာလုပ္ငန္း ၿပီးဆံုးေသာေန႔ပင္ ျဖစ္ရေလမည္။

၀ိပႆနာဟူသည္ အထူးထူးေသာနည္းတို႔ျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္တို႔၏ ပကတိ၊ သဘာ၀၊ နိယာမ၊ ကာရဏ၊ နိႆတၱ၊ အနတၱ၊ ပရမတၳ တို႔ကို ႐ႈ၍၊ စူးစမ္း၍၊ ထြင္းေဖာက္၍ သစၥာႏွင့္ သႏၱိကို ရွာေဖြေသာစနစ္၊ နည္းပညာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ႐ုပ္၏ သဘာ၀ ႐ုပ္ႏွင့္႐ုပ္ျခင္း အျပန္အလွန္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ ေက်းဇူးျပဳပံု၊ နာမ္၏ သဘာ၀ နာမ္ႏွင့္နာမ္ျခင္း အျပန္အလွန္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ ေက်းဇူးျပဳပံုတို႔ကို ဉာျဖစ္စဥ္ ဆယ္မ်ိဳးမွာ ျပထားသည့္အတိုင္း သန္႔စင္ပံုခုႏွစ္မ်ိဳးတိုးတက္ပံုမ်ားမွာ ျပထားသည့္အတိုင္း အတြင္းကိုႏႈိက္ စူးစိုက္၍ အရွိကို ရွာေဖြေသာနည္းသည္ ၀ိပႆနာပင္ျဖစ္ရာ ၀ိပႆနာႏွင့္ အဘိဓမၼာ တသားတည္းျဖစ္ေလသည္။ ၀ိပႆနာ႐ႈျခင္းသည္ အဘိဓမၼာကိုပင္ ႐ႈသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ိပႆနာႏွင့္ အဘိဓမၼာ ခြဲ၍မရျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာတတ္မွ ၀ိပႆနာ႐ႈရမည္ဟု ဆိုလိုသည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ၀ိပႆနာ႐ႈေနျခင္းသည္ အဘိဓမၼာ သင္ၾကားေနျခင္း တစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္သည္။ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္တို႔သည္ တလံမွ်ေသာ ကိုယ္၌ အစဥ္အၿမဲရွိ၍ေနေသာေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ေလ႔လာေနျခင္း၊ သင္ယူေနျခင္းႏွင့္ ထုိ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ႐ုပ္တို၏ သဘာ၀ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္ေနျခင္းတို႔သည္ ခြဲျခား၍မရႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
 

အနိမ္႔ဆံုးအားျဖင့္ ဆိုရပါလွ်င္ နာမ္႐ုပ္မသိလွ်င္ ၀ိပႆနာမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဘိဓမၼာႏွင့္ ၀ိပႆနာခြဲ၍ မရေၾကာင္း ေသခ်ာလွပါသည္။ နာမ္႐ုပ္ႏွစ္ပါးသည္ အ၀ိဇၨာ၊ တဏွာ၊ ကံသာ အေၾကာင္းရင္း ရွိေၾကာင္း၊ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု အာဟာရသာ အေထာက္အပံ႔ရွိေၾကာင္း ေကာင္းစြာေဖာ္ျပသည့္ အဘိဓမၼာပါမွ ပစၥယပရိဂၢဟဉာဏ္ အပိုင္ရ၊ ကခၤါ၀ိတရဏ ၀ိသုဒၶိျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႔ကို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္တို႔က ေကာင္းစြာ ေထာက္ျပခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာႏွင့္ အဘိဓမၼာခြဲျခားမရသည့္ အညမညပစၥည္း စင္စစ္ဧကန္ ျဖစ္သျဖင့္ ၀ိပႆနာေယာဂီ တို႔ လူ႔ဘ၀ကို ေလ႔လာသည့္နည္းပညာျဖစ္သည့္ အဘိဓမၼာကို လက္မလႊတ္သင့္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။

( - သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး အရွင္ဉာဏိႆရ ေရးသားခဲ႔ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ျပန္လည္ ေရးသား ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။- )

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1401976120095696&set=a.137698829592781

ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္ ဆူရာဘာယာ

ဂ်ာဗားပင္လယ္တြင္ အေလာင္းမ်ားေမ်ာပါေနပံုကို ေဖာ္ျပထားေသာသတင္းမ်ား ၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ ဆူရာဘာယာၿမိဳ႕ ဂြၽန္ဒါႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္၌ အဲေအးရွား ေလယာဥ္ေပၚပါ ခရီးသည္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား ပူေဆြးေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေအအက္ဖ္ပီ)
 
၂၀၁၅ ႏွစ္သစ္ကို စင္ကာပူ၌ ဆင္ႏႊဲရန္ အစီအစဥ္ျဖင့္ အာဒီးတို႔ မိသားစုငါးဦး ေလယာဥ္အတူစီး၍ ခရီးထြက္ၾကပါၿပီ။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဆူရာဘာယာေလဆိပ္မွ ေလယာဥ္စတင္ ပ်ံမတက္မီေလးတြင္မီရွဲလ္အာဒီးက အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းထံ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔လိုက္၏။

သူ႔ထိုင္ခံု ေဘးျပတင္းမွန္ကတစ္ဆင့္ ျမင္ေနရသည့္ အဲေအးရွား QZ 8501 ေလယာဥ္ေတာင္ ပံကို ဓာတ္ပံုလွမ္း႐ိုက္ၿပီး SnapChat ကတစ္ဆင့္ ပို႔လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုႏွင့္အတူ သူေရးထည့္လိုက္သည့္ ပံုစာေလးက ‘‘ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္ ဆူရာဘာ ယာ’’ ဟူ၍။
‘‘သူက စကားအမ်ားႀကီး သိပ္မေျပာဘူး။ ဒါေပမဲ့ စမတ္က်တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ပါ’’ဟု မီရွဲလ္၏ မက္ေဆ့ခ်္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သူ ရာဗင္ လီမာဒီနတၱ က ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည္။

သူႏွင့္ မီရွဲလ္တို႔က ဟိုးယခင္ပထမဆံုး ေတြ႔ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ စ၍ အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္လာၾကသူမ်ားပင္။ မီရွဲလ္အာဒီး ၊ မာရီယန္း အာဒီး ႏွင့္ ေဂ်ဒင္းအာဒီးတို႔ ေမာင္ႏွမသံုးဦးသည္ ဆူရာဘာယာ ကန္းဘရစ္ခ်္ ေက်ာင္း၌ အတူတကြ ပညာသင္ၾကားေနခဲ့ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္၌ မိသားစုတစ္ခုလံုး ႏွစ္သစ္ကူးအားလပ္ရက္ ခရီးရွည္အျဖစ္ စင္ကာပူသို႔ လည္ပတ္ရန္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
အာဒီးမိသားစု အပါအဝင္လူေပါင္း ၁၆၂ ဦး စီးနင္းလိုက္ပါသြားခဲ့ေသာ အဲေအးရွား QZ8501သည္ ဆူရာဘာယာ ေလဆိပ္မွ ထြက္ခြာၿပီး ၄၂ မိနစ္အၾကာ ဂ်ာဗားပင္လယ္ျပင္ေပၚ ပ်ံသန္းေနစဥ္ ေျမျပင္ရွိ ေလေၾကာင္းလမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဌာနႏွင့္ အဆက္အသြယ္အားလံုး ျပတ္ေတာက္ၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ သည္။ 

ထိုသတင္းကို သိၿပီးေနာက္ဆူရာဘာယာ ကန္းဘရစ္ခ်္ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ေယာက္မွာ မာရီယန္းထံ မက္ေဆ့ခ်္တစ္ ေစာင္ပို႔ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရွာ၏။ ဖုန္းမွာပါသည့္ ဂ်ီပီအက္စ္ကို ဖြင့္ရန္ လွမ္းေျပာသည့္ မက္ေဆ့ခ်္ ျဖစ္ သည္။ ဂ်ီပီအက္စ္ကတစ္ဆင့္ တည္ေနရာကို သိႏိုင္ေပလိမ့္ မည္။ သို႔ေသာ္ မာရီယန္းထံမွ စာတစ္ေစာင္မွ ျပန္မလာခဲ့ပါ။ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္အေရာက္တြင္ ေလယာဥ္မွာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ဆီ ေရာက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕က သံုးသပ္ခဲ့၏။ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္မူ  ပင္လယ္ျပင္၌ ေလယာဥ္အပ်က္အစီး အစအနႏွင့္ လူေသအေလာင္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီ။

လက္ထပ္ခါနီး သတို႔သားေလာင္းတစ္ေယာက္၊ သာသနာ
ျပဳအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဇီဝေဗဒဆရာတစ္ ဦး၊ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမွ အလုပ္အမႈ ေဆာင္တစ္ဦး၊ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖခရီးထြက္ေနသည့္ မိသားစုမ်ား၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအေတြ႕ အႀကံဳရွိ ဝါရင့္သမၻာရင့္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား...။ အင္ဒိုနီးရွားမွ စင္ကာပူ အၾကမ္းဖ်င္း ႏွစ္နာရီခန္႔သာ ၾကာသည့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ တစ္ခု၌ လူသား ၁၆၂ ဦးတို႔၏ ဘဝမ်ားသည္ ကန္႔လန္႔ပိုင္းျဖတ္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ၾကရေခ်ၿပီ။

ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာနက ဂ်ားဗားပင္လယ္ ေရျပင္ေပၚတြင္ ေပါေလာေျမာေနသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ ေလယာဥ္ေပၚမွ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုကိုထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားအရာရွိမ်ားက ျပန္လည္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိသည့္ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္မွ လူေသအေလာင္းမ်ား၏ ထိတ္ လန္႔တုန္လႈပ္စဖြယ္ ႐ုပ္ပံုမ်ား ကို တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသေနသည္။ ေရျပင္တြင္ေမ်ာပါ ေနသည့္ အေလာင္းေျခာက္ ေလာင္းကို ပထမဆံုးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ေနရာက ဂ်ာဗားပင္လယ္တြင္ျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္ကို ေနာက္ဆံုးအဆက္အသြယ္ ရခဲ့သည့္ ေနရာမွ ၁၀ ကီလိုမီတာအကြာ၌ျဖစ္ သည္။ အေလာင္းတို႔မွာ ဖူးေရာင္ေနၿပီး အသက္ကယ္အက်ႌမ်ား ဝတ္ဆင္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ အပ်က္အစီး အစိတ္အပုိင္းမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအ ဆင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရ ေသးေသာ္လည္း အဲေအးရွား ခရီးစဥ္အမွတ္ QZ8501 မွ ျဖစ္ရန္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာခုိင္မာေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းအပ်က္အစီးသည္ QZ8501 မွျဖစ္ေၾကာင္း အဲေအးရွားက အတည္ျပဳလိုက္ပါ သည္။

ေလယာဥ္ေပၚ ပါသြားသူ ၁၆၂ ဦး၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားအတြက္ ယခုသတင္းက လက္က်န္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေငြ႕ေငြ႕ကို ပ်က္သုဥ္းသြားေစခဲ့သည္။ ေရျပင္တြင္ ေပါေလာေမ်ာပါေနသည့္ အေလာင္းမ်ား သတင္းကို ျမင္ၾကားလိုက္သည့္ တစ္ၿပိဳင္နက္မွာပင္ ေစာင့္ဆိုင္းဧရိယာ၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခဲ့ၾကေသာ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ေအာ္ဟစ္ငုိယိုသံမ်ားဆူညံသြားေတာ့သည္။ ေယာက်္ားအခ်ိဳ႕က နံရံကိုထု႐ိုက္ၿပီး အခ်ိဳ႕က ၿပိဳလဲက်ကုန္သည္။

အဲေအးရွား ေလေၾကာင္း လိုင္း အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ တိုနီဖာနန္ဒက္စ္က ၎၏ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေၾကာင္း အမွာစကားတစ္ေစာင္ကို တြစ္တာ၌ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

လတ္တေလာတြင္ သေဘၤာအစီး ၃၀၊ ေလယာဥ္ ၁၅ စီး၊ရဟတ္ယာဥ္ ခုနစ္စီးတို႔က ေပ်ာက္ဆံုးပ်က္က်ပ်က္စီးေလယာဥ္ကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားက ေၾကညာထားသည္။ ရွာေဖြလုပ္ငန္း၏ အမ်ားစုကို အင္ဒိုနီးရွားက ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူ၊မေလးရွားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔ လည္း ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း ရွာေဖြေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီး အေမရိကန္က အကူအညီေပးရန္ စစ္သေဘၤာတစ္စီး ပို႔လႊတ္ထား သည္။

အဲေအးရွား ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ေလယာဥ္ေမာင္း ႏွစ္ဦး၊ ဝန္ထမ္းငါးဦးႏွင့္ ခရီးသည္ ၁၅၅ ဦး လိုက္ပါသြားသည္။ ခရီးသည္မ်ားအနက္ လူႀကီး ၁၃၈ ဦး၊ ကေလး ၁၆ ဦးႏွင့္ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္ ၁ဦးတို႔ ပါဝင္ေနသည္။ ၎တို႔အနက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား တစ္ဦး၊ မေလးရွားႏိုင္ငံသား တစ္ဦး၊ျပင္သစ္ တစ္ဦး၊ ေတာင္ကိုရီးယား သုံးဦးႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ၁၅၆ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ရက္က အဲေအးရွားေလယာဥ္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ ေပ်ာက္ဆံုး မသြားမီအတြင္း ရာသီဥတုအေျခအ ေနေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲေမာင္းႏွင္ရန္ ေျမျပင္ရွိ ေလေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းသို႔ ေလယာဥ္မွဴးက လွမ္းအေၾကာင္းၾကား ေမးျမန္းမႈ ရွိခဲ့ သည္။

ေလယာဥ္တစ္စီးသည္ ေရျပင္အေပၚ၌ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္အခါ ပ်က္က်ရာမွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္ႏုိင္သူ တစ္ဦးဦးရွိႏိုင္ေျခမွာ အလြန္တရာ နည္းပါးေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း ၌ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသူ ေလယာဥ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ ဂ်ာမန္ကြ်မ္း က်င္ပညာရွင္ ဟိန္းရစ္ခ်္ဂေရာ့စ္ ဘြန္းဂတ္ဒ္က ေျပာၾကားေၾကာင္း ဂ်ာမန္သတင္းဌာန ဒီဒဗလ်ဴက ေဖာ္ျပသည္။
အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဂ်ိဳကိုဝီ က အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္က သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရွာ ေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးလိုက္ ရသူမ်ားႏွင့္ထပ္တူ ခံစားရ ေၾကာင္းသာ သမၼတက ေျပာႏိုင္ ခဲ့သည္။

အဲေအးရွား ေလယာဥ္ QZ8501 မပ်က္က်မီ ၂၀၁၄အတြင္း ေလေၾကာင္းမေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ လူေပါင္း၁,၀၅၀ ဦး ေသဆံုုးခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္အပိုင္စီးမႈမ်ား အပါအဝင္ ေလေၾကာင္း မေတာ္တဆမႈမ်ားကို ေျခရာေကာက္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ေလယာဥ္လံုၿခံဳေရးကြန္ရက္၏ စစ္တမ္းအရ ယခုေလယာဥ္ပ်က္က်မႈ ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ေလေၾကာင္းခရီး ေၾကာင့္ လူေသဆံုးသည့္ အေရအတြက္မွာ ၁၂၁၂ ဦးအထိရွိသြား ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ေလေၾကာင္းက႑၌ လူေသဆံုးမႈ အ ျမင့္ဆံုးႏွစ္ ျဖစ္သြားခဲ့ရျပီ။

အဲေအးရွား ေလယာဥ္ QZ8501 ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း သတင္းကို ၾကားလိုက္ရခ်ိန္က လူးဝစ္ ဆစ္ဟာတာမွာ ၎၏ခ်စ္သူ သတို႔သားေလာင္းကို သြားႀကိဳဖို႔ ေလဆိပ္သို႔ထြက္ခြာလာေန စဥ္ လမ္းတစ္ဝက္၌ ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ လက္မထပ္မီ သတို႔သားေလာင္း အာလိန္းက မိသားစုႏွင့္ အပန္းေျဖ ခရီးထြက္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားကင္မရာမ်ား အလယ္ တြင္ သတို႔သမီးေလာင္းေဟာင္း ျဖစ္ခဲ့သူ လူးဝစ္က ယခုလို ရွင္းျပ ခဲ့ပါသည္။
‘‘အဲဒါ သူ႔မိသားစုနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအားလပ္ရက္ အပန္းေျဖခရီး ျဖစ္သြားခဲ့ပါၿပီ’’   
—Ref: CNN

http://7daydaily.com/story/28228#.VKNegP9cBg

အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔အတူ အိပ္တဲ့ပံုစံက သင္တုိ႔အခ်စ္ေရး ေျပာျပႏိုင္ကိုယ့္ခ်စ္သူ၊ ကုိယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ အတူအိပ္တဲ့အခါ သင္တုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ အိပ္စက္ပံုအိပ္စက္နည္းေတြက သင္တုိ႔ရဲ႕အခ်စ္ေရးက ဘယ္လိုရွိတယ္ဆုိတာ ေထာက္ျပေပးေနသလိုပါပဲ။ ခႏၶာေဗဒက ေျပာျပေပးတဲ့ တိက်တဲ့အရာေတြထဲမွာ ဒီ အိပ္စက္တဲ့ပံုစံေတြကလည္း အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျခြင္းခ်က္ေတြအေနနဲ႔ ရွိမေနဘူးလားလို႔ ေမးလာရင္ေတာ့ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ကုိယ့္ခ်စ္သူက ကိုယ့္အနားက ခပ္ခြာခြာအိပ္တတ္လုိ႔ အခ်စ္ေရး အဆင္မေျပတာမ်ိဳး မရွိပါဘူးလို႔ ဆိုခ်င္လည္း ဆုိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာက သင့္ရဲ႕ခ်စ္သူကသာ အိပ္တဲ့ပံုစံေျပာင္းသြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ဒီအခ်က္ကေလးေတြ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေပါ့။၁။သင္ကို သင့္ခ်စ္သူက ေနာက္ကေန သိုင္းဖက္ အိပ္စက္တတ္တယ္ဆုိရင္


ပံုမွာျပထားသလုိ သင့္ခ်စ္သူက သင့္ကိုေနာက္ကေန သိုင္းဖက္ၿပီး အိပ္စက္တတ္တယ္။ ဒီလို အိပ္စက္တဲ့ပံုမ်ိဳးက သင့္ခ်စ္သူက သင့္ကို သူ႕ရင္ဘတ္ထဲ သြင္းထားခ်င္တဲ့သေဘာလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ သင့္ကို သူလံုၿခံဳေစခ်င္တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင့္ကို ယံုၾကည္တယ္လုိ႔လည္း သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္တဲ့။

၂။သင္က သင့္ခ်စ္သူကို ေနာက္ကေန သိုင္းဖက္အိပ္စက္တတ္တယ္ဆုိရင္


ပံုမွာျပထားသလို သင္ကေနာက္ကေန သင့္ခ်စ္သူကို ဖက္သိုင္းၿပီး အိပ္စက္တတ္တယ္ဆုိရင္ သင္ဟာ သူ႕အတြက္ ကာကြယ္ေပးခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ အျပည့္ရွိပါတယ္။ သင္က သူ႕အေပၚ အတၱနည္းနည္းႀကီးတယ္ဆုိရင္ေတာင္ သူ႕အတြက္ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ဆုတ္မသြားဘူးဆိုတဲ့ လူမ်ိဳးပါ။

၃။သင္နဲ႔ သင့္ခ်စ္သူက အနည္းငယ္ ခြာထားကာ ေစာင္ၿခံဳၿပီး အိပ္တတ္တယ္ဆုိရင္


အိပ္စက္တုိင္း ေစာင္ၿခံဳအိပ္စက္တတ္ျခင္းဟာ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ ကိုယ္ သိပ္မရင္းႏွီးေသးတဲ့ သေဘာကိုေဆာင္ပါတယ္။ အိပ္တဲ့အခါမွာလည္း နည္းနည္းေလးခြာထားမယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက ကိုယ့္ကိုေနာက္ကေနေတာ့ သိုင္းဖက္ထားတယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ သင္ျပသနာတက္တုိင္း၊ တစ္ခုခုျဖစ္တုိင္း သူအၿမဲတမ္း သင့္ေနာက္မွာ ရွိေနမယ္။ သူ႕ကိုအၿမဲထည့္တြက္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာပါပဲတဲ့။

၄။သင့္ခ်စ္သူက ေက်ာနဲ႔အိပ္ယာ တစ္သားတည္းက်ေအာင္ အိပ္တတ္ၿပီး သင့္ကို သူ႕ရင္ဘတ္ေပၚ ဆြဲသြင္းအိပ္တတ္တယ္ဆုိရင္


သင့္ခ်စ္သူဟာ ပံုမွာျပထားသလို ေက်ာနဲ႔အိပ္ယာတစ္သားတည္း အိပ္တတ္ေပမယ့္၊ သင့္ကို သူ႔ရင္ဘတ္ေပၚ ေခါင္းတင္အိပ္စက္ေစမယ္၊ သင့္ေခါင္းကိုလည္း သူလက္နဲ႔ ခုလို ကိုင္ထားေပးတယ္ဆုိရင္ သူဟာ သူ႕ကိုယ္သူ ယံုၾကည္မႈရွိတဲ့လူမ်ိဳးပါ။ သင့္ကို သူကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေတြရွိတယ္ဆိုတာ သိေစခ်င္တဲ့သေဘာပါတဲ့။ သင့္ရဲ႕အိပ္စက္ပံုက ပံုထဲက အမ်ိဳးသမီးလိုဆုိရင္ေတာ့ သူ႕ကို အားကိုးယံုၾကည္တယ္ဆိုတာ ျပသလိုက္တာပါပဲ။

၅။ႏွစ္ေယာက္စလံုး ေမွာက္လွ်က္အေနအထားအိပ္တတ္ၾကတယ္ဆုိရင္


ခုလိုအေနအထားမ်ိဳးနဲ႔ ေမွာက္လွ်က္အိပ္တတ္တဲ့ စံုတြဲေတြဟာ ေဒါသႀကီးတတ္တဲ့သေဘာ၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လိင္ကိစၥယံုၾကည္မႈ နည္းပါးၾကတဲ့ သေဘာလုိ႔ ဆိုပါတယ္။ တကယ္လုိ႔မ်ား သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္က ခုလို ေမွာက္လွ်က္အေနအထား အိပ္ေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ သူ႕စိတ္ေတြ အရင္လို ျပန္လည္လန္းဆန္းလာေအာင္နဲ႔ သူ႕ကိုအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ သင့္ဘက္က ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

၆။တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မထိပဲ၊ မၾကည့္ပဲ ဟိုဘက္ဒီဘက္လွည့္အိပ္တတ္တယ္ဆုိရင္


ဒီလိုအိပ္တတ္တဲ့သူ ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ ကုိယ့္ဘာသာကိုယ္ ရပ္တည္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့သူေတြ ျဖစ္ဖုိ႔မ်ားပါတယ္တဲ့။ ဒါ့အျပင္ သင္တို႔ရဲ႕ အသားအေရက ပူတာေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးသား ထိရတာ အဆင္မေျပတာမ်ိဳး၊ သူက ေယာင္ၿပီး ကန္ေၾကာက္တာမ်ိဳး လုပ္တတတ္တာေၾကာင့္ ခုလို အိပ္စက္ရတာမ်ိဳး မဟုတ္ရင္ အလုပ္မွာ စိတ္ပင္ပန္းတာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဒါမွမဟုတ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုခုရွိေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

၇။တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေက်ာခုိင္းအိပ္တတ္ေပမယ့္ ေက်ာခ်င္းထိၿပီး အိပ္တတ္တယ္ဆုိရင္


ႏွစ္ေယာက္စလံုးက ကိုယ့္ရပ္တည္မႈအတြက္ ကိုယ္ေက်နပ္ၾကသလို သီးျခားစြမ္းရည္ေတြရွိေနၾကတယ္။ ယံုၾကည္မႈလည္း ျပင္းထန္ၾကတယ္။ ေက်ာခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့သေဘာကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက လိင္ကိစၥကိုေတာ့ စိတ္ပါေနၾကတုန္းပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ စဥ္းစားလုိ႔ရႏိုင္တာက တစ္ေယာက္က ေနမေကာင္းတာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ကို ကိုယ့္အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစခ်င္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္တဲ့။

၈။ႏွစ္ဦးသား လံုးေထြးဖက္ေပြ႕ၿပီး အိပ္တတ္တယ္ဆုိရင္


ပံုမွာျပထားသလို သင္တုိ႔ႏွစ္ဦး အိပ္စက္တတ္ၾကတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင္တုိ႔ဟာ တစ္ေယာက္မရွိရင္ တစ္ေယာက္မျဖစ္ဘူးဆုိတဲ့ သေဘာကို ျပပါတယ္။ အိပ္ေနရင္ေတာင္ ခ်စ္လုိ႔ မ၀ဘူးဆိုတဲ့သေဘာပါပဲ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အရမ္းဂရုစိုက္တတ္ၾကၿပီး ကိစၥတစ္ခုကို ႏွစ္ေယာက္အတူတူ ေဆာင္ရြက္တတ္ၾကပါတယ္တဲ့။

၉။တစ္ေယာက္က ကုတင္ထိပ္နားကပ္ေနေအာင္အိပ္ၿပီး က်န္တဲ့တစ္ေယာက္က ေအာက္ဘက္နားေရာက္ေနတတ္တယ္ဆုိရင္


ကုတင္ထိပ္ဘက္နား ကပ္အိပ္တတ္တဲ့သူေတြဟာ သူတစ္ပါးကို လႊမ္းမိုးခ်င္တတ္သလို ကိုယ့္ကိုယ္ကုိလည္း ယံုၾကည္မႈျပင္းထန္တတ္ၾကပါတယ္။ ေအာက္ဘက္နား ဆင္းဆင္းၿပီး အိပ္တတ္တဲ့သူေတြဟာ ခုနေဖာ္ျပတဲ့အခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါပဲ။ အတြဲေတြဟာ တစ္တန္းတည္း အိပ္တတ္တယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ တူညီေနၾကပါေသးတယ္။ ပံုမွာျပထားသလိုဆိုရင္ေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နားလည္မႈ အားနည္းတဲ့ဘက္ေရာက္ေနပါတယ္တဲ့။

Ref:cosmopolitan.com
ေ ေမေသာ္
Trend Myanmar
http://www.myanmaronlinenew.com/2014/12/blog-post_732.html

ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္ဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ တကယ္ခ်စ္မိၿပီဆုိရင္၁ ။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္ ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ စမတ္က်က်
ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္ဟာ မိ္န္းမတစ္ေယာက္ကုိ တကယ္ခ်စ္မိၿပီဆုိရင္ အေျပာအဆုိေတြႏုလာၿပီး တခါတရံ အျပဳအမူေတြဟာ ကေလးဆန္သြား တတ္တယ္ ။

၂ ။ တစ္ခါတရံ ခ်စ္သူရဲ ႔ဆုိးႏြဲ ႔မႈေတြ သီးမခံႏုိင္ေအာင္ျဖစ္တတ္ေပမယ့္
ခ်စ္သူ မိန္းကေလးရဲ ႔ မူယာမာယာအနည္းငယ္မိလုိက္တာနဲ႔ အပူဒါဏ္ထိတဲ့ ေရခဲတုံးလုိ အရည္ေပ်ာ္က်သြား တတ္တယ္ ။

၃ ။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေနခ်ိန္ ကုိယ့္ ခ်စ္သူမိန္းကေလး ဖုန္းတတီတီဆက္ၿပီး အာရုံေနာက္ေအာင္လုပ္ေနတာမ်ဳိး
ေယာကၤ်ားေလး သူငယ္ခ်င္းေရွ ႔ အေနခက္အက်ပ္ေတြ႔တာ ရွိေပမယ့္ ဖုန္းခ်ၿပီးသြားရင္ ကုိယ့္ခ်စ္သူစိတ္ဆုိးသြားၿပီလားဆုိတဲ့ အေတြးနဲ႔
သူငယ္ခ်င္းေျပာသမွ်စကား စိတ္မဝင္စား မၾကားခ်င္ေတာ့ ။ စိတ္ေတြက ခ်စ္သူမိန္းကေလးဆီကုိသာ ေရာက္ေနတတ္တယ္ ။

၄ ။ သူငယ္ခ်င္းေတြက အတင္းတုိက္တြန္းလုိ႔ ခ်စ္သူမိန္းကေလးမႀကဳိက္တဲ့ အရာမ်ဳိး လုပ္မိေတာ့မယ္ ။ မုသားမပါ လကၤာမေခ်ာ လိမ္ေျပာခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆုံး အလိမ္ေတြ ေပၚေပၚသြားတတ္တယ္ ။ အဲ့က်ရင္ မိန္းကေလးေတြ ကုိယ့္ခ်စ္သူေကာင္ေလးကုိ နားလည္ေပးဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးတယ္ ။ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္ရဲ ႔ ေၾကာက္ရႊံ ႔မႈက မ်က္ရည္ပါ က်သြားႏုိင္လုိ႔ပါ ။

၅ ။ ေယာကၤ်ားေတြဟာ ကုိယ္ယူတဲ့မိန္းမ အပ်ဳိစင္စစ္ ျဖစ္ၿပီး ငါေျပာသမွ် ညိမ္ေနရမယ္ ၊ အိမ္မႈကိစၥႏုိင္ရမယ္ ဘယ္လုိပဲေျပာခဲ့ေျပာခဲ့
တကယ္တမ္း ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ ေတြတဲ့အခါက် ၊ အတိတ္က ဘာပဲျဖစ္ခဲ့ျဖစ္ခဲ့ ကုိယ့္လက္ထဲမွာ ကုိယ့္ကုိ ခ်စ္ၿပီး ၊ နားလည္မႈအျပည့္ေပးႏုိင္တဲ့သူ ျဖစ္ရင္ၿပီးေရာ ေက်နပ္ေနတတ္တယ္ ။

အခ်က္ေတြအားလုံးကေတာ့ မတူညီႏုိင္ပါဘူး မိန္းကေလးဘက္က နားလည္မႈ အျပည့္ေပးခဲ့ရၿပီး လုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္တတ္တဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ဳိးနဲ႔ ဘဝလက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားတာ ေတြရွိသလို ၊ ခ်စ္သူဘဝမွာ အရမ္းခ်စ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးမွ ကြဲသြားတာမ်ဳိးေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးပါ ။ ဒါေပမယ့္ ေယာကၤ်ားတုိင္း တကယ္ခ်စ္လာၿပီဆုိရင္ အေပၚကေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္ကေတာ့ မကင္းႏုိင္ပါဘူး ။ ႀကဳံဖူးသူတုိင္း သိပါလိမ့္မယ္ ။

ခြန္ေန - Khun Nay
https://www.khunnaymedia.com/

https://www.facebook.com/KhunNayTunMedia/photos/a.526946437419777.1073

ကုိယ့္ခ်စ္သူကုိ တကယ္ခ်စ္တယ္ဆုိရင္၁ . အတိတ္ေတြကုိ ျပန္မၾကည့္ပါနဲ႔ ။ လက္ရွိ အခ်ိန္ သူဘယ္လုိျပဳမူ ေနထုိင္တယ္ ၊ သူဘယ္ေလာက္ တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္တယ္ ဆုိတာကုိပဲ ဂရုစုိက္ပါ ။

၂ . ခ်စ္သူက အမွားတစ္ခုခု လုပ္ခဲ့ဖူးတာမ်ဳိးေတြရွိမယ္ ။ သူကလည္း အဲ့ဒီအမွားကုိ ဝန္ခံေတာင္းပန္တယ္ ၊ ျပန္အဆင္ေျပသြားၿပီ ။
ဒါေပမယ့္ ရန္ျဖစ္စိတ္ဆုိးတဲ့အခါ အဆုိပါ အမွားကုိပဲ ဖိႏွိပ္ခ်ႏွင္းၿပီး ခ်စ္သူကို အႏုိင္ယူတာမ်ဳိး မလုပ္မိပါေစနဲ႔ ။

၃ . သူတစ္ခါ မွားခဲ့ဖူးလုိ႔ ကုိယ္လည္း ျပန္မွားမယ္ဆုိတဲ့ အေတြးမ်ဳိး အရြဲ ႔ မတုိက္မိပါေစနဲ႔ ။

၄ . ပုံမွန္ခ်စ္ေနက် ပုံစံထက္ ပုိၿပီးခ်စ္ျပစရာမလုိဘူး ၊ ေလ်ာ့လည္းမေလ်ာ့နဲ႔ ။ ပုံမွန္ပဲ ဂရုစိုက္ေပးပါ ။

၅ . ေန႔စဥ္လုပ္ေနက် အရာေတြ မပ်က္ကြက္ မိပါေစနဲ႔ ။ ဥပမာ ( မနက္အေစာႀကီး ဖုန္းဆက္တာ ၊ အိပ္ခါနီးမက္ေဆ့စ္ပုိ႔တာ)

၆ . ေရရွည္လက္တြဲဖုိ႔အတြက္ ကုိယ့္ရဲ ႔အားနည္းခ်က္ ဘာရွိလဲဆုိတာမ်ဳိး ခ်စ္သူကုိ ေဝဖန္ခုိင္းပါ ။ ၿပီးရင္ ျပင္ဆင္ပါ ။

၇ . အတူတြဲရုိက္ဖူးတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြကုိ ၾကာၾကာတစ္ခါ ႏွစ္ေယာက္အတူတူ ၾကည့္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြကုိ မ်ားမ်ားေျပာေပးပါ ။

ဒါကေတာ့ ကုိယ္ခ်စ္တဲ့သူကုိ လြယ္ကူစြာလုိက္ေလ်ာေပးႏုိင္တဲ့ အခ်က္(၇) ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ လမ္းခြဲဖုိ႔အထိ နာက်င္ရေလာက္တဲ့
အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ အတူတူေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကုိ ျပန္စဥ္းစားေပးပါလုိ႔ ထပ္ေလာင္း အႀကံျပဳလိုက္ရပါတယ္ ။ ခ်စ္သူမ်ား ေရႊလက္တြဲၿမဲ ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါေစ ။

ခြန္ေန - Khun Nay
https://www.khunnaymedia.com/

မွဲ့ေျခာက္ႏွင့္တင္းတိပ္ကို သဘာ၀နည္းျဖင့္ ဖယ္ရွားနည္း
လူငယ္လူရြယ္တို့သဘာ၀အရ မ်က္ႏွာေပၚမွာ ၀က္ျခံေပါက္လာလွ်င္ အခ်ိဳ့က မွည့္ေအာင္ထားျပီးမွ ဖယ္ရွားၾကသလို အခ်ိဳ့က မမွည့္ခင္မွာ အတင္းညစ္ထုတ္တတ္ၾကသည့္အတြက္ မ်က္ႏွာေပၚမွာ အမာရြတ္ႏွင့္ အမည္းစက္မ်ား က်န္ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

ထိုအမာရြတ္မ်ား၊ မွဲ့ေျခာက္မ်ား၊ တင္းတိပ္မ်ားကို သဘာ၀နည္းျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္ၾကပါတယ္။

  ေဆးနည္း (၁)

ဖရဲသီး၏ အခြံနားကပ္ေနတဲ့ ေအာက္ခံအျဖဴေရာင္ အသားကို ပါးပါးလွီး၍ မ်က္ႏွာသစ္ျပီးလွ်င္ အမာရြတ္ရွိသည့္ မ်က္ႏွာေပၚကို နာရီ၀က္ခန့္ အုပ္ထားျပီးလွ်င္ မ်က္ႏွာသစ္လိုက္ပါ။

  ေဆးနည္း (၂)

ဖရဲသီးစားသည့္အခါ ေအာက္ခံအျဖဴကိုပါ စားေပးပါ။ အပူအပုတ္မ်ားကို စုပ္ထုတ္ေပးပါသည္။ ၀မ္းမွန္၊ ဆီးမွန္ေစပါသည္။ ၀က္ျခံ၊ တင္းတိပ္တို့ကို ကာကြယ္ေပးကာ အသားအရည္စိုေျပ၀င္းပေစပါသည္

  ေဆးနည္း(၃)

ငရုတ္ေကာင္းမွဳန့္ႏွင့္ ဒိန္ခ်ဥ္ကို ေရာစပ္ကာ မ်က္နွာကို ေဆးေက်ာသန့္စင္ျပီးလွ်င္ လိမ့္ေပးပါ။ နာရီ၀က္ခန့္ၾကာလွ်င္ မ်က္ႏွာကို ဆပ္ျပာျဖင့္ ေသခ်ာစြာ သစ္လိုက္ပါ။ တစ္ပတ္ကို (၂) ၾကိမ္ သို့မဟုတ္ (၃) ၾကိမ္ႏွင့္ တစ္လခန့္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေပးပါက မွဲ့ေျခာက္၊ ၀က္ျခံ၊ တင္းတိပ္၊ အမာရြတ္မ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းသြားပါလိမ့္မည္။

  ျမင္သူတကာေငးေလာက္တဲ့ လွပေသာ မ်က္ႏွာပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။

  ေစာႏြဲ ့ေနဆိုင္ (ပူတာအို)
ကိုးကား ။ ။ ျမန္မာ့ေဆးနည္းမ်ား

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား


https://www.facebook.com/231741783686751/photos/a.231751513685778.1073741828.

ရုိးရွင္းျပီး အဆင္ေျပထိေရာက္တဲ့ ယင္ေကာင္ေမာင္းထုတ္နည္းကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ေပးလွတဲ့ ယင္ေကာင္ေတြနဲ႔ ကင္းေဝးေစဖို႔ အသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

အရင္တုန္းက ေစးကပ္ေနတဲ့ ၾကိဳးျပားေလးေတြ သို႔မဟုတ္ ျဖန္းေဆးမုတ္ေဆး စသျဖင့္ ေျဖရွင္းနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ အဲဒီနည္းေတြက အစားအစာနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္မသုံးသင့္တဲ့ နည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ယခု တင္ျပမယ့္ နည္းက ယင္ေကာင္ေတြကို တြန္းလွန္ဖို႔ အဆင္ေျပဆံုးနဲ႔ အေကာင္းဆုံးနည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ဒီနည္းကို လက္နက္သဖြယ္ အသုံးျပဳဖို႔ရာ လုိအပ္တာေလးေတြက ေလးညွင္းသီး အခု (၃၀) နဲ႔ ပန္းသီးတစ္လုံးေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။

 ပံုမွာျပထားသလို ေလးညွင္းသီးအားလုံးကို ပန္းသီးထဲ ထိုးစိုက္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ စားပြဲအလယ္မွာ တင္ထားလိုက္ပါ။ ဒီလိုဆုိရင္ ယင္ေကာင္ေတြအနားလာမကပ္ေတာ့တဲ့အျပင္ ပန္းသီးနဲ႔ ေလးညွင္းသီးရဲ႕ ေမႊးၾကိဳင္တဲ့ရနံ႔ ကိုပါ ရရိွခံစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: naturalhealthcare
Trend Myanmar

ကေလးငယ္အတြက္ လူစြမ္းေကာင္း ျဖစ္ခဲ့သူ Temar 

ပံုအထက္မွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားဟာ ကေလးငယ္ ျပန္ေျပးဆြဲခံရမယ့္ အေျခအေနကေန လြတ္ေျမာက္သြားေအာင္ ကယ္တယ္ေပးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ Temar Boggs လို႔အမည္ရတဲ့ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ လူငယ္ ျဖစ္ျပီး အဲ့တုန္းက ၂၀၁၃ ဇူလိုင္ဆုိေတာ့ ယခုဆုိရင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မက ရွိေနပါျပီ။

၎တို႔ ေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္ထဲမွာ အသက္ငါးႏွစ္အရြယ္ ခေလးမေလး ေပ်ာက္ဆံုးေၾကာင္း ရဲမ်ား ျပာဆုိလို႔ ရွာေနခ်ိန္ လူငယ္ဟာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔အတူ စက္ဘီးစီးေနပါတယ္။ မေမ်ာ္လင့္ပဲ လမ္းတစ္ေနရာမွာ ကားေပၚမွာ ခေလးမေလးကို ေတြ႔ပါတယ္။ ကေလးမေလးကို ကားေပၚတင္ေျပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ျမင္ေတာ့ Temar နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းဟာ စက္ဘီးကို အရွိ္န္ျမင့္ေမာင္းႏွင္ျပီး လိုက္တ့ဲအခါ ၁၅ မိနစ္အတြင္း ကားကို အမွီလိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကားထဲက လူဟာလည္း ကေလးငယ္ကို ခ်ျပီး ျပန္ထြက္ေျပးတာေၾကာင့္ ကေလးငယ္ကိုပါ ျပန္လည္ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ကေလးငယ္ဟာ ကယ္ဆယ္တဲ့ လူငယ္ကို အားကိုးတၾကီး ေျပးဖက္လို႔ ငိုျပီး အေမကို ေခၚေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သူမ အေမဆီ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ျပီး ယင္း ျမိဳ႕မွာ ေနထိုင္တဲ့ လူတိုင္းက Temar နဲ႔ သူငယ္ခ်င္းကို သူရဲေကာင္း စစ္စစ္မ်ား အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကေလးငယ္ရဲ႕ မိခင္လည္း သူ႔ကို ေထြးေပြ႔လို႔ ေက်းဇူးတင္စကား ဆုိခဲ့ပါတယ္။

Ref: Metro

ေ  ေအာင္ခမ္း (www.innewsmyanmar.com)

http://www.innewsmyanmar.com/2014/12/temar.html

အစြမ္းထက္ေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာေဆးနည္းမ်ား


ေ 


ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ိဳးစံုမွ အသီးသီး ေတာင္းဆိုလာၾကေသာ ေဆးနည္းမ်ားအတြက္ အစြမ္းထက္ေသာ ျမန္မာ့ရိုးရာသဘာ၀ေဆးနည္းမ်ားကို က်န္းမာေရးသတင္းမ်ားမွ အမ်ားအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုး၍ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

၁။ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါအတြက္

ယူကလစ္ပင္၏ အရြက္အစိမ္း ခပ္သန့္သန့္ကို ၇ ရြက္ခန့္ ခူ၍ ေရ ၃ ခြက္ ၁ ခြက္ ျပဳတ္ကာ ၄င္းအနံ့ကို ရွဴရွိဳက္ေပးပါ။ အသက္ရွဴလြယ္ကူလာ၍ ပန္းနာရင္က်ပ္ ခ်က္ခ်င္း သက္သာလာပါမည္။

၂။ မီးယပ္ေရာဂါအတြက္

ရွားေစာင္းလက္ပတ္၏ အတြင္းသားကို ျခစ္ယူ၍ ေပါက္ပင္ပဥၥငါးပါးႏွင့္မီးရွိဳ့ကာ ရလာေသာ ျပာကို ခ်က္သည့္ဆားအနည္းငယ္ျဖဴးကာ စားသံုးေပးပါက မီးယပ္ေသြးစင္ၾကည္၍ သက္သာေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

၃။ ဆီးပူ၊ ဆီးေအာင့္၊ ဆီးထိုးေနလွ်င္

  ရွားေစာင္းအတြင္းသားကို ျခစ္ယူ၍ ဆန္ေဆးရည္ျဖင့္ စိမ္ကာ သၾကားအနည္းငယ္ထည့္၍ ေသာက္သံုးေပးပါက ဆီးေရာဂါမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

၄။ အစားအစာထဲ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္လွ်င္

သနပ္ခါးပင္၏ အျမစ္ကို အမွဳန့္ၾကိတ္၍ ၃ က်ပ္သားခန့္ကို သၾကားအနည္းငယ္၊ ပ်ားရည္ လက္ဖက္စားဇြန္း ၂ ဇြန္းခန့္ျဖင့္ ေရာ၍ ေရေႏြးျဖင့္ ေသာက္လွ်င့္ အဆိပ္ေျပေစပါသည္။

၅။ ပ်ိဳ့ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ႏွလံုးနာျခင္းမ်ားအတြက္

နံနံေစ့ကို သၾကားႏွင့္ျပဳတ္၍ အေအးခံကာ ဆန္ေဆးရည္အနည္းငယ္ႏွင့္ ေရာစပ္၍ ေသာက္ေပးပါက ပ်ိဳ့ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ႏွလံုးနာျခင္းမ်ားေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ (အထူးသျဖင့္ ကိုယ္၀န္တည္ကာစ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေဆးေကာင္းတစ္လက္ျဖစ္ပါသည္)။

၆။ ေပြး၊ ၀ဲ၊ ႏွင္းခူမ်ားေပါက္လွ်င္

သေဘၤာမဲဇလီရြက္ျဖင့္ တစ္ေန့ကို ၂ ၾကိမ္ ညင္သာစြာ ပြတ္တိုက္ေပးလွ်င္ ေပြး၊ ၀ဲ၊ ႏွင္းခူမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ အ႐ြက္ကို ေထာင္း၍ တမာ႐ြက္ျပဳတ္႐ည္ႏွင့္ လိမ္းေပးပါက ၀ဲနာ၊ႏူနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းပါသည္။

၇။ နားကိုက္ေရာဂါအတြက္

ၾကက္သြန္နီကို မီးဖုတ္၍ အရည္ညစ္ယူကာ အရည္ခပ္ေႏြးေႏြးျဖင့္ နားထဲကို အနည္းငယ္စီ စြပ္ေပးလွ်င္ နားကိုက္သက္သာေစပါသည္။

၈။ ဆီးနာျခင္း၊ ဆီးေအာင့္ျခင္း၊ ဓမၼတာလြန္ျခင္းမ်ားအတြက္

ကန္စြန္းရိုးနီပင္ကို ဘူးရြက္၊ မန္က်ီးရြက္တုိ့ႏွင့္ ေရာၾကိတ္၍ ဆန္မွဳန့္ညက္ႏွင့္ေဖ်ာ္၍ ဆီးခံုေပၚ အုပ္ထားေပးပါက ၁၅ မိနစ္အတြင္း ဆီးက်ဆင္း၏။ ဓမၼတာလြန္ျခင္းလည္း ရပ္တန္႔ေစပါသည္။

၉။ ေက်ာက္တည္၊ ဆီးပူ၊ ဆီးခ်ဳပ္ေရာဂါမ်ားအတြက္

သံမႏိုင္ေက်ာက္မႏိုင္ပင္၏ ပဥၥငါးပါးကို အရည္ညစ္ယူကာ က်ိဳခ်က္၍လည္းေကာင္း၊ အေျခာက္လွန္းထားကာ လက္ဖက္ရည္ကဲ့သို့ ျပဳလုပ္၍ ေသာက္လွ်င္ ဆီးပူ၊ ဆီးခ်ဳပ္မ်ားသက္သာေပ်ာက္ကင္း၍ ေက်ာက္တည္သူမ်ား ေက်ာက္ကို က်သြားေစႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ သြားနာျခင္း၊ သြားဖံုးေယာင္ျခင္းမ်ားအတြက

နန္းလံုးၾကိဳင္ပင္၏ အေခါက္ကို ေရထက္၀က္ခန္းေအာင္ျပဳတ္၍ ၄င္းေဆးရည္ျဖင့္ ပလုတ္က်င္းျခင္း၊ ငံုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါက သြားနာျခင္း၊ သြားဖံုးေယာင္မ်ား၊ သြားဖံုးမွ ျပည္ယိုျခင္းမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား စာမ်က္ႏွာကို ဖတ္ရွဴသူ မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး ေရာဂါေ၀ဒနာကင္းစင္၍ က်န္းမာစြာ အသက္ရွည္ႏိုင္ၾကပါေစ။

  ေစာႏြဲ ့ေနဆိုင္(ပူတာအို)

https://www.facebook.com/lyhealthcare/photos/a.345112345631447.1073741828.344

“တကယ့္ မဂၤလာအစစ္” 

လူေတြယူဆတဲ့ မဂၤလာက တကယ့္မဂၤလာအစစ္ မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ ေလာကလူေတြက မဂၤလာနဲ႔
ကံတရားလို႔ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲၿပီးေတာ့ ေျပာတဲ့အခါမွာ မဂၤလာထက္ ကံကိုပိုၿပီးယံုဖို႔ျမတ္စြာဘုရားကေဟာတယ္။
ကံဆိုတာ ကိုယ္လုပ္တာကိုေျပာတာ။ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြ၊ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ကူးေတြ၊
ကိုယ့္ရဲ႕ေျပာဆိုမႈေတြ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ကာယကံေျမာက္လုပ္မႈေတြ၊
အဲဒီက ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးတရားကို ယံုၾကည္တာ။ 


မဂၤလာကိုယံုၾကည္ၿပီးေတာ့ ကံေကာင္းေအာင္မလုပ္ဘူးဆိုလို႔ ရွိရင္ ဗုဒၶျမတ္စြာကို ကိုးကြယ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္
  ျဖစ္ေသာ္လည္းပဲ ထိုပုဂၢိဳလ္ဟာ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
  ျမတ္စြာဘုရားက မဂၤလာထက္ ကံကို အေလးအနက္ထားရမယ္လို႔ ေဟာေတာ္မူတယ္။
ေလာကီမဂၤလာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဟာတယ္။


အဲဒီေတာ့ ေလာကလူသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ မဂၤလာရွိတဲ့အရာလို႔ သတ္မွတ္လိုက္တာဟာ
မ်က္စိထဲမွာျမင္ရလို႔ ၾကည္ႏူးစရာေလးေတြ၊ နားထဲကၾကားရလို႔ ၾကည္ႏူးစရာေလးေတြ၊
ဒီအရာေလးေတြ အေပၚမွာပဲ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ မဂၤလာရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။
အဲဒီမဂၤလာဟာ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့မဂၤလာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။
 

တကယ့္ မဂၤလာအစစ္ဆိုတာ ၃၈-ပါးေသာအေၾကာင္းတရားေတြအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးလို႔
ရရွိလာတဲ့ ဘဝလမ္းေၾကာင္းေျဖာင့္တန္းတဲ့ အရာခပ္သိမ္းကို ေအာင္ျမင္တဲ့
အေျခအေနတစ္ရပ္သည္သာလွ်င္ ျဖစ္တယ္။
 

-【ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ】

https://www.facebook.com/royalheromedia/photos/a.452811328083074.110728.45279366

အနံဆိုးလြန္းသူ သုံးဦးကို စာၾကည့္တိုက္က ႏွင္ထုတ္ 

ဘာမင္ဂမ္ စာၾကည့္တိုက္ ႀကီး၏ အတြင္းပိုင္း ျမင္ကြင္း။


ဘာမင္ဂန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၉။ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ ဘာမင္ဂမ္ရွိ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး စာၾကည့္တိုက္ႀကီးက စာၾကည့္တိုက္သုိ႔ လာေရာက္ ၾကသည့္ လူမ်ား အနက္မွ သုံးဦးကို အနံအသက္ ဆိုးလြန္းေသာေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္ အတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၿပီး လာေရာက္ခြင့္ကိုလည္း တားျမစ္ ထားသည္။

Barmingham


ဘာမင္ဂမ္ရွိ ေပါင္ ၁၈၉ သန္း တန္ဖိုးရွိသည့္ စာၾကည့္တိုက္က တစ္ကိုယ္ရည္ သန္ ့ရွင္းေရး ျပႆနာ ရွိေနသည့္ အဆိုပါ လူသုံးဦးကို အျခား စာဖတ္သူမ်ားအား အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္တြင္း ရွိေနခြင့္ကို တားျမစ္၍ ျပင္ပသို ့ထြက္သြားခိုင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စာၾကည့္တိုက္တြင္း အျခားလူႏွစ္ဦးကို စည္းကမ္း မလိုက္နာ၍ တားဆီးခဲ့ရ သလို လူသုံးဦးကိုလည္း စာၾကည့္တိုက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ရန္လိုသည့္အတြက္ စာၾကည့္တိုက္ အတြင္းက ထြက္သြားရန္ ေစခိုင္း ခဲ့ရေၾကာင္း စာၾကည့္တိုက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား က ေျပာသည္။

"စာၾကည့္တိုက္က အလြန္လူလာ မ်ားတဲ့ ေနရာပါ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက စဖြင့္ ကတည္းက လာေရာက္သူေပါင္း သုံးသန္း ေက်ာ္ သြားပါျပီ။ ဒီလို အရပ္မ်ိဳးမွာ လူနဲ ့သူနဲ ့တူေအာင္ ေနၾကရမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ စာၾကည့္တိုက္ အေဆာက္အအုံရဲ ့ခမ္းနားတဲ့ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ လူေတြရဲ ့ေထာပနာျပဳမႈကို ရထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္ရဲ႕ ဂုဏ္ကို ထိန္းရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဘာမင္ဂမ္ စာၾကည့္တိုက္ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဘရင္းဂမ္ဘဲလ္က ေျပာခဲ့သည္။

ယခုလ အေစာပိုင္းက ဘာမင္ဂန္ျမိဳ ့ေကာင္စီ၏ အသုံးစရိတ္ ၁၁၇သန္းေပါင္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္ ၀န္ထမ္း ထက္ဝက္ေက်ာ္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ ခံခဲ့ရသည္။ ထိုျပင္လည္း စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ခ်ိန္ သီတင္းပတ္တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၇၀မွ နာရီ ၄၀သို ့ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ ယခု ဘာမင္ဂမ္ စာၾကည့္တိုက္ကို ႏုိဘယ္လ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ မာလာလာက ျပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Ref: Mirror

https://www.facebook.com/royalheromedia/photos/a.452811328083074.110728.452793661

ထပ္ဆင့္အကယ္ဒမီမ်ားရွင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

                  
အခုေခတ္က အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ သူရမွာပဲလို႔ခန္႔မွန္းထားတဲ့အတြက္ သဇင္ေတြေဝေနေအာင္ ျပင္ဆင္လာလို႔ရတယ္။
အေမတို႔တုန္းကေတာ့ ဘယ္သူမွလည္း ျပင္ဆင္ေပးမယ့္သူမရွိဘူး။ အကယ္ဒမီရမယ္ဆိုတာလည္း ႀကိဳမသိဘူး
================================================
- သူသူထက္လြင္ - ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည္
 

ျမန္မာ႕႐ုပ္ရွင္ေလာက အမ်ဳိးသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ ပထမဆံုး အကယ္ဒမီဆု ငါးဆုရရွိခဲ႕သူ အသက္ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္ထပ္ဆင္႕အကယ္ဒမီေဒၚျမင္႕ျမင္႕ခင္ႏွင္႕ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ခဲ့ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 

ေမး - ႐ုပ္ရွင္ေလာကထဲ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ပံုနဲ႔ အေမတို႔ေခတ္ က ႐ုပ္ရွင္အေပၚ ပရိသတ္ေတြရဲ႕သေဘာထားေလး သိ ပါရေစ။
 

ေျဖ - အေမက ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္မွာ မင္းသားရဲ႕ ညီမ ေနရာက သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း ႐ုပ္ရွင္ေလာကထဲကိုစဝင္ ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ႐ုပ္ရွင္ ေလာကကို အထင္မႀကီးၾကဘူး။ ေအာက္တန္း က်တယ္။ ဖက္ခြက္စား အလုပ္ဆိုၿပီး ေျပာၾက တာေတြရွိတာေပါ့။ အေမလည္း ကိုယ္ေကာင္း ရင္ ေခါင္းမေရြ႕ဘူးဆိုတဲ့အတိုင္း ႀကိဳးစားခဲ့ တယ္။ ကိုယ္ႀကိဳးစားတဲ့အတိုင္း ေအာင္ျမင္ ခဲ့တယ္။
 

ေမး - အရင္ေခတ္နဲ႔ယေန႔ေခတ္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကအ ေပၚ သေဘာထားေတြ ကြာျခားလာပံုေတြလည္း သိပါရေစ။
 

ေျဖ - အေမတို႔က အခုေခတ္ကေလး ေတြလို ကံမေကာင္းခဲ့ဘူး။ အေမတို႔တုန္းက မိဘအသိုင္းအဝုိင္းကလည္း ႐ုပ္ရွင္ကိုအား မေပးဘူး။ အေမ့ကို မိဘေတြက ပညာတတ္ ပဲျဖစ္ေစခ်င္တာ။ အေမ့အစ္ကိုအႀကီးဆံုးဆို အေမ မင္းသမီး လုပ္တာရွက္လို႔ဆိုၿပီး စစ္ထဲ ဝင္သြားတယ္။ အေမ ေအာင္ျမင္လာတဲ့တစ္ေန႔ က်ေတာ့ သူ႔ရဲ႕သားသမီးေတြကို ေက်ာင္းထား ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ အခုေခတ္မွာ ႐ုပ္ရွင္ေလာ ကကို ဝင္ေရာက္လာတဲ့သူေတြကို မိဘအ သိုင္းအဝိုင္းကလည္း အားေပးၾကတယ္။
 

ေမး - အေမ႐ုပ္ရွင္ေလာကကို ဘယ္အသက္အရြယ္ က စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပထမဦးဆံုး႐ိုက္ကူး ခဲ့တဲ့ဇာတ္ကားက ဘာဇာတ္ကားလဲ။
 

ေျဖ - ႐ုပ္ရွင္ေလာကကို ၁၉၅ဝျပည့္ႏွစ္ အေမ အသက္ ၁၅ႏွစ္အရြယ္မွာ သ႐ုပ္ ေဆာင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့တယ္။ အေမက အသံတိတ္ေခတ္ကိုမီတယ္။ အေမ စ႐ိုက္တဲ့ကားက အသံတိတ္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီး 'မာယာရွင္'မွာ မင္းသား ညီမ ဒုတိယမင္းသမီးအျဖစ္ စ႐ိုက္ခဲ့တယ္။ အသံထြက္ ကားက်ေတာ့ 'ၿမဲတဲ့သစၥာ' စ႐ိုက္ခဲ့တယ္။ စ႐ိုက္စမွာ အေမႀကံဳရတာက ကိုယ္က ဓာတ္ပံုလည္း သိပ္မ႐ိုက္ ဘူးဆုိေတာ့ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ရတာ အေတြ႕အႀကံဳမရွိဘူးျဖစ္ ေနတယ္။ အသက္က ၁၅ႏွစ္ဆိုေတာ့ ခံစားခ်က္လည္း မသြင္းတတ္ေသးဘူး။ ဒါ႐ိုက္တာဆရာ ေျပာတဲ့အ တိုင္းပဲ လုပ္ခဲ့တယ္။
 

ေမး - အေမ့ကို ပရိသတ္က ျမင့္ျမင့္ခင္ဆိုၿပီးသိသြားတာ ဘာ ဇာတ္ကားေတြျဖစ္မလဲ။
 

ေျဖ - အေမ့ကို ပရိသတ္လက္ခံလာတဲ့ဇာတ္ကား ေတြကေတာ့ 'ေၾသာ္...မိန္းမ'၊ 'ခ်စ္ပန္းသဇင္'၊'ခ်စ္ေရး မလြယ္'၊ 'ဤလူ႔ေဘာင္တြင္'ဇာတ္ကားေတြမွာ သိလာ ၾကတယ္။ ပရိသတ္က လက္ခံလာၾကတယ္။
 

ေမး - အကယ္ဒမီဆု ဘယ္ႏွဆုေလာက္ရရွိခဲ့ၿပီး ဘာဇာတ္ ကားေတြနဲ႔ ရရွိခဲ့ပါသလဲ။
 

ေျဖ - ၁၉၅၇ခုႏွစ္မွာ 'ခ်စ္ညီမ'ဇာတ္ကားနဲ႔ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ဆုရတယ္။ အကယ္ဒမီရခဲ့တယ္။ ဟိုတုန္း က ေရႊရင္ထိုးေတြေပးခဲ့တယ္။ ပထမဦးဆံုး အကယ္ဒမီ ေရႊစင္႐ုပ္တုေပးတဲ့ႏွစ္မွာပဲ အေမ အကယ္ဒမီဆုရခဲ့ တယ္။ ၁၉၅၈မွာ 'ေျဖေလွ်ာ့ေခြ'ဇာတ္ကားနဲ႔ အကယ္ဒမီ ထပ္ရခဲ့တယ္။ တတိယအႀကိမ္မွာ'မုန္းပါတယ္ေမာင့္ ကို' ဇာတ္ေဆာင္ဆုရရွိခဲ့တယ္။ စတုတၴအႀကိမ္မွာ 'မွ တစ္ပါးအျခားမရွိ'မွာ ဇာတ္ပို႔ဆု၊ ပၪၥမဆုက 'ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ထက္ မကက်ဴးသား'မွာ ဇာတ္ပို႔ဆုရရွိခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြထဲမွာေတာ့ ပထမဦးဆံုး အကယ္ဒမီဆု အမ်ားဆံုးရရွိခဲ့ပါတယ္။
 

ေမး - အကယ္ဒမီနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေမတို႔ေခတ္နဲ႔ ဒီေန႔ေခတ္ ကြာျခားခ်က္ေတြ သိပါရေစ။
 

ေျဖ - အေမတို႔ေခတ္က အကယ္ဒမီေရြးတာ ႐ုပ္ ရွင္ဇာတ္ကားေပါင္း ၁ဝဝေက်ာ္ထဲက ဆုေရြးတယ္။တစ္ႏွစ္လံုးမွာ ႐ုပ္ရွင္ကားေပါင္း ၁ဝဝရွိတယ္။ အခု ေခတ္ကေတာ့ ၁ဝ ဂဏန္းေလာက္ထဲကေန ေရြးခ်ယ္ ရတာ။ အဲဒီလိုေရြးခ်ယ္တဲ့အခါလည္း သတင္းစာဆရာ ေတြ၊ စာေရးဆရာေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ေတြက ေရြးေပးၾကတယ္။ သူတို႔ လည္း ကား၁ဝဝေက်ာ္ထဲက ေရြးရတာဆိုေတာ့ ေတာ္ ေတာ္လည္းေရြးရတယ္။ အခုက ကား ၁၅ကားကို ပထမ ဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္ဆန္ခါတင္ေတြ ခြဲေရြးတယ္။ ဟို တုန္းက အဲဒီလိုမရွိဘူး။ ၁ဝဝကားစလံုးထဲကမွ ေရြးတယ္။
 

ေမး - ဟိုတုန္းက အကယ္ဒမီရရွိဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္ခဲ့လဲ။ အ ကယ္ဒမီအတြက္ ႀကိဳတင္ရင္ခုန္တာေတြေရာရွိလား။
 

ေျဖ - ဟိုတုန္းက အကယ္ဒမီရဖို႔ လုပ္တာမ်ဳိးမရွိ ဘူး။ ဒါ႐ိုက္တာေျပာတာကို ပီျပင္ေအာင္လုပ္တာေပါ့။ အခုလိုလည္း ႀကိဳတင္ရင္ခုန္စရာလည္းမလိုဘူး။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ ကား ၁ဝဝေက်ာ္ထဲကေရြးေတာ့ ကိုယ္ရ မယ္ မရဘူးဆိုတာ ႀကိဳမသိႏုိင္ဘူး။ အခုဟာက ေျခာက္ ကား ဆန္ခါတင္ထဲက ရမွာဆိုေတာ့ ဆန္ခါတင္ဇာတ္ ကားမွာပါတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြအကုန္လံုးကေတာ့ ရင္ ခုန္ၾကမွာပဲ။ အေမတို႔တုန္းက ေပးတဲ့ေန႔က်မွသိရတယ္။ အခုေခတ္က အကယ္ဒမီေပးပြဲမွာ သူရမွာပဲလို႔ ခန္႔မွန္း ထားတဲ့အတြက္ သဇင္ေတြေဝေနေအာင္ ျပင္ဆင္လာ လို႔ရတယ္။ အေမတို႔တုန္းကေတာ့ ဘယ္သူမွလည္း ျပင္ ဆင္ေပးမယ့္သူမရွိဘူး။ အကယ္ဒမီရမယ္ဆိုတာလည္း ႀကိဳမသိဘူး။ 

အကယ္ဒမီေပးပြဲအစီအစဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနစရာလည္းမလိုဘူး။ နိဗၺာန္ေစ်းပြဲ သြားၾကည့္ေနၾက တယ္။ အကယ္ဒမီက ေၾကညာေနၿပီ။ ျမင့္ျမင့္ခင္ အကယ္ ဒမီရတယ္ဆိုၿပီး ပြဲေစ်းတန္းမွာ တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္ ၾကားရေတာ့မွ သိရတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ကမန္းကတန္း အကယ္ဒမီေပးတဲ့ စင္ျမင့္ေပၚတက္ရတယ္။ ပထမအ ႀကိမ္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ အကယ္ဒမီရေတာ့ ႀကိဳမသိေတာ့ လွလွပပေလးဝတ္ဆင္ဖို႔ မျပင္ဆင္ခဲ့ရဘူး။ တတိယ အႀကိမ္ 'မုန္းပါတယ္ေမာင့္ကို'ဇာတ္ကားက်ေတာ့ လူ ေတြကလည္းေျပာတယ္။ ရႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီေတာ့ မွ လွလွပပေလး ဝတ္သြားတယ္။ 

တတိယအႀကိမ္ 'မုန္း ပါတယ္ေမာင့္ကို' အကယ္ဒမီဆုရေတာ့ အကယ္ဒမီ ေပးပြဲက နည္းနည္းအဆင့္ျမင့္လာၿပီ။ ျမန္မာ့အသံဝင္း ထဲမွာ က်င္းပတယ္။ ပြဲၿပီးေတာ့ လူႀကီးေတြနဲ႔ ဆင္ဆာ အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ထမင္းစားၾကတယ္။ အဲဒီတုန္း က က်င္းပတဲ့ အကယ္ဒမီေပးပြဲက လက္မွတ္ ေရာင္းတဲ့ပံုမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ႐ုပ္ရွင္ေလာက သားေတြခ်ည္းပဲ လုပ္ၾကတာ။ အခု ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုးက ျပန္က်င္းပမယ့္ပံုစံမ်ဳိးလုပ္ ခဲ့တယ္။
 

ေမး - အခုခ်ိန္မွာေရာ အကယ္ဒမီပြဲတက္ဖို႔ အေျခ အေန ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။
 

ေျဖ - အကယ္ဒမီေပးပြဲတက္ဖို႔ ခုအခ်ိန္ အထိ အေမ လက္မွတ္မရေသးဘူး။ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကလုပ္ရင္ ပြဲမလုပ္ခင္ တစ္ပတ္ႀကိဳၿပီး လက္မွတ္ရတယ္။ အခု ၂၄ရက္ရွိၿပီ။ လက္ မွတ္မရေသးဘူး။ လက္မွတ္ပို႔ေပးမွာကိုေစာင့္ ေနပါတယ္။ ပြဲတက္ဝတ္စံု အတြက္ကေတာ့ စပြန္ဆာမရွိပါဘူး။ ဒီအဘြားႀကီးကို ဘယ္ သူက စပြန္ဆာေပးမလဲ။ ပြဲတက္အိတ္ကိုေတာ့ သမီးရဲ႕သူငယ္ခ်င္း ဝါဝါက စပြန္ဆာေပးပါ တယ္။ ႏွစ္ ၂ဝေလာက္ ငယ္လိုက္ခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုငယ္လုိက္ရင္ စပြန္ဆာေပးမယ့္သူရွိ ခ်င္ရွိမွာ။ အေမတို႔ေခတ္ အကယ္ဒမီရတုန္း ကလည္း ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ျပင္ ကိုယ့္ဘာ သာကိုယ္ ဝတ္ခဲ့ရတယ္။ အခုေခတ္ေရာက္ လည္း ဒီလိုပါပဲ။
 

ေမး - စည္သူဘြဲ႔ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဘယ္ တုန္းက ဘာေၾကာင့္ရတာလဲ။
 

ေျဖ - ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးတဲ့ စည္သူဘြဲ႕ကို ၂ဝ၁၂ ခု ႏွစ္ကရတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ တာရွိေတာ့ စည္သူဘြဲ႕ရရွိခဲ့တာပါ။ ေရွ႕တန္းမွာ သြား ေရာက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားေတြအတြက္ သီခ်င္းသီဆို ေပးခဲ့တယ္။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ကို ဟယ္လီေကာ္ပတာ နဲ႔ သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တယ္။
 

ေမး - အခုခ်ိန္မွာေရာ ႏုိင္ငံေတာ္က အေမ့ကိုေထာက္ပံ့မႈေတြ ရွိလား။
 

ေျဖ - အေမတို႔ ဂႏၳဝင္ အဆိုေတာ္ႀကီးေတြကို တပ္ မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖေစၿပီး ဆုေတြခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တယ္။ သီခ်င္းေတြ ျပန္ဆိုခြင့္ရေတာ့ အသက္ငယ္သြားသလို ခံစားရတယ္။
  

ေမး - အခုေခတ္ မင္းသား၊ မင္းသမီး၊ လူငယ္ေတြအတြက္ ဘယ္လိုဆံုးမစကားမ်ဳိး ေျပာလိုပါသလဲ။
  ေျဖ - လူငယ္အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေလးေတြ ဒီ ႐ုပ္ရွင္ေလာကကိုခ်စ္ၾကပါ။ အခုေပၚ အခုေပ်ာက္ မျဖစ္ဘဲ ေရရွည္တည္တံ့စြာ ေနေစခ်င္တယ္။ ေက်ာ္ ၾကားရင္ေနမယ္။ မေက်ာ္ၾကားရင္ ထြက္မယ္ဆိုတာ မ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ အႏုပညာကိုခ်စ္ၾကပါလို႔ ေျပာ ခ်င္ပါတယ္။


အခုလို ႐ုပ္ရွင္အေတြ႕အႀကံဳေတြကို မွ်ေဝေျဖၾကားေပး တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။


|───────────Yangon Media Group ──────────|


https://www.facebook.com/royalheromedia/photos/a.452811328083074.110728.452793661

HND ၿပီးရင္ ဘာလုပ္မလဲ . . . .


              

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္ ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားမွ ေပးအပ္ေသာဘြဲ႕၊ ဒီဂရီမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ပိုမိုစံုလင္လာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပည္ပမွေပးအပ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားထဲမွ HND ဟုေခၚေသာ (Higher National Diploma) သည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအၾကား ေရပန္းစားလ်က္ရွိေနသည္။

HND Qualification သည္ ယူေက၏ ပညာေရးအဆင့္ တုိင္းတာမႈ Qualifcation and Credit Framework (QCF) အရ Level 5 တြင္ရွိေသာ Vocational Education အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ Vocational Education ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ရန္ ဦးစားေပး သင္ၾကားေပးေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးကုိ ဆုိလုိသည္။ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေမးစရာ ရွိလာသည္မွာ “HND ၿပီးရင္ ဘာလုပ္မလဲ” ဆုိသည္ပင္။ ဘြဲ႕ရရွိရန္ ေနာက္ဆံုး ပညာသင္ႏွစ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကံဳေတြ ရေအာင္ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္တြင္ သြားတက္ေရာက္မည္လား သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း၌ပင္ တက္ေရာက္မည္လား ေရြးခ်ယ္ၾကရသည္။ HND တက္ေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အမ်ားစုမွာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ကုိ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ကူးေျပာင္းရန္ ရည္ရြယ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားေသာ လူငယ္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ မိမိ၏ Budget ၊ လူမႈေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ပင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ တက္လုိက္ရေသာသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ႏုိင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားသည္ဆုိသည္မွာ ဘြဲ႕ရ႐ံုတစ္ခုတည္း မဟုတ္ေပ။ အဆင့္ျမင့္ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ တကြ ပိုက္ဆံႏွင့္ ေပးဝယ္၍မရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဗဟုသုတ၊ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး၊ ၿပီးလွ်င္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀အတြက္ ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္တည္ႏုိင္မႈ အတြက္လည္း ပါဝင္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ႏုိင္ငံျခား တြင္ ေက်ာင္းသြားတက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ကြဲျပားသလို အက်ိဳးေက်းဇူးလည္းမ်ားႏုိင္သည္။

ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ဘာသာစကားေျပာဆုိမႈပိုင္း ဆုိင္ရာမ်ားမွာ စာသင္ခန္းအတြင္း၌သာ မဟုတ္ဘဲ ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘဝႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ ေနေသာေၾကာင့္ ေလ့လာ သင္ယူမႈကို ပိုၿပီး ျမန္ဆန္ေစႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စုေဝးတက္ေရာက္ရာ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း အစဥ္အလာမ်ား၊ အစားအစာႏွင့္တကြ လူေနမႈအက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကုိပါ တစ္ေနရာတည္းတြင္ သိရွိေစႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ႏိုင္ငံအစံုမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ သိရွိခြင့္ရသည့္

အတြက္ မိမိ၏ လူမႈကြန္ရက္ကို ပိုမိုျဖန္႔ၾကက္ႏုိင္ကာ Networking ေကာင္းၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမိုတြင္က်ယ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ Term တစ္ခုၿပီးဆံုး၍ ေက်ာင္းခဏပိတ္ခ်ိန္ (Semester Break) မ်ားတြင္လည္း မိမိတက္ေရာက္ေနေသာ ၿမိဳ႕၏ပတ္၀န္းက်င္ကို သြားေရာက္ကာ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတ ရရွိေစရန္ ေလ့လာခရီးမ်ားထြက္ျခင္း၊ တခ်ဳိ႕ေသာ တကၠသို္လ္မ်ားတြင္ Field Trip ထြက္ျခင္းမ်ားကုိလည္း သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲလာၾကတာကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

HND Qualification သည္ ယူေကမွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ လက္မွတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယူေကရွိ တကၠသုိလ္ အမ်ားစု၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ (Top up) ကို တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္မူ ဒုတိယႏွစ္မွ စတင္ဝင္ေရာက္ရကာ ဘြဲ႕ရရန္ ၂ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရသည္။ HND ၿပီးဆံုးသြားပါက ယူေကအျပင္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း Credit Transfer ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

မိမိတက္ေရာက္ေသာ ဘာသာရပ္၊ ရမွတ္ႏွင့္ တက္ေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံေပၚမူတည္ၿပီး ဘြဲ႕ရရွိရန္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ရေသာ အခ်ိန္ကာလ ကြာျခားတတ္သည္။ ယူေကတြင္ ဆက္လက္ပညာ သင္ၾကားမည္ဆုိပါက HND ၿပီးထားသူတိုင္း ဘြဲ႕ရရွိရန္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ရွိသည္။ ပထမပညာေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ HND ၂ ႏွစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္တြင္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္တုိ႔ ၿပီးေျမာက္ရန္ လုိသည့္အတြက္ (2+1 route) ဟု ေခၚတြင္ၿပီး ဒုတိယတစ္ခုမွာ HND ၂ ႏွစ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္တြင္ ၂ ႏွစ္ တက္ေရာက္ရန္ လုိသည့္အတြက္ (2+2 route) ဟုေခၚတြင္သည္။

BTEC HND အား Business, Computing ႏွင့္ Engineering ဘာသာရပ္ ၿပီးေျမာက္ထားသူူမ်ားသည္ ယူေကရွိ တကၠသိုလ္ ၁၃ ခုတုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ (Year 3) သုိ႔ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ သည္။ BTEC HND ၿပီးေျမာက္ထားသူူမ်ားသည္ ယူေကတကၠသိုလ္ ၂၈ ခု၏ ဒုတိယႏွစ္ (Year 2) သုိ႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ (Year 3) သုိ႔တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ယူေကႏုိင္ငံ ၏ ျပင္ပတြင္ တက္ေရာက္ၿပီးစီးထားေသာ Edexcel BTEC Higher National Diploma လက္မွတ္အား အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ယူေကတကၠသိုလ္ ၃၈ ခုသုိ႔ ဘာသာရပ္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

EDUVISION Worldwide Education Specialist မွ ကူညီပံ့ပိုးသည္။
 

ဘာ့ေၾကာင့္ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြ အျမဲတမ္းေအးစက္ေနရသလဲကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေျခလက္ေတြက အျမဲတမ္းလိုလို ေအးစက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါ ေသြးလည္ပတ္မႈေၾကာင့္လို႔ ေျပာၾကေပမယ့္ အမွန္ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အတိအက် လုံးဝမရိွပါဘူး။ သင့္ရဲ႕အေရျပားကို အဆင္ေျပ သင့္ေတာ္တဲ့ အပူခ်ိန္တစ္ခုေရာက္ေအာင္ ေသြးေၾကာေတြကတဆင့္ ထိန္းညိွေပးထားပါတယ္။ mercury က်သြားတဲ့အခါ အေရျပားအတြင္းရိွ အာရုံခံအဂၤါေတြက ေသြးေၾကာေတြ က်ံဳ႕သြားေအာင္ ဦးေႏွာက္ကို အခ်က္ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပင္မခႏၶာကိုယ္မွာ ကားထြက္ေနတဲ့ ေျခလက္ေတြ ေႏြးေစျခင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ေသြးပမာဏအနည္းငယ္သာ သြားလာခြင့္ျပဳထားပါတယ္။

အခ်ဳိ႕လူေတြမွာက်ေတာ့ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တယ္။ အဓိကအားျဖင့္ အပူခ်ိန္ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးတဲ့ estrogen ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲ၊ အတက္အက်ေတြေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြမွာ ဒီလိုအျဖစ္မ်ဳိးေတြ ပုိအျဖစ္မ်ားတယ္လို႔ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုက ေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။

အေအးလြန္ကဲတဲ့ေနရာေတြကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားနဲ႔ ေျခေခ်ာင္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါတရံ ႏွာခါင္းနဲ႔ နားရြက္ေတြလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္ သို႔ မဟုတ္ အျပာေရာင္ျဖစ္လာျပီး ထုံက်င္လာႏိုင္ပါတယ္။ ေရာဂါလကၡဏာအေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ေသြးေၾကာေတြ က်ယ္လာေစဖို႔ လက္အိတ္ေျခအိတ္ေတြ အပိုစြပ္ျခင္းမွအစ ဆရာဝန္ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္။

လက္ေတြ ေအးတိေအးစက္ျဖစ္ျခင္းမွာ hypothyroidism, lupus ၊ သံဓာတ္နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဗင္တာမင္ B12 လုံေလာက္မႈမရိွျခင္းစတဲ့ တျခားေရာဂါလကၡဏာ တစ္ခုခုေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သင့္က်န္းမာေရး ဆရာဝန္က စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျပီး သင့္ေတာ္မယ့္ ကုသမႈ သို႔မဟုတ္ ပုံမွန္စားတဲ့ အစားအစာေတြ ေျပာင္းလဲစားသုံးျခင္း စတာေတြ ျပလုပ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေအးစက္မႈတစ္ခုတည္းသာဆိုရင္ ေရဓာတ္ျဖည့္ေပးျခင္းနဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ တုိးျမင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ လက္မ်ားေႏြးေအာင္ လုပ္ေပးပါ။

Source: healthnews
Credit to : Trend Myanmar

https://www.facebook.com/mmonlineclinic/photos/a.263659537082334.57519.263396900

ေထရ၀ါဒ ၏ အတြင္းရန္မ်ား


                   

  ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ကုိ လက္ခံယံုၾကည္ေနေသာ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ ေထရ၀ါဒ တရားေတာ္သည္ လူသားတုိ႔အတြက္ ရသင့္ ရထုိက္ေသာ လက္ေတြ႕ေဒသနာတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ၊ မရႏုိင္ေသာ စိတ္ကူးယဥ္ အယူအဆတုိ႔ကုိ မေဖာ္ျပ ေပ။ ဗုဒၶဘုရားကလည္း စိတ္ကူးယဥ္တရားသေဘာကုိ ေဟာၾကားျခင္း မရွိေပ။

  ျမန္မာတုိ႔သည္ ဗုဒၶေဒသနာ၌ မပါရွိေသာ စိတ္ကူးယဥ္ အေတြးျဖင့္ ၾကံဆျပဳလုပ္ထား ေသာ စာေပတုိ႔ကုိလည္း ဖတ္႐ႈခ့ဲၾကသည္။ လက္ခံ ယုံၾကည္သူတုိ႔လည္း ရွိသည္။ ထုိစာေပမ်ား မွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ အိႏိၵယမွပင္ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။

  ျမန္မာတုိ႔သည္ ေခတ္ဦးပုိင္းကပင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္မိခဲ့ၾကသည္။ အိႏိၵယတုိ႔ အထံမွ နည္းပညာမ်ားစြာကုိ ရယူခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာမင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အိႏိၵယႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ခဲ့ၾက။ အိႏိၵယ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ကုိ ျမန္မာမႈ ျပဳေနခဲ့ၾကသည္။

{ * ဘုိးေတာ္ ဗဒုံမင္းလက္ထက္တြင္ အိႏိၵယသုိ႔ လူလႊတ္၍ ျမန္မာျပည္၌ မရွိေသးေသာ စာေပတုိ႔ကုိ သယ္ေဆာင္ေစခဲ့၏။ ရရွိလာေသာ စာေပတုိ႔ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆုိေစခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ေသာ နည္းမ်ားျဖင့္ အႏိၵယက်င့္၀တ္မ်ား၊ အတတ္မ်ား၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာတုိ႔ထံ ကူးစက္ခဲ့ၾကသည္။ * }

  ေရွးေခတ္က ျမန္မာတုိ႔သည္ အိႏိၵယက စာ မွန္တာေတြခ်ည္း ဟု သေဘာထားကာ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။ အိႏိၵယက စိတ္ကူးယဥ္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ေလာကီအယူ ဟုဆုိကာ က႑ ခြဲ၍ ယုံၾကည္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အိႏိၵယက သယ္ေဆာင္လာေသာ ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္း ယုံၾကည္မႈ အေပါင္းမွာလည္း ေထာင္ေသာင္းမက ရွိေလသည္။

ဂႏၶာရီအတတ္ ယုံၾကည္မႈ

အိႏိၵယကလာေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားထဲတြင္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္သည့္ ဘ၀မ်ိဳးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ ရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ဂႏၶာရီလမ္းေခၚ ယုံၾကည္မႈလည္း ပါ၀င္ေပသည္။

ဂႏၶာရီအတတ္ ဆုိသည္မွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဂႏၶာရတုိင္းမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အတတ္ကုိ ဆုိလုိသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဂႏၶာရမည္ေသာ ရေသ့သည္ ျပဳစီရင္ထားေသာ အတတ္ကုိ ဆုိ ေပသည္။ ဂႏၶာရီလမ္းေၾကာင္းတြင္ -
- စူဠဂႏၶာရီလမ္္း ၊
- မဟာဂႏၶာရီလမ္း ဟူ၍ ခြဲျခားထား၏။

စူဠဂႏၶာရီလမ္းဆုိသည္မွာ ဖုတ္ႀကီး ၄၀၊ ကေ၀ ၉၉၊ ကုမၻဏ္၊ ယကၡ၊ ဂႏၶဗၺ စေသာ နတ္တုိ႔ကုိ အစြဲျပဳ၍ စီရင္ထားေသာ အင္း အုိင္ မႏၲန္ ခလွည့္ လက္ဖြဲ႕စသည္တုိ႔ကုိ တတ္ကြၽမ္းသူ ေမွာ္ဆရာ၊ ပေယာဂဆရာ၊ ေအာက္လမ္းဆရာ စသည္တုိ႔ကုိ ေခၚသည္။

မဟာဂႏၶာရီလမ္း ဆုိသည္မွာ သူရႆတီမယ္ေတာ္မွ စ၍ ေဒ၀ီ ၂၁-ပါး၊ နတ္မင္းႀကီး ၅-ပါး၊ ေလာကပါလနတ္မ်ိဳး ၄-ပါး၊ ဘုိးေတာ္သိၾကားမွ စ၍ အထက္နတ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရ ေသာ အတတ္ကုိ ဆုိလုိသည္။ လက္ယာတႏၲရဂုိဏ္းႏွင့္ သေဘာတူသည္။

ဂႏၶာရီလမ္း၏ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မွာ ၀ိဇၨာျဖစ္ေေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ၀ိဇၨာဘ၀သုိ႔
ေရာက္လွ်င္ သိဒိၶတန္ခုိး အမ်ိဳးမ်ိဳး ၿပီးစီးသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ယင္းတုိ႔၏ စာေပမ်ား၌ သိဒိၶ ၁၀-မ်ိဳးကုိ ျပဆုိထားသည္။
(၁) စိႏၲာမယိဒိၶ = စိတ္ၾကံရာ ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္း ၊
(၂) ဥဒကသိဒိၶ = ေရျပင္ေပၚ လမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္ျခင္း ၊
(၃) ပထ၀ီသိဒိၶ = ေျမကုိလွ်ိဳးႏုိင္ျခင္း၊ ေျမေၾကာ ႐ႈံ႕ႏုိင္ျခင္း ၊
(၄) ဓနသိဒိၶ = ေရႊ ေငြ ရတနာ လုိရာရႏုိင္ျခင္း ၊
(၅) အာယုသိဒိၶ = အသက္ရွည္၍ အရြယ္ႏုပ်ိဳစြာ ေနႏုိင္ျခင္း ၊
(၆) အာကာသသိဒိၶ = ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ သြားလာႏုိင္ျခင္း ၊
(၇) အာေရာဂ်သိဒိၶ = အနာေရာဂါ ကင္းျခင္း ၊
(၈) ကာယသိဒိၶ = ဓား လွံ ေသနတ္ မထိႏုိင္ျခင္း ၊
(၉) ပိယသိဒိၶ = သတၱ၀ါအားလုံးတုိ႔က ခ်စ္ခင္ျခင္း ၊
(၁၀) ဣဒိၶသိဒိၶ = တန္ခုိးျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္ဆင္းႏုိင္ျခင္း ၊

  ေဖာ္ျပပါ သိဒိၶဆုိသည္မ်ားမွာ လူသားတုိ႔အတြက္ ထူျခားလွေသာ မက္လုံးမ်ား ျဖစ္ရာ ၀ိဇၨာဘ၀ ရရွိေရးကုိ ရမၼက္ႀကီးစြာ ေမွ်ာ္လင့္ၾကကုန္၏။ ေမွ်ာ္လင့္သည့္အတုိင္း ၀ိဇၨာျဖစ္ေရး လမ္းစဥ္ကုိ ရွာေဖြက်င့္သုံးၾကသည္။ ၀ိဇၨာျဖစ္ေရးလမ္းးစဥ္ကုိ ယင္းတုိ႔၏ စာေပမ်ား၌ ေတြ႔ရွိရ၏။

၀ိဇၨာျဖစ္သူတုိ႔မွာ ေအာက္ပါ ၄-မ်ိဳးကုိ က်င့္သုံး၍ ရရွိၾကသည္ဆုိ၏။
(၁) ျပဒါး၀ိဇၨာ = ျပဒါးရွင္လုံးျဖင့္ စီရင္သူ ၊
(၂) ေဆး၀ိဇၨာ = ေဆးျဖင့္ သိဒိၶၿပီးသူ ၊
(၃) သံ၀ိဇၨာ = သံေသလုံးျဖင့္ စီရင္သူ ၊
(၄) အင္း၀ိဇၨာ = အင္း မႏၲန္စသည္ျဖင့္ သိဒိၶၿပီးသူ ၊

  ေဖာ္ျပပါ ၄-မ်ိဳးကုိ ၀ိဇၨာ ၄-မ်ိဳးဟု ေခၚၾကသည္။ ၀ိဇၨာကုိ ျမန္မာတုိ႔က ေဇာ္ဂ်ီဟုလည္း ေခၚ၏။ ေဇာ္ဂ်ီ၏ မူလပုဒ္မွာ ေယာဂီျဖစ္သည္။ ေယာဂီကုိ ေဂ်ာဂ်ီ၊ ေဇာ္ဂ်ီဟူ၍ ေျပာင္း လဲေခၚဆုိလာၾကသည္။

  ေဇာ္ဂ်ီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးေနေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သည္။ နီညိဳေရာင္ အထည္စကုိ ပန္ခ်ာပီ ကုလား၀တ္စုံသဏၭာန္ ခ်ဳပ္၍ ၀တ္ဆင္ၿပီးလွ်င္ ေဆးေတာင္ေ၀ွးေခၚ တုတ္ ေခ်ာင္းကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ေဇာ္ဂ်ီပုံမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔အျပား၌ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေလသည္။ ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ိဳးကုိ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂိၢဳလ္ဟုလည္း ေခၚၾကျပန္သည္။ ထြက္ရပ္ေပါက္ ပုဂိၢဳလ္တုိ႔မွာ အေသထြက္ပုဂိၢဳလ္၊ အရွင္ထြက္ပုဂိၢဳလ္ဟု၂-မ်ိဳး ရွိသည္။

အေသထြက္ပုဂိၢဳလ္မွာ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ ထြက္ရပ္ေပါက္သြားသည္ဟု ယုံၾကည္ၾက သည္။ အရွင္ထြက္ပုဂိၢလ္မွာ အသက္မေသဘဲ လူမျမင္ရေသာ ခႏၶာကုိယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ရွင္လ်က္ တရာဓမၼကုိ က်င့္ၾကံေနသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထြက္ရပ္ေပါက္ပုဂိၢဳလ္ လုပ္သြားေသာ သူတုိ႔ရွိသည္။ ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ အရွင္ထြက္သည္ဟုကား မၾကားဖူးေပ။ အားလုံးမွာမူ အမ်ားနည္းတူ ေသဆုံးၾကရေလသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ၀ိဇၨာဘ၀၊ ေဇာ္ဂ်ီဘ၀၊ သိဒိၶရွင္ထြက္ရပ္ေပါက္ဘ၀ စသည္တုိ႔မွာ လူ႕ေလာက ၌ တကယ္တမ္း ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ဘ၀မ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ စိတ္ကူးဥာဏ္ျဖင့္ ၾကံဆထားေသာ ဘ၀မ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။ ဤစိတ္ကူးယဥ္ ဘ၀မ်ဳိးကုိ ရလိမ့္ႏုိးျဖင့္ ေမွ်ာ္ကုိး၍ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ အိမ္မက္ထဲက ရတနာထုပ္ကုိ လုိက္လံရွာေဖြေနသူမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

  ေဗဒင္ ယုံၾကည္မႈ

  ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ေရာေႏွာေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားထဲတြင္ ေဗဒင္ယုံၾကည္မႈလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ေဗဒင္ယုံၾကည္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ သေရေခတၱရာေခတ္ကပင္ ေရာက္ရွိေနၿပီ။ ဤေဗဒင္က်မ္းမ်ားကုိ အိႏိၵယတုိင္းသား ျဗဟၼဏဘာသာ၀င္ ပုဏၰားမ်ား သယ္ ေဆာင္လာရာမွ ျမန္မာတုိ႔ အေမြရၾကသည္။

  ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္တြင္ ေဗဒင္လုိက္စားသူ ေပါမ်ားလွသည္။ ေဗဒင္လုိက္စားသူ မ်ားတြင္ ေထရ၀ါဒ ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ရဟန္းတုိ႔သည္ ေဗဒင္ေဟာ၍ မစားေသာ္လည္း ေဗဒင္အတတ္ကုိ ေလာကီေရးရာ သိမွတ္စရာ အတတ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ေလ့လာလုိက္စားခဲ့ၾကသည္။

ဗုဒၶဘုရားက ေဗဒင္ေဟာျခင္းစေသာ အေဟာအေျပာအလုပ္မ်ိဳးကုိ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ရဟန္းတုိ႔မွာ ၀ိနည္းေဒသနာေတာ္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ေဗဒင္ေဟာကာ လာဘ္ရွာၾကသည္။ ဓမၼေစတီမင္းလက္ထက္တြင္ ေဗဒင္ဘုန္းႀကီးမ်ားကုိ သာသနာေတာ္၌ မထားရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။

  ေဗဒင္က်မ္းမ်ားသည္ ဗုဒၶဘုရား မပြင့္မီ ဘီစီ ၁၅၀၀-ႏွင့္ ၁၀၀၀-ၾကားကပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အာရိယန္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ဆရဆြတီျမစ္ညာေဒသ၌ ေနစဥ္က ျပဳစုထားေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ မူလက ေဗဒင္က်မ္းအမ်ိဳးအစား ၃-ပုံ ရွိသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၄-ပုံ ျဖစ္လာသည္။ ေဗဒင္ ၄-ပုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

(၁) ဣ႐ုေဗဒင္။ ။ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္၊ နကၡတ္တာရာတုိ႔ကုိ ၾကည့္၍ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္
ျဖစ္တတ္ ပ်က္တတ္ပုံကုိ ျပေသာက်မ္း ၊

(၂) ယဇုေဗဒင္။ ။ မိမိတုိ႔အေပၚ၌ ေရာက္ဆဲ ေရာက္လတံၱ႕ေဘးရန္မ်ားမွ လြတ္ကင္း
ေပ်ာက္ေျပရန္ ၿဂိဳဟ္နကၡတ္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ေသာနည္း၊ ယၾတာျပဳနည္းကုိ ျပဆုိရာက်မ္း၊

(၃) သာမေဗဒင္။ ။ ေန လတု္ိ႔ သြားရာ လမ္းကုိ ၁၂-ရာသီခြင္ျပဳ၍ မည္သည့္ရာသီခြင္၌
မည္သည့္ၿဂိဳဟ္ ရပ္တန္႔ေနသည္ကုိ ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ အံသာ၊ လိတၱာ၊ ၾတင္း၊ န၀င္းစသည္
ျဖင့္ ေ၀ဖန္လ်က္ ေကာင္း မေကာင္းကုိ ေဟာရာက်မ္း ၊

(၄) အာထဗၺဏေဗဒင္။ ။ အာထဗၺရေသ့ စီရင္သျဖင့္ ထုိအမည္ကုိ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။
မီးထြန္းျခင္း၊ မႏၲန္စုပ္ျခင္း စေသာ တစ္ပါးသူတုိ႔ ပ်က္စီးရန္ အစီအရင္ကုိ ျပဆု္ိရာက်မ္း၊

  ေဗဒင္ ၃-ပုံကုိ အ႒ကရေသ့စေသာ ရေသ့ ၁၀-ဦးတုိ႔က ျပဳစီရင္ထားသည္ဟု ဗုဒၶပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါဠိအဘိဓာန္က်မ္းတုိ႔့၌ ေဖာ္ျပထား၏။ ရေသ့တုိ႔ စီရင္ထားေသာ ေဗဒင္ က်မ္းမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေရွးေခတ္လူတုိ႔ ယုံၾကည္မႈကုိ အေျခခံ၍ ေရးသားထားေသာ စိတၱဇ ေ၀ဒနာ မွတ္တမ္းစာမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

  ျမန္မာတုိ႔က ေလာကီက်မ္းဟု လက္ခံေနၾကေသာ အိႏိၵယက်မ္းမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ရေသ့တုိ႔ ေရးျပဳေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၀ါက်ဆရာ၊ ၀ဂၢဆရာ၊ ဟရီတဆရာ၊ ဗ်ာသဆရာ စေသာ က်မ္းျပဳဆရာ ရေသ့မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ေတြ႕ၾကရသည္။

  ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရေသ့တုိ႔ ေရးေသာ စိတၱဇက်မ္းစာမ်ားမွာ အလြန္မ်ားျပားလွေသာေၾကာင့္ နာမည္ကုိပင္ မေဖာ္ျပႏုိင္ေတာ့ေပ။ ရေသ့ ရွစ္ေသာင္း ဆရာေပါင္း တု္ိ႔၏ လက္ရာဟူ၍ လက္သည္မေဖာ္ဘဲ ထင္ရာျမင္ရာကုိ ေရးသားေနၾကေလေတာ့သည္။

ရေသ့တုိ႔လက္ရာ က်မ္းစာမ်ားအနက္ သဒၵါက်မ္း၊ ဆန္းက်မ္းစသည္တုိ႔မွာ အက်ိဳးျပဳက်မ္းစာမ်ား ျဖစ္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ က်မ္းစာအမ်ားစုမွာမူ ရေသ့တုိ႔သည္ အလုပ္မရွိ၍ အလုပ္ရွာကာ ေလ့လာျပဳစုထားေသာ စာေပမ်ား ျဖစ္ေခ်သည္။

ဤသုိ႔ ဆုိလုိက္သျဖင့္ ရေသ့တုိ႔၏ က်မ္းစာမ်ားကုိ ေစာ္ကားသည္ဟူ၍ မမွတ္ယူသင့္ ေပ။ ရေသ့တုိ႔၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ကုိ ေလ့လာေသာအခါ၌ ဤစကားကုိ သေဘာေပါက္လာေပလိိမ့္ မည္။ ဤျဖစ္စဥ္ကုိ အနည္းငယ္ ေလ့လာၾကည့္ရလိမ့္မည္။

  ေရွးေခတ္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဟိႏၵဴတုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားတြင္ အာရွရမ ေခၚ က်င့္၀တ္ က်င့္ထုံးလည္း တစ္ပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ အာရွရမဆုိသည္မွာ လူ႕ဘ၀တြင္ အရြယ္အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ပုိင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ အရြယ္ကုိ ၄-ပုိင္း ခြဲျခားထားသည္။

(၁) ပထမအရြယ္ ။ ။ ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ရွာေဖြ ဆည္းပူးရမည္။
(၂) ဒုတိယအရြယ္။ ။ အိမ္ရာေထာင္၍ စီးပြားရွာေဖြ စုေဆာင္းရမည္။
(၃) တတိယအရြယ္။ ။ စီးပြားတုိ႔ကုိ သားသမီးတုိ႔အား လႊဲအပ္၍ မယားႏွင့္အတူ ေတာ
ထြက္ရမည္။ ( ဆံပင္ျဖဴျခင္း၊ အသားအေရ တြန္႔ျခင္း၊ ေျမးရေသာအခါကုိ ဆုိသည္။)
(၄) စတုတၳအရြယ္။ ။ မိမိႏွင့္ ပါလာေသာ မယားကုိပါ စြန္႔၍ ရေသ့ဘ၀ျဖင့္ တစ္ဦးတည္း
က်င့္ၾကံေနရမည္။

  ေရွးေခတ္ အိႏိၵယဓေလ့အရ အရြယ္ႀကီးရင့္သူတုိ႔မွာ ရေသ့၀တ္၍ ေတာထဲ၌ တစ္ေယာက္တည္း ေနၾကရသည္။ နိပါတ္ေတာ္ ဇာတကမ်ားတြင္ ရေသ့မ်ားစြာ ပါရွိေနသည္မွာ ထုိဓေလ့မွ ေဖာ္ထုတ္ေပးေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ေပေတာ႔သည္။

[ မိတ္ေဆြဟန္ေဆာင္သူ သည္ ( ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆုံးေသာ ရန္သူ) ူျဖစ္၏ ။]

( သလႅာဝတီ အြန္လိုင္းစြယ္စုံက်မ္း-မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္ )

…အယူလြဲ ကင္းၾကပါေစ

အသက္ရိွသူခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာပါ 

လူတို႔သည္ စားေသာက္စရာ အသီးအရြက္အဥေတြ မ်ားစြာရိွပါလွ်က္ ဇီဝဇိုးငွက္ငယ္ေလးမ်ား ေနထိုင္မည့္ အသိုက္မ်ားကိုုလုစားျခင္း၊ ႏြားငယ္ေလးမ်ားစို႔မည့္ ႏြားႏို႔မ်ားကို လုေသာက္ျခင္း၊ ပ်ားငယ္ေလးမ်ား စားသံုးမည့္ပ်ားရည္မ်ားကို လုယက္ျခင္းမ်ားသည္ ေလာဘဦးေဆာင္ေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ဝိသမေလာဘအားႀကီးသူမ်ားသည္ ဇီဝဇိုးငွက္မ်ားအေပၚေမတၱာမထားပဲ အသိုက္ေတြရသမွ်အကုန္လုယူ၏။

လူေတြကအသိုက္ေတြယူသြားေသာအခါ ငွက္မႀကီးမ်ားမွာ အာေစးမ်ားကိုအန္ထုပ္၍ အသိုက္ ထပ္လုပ္ရျပန္သည္။ အသိုက္လုပ္ၿပီးဥခ်မယ္မွ မၾကံရေသးေလာဘႀကီးေသားသူမ်ားက ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လာလုယူသြားျပန္သည္။ သံုးေလးႀကိမ္အာေစးမ်ားကို အန္ထုပ္ရေသာအခါ ေသြးစမ်ားပါလာၿပီး တစ္ခ်ဳိ႕ငွက္သိုက္ေလးမ်ားမွာ ေသြးေရာင္လႊမ္းေနတတ္သည္။

  ေလးငါးႀကိမ္အထိ မတန္မဆ အန္ရေသာအခါ ဇီဝဇိုးငွက္မႀကီးမ်ားမွာ ရင္ကဲြးၿပီး ေသၾကရ႐ွာသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏြားေလးမ်ားကို မိခင္ဝမ္းမွကြၽတ္ကြၽတ္ျခင္း ႏြားေလးသားစည္သြတ္ဗူးလုပ္ရန္ သတ္ပစ္ၾကၿပီး၊ မိခင္ႏြားမႀကီးဆီမွ ႏို႔မ်ားကို ေန႔စဉ္ စက္မ်ားျဖင့္ညႇစ္ယူၿပီး ႏို႔ဆီ ႏို႔မႈန္႔လုပ္ေရာင္းၾကသည္။ ႏြားႏို႔၊ ႏို႔ဆီ၊ ႏို႔မႈန္႔တို႔ သံုးေဆာင္ခါနီးလွ်င္ ႏြားေလးႏွင့္ ႏြားမႀကီးတို႔၏ ဒုကၡကို သတိရေစခ်င္၏။

ပ်ားရည္ဟူသည္ ပ်ားအေကာင္ေပါက္ေလးမ်ား စားသံုးရန္ပ်ားမိဘမ်ားက ႐ွာေဖြရျခင္းျဖစ္၏။ ထိုပ်ားရည္ကို လူတို႔ကလုယက္ စားေသာက္ျပစ္လိုက္ေသာအခါ ပ်ားအေကာင္ေပါင္းသံုးေလးေထာင္ေက်ာ္သည္ အစာငတ္ၿပီး ေသၾကရသည္။ သင့္ေ႐ွ႕၌ခ်ထားေသာပ်ားရည္တစ္ပုလင္းသည္ ပ်ားအေကာင္ေပါင္း သံုးေလးေထာင္ေက်ာ္၏ အသက္ႏွင့္လဲၿပီးမွ ရလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္၏။ ဝိသမေလာဘသည္ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္း၏ လူအခ်င္းခ်င္းထံမွ လုစားသကဲ့သ္ို႔ တိရစာၦန္မ်ားထံမွ လုစား၏။ အသက္႐ွိသူခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာၾကပါ.....

  ေမတၱာ႐ွင္ (ေရႊျပည္သာ)
https://www.facebook.com/259891950874104/photos/pcb.308599922669973/30859

အေရျပား အပူေလာင္ဒဏ္ရာေတြကို လြယ္ကူစြာ ကုသႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္


 

အေရျပားအပူေလာင္မိတဲ့အခါ အေကာင္းဆုံး ကုသေျဖရွင္းနည္းေတြအနက္ တစ္ခုကေတာ့ ရွာလကာရည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အပူေလာင္သြားတဲ့ ဒဏ္ရာေပၚကို ရွာလကာရည္အနည္းငယ္နဲ႔ အျမန္ဆုံးေလာင္ထည့္ၿပီးၿပီးခ်င္းပဲ အနာေပၚ ရွာလကာရည္ႏွစ္ထားတဲ့ ပိတ္စပါးပါးေလးနဲ႔ အုပ္ထားေပးပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြမွာ ရွာလကာရည္အစား လာဗင္ဒါေရေမႊးပန္း(Lavender) အဆီကိုလည္း သုံးႏုိင္ပါတယ္။

အပူေလာင္မႈျဖစ္ပြားျပီးခ်က္ခ်င္း လိမ္းေပးမယ္ဆိုရင္ ေရာဂါကူးစက္မႈ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ တျခားျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစပါလိမ့္မယ္။ ရွာလကာရည္မွာ အနာကို သက္သာေစျပီး အဆိပ္သင့္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းကို အေကာင္းဆုံး သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့ ေဆးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။


Aloe ေခၚ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ပင္ကလည္း ေရြးခ်ယ္အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ေဆးတစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ဒီအပင္ဟာ အသားေရအတြက္ အရမ္းအသုံးတည့္ပါတယ္။ ပါးပါးလီွးထားတဲ့ ရွားေစာင္းလက္ပတ္ပင္ကို အပူေလာင္ထားတဲ့ ဒဏ္ရာေပၚ ခ်က္ခ်င္းကပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ Aloe ျခမ္းေလးေပၚမွာ ပိတ္စေလးနဲ႔ ထပ္အုပ္ေပးထားရမွာပါ။


Source: naturalhealthcareforyou.com
Credit to Trend Myanmar

https://www.facebook.com/mmonlineclinic/photos/a.263659537082334.57

ကမၻာ့ခႏၶာကိုယ္အေပ်ာ့ေပ်ာင္းဆံုးအမ်ဳိးသမီးက အံ့ၾသစရာျပကြက္ေတြ ထပ္ျပမည္ဟုဆုိ 
 
Ref : Mirror
အသက္၂၈ႏွစ္အရြယ္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသူ ဇူေအေ ဟာ ခႏၶာကိုယ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ေၾကာင့္ ကမၻာ့စံခ်ိန္သစ္တင္ႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ယခုမွာေတာ့ သူမဟာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပကၡ ဒိန္မ်က္ႏွာဖုံးအတြက္ သူရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္း သြယ္လ်တဲ့စြမ္းရည္ေတြကို ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြျပ
သလို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခံခဲ့တယ္။ အဆိုပါဓာတ္ပံုထဲ မွာ Zlata ဟာ ေရႊေရာင္ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ထား ၿပီး အံ့ၾသစရာေကာင္းလွတဲ့ျပကြက္ေတြနဲ႔
ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခံခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ျပကၡဒိန္ အတြက္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကမၻာ့ခႏၶာကိုယ္အေပ်ာ့ေပ်ာင္း ဆံုးအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံခဲ့ရတဲ့ Zlata ရဲ႕အမည္ရင္းဟာ Julia Guenthel လို႔အမည္ရၿပီး သူမ အ သက္ေလးႏွစ္အရြယ္ကတည္းက ယခု လို ခႏၶာကိုယ္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းႏိုင္ေအာင္
အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားခဲ့ရတယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။

ကမၻာ့ခႏၶာကိုယ္အေပ်ာ့ ေပ်ာင္းဆံုးအမ်ဳိးသမီးက ႏွစ္သစ္ လက္ေဆာင္စကားေလးကိုလည္း ေျပာဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ''လာမယ့္၂ဝ၁၅ခုႏွစ္မွာ သူမကို အားေပး ခ်စ္ခင္ၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ အံ့ၾသ စရာေကာင္းတဲ့ျပကြက္ေတြကို ျပသသြားမယ္ ပါ့မယ္။ ၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေတြကို သစၥာရွိစြာ ေနထိုင္သြားပါမယ္''လို႔ဆိုပါတယ္။

 https://www.facebook.com/carita.nyarni/posts/770618523021702

၂၀၁၄ ခုနွစ္ ကမာၻတစ္လႊားရိွ အေကာင္းဆံုးဓာတ္ပံုမ်ား စုစည္းမူတြင္ ပုဂံပါဝင္ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းတဲ့ ပုဂံပါပဲ။ The Huffington Post ဆိုတဲ့ New York အေျခစိုက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေန ေဖာ္ျပတဲ့ ကမာၻတစ္လႊားမွာ ရိွတဲ့ လွပ ဆန္းျပားေသာ ဓာတ္ပံုေပါင္း ၅၂ ပံုတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပုဂံ ပါဝင္ေနပါတယ္။

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ ပံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၎ပံုဟာ ပုဂံမွာရိွတဲ့ မီးပုံးပ်ံမ်ားနွင့္ ညေနဆည္းဆာ
ေနဝင္ခ်ိန္ကို ရိုက္ကူးထားတဲ့ ပံုတစ္ပံု ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ေဖာ္ျပထား တာကေတာ့
ေရွးနွစ္ေပါင္း မ်ားစြာက ေစတီပုတီးေပါင္း မ်ားစြာရိွတဲ့ ပုဂံဟာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အထင္ကရ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ အာရွတိုက္တြင္ ေလ့လာစရာမ်ားစြာ ပုဂံမွာ
ရိွတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပုဂံမွာရိွတဲ့ ယဥ္ေက်းမူ အေမြအနွစ္ မ်ားစြာနဲ႔ ေစတီပုထိုး မ်ားစြာ တို႔အေၾကာင္း ကိုလည္း ေရးသား ထားေၾကာင္း ထပ္ဆင့္ သတင္းေကာင္း ပါးလိုက္ပါတယ္။

Ref - huffingtonpost
  ေက်ာ္လင္းႏိုုင္ (ရိုုးရာေလး)
www.yoyarlay.com

https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/photos/a.247917771918149.56547.171647766

ကုသိုလ္ရေႀကာင္းတရားအက်ဥ္း ဆယ္ပါး အက်ယ္ သံုးဆယ္

ကုသိုလ္ရေႀကာင္းတရားအက်ဥ္း ဆယ္ပါးအက်ယ္ သံုးဆယ္
တစ္ေန႕တစ္ခုေတာ့ရေအာင္ႀကိဳးစားႀကေပါ့ေနာ္   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


အလွဴေပးျခင္း ေစာင့္ထိန္းျခင္း ပြါးျခင္းဘာဝနာ
ရိုေသျပဳျခင္း မႈေဆာင္ျခင္း ေဝျခင္းဖို႕ဘာဂါ
သာဓုေခၚျခင္း ႀကားနာျခင္း ေဟာျခင္း ယူေျဖာင့္စြာ 

 ပုညကိရိယာ ဤဆယ္ျဖာ ေန႕စဥ္မွန္စြာျပဳႀကပါ။
ပုဗၺ မုဥၥ ပရ ေစတနာ ေျမွာက္ပြါးပါ မွတ္ပါ သံုးဆယ္ရ။


https://www.facebook.com/carita.nyarni/posts/770041326412755

ကိုရီးယားထမင္းသုပ္ (Bibimbap)


 

ကိုရီးယားထမင္းသုပ္ (Bibimbap) သည္ ကိုရီးယားတြင္ လူအၾကဳိက္အမ်ားဆံုး၊ ေရပန္းအစားဆံဳး ထမင္းသုပ္တမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႔ကလည္း Bibimpap ဟုေခၚေ၀ၚၾကသည္။
-----------------------------------------------

ပါ၀င္ေသာပစၥည္းမ်ား

အမဲသား(သို႔) ၀က္သား ၁၅က်ပ္သား (နွုတ္နွုတ္စဥ္းပါ)
ခ်က္ျပီသား ထမင္း ဆန္နုိ႔ဆီဗူး ၁လံုးခဲြ
ပဲပင္ေပါက္ လက္တစ္ဆုပ္စာ (ေရျဖင္႔ စင္ေအာင္ေဆးပါ)
မုန္လာဥနီ ၁ခု (အရွည္လိုက္လွီးပါ)
မွုိေျခာက္ ၄ခု (ေရေႏြးျဖင္႔ ျပဳတ္ျပီး အရွည္လွီးပါ)
သခြာသီး ၁ခု (အခြံမႏြာပဲ အ၇ွည္ပါးပါး လွီးပါ)
ကိုရီးယား ငရုတ္သီးအနွစ္ စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ဇြန္း
(CityMart တြင္ ကိုရီးယားငရုတ္သီးနွစ္ကို ၀ယ္ယူနုိင္ပါသည္)
ၾကက္သြန္ျမိတ္ ၁စည္း (နွုတ္နွုတ္စဥ္းပါ)
ၾကက္ဥ ၁လံုး
ဟင္းနုႏြယ္ရြက္ (သို႔) ဆလက္၇ြက္ လက္တဆုတ္စာ (ပါးပါးလွီးပါ)
နွမ္း စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္း
နွမ္းဆီ စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ဇြန္း
ဆား
သၾကား လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၁ဇြန္း
-----------------------------------------------
ခ်က္ျပဳတ္နည္း

၁။ အမဲသားစဥ္းေကာကို ဆား(လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တ၀က္)၊ ပဲငံျပာရည္အခ်ဳိ(စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္း)၊ နွမ္းဆီ(အနည္းငယ္) ထည္႔နုယ္ပါ။

၂။ ဒယ္ထဲ ဆီ(စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္း)ထည္႔ျပီး အမဲမ်ား က်က္သည္အထိေၾကာ္ေပးပါ။ ျပီးလွ်င္ ျပန္ဆယ္ထားပါ။

၃။ ဒယ္ထဲ နွမ္းဆီ (စားပြဲတင္ဇြန္း ၂ဇြန္း) ထည္႔ႃပီး သခြာသီး၊ မုန္လာဥနီ၊ မွုိေျခာက္ အားလံုးကို တလွည္႔စီ အေရာင္ေျပာင္းသည္အထိထည္႔ ေၾကာ္ေပးပါ။

၄။ ထုိ႔ေနာက္ ေရပြက္ပြက္ဆူေသာ အုိးထဲသို႔ ပဲပင္ေပါက္မ်ားထည္႔၍ ဆားအနည္းငယ္ထည္႔ေပးျပီ ၃မိနစ္ခန္႔ တည္ထားေပးပါ။ ျပီေနာက္ ျပန္ဆယ္ျပီ ဆား၊ နွမ္းဆီ အနည္းငယ္ျဖင္႔ ေရာနုယ္ထားပါ။

၄။ ျပီးလွ်င္ ပံုတြင္ ပါသည္႔အတုိင္း ေျမအိုးတစ္ခုထဲသို႔ (ထမင္း၊ အမဲသား၊ ပဲပင္ေပါက္၊ သခြာသီး၊ မုန္လာဥနီ၊ မုွိေျခာက္၊ ဆလတ္ရြက္၊ ၾကက္ဥ) တုိ႔ကို စီထည္႔ထားလုိက္ပါ။

၅။ ျပီမွ အရသာအတြက္ ငရုတ္သီးအနွစ္၊ နွမ္းဆီ(စားပြဲတင္ဇြန္း ၁ဇြန္း)၊ ဆား(လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ၂ဇြန္း)၊ သၾကား တို႔ကိုထည္႔ျပီ ဇြန္းျဖင္႔ သမေအာင္ ေရာနယ္လိုက္ပါ။

၆။ အရသာအေပါ႔အငံ႔ျမည္းျပီး အေနေတာ္လွ်င္ ေျမအုိးကို အဖံုးအုပ္ျပီ မီးအပူျဖင္႔ ၂မိနစ္ခန္႔ တည္ထားေပးျပီ ပူပူေလး သံုးေဆာင္ နုိင္ပါျပီ။

ရ။ တခ်ဳိ႔က ၾကက္ဥကို ေဖာက္မထည္႔ပဲ ေၾကာ္၍ထည္႔ပါက မီးအပူေပးရန္ မလိုပဲ အသင္႔စားသံုးနုိင္ပါသည္။

၈။ ကိုရီးယားထမင္းသုတ္ (Bibimbap)ကို ျမိန္ရွပ္စြာ စားသံုးနုိင္ပါျပီ…
-----------------------------------------------

မူရင္း = Wutyee Food House

https://www.facebook.com/thaicosmeticslovers/photos/a.323074691226201.1073741829.31

အရက္နာက်ျခင္း ေျပေပ်ာက္ေစဖုိ႔အတြက္ သိထားရမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားလာမယ့္ New Year မွာ အစြမ္းကုန္ေသာင္းက်န္းဖုိ႔ အစီအစဥ္ဆြဲထားတဲ့သူေတြအတြက္ ေနာက္ေန႕မနက္မွာ အရက္နာက်ျခင္းက သက္သာေစဖုိ႔ အရက္နာက်တဲ့အရိွန္ေျပေပ်ာက္ေစမယ့္ နည္းေလးေတြ ေျပာျပေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

(၁) ဗီတာမင္ - ဘီ

ေသာက္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွာ ဆိုးဆိုးရြားရြား ပိုခံစားရေစႏုိင္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႔စည္း လည္ပတ္မႈမွတဆင့္ ဗီတာမင္ ဘီ ေတြကို အရက္က သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အရက္စမေသာက္မီ ဗီတာမင္ ဘီ ၅၀ မီလီဂရမ္ (၁) လုံး နဲ႔ ေသာက္ေနခ်ိန္အတြင္း ေနာက္ထပ္ (၁) လုံးေသာက္ထားျခင္းက ေနာက္ေန႔မနက္ အရက္နာက်တာ ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ကိုယ္ေသာက္မယ့္အရက္ကို သတိထားေရြးတတ္ပါေစ။

အနက္ေရာင္ပိုရင့္တဲ့ အရက္ေတြမွာ အရက္နာက်မႈေတြျဖစ္ေစတဲ့ အဆိပ္ ပမာဏ ပိုမိုပါရိွတယ္။ အရက္နာက်ျခင္း မရိွေအာင္ ပထဆုံးအေနနဲ႔ Rum သို႔မဟုတ္ Whiskey တို႔အစားVodka ဒါမွမဟုတ္ Gin အရက္တို႔ကို ဦးစားေပးေရြးေသာက္သင့္တယ္။

(၃) အစာအိမ္သက္ေတာင့္သက္သာရိွဖို႔ ဂ်င္းေဖ်ာ္ရည္ေဖာ္စပ္ေပးပါ။

ဂ်င္းဟာ အရက္နာက်ျပီဆိုရင္ မၾကာခဏဆိုသလို အစာအိမ္ မအီမသာျဖစ္မႈေျဖရွင္းဖို႔ အေကာင္းဆုံးေျဖေဆးတစ္မ်ဳိးပါ။ ပ်ားရည္ပမာဏ မ်ားမ်ားခပ္ထားတဲ့ ဂ်င္းအရည္ခ်ဳိခ်ဳိေလးမွာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အစာအာဟာအျဖစ္သို ႔ေျပာင္းလဲေစျပီး အရက္အာနိသင္ကို ဖယ္ရွားေပးတဲ့ သစ္သီးသၾကားဓာတ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဂ်င္းရည္ခပ္ပ်စ္ပ်စ္သို႔မဟုတ္ ပါးပါးေလးလွီးထားတဲ့ ဂ်င္းကို ဝါးစားေပးပါ။ ဒါ့အျပင္၊ ဂ်င္းဆား/ပ်ားရည္စိမ္က အစာအိမ္မအီမသာျဖစ္မႈကို ရပ္တန္႔ေစပါလိမ့္မယ္။

(၄) အုန္းရည္ေသာက္ပါ

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ေပးျခင္း၊ ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္ေပးျခင္းက အရက္မူးတဲ့ ညတစ္ညျပီးဆုံးလို႔ ေခါင္းေႏွာက္မူးေဝျခင္း မရိွေအာင္ကုသတဲ့ အျမန္ဆုံးနည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိရည္ေတြထက္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္တဲ့ေရတစ္ခြက္မွာ အီလက္ထရိုရိုက္ပိုမ်ားပါတယ္ ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လုံးထက္ ပိုတက္စီယမ္ပိုမ်ားပါတယ္။ အစာအိမ္ မအီမသာျဖစ္မႈကိုေတာင္ ျငိမ္းသြားေစႏိုင္တယ္။ အုန္းရည္မရိွျဖစ္ေနပါက အီလက္ထရိုရိုက္Gatorade (အခ်ဳိရည္) ေသာက္ေပးပါ။ ေရသန္႔ကိုေတာ့ အျမဲတမ္းေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။

Source: Rd
credit to Trend Myanmar

https://www.facebook.com/mmonlineclinic/photos/a.263659537082334.57519.2633969004

ဒိန္ခ်ဥ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကေလးမ်ားႏွင့္ ကယ္လ္ဆီယမ္လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအစာျဖစ္

                    ဒိန္ခ်ဥ္သည္ ပ႐ုိတင္းမ်ားစြာပါဝင္ကာ ကယ္လ္ဆီယမ္ ၾကြယ္ဝစြာပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ကေလး ငယ္မ်ားႏွင့္ အစားအစာမွ ထပ္မံ၍ ကယ္လ္ဆီယမ္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္း

အာဟာရ ဓာတ္မ်ားဆိုင္ရာ ပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ပ႐ိုဘိုင္အိုတစ္ေခၚ ဗက္တီးရီးယား မ်ားပါေသာဒိန္ခ်ဥ္သည္ အစာအိမ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ဝမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း ေရာဂါမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ အသက္အရြယ္ ႀကီးလာပါက အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အ႐ိုးပါး၊ အ႐ိုးပြေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ ျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းေပးႏိုင္ေစရန္ ဒိန္ခ်ဥ္ကို ေသာက္သုံးေပးပါက အ ထက္ပါ ေဝဒနာမ်ားႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ဒိန္ခ်ဥ္သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၿပီး မွန္မွန္စားသုံးပါက သက္ရွည္က်န္းမာေစသည့္ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ကာ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ပ႐ိုတင္းၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ အသားဓာတ္ကို အလုံအေလာက္ ေပးႏိုင္ေသာ အစားအစာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit to Good Health

သူငယ္ခ်င္း စ်ာပနကို ဘနားနားအရုပ္မ်ားလို႔ ဝတ္ျပီးတတ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား

  ျဗိတိိ္န္ႏို္င္ငံက စစ္တပ္တစ္တပ္က တပ္စု တစ္ခုဟာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မွု ျပဳလုပ္ျပီး လူငယ္ စစ္သား တစ္ဦး မေမ်ာ္လင့္ပဲ အသက္ဆံုးရွံုးသြားပါတယ္။ ယင္းကေတာ့ ရာသီဥတု ဆုိးရြားမွုေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး မေတာ္တဆ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကို ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့ရျပီး ေတြ႔ရွိခ်ိန္မွာ ေသဆံုးေနပါျပီ။

သူဟာ စစ္တပ္မွာ လူခ်စ္လူခင္ေပါျပီး ႏွစ္လိုဖြယ္ အမူအရာ ရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ စိ္တ္ထားလည္း ေကာင္းျပီး ဘနားနား မီနီယံ ငွက္ေပ်ာသီး အရုပ္ ကာတြန္းမ်ားကို အင္မတန္ ၾကိဳက္ႏ်စ္သက္ရွာပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔လည္း ေသခဲ့ရင္ ဇာပန အခမ္းအနားမွာ မီနီယံ ကာတြန္း ရုပ္လို ဝတ္ျပီး လိုက္ပုိ႔ဖို႔ ေနာက္ေျပာင္ ေျပာဆုိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ယင္း ေျပာဆုိမွုက ေနာက္ေျပာင္မွု ျဖစ္ေပမယ့္ ဒါဟာလည္း သူတကယ္လိုခ်င္တဲ့ ဆႏၵ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ခံစားမိၾကပါတယ္။ လူေတြဟာ ေနာက္တယ္ဆုိတာ အနည္းဆံုး ၅၀ ရာခိုင္ႏွုန္းကေတာ့ မိမိစိတ္ရင္း ပါဝင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲတဲ့ သူ႔ စစ္သား ရဲေဘာ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက မီနီယံ ေလးမ်ားလို အမွန္တကယ္ ဝတ္ဆင္ျပီး ဇာပန အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေပၚ ထားရွိတဲ့ သူ႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္စိတ္ဓာတ္ ေကာင္းကိုပါ လူသိ ခ်ီးမြမ္းျပဳ ခံေစခဲ့ ပါတယ္။
.
Ref: dailymail
ေ ေအာင္ခမ္း (www.innewsmyanmar.com)

http://www.innewsmyanmar.com/2014/12/blog-post_90.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...