စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေရွးေရွးတံုးက မေလးရွား (၀ါ) မလႅာယုႏိုင္ငံေတာ္ သမိုင္း(ျဖစ္ရပ္မွန္)

ေရွးေရွးတံုးက မေလးရွား (၀ါ) မလႅာယုႏိုင္ငံေတာ္ သမိုင္း(ျဖစ္ရပ္မွန္)
"မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ မေလးရွားေရာက္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ သမိုင္း"

(Melayu) မလႅာယုႏိုင္ငံေတာ္ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ အရွတိုက္၏ အေရွ႔ေတာင္ဘက္ အစြန္းထိပ္ႏွင့္ ေဘာ္နီယိုေခၚ ကာလီမာ တန္ကြ်န္း၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာင္ဘက္ျခမ္းတြင္ အင္ဒိုးနီးရွားႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း စပ္ဆက္လွ်က္ တည္ရွိပါသည္။

မေလးႏိုင္ငံ၏အက်ယ္အ၀န္း မွာ ပ်မ္းမွ်စတုရန္းမိုင္ (၁၂၇၃၁၆) က်ယ္၀န္းၿပီး ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႔ေတာ္မွာ “ကြာလာလမ္ပူ” ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ တြင္ ေကာက္ခံထားသည့္ မွတ္တမ္း မ်ားအရ လူဦးေရမွာ ၂၂.၂ သန္းခန္ ့ရွိပါသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းရာဇ၀င္မွာ တရုပ္ႏြယ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။

B.C,1500,2000 ခန္႔တြင္ တရုတ္ ျပည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းမွ မြန္ဂိုႏြယ္ဖြား တရုပ္မ်ားသည္ မေလးကြ်န္းဆြယ္ရွိ ကြ်န္းစုမ်ားသို႔ေရာက္ရွိအေျခခ်ခဲ့သည္မွ မေလးႏိုင္ငံသည္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို မိန္ဂိုတရုပ္မ်ားသည္ မေလးကြ်န္းစြယ္ကို မလကၠာၿမိဳ႕ျပ တည္ေထာင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုသို႔မလကၠာၿမိဳကျပ တည္ေထာင္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကသည့္ ဘုရင္တို႔အားလည္း (မလကၠာဘုရင္)မ်ားဟုသာ ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထို အခ်ိန္ကာလတြင္ မေလးကြ်န္းစြယ္ကို မေလးရွားႏိုင္ငံဟု အမည္တြင္သ မွတ္ခဲ့ျခင္း မေလးရွား မတြင္္းေသးေပ။ (Melayu)“မလႅာယုႏိုင္ငံေတာ္”ဟုသာ အမည္တြင္ခဲ့ၾကပါသည္။

မလႅာယုႏိုင္ငံေခၚ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ B.C,309 ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀)ခန္ ့အၾကာ တတိယဂၤါယနာတင္ၿပီး ခ်ိန္မွစတင္၍ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ထိုမေလးကြ်န္းစြယ္ကိုလည္း သု၀ဏၰဘူမိေဒသတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းကို ပညာရွင္တို႔က ယူဆၾကပါသည္။

တိက်ခိုင္လံုေသာ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ သာသနာႏွစ္(၉၀၀)ႏွင့္ (၁၀၀၀)အတြင္း ခရစ္ႏွစ္ ၄-ရာစုႏွင့္ ၅-ရာစုတြင္း အိႏၵိယ ၌ အသံုးျပဳေသာ သကၠတဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထားေသာ ဗုဒၶဘာသာက်မ္းစာ ေက်ာက္ခ်ပ္မ်ားစြာတို႔ကို မေလးရွားႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဘိဓမၼာက်မ္းမွ ဂါထာေတာ္ သံုးပုဒ္အား ေရးထိုးထားသည့္ ရႊံ႔အုတ္ခ်ပ္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရၿပီး၊ အုတ္ေက်ာင္းတိုက္ ၃-တိုက္ႏွင့္ ေစတီေတာ္ (၅)ဆူ ကို ဘုရင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားႀကီးမႈး၍ ျပည္သူ၊ ျပည္သား၊ ဒကာ၊ ဒကာမအမ်ားစုေပါင္းကာ လႈဒါန္းကာတည္ေဆာက္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း ေရးထိုးထားသည့္ ကမၺည္းေမာ္ကြန္းကိုလည္းေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ နခြန္ရွရီဓမၼရာဇ္ ေခၚ နခြန္ရွရီ တမၼရတ္ ဘြဲ႔ေတာ္ရွိသည့္ ေစတီေတာ္ႀကီးကိုလည္းေတြ ့ရွိရသျဖင့္ ခရစ္ႏွစ္(၅ ရာစုခန္႕ကပင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ေရာက္ရွိ ျပန္႔ပြားေနၿပီး ေနလို လလို ထြန္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ ေရွ႔အေခၚ (သီရိ၀ိဇယႏိုင္ငံ) ယခု (အင္ဒိုနီးရွား)ႏိုင္ငံသည္ ခရစ္ႏွစ္ (၇)ရာစုတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၊ သာသနာ ထြန္းလင္းမႈ အားေကာင္းသည့္ ဗုဒၶႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ခဲ့ ၿပီး မေလးရွားကြ်န္းစြယ္မ်ားသို႔ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျပန္႔ ပြားေအာင္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

တရုပ္သုေတသီ ရဟန္းေတာ္ အီခ်င္း၏(၇)ရာစုကုန္ခါနီး သြားေရာက္ခဲ့သည့္ (သီရိ၀ိဇယႏိုင္ငံ) ခရီးသြားမွတ္တမ္းတြင္ “သီရိ၀ိဇယ (ခ) အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ လြန္စြာ ထြန္းကားေနၿပီး ေရေျမျခင္း ထိစပ္ဆက္စပ္လ်ွက္ရွိသည့္ မလႅာယုကြ်န္း (ခ) မေလးရွားႏိုင္ငံ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လည္း ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ျဖန္႔ေ၀ေပးေနၿပီး” ေထရ၀ါဒကို အဓိကထား လက္ခံက်င့္သံုးေနခဲ့ၾကၿပီး မဟာယာန ၀ါဒ အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ထားတာေတြ ့ရပါသည္။

မလႅာယုကြ်န္းေခၚ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ မူဆလင္တို႔၏ အတင္းအဓမၼ ဘာသာေရးအား မတိုက္ခိုက္ မသိမ္းပိုက္မွီ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကား ျပန္႔ပြားမႈမွာလြန္စြာအားေကာင္းေလ၏။ မလႅာယုဘုရင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ ၀ိနည္းေတာ္ကို နားလည္တတ္ကြ်မ္းလို၍ သင္ၾကား

ပတ္၀န္းက်င္ကို ကယ္တင္ဖို႕ အကူအညီလုိပါသလား ?
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းရန္ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈ ေလ်ာ့ခ်ပါ။ ဒီအခ်က္ေလးေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ေတာ့ ေျပာသေလာက္ မခက္တာကို ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ကဲ စလုိက္ၾကရေအာင္။

(၁) လွ်ပ္စစ္နဲ႔အသံုးျပဳရတဲ့ပစၥည္းမွန္သမွ်ကို မလုိအပ္ရင္၊ မသံုးေသးရင္ ပိတ္ထားပါ။ မီးေခ်ာင္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ပရင္တာ အစရွိတာေတြေပါ့။

(၂) ပလပ္ေပါက္ကို ျဖဳတ္ထားပါ။ အားသြင္းႀကိဳး ေတြဟာ “phantom” စြမ္းအင္ေတြကို ဆဲြယူ ေနၾကပါတယ္။ application တစ္ခု သံုးအၿပီး ျပန္ပိတ္လုိက္ခ်ိန္မွာေအာင္ စြမ္းအင္ကေတာ့ ဆက္လက္ သံုးေနဆဲပါ။ တကယ္လုိ႕မ်ား ဘက္ထရီတစ္ခုက ၃၆နာရီခံခဲ့မယ္ဆုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္ မျပည့္မီမွာ အားသြင္းႀကိဳးကို ျဖဳတ္ထားပါ။ ျဖစ္ႏုိင္သမွ်ႀကိဳးေတြအားလံုးကို ပလပ္ျဖဳတ္ထားပါ။


(၃) အသစ္ျပန္လည္ျဖစ္တည္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ကို သံုးပါ။ USA ရဲ႕ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ သဘာ၀ေလာင္စာေတြ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းက ရတာပါ။ ေက်ာက္မီးေသြးကဲ့သို႕ေသာ ေလာင္စာမ်ိဳးေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းေစၿပီး greenhouse ဓါတ္ေငြ႕ေတြထုတ္လႊတ္ပါတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္ရဲ႕ ပွ်မ္းမွ် ေလာင္စာေလာင္းကၽြမ္းမႈဟာ တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာက္မီးေသြး ၁၂၀၀၀ ေပါင္ ရွိပါတယ္။ မ်ားစြာေသာ အီလက္ထရစ္ ကုမၸဏီေတြဟာ အသစ္ျပန္လည္ျဖစ္တည္ႏုိင္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြကေန စြမ္းအင္ေတြကို ထုတ္ေပးပါတယ္။ ဥပမာ-ဆုိလာျပားေတြ၊ ေလရဟတ္ႀကိတ္စက္ ေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္တဲ့ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) သဘာ၀အလင္းေရာင္ရေအာင္ယူပါ။ အိမ္ေခါင္မိုးမွာ အလင္းေရာင္၀င္ႏုိင္တဲ့ မွန္ (သို႔) အလင္းသြပ္မ်ိဳး (၂)ခ်ပ္ေလာက္ ေဖာက္ထားပါ။ ဒါမွသာ ေန႕အခ်ိန္ မီးေခ်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အလင္းသြပ္အမ်ိဳးအစားေတြဟာ စြမ္းအင္အျဖစ္ပါ ကူးေျပာင္းေပးႏုိင္ ပါေသးတယ္။


(၅) လွ်ပ္စစ္နဲ႕ အသံုးျပဳရတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းသံုးစက္ေတြ အသံုးမျပဳပါနဲ႕။ အဲ့ဒီအစား တကယ့္ စက္ဘီးအစစ္တစ္စီးကို အသံုးျပဳပါ။ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာကို လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ အလုပ္ပို လုပ္ပါ။

ဒီအေျခခံအခ်က္ေလးေတြ လုိက္နာၾကည့္ရင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တစ္ဦးခ်င္းဟာ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈနဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေတြကုိ တတ္ႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေပးရာ ေရာက္မွာပါ။

Ref:wikihow

http://myawadynews.blogspot.com/2013/11/blog-post_9044.html

စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ွာ့ခ်ေပးမယ့္ အစားအစာ ၆ မ်ိဳး
သင္အလုပ္ကေနအိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔အတြက္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္တဲ့အၾကိမ္ကပိုမ်ားမွာပါ။ ကူျပီးခ်က္ျပဳတ္ေပးမယ့္သူ႐ွိရင္ သင္ကကံေကာင္းတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္မွာ ျဖစ္ျပီး က်န္တဲ့သူေတြအတြက္ကေတာ့ pizza ကတစ္ခုတည္းေသာေျဖသိမ့္စရာပါ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဖိစီးမႈက လူေတြကို ဆိုး၀ါးတဲ့အစားအေသာက္ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတြလုပ္ေအာင္ တြန္းအားေပးပါတယ္။ အသင့္စား အစားအစာေတြကိုလြယ္ကူသက္သာတယ္ဆိုျပီး အလႊန္အကြ်ံစားသံုးတာဟာ သင့္ရဲ႕စိတ္ဖိစီးမႈကို တိုးပြားေအာင္လုပ္တာနဲ႔အတူတူပါပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့အဲဒီ့လိုမ်ိဳး အစားအစာေတြဟာ သင့္ကို အျပစ္႐ွိတယ္လို႔ခံစားေစမွာျဖစ္ျပီး အဆိုးဆံုးကေတာ့ ပူပင္ေသာကကို တုိးပြားေစတာပါပဲ။ အဲဒီ့အစား စိတ္ဖိစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တဲ့ ဒီအံ့အားသင့္စရာအစားအစာေတြစားျပီး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုခံစားပါ။

၁။ ကညႊတ္ေဖာလစ္အက္ဆစ္ကို စိတ္ခံစာမႈေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစတဲ့ အဟာရတစ္ခုလို႔ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီ့အတြက္ၾကြား၀ါႏိုင္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္တစ္မ်ိဳး ကေတာ့ ကညႊတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ကညႊတ္ကို ဘယ္ဟင္းလွ်ာထဲေရာေရာ အဆင္ေျပပါတယ္။ အဲဒီ့ေတာ့ ကညႊတ္ကို အသီးအ႐ြက္သုပ္ထဲေရာျပီး ဆီထည့္ရင္ထည့္ ဒါမွာမဟုတ္ ဆီပူပူမွာေမႊေက်ာ္လိုက္ပါ။ အဲဒီ့သြယ္လ်ွတဲ့႐ိုးတံရွည္ေလးေတြက သင့္ရဲ႕စိတ္ဓာတ္က်မႈကို ေမွာ္အတတ္လိုပဲ ေျဖာက္ဖ်က္ပစ္ပါလိမ့္မယ္။

၂။ ဗာဒံေစ့ဗီတာမင္ ဘီ 2 နဲ႔ ဗီတာမင္ အီး ၾကြယ္၀တဲ့ ဗာဒံေစ့၊ သစ္ၾကားသီးအေစ့နဲ႔ pistachios အေစ့ေတြ ကိုၾကြပ္ၾကြပ္၀ါးျပီး စိတ္ဖိစီးမႈသက္သာေအာင္ေနလိုက္ပါ။ အဲဒီ့ ဗီတာမင္ဓာတ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးဟာ စိတ္ဖိစီးမႈခံစားေနရခ်ိန္မွာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ မဂၢနီစီယံနဲ႔ ဇင့္ဓာတ္ေတြကိုပါၾကြယ္၀ေစျပီး မဂၢနီစီယံဓာတ္ဟာ စိတ္ခံစားမႈကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစတဲ့ ဆီ႐ိုတိုနင္ကိုထုတ္လုပ္ေပးပါတယ္။

၃။ ေထာပတ္သီးဒီ cream ျပည္ႏွက္ေနတဲ့ အသီးေလးဟာ သင့္ခႏၶာကိုယ္မွာ စိတ္ဖိစီမႈကင္းစင္ေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ့အသီးေတြမွာ အာ႐ံုေၾကာေတြနဲ႔ဦးေႏွာက္ဆဲလ္က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ျပီး စိတ္ဖိစီးမႈေလွ်ာ့ခ်တဲ့ ဗီတာမင္ ဘီ ၾကြယ္၀ပါတယ္။ ျပီေတာ့ ကိုလက္စထေရာပါ၀င္မႈနည္းတဲ့ အဆီနဲ႔ ေသြးဖိအားကို က်ဆင္းေစမယ့္ ပိုတက္ဆီယမ္ လည္းၾကြယ္၀ပါတယ္။ သတင္းေကာင္းကေတာ့ ေထာပတ္သီးပါတဲ့ ေရခဲမုန္႔ဟာ သင့္ရဲ႕လွ်ာေပၚကအရသာခံ အစိတ္အပိုင္းအတြက္ေရာ သင့္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အတြက္ပါေကာင္းမြန္ပါတယ္။

၄။ ႏို႔က်န္းမာေရးနဲ႔သင့္ေတာ္ျပီး အေရးၾကီးတဲ့အစားအေသာက္ကို ေကြ်းေမြးဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕မိခင္ကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္လိုက္ပါ။ ညအိပ္ရာမ၀င္ခင္ ႏို႔တစ္ခြက္ေသာက္ျခင္းဟာ အိမ္မေပ်ာ္ျခင္းနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ကုသေပးႏိုင္ပါတယ္။ အင္တီ-ေအာက္စီဒင့္၊ ဗီတာမင္ ဘီ 12၊ ဘီ 2 တို႔ၾကြယ္၀တဲ့ ႏို္႔ဟာ စိတ္ဓာတ္က်မႈ၊ ပူပင္ေသာကေတြနဲ႔ပါတ္သတ္ေနတဲ့ ဖရီးရယ္ဒီကယ္ေတြကို စစ္သည္ေတာ္တစ္ေယာက္လို တိုက္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အမဲသားအမဲသားကို အျမဲတမ္းမေကာင္းေ၀ဖန္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ သင္စိတ္ဖိစီးမႈေ၀ဒနာကိုခံစားေနရရင္ေတာ့ အမဲသားဟာ သင္နဲ႔သင့္မိသားစုအတြက္ တကယ္ကိုေကာင္းမြန္တဲ့ ညစာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခုပါ။ ၾကက္သားနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ေတာင္ အဟာရပိုျပည့္ျပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕စိတ္ကိုတည္ျငိမ္ေစမယ့္ ဇင့္၊ သံဓာတ္နဲ႔ ဗီတာမင္ ဘီ တို႔ၾကြယ္၀ပါတယ္။

၆။ ဘယ္ရီသီးဒီေသးငယ္တဲ့အျပာေရာင္ အံ့ဖြယ္အလုပ္သမားေလးေတြဟာ စိတ္ဖိစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ရာမွာအစြမ္းထက္တဲ့ အင္တီေအာက္ဆီဒင့္နဲ႔ ဗီတာမင္စီ အၾကြယ္၀ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကယ္လိုရီပါ၀င္မႈလဲနည္းပါးတာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ကိုယ္အေလးခ်ိန္အတြက္စိတ္ပူစရာမလိုဘဲ စိတ္တိုင္းက် စားသံုးႏိုင္ပါတယ္။

ref:mensxp

http://myawadynews.blogspot.com/2013/11/blog-post_6744.html

အခမဲ့ ပညာေရးျဖင့္ ကမၻာကို ေျပာင္းလဲသူ


             

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့သူကို Salman Khan လို႔ေခၚပါတယ္။ အိႏၵိယ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လူမ်ိဳး မိဘ ႏွစ္ပါးမွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေမြးဖြားပါတယ္။ ယေန႔ အသက္ ၃၇ ႏွစ္သာ ရွိပါေသးတယ္။

ကမၻာ့ အိုင္က်ဴလယ္ဗယ္ အျမင့္ဆံုး ပုဂိၢဳလ္မ်ား စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္ျပီး ဘြဲ႔ ဒီဂရီ ေလးခု ရရွိထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သခ်ၤာ၊ Electrical Engineer တို႔မွာ BS ရရွိျပီး MIT က Computer Science မွာ မာစတာဘြဲ႔ ရရွိ ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ Harvard Business School ကေန MBA ဘြဲ႔လည္း ထပ္မံ ရရွိပါတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က အလုပ္ထြက္ျပီး Youtube ကေန စာသင္ၾကားေပးတဲ့ ခ်ယ္နယ္ တစ္ခုကို စလုပ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ ခ်က္ ကေတာ့ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္တဲ့သူေတြ၊ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ေသာ္လည္း စာကို နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲသူေတြ အားလံုး အတြက္ ကူညီဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး သူသိသမွ်၊ တတ္သမွ်ကို ျပန္လည္ သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္သြားပါတယ္။ MIT ရဲ ႔ Youtube Channel ထက္ ၾကည့္ရွုသူ ဦးေရ ၅ ဆ ေက်ာ္သြားျပီး ကမၻာ့ လူၾကည့္ အမ်ားဆံုး ပညာေရး Youtube Channel ျဖစ္လာပါတယ္။ အားလံုးကို အခမဲ့ ၾကည့္ဖို႔ပါ။ ေနာက္ေတာ့ သူ႔လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္လာျပီး အတူလုပ္ခ်င္တဲ့ လူတိုင္းကို ဖိတ္ေခၚလို႔ စုေပါင္းလုပ္ၾက ပါတယ္။ ယခုေတာ့ အေမရိကန္က ကမၻာေက်ာ္ အိုင္တီကုမၼဏီမ်ားေရာ၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေငြေၾကး အားျဖင့္ လွဴဒါန္း ေထာက္ပံ့ေပးျပီး Non Profit Organization ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ Khan Academy လုိ႔ အမည္ေပးလိုက္ ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္ကစလို႔ Khan Academy မွ Lecturer မ်ားကို တိုင္းတစ္ပါးက ေလ့လာသူမ်ားလည္း အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ စာတန္းထိုးေပးတဲ့ ပေရာဂ်က္ကိုစလုပ္ပါတယ္။ Salman Khan တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပဲ Volunteer မ်ားနဲ႔ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္မွုပါ။ ဘာသာစကားေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ျဖင့္ စာတန္ထိုးထားတဲ့ ဗီဒီယုိဖိုင္မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရွု ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ Lesson ေပါင္း သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ သြားပါျပီ။ သုိ႔ေပမယ့္ ဘာသာျပန္ Subtitle ထိုးတာေတာ့ မျပီးေသး ပါဘူး။ လူတိုင္း ၾကည့္ရွု နားလည္ ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

Salman Khan ဟာ မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္က ေပးအပ္တဲ့ Tech Award for education ဆုကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့ ပါတယ္။ Google က လွဴဒါန္းေငြ ကန္ေဒၚလာ ၂ သန္း ရရွိခဲ့ ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ TED ပြဲမွာလည္း ဝင္ ေရာက္ ေဟာေျပာဖို႔ ဘီလ္ဂိတ္ရဲ ႔ ဖိတ္ၾကားျခင္းကို ခံခဲ့ရျပီး သူ႔ရဲ ႔ Talk ကို ေအာက္ပါ လခ့္မွာ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရွု ႏိုင္ပါတယ္။

http://youtu.be/nTFEUsudhfs

P.S - ယခု ယင္း ပေရာဂ်က္လည္း ျမန္မာျပည္ ေရာက္ရွိလာပါျပီ။ ဝဘ္ဆိုဒ္ လိပ္စာက http://www.khanacademyburmese.org/ ျဖစ္ျပီး Facebook လိပ္စာ ကေတာ့ https://www.facebook.com/KhanAcademyBurmeseTranslation ျဖစ္ပါတယ္။ Khan Academy က Lesson မ်ားကို ျမန္မာစာတန္းထိုးဖို႔အတြက္ လူတိုင္း ဝင္ေရာက္ ကူညီလု႔ိ ရပါတယ္။ Volunteer လုပ္ခ်င္ သူမ်ားအတြက္ အီးေမးလ္လိပ္စာ တစ္ခု ေပးထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္မွလည္း ျမန္မာစာ Subtitle ထိုးတဲ့ Khan Academy မွ Lesson မ်ားကို လူတိုင္း ၾကည့္ရွုလို႔ရေအာင္ ဘယ္သူမဆုိ ဝင္ေရာက္ ကူညီ ႏိုင္ပါတယ္။

https://www.facebook.com/KhanAcademyBurmeseTranslation

ေအာင္ခမ္း 


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505532599544576&set=a.351047714993066.

ေအာင္ၿမင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီၾကီး တည္ေထာင္ဖို႕ လမ္းညႊန္ခ်က္(ဒီစာစုကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ Developer Conference Yangon 2012 မွာ ဆရာ ဦးထြန္းသူရသက္ (C.E.O-MIT) အဖြင့္အမွာစကားေၿပာၾကားခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္မွတ္သား
ခဲ့ၿပီး Tech Space ဂ်ာနယ္မွာ ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ထည့္သြင္းေဖာ္ၿပခဲ့ပါတယ္။
ယခုေတာ့ Online ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ၿပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ၿခင္းၿဖစ္
ပါတယ္။)

Nyein Chan (TSJ Tech Team)
--------------------------------------------------------------------
ေဆာ့ဖ္ဝဲနဲ႕ စီးပြားေရးစတင္လုပ္ကိုင္မယ့္ လူငယ္ေတြအတြက္
Software Entrepreneurship အေၾကာင္းကို ဆရာက အေသးစိတ္ေဟာ
ေၿပာသြားခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ၿပည္တြင္းမွာ
Exponentially Growth ၿဖစ္လာသလို ႏိုင္ငံတကာမွ FDI မ်ားအလံုးအရင္း
နဲ႕ ဝင္ေရာက္လာေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ပဲၿဖစ္ပါတယ္။ Software Development
လုပ္ရာမွာ Team လိုအပ္ပါတယ္။ Thinkers , Doers, Movers and Shakers ေတြလုိအပ္ပါတယ္။

Entrepreneurship ဆိုတာ ၿမန္မာလိုေတာ့ စြန္႕ဦးတီထြင္တာ
လုိ႕ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ စြန္႕ဦးတာထက္ စြန္႕စားတာလုိ႕သံုးရင္ပိုမုိသင့္
ေတာ္ပါမယ္ ။ Innovation ကို Economic Goods အၿဖစ္ေၿပာင္းလဲၿခင္း
လုိ႕ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ တီထြင္မွဳ Idea ကို Economics Goods
အၿဖစ္ Transform လုပ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ပံုမွန္ဆိုင္ေလးဖြင့္တာနဲ႕မတူဘူး။
Innovation ကို အေၿခခံတဲ့ Creation ေတြထုတ္ႏိုင္ရံုနဲ႕မရဘဲ In the end
မွာ economic အၿဖစ္ေၿပာင္းႏိုင္ရမယ္။

Software Entrepreneurship အတြက္ Dream နဲ႕စရပါမယ္။
စိတ္ကူးယဥ္ဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ Dream ကို Dream လုပ္ရံုနဲ႕မရ
ႏိုင္ဘဲ Execute လုပ္ရပါမယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ ေအာင္ၿမင္မွဳ
ကိုရဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ Software Entrepreneurship ကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕
Innovation ကိုတီထြင္ၿပီး ေစ်းကြက္ ၿဖန္႕ေဝႏိုင္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဒီကို လာ
ရင္းနဲ႕ Car Show Room ေတြအမ်ားၾကီးေတြ႕တယ္။ သိန္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာ
တန္ပါတယ္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ကုမၸဏီေတြကေတာ့နည္းေသးတယ္။ ဒါကၽြန္ေတာ္
တို႕ Knowledge ကို အေၿခခံတဲ့ စီးပြားေရးမရွိေသးတာကို ၿပသပါတယ္။
Capitalist အရွင္းရွင္ဆန္ေသးတယ္။

Software Entrepreneurship ကေတာ့ အၿခားစီးပြားေရးနဲ႕
မတူပါဘူး ။ Idea Driven ပါ။ ပိုက္ဆံရွိတိုင္းလုပ္လုိ႕မရဘူး ။Car Show
Room ေထာင္ရင္ ပိုက္ဆံရွိရင္ လုပ္လုိ႕ရတယ္။ Idea ရွိဖို႕လုိပါတယ္။ Idea
အေရးၾကီးတယ္။ Passion Based ၿဖစ္တယ္။ သူမ်ားသိတာထက္ ပိုသိရမယ္။
Passion ရွိရမယ္ဆိုရာမွာ ေကာက္ရိုးမီးလိုမရဘူး ။ သူမ်ားလုပ္လုိ႕ လုိက္
လုပ္တာမ်ိဳးမၿဖစ္ရဘူး။ သူမ်ား လမ္းထိပ္မွာ မုန္႕ဟင္းခါး ဆုိင္ဖြင့္လုိ႕ လုိက္
ဖြင့္တာမ်ိဳး မၿဖစ္ရဘူး။ Long Term Fire ၿဖစ္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက Developer Centric ၿဖစ္တယ္။ အဓိက သူ႕ရဲ႕ Center မွာ ရွိတာက Developer ပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြေတြနဲ႕ အၿမဲေၿပာၿဖစ္တယ္။ ဟင္းသီးဟင္း
ရြက္ ေရာင္းရင္ လတ္ဆတ္ရမယ္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲေကာင္းေကာင္းေရာင္းခ်င္ရင္
Tip Top Developer ေတြနဲ႕မွရမယ္။ Developer ေကာင္းေတြရွိရမယ္။
ၿခံအက်ယ္ၾကီးေတြမလုိဘူး ။ အရင္းအႏွီးအမ်ားၾကီးမလုိဘူး။ Software
Entrepreneurship မွာ Failure အရမ္းမ်ားတယ္။ ဥပမာ ကားေရာင္းရင္ တြက္လုိ႕ရတယ္။ တစ္စီး ၁၀ သိန္း စသၿဖင့္ေပါ့။ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ကုမၸဏီေတြမွာ
ၿမင္ေပ်ာက္ ေတြ အရမ္းမ်ားတယ္။ Google, Facebook ေအာင္ၿမင္ေနတာ
ေတြ႕ရေပမယ့္ က်ရွံဳးသြားတာေတြအမ်ားၾကီး။ ေနာက္တစ္ခုက Passion ကို
အေၿခခံ၊ Idea ကို အေၿခခံလို႕ Management မႏိုင္ၾကဘူး။

အိုင္တီမွာ အရမ္းေတာ္ၾကတယ္။ Software Geeks ေတြေပါ့။ သူ
တုိ႕က Very Smart, Genius ။ဒါေပမယ့္ အၿခား Management ကိုစိတ္မဝင္
စားၾကဘူး။ Success လိုတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ေဆာ့ဖ္ဝဲဟာ အရမ္းေကာင္းေန
ေပမယ့္ ေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းရဖို႕လိုတယ္။ သံုးမယ့္ User လုိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္
Software Products ေတြထုတ္ႏိုင္ဖို႕ Team လိုတယ္ ။ Software Industry မွာ ၿဖစ္တာက အမ်ားစုက ေတာ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္တစ္
ေယာက္ပဲေတာ္တယ္ထင္ၾကတယ္။ Ego Centric ။ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး
အားနည္းၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ Failure ၿဖစ္ႏိုင္မယ့္ အခ်က္တစ္ခုပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာမွမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံတိုင္းပါ။ SE ဟာ Teamwork ပါ။
ႊTeam Dynamic ပါ။ ဆက္ဆံမွဳ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳေတြေပၚမွာမူတည္
ပါတယ္။

Thinkers ,Doers ,Movers and Shakers
-------------------------------------------

Thinkers ကစဥ္းစားတယ္။ သူမ်ားနဲ႕မတူေအာင္ ။ တခ်ိဳ႕လူငယ္
ေတြ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ Idea ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ Idea ဟာ ႏိုင္
ငံတကာ မွာ ရွိၿပီးသား ။လုပ္ၿပီးသား။ ပံုမွန္ Thinker အေနနဲ႕ မရေတာ့ပါဘူး။
အရင္က ကိုယ့္ႏိုင္ငံ တစ္ခုတည္း အေနနဲ႕ရတယ္။ အခုမရေတာ့ဘူး။ FDI
ေတြလာၿပီ။ ODI, G To G porjects ေတြအမ်ားၾကီးလာၿပီ။ ကိုယ္မလုပ္
ႏိုင္ရင္ ႏိုင္ငံတကာက လုပ္သြားမွာပဲ။ သူမ်ား Angry Birds ေရးတယ္။ ကိုယ္
လိုက္ေရးတယ္။ မရပါဘူး။ ေနာက္ကလုိက္လုိ႕မရပါဘူး။ သူမ်ားနဲ႕မတူတဲ့
Destructive Idea ရွိရမယ္။ ဥပမာ Angry Birds မွာ ေသနတ္နဲ႕မပစ္ဘူး။
ငွက္နဲ႕ပစ္တယ္။ ဒါဟာ သူ႕ရဲ႕ Unique Idea ပါ။ သူက ၿဖစ္ႏိုင္မၿဖစ္ႏိုင္မစဥ္း
စားဘူး။ Assumption ကိုအေၿခမခံဘူး ။ Out of the box thinking ေပါ့။
ဒါမွ စဥ္းစားလို႕ရမွာ ။ Failure ကိုမေၾကာက္ဘူး။ သူ႕ Idea ကို သူယံုတယ္။


ေနာက္တစ္ခုက Doers ။ သူက လက္ေတြ႕က်တယ္။ စိတ္ကူး မယဥ္ဘူး။ သူက Achievement Oriented ။ရဖို႕ အဓိကပဲ။ သူက အၿမဲ
တမ္းရေအာင္လုပ္တယ္။ Goal ကို ရေအာင္လုပ္ဖို႕ အရည္အခ်င္းရွိတယ္။
Very Focus ။ Motivation ေကာင္းတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ Team ကို တက္ၾကြ
ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ကုိယ့္ကိုယ္ကို Motivation ရွိေအာင္လုပ္ရမယ္။
ၿပႆနာကေတာ့ရွိတာပဲ။

ေနာက္တစ္ခုက Movers and Shakers ။ တြဲသံုးၾကပါတယ္။ Movers က they take initiated ပဲ။ Change ကို လိုခ်င္တယ္။ သူက
Action ယူတာၿမန္တယ္။

Shakers က အေၿပာအရမ္းေကာင္းတယ္။ သူေၿပာရင္လက္ခံတယ္။
အသံအရမ္းက်ယ္တယ္။ ေၿပာခ်င္တာကို သူမ်ားယံုၾကည္ေအာင္စီကာ
ပတ္ကံုး ေၿပာႏိုင္တယ္။

Team မွာ အားလံုးလုိအပ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္မွာ အဲဒိ Skill ေတြအားလံုးရွိေအာင္လုပ္ႏိုင္ရမယ္။

ႈInspire (အားက်ေစဖို႕ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုေၿပာသြားတာပါ)
-----------------------------------------------------

-Google -Larry Page
-Facebook -Mark Zuckerburg
-Angry Birds (Team Ravio)
(Intraprenureship အဖြဲ႕အစည္းမွေဖာက္ထြက္လာတာၿဖစ္တယ္။)

I will google it.
I will facebook it.

ကိုယ့္နာမည္ကို ဒီလုိမ်ိဳး Dictionary မွာပါေအာင္လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကိုယ့္နာမည္ကို အစကတည္းကထြန္းေပးထားပါတယ္။
ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းလိုက္တယ္။(ဟာသအေနနဲ႕ေၿပာတာပါ)

Top 3 Trends (အလားအလာရွိတဲ့ နယ္ပယ္ေတြကိုေၿပာသြားတာပါ)
---------------------------------------------------------------------

-Cloud (cloud ကေတာ့လူတိုင္းေၿပာၾကတယ္။ၿမန္မာၿပည္ကလြဲရင္
ေပါ့ေလ)
-Mobile( Mobile ကေတာ့ anywhere ပဲ)
-Social Media
(Facebook ကဆင္းကိုမဆင္းေတာ့ဘူး။ Facebook ထဲေရာက္မွ
ေပ်ာ္ေပ်ာ္လာတယ္။ Facebook ကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားၿပီး အၿပင္မွာ ရုပ္
တည္ၾကီးမေနပါနဲ႕။ Social Media ေတြက Socialized ၿဖစ္ဖို႕ ကိုယ့္ကို ကူညီေပးတယ္။ Negative Socialization ေတြကိုေရွာင္ဖို႕လုိပါတယ္။)

Top 3 Essentials Skills( ရွိထားရမယ့္ Skills ေတြကိုေၿပာသြားတာပါ)
---------------------------------------------------------------------
- Technical Skills
( Architecture, Programming, Usability engineering, domain knowledge)
- Project Management
(Scope, Schedule, Resources)->Time to market
-Business Management
(Marketing , Sales, Finance, Administration)

Top 3 Most Overlooked Perspective
---------------------------------------
-Sustatianability
(တစ္ခါေအာင္ၿမင္ရံုနဲ႕မရဘူး။ Not just a hit)
-Maintainability (Not just a lunch)
-Quality Management (Not just features)

3 Most Failure(က်ရွံဳးေစတတ္တဲ့အေၾကာင္းမ်ား)
--------------------------------------------------
-Finance
-Partnership Break up (မခိုင္မာတဲ့ လူေတြနဲ႕ Partner လုပ္ထားတာ)
-Transformation (အဖြဲ႕အစည္းက လူမ်ားလာတာနဲ႕အမွ် ကြဲလာတာ)

Organization Growth( အဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ဖို႕ )
---------------------------------------------------
-Organic Growth
-Learn 360 degree environment
-Continue

Enquity Growth( အရင္းအႏွီးတုိးပြားေစႏိုင္ဖို႕)
-----------------------------------------------
- Mergers
-Friendly Acquisition
-Hostile Take Over
-Angels
- VCs (Venture Capital )
-IPOs

Intrepreneurship
------------------
အဖြဲ႕အစည္း တြင္းကခၽြန္ထြက္လာ။ Risk ယူတယ္။ ၿပဳတ္ရင္ၿပဳတ္
ပါေစ။ အခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက ခြဲထြက္သြားတယ္။ဥပမာ
Angry Birds

7 Habits(ေအာင္ၿမင္သူေတြမွာရွိတဲ့အေလ့အက်င့္ ၇ ခ်က္)
----------------------------------------------------------
ေအာင္ၿမင္သူေတြမွာရွိတဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြရွိဖို႕လုိအပ္တယ္။

(၁)လိုရာထိန္းေက်ာင္းတုံ႕ၿပန္ႏိုင္ၿခင္း(Be Proactive)
(၂)အဆံုးကိုၿမင္ထားၿပီး အစၿပဳေဆာင္ရြက္ၿခင္း(Begin With The End in Mind)
(၃)အေရးၾကီးတာဦးစားေပးလုပ္ၿခင္း(Put First Things First)
(၄) Think Win-Win (ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုး အႏိုင္ရေစတာပါ)
(၅)တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ နားလည္သေဘာေပါက္မွဳ(Seek First to Understand Then to Be Understand)
(၆)ေပါင္းစည္းမွဳၿဖင့္ စြမ္းအားသစ္ၿဖစ္ေပၚေစၿခင္း (Synergize)
(၇)ထက္ၿမက္ေစရန္ အစဥ္ေသြးေနၿခင္း (Sharpen the Saw)

EQ
---
Emotional Intelligence ဆိုတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာရင့္က်က္မွဳညႊန္းကိ္န္း
ၿမင့္မားဖို႕လုိပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္- အထက္ပါစာမ်ားအနက္ အခ်က္မ်ားၿဖင့္ေရးထားသည္မ်ားမွာ တစ္ခုခ်င္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရွငင္းၿပသြားခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ Main Point ေလာက္ပဲေရးလုိက္တာပါ။မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ေလ့လာပါ။)

-----------------------------------------
Nyein Chan (TSJ Tech Team)


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505496809548155&set=a.351047714993066

ကမာၻ႔ အသက္ အငယ္ဆံုး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကေလး ေမြးခဲ့တဲ့သူ

 

ကမာၻ႔ အသက္ အငယ္ဆံုး ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ကေလး ေမြးခဲ့တဲ့ သူက Peru ႏိုင္ငံသူ Lina Medina ၿဖစ္ၿပီး အသက္ ၅ႏွစ္၊ ၇လ၊ ၁၇ရက္နဲ႔ သားကေလး ေမြးခဲ့တာပါ။ ခုခ်ိန္ထိ အသက္ ရွင္ေနဆဲ (အသက္ ၈၀ႏွစ္) ရွိေနပါၿပီ။ Lina ကရွားရွားပါးပါး Precocious Puberty လို႔ေခၚတဲ့ အေၿခအေန တစ္ခုနဲ႔ ေမြးဖြားလာ တဲ့သူ တစ္ေယာက္ ၿဖစ္ၿပီး အပ်ိဳ၀င္ခ်ိန္ ေစာၿပီး သူ႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္း ေတြကလည္း အေစာၾကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေန ခဲ့တာပါ။ သူမရဲ႕ မိဘေတြက သူမအသက္ ၅ႏွစ္အရြယ္မွာ ဗိုက္ၾကီးလာ တဲ့အတြက္ ေဆးရံုကို ေခၚသြားၿပီး အစကေတာ့ tumor လို႔ထင္ခဲ့ ေပမယ့္ ဆရာ၀န္ ေတြက သူမ ကိုယ္၀န္ ၇လရွိၿပီလို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူမရဲ႕ ကိုယ္၀န္က ဘယ္သူနဲ႔ ရသလဲ ဆိုတာေတာ့ မသိခဲ့ ရပါဘူး။ အစက သူမရဲ႕ ဖခင္ကို သံသယ ရွိခဲ့ၾက ေပမယ့္ သက္ေသ မခိုင္လံု တာေၾကာင့္ ၿပန္လႊတ္ ေပးခဲ့ရ ပါတယ္။ သူမရဲ႕ သားေလးကို Gerardo လို႔နာမည္ ေပးခဲ့ၿပီး သူက က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ အသက္ ရွင္ခဲ့ေပမယ့္ အသက္ ၄၀မွာ ရိုးတြင္းၿခင္ဆီ ေရာဂါ (Bone Marrow Disease) နဲ႔ကြယ္လြန္ ခဲ့ပါတယ္။

[source: wiki. image from imgur]
Myanmar Youth Media Club
ျပည္ျမန္မာ


ဒီေနရာမွ ကူးယူမွ်ေဝပါသည္။ 

ကမၻာေက်ာ္Khan Academy ၿမန္မာၿပန္ ဝက္ဘ္ဆိုက္အတြက္ ဘာသာၿပန္သူမ်ား Volunteer လုပ္ႏိုင္ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့ စိတ္ကူးေလးပါ။ Online သင္ခန္းစာမ်ားကို
ပို႕ခ်ေနေသာ ကမၻာေက်ာ္ Khan Academy Website အားၿမန္မာဘာသာ
ၿဖင့္ လႊင့္ တင္ထားၿပီး အဆိုပါ Web Site တြင္ မူရင္း ဗီဒီယိုသင္ခန္းစာမ်ား
ကို ၿမန္မာဘာသာၿပန္ဆိုကာ တင္ဆက္ထားသည္။

ပညာရပ္နယ္ပယ္ေပါင္းစံုအတြက္ ထုတ္လႊင့္ထားေသာ ဗီဒီယိုဖိုင္သင္
ခန္းစာမ်ားအားလံုးကို ၿမန္မာဘာသာစကားၿဖင့္ ၿပန္ဆိုေဖာ္ၿပႏိုင္ရန္အတြက္
Volunteer မ်ားအၿဖစ္လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ား ဆက္သြယ္ ႏိုင္ကာ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႕ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။

ယခုအခါမွာ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုဖိုင္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ ၿမန္မာ
ဘာသာၿပန္ ၿဖင့္ အခမဲ့ၾကည့္ရွဳႏိုင္ေနၿပီၿဖစ္ကာ မၾကာမီမွာ DVD မ်ားကို အခ
မဲ့ၿဖန္႕ေဝသြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုၿပီး ၿမန္မာဘာသာၿပန္ Online သင္ခန္းစာမ်ားကို ၾကည့္ရွဳလုိပါက

http://www.khanacademyburmese.org/

တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳေလ့လာႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္။ၿမန္မာ့ပညာေရးတိုးတက္ဖို႕အတြက္ တစ္တပ္တစ္အားဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေစဖို႕ Tech Space ဝိုင္းေတာ္သားမ်ားက ဆႏၵၿပဳလုိက္ပါတယ္။

---------------------------------

Nyein Chan(TSJ Tech Team)


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505558282875341&set=a.3510477149930

ေဆးရံု၏ အမွားေၾကာင့္ လူခ်မ္းသာျဖစ္ရမည့္အစား ဘ၀ကိုဆင္းရဲစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသူ

ေဆးရံု၏ အမွားေၾကာင့္ လူခ်မ္းသာျဖစ္ရမည့္အစား ဘ၀ကိုဆင္းရဲစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသူ အသက္၆၀နီးပါးေရာက္မွ အျဖစ္မွန္သိရ

ႏိုဝင္ဘာ ၃၀။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အသက္၆၀အရြယ္အမ်ဳိးသားႀကီးတစ္ဦးသည္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ သူေမြးဖြားသည့္ အခ်ိန္သုိ႕ ျပန္ေရာက္ခ်င္သည္ဟု ဆုိခဲ့သည္။ အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိသည္ ယင္းအမ်ဳိးသားသည္ ေမြးဖြားစဥ္က ေဆးရံုက မိဘမ်ားကုိ ကေလးမွားယြင္း ေပးအပ္ခဲ့သျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ မိသားစုမွ အႀကီးဆံုးသားတစ္ဦး ျဖစ္လာရမည့္အစား ဆင္းရဲေသာ မိသားစုတြင္ ဘ၀ကုိ ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။

အိမ္ေထာင္မရွိေသာ ကုုန္ကားေမာင္း ဒရိုက္ဘာ ျဖစ္ေနရသည့္ ယင္းအမ်ဳိးသားသည္ သူႏွင့္ ေသြးမေတာ္သားမစပ္ေသာ မိခင္ထံ၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ ေန႕တြင္အလုပ္သြား၊ ညတြင္ေက်ာင္းတက္္ကာ ပညာရွာခဲ့ရသည္။ ေရဒီယုိတစ္လံုးသာ ရွိေသာ တုိက္ခန္းအတြင္း ညီျဖစ္သူ (ေလျဖတ္ေနသူ)ကိုလည္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ရသည္။

ယင္းအမ်ဳိးသားေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ၁၃မိနစ္အၾကာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူမွာ သူၾကြယ္မိသားစုတြင္ ေမာင္ႏွမေလးေယာက္အနက္ အကုိႀကီးဘ၀ျဖင့္ ရွင္သန္ခဲ့သည္။ သူ႕ေအာက္မွ ကေလး သံုးေယာက္သည္ မိဘႏွစ္ပါး ေသဆံုးၿပီးေနာက္ပုိင္း သူတုိ႕ႏွင့္ အသြင္မတူသည္ အကုိႀကီး၏ ဘ၀မွန္ကုိ သိရန္ ဒီအင္ေအ စစ္ေဆးၾကည့္ေသာအခါ သူတုိ႕ႏွင့္ ကြဲျပားေနေသာ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။

ထုိသံုးေယာက္သည္ ေဆးရံုသုိ႕သြားကာ ထုိေန႕က ေမြးဖြားခဲ့သူမ်ား၏ စာရငး္ျပဳစုၿပီး ဒီအင္ေအ လုိက္စစ္သည့္ အခါမွ သူတုိ႕၏ အစ္ကုိႀကီး အစစ္အမွန္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၅၃ခုႏွစ္က ကေလးမွားယြင္းမႈအတြက္ ေဆးရံုသည္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ယနး္၃၈သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၇၄၀၀၀) ေပးေဆာင္ရန္ တရားရံုးက အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အသက္ ၆၀အရြယ္ အမ်ဳိးသားသည္ သူ၏ဘ၀မွန္ကုိ သိၿပီေနာက္္ပုိင္း ေဆးရံုအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ အမ်က္ေဒါသထြက္ခဲ့ၿပီး ရက္ကာလအေတာ္ၾကာသည္အထိ ေအာ္ဟစ္ ၾကိမ္းေမာင္းေန ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားႀကီးက သူ၏ မိဘအရင္း၏ ဓာတ္ပံုကုိေတြ႕ရသည့္အခါတုိင္း မ်က္ရည္၀ုိင္းရေၾကာင္း၊ မိဘႏွစ္ပါးကုိ သက္ရွိ ထင္ရွား ျမင္ေတြ႕လုိစိတ္ ျပင္းျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ရင္ဖြင့္ခဲ့သည္။ ယခုျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုၾကသည့္ ေမြးခ်င္းသံုးေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္က သူတုိ႕၏ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ ဘ၀မ်ားအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ခန္႕ ေပ်ာ္ရြင္စြာ ျဖတ္သန္းႏုိင္လိမ့္ဦးမည္ဟု ႏွစ္သိမ့္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

Ref: AFP


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505568496207653&set=a.351047714993066.7

မိဖုရားေစာလံံုုႏွင့့္္ သရဏဂံံုု
သကၠရာဇ္ ၆၁၇ ခုႏွစ္၊ ပုဂံျပည္၏ေနာက္ဆံုးမင္းဆက္
နရပေတ့မင္း လက္ထက္ကပင္ျဖစ္ပါသည္။မိဖုရားမ်ားႏွင့္ ျမစ္အတြင္းေရခ်ိဳးဆင္းစဥ္ အသက္
အငယ္ဆံုး မိဖုရားေစာလံုကိုက်ီစားလိုသျဖင့္ ဘုရင္ႏွင့္တကြ က်န္မိဖုရားမ်ားက ေရျဖင့္မြမ္းသြားေအာင္
ဝိုင္းပက္ၾကသည္။ အက်ီစားသန္က ရန္မ်ားသည္ ဟူေသာစကားသည္ မွန္ေလစြ။ က်ီစားသည္ကိုပင္
သည္းမခံႏိုင္ေသာ ေစာလံုက စားဖိုမွဴးႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး ဘုရင္စားမည့္ ပြဲေတာ္အုပ္တြင္ အဆိပ္ခတ္လိုက္
ေတာ့သည္။

ေဒါေသာအတၳံ နဇာနာတိ - အမ်က္ေဒါသဟူသည္
အက်ိဳးအေၾကာင္း အဆိုးအေကာင္းကို သိနားလည္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါေခ်။ ဘုရင္ဘုန္းကံတက္ခ်ိန္မို႕ထင့္၊
တ႐ုတ္ျပည္မွ ဆက္သထားေသာ ပန္းကန္ႀကီးတစ္လံုးရွိသည္။

အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစေသာ အစားအစာကို ထိုပန္းကန္ထဲထည့္ပါက ပန္းကန္အေရာင္ေျပာင္းသြားေလ့ ရွိသည္။ထိုပန္းကန္၏အစြမ္းျဖင့္ ဘုရင္အဆိပ္မမိဘဲ ေစာလံုသာလွ်င္ ရဲရဲညီးေနေသာ သံျပားေပၚတြင္ မေသမခ်င္းမီးကင္၍ သတ္ရန္ အမိန္႕ခ်ခံရသည္။


မီးကင္ရန္ သံက်ပ္စင္ေဆာက္ေသာ အာဏာသားမ်ားကို တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးၿပီး ခုနစ္ရက္ခန္႕ၾကာေအာင္ ရက္ဆြဲၿပီးေဆာက္လုပ္ခိုင္းသည္။ ထိုခုနစ္ရက္အတြင္း ဆရာေတာ္
တစ္ပါးပင့္၍ တရားနာၿပီးလွ်င္ သရဏဂံုသံုးပါးကိုသာလွ်င္
မအိပ္မေန ရြတ္ဆိုပြားမ်ား ေနေတာ့သည္။

အသတ္ခံရမည့္ေန႕ကား ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။ ရဲရဲညီးေနေသာ
သံျပားထူႀကီးေပၚသို႕မည္သူ၏ အကူအညီကိုမွမယူဘဲ ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာတက္သြားေသာ ေစာလံု၏
သတၲိကိုကား ဘုရင္ႏွင့္တကြ ၾကည့္ေနၾကသူအားလံုး တအံ့တဩ ျဖစ္ၾကရသည္။ထို႕ထက္ပို၍ အံ့ဩစရာ
ေကာင္းသည္ကား သရဏဂံုကို ရြတ္ဆိုပြားမ်ားေနေသာ ေစာလံုတစ္ေယာက္မီးထေတာက္ခမန္းနီးပါး ပူက်ကေနေသာ သံျပားႀကီးေပၚသို႕လွဲလိုက္သည္ႏွင့္ သံျပားေအာက္မွမီးမ်ားမွာ ခ်က္ခ်င္းေသ၍ သံျပားႀကီးမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရေအာက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာက္ျပား
ႀကီးပမာ ခ်က္ခ်င္းေအးဆင္းသြားပါေတာ့သည္။

သံုးႀကိမ္တိတိ ထိုသို႕ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေသေအာင္မသတ္ႏိုင္ပါက
အေသစား အေသခံရမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႕ေနၾကေသာ အာဏာသားမ်ား၏ သနားစဖြယ္ ေတာင္းပန္ကန္ေတာ့မႈေၾကာင့္ စတုတၳအႀကိမ္သံျပားေပၚအတက္တြင္ ဝဋ္ေႂကြးရွိ၍ လြတ္ဖို႕ရန္ အခြင့္အလမ္းမရွိလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းျပာက်ပါေစသား ဟု အဓိ႒ာန္ကာ
သရဏဂံုကိုမရြတ္ဘဲ ေနလိုက္ေတာ့မွ ခ်က္ခ်င္းျပာက်သြားခဲ့
ရပါသည္။

- { ဆက္လက္ပူေဇာ္ ေဖာ္ျပပါမည္ }

Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
 

နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ား သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈအတြက္ ျပန္လာစရာမလို
 
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမႇ ရႇင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္မြန္ျပည္နယ္မႇ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ေရႊ႕လ်ားလုပ္သားမ်ားသည္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္ ကာလတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းမ၀င္မႇာ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းသို ့ ျပန္လာစရာ မလိုသည့္ျပင္ အေရးယူခံရမည္ကို စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေဒသခံမိသားစုမ်ားကလည္း လိမ္လည္ၿပီး မေျဖဘဲ အမႇန္တိုင္းေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမႇန္အတိုင္း ေျဖသည့္အတြက္ မည္သို႔မွ် အေရးယူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏႇင့္ ျပည္သူ ့အင္အား ဦးစီးဌာနမႇ စံုစမ္းသိရိႇရသည္။

''သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူတဲ့ေနရာမႇာ အိမ္ေထာင္စု၀င္စာရင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္၊ လူမ်ဳိးတို ့အေပၚ အေျခမခံပါဘူး၊ အဲဒီအတြက္ တရား၀င္၊ တရားမ၀င္ ျပည္ပကို သြားေနတာကိုပဲ အိမ္မႇာရိႇတဲ့ ၁၈ ႏႇစ္ျပည့္ သူတစ္ဦးက ေျပာဆိုရင္ လံုေလာက္ပါတယ္၊ မႇန္ကန္ဖို ့ေတာ့လိုပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း မ၀င္မႇာစိုးလို႔ မိမိၿမိဳ႕ရြာကို ျပန္လာဖို ့ လည္းမလိုပါဘူး။ အိမ္မႇာရိႇေနတဲ့ သူကသာ ထိုင္း၊ မေလးရႇား၊ စင္ကာပူ ေရာက္ေနတာကို မႇန္မႇန္ကန္ကန္ ေျပာဖို ့ပဲလိုပါတယ္။ သူက ေအာက္လမ္းကသြားလို႕ လ၀က၊ အခြန္၊ စည္ပင္ စတဲ့ ဘယ္သူကမႇ အေရးမယူပါဘူး။ အေရးယူဖို ့ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တာမ ဟုတ္ပါဘူး။ ဟိုကပို ့တဲ့ေငြနဲ့ အိမ္ေဆာက္တာလည္း အေရးမယူပါဘူး။ သန္းေခါင္စာရင္းယူတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္က စီမံခန္ ့ခဲြေရး ကိစၥေတြအတြက္ မူ၀ါဒခ်မႇတ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆဲြတဲ့အခါအေျခခံထားရမယ့္ လူဦးေရ အခ်က္အလက္ေတြ ရဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္သူ ဆရာမတစ္ဦးပဲ အိမ္ကုိလာခြင့္ရိႇၿပီး သူနဲ ့အတူ ဘယ္တာ၀န္ရိႇသူကမႇ လိုက္လာလို ့မရပါဘူး''ဟု ၿမိဳ႕နယ္လ၀ကမႇဴးက ေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္လည္း သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းတြင္ ေမးျမန္းထားေသာ ႏိုင္ငံျခား သို ့ေရာက္ရိႇေနသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၀င္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ရန္မလိုပါ။ မည္သို႕မႇ် အေရးယူမည္ မဟုတ္ပါဟု ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေရြ႕လ်ားလုပ္သား အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလ့လာေနသူ Mon and Thamakron Group Co.Ltd မန္ေနဂ်ာ ႏိုင္ေကာင္းရြက္က ''မြန္ျပည္နယ္ကေန တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြကို အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူ ႏႇစ္သန္းေလာက္ ရိႇပါတယ္။ သူတို ့ေတြအတြက္ ဒီမႇာရိႇတဲ့ မိသားစုေတြက မႇန္မႇန္ကန္ကန္ ေျဖေပးဖို ့ အမႇန္ေျပာရင္ တစ္ခုခုနဲ့ အေရးယူမယ္ စိုးရိမ္စိတ္နဲ ့လိမ္ၿပီးမေျပာဖို ့ သန္းေခါင္စာရင္းမ၀င္မႇာစိုးလို ့လည္း ျပန္လာၿပီး လူျပဖို ့ မလိုတာေတြကို ေက်းရြာေတြမႇာ လိုက္ေျပာျပေနပါတယ္။ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ေတာ့ က်န္ေသးတာေပ့ါ'' ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ မတ္ ၃၀ ရက္မႇ ဧၿပီ ၁၀ ရက္အတြင္း ၁၂ ရက္ၾကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရန္ရိႇၿပီး အႀကိဳပညာေပးကာလ အျဖစ္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာမ်ားသို ့ တာ၀န္ရိႇသူမ်ားက လိုက္လံရႇင္းလင္း ေျပာၾကားလ်က္ရိႇသည္။

Eleven Media Grouphttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=505032522927917&set=a.351047714993

အခ်ိန္ေစာင့္လိုက္ပါ

 

တစ္ခါတုန္းက ပညာရွိ အဖိုးအိုတစ္ဦးနဲ႔ သူ႔တပည့္ေတြဟာ ခရီးတစ္ခုကို အတူထြက္လာခဲ့ၾကတယ္ ။ လမ္းခရီးတစ္ခုမွာ ေတာနက္ထဲေရာက္တဲ့အခါ သူတို႔အားလံုး ခဏနားၾကတယ္ ။

ေသာက္စရာေရလည္းကုန္ေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ မလွမ္းမကမ္း မွာ ရွိတဲ့အိုင္ထဲကေန ေရသြားခပ္ဖို႔ အဖိုးအိုက ေစညႊန္လိုက္တယ္ ။ ဒီေတာ့ တပည့္ေတြလည္း ေရကန္ရွိရာကိုသြားၾကတယ္ ။

အဲဒီအခါမွာ ေရကန္မွာ မၾကာေသးခင္ကမွ သမင္ ဒရယ္ေတြ ေရေသာက္ဆင္းလာၾကတဲ့အတြက္ ေရေတြေနာက္ျပီး အနည္ေတြထေနတာေတြ႔လိုက္ရတယ္ ။ ဒီေတာ့ တပည့္ေတြလည္းစိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔အဖိုးအိုဆီျပန္လာခဲ့ၾကတယ္ ။

အဖိုးအိုကလည္း ဘာမွမေျပာပဲ ဒီအတိုင္းပဲ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ေနတယ္ ။ ေနာက္တစ္နာရီေလာက္ၾကာတဲ့အခါ တပည့္ေတြကို ေရသြားခပ္ခိုင္းျပန္တယ္ ။ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေရကန္ဟာ အနည္ေတြထိုင္ျပီး အေပၚကေ ရေတြ ၾကည္လင္ေနတာကိုေတြ႔လိုက္ရတယ္ ။

ဒီေတာ့ ၀မ္းသာအားရနဲ႔ တပည့္ေတြအားလံုးေရခပ္ျပီး ျပီးျပန္လာၾကတယ္ ။ ဒီေတာ့အဖိုးအိုက ေမးတယ္ ။

“ ေရေတြ အားလံုး ၾကည္လင္သြားေအာင္ ဘာ လုပ္လိုက္ၾကသလဲ ”
“ ဘာမွမလုပ္ပါဘူး ” တပည့္ေတြအားလံုး ၀ိုင္းေျဖၾကတယ္ ။ အဲဒီထဲကမွ တပည့္တစ္ေယာက္က ေျဖတယ္ ။
“ အခ်ိန္ေစာင့္လိုက္ရပါတယ္ ”

အဖိုးအိုကျပံဳးျပီး ေျပာတယ္ ။

“ ဟုတ္တယ္ ေရကန္ထဲကေရေတြအားလံုးၾကည္လင္ဖို႔ ဘာမွမလုပ္ပဲအခ်ိန္တစ္ခုကိုေစာင့္ရပါတယ္ အဲဒီလိုပဲတစ္စံုတစ္ခုက သင္တို႔ကို ေဒါသထြက္ေအာင္ နာက်င္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔ သင္တို႔ စိတ္ေတြေနာက္က်ိေနျပီဆိုရင္ .. ဘာမွမလုပ္ပဲ ဒီအတိုင္းပဲထားလိုက္ပါ ။ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု လြန္ေျမာက္ျပီးတဲ့အခါ ေဒါသေတြ အမုန္းတရားေတြမရွိေတာ့ပဲ စိတ္ဟာ ျပန္လည္ၾကည္လင္လာပါလိမ့္မယ္

==============================

“ သင့္စိတ္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က နာက်င္ေအာင္ ထိခိုက္ေအာင္ ေဒါသထြက္ေအာင္ျပဳလုပ္လို႔ သင့္စိတ္ေနာက္က်ိေနျပီဆိုရင္ေတာ့ ..
Let it be .. ထားလိုက္ပါ ဘာမွမလုပ္ဲ ဒီအတိုင္းပဲထားလိုက္ပါ ... အခ်ိန္ေပးလိုက္ပါ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ေက်ာ္လြန္ျပီးတဲ့အခါ အရာရာဟာ ျပန္လည္ၾကည္လင္ သြားပါလိမ့္မယ္ ”

သက္တန္႔ခ်ိဳ


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505055756258927&set=a.351047714993066.7

Andriod ဖုန္းထဲမွာ MRTV 4 ကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္မယ္


နိုင္ငံျခားေရာက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ က ဖုန္းနဲ႕ MRTV 4 အစီအစဥ္ ကို ၾကည့္ခ်င္တယ္ ေျပာလို႕ ဒီ App ေလးကို ဆိုဒ္ေပၚ တင္ေပးလိုက္တာပါ။ အရမ္းကိုအဆင္ေျပပါတယ္။ ကိုၾကီး ၀င္းကမၻာေက်ာ္ ဆိုဒ္ ကေန ဒီ App ေလးကို သြားမလာတာပါ။

အခု ဆိုရင္ Andriod ဖုန္းေလး တလံုးနဲ႕ 3G,4G အင္တာနက္ လိုင္းရွိရံုနဲ႕ ျမန္မာလိုင္း MRTV, MRTV 4, MWD (ျမ၀တီ) အစရွိတဲ့ လိုင္းအစံုကို အဆင္ေျပေျပနဲ႕ ၾကည့္ရႈ႕ နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ MRTV နဲ႕ MWD (ျမ၀တီ) ကို ေတာ့ ဒီလင့္မွာ ေဆာ့၀ဲလ္ႏွင့္ ၾကည့္နည္း ေရးထားပါတယ္။

ဒါတင္မကေသးပါဘူး Astro မွ လိုင္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း Andriod ဖုန္းတလံုးထဲမွာပဲ အဆင္ေျပေျပ ၾကည့္နိုင္ပါေသးတယ္။ ဒီလင့္ မွာ တင္ထားပါတယ္။ ကဲ သယ္ရင္းတို႕ေရ ဘာလိုေသး လည္းဗ်ာ။ ၾကိဳက္ရင္ ဆြဲထားဗ်ာ။ ေအာက္ကလင့္မွာ MRTV 4 ၾကည့္ရမဲ့ App ေလးကို စိတ္ၾကိဳက္ ၀င္ေဒါင္း လိုက္ပါ။

မူရင္း>>>http://bluenavyblog.blogspot.com/2013/11/andriod-mrtv-4-application.html
Download Here MRTV 4

သင္က ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသူလား

                                

ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္ေတြထဲက တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခု ရွိေနပါက ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါေတြကို လကၡဏာ မရွိသူေတြထက္ ပိုမိုျဖစ္ပြား ႏုိင္ေျခ ရွိပါတယ္။

၁။ ေသြးတိုးေရာဂါရွိျခင္း

သင့္မွာ ေသြးတုိးရွိတာက ႏွလံုးကို ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစၿပီး ေသြးေၾကာေတြကို ပ်က္စီးကာ ေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

၂။ အမ်ဳိးသားျဖစ္ျခင္း

အမ်ဳိးသားေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြထက္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ပိုမ်ား ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေသြးဆံုးၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြကေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြထက္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ပိုမ်ားပါတယ္။

၃။ မ်ဳိး႐ိုးရွိျခင္း

မိဘမ်ဳိး႐ိုးမွာ ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါ တစ္ခုခု ရွိသူေတြဟာ တျခားသူေတြထက္ ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ပိုမိုမ်ားပါတယ္။

၄။ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ျခင္း

အသက္ ၄၀ ေက်ာ္လာသူေတြဟာ အသက္ ၄၀ ေအာက္ အရြယ္ေတြထက္ ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ပိုမိုမ်ားပါတယ္။

၅။ ေသြးတြင္း ကိုလက္စထေရာ မ်ားျခင္း

ေသြးတြင္းကို လက္စထေရာမ်ားပါက ေသြးေၾကာအတြင္းမွာ အဆီခဲေတြကို ျဖစ္ေစၿပီး ေသြးေၾကာေတြ တျဖည္းျဖည္း က်ဥ္းေစပါတယ္။ ေသြးေၾကာေတြ က်ဥ္းသြားတာေၾကာင့္ ႏွလံုးဆီကို ေသြးစီးဆင္းမႈ နည္းသြားေစၿပီး ႏွလံုး ေရာဂါကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

၆။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း

ေဆးလိပ္မွာ ပါဝင္တဲ့ နစ္ကိုတင္းက ႏွလံုးခုန္ျမန္ေစၿပီး ေသြးေၾကာေတြကို က်ဥ္းေစတာေၾကာင့္ ႏွလံုးဆီ ေသြးစီးဆင္းမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

၇။ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါရွိျခင္း

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါရွိသူေတြရဲ႕ ေလးပံုသံုးပံုေလာက္က ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ပြားတဲ့ ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာေရာဂါေတြေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ေဝဒနာရွင္ေတြဟာ ေသြးခ်ဳိကို ထိန္းထားႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ေတာင္ ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ျမင့္မားပါတယ္။ ေသြးခ်ဳိကို ထိန္းမထားႏုိင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာေတြကို ဆုိးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္ႏုိင္ပါတယ္။

၈။ အဝလြန္ျခင္း

အဝလြန္သူေတြဟာ အထူးသျဖင့္ ခါးတစ္ဝိုက္မွာ အဆီမ်ားသူေတြဟာ ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ မ်ားပါတယ္။

၉။ အရက္ေသာက္ျခင္း

အရက္ေသာက္သံုးသူ အမ်ားစုဟာ သင့္တင့္တဲ့ ပမာဏကိုသာ ေသာက္သံုး သူ အလြန္နည္းပါတယ္။ အလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးတာေတြေၾကာင့္ ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မ်ားရတာပါ။

၁ဝ။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွ ထြက္လာတဲ့ ေဟာ္မုန္းေတြက ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာေတြကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

၁၁။ လႈပ္ရွားမႈမရွိျခင္း

ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာက ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာေရာဂါေတြ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္တာ၊ လႈပ္ရွားမႈ မရွိတာ ေတြက ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာက ေသြးတြင္းကို လက္စထေရာ ပမာဏနဲ႔ ေသြးေပါင္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါနဲ႔ အဝလြန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

ဇာျခည္ဝင္း(ေဆးဝါးတကၠသိုလ္)


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505133629584473&set=a.3510477149930

ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း အျဖစ္နဲ ေတြ႔ရေသာ တိရစၦာန္ အညစ္အေၾကးမ်ား

 

ဒိုင္ႏို္ေဆာေတြ ေပၚခါစက ကမၻာဦး သတၱ၀ါေတြ စုေပါင္း အိမ္သာအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေနရာတစ္ခုကို အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံမွာ သုေတသီေတြက ရွာေဖြေတြ.ရွိခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း သန္း ၂၄၀ ေလာက္ ၾကာျပီ ျဖစ္တဲ့ ဒီေနရာဟာ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး အမ်ားသံုး အိမ္သာ အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္သြားျပီလို. ဒီသုေတသီေတြက ေျပာေနၾကပါတယ္။

ခုေတြ.ရွိတဲ့ တိရစၦာန္ေတြ စုေပါင္း အညစ္အေၾကး စြန္.ရာ ေနရာမွာ ၾကံ့လို ပုံသ႑န္ရွိတဲ့ Megaherbivores ေကာင္ေတြရဲ. ေထာင္နဲ.ခ်ီတဲ့ မစင္တံုးေတြ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း အျဖစ္နဲ. ေတြ.ရတယ္လို. သူတို.က ရွင္းျပပါတယ္။

ဒါဟာ ကမၻာဦး တြားသြား သတၱ၀ါေတြ အညစ္အေၾကးစြန္.ရာ ေနရာကို မွ်ေ၀ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး အေထာက္အထား ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖစ္ေနတဲ့ ကမၻာဦးေခတ္က မစင္ေတြထဲမွာ သမိုင္းမတင္မီေခတ္က အစားအေသာက္၊ ေရာဂါဘယနဲ. သစ္ပင္ ပန္းပင္ေတြ အေၾကာင္း ကို ေလ့လာႏိုင္တယ္လုိ. သုေတသန ျပဳလုပ္ေနတဲ့ သိပၸံ ပညာရွင္ေတြရဲ. အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

BBC Burmese


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505207589577077&set=a.3510477149930

စိတ္ဓာတ္ က်ေန ေသာ ကေလး ၏ အျပဳ အမႈ နွင့္ အျခား လကၡဏာ မ်ားစိတ္ဓာတ္ က်တဲ့ ေရာဂါဟာ အသက္ အရြယ္ မေရြး ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ကေလး ငယ္ တစ္ေယာက္ အေန နဲ႔လည္း သူ ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္း က်င္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ မျဖစ္ဘဲ အေၾကာင္း မ်ဳိးစံု ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ က်တာ မ်ဳိး ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ကေလး ငယ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ စိတ္က် ေဝဒနာ ကို မိဘ ေတြ အေနနဲ႔ ခပ္ေစာ ေစာ သိရွိ နားလည္ ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေဖာ္ ျပပါ လကၡဏာ ေတြက သင့္ ကေလး ငယ္ အတြက္ ကူညီႏိုင္ ပါလိမ့္ မယ္။

၁။ ဝမ္းနည္း ေနတတ္ ျခင္း

ကေလး ငယ္ဟာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ တစ္စံု တစ္ရာ ခိုင္ခိုင္ မာမာ မရွိ ဘဲ အ လိုလို ဝမ္းနည္း ၿပီး အခ်ိန္ တိုင္း စိတ္အား ငယ္ေန တတ္တဲ့ အျပဳ အမူ ရွိေန တတ္ပါ တယ္။

၂။ စိတ္ဆိုး လြယ္ ျခင္း

စိတ္ဆိုး ေဒါသ ျဖစ္လြယ္ ၿပီး စကား နည္းနည္း မာမာ ေျပာရင္ ေတာင္ ငိုလို႔ မဆံုး ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေန တတ္ပါ တယ္။ စိတ္ တိုစရာ အေၾကာင္း ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ လည္း စိတ္တို လြယ္ၿပီး၊ ေဒါသ ျဖစ္လြယ္ ေနတတ္ ပါတယ္။ အခ်ိန္ တိုင္းလည္း စိတ္တိုေန တတ္ပါ တယ္။

၃။ တစ္ေယာက္ တည္းေန တတ္ျခင္း

ကေလး ငယ္ဟာ အၿမဲတမ္း လိုလို ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္ တဲ့ အမူ အရာ ျဖစ္ေန တတ္ၿပီး တစ္ဦး တစ္ေယာက္ တည္း သီး သန္႔ ေနေန တတ္ပါ တယ္။ မိသားစု တ ျခား ညီ အစ္ကို ေမာင္ႏွမ ေတြနဲ႔ စကား ေျပာ ဆိုျခင္း မရွိဘဲ သီးသန္႔ ေနတတ္ ပါတယ္။

၄။ အိပ္စက္မႈ ပံုစံ ေျပာင္းလဲ လာျခင္း

ကေလး ဟာ အိပ္စက္ ခ်ိန္ ပုံမွန္ အတိုင္း မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ အခ်ိန္တိုင္း လိုလို အိပ္ရာ ထဲက မထ ဘဲ အိပ္စက္ ေနတတ္ ပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ လံုးဝ မအိပ္ေတာ့ ဘဲ အိပ္စက္ ခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္း လာတတ္ ပါတယ္။

၅။ အစာ စားက်င့္ ေျပာင္းလဲ လာျခင္း

ပံုမွန္ စားေနက် ထက္ပို ၿပီး အစား အေသာက္ ကို အလြန္ အမင္း စား သံုးလာ လာတာ မ်ဳိး ဒါမွ မဟုတ္ အစာ လံုးဝ မစား ေတာ့တာ မ်ဳိးေတြ နဲ႔ အစာ စားတဲ့ အမူအ က်င့္ ေျပာင္းလဲ လာပါ တယ္။

၆။ နာခံ လို စိတ္နည္း ျခင္း

ဆံုးမ ေျပာဆိုတဲ့ စကား ေတြကို လိုက္ နာမႈ မရွိ ဘဲ အၿမဲတမ္း ဆန္႔က်င္ ေျပာဆို ေနတတ္ ပါတယ္။

၇။ အေၾကာင္း ျပခ်က္ မ်ားျခင္း

အၿမဲတမ္း လိုလို ေခါင္းကိုက္ လိုက္၊ ဗိုက္ေအာင့္ လိုက္၊ လည္ေခ်ာင္း နာ လိုက္ စတဲ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္ ေတြနဲ႔ ဘာ အလုပ္ မွ ခိုင္း မရဘဲ ျဖစ္ေန တတ္ပါ တယ္။

၈။ စိတ္ အာရံု မစုစည္း နိုင္ျခင္း

တက္ႂကြ လန္းဆန္းမႈ မရွိဘဲ ေလးတိ ေလးကန္ ျဖစ္ေန တတ္ၿပီး၊ ေက်ာင္း ကိစၥနဲ႔ တျခား လူမႈ ေရး ကိစၥ ေတြမွာ စိတ္ဝင္ စားမႈ နည္း လာတတ္ ပါတယ္။

၉။ အတန္းစာ ကို စိတ္ မဝင္ စားျခင္း

ကေလး ငယ္ဟာ အတန္း ထဲမွာ သင္ခန္း စာေတြကို စိတ္ဝင္ စားမႈ နည္းလာ ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြ အေပၚ မွာလည္း အေၾကာင္း မ်ဳိးစံု ျပၿပီး ေက်ာင္းစာ ကို စိတ္ မဝင္စား ဘဲ ျဖစ္ေန တတ္ပါ တယ္။

၁၀။ အလွ အပ ကို စိတ္မ ဝင္စား ျခင္း

မိန္း ကေလး ပဲျဖစ္ ေစ၊ ေယာက်္ား ေလးပဲ ျဖစ္ေစ တစ္ကိုယ္ ေရ သန္႔ရွင္း မႈ အားနည္း လာၿပီး ျပင္ဆင္ခ်င္ စိတ္နည္း လာတတ္ ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ျပဳလုပ္ ေနက် ျဖစ္တဲ့ တစ္ကိုယ္ ေရ သန္႔ရွင္းမႈ ေတြကို ေတာင္ စိတ္ပါ လက္ပါ လုပ္ေဆာင္ ဖို႔ ခက္ခဲ ေနတတ္ ပါတယ္။

၁၁။ အျပစ္ က်ဴးလြန္ တတ္ျခင္း

ပစၥည္း တစ္ခုခု ကို ခုိးယူ ဝွက္ထား တာမ်ဳိး၊ သိတတ္စ အရြယ္ ေတြမွာ ဆိုရင္ မူးယစ္ ေဆးဝါး၊ ေဆးလိပ္ နဲ႔ တျခား လိင္မႈ ကိစၥ ေတြကို စိတ္ဝင္ စားတာမ်ဳိး စတဲ့ အျပဳ အမူ ေတြ ျဖစ္ေပၚ ေနတတ္ ပါတယ္။ တစ္ ေန႔ မဟုတ္ တစ္ေန႔ ျပႆနာ တစ္ခု မဟုတ္ တစ္ခု ကို အၿမဲ ျပဳလုပ္ ေလ့ရွိလာ ပါတယ္။

၁၂။ ပ်င္းရိ ေနတတ္ ျခင္း

အလုပ္ တစ္ခုခု ကို ခိုင္းရင္ ေတာင္ မလုပ္ ခ်င္၊ မကိုင္ခ်င္နဲ႔ အေၾကာင္း ျပခ်က္ မ်ဳိးစံု ေပးၿပီး ပ်င္းရိ ေနတတ္ ပါတယ္။ အၿမဲ လိုလို တမႈိင္မႈိင္ တေတြ ေတြနဲ႔ ျဖစ္ေန တတ္ၿပီး ကေလး ငယ္ဟာ ပ်င္းရိ ေနတတ္ ပါတယ္။

၁၃။ အိမ္မွ ထြက္ေျပးရန္ ၾကံစည္ ျခင္း

အၿမဲတမ္း ေနအိမ္ ကေန ထြက္ေျပး ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနတတ္ တာမ်ဳိး၊ အိမ္က မိသားစု ဝင္ေတြကို ရန္သူလို သေဘာ ထား ဆက္ဆံ တာ တစ္မ်ဳိး၊ လူ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကို အၿငိဳး ထားၿပီး စကား ေျပာဆို ေနတတ္တာ မ်ဳိးစတဲ့ ထူးဆန္း တဲ့ အျပဳ အမူ မ်ဳိးေတြကို ျပဳလုပ္ လာတတ္ ပါတယ္။ အိမ္မွာ မေန ခ်င္ဘူး ဆိုတဲ့ စကား မ်ဳိးကို အိမ္သား ေတြမသိ တဲ့ အခ်ိန္ မ်ိဳးမွာ ေျပာဆို ေနတတ္ ပါတယ္။

၁၄။ သတိထား သင့္ေသာ အေျခ အေန

ေဖာ္ျပပါ အေျခ အေန ေတြနဲ႔ အတူ ကေလး ငယ္ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ေသ ေၾကာင္းၾကံ စည္မႈ ေတြ အထိ ျဖစ္လာမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ဆရာဝန္ ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ကုသမႈ ခံယူဖို႔ လိုအပ္လာ ပါၿပီ။ ကေလး ငယ္ရဲ႕ ထူးဆန္းတဲ့ အျပဳ အမူေတြ ဟာ အခ်ိန္ ၾကာလာ တာန႔ဲ အမွ် ပိုၿပီး ထူး ဆန္းစြာ ျဖစ္ေပၚ လာတတ္ၿပီး ကေလး ငယ္ က်န္းမာ ေရးကို ပိုမို ထိခိုက္ လာႏိုင္ တယ္ဆို တာကို ကေလး အုပ္ထိန္း သူမိဘ ေတြ အေနနဲ႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ ထားသင့္ ပါတယ္။

Good Health


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505207996243703&set=a.351047714993066

ေနာင္ပြင့္ေတာ္မူမည့္ အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရား ကို ဖူးခြင္႔ရမည္႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၁။ ယခုၾကံဳေတြ႕ေနတဲ့ ေဂါတမ သာသနာတြင္းမွာ ကုိယ္တုိင္ ရဟန္းသာမေဏ သီလရွင္၀တ္ျပီး ပရိယတ္၊ ပဠိပတ္သာသနာျပဳတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။

၂။ မိမိရင္မွျဖစ္တဲ့သား၊ သူတစ္ပါးရင္မွ ျဖစ္တဲ့သားေတြကုိ ရဟန္းခံေပးျခင္း၊ ရွင္ျပဳေပးျခင္းျပဳတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။

၃။ မိခင္ဖခင္တုိ ့ကုိ ၀တ္ေက်တန္းေက်မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပါလက္ပါ ရိုေသစြာျပဳစုလုပ္ေကၽြးတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။

၄။ သရဏဂံုသီလ မျပတ္ ေဆာက္တည္ေသာ ပုဂၹိဳလ္။

၅။ ဘုရားသာသနာ တည္စိမ့္ေသာဌာ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ စည္းခံု ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း ဇရပ္ စသည္တုိ ့ကုိ ျပဳျပင္တဲ့ပုဂၹိဳလ္၊ အသစ္ေဆာက္လုပ္လွဴးဒါန္းတဲ့ ပုဂၹိဳလ္။

၆။ ေဗာဓိေညာင္ပင္ စုိက္ပ်ဳိးေသာ ပုဂၹိဳလ္၊ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းေသာ ပုဂၹိဳလ္။

၇။ ေရတြင္း ေရကန္ ေရအိမ္ စတုဒီသာ ေက်ာင္းဇရပ္ တံတား ျပဳျပင္ေသာပုဂၹိုဳလ္၊ အရုဏ္ဆြမ္း ေန့ဆြမ္း ေလာင္လွဴေသာ ပုဂၹိဳလ္။

၈။ ရဟန္းတုိ ့အား ပစၥည္းေလးပါး လွဴဒါန္းေထာက္ပံံ့ေသာ ပုဂၹိဳလ္။

၉။ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ ပြားမ်ားအားထုတ္ေသာ ပုဂၹိဳလ္

အားလံုး ဧကန္မုခ် ေျမၾကီး လက္ခတ္မလြဲ၊ အရိေမေတၱယ်ဘုရားရွင္ကုိ ဖူးေျမာ္ရျပီး နိဗၹာန္ကုိရမယ္။

အဲဒါက ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားကိုယ္တိုင္ေျပာျပခဲ႔တဲ႔ ကုသိုလ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းေျပာျပခဲ႔တဲ႔ ကုသိုလ္ေတြကေတာ႔ …..
---------------------------------------------------------------------------

မဟာေဝသႏၱရာဇာတ္ေတာ္ကို ေန႔ခ်င္းကုန္ေအာင္နာႀကားႀကေသာသူတို႔သည္ က်ြႏု္ပ္ဘုရားမျဖစ္မီအႀကား သံသရာ၌ က်င္လည္ေလသမွ်မွာလည္း စိတ္ႏွင္႔ကိုယ္ကို အစိုးရ၍ လူေကာင္း နတ္ေကာင္း စည္းစိမ္ေကာင္းကို ခံစားရျပီး က်ြႏု္ပ္ဘုရားျဖစ္ေသာအခါ ေရွးဦးစြာ ဖူးေတြ႕ရ၍ ပဋိသမိၻဒါပညာေလးပါးႏွင္႔တကြ ရဟႏၱာအျဖစ္ကို မခ်ြတ္မလြဲရႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္လို႔ ရွင္မာလဲမေထရ္ျမတ္အား အရိေမေတၱယ်ျမတ္စြာဘုရားေလာင္းက ေျပာျပေတာ္မူခဲ႔ပါတယ္။

လူနတ္ျဗဟၼာ သတၱဝါအေပါင္း နွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းျပီး ေရာဂါခပ္သိမ္းကင္းေဝးနိုင္ၾကပါေစ...


New MyanmarFoundation


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504556259642210&set=a.351047714993

ေထာပတ္သီးက ဘာေတြေကာင္းလဲ


                      
ေထာပတ္သီးရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္လို သူတိုင္း ေထာပတ္သီးလို အသီးမ်ိဳးကို ပံုမွန္စားေပးရင္ အေကာင္းဆံုး ပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ
အက်ိဳး ေက်းဇူး ေတြကလည္း အံ့ဩစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေထာပတ္သီးဟာ Berry ဘယ္ရီလို႔ ေခၚေသာ သစ္သီး မိသားစုမွ ဆင္းသက္လာသည့္ မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ သစ္သီးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။


 ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေထာပတ္ သီးလို႔ ေခၚၾကျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းက မွည့္၍ ေပ်ာ့ေနေသာ ေထာပတ္သီး အသားမ်ားဟာ ကိုင္တြယ္ထိေတြ႕ ၾကည့္လိုက္ရင္ ႏြားႏို႔မွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေထာပတ္ကဲ့သို႔ ႏူးညံ့သည့္ အသားမ်ိဳး (Texture) မို႔လို႔ ေထာပတ္နဲ႔ တူလို႔ ေထာပတ္သီးလို႔ အမည္ေပး ထားဟန္ တူပါတယ္။ အဂၤလိပ္ ဘာသာအားျဖင့္ Avocadoလို႔ ေခၚပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေထာပတ္သီးရဲ႕ အေပၚ အေရခြံ အေရာင္ ပံုသဏၭာန္နဲ႔ သစ္ေတာ္သီး ပံုသဏၭာန္ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ မိေက်ာင္း သစ္ေတာ္ Alligator Pear လို႔လည္း ေခၚၾက တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေထာပတ္သီးရဲ႕ အာနိသင္ ေတြ ကေတာ့-

(၁) ကင္ဆာေရာဂါကာကြယ္ေပးျခင္း

ေထာပတ္သီးထဲမွာ ပါဝင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား အခ်ိဳ႕က ကင္ဆာ ကလာပ္စည္း မ်ားကို ဖ်က္ဆီး ပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေနေသာ ကလာပ္ စည္းမ်ားကိုလည္း ထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ၊ ခံတြင္း ကင္ဆာတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းရွိ ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေထာပတ္သီးမွ ထြက္ရွိ လာေသာ အဆီက OleicAcid ပါဝင္မႈ မ်ားၿပီး၊ ၄င္းက ရင္သားကင္ ဆာမျဖစ္ေအာင္လည္း ကာကြယ္ေပး ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာပတ္သီးသည္ ကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

(၂) ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ ျဖစ္နုိင္ေျခ ေလ်ာ့က်ေစျခင္း

ေထာပတ္သီး တစ္ခြက္စာထဲမွာ လူတစ္ေယာက္ တစ္ေန႔တာ လိုအပ္ေသာ Folate ေဖာလိတ္ အမည္ရွိ ဗီတာမင္B တစ္မ်ိဳး ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေဖာလိတ္က ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေထာပတ္သီး ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ Mono မျပည့္ဝဆီႏွင့္ ဗီတာမင္ E, Glutathione စသည္တို႔ ကလည္း ႏွလံုး က်န္းမာေရးကို အားေပး ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၃) ေသြးတြင္းအဆီဓါတ္ က်ဆင္းေစသည္

ေထာပတ္သီးထဲမွာ ဘီတာဆိုက္ စတီေရာဟုေခၚေသာ ဓာတုပစၥည္း မ်ားက ကိုလက္ စထေရာလ္ ပမာဏကို က်ဆင္း ေစပါတယ္။ ေထာပတ္သီး တစ္ပတ္ခန္႔ စားၿပီးလွ်င္ ကိုလက္စထ ေရာလ္ပမာဏ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ က်ဆင္းသြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ထားရပါတယ္။ ကိုလက္စထေရာလ္ နည္းတာႏွင့္အမွ် ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အခြင့္အလမ္း နည္းသြား ေစပါတယ္။

(၄) ေလျဖတ္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္း

ေထာပတ္သီးထဲမွာ ပါတဲ့ ေဖာလိတ္က ေလမျဖတ္ေအာင္ ကာကြယ္ ေပးပါတယ္။

(၅) အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကို ေႏွးေကြးေစျခင္း

Glutathione လို႔ေခၚတဲ့ အင္တီ ေအာက္စီးဒင့္ ၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္တဲ့ အတြက္ အဲဒီပစၥည္းက အသက္အရြယ္ အိုမင္း ရင့္ေရာ္မႈကို ေႏွးေကြးေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသက္ အရြယ္ခ်င္း အတူတူ ပိုၿပီးႏုပ်ိဳ ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏွလံုးေရာဂါ ႏွင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါတို႔ကိုလည္း ကာကြယ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

(၆) ဗီတာမင္ C,E ႏွင့္ K ၾကြယ္၀စြာ ပါ၀င္ျခင္း

ဗီတာမင္ C ႏွင့္ E ၾကြယ္ဝ ေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဓာတ္တိုးျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီး ေပးပါတယ္။ ဗီတာမင္ K က ေသြးခဲရာမွာ ကူညီ ေပးပါတယ္။

(၇) အာဟာရစုပ္ယူမွု ပိုေကာင္းေစျခင္း

ကာ႐ိုတင္ႏြိဳက္လို႔ ေခၚတဲ့ ပစၥည္းေတြ ပါဝင္တဲ့ အတြက္ အဆီတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ လြယ္ေသာ အာဟာရ ဓာတ္မ်ား စုပ္ယူမႈ ပိုေကာင္း ေစပါတယ္။ ေထာပတ္သီး အခြံႏွင့္ ကပ္လ်က္ အစိမ္း ရင့္ေရာင္ရွိေသာ အပိုင္းမွာ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေထာပတ္သီး အခြံ သင္တဲ့အခါ အဲဒီ အစိမ္း ရင့္ေရာင္အပိုင္းေတြ လႊင့္ပစ္တဲ့ အထဲ ပါမသြားေအာင္ ဂ႐ုစိုက္၍ လွီးပါ။

(၈) ေထာပတ္သီး ဘယ္လိုစားမလဲ

ေထာပတ္သီးကို စားတဲ့နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတဲ့အနက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စားသံုးနည္း မ်ားကို သိထားဖို႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ေဒါက္တာ အယ္ဒီတာ တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစု ကေတာ့ ေထာပတ္သီးကို အသားေတြျခစ္ယူ၊ ႏို႔၊ သၾကားတို႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ရည္စက္ထဲ ထည့္ေဖ်ာ္ကာ ေသာက္သံုးေလ့ ရွိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ပံုစံမ်ိဳး အၿမဲတမ္း သံုးစြဲလွ်င္ ႏို႔ႏွင့္ သၾကားေၾကာင့္ ကယ္လိုရီေတြ တက္ျခင္း၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးျခင္း၊ ႏို႔ထဲမွ ျပည့္ဝဆီေတြ စားမိျခင္းျဖစ္ တတ္ေၾကာင္း သတိထား ရပါမယ္။ အေကာင္းဆံုး ကေတာ့ ေထာပတ္သီးကို သူ႔အတိုင္း ဇြန္းႏွင့္ ေကာ္၍ စားျခင္းက စိတ္အခ်ရဆံုး ပါပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ေထာပတ္သီး အသားေတြ ခ်ည္းသက္သက္ ႀကိတ္စက္ထဲ ထည့္ေခ်ကာ အဲဒီ ေထာပတ္သီး အႏွစ္ထဲမွာ သခြားသီး အေခ်ာင္းမ်ား၊ မုန္လာဥနီ အေခ်ာင္းမ်ား ႏွစ္၍ စားျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေထာပတ္သီးကို ဟင္းခ်ိဳရည္ အျဖစ္ ခပ္ေသာက္ ႏိုင္ပါ ေသးတယ္။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ေထာပတ္သီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။

http://myawadynews.blogspot.com/2013/11/blog-post_8370.html

အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ အားကိုးရာ


                      
အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အရာရာတြင္ သိမ္ေမြ႕သူမ်ား ျဖစ္ၾက၍ အားအစြမ္းမရွိသူ၊
နည္းပါးသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏ဟု မွတ္ထင္ၾကရေပသည္။ မွတ္ထင္ၾကသည့္အတိုင္း
မဟုတ္ေပ။ ထက္ျမက္ေသာ အားအစြမ္းမ်ား ရွိၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အားအစြမ္းမ်ားမွာ -

(၁) ရူပဗလံ = ရုပ္ရည္အဆင္း လွပတင့္တယ္ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အား
အစြမ္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ ရုပ္ရည္အ
ဆင္းမ်ား လွပတင့္တယ္ေအာင္ ျပဳျပင္ၾကရေပသည္။

(၂) ေဘာဂဗလံ = ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏
အားအစြမ္းတစ္မ်ိဴးပင္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ စီးပြား
ဥစၥာကို စုေဆာင္းရွာေဖြ သိမ္းဆည္းၾကရေပသည္။

(၃) ဉာတိဗလံ = ေဆြမ်ိဳးဉာတိ မိဘမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွိျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီး
တို႔၏ အားအစြမ္းတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္
မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အရာရာမွာ သင့္တင့္ညီညြတ္ေအာင္ ေနထိုင္ၾကရေပသည္။

(၄) ပုတၱဗလံ = သားသမီးမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အားအစြမ္း တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ သားသမီးရရွိေရးကို အေလးျပဳၾကရေပသည္။

(၅) သီလဗလံ = အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အားအ
စြမ္းတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ သူ႕အသက္မ သတ္ျခင္း။ သူ႔ဥစၥာမခိုးျခင္း၊ သူ႔သားေယာက္်ားမ်ား မဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လိမ္ညာ၍ မေျပာျခင္း၊ အရက္ေသစာ မေသာက္စားျခင္းစေသာ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံု
ေအာင္ ေနထိုင္ၾကရေပသည္။

ဤအား(၅)မ်ိဳးသည္ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔၏ ထက္ျမက္ေသာ အားအစြမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပသည္။
(သံ-၂/၄၄၃)

ဤအားအစြမ္း(၅)မ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အိမ္ရွင္မတို႔သည္ မိမိတို႔၏မိသားစုကို
ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မိသားစုအားလံုးတို႔၏ အေလး ဂရုျပဳျခင္းကို ခံယူရရွိၾကေပသည္။

အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔၏ အားအစြမ္း(၅)မ်ိဳးတို႔တြင္ အဆင္းလွပတင့္တယ္ျခင္းဟူ ေသာ အားအစြမ္း၊ စီးပြားဥစၥာ ျပည့္စံုႂကြယ္ဝျခင္းဟူေသာ အားအစြမ္း၊ ေဆြမ်ိဳးမိ
ဘ ျပည့္စံုျခင္းဟူေသာ အားအစြမ္း၊ သားသမီး ျပည့္စံုျခင္းဟူေသာ အားအစြမ္းတို႔ သည္ ေနာင္ဘဝမ်ားတြင္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘံုဘဝမ်ားသို႔ ေရာက္သြားဖို႔ရာ အားအစြမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ ယခုမ်က္ေမွာက္ဘဝအတြက္ အားအစြမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသည္။

အက်င့္သီလ အားအစြမ္းတစ္ခုတည္းသာလွ်င္ ေနာင္ဘဝမ်ားတြင္ ေကာင္းျမတ္ ေသာ ဘံုဘဝမ်ားသို႔ ေရာက္သြားဖို႔ရာ အားအစြမ္းျဖစ္ေပသည္။

သီလအားအစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ အက်ိဳး(၅)မ်ိဳး ရရွိ
ခံစားၾကရေပသည္။

၁။ ပစၥည္းဥစၥာ ရွာေဖြရာမွာ ရလြယ္ျခင္း၊

၂။ ဂုဏ္သတင္းေကာင္းတို႔ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊

၃။ ပြဲေနပြဲထိုင္ ပရိသတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္စြာဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊

၄။ ေသခါနီးမွာ ေကာင္းေသာနိမိတ္မ်ားထင္ကာ မေတြမေဝေသရျခင္္း၊

၅။ ေသျပီးကာလ ေနာက္ဘဝမွာ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရျခင္းဟူေသာ ဤအခ်က္
(၅)မ်ိဳးကို ခံစားရရွိၾကရေပသည္။

ေဆာင္ပုဒ္ ။ ။
ပစၥည္းရလြယ္၊ ဂုဏ္ေကာင္းႂကြယ္၍၊
မငယ္မ်က္ႏွာ၊ မေတြကာေသ၊
ေရာက္ေလနတ္ရြာ၊ ဤငါးျဖာ၊
မွန္စြာသီလအက်ိဳးတည္း။

သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔သည္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းဟူေသာ အား
အစြမ္းကိုသာ အထူးအားကိုးသင့္ၾကေပသည္။ သီလကို အထူးလံုျခံဳေအာင္
ေစာင့္ထိန္းသင့္ၾကေပသည္။

အရွင္ကု႑လာဘိဝံသ
သဒၶမၼရံသီရိပ္သာဆရာေတာ္
(သိေကာင္းစရာ ဓမၼပေဒသာ မွ)
Buddhavasa Tiloka

http://myawadynews.blogspot.com/2013/11/blog-post_9295.html

ဘယ္သူ႕ကိုမွ အလြယ္တကူ မေ၀ဖန္ပါနဲ႔


ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ဟာ သူအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေဆးရံုထဲကို အလွ်င္အျမန္နဲ႔ ေျပး၀င္သြားတယ္။

အေရးၾကီး ခြဲစိတ္မႈတစ္ခု ခ်က္ခ်င္းလုပ္ဖို႔ လိုအပ္လို႔ ဖုန္းဆက္ေခၚတဲ့အတြက္ ဖုန္းရရခ်င္း ခ်က္ခ်င္းအ၀တ္အစားလဲျပီး ေရာက္လာတာပါ။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ခြဲစိတ္ေဆာင္မ်ား ရွိရာကို ေျပးသြားခဲ့ပါတယ္။

အထဲေရာက္ေတာ့ လူမမာေကာင္ေလးရဲ႕ ဖခင္ျဖစ္သူဟာ နံရံကိုမွီျပီး ဆရာ၀န္ျဖစ္တဲ့ သူ႕ကို ေစာင့္ေနတာကို ေတြ႕လိုက္ရတယ္ ...။

သူ႕ကိုေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း ေကာင္ေလးရဲ႕ ဖခင္က ေဒါသတၾကီးနဲ႔ ေအာ္တယ္ ...
"ခင္ဗ်ား ဘာလို႔ ဒီေလာက္ ၾကာေနတာလဲဗ်ာ ... ကၽြန္ေတာ့သားရဲ႕အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနမွာ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားမသိဘူးလား ... ခင္ဗ်ားမွာ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ မရွိဘူးလား .... "

ဆရာ၀န္က ျပံဳးလိုက္ရင္ ျပန္ေျဖတယ္
"ေတာင္းပန္ပါတယ္ဗ်ာ ... ကၽြန္ေတာ္ ေဆးရံုမွာ မရွိခဲ့လို႔ပါ ... ဖုန္းရရခ်င္း ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ေအာင္ လာခဲ့ပါတယ္ ... အခု အကို ခဏေလး စိတ္ျငိမ္ျငိမ္ထားလိုက္ပါေနာ္ ... ကၽြန္ေတာ္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေကာင္းေအာင္ ခြဲစိတ္ေပးပါမယ္"

"စိတ္ျငိမ္ျငိမ္ထားရမယ္ .. ဟုတ္လား ... ခင္ဗ်ားသား ဒီလိုခြဲခန္းထဲမွာေရာက္ေနရင္ ခင္ဗ်ား စိတ္ျငိမ္ႏိုင္မွာလား ... တကယ္လို႔ ခင္ဗ်ားသားသာ ေသသြားရင္ ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုလုပ္မလဲ" ဆိုျပီး အေဖလုပ္သူက စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႔ ျပန္ေျပာတယ္ ...။

ဆရာ၀န္က ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္ျပံဳးလိုက္ျပီး "အကို ... စိတ္ခ်ပါဗ်ာ ... ကၽြန္ေတာ္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားျပီး ကုသေပးပါ့မယ္ ..." လို႔ေျပာျပီး ခ်က္ခ်င္း ခြဲစိတ္ခန္းထဲကို ၀င္သြားခဲ့သတဲ့ ..။

နာရီအနည္းငယ္ေလာက္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဆရာ၀န္က ၀မ္းသာစြာနဲ႔ ခြဲခန္းထဲက ျပန္ထြက္လာသတဲ့ ...
"ဘုရားရဲ႕ေက်းဇူးပါပဲဗ်ာ ... အကို႔သားေလးရဲ႕ ခြဲစိတ္မႈေအာင္ျမင္ပါတယ္" ဆိုျပီး ေျပာေျပာဆိုဆိုနဲ႔ ေကာင္ေလးရဲ႕အေဖ ရဲ႕ ျပန္ေျဖမႈကိုေတာင္ မေစာင့္ေတာ့ပဲ ....
"ခင္ဗ်ား တစ္ခုခုေမးစရာရွိရင္ သူနာျပဳဆရာမၾကီးေတြကို ေမးႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ" လို႔ေအာ္ျပီး ထပ္ျပီး ေျပးထြက္သြားသတဲ့ ....

ဖခင္ျဖစ္သူလည္း "ဒီဆရာ၀န္ ဘာေတြ ဒီေလာက္ ေမာက္မာေနတာလဲ မသိဘူး ... ငါ့သား အေျခအေနေလးကို ေမးဖို႔ မိနစ္ပိုင္းေလးေတာင္ မေစာင့္ႏိုင္ဘူး" လို႔ေတြးျပီး ေမးျမန္းဖို႔ သူနာျပဳဆရာမကို သြားေတြ႕သတဲ့...။

သူနာျပဳဆရာမ က မ်က္ရည္ေတြ စီးက်ရင္းနဲ႔ ျပန္ေျဖလိုက္တာကေတာ့ ...
"ေဒါက္တာ့သားေလးက မေန႔တုန္းက ကားအက္စီးဒန္႔ ျဖစ္ျပီး ဆံုးသြားတာပါ ... ေဒါက္တာ အသုဘအခမ္းအနားမွာေရာက္ေနတုန္း ရွင့္သားရဲ႕ အေရးေပၚခြဲစိတ္မႈရွိတာေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ဖုန္းဆက္ျပီးေခၚလိုက္တာပါ ... အခု ရွင့္သားရဲ႕ အသက္ကို ကယ္တင္ျပီး သူ႕သားေလးရဲ႕ အသုဘအခမ္းအနားျပီးဆံုးခ်ိန္အမွီ ျပန္ေျပးသြားတာပါ" တဲ့ ...။

မွတ္သားဖြယ္ ။ ။ ဘယ္သူ႕ကိုမွ အလြယ္တကူ မေ၀ဖန္ပါနဲ႔ .. ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႕ေနရတယ္ဆိုတာ သင္သိခ်င္မွသိမွာ မို႔လို႔ပါ ....။

အလကၤာေမေက်ာ္


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504578782973291&set=a.351047714993066.7

ငါးရဲ႕လွ်ာကို စား သတၱ၀ါ ၊ထူးဆန္းတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈငါးပါးစပ္ ထဲ၀င္ျပီး လွ်ာမွာ ကပ္တြယ္ ေနၿပီးေနာက္မွာ လွ်ာကို စားပစ္လိုက္ၿပီး ငါးရဲ႕လွ်ာ ေနရာမွာ သူတို႔က အစားထိုး ၀င္ေနတဲ့ ကယ္လီဖိုးနီးယား ပင္လယ္ေကြ႔က Cymothoa exigua ေတြ


ဒီထူးဆန္းတဲ့ တိုက္ခိုက္မႈဟာ သတၱ၀ါ ေလာက မွာေတာ့ အခုထိ သိသမွ် ထဲက တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ C. exigua ေတြက တျခားငါး ေတြရဲ႕ လွ်ာေတြကိုလဲ တိုက္ခိုက္ ေပမဲ့ ဒီႏွင္းဆီေရာင္ snapper ငါးတစ္မ်ိဳး ဆီမွာပဲ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ေန ထိုင္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ Arizona တကၠသိုလ္က marine biologist Rick Brusca ကဆိုပါတယ္။ သူက တျခား လွ်ာစား isopods အ မ်ားၾကီး ရွိတာေတာင္မွ C. exigua ကပဲ အဲ့လို လုပ္ႏိုင္တာလို႔ ထပ္မံ ေျပာပါေသးတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား အခ်စ္ပံုျပင္ တစ္ပုဒ္ကို ယံုမယ္ ဆိုရင္ ေျပာျပခ်င္ ပါေသးတယ္။ ဒီ isopods ေတြဟာ protandrous hermaphrodites ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက သူတို႔က ပထမ အထီး အျဖစ္ ေမြးလာျပီး ေနာက္ေတာ့မွ အမအျဖစ္ ေျပာင္းသြား ပါတယ္။ 
 
ဒီမ်က္လွည့္က C. exigua ေတြငါးပါးဟပ္ထဲ ေရာက္သြားမွ ျဖစ္တာ ပါ။ ပထမ ၀င္တဲ့ တစ္ေကာင္က အမအျဖစ္ အရင္ေျပာင္း ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ပါးဟပ္ကေန လည္ေခ်ာင္း ကတဆင့္ တြားသြားလို႔ လွ်ာမွာ တြယ္ကပ္ ေန ပါတယ္။ အဲေနာက္တစ္ေကာင္ ထပ္ေရာက္လာ တဲ့အခါ သူမကို ကိုယ္၀န္ေပးဖို႔ အထီးျဖစ္ သြားပါတယ္လို႔ Brusca ကဆိုပါေသးတယ္။ ဒီအ မေကာင္ဟာ လွ်ာမွာ သူမရဲ႕ ေျခေခ်ာင္း အစံုေပါင္း မ်ားစြာနဲ႔ တြယ္ကပ္ ပါတယ္။ တစ္ခုျခင္း ဆီက ကင္းျမီးေကာက္ရဲ႕ အဆိပ္ဆူး ေတြနဲ႔ တူတဲ့ အာရုံေၾကာ မၾကီးေတြ ပါ၀င္ ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သူမ ေနလို႔ မိတ္လိုက္ျပီး တဲ့အခါ က်န္ရွိတဲ့ ဘ၀ သက္တမ္းကို snapper နဲ႔အတူပဲ ကုန္ဆံုးေစ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူမ ၾကီးထြား လာတာ နဲ႔အမွ် တျခား ကပ္ပါးေကာင္ ေတြလိုပဲ ငါးရဲ႕ လွ်ာေပၚမွာ ကပ္လုိ႔ ေသြးစုပ္ ယူပါတယ္။ Brusca ကအဲ့အေကာင္ ေတြ မွာ ေမးရုိးငါးခု ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီေမးရုိး ေတြထဲက တစ္စံုဟာ stiletto နဲ႔တူတဲ့ ကိရိယာ ေတြလုိပါပဲ။ ရွည္လ်ားတဲ့ အပ္မွ်င္ ေလးေတြ ျဖစ္ျပီး ငါးရဲ႕ တစ္ရူးေတြကို နဲနဲေလး ဟေနေစ ပါတယ္။ တျခားဟာ ေတြကေတာ့ အေအး ေသာက္တဲ့ ပိုက္ေတြလို အဲ့ေနရာ ကေန ေသြးေတြ စုပ္ယူ ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကပ္ပါးေကာင္ဟာ ငါးလွ်ာရဲ႕ ဇီ၀ိန္ကို ႏႈတ္ယူ ပါတယ္။ 
 
အစကေန အဆံုး ေျဖးေျဖးခ်င္း ေနာက္ဆံုး ၾကြက္သား အငုတ္က လြဲလို႔ ဘာမွ မက်န္ေတာ့တဲ့ အထိပါ။ ဒီအငုတ္ မွာေတာ့ သူမရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ေျခသံုး၊ေလးစံုကို ကုပ္တြယ္ျပီး ငါးရဲ႕လွ်ာ အျဖစ္ကို သိမ္းယူ လိုက္တာပါပဲ။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ isopod ကသူရဲ႕ အိမ္ရွင္ငါးကို သူမ ကေလးေတြ ၾကီးျပင္းတဲ့ အထိ အသက္ရွင္ ေနေစပါ တယ္လို႔ Brusca ကဆိုပါ ေသးတယ္။ ကေလးေတြ ၾကီးလာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ လွ်ာက မရွိေတာ့ ပါဘူး။ သူမ တစ္ေကာင္ထဲ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ အာဟာရနဲ႔ အသက္ရွင္ ပါတယ္။ ကေလးေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ သြားသလဲ ဆိုတာ ကိုေတာ့ သိပၸံ ပညာရွင္ေတြ တိတိက်က် မသိေသး ပါဘူး။ Brusca ရဲ႕အယူအဆ အရ အိမ္ရွင္ငါးက တျခားငါး ေတြနဲ႔ စုေ၀း သြားလာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကေလးေတြကို အျပင္ေရာက္ ေစမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါမွ ပစ္မွတ္ငါး မ်ားမ်ား ရမယ္ မဟုတ္လား။

ေနာက္တစ္ခန္း ကေတာ့ တိုင္တန္းနစ္ သေဘာၤ နစ္တဲ့ ဇာတ္၀င္ခန္းနဲ႔ တူပါတယ္။ isopod အမဟာ သူမရဲ႕ မ်ိဳးပြားတဲ့ ကိစၥ ျပီးဆံုးခ်ိန္မွာ ငါး ကို လြတ္ျပီး ထြက္ေျပး သလား၊ မ်ိဳခ်လိုက္ သလား ဆိုတာ မေသခ်ာ ေသးေပမဲ့ သူမက ငါးကို ထားခဲ့ျပီး ထြက္သြား ပါတယ္လို႔ Brusca က ဆို ပါတယ္။ ကဲခင္ဗ်ားတုိ႔ပဲ စဥ္းစားၾကည့္။ လွ်ာ မရွိတဲ့ ငါးဘယ္လိုု အသက္ရွင္ မလဲဗ်ာ။ ဒါက ကပ္ပါး ေလာကမွာ တကယ္ ျဖစ္ပ်က္တာပါ။ ငါး က isopod ေတြေကာင္းက်ိဳး အတြက္ ဓားစားခံ ျဖစ္သြား တာပါ။ C.exigua ကဘာလို႔ ႏွင္းဆီေရာင္ rose snapper ေတြကိုပဲ ဒီလို လုပ္ သလဲ ဆိုတာေတာ့ အခုထိ မသိေသးပါဘူး။ တျခားငါး ေတြကိုေတာ့ အဲ့လို မလုပ္ဘဲ သူတို႔ မ်ိဳးပြားတဲ့ အလုပ္ကို ျပီးေျမာက္ ေစပါတယ္။ ဒါက rose snapper ရဲ႕လွ်ာက သူမ်ားထက္ ပိုခံႏိုင္ရည္ နည္းေနလို႔ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ Brusca ကပဲ ေျပာပါတယ္။ 
 
တျခား ငါးေတြလို ေသြးေၾကာ ေကာင္းေကာင္း မရွိတာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တာပဲလို႔ သူက ဆိုပါတယ္။ ဒီမွာ သင္ယူ ေလ့လာစရာ ေတြကေတာ့ isopod အမေတြဟာ အစာ တင္မက သူမ ကေလးေတြ ၾကီးထြားဖုိ႔ အကာအရံလည္း လိုပါတယ္။ တျခား မ်ိဳးစိတ္ ေတြလိုပဲ သူမကလည္း သူမ မ်ိဳးဆက္ကို ခ်န္ခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ mission accomplished ျဖစ္သြား ခ်ိန္မွာ ဒီသေဘာၤကုိ ႏွစ္ျမွပ္ လိုက္တာပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီသနားစရာ ေကာင္းတဲ့ snapper ေလးကိုပါ။ တျခား ကပ္ပါးေကာင္ ေတြရဲ႕ သားေကာင္ ေတြလိုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပါးစပ္ ေဟာင္းေလာင္းနဲ႔ သက္တမ္း မေစ့ဘဲ ေသရ တာေလး ကေတာ့ ဆိုးပါတယ္။

MYMC
 

မိုးၾကိဳးသြားက ေပးေသာ တက္တူးပံုမွာ ျမင္ေတြ႕ရတာကို တက္တူးလို႔ ထင္ခ်င္စရာ ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ယင္းဟာ တက္တူးမဟုတ္ပဲ မိုးၾကိဳးပစ္လို႔ ရတဲ့ အမာရြတ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Lichtenberg figure လို႔ေခၚပါတယ္။ အျမဲတမ္း မဟုတ္ေပ မယ့္ မိုးၾကိဳးအပစ္ခံရရင္ ရတတ္တဲ့ အမာရြတ္အမ်ားစုက ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ ရတဲ့ အတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တက္တူးထုိးထားသလိုပဲ အပြင့္ ပြင့္ ေတြနဲ႔ လွေန ပါတယ္။ မိုးၾကိဳးအပစ္ခံရျပီး ကံေကာင္းလို႔ အသက္ ရွင္ သြားတဲ့ လူနာေတြ ဆီကေန မွတ္တမ္း တင္ထားတဲ့ အမာရြတ္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိုးၾကိဳးသြားရဲ ႔ ျပင္းတဲ့အပူခ်ိန္နဲ႔ လွွ်ပ္စစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ အေရအျပား ေပၚ မွာ ေသြးစီးေၾကာင္းလို ထင္က်န္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ ႔က ေပ်ာက္ေပမယ့္ အခ်ိဳ ႔ကေတာ့ အမာရြတ္ အေနနဲ႔ တစ္သက္လံုး ထင္သြား တယ္လို႔ ဆုိပါ တယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Lichtenberg figure- မိုးၾကိဳးသြားက ထုိးေပးလိုက္ တဲ့ (တက္တူး) အမာရြတ္ကေတာ့ ယခုလို လွပေနတာကို ျမင္ေတြ ႔ရပါတယ္။
---
Ref: wiki
ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504676416296861&set=a.351047714993066.7

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ သစၥာတရားေတာ္မ်ား အပိုင္း(၄) (အေခြ ၁၀၀ )

၃၀၁။ အျမဲေနအိမ္ႏွင့္ ယာယီေနအိမ္ (၃-၁၀-၁၉၆၁)
၃၀၂။ ေ၀ဒနာႏွင့္ တရားနာေနပံု (၄-၁၀-၁၉၆၁)
၃၀၃။ တဏွာမူလကိုးခ်က္ (၅-၁၀-၁၉၆၁)
၃၀၄။ အိမ္တြင္းပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖစ္စဥ္ (၆-၁၀-၁၉၆၁)
၃၀၅။ တဏွာသခၤယသုတ္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာအမွတ္(၁) (၇-၁၀-၁၉၆၁)
၃၀၆။ တဏွာသခၤယသုတ္ ေ၀ဒနာႏုပႆနာအမွတ္(၂) (၈-၁၀-၁၉၆၁)
၃၀၇။ စိတ္အျပင္မထြက္မိေအာင္ သတိထားၾကရန္၊ ဇနပဒကလ်ာဏီသုတ္ (၁၀-၁၀-၁၉၆၁)
၃၀၈။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ႏွင့္ မဂ္ဉာဏ္ ခြဲျခားသိရွိၾကရန္ (၁၁-၁၀-၁၉၆၁)
၃၀၉။ မဟာတဏွာသဃၤယသုတ္၊ ဒိ႒ိသံုးပါးကြာေရး တရားေတာ္ (၁၂-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၀။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြမွာ ရွိေနတတ္သည့္ ဒိ႒ိကိုျဖဳတ္နည္း (၁၃-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၁။ ပ႒ာန္း၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္၊ သစၥာနည္းတို႔ျဖင့္ ဒုကၡကိုထင္ေအာင္ေဟာပံု (၁၄-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၂။ ၀ိဉာဏ္ေပၚ၌ သႆတဒိ႒ိကုိျဖတ္ရန္၊ သာတိ၀တၳဳ (၁၅-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၃။ သာတိ၀တၳဳအဆက္၊ သႆတဒိ႒ိအဆက္ (၁၆-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၄။ ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္ကြဲမွ နိဗၺာန္ကိုသေဘာက်ပံု၊ ယမက၀တၳဳ (၁၇-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၅။ အေသရွိရာက အေသလြတ္ရာကို ရွာပံု (၁၈-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၆။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားသည္ ၀ိပႆနာျဖစ္ပံု (၁၉-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၇။ သီတင္းကၽြတ္ႏွစ္မ်ိဳး၊ ၾကက္မၾကီးဥပမာျပ၍ အလုပ္သံုးလုပ္ လုပ္ၾကရန္ (၂၀-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၈။ ဒုကၡ၏လက္သည္ၾကီးမွာ အာသ၀ျဖစ္ပံု (၂၁-၁၀-၁၉၆၁)
၃၁၉။ အပယ္သြားမည့္ ဒိ႒ိျဖဳတ္ပံု၊ သုညတ တရားေတာ္ (၂၂-၁၀-၁၉၆၁)
၃၂၀။ တိတၳိေတြကအေမး၊ အနာထပိဏ္သူေ႒းအေျဖ၊ ဒိ႒ိကြာႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ (၂၃-၁၀-၁၉၆၁)
၃၂၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ျပတ္ပံုကိုသိေသာေၾကာင့္ ဘုရားျဖစ္လာပံု (၂၄-၁၀-၁၉၆၁)
၃၂၂။ တရားရွာ၊ ခႏၶာေတြ႔၊ ပေဒါင္းလည္ပံု တရားေတာ္ (၂၇-၁၀-၁၉၆၁)
၃၂၃။ ၀ဋ္သံုးပါးဆက္စပ္ၿပီး လည္ေနပံုတရားေတာ္ (၂၅-၁၀-၁၉၆၁)
၃၂၄။ ထိနမိဒၶေဖ်ာက္နည္းႏွင့္ တဏွာအျမန္သတ္နည္း (၂၈-၁၀-၁၉၆၁)
၃၂၅။ အေမွာင္ထဲ ခလုတ္တိုက္ပံုႏွင့္ ပညာရွိ၊ ပညာမဲ့ပုဂၢိဳလ္ေရြးပံု (၂၉-၁၀-၁၉၆၁)
၃၂၆။ ေမ်ာလမ္း၊ ျမဳပ္လမ္း၊ ဒိ႒ိၾကိဳးျပဳတ္ခန္း (၃၀-၁၀-၁၉၆၁)
၃၂၇။ သက္ဆိုးရွည္ ဇာတ္သိမ္းေရး (၃၁-၁၀-၁၉၆၁)
၃၂၈။ ကိုယ့္အေသကိုယ္ရွဳနည္း (၁၅-၁၁-၁၉၆၁)
၃၂၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဆက္ပံု (၁၅-၁၁-၁၉၆၁)
၃၃၀။ သႏၵိ႒ိေကာနားလည္က အျပံဳးအမဲ့မွကင္းပံု (၁၅-၁၁-၁၉၆၁)
၃၃၁။ အဖံုးႏွစ္ခ်ပ္ဖြင့္မွ နိဗၺာန္ျမင္မည္ (၁၆-၁၁-၁၉၆၁)
၃၃၂။ ဧဟိပႆိေကာေခၚရာေနာက္ကို သႏၵိ႒ိေကာႏွင့္ လိုက္ရန္ (၁၇-၁၁-၁၉၆၁)
၃၃၃။ ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ျဖစ္စဥ္ (၁၇-၁၁-၁၉၆၁)
၃၃၄။ ကာမစၦႏၵနီ၀ရဏသေဘာႏွင့္ ၎မွထြက္ေျမာက္ပံု (၁၈-၁၁-၁၉၆၁)
၃၃၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပံုစံျပ(၁) (၁၈-၁၁-၁၉၆၁)
၃၃၆။ ဗ်ာပါဒနီ၀ရဏႏွင့္ ထိနမိိဒၶနီ၀ရဏတို႔အေၾကာင္း (၁၉-၁၁-၁၉၆၁)
၃၃၇။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပံုစံျပ(၂) (၁၉-၁၁-၁၉၆၁)
၃၃၈။ ထိနမိဒၶနီ၀ရဏႏွင့္ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥနီ၀ရဏ (၂၀-၁၁-၁၉၆၁)
၃၃၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပံုစံျပ(၃) (၂၀-၁၁-၁၉၆၁)
၃၄၀။ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥနီ၀ရဏ အာသဏၰကံေျပာင္းနည္းတရားေတာ္ (၂၁-၁၁-၁၉၆၁)
၃၄၁။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္လွဴနည္း (၂၁-၁၁-၁၉၆၁)
၃၄၂။ ကထိန္ေရစက္ခ်တရားေတာ္ (၂၂-၁၁-၁၉၆၁)
၃၄၃။ ဦးသိန္းေမာင္+ေဒၚေကာက္တို႔၏ ေက်ာင္းဇရပ္အလွဴေရစက္ခ် (၂၂-၁၁-၁၉၆၁)
၃၄၄။ ဥဒၶစၥကုကၠဳစၥနီ၀ရဏ ဆိုး၀ါးပံုႏွင့္ မဂ္အျမတ္ထုတ္ပံု (၂၃-၁၁-၁၉၆၁)
၃၄၅။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ပံုစံျပ၍ေဟာၾကားပံု (၂၃-၁၁-၁၉၆၁)
၃၄၆။ အဓိပတိသံုးပါးထား၍ တရားအားထုတ္ရပံု (၂၄-၁၁-၁၉၆၁)
၃၄၇။ အေစလကႆဖ ဥပမာျပ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (၂၄-၁၁-၁၉၆၁)
၃၄၈။ ေ၀ဒနာသံုးပါးကို ရွဳၾကရန္ (၂၅-၁၁-၁၉၆၁)
၃၄၉။ မဟာတဏွာသခၤယသုတ္၊ စိတ္ကို ဒိ႒ိသံုးမ်ိဳးခြါနည္းတရားေတာ္ (၂၅-၁၁-၁၉၆၁)
၃၅၀။ ဒြါရေျခာက္ေပါက္ တစ္ေပါက္ကေန အမိဖမ္းရမည္ (၂၆-၁၁-၁၉၆၁)

၃၅၁။ ရွင္ဆႏၵဥပမာျပ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတာ္ (၂၇-၁၁-၁၉၆၁)
၃၅၂။ ၀ိေ၀ကသံုးပါးက်င့္ရမည္ (၂၇-၁၁-၁၉၆၁)
၃၅၃။ အ၀ိဇၨာမွ ၀ိဇၨာျဖစ္နည္း (၂၈-၁၁-၁၉၆၁)
၃၅၄။ ကံႏွင့္တဏွာတြင္ တဏွာကပိုအေရးၾကီးပံု (၂၈-၁၁-၁၉၆၁)
၃၅၅။ နိဗၺာန္ႏွင့္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ (၂၈-၁၁-၁၉၆၁)
၃၅၆။ ခ်ည္တိုင္က်ိဳး၍ လည္ပတ္ျပတ္တရားေတာ္ (၃၀-၁၁-၁၉၆၁)
၃၅၇။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ႏွင့္ ဆံုးမနည္း (၁-၁၂-၁၉၆၁)
၃၅၈။ တရားအားထုတ္မွ နိဗၺာန္ရပံု (၂-၁၂-၁၉၆၁)
၃၅၉။ ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစႏွင့္(၁) (၄-၁၂-၁၉၆၁)
၃၆၀။ ေၾကာက္စရာဒိ႒ိၾကီး (၅-၁၂-၁၉၆၁)
၃၆၁။ ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစႏွင့္(၂) (၅-၁၂-၁၉၆၁)
၃၆၂။ သႆတႏွင့္ ဥေစၦဒျပဳတ္ေရး (၆-၁၂-၁၉၆၁)
၃၆၃။ ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာေစႏွင့္(၃) (၆-၁၂-၁၉၆၁)
၃၆၄။ ဆားတစ္လွ်က္ႏွင့္ သံသရာအေၾကြးဆပ္နည္း (၇-၁၂-၁၉၆၁)
၃၆၅။ သႆတႏွင့္ ဥေစၦဒဒိ႒ိရွိေနပံုကို အကဲခတ္နည္း (၈-၁၂-၁၉၆၁)
၃၆၆။ ေရွ႕ေနာက္ခြဲျခားျပေသာ တရားေတာ္ (၈-၁၂-၁၉၆၁)
၃၆၇။ သႆတႏွင့္ ဥေစၦဒဒိ႒ိရွိသူတို႔၏ သေဘာအေလ့အက်င့္ (၉-၁၂-၁၉၆၁)
၃၆၈။ ရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီး ေမး၊ေျဖ (၉-၁၂-၁၉၆၁)
၃၆၉။ အလယ္လမ္းသို႔ ေရာက္ရန္နည္းလမ္း (၁၀-၁၂-၁၉၆၁)
၃၇၀။ နိဗၺာန္သည္မေ၀း အနီးေလးမွာရွိေနပံု (၁၀-၁၂-၁၉၆၁)
၃၇၁။ လက္သည္ရွာပံု (၁၁-၁၂-၁၉၆၁)
၃၇၂။ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာေမး၊ေျဖ အမွတ္(၁) (၁၁-၁၂-၁၉၆၁)
၃၇၃။ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာေမး၊ေျဖ အမွတ္(၂) (၁၂-၁၂-၁၉၆၁)
၃၇၄။ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ကို စက္၀ိုင္းေထာက္ျပ၍ ေဟာေတာ္မူပံု (၁၂-၁၂-၁၉၆၁)
၃၇၅။ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာေမး၊ေျဖ အမွတ္(၃) (၁၃-၁၂-၁၉၆၁)
၃၇၆။ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာေမး၊ေျဖ အမွတ္(၄) (၁၄-၁၂-၁၉၆၁)
၃၇၇။ ဒိ႒ိအပ်င္းခံေနလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ နိဗၺာန္မေရာက္ႏိုင္ပံု (၁၄-၁၂-၁၉၆၁)
၃၇၈။ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္၊ အျမင္မွန္ရေရးတရားေတာ္ (၁၅-၁၂-၁၉၆၁)
၃၇၉။ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာေမး၊ေျဖ အမွတ္(၅) (၁၆-၁၂-၁၉၆၁)
၃၈၀။ ခႏၶာထဲ ရွိေကာင္းသည့္တရားႏွင့္ မရွိေကာင္းသည့္တရား (၁၆-၁၂-၁၉၆၁)
၃၈၁။ ၀ိသာခႏွင့္ ဓမၼဒိႏၷာေမး၊ေျဖ အမွတ္(၆) (၁၇-၁၂-၁၉၆၁)
၃၈၂။ ခႏၶာျဖစ္စဥ္ကို စက္၀ိုင္းေထာက္ျပ၍ ေဟာၾကားေတာ္မူပံု (၁၇-၁၂-၁၉၆၁)
၃၈၃။ ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား တရားေပးပံု(၁) (၁၈-၁၂-၁၉၆၁)
၃၈၄။ ကံေပၚတြင္ တဏွာအုပ္ခ်ဳပ္ေနပံု (၁၈-၁၂-၁၉၆၁)
၃၈၅။ ရာဓရဟန္းဥပမာျပ ခႏၶာငါးပါး လူသတ္ေယာက်ာ္း (၁၉-၁၂-၁၉၆၁)
၃၈၆။ ရွင္နႏၵက ဘိကၡဳနီမငါးရာအား တရားေပးပံု(၂) (၁၉-၁၂-၁၉၆၁)
၃၈၇။ ရာဓသုတ္၊ အာသ၀၀င္ရိုးခ်ိဳးရန္ (၂၀-၁၂-၁၉၆၁)
၃၈၈။ အႏွစ္ထမ္းၾကေအာင္ ၾကိဳးစားရန္၊ စူဠသာေရာပမသုတ္ (၁၆-၄-၁၉၆၂)
၃၈၉။ ခႏၶာၾကီး၏ သြားေနက်လမ္းစဥ္ (၁၇-၄-၁၉၆၂)
၃၉၀။ ဉာဏ္အျမင္ အနတၱေတြ႔ပါမွ အတၱဒိ႒ိျပဳတ္မည္(၁) (၁၈-၄-၁၉၆၂)
၃၉၁။ ဉာဏ္အျမင္ အနတၱေတြ႔ပါမွ အတၱဒိ႒ိျပဳတ္မည္(၁) (၁၉-၄-၁၉၆၂)
၃၉၂။ တဏွာမာနခ်ဳပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္သြားသတုန္း (၂၅-၄-၁၉၆၂)
၃၉၃။ ကံကိုအတၱစြဲလမ္းထားၾကပံု တရားေတာ္ (၂၆-၄-၁၉၆၂)
၃၉၄။ ငရဲမီးၿငိႇမ္းသတ္နည္း (၂၇-၄-၁၉၆၂)
၃၉၅။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ သံုးမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့လွ်င္ တရားထူးမရႏိုင္ပံု (၂၇-၄-၁၉၆၂)
၃၉၆။ ခႏၶာစြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိျဖစ္ရပံု (၂၈-၄-၁၉၆၂)
၃၉၇။ ေမြးကတည္းက ခႏၶာၾကီးမွာ အို နာ ေသေဘးခရီးသို႔ ေျပးေနပံု (၂၉-၄-၁၉၆၂)
၃၉၈။ လူမိုက္ႏွင့္ လူလိမၼာထူးျခားပံု (၃၀-၄-၁၉၆၂)
၃၉၉။ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ စီစစ္သံုးသပ္ရန္ (၁-၅-၁၉၆၂)
၄၀၀။ ႏွလံုးသြင္းမွန္မွ နိဗၺာန္ရမည္ (၂-၅-၁၉၆၂) တရားတစ္ပုဒ္ကို (6MB) ပတ္ဝန္းက်င္မွ်သာရွိပါတယ္။ Download ရယူကာ သိမ္းဆည္းထားသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ အခ်ိန္ေပးကာ နာယူမွတ္သား က်င့္ၾကံပြားမ်ားကာ 
သံသရာဝဋ္ အတြင္းမွ လြတ္းကင္းနိုင္သူမ်ာ ျဖစ္ၾကပါေစ....
 က်န္ရွိေနေသးေသာ တရားမ်ားအား ဆက္လက္ မွ်ေဝပါဦးမည္...။
                                                                        ေလးစားစြာျဖင့္    ....    ေမာင္ျမင့္
http://www.mogokdhamma.com/index.php?option=com_content&view=article&id=50&
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...