စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...နတ္ေတြစုေတခါနီး(ေသခါနီး) လူေတြနဲ႔ဘာကြာသလဲ ဘယ္လိုေႀကာင့္စုေတ(ေသ)ႏုိင္သလဲ

  • ပထမေရးလုိက္တဲ့ပုိစ္ကို အဓိပၸါယ္ျပန္စဥ္းစားႀကည့္ေတာ့ တစ္မ်ိဳးေတာ့တစ္မ်ိဳးႀကီးပဲလို႔ ရိပ္မိလာတယ္။ ဒါနဲ႔ တစ္မ်ိဳးေရးမယ္ဆိုျပီး ခု ဒုတိယ ပိုစ့္ကို ေရးလုိက္္ပါတယ္။ အရင္ကမသိခဲ့ သံသယျဖစ္ခဲ့တာကို ျပန္ေရးျပတဲ့သေဘာပါပဲ။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပႏုိင္ပါတယ္။
  • နတ္မ်ားသည္ လူတို႔ထက္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာသာလြန္သည္ မွန္ေသာ္လည္း သခၤါရေလာကသားမ်ားပင္ျဖစ္၍ ေသဆုံးျခင္း ကို ေရွာင္လႊဲ၍ ကား မရ၊ မုခ်ပင္ ေသဆုံးႀကရသည္။ ေသဆုံးပုံမွာ လူတုိ႔ႏွင့္အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမႈရွိသည္။ နတ္မ်ားစုေတ (ေသ)လ်င္ နိမိတ္မ်ားျပေလ့ ရွိသည္။ ယင္း တို႔မွာ -
၁။နတ္ပန္းမ်ား ညိႈးႏြမ္းျခင္း
၂။နတ္၀တ္တန္ဆာမ်ား ညစ္ႏြမ္းျခင္း
၃။လက္ကတီးႀကား(ခ်ိဳင္း)ႀကားမွ ေခၽြးထြက္ျခင္း
၄။ရုပ္ရည္အဆင္း ေဖါက္ျပန္ျခင္း
၅။နတ္ျပည္ဘုံဗိမာန္တြင္ မေပ်ာ္ပိုက္ေတာ့ျခင္း -တို႔ျဖစ္သည္။ ဇာတက၊႒၊၅၊၂၉၇။
ဤနိမိတ္မ်ားကို ျပေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းနိမိတ္မ်ားကုိ နတ္မ်ားအားလုံးပင္ ထင္ႀက သည္ကား မဟုတ္၊ တန္ခုိးႀကီးေသာနတ္မ်ားသာ ထင္ျမင္ႀကရသည္။
  • နတ္မ်ားသည္ အေႀကာင္းေလးမ်ိဳးေႀကာင့္ စုေတ(ေသ)ႀကရသည္။ ယင္းတို႔မွာ -
၁။အသက္တမ္းကုန္၍ ေသျခင္း
၂။ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကံအစြမ္းကုန္၍ေသျခင္း
၃။(အေပ်ာ္လြန္ကာ အစာစားခ်ိန္မမီသျဖင့္) အာဟာရကုန္၍ ေသျခင္း
၄။(သူတစ္ပါးစည္းစိမ္ကို မနာလိုသျဖင့္) အမ်က္ေဒါသထြက္၍ေသျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ ဓမၼ၊႒၊၁၊၁၁၀။
ဤအေႀကာင္းေလးမ်ိဳးမွတစ္ခုခုေႀကာင့္ နတ္မ်ား စုေတ(ေသ)ႀကရသည္။

ရွင္းခ်က္ - ဇာ၊႒၊၅ -ဟူသည္ - ငါးအုပ္ေျမာက္ ဇာတကအ႒ကထာကို ဆိုလို၍ ဓမၼ၊႒၊၁ - ဟူသည္ - ဓမၼပဒအ႒ကထာပထမအုပ္ကို ဆိုလိုပါသည္။

ေမတၱာသည္သာ

"တပည့္ေတာ္တုိ႔ သုံးပါးဟာ ခႏၶာကုိယ္ကြဲေနေပမဲ့ စိတ္ကေတာ့ တစ္စိတ္တည္း ၊ တစ္သားတည္း၊ တေထရာတည္းပါဘုရား"
လူတုိ႔သည္ "ကုိင္းကြ်န္းမွီ ကြ်န္းကုိင္းမွီ"ဆုိသကဲ့သုိ႔ မိမိဘ၀ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဥိးကုိတစ္ဦး အမွီျပဳကာ ေနထုိင္ၾကရ၏. ထုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ ေနရာ၌ပင္ျဖစ္ေစ တူညီရာ တူညီရာ ေပါင္းစု၍ ေနၾကရေလ၏။ အိမ္၌ေနလွ်င္ မိသားစုနွင့္၊ ရပ္ရြာထဲ၌ေနလွ်င္ ရပ္ရြာသူ ရပ္ရြာသားမ်ားနွင့္၊ ေက်ာင္းေနလွ်င္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္လွ်င္လည္း လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားနွင့္ အတူေန ၾကရသည္သာ ျဖစ္၏။
လူသည္ မည္မွ်ပင္ အရည္အခ်င္းရွိရွိ၊ မည္မွ်ပင္ စြမ္းအားႀကီးမားႀကီးမား တစ္ေယာက္ တည္း ေန၍ မရေပ။ ေအာက္ထစ္ဆုံး မိသားႏွင့္ အတူေနရသည္သာ ျဖစ္၏။ ထုိတြင္ မိသားစုနွင့္ ေနလွ်င္ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ ရွိရမည္ျဖစ္၏။ ထုိအတူပင္ ရပ္ရြာ၌ ေနလွ်င္ ရပ္ရြာ စိတ္ဓာ္၊ ေက်ာင္းေနလွ်င္ ေက်ာင္သား စိတ္ဓာတ္၊ လုပ္ငန္းခြင္၀င္လွ်င္ လုပ္ငန္းေဖာ္ စိတ္ဓာတ္၊ ရွိၾကရမည္ ျဖစ္၏။

လူတုိင္းလူတုိင္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးရွိလွ်င္ ခြ်တ္ေခ်ာ္မႈ၊ တိမ္းေစာင္းမႈ ကိစၥ မ်ားမွ တစ္ပါး မည္သည့္ျပႆနာမွ် ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထုိင္ၾကရမည္သာ ျဖစ္၏။ ထုိစိတ္ဓာတ္မ်ား ကင္းမဲ့လွ်င္မူ ေနရာတုိင္းတြင္ ျပႆနာမ်ားနွင့္ လုံးေထြး သတ္ပုတ္ ေနၾကရမည္သာ ျဖစ္၏။
ျပႆနာမ်ားနွင့္ လုံးေထြးေနရေသာေနရာမ်ားသည္လည္း ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ရွိေတာ့ မည္ မဟုတ္ေပ။ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း မရွိလွ်င္ မိသားစုသည္ မိသားႏွင့္ တူေတာ့မည္ မဟုတ္။ ထုိကဲ့သုိ႔ပင္ ရပ္၇ြာသည္လည္း ရပ္ရြာနွင့္ တူေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ေက်ာင္းသည္လည္း ေက်ာင္းနွင့္ တူေတာ့မည္ မဟုတ္၊ လုပန္ငန္းခြင္သည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္နွင့္ တူေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနရာတုိင္းေနရာတုိင္း၌ ျပႆနားႏွင့္ ကင္းေ၀းျပီး ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနထုိင္ ႏိုင္ရန္ ကုိယ္စီကုိယ္စီတြင္ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမ်ား ထားရွိရန္ လုိအပ္လွေပ၏။ ယင္းစိတ္ဓာတ္တုိ႔ ရင္ထဲနွလုံးသားထဲ အစဥ္အျမဲ တည္ေနေစရန္ အတြက္ အေျခခံ လက္ကုိင္ ထားရမည့္ တရားကလည္း အရန္သင့္ပင္။ ယင္းကား အျခားမဟုတ္ ေမတၱာတရား ပင္ျဖစ္၏။
ေရွးယခင္က လူေတာ္ေကာင္းႀကိးမ်ားတုိ႔မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ေမတၱာတရားျဖင့္သာ ေနထုိင္ခဲ့ၾက၏ ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသူတုိ႔၏ ဘ၀မွာ ျပႆနာမ်ားနွင့္ ကင္းေ၀းကာ အစဥ္ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေနသည္သာ ျဖစ္၏။ ယင္းနွင့္စပ္၍ ဘုရားရွင္ လက္ထက္က ေမတၱာတရားျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္သုံးပါးကုိ ျပဆုိခ်င္ပါသည္။

ႏို႔ႏွင့္ေရ ေရာေႏွာထားသလုိ
ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အလြန္ေလးစားခ်စ္ခင္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္သုံးပါး ရွိေလ၏။ ထုိရဟန္းေတာ္တုိ႔ကား အရွင္အႏုရုဒၶါ၊ အရွင္နႏၵိယႏွင့္ အရွင္ ကိမိလတုိ႔ ျဖစ္၏။ ထုိရဟန္းေတာ္သုံးတုိ႔သည္ ပါစိန၀ံသဟုေခၚဆုိေသာ အေရွ့၀ါးေတာအရပ္၌ အတူတကြ သီတင္းသုံးေနထုိင္ၾက၏။ တစ္ေန႔တြင္ ထုိအရွင္တုိ႔ သီတင္းသုံးေနထုိင္ရာ အေရွ့၀ါးေတာအရပ္သုိ႔ ဘုရားရွင္ ၾကြလာေတာ္မူ၏။

ဘုရားရွင္ၾကြလာသည္ကုိ ပထမဦးဆုံးျမင္သူကား အရွင္အႏုရုဒၶါ ျဖစ္၏။ အရွင္အႏုရုဒၶါ သည္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းမကြဲေစလုိ။ ထုိျပင္ သူတုိ႔ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနထုိင္ၾကသည္ ကုိ လည္း ဘုရားရွင္ သိျမင္ေစလုိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါတည္း သြားေရာက္၍ ခရီးဦးႀကိဳမႈမျပဳ ေပ။ အတူေန ရဟန္းေတာ္ ႏွစ္ပါးကုိ သြားေခၚျပီးမွ ဘုရားရွင္ကုိ ခရီးဥိးႀကိဳဆုိမႈ ျပဳေလ၏။ အမႈ ႀကီးငယ္မ်ားကုိလည္း သုံးပါးစုံညီ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾက၏။
ဘုရားရွင္သည္ ထုိရဟန္းေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ပဋိသႏၱာရစကားေျပာၾကးေလ၏. ယင္းေနာက္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ အရွင္အႏုရုဒၶါအား…….
"ခ်စ္သားအႏုရုဒၶါ… ခ်စ္သားတုိ႔ဟာ ညီညီညြတ္ညြတ္ ရွိၾကရဲ့လား၊ အတူတူ သီတင္း သုံးေနထုိင္ရတာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာေကာ ျဖစ္ၾကရဲ့လား၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆန္႔က်င္ဘက္ စကား မေျပာၾကားဘဲ ႏို႔နဲ႔ေရ ေရာထားသလုိ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္းေကာ ျဖစ္ၾကရဲ့လား။" ဟု ေမးေတာ္မူရာ အရွင္အႏုရုဒၶါက.
အရွင္အနုရုဒၶါက မွန္ပါ…တပည့္ေတာ္တုိ႔ဟာ အရွင္ဘုရားေမးေတာ္မူတဲ့အတုိင္း ေနထုိင္က်င့္ သုံးၾကပါတယ္ဘုရား"။ ဟု ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။ ထုိအခါ ဘုရားရွင္ က " ဒီလုိဆုိရင္ ဘယ္လုိမ်ား ေနထုိင္ၾကပါသလဲ?" ဟု ဆက္လက္ေမးျမန္းရာ --- အရွင္အႏုရုဒၶါက-- " ျမတ္စြာဘုရား…. တပည့္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ "'ဒီလုိ သီတင္းသုံးေဖာ္ ေတြနဲ႔ အတူေနရတာ သိပ္အရေတာ္တာပဲ။ ငါရဟန္းအျဖစ္ကုိလည္း ေကာင္းစြာရတာပဲ"လုိ႔ ေအာက္ေမ့ မိပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ဟာ သူတုိ႔ရဲ့ ေရွ့မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ရဲ့ ကြယ္ရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔အေပၚမွာ ေမတၱာကာယကံ၊ ေမတၱာ၀စီကံ၊ ေမတၱာမေနာကံတုိ႔နဲ႔ ေရွးရႈ၍သာ ေနပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ စိတ္ဆႏၵကုိ ေရွ့တန္းမတင္ဘဲ သူတူိ႔ရဲ့ စိတ္အလုိက် အတုိင္းသာ ေနထုိင္ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္ုတို႔ သုံးပါးဟာ ခႏၶာကုိယ္ ကြဲေနေပမဲ့ စိတ္ကေတာ့ တစ္စိတ္တည္း တသားတည္း တေထရာတည္းပါဘုရား" ဟု ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ၾကားေလ၏။
တစ္ဖန္ ဘုရားရွင္က အရွင္နႏၵိယႏွင့္ အရွင္ကိမိလတုိ႔ကုိ ေမးျမန္ရာ ထုိရဟန္း ေတာ္နွစ္ပါးကေလည္း အရွင္အႏုရုဒၶါကဲ့သုိ႔ပင္ ေျဖၾကားေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။

အထက္ပါ ရဟန္းေတာ္သုံးပါး၏ စည္စည္းလုံးလုံး ညီညီညြတ္ြတ္ ေနထုိင္ၾကပုံမွာ ေလးစားဖြယ္ရာ ျဖစ္၏။ အားက်စရာလည္း ျစဖ္၏။ အတုယူစရာလည္း ေကာင္လွ၏။ ထုိအရွင္ သုံးပါးမွာ တစ္အူတုံဆင္း ညီရင္းအစ္ကုိမ်ား မဟုတ္ၾက။ သုိ႔ပါေသာ္လည္း တစ္ပါးႏွင့္ တစ္ပါး ေလးစား ခ်စ္ခင္ၾကသည္မွာ ညီရင္းအစ္ကုိမ်ား ထက္ပင္ သာလြန္ေပ၏။ ဤသည္မွာ ေမတၱာ တရားျဖင့္ ေနထုိင္ၾက ျခင္းေၾကာ့္သာ ျဖစ္၏။

လူ့ေလာကထဲ၌ မိသားစုအတြင္း၌ ျဖစ္ေစ၊ ရပ္ရြာအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္း၌့ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းခြင္၌ျဖစ္ေစ မည္ည့္ေနရာ၌မဆုိ အတူေနျပီး ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ လုံးေထြးေနၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိေပ၏။ ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔မွာ အတူေနၾကျပီး အဘယ္ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ လုံးေထြး ေနၾကပါသနည္း၊ ေျပာရလွ်င္ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး ေမတၱာတရား ေခါင္းပါးၾကေသာ ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။
ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ အရွင္အႏုရုဒၶါတုိ႔ကဲ့သုိ႔ တစ္ဥိးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၱာကာယကံ၊ ေမတၱာ၀စိကံ၊ ေမတၱာမေနကံတုိ႔ျဖင့္သာ ေနထုိင္ၾကလွ်င္ အတူေနပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာျဖစ္ရန္ အေၾကာင္း မရွိေပ။
ဤေနရာ၌ ေမတၱာကာကံ ဆုိသည္မွာ တစ္ဦး၏ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္၇မည့္ လုပ္ငန္း ကိစၥကုိ တစ္ဦးက ရုိင္းပင္း ကူညီကာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းမိ်ဳး ျဖစ္၏။

ေမတၱာ၀စိကံဆုိသည္မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ညင္ညင္သာသာ ယာ ယာ သာယာဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားတုိ႔ျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္းရာ ကိစၥတုိ႔ ကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းျခင္း၊ အႀကံေပးျခင္း၊ ေရွ့၌ျဖစ္ေစ၊ ကြယ္ရာ၌ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ တစ္ဦးက မေျပာဘဲ ဂုဏ္သိကၡာရွိေစႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းတုိ႔ ကုိသာ ေျပာဆုိျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္၏။ေမတၱာမေနာကံဆုိသည္မ်ာ တစ္ဦး၏ အက်ိဳးပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကုိ တစ္ဦးက မႀကံစည္ဘဲ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး က်န္းမာ ခ်မ္းသာေစလုိေသာ ေမတၱာစိတ္မ်ားျဖင့္ ေနထုိ္င္ ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္၏။
ထုိေမတၱာမ်ားျဖင့္သာ ေနထုိင္ၾကလွ်င္ မိသားစုစိတ္ဓာတ္၊ ေက်ာင္းစိတ္ဓာတ္စေသာ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမ်ား ေပါက္ဖြာလာမည္ ျဖစ္၏။ ထုိစိတ္ဓာတ္ေကာင္းမ်ား ေပါက္ဖြားလာလွ်င္ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ အေကာက္ႀကံျခင္း၊
အခြင့္ အေရးယူျခင္းမ်ိဳးမ်ား ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္။

အျမီးက်က္ အျမီးစား၊ ေခါင္းက်က္ ေခါင္းစားစသည့္ ယုတ္ညံ့သိမ္ဖ်င္းေသာ စိတ္ဓာတ္ မ်ားလည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္သာ ျဖစ္၏။ ခ်ြတ္ေခ်ာ္မႈ၊ တိမ္းေစာင္းမႈမ်ားျဖစ္သည့္တုိင္ ေမတၱာျဖင့္ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္၏။ မီးထြန္းရွာလွ်င္ပင္ ျပႆနာကုိ ေတြ႔ႏိုင္ေတာ့ မည္ မဟုတ္ေပ။
ထုိအေျခအေနမ်ား ဆုိက္ေရာက္လာလွ်င္ မိသားစုသည္ လည္းေကာင္း၊ ရပ္ရြာ၊ ေက်ာင္းနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ တုိ႔သည္လည္းေကာင္း သာယာေအးခ်မ္း လွပျပီး ဖြဲ႔ျဖိဳး တုိးတက္ လာမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္။ လူသားတုိင္း ေမတၱာတရားျဖင့္ ေနထုိင္ႏိုင္ၾကပါေစ။
အရွင္ေကာ႑ည
သာသနာ့တကၠသုိလ္
မွတ္ခ်က္။ေမတၱာဥယ်ာဥ္ဆိုဒ္မွကူးယူတင္ၿပသည္

ဦးဖိုးက်ား၏ တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ၀တၱဳေလးတစ္ပုဒ္ မယ္ျမ

မယ္ျမ
ေရးသူ-အမ်ဳိးသားပညာ၀န္ ဦးဖိုးက်ား
လြန္ခဲ့ေသာ ၁၃-ႏွစ္က သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရာ ရခိုင္ျပည္ စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္လည္း အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ ေလသည္.။ ထိုေက်ာင္းသို႕ တႏွစ္တေခါက္ဆိုသလို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရာ လြန္ခဲ့ေသာ ေလး၊ငါးႏွစ္ေလာက္က တစ္ေခါက္သြားရသည္။
ရန္ကုန္မွစစ္ေတြသို႕ ပင္လယ္ကူးသေဘာၤျဖင့္ ႏွစ္ညႏွင့္ သံုးေန႔သြားရ၏။ ၄င္းသေဘၤာမွာ စစ္တေကာင္းကုလား (ေခၚေတာ)မ်ား အစီးအမ်ားဆံုးျဖစ္၏။ ရခိုင္မ်ားအနည္းငယ္စီးၾက၏။
ကၽြႏု္ပ္သြားေသာအေခါက္၌ ရခိုင္သံုးေလးေယာက္ႏွင့္ ျမန္မာကၽြန္တစ္ ေယာက္သာပါ၏။ အျခားတို႕က ကုလားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ရန္ကုန္ကထြက္၍ တစ္ညထြက္ျပီးေနာက္ ကမ္း-လမ္း မျမင္ေသာ ပင္လယ္ၾကီးသို႔ေရာက္၏။ ပင္လယ္သမုဒၵရာတို႕၏ အံ့ၾသဖြယ္သည္ ၾကီးက်ယ္လွ၏။ သေဘာၤစီးသူတို႕ သည္ ကုန္းပတ္သို႕ထြက္ခါ ပင္လယ္သမုဒၵရာ၏ အညွိ႕ဓာတ္ကို မျပတ္မစဲ စြဲျမဲ ၾကည့္႐ႈ၍ ေငးေမာ ေနသူေန၊ ေတြးေတာေနသူေနရွိၾကကုန္၏။
ကၽြႏု္ပ္သည္လည္း ကုန္းပတ္ေပၚသို႕ထြက္ခဲ့ရာ ကုန္တင္ကုန္ခ်ေပါက္အနီး ေထာင့္တစ္ခု၌ ကုလားလင္မယားႏွစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ျမင္ရ၏။ ကုလားမမွာ ေခါင္းျမီးျခံဳ၍ရွိ၏။ ၄င္၏အသားအေရမွာ အတန္ပင္ျဖဴစင္သပ္ရပ္၏။ ထိုကုလားမ သည္ ျဖဴစင္သပ္ယပ္လွသည္၊ အသို႕နည္းဟု အနီးသို႕ မေယာင္မလယ္ ကပ္ၾကည့္ရာ င္း၏ေယာကၤ်ားကုလားက “ဘယ္ႏွယ့္လည္းဆရာၾကီး၊ ဘယ္သြား မလို႕လည္း၊ ထုိင္ပါအံုးလား၊ ကြမ္းမ်ား-ဘာမ်ားစားရေအာင္ေလ” ဟုျမန္မာေရ လည္ပတ္ စြာႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ေလရာ။
“ေအာ္-ခင္ဗ်ား ဗမာလို ေကာင္းေကာင္းတတ္သကို။ ဗမာျပည္မွာ ေတာ္ေတာ္ၾကာေနဘူးတယ္ထင္ပါရဲ႕၊ အင္မတန္လည္း ပီတာဘဲ။ ႏို႕ ခင္ဗ်ား မိန္းမေကာ ဗမာစကားတက္ရဲ႕လား”
ထိုအခါ ကုလားက ဟက္ဟက္ပက္ပက္ရယ္၍ “ တတ္လား၊မတတ္လား ခင္ဗ်ားဘဲေမးၾကည့္ေတာ့၊ ေဟး-မယ္ျမ ဒီမွာ ဗမာတစ္ေယာက္ကြဲ႕၊ စကားမ်ား ေျပာပါအံုး” ဟုေဖာ္ေရြစြာေျပာ၏။
မယ္ျမဆိုသူသည္ ထိုအခါမွ ကၽြႏု္ပ္တို႕ဖက္သို႕လွည့္၍ မ်က္ႏွာဖံုးကို အတန္ဖြင့္ခါ မ်က္ႏွာထားႏွင့္ဆိုသည္ကား-
“ရွင္ကဘယ္ကလဲ ဘယ္သြားမလို႕လဲ”
“ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္ကလာပါတယ္။ အခုစစ္ေတြကို သြာမလို႕ဘဲ။ ေနပါဦး ခင္ဗ်ားက ဘယ္အရပ္ကလည္း အေၾကာင္းပါတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ”
“ကၽြန္မက ဟသၤာတနယ္ကပါ။ အေၾကာင္းပါတာ တႏွစ္ေက်ာ္ဘဲရွိပါ ေသးတယ္။”
“ေအာ္ ဟသၤာတနယ္ကလား ကၽြန္ေတာ္လဲ ဟသၤာတနယ္ကဘဲ။ ခင္ဗ်ား ေနရပ္က……”
“ကၽြန္မက နိဗၺာန္ ရွင္ပင္သာေလ်ာင္ရြာကပါ။ ရွင္ကေကာ-”
“ ဟင္-ကၽြန္ေတာ္လည္း နိဗၺာန္ကဘဲ” ဆို၍ မ်က္ႏွာကိုစိုက္ၾကည့္မိရာ သိသလိုလိုရွိ၏။ ၂-ေယာက္သားစိုက္ၾကည့္ၾက၍ မၾကာမီပင္ ကၽြႏု္ပ္ထင္သည့္ အတိုင္း-
“ေနပါဦး၊ ခင္ဗ်ား၊…ဟာ၊ ဧကႏၱဘဲ နင္ ကိုထြန္း သမီးမယ္ျမ မဟုတ္လား။ နင္ငါ့ကို မမွတ္မိဘူးလား။ငါ-ေမာင္က်ားရယ္ေ
လ”
“ေဟ-ေအာင္မယ္ေလးဟယ္။ ေအးဟယ္ ဟုတ္ပါရဲ႕ နင္ကခုဆံပင္ေတြ ဘာေတြနဲ႔။ ၀လို႕ကိုဟဲ့။ ကတဲ့ဟယ္။ ငယ္ငယ္က ရုပ္တစက္ကမွမရွိဘူး။ ေအးဟယ္။ ဟုတ္ပါရဲ႕။ နင္အစ္ကိုၾကီးနဲ႔ ငါမၾကာမၾကာ ေတြ႔တယ္။ နင္ရန္ကုန္ မွာေနတယ္ေျပာတယ္။ အခုေတြ႔ရတာ အင္မတန္ ၀မ္းသာတယ္ကြယ္။ တို႕ေက်ာင္းကထြက္သြားတာ ခုဆိုရင္ ၁၂-ႏွစ္ ၁၃-ႏွစ္ေလာက္ရွိေရာ့မယ္။ (သူ႕ ေယာကၤ်ားဖက္လွည့္၍) ဒီမွာအဒူလျမစ္ရဲ႕၊ ဒါဟာ တို႕သူငယ္ခ်င္း၊ ေက်ာင္းေန ဖက္၊ ကစားဖက္ကြဲ႔။ အင္မတန္ခင္ၾကတယ္။”
“ေအာ္-ဟုတ္ကလား၊ ေအးေအးေကာင္းတယ္။ ကိုင္းစကားေျပာၾကားအံုး” ဟုုဆို၍ထသြား၏။
ဇာတ္ရင္းကိုလွန္ရအံုးမည္။ နိဗၺာန္ရြာႏွင့္ ရွင္ပင္သာေလ်ာင္းရြာ စပ္ၾကား တြင္ ေလာကဓာတ္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွိ၏။ ထိုေက်ာင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ငယ္ငယ္ ကေနၾကရာ ကၽြႏု္ပ္တို႕ နိဗၺာန္ဖက္က၊ ဖိုးေအးၾကီးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တတြဲ၊ ရွင္ပင္သာေလ်ာင္းရြာဘက္က မယ္ျမ၊ ဧစိန္၊ သန္းညႊန္႔တို႕တစ္တြဲ အလြန္ ခ်စ္ခင္ၾက၏။ ကစားအတူ၊ စားအတူသဆိုသလိုေနၾက၏။ ၄င္းေက်ာင္း ၆-တန္း တြင္ အတူေနၾက၏။
ကၽြႏု္ပ္တို႕လူစုတြင္ မယ္ျမႏွင့္ဖိုးေအးၾကီးတို႕အေၾကာ
င္းကို အထူးေျပာရဦး မည္။ မယ္ျမမွာ ဥာဏ္ေကာင္း၏။ သြက္လက္၏။ ပါးနပ္၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ သူငယ္ခ်င္း ဖိုးေအးၾကီးမွာကား မယ္ျမ ဥာဏ္ေကာင္းသေလာက္-သြက္သ ေလာက္-ပါးသေလာက္၊ ဖိုးေအးၾကီးက- ဥာဏ္ထိုင္း၏။ ထံု၏။ ႏုံ၏။ သို႕ရာတြင္ အလြန္သေဘာေကာင္းရွာ၏။ မယ္ျမက ဖိုးေအးၾကီးကို သစ္တံုးဟု သေဘာထား ၏။ သူ႕လက္ေအာက္ငယ္သားကဲ့သို႕ ခိုင္းေစ၏။ စိတ္မထင္လွ်င္ နားရြက္ ဆြဲျခင္း၊ ထုရုိက္ျခင္းကိုျပဳ၏။ အလြန္အႏိုင္ရ၏။ သို႕ရာတြင္ မုန္းသည္ကား မဟုတ္ေခ်။ မယ္ျမကစားစရာရွိလွ်င္ မိမိကနဲနဲယူ၍ ဖိုးေအးၾကီးကို သူမ်ား ေစာ္ကားလွ်င္ မယ္ျမက ၀င္၍ ခုခံ၏။ မယ္ျမမွာ ဖိုးေအးၾကီးအတြက္ မၾကာမၾကာ ဆရာဘုန္းၾကီးေရွ႕သို႕ ေရာက္ရ၏။
ဤသို႕ေနၾကရာ ၆-တန္းစာေမးပြဲျပီးသည္႕ေနာက္ ကြ်ႏု္ပ္ထြက္ခဲ့၏။ သူတို႕လည္း မၾကာမီဆိုသလို ေက်ာင္းကထြက္ၾက၍ မယ္ျမႏွင္႕ ဖိုးေအးၾကီးတုိ႕ ခ်စ္ၾကိဳက္ေနၾကသည္ဟု ၾကားရ၏။ ကြ်ႏု္ပ္သည္လည္း အျခားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ၇-တန္းဆရာျဖစ္၊ အဂၤလိပ္ ၁၀-တန္း၊ ေနာက္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္သို႕ ေရာက္ခဲ႔၏။ ၁၂- ႏွစ္ ၁၃- ႏွစ္ ကြဲၾကျပီးေနာက္ သမုဒၵရာ ပင္လယ္ေၾကာတြင္ မယ္ျမကို ကုုလားမယားအျဖစ္ႏွင့္ ေတြ႕ရၾကဳံရသည္မွာ အတန္ထူးဆန္း အံ့ၾသ ဖြယ္ေကာင္း၏။
“မယ္ျမရယ္၊ နင္ဘယ္အျဖစ္ေရာက္လာတာလဲ၊နင္ဟာေတ
ာ္ပံုေတာ္ပန္းနဲ႕ ေနပါဦး၊ ဖိုးေအးၾကီးေကာ”
“မင့္လူ ဖိုးေအးၾကီးလား၊ မင္းကလူဟုတ္ၾကီးထင္ေနသလား၊ ငယ္ငယ္က ႏုံႏုံ၊ ၾကီးေတာ႕သာႏုံေသးတယ္၊ သူ႕ကိုမခ်စ္လို႕ေတာ႕ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိ႔ေပတဲ့ လူစတုံးလြန္းလို႕ပါကြယ္၊ ဒီအေကာင္”
“နင္႕ကုလားကေကာ၊ဘယ္ေလာက္မ်ားလူစ
ေကာင္းလို႕လဲဟဲ႕။”
(မခံခ်င္၍ေဒါသႏွင္႕ေမးသည္။)“ဟာ မင္းမသိဘူး။ ငါ႕ကုလားကေလ၊ ခိုဒါစူးရေစရဲ႕၊ သိပ္လည္တာ၊ ငါေျပာမယ္၊ ဒီမွာၾကည္႕၊ သူအရင္က ႏြားသတ္သမားဆီမွာ ေနရတယ္။ မၾကာ ဘူးေမာင္ေရ၊ သူကိုယ္တိုင္ မင္းတို႕ နိဗၼာန္ဘက္က ႏြားသတ္ရုံကို သူေလလံ ဆြဲႏုိင္တာပဲ။ အခု ႏြားသတ္ရုံ ေလလံပိုင္ေမာင္ရဲ႕၊ ႏွယ္ႏွယ္မမွတ္နဲ႕”
“ဟင္-ႏုိ႕နင္ကိုယ္တိုင္လဲ ႏြားသတ္သလား”
“ဟာ-နင္ရူးသလားဟဲ႕၊ငါ ကိုယ္တိုင္သတ္မွ ႏြားေသရမွာလားဟဲ႕၊ ဘာလဲ မင္းက၊ မင္းတို႕ ဗုဒၶဘာသာတရားနဲ႕ ပါဏာတိပါတာေတြ ဘာေတြေျပာျခင္လို႕ လား။ေဟ့၊ မင္းနဲ႕ငါနဲ႕ ေက်ာင္းေနဘက္ပါကြယ္။ မင္းသင္ရသေလာက္ ငါသင္ ရတာပါပဲ၊ မဖိန္းပါနဲ႕။ တို႕က်မ္းစာက စားခ်င္ရင္ သတ္ရတယ္။ ဒါေတြဟာ ကမၻာ့ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ၊ ျပီးေတာ့ က်န္းမာေရးဘက္က ၾကည့္ဦး၊ နာ-ေသတဲ့အသားစားရင္ ေရာဂါျဖစ္တတ္တယ္။လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ကိ
ု သတ္စား မွသန္႕ရွင္းတယ္၊ က်န္းမာတယ္၊ နားလည္ရဲ႕လား။ အဲဒါေတြမင္းတို႕ အဂၤလိပ္စာ ေတြ သင္ရတာ မပါဘူးလား”
“ဟာ-မယ္ျမ၊ နင္႕ဟာေတြ လြဲကုန္ျပီ၊ ဒီမွာ”
ထိုအခါ မယ္ျမက အသံထြက္ေအာင္ရယ္၍ “ေဟ႕-မင္းကငါ႕ကို တရား ေဟာမလို႕လား၊ မရဘူးဆရာ၊ ငါကမင့္ကိုေဟာမွာ၊ အဘိဓမၼာေတြ ဘာေတြ တပ္မေနဘူး၊ မင့္ကို သတ္တရားနဲ႕ ရွင္းရွင္းေဟာျပမယ္။ မင္းတို႕ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာေတြက သတ္ေတာ့မသတ္ရဘူး၊ သူတပါး သတ္ေပးေတာ့ ျမိန္ျမိန္ၾကီး စားသလား၊ အလွဴအတန္းရွိရင္ ႏြားသတ္ကုလားကိုလာျပီး လက္တို႔တတ္ သလား။ ျပီးေတာ႕ ပူပူေႏြးေႏြး စားခ်င္တယ္ဆိုျပီး ေစ်းေရာက္ေအာင္မွ မေစာင့္ႏုိင္ဘဲ ႏြားသတ္ရုံအထိ လာေစာင့္ျပီး လဒေတြလို ဆြဲၾကလုၾကတယ္။ ဘာဗုဒၵဘာသာလဲကြယ့္ ေျပာစမ္းပါဦး။ျပီးေတာ့ မင္းတို႕ျမန္မာေတြ အခုတေလာ ၀ံသာႏုစကား အင္မတန္ေျပာၾကတယ္။ ေဟ့ မွတ္ထား၊ ဘာလူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ တရား နဲ႕ျပည္႕စုံရင္၊ ၀တၱရားမလစ္ဟင္းရင္၊ အဲဒါ လူ႕အဖိုးတန္လို႕ မွတ္ထား၊ ေဟာ- အခုငါ့ေယာက္က်ားအဒူလျမစ္ဟာ ေရႊနဲ႕ေငြနဲ႕ အခန္႕စားေမာင္ေရ့၊ ပုိက္ဆံရွွိရင္ ဂုဏ္ရွိတာဘဲ၊ အဖိုးတန္တာဘဲ၊ ငါနဲ႕မရခင္ကထဲက အင္မတန္ေဖာ္ေရြတယ္။ တို႕မိဘမ်ားက ေငြလိုရင္ သူကေတာင္ လာပုိ႕တယ္၊ဘယ္ေလာက္ေတာ္သလဲ”
“ဟဲ့-အဲဒါက ဒါနျပဳတာမဟုတ္ဘူးဟဲ႕၊ နင္႕ကို ပိုးေပးတာ၊အခု အဲဒီ ပုိက္ဆံေတြကို ႏွိမ္ျပီးနင့္ကိုယူတာမဟုတ္လား”
“ဒါကေနာက္မွျဖစ္တာ၊ငါ႕ကိုမရခင္ကလည္း ေပးတယ္၊ရျပီးတဲ႕ ေနာက္လဲ ေပးတာပဲ၊ အျဖစ္ကို ေျပာရဦးမယ္၊ ငါကုလားနဲ႕ရေတာ့တစ္မ်ိဳးလုံး တစ္ရပ္လုံးက ငါ့ကုိ လက္ညွဳိး၀ိုင္းထိုးၾကတယ္၊ ေတာ္ေတာ္ၾကာလို႕ငတ္ၾကေတာ႕ ကုလားဆီ ငါ႕ဆီကို ဒူးတုပ္လာၾကရတယ္၊ မင္းတို႕ျမန္မာမ်ား ဘယ္ေလာက္ဖ်င္းခ်ာသလဲ ဆိုတာကိုၾကည္႕၊ ငါ့မွာ ေရႊနဲ႕ေငြနဲ႕ဆုိေတာ႕ ငါ့ကိုအရပ္က အခုမမျမတဲ့၊တခ်ိဳ႕က ဘီဘီျမတဲ႕၊ အဲဒါသာၾကည္႕ေတာ႕၊ပိုက္ဆံဟာ အေရးၾကီးဆုံးပဲဲ။ တ္ိို႕ရြာမွာအခု ကုလားေခတ္ထေနတယ္၊ငါ႕ကိုအားက်ျပီ
း ကုလားေတြကို လိုက္ျမဴေနၾကတယ္။ တို႕သူငယ္ခ်င္း ေအးစိန္ေလ လႊတိုက္တဲ့ေကာင္နဲ႕ရတယ္။ သန္းညြန္႕က ဘုန္းၾကီးလူထြက္နဲ႕ရတယ္။ အခုသူတို႕က ၿမန္မာလင္ေတြကြာၿပီး ကုလားကို ယူမလို႕ စိတ္ကူးေနၾကတယ္။ ေခတ္ေမာင္ေရ႕ေခတ္၊ မင္းေကာ အိမ္ေထာင္ က်ျပီလား။မက်ေသးရင္ကုလားလို ၀တ္လာခဲ႕၊ မင္႕ကိုအရင္ကစခန္းၾကီးေနတဲ႕ ဟိုေကာင္မၾကီးရွိတယ္မဟုတ္လား၊ အခုရေစ႕မယ္လာခဲ႕။ ငါအာမခံမယ္”
မယ္ျမ၊ နင္ရူးျပီ၊ ဒီကုလားေတြေၾကာင္႕ တုိ႕ျမန္မာေတြရဲ႕ အက်ိဳးယုတ္ရ တယ္။ ဒီမွာၾကည္႕၊ ငါေျပာမယ္”
“ေဟ့၊ ေတာ္၊မင္းတို႕ကေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းစြပ္မလို႕လား၊ ၾကည္႕စမ္း၊ ခ်စ္တီးေတြဟာ ရပ္ေ၀းကလာျပီး ေငြအားေၾကးအားနဲ႕ မင္းတို႕ ျမန္မာေတြကို ေထာက္ပံ့တယ္။ သူတို႕ရွိလို႕ မင္းတို႕လယ္လုပ္ဖို႕ အရင္းရတယ္။ စပါးေလွာင္ဖို႕ ကုန္ကူးဖို႕ဆိုလို႕အရင္းအႏွီးရတ
ယ္ မဟုတ္လား၊ ဒီေက်းဇူူးေတြ မင္းတို႕မသိဘူး လား”
“ေၾသာ္- သူတို႕ေတြဟာ ေက်းဇူးးေတြလား ၊ႏုိ႕-ေနပါဦး။ အခုတို႕နယ္က လယ္ေတြ၊ ျခံေတြ၊ အိမ္ေတြ အခုဘယ္သူ႕လက္ထဲေရာက္ကုန္ျပီလဲ”
“ခ်စ္တီးလက္ထဲ ေရာက္ကုန္ျပီ၊ ဘာျဖစ္ေသးလဲ။ ေရာက္မွာေပါ့၊ အေရာက္ေတာင္နည္းေသးတယ္၊ မင္းကကုလားကို အျပစ္တင္ျခင္လို႕လား၊ မင္းဟာ အဂၤလိပ္စာေတြ ဘာေတြလဲ တတ္တယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ၾကီးမွာလဲ ေနရတယ္၊ မင္းကိုေတာ္လိမ့္မလား ေအာက္ေမ့မိတယ္၊ မင္းလည္းခပ္ခ်ာခ်ာ ပါကလား၊ ေဟ့-မင္းျမန္မာေတြ ဖ်င္းလို႕၊ ညံ့လို႕၊ အဟုတ္မဟုတ္လို႕၊ ေကာက္ခ်င္လိမ္ခ်င္လို႕၊ အေျမာ္အျမင္မရွိလို႕၊ ေခၽြတာျခင္းမရွိလို႕၊ ကိုယ့္ရွိတာ ထက္ၾကြားခ်င္လို႕ သိရဲ့လား၊လူမွာျဖင့္ စားစရာ ဆန္မရွိဘူး၊ ေခါက္ဆြဲဆိုင္၊ ပလာတာဆိုင္၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ထန္းေရဆိုင္၊ အရက္ဆိုင္၊ ဖဲ၀ိုင္း၊ ရုပ္ရွင္၊ ျမင္းပြဲ၊ ဘာက်န္ေသးလဲ။ ကိုယ့္အျပစ္နဲ႕ကိုယ္ျဖစ္တာ၊ ဘာျပဳလို႕သူမ်ား အေပၚ မွာ မတရားခ်ခ်င္ၾကသလဲ၊ အကုန္ေတာင္ နည္းေသးတယ္၊ ငါသိပါတယ္ကြယ္၊ အခု တို႕နယ္ကလယ္ေတြ ေျမေတြကုလားလက္ထဲကို တစ္က်ပ္မွာ ငါးမူး ေျခာက္မူးေလာက္ ေရာက္ကုန္ျပီ။ က်န္တာလဲ မၾကာဘူး ေရာက္မွာပဲ။ ၾကည္႕-မင့္ျမန္မာေတြ၊ ေရွ႕ကို သာျပီးက်ပ္အုံးမယ္။ အခု ကုလားေတြ သနားလို႕ လယ္ငွားလုပ္ေစတယ္။ အဲ့ဒါကိုေက်းဇူးမတင္ဘူး။ လာ္ငွားခေေပးခါနီးက်ရင္ စပါးကိုကဲ့ထားတယ္။ ခိုးေရာင္းတယ္။ ကုလာက စိတ္နဲ႕မာန္နဲ႔ေတာင္းရင္ မင့္ ျမန္မညေတြကဆဲတယ္။ ရုိက္ရုိက္လႊတ္တယ္။ အဲ့ဒါေကာင္းသလား။ ဒီလို မရုိးေျဖာင့္တဲ့သူေတြ ေကာင္းစားမယ္လို႔ ရွင္ေဂါတမက ေဟာသလား။ ေရွ႔ကို ဘာျဖစ္မလဲ သိရဲကလား။ အခုျမန္မာေတြ ဒီလိုညစ္လို႕ဆိုးလို႕ ခ်စ္တီးေတြက သူတို႕ကို ေနာင္ဆိုလယ္ငွားမွာမဟုတ္ဘူး။ အခုငါမလာခင္ကတင္ပဲ ကုလားေတြ ကို ေရြးျပီးငွားေနတယ္သိရဲ႕လား။ ေရွ႔ကိုၾကံထားပံုကိုလဲ ငါေျပာျပမယ္ဦး။ မၾကာခင္ပဲ ကုလားျပည္က ကုလားအမ်ားအျပားေခၚျပီး ရြာတည္ေပးလိမ့္မယ္။ ဘယ္ကေလာက္ ဥာဏ္ၾကီးသလဲ မင္းၾကည့္ေတာ့။ ျပီးေတာ့ ။
အဒူလျမစ္တို႕ လူစုၾကံပံုက ကုလားေတြရႏိုင္သမွ် ျမန္မာျပည္မွာေခၚထား။ ရသမွ် ျမန္မာေတြကိုယူ။ လင္ခန္းမယားခန္းေျမာက္ေအာင္ဆိုျ
ပီး ဇာတ္သြင္း၊ ေမြးလာတဲ့ ကျပားေလး ေတြကို ကုလားဇာတ္သြင္း၊ ေနာက္အၾကာလွဆံုး အႏွစ္ ၅၀-ပဲ။ ျမန္မာျပည္ဘာျဖစ္မလဲ။ မင္းေတြးၾကည့္ေတာ့။ ငါကိုယ္တိုင္လဲ ခုကုလားဇာတ္သြင္းျပီးျပီ။ အခုစစ္တေကာင္း မွာ အေတာ္ၾကာေနျပီးရင္ ဟိုအေနာက္မကာျမိဳ႕ကို အေရာက္သြားမယ္။ ျပန္လာ ေတာ့ ၾကည့္၊ ငါ့အရပ္ကစျပီး ငါ့ျမန္မာေတြကို ခၽြတ္ျပမယ္”
“မယ္ျမ နင့္ဟာလြန္ကုန္ျပ၊ ငါ-နင့္အျဖစ္ျမင္ရတာ အင္မတန္သနား တယ္။ ငါေျပာပါရေစဦးဟဲ့”
“ ဘာ-မင္းကငါ့ကို သနားတယ္ ဟုတ္တယ္ဟုတ္လွေသး။ ငါကမင္းကို သနားတာ။ မင္းအခု ပညာ၀န္လုပ္ေနတယ္။ ငါၾကားတယ္။ ျပီးေတာ့ ၀ံသာႏု အလုပ္ေတြလည္း လုပ္ေနတယ္ၾကားတယ္။ မလုပ္နဲ႕ဆရာေရ႕။ မင္းျမန္မာေတြ အလကားပဲ။ ဘာလုပ္လုပ္ပ်က္မွာပဲ။ မင္းတို႕ေမာရုံသာရွိမယ္။ ငါျမန္မာျပည္မွာ ျမန္မာလာျဖစ္တာေတြးမိတိုင္းရွက္တယ္။ အခု ခိုဒါအရွင္ ကယ္ေတာ္မူေပလို႕။ ႏို႔မဟုတ္ရင္အမယ္ေလးဟယ္။ ငါကလီဇာတုန္လွတယ္၊မေျပာခ်င္ပါဘူ
း။”
“ကိုင္း-မယ္ျမ၊ ငါလည္းဘာမွမေျပာရဘူး။ နင္ခ်ည္းေျပာတာပဲ။ ခုငါေျပာ လို႕လည္း ရမယ္မဟုတ္ဘူး။ နင့္လို မိန္းမတစ္ေယာက္ ဒီလိုျဖစ္သြားတာ ငါ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း နင့္လို မိန္းမတစ္ေယာက္က ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ၾကာၾကာလြဲမွာႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ငါယံုၾကည္တယ္။ တစ္ေန႔ ေန႕ေတာ့ နင္သိမယ္။ ကိုင္း-ဒါပဲ၊ ငါသြားမယ္။ ေနာက္မွလာဦးမယ္” ဟု ဆို၍ ကၽြႏ္ုပ္ထခဲ့၏။
ထိုေန႔ညေန ကၽြႏ္ုပ္ထမင္းမစားႏိုင္ေတာ့ပါ။ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္သာ ေသာက္ ၍ အိပ္ရာသို႕၀င္ေတာ့၏။ အိပ္၍လည္း မေပ်ာ္ႏိုင္။ ေတြးမိသည္ကား “ ေၾသာ္- ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ ကုလားမ်ား ငါတို႕ျပည္မွာ လာေနလို႔ျဖစ္ရတာ။ သူတို႕ကို အျပစ္တင္စရာပဲ။ ေနဦး၊ ေနဦး ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္လိုက္ေတာ့ သူတို႔အျပစ္မဟုတ္ဘူး။ သူတို႕ဒီလို စည္းမရွိကမ္းမရွိ လာခ်င္တိုင္းလာေနတာ ဟာ ဆိုင္ရာအစိုးရက ခြင့္ျပဳထားလို႕ပဲ။ ဒါျဖင့္ အစိုးရကို အျပစ္တင္စရာ ျဖစ္ေနပါလား။ ေနဦး၊ ေနဦး ေတြးစရာ က်န္ေသးတယ္။ အစိုးရကို အျပစ္ တင္ဖို႕ မွ ဟုတ္ပါေလစ။ စစ္စစ္မေတာ့ တို႔လူမ်ဳိးဖ်င္းလို႔ပဲ။ “ဥစၥာရင္းလို ဥစၥာရင္းခဲ” ဆိုသလို ကိုယ္အက်ဳိးအတြက္ ကိုယ္လုပ္မွ ရေတာ့ေပါ့။ ငါတို႕တစ္ေတြ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ျဖစ္ေနခဲ့လို႕ အခုလို အဖက္ဖက္က ပ်က္စီးရတာပဲ။ ဒါျဖင့္ တို႕လူေတြကို အျပစ္တင္သင့္တာပဲ။
ေနဦး ၊ တို႕လူေတြ ခဗ်ာမွာလည္း ပညာဗဟုသုတ မရွိရွာၾကဘူး။ အားကိုး စရာ ေခါင္းေဆာင္လူၾကီးကလည္း ေကာင္းေကာင္းမရွိရွာၾကဘူး။ ဒီေတာ့ ပိုမိုသိကၽြမ္းတဲ့ေျမာ္ျမင္တဲ့ လူေတြမ်ားက ေရွ႕ေဆာင္ေပးမွ သိၾကရမွာပဲ။ ဒါျဖင့္ ေတာ္ေတာ္တန္တန္သိျမင္တဲ့ လူေတြ ၀တၱရားပ်က္ေနပါလား။ ဒီလူထဲမွာလည္း ငါတစ္ေယာက္လည္းပါ၀င္သင့္တယ္ထင္တယ္။ မိမိ သိကၽြမ္းသိျမင္သမွ်ကို တက္ႏိုင္သမွ် လူမ်ားနားလည္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႕ရွ
ိတယ္။ ငါျပဳသင့္သေလာက္မျပဳ ရေသးဘူး။ ဒါျဖင့္ တရားခံလက္သည္အစစ္က ငါျဖစ္ေနပါေကာလား။
ကိုင္း-ဒါျဖင့္ ဇာတ္ေၾကာမရွည္ႏွင့္ေတာ့။ ကုလားေတြ၊ အစိုးရေတြ လူေတြ ကို အျပစ္ဆိုမယ့္အစား ကို႔ကိုယ္ကိုသာ ဆိုေပေတာ့။ ဥပေဒသတစ္ခုလည္း လုပ္ၾကစို႕။
“ကိုယ့္ကိုကို အျပစ္တင္ျခင္းသည္ အမွန္ဆံုးျဖစ္၏။
ကိုယ္ကိုကို အျပစ္တင္ျခင္းသည္သာ အျပစ္အကင္းဆံုးျဖစ္၏။”
ဤဥပေဒသကိုရမွ အိပ္ေပ်ာ္သြားေလသတည္း။
ေနာက္တစ္ေန႔ သေဘာၤသည္ စစ္ေတြသို႕ ကပ္ခဲ့၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ မယ္ျမ တို႕ ကုလားလင္မယားေမာင္ႏွံအား ဆလံမ်ားမ်ားေပး၍ စ္ိတ္ေလးေလးႏွင့္ ဆင္းခဲ့၏။ဆင္းခါနီး၌ “မယ္ျမ ဘယ္အခါမဆို ရန္ကုန္ေရာက္ရင္ ငါ့အိမ္ကို၀င္ ထြက္သြား၊ ေရာ့လိပ္စာယူထား” ဆို၍ ေပးခဲ့၏။
စစ္ေတြတြင္ ၇-ရက္ တစ္ပတ္မွ်ေနျပီး၍ ရန္ကုန္ျပန္ခဲ့၏။ မယ္ျမတို႕ႏွင့္ ေတြ႕ျပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေသာအခါ ၾကဳံရသည္ကား မယံုႏုိင္စရာျဖစ္၏။
တစ္ေန႕တြင္ မိန္းမစုတ္ခ်ာခ်ာတစ္ေယာက္ လန္ခ်ားႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္အိမ္သုိ႕ ေရာက္လာ၏။ ထိုသူကား မယ္ျမပင္တည္း။
သေဘာၤေပၚတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ စိုရႊမ္း၀ျဖိဳးေသာ အသားတို႕ မရွိျပီ၊ ပါးရုိးေပၚေအာင္ ပိန္ၾကဳံ႕ခဲ့ျပီ။ မ်က္တြင္းက်ေလျပီ၊ ဆံပင္မ်ားေျခာက္ေသြ႕၍ မသပ္မရပ္ျဖစ္ကုန္ေလျပီ။ ထိုအားလုံးေပၚတြင္ မၾကည္မသာျခင္း တည္းဟူေသာ စိတ္ညိွဳးငယ္ျခင္းက တစ္မ်က္ႏွာလုံး တစ္ကိုယ္လံုးကို ဖံုးအုပ္လ်က္ ရွိေလ တကား။
“ေမာင္က်ားရယ္၊ ငါ့အျဖစ္ျမင္၀ံ့ေသးရဲ့လား၊ (မ်က္ရည္လည္ရႊဲႏွင့္ေျပာ သည္) ငါေတာ့ေခြးျဖစ္တာပဲ၊ စစ္တေကာင္းကိုေရာက္လို႕ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာရင္ပဲ သူတို႕မိဘေဆြမ်ဴိးမ်ားက ငါ့ကိုမလိုဘူး။ သူတို႕ျပည္က ကုလားမ တစ္ေယာက္နဲ႕လက္ထပ္ေစတယ္။ ငါ့ကို ကြ်န္လိုထားတယ္။ ငါ့ကိုေမာ္မၾကည့္၀ံ့ တဲ့ အဒူလျမစ္ဟာ ငါ့ကို ဆဲဆို ၾကိမ္းေမာင္းတယ္။ တစ္ေန႕ေတာ့ ငါ့ကိုေျခနဲ႕ ေတာင္ကန္တယ္။ အဲဒါနဲ႕ ငါ့ဇာတိမာန္ ထလာတာေပါ့။ ငါ သူတို႕ကို အကုန္လံုး အဆိပ္ေကၽြးသတ္မယ္လို႕ၾကံတယ္။ ေနာက္ကိုယ္႕စိတ္ကိုယ္ခ်ဳပ္ျပီး ညအခါမွာ သူတို႕ေသတၱာကိုဖြင့္ျပီး တစ္ရာယူ ႏွစ္ရာယူျပီး၊ ကဲ့၀ွက္ထားလို႕ ငါးရာအျပည္႕ မွာ ငါထြက္ေျပးျပီး သေဘၤာက ထမင္းခ်က္သမားကို ေငြေပးျပီးသေဘၤာေပးမွာ ပုန္းလိုက္ခဲ့တယ္။ အခု မင္းေပးခဲ့တဲ့ လိပ္စာအတိုင္း ေမးျမန္းလာလို႕ ေရာက္လာ တာပဲ”
“ေအး- နင့္လိုမိန္းမမိ်ဳး ၾကာၾကာလြဲမွားမေနႏုိင္ဘူးဆိုတာ အစကပဲ ငါေျပာ လိုက္တယ္ မဟုတ္လား။ ေအးေလကြယ္၊ တစ္သက္တစ္ခါ ဒုကၡဆိုတာ ေတြ႕ရ တာေပါ့၊အခုလို လြပ္လြပ္လပ္လပ္ ျဖစ္လာတာကိုပဲ ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းသာေပ ေတာ့။ ငါ့ဆီမွာ နင္ေပ်ာ္သေလာက္ေနပါ။ အရင္းအခ်ာလိုပဲ ေအာက္ေမ့တာေပါ့”
မယ္ျမသည္ ကြ်ႏု္ပ္ထံတြင္ တစ္လကုိးသီတင္းေနျပီး၍ မိမိ၏အရပ္ရင္း အစ္မထံတြင္ေနလိုေၾကာင္း၊ လက္တြင္ ေငြ ၃၀၀- က်ပ္မွ်က်န္ေသးသျဖင့္ ေတာ အရပ္တြင္ ေကာင္းစြာရင္းႏွီးစားေနႏိုင္ေၾက
ာင္း ေျပာသည္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ပို႔လိုက္ပါ၏။
လြန္ခဲ့ေသာ ၂-ႏွစ္ခန္႔က ေန႔စဥ္သတင္းစာၾကီးတစ္ေစာင္၏ ေခါင္းၾကီးပိုင္း တြင္တြင္ ပါလာသည္ကား-
“ဟသၤာတနယ္၊ နိဗၺာန္ရြာသို႕ ေခါင္းေဆာင္လူၾကီးမ်ားေရာက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး တရားေဟာေၾကာင္း၊ ပရိသတ္အစည္ဆံုး ဘုန္းၾကီးပ်ံမ်ားထက္ စည္ေၾကာင္း၊ ပရိသတ္တို႕ကို ရွင္ပင္သာေလ်ာင္ ကုမၼာရီအသင္းက ရွလပတ္ရည္ ကြမ္းေဆး လက္ဖက္တို႕ျဖင့္ ဧည့္ခံေၾကာင္း၊ တရားပြဲအျပီး၌ ၄င္းကုမၼာရီအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚျမက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာသည့္အျပင္ အမ်ဳိး၏ ေစာင့္စည္းမႈတြင္ မိန္းမ မ်ား အေရးၾကီးပံု မိမိမေစာင့္စည္းသျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ပံုတို႕ကို ေျပာျပရာ၌ ပရိသတ္ အလြန္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ၊၄င္းအသင္းက ယခုအခါ အနီးအနား ရပ္ရြာတို႕သို႕သြားေရာက္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေစာင့္စည္းအပ္ေၾကာင္း လိုက္လံ ေဟာေျပာ ေနၾကေၾကာင္း။
ထို႕ျပင္မၾကာမီပင္ ၄င္းအသင္းဥကၠ႒ ေဒၚျမ ကမကထျပဳ၍ အရပ္ႏွင့္စုျပီး လွ်င္ နိဗၺာန္ဘက္ရွိ ႏြားသတ္ရုံကို ေလလံအျမင့္ဆုံးေပး၍ ဆြဲယူလိုက္ေၾကာင္း၊ သုိ႕ေၾကာင္႕ ယခုလာမည္႕ႏွစ္အတြက္ အထူးသျဖင္႕ ႏြားသတၱ၀ါမ်ား အသက္ ခ်မ္းသာၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ပါေလသည္။
“အင္း-တို႕မယ္ျမၾကီး တယ္ဟုတ္ေနပါကလား” ဟု ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဆိုျမည္ လ်က္ သေဘာက် ၀မ္းေျမာက္ေက်းဇူးတင္ကာ ျပံဳးလိုက္မိေလ၏။
ေနာက္ထပ္၍ သတင္းၾကားရသည္ကား၊ လူရုိးဖိုးေအးၾကီးသည္ မယ္ျမကို စိတ္နာ၍အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ ဇြဲႏွင့္ေနခဲ့ရာ မယ္ျမ ျပန္ေရာက္၍ ၂ လေလာက္ အရွိတြင္ မယ္ျမကငယ္ႏိုင္ ျဖစ္သည္႕အတိုင္း ဖိုးေအးၾကီးကုိ နားရြက္ဆြဲေခၚခဲ့၍ သင့္တင့္ေအးခ်မ္းစြာ လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ၾကေလျပီဟူသတည္း။

အမ်ဳိးသားပညာ၀န္ဦးဖိုးက်ား
၁၂၉၄ခု(ကိုယ္ေတြ႔၀တၳဳမ်ားမွ) ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပပါသည္။

ပဲႏွင့္ ပီေလာပီနံေတာက္ရျခင္းအေၾကာင္း

ပဲႏွင့္ ပီေလာပီနံေတာက္ရျခင္းအေၾကာင္း
       ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ သုေတသန ဓာတ္ ခြဲခန္းမ်ား(Japan Food Research Labora
tories) ပညာရွင္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ Mr. G. Yukawa ႏွင့္ Mr. T. Nishimura တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြး
ေႏြးပြဲ ႏွစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ႀကံဳခဲ့ ပါသည္။ တစ္ခုမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး
ဝန္ႀကီး ဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံစား ေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔
ေရာင္းခ် သူမ်ား အသင္း၏ အသင္း ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ တစ္ခုမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြား ကူးသန္းႏွင့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (UMFCCI) တြင္
ျပဳလုပ္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး (Food Safety) ႏွင့္
အစားအေသာက္ ဓာတ္ခြဲခန္း(Food Laboratory) မ်ား အေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲ ျဖစ္သည္။ ဤ
ေဆြးေႏြးပြဲ ၂ခုမွ သတိျပဳမိေသာ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ ပဲ (ပဲႀကီး၊
ပဲေထာပတ္၊ စြန္တာနီ၊ စြန္တာျပာ စသည္) တြင္ ပါဝင္ေသာ ဟိုက္ၿဒိဳဆိုင္ ယာနစ္ အက္စစ္
(Hydracyanic- HCN) အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာ ပဲမ်ား၏ HCN
ပမာဏသည္ တင္ပို႔စဥ္က ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ေသာ ပမာဏထက္ ဂ်ပန္ဆိပ္ ကမ္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္
ေသာအခါ ပိုမ်ားေနေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ခြင့္ျပဳစံႏႈန္းကို ေက်ာ္လြန္ ေနသျဖင့္ အျငင္းပြား
ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ကြဲလြဲေနမႈသည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

       တင္ပို႔ခ်ိန္ႏွင့္ ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္ ကာလသည္ ရက္သတၲပတ္ အနည္းငယ္ ၾကာျမင့္သျဖင့္
ထိုအေတာအတြင္း ပဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ေရကၿဖိဳခြဲ (hydrolyse)သျဖင့္ HCN
ပိုထြက္လာႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးသြား ၾကသည္။ ငယ္စဥ္က လူႀကီးသူမမ်ား ေျပာေလ့ရွိေသာ
အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို သတိရမိသည္။ အထက္ေဖာ္ျပ ပါပဲဟင္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို
ခ်က္မည္ဆိုလွ်င္ ပဲမ်ားကို ႀကိဳတင္ ေရစိမ္ထားရန္ ေျပာေလ့ရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
သို႔မွသာ`ပဲေတာက္ျခင္း(အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ျခင္း) ကို ေရွာင္ရွား ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။
ပဲေတာက္ျခင္းသည္ အထက္ပါ HCN ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနမည္ကို ဆင္ျခင္မိသည္။ HCN သည္
အဆိပ္အေတာက္ ဓာတုပစၥည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူတို႔၏ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကို
ပိတ္ဆို႔ႏိုင္သျဖင့္ အဆိပ္ျပင္းေသာ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ပဲတြင္ ဗီတာဂလိုက္ကိုဆိုဒ္
(Beta-glycoside) ဟူေသာ ဆိုင္ယင္ႏိုဂ်င္ (Cyanogen) အုပ္စုပါဝင္သည့္ ဓာတ္ပါရွိသည္။ ယင္း
Beta-glycoside ဓာတ္ၿပိဳကြဲေသာ အခါ HCN ထြက္လာသည္။ HCN သည္ ေရတြင္ ေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ၿပီး
အေငြ႔ပ်ံလြယ္သည္။ ၂၈°C ေက်ာ္လွ်င္ပင္ ေလထုထဲသို႔ အေငြ႔ပ်ံ၍ ထြက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ပဲကို မခ်က္ျပဳတ္မီ ေရစိမ္ထားျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ေသာအခါ ဆူပြက္သည္အထိ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖင့္
အဆိပ္ေတာက္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေပမည္။ ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန(ေအာက္ ျမန္မာျပည္) မွ
ထုတ္ေဝေသာ ၂၀ဝ၉ ခု၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ DMR Bulletin တြင္ ပၤီေလာပီနံ (cassava
topioca) အေၾကာင္း ေရး ထားသည္ကို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဖတ္ရသည္။ ပီေလာပီနံ သည္ ကမၻာတြင္
လူတို႔ စားသံုးေနေသာ တတိယ အမ်ားဆံုး ကာဗိုဟိုက္ၿဒိတ္ (carbohydrate) အရင္းအျမစ္
ျဖစ္သည္။ လီနာမာရင္ (Lina marin) ဟုေခၚတြင္သည့္ ဆိုင္ယင္ႏိုဂ်င္ အုပ္စု ပါဝင္ေသာ
ဂလိုက္ကိုဆိုဒ္ (Cyanogenic glycoside) ပါရွိသည္။ ပီေလာပီနံ အျမစ္၏ ဆဲလ္ (cell) မ်ားမွ
လီနာမာရင္ ေန႔(စ္) (Linamarinase enzyme) က ဓာတ္ျပဳ ၿဖိဳခြဲေသာအခါ HCN ထြက္လာသည္။
  
     ပီေလာပီနံကို က်က်နန ခ်က္ျပဳတ္ ထားျခင္း မရွိဘဲ စားေသာက္ မိပါက လတ္တေလာ HCN
အဆိပ္ ေတာက္ျခင္း (Acute Cyanide Poisoning)မ်ိဳး ခံစားရ ႏိုင္သည္။ လကၡ ဏာမ်ားမွာ
စားသံုးၿပီး ေလးနာရီမွ ေျခာက္ နာရီအတြင္း ေခါင္းမူးျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ အ႐ုပ္ ႀကိဳးျပတ္ သဖြယ္
ေျခလက္ မသယ္ႏိုင္ျခင္ းတို႔ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ တစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီအတြင္း အသက္ ဆံုး႐ံႈးသည္ အထိ
ျဖစ္သြား တတ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ ခႏၶာကိုယ္မွ HCN ကို သိုင္ယိုဆိုင္ ယင္နိတ္ (Thiocy anate)
သို႔ အသြင္ေျပာင္း ေစႏိုင္ေသာ သတၲိရွိသျဖင့္ HCN အဆိပ္ ေတာက္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ သိုင္ယိုဆိုင္ ယင္နိတ္ သည္ အိုင္အိုဒင္း(Iodine) ေမာ္လီက်ဴး အရြယ္ အစားႏွင့္ တူညီ
သျဖင့္ သိုင္းရြိဳက္အက်ိတ္ (Thyroid gland) မွ အိုင္အိုဒင္း စုပ္ယူ ျခင္းကို ဝင္ေရာက္ ေႏွာင့္ယွက္
ႏိုင္ျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသခ်ာစြာ ခ်က္ျပဳတ္ ထားျခင္း မရွိေသာ ပီေလာပီနံ စားသံုးမႈ
မ်ားလာေသာ အခါ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ (goiter) ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ပီေလာ ပီနံ ႏွစ္မ်ိဳး ရွိသည္ဟု
သိရသည္။ `အခါး´ မ်ိဳးသည္ `အခ်ိဳ´မ်ိဳးထက္ အဆ ၅၀ ခန္႔ပို၍ အဆိပ္အေတာက္မ်ားေၾကာင္း
ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံသား ႐ုကၡဓာတုေဗဒ ပညာရွင္ Dr. Jasson က ပီေလာပီနံတြင္
ပါဝင္ေသာ ဆိုင္ယင္ႏိုဒ္ ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္သည့္ နည္းကို သုေတသနျပဳ ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။
ပီေလာပီနံကို အမႈန္႔ႀကိတ္၍ ေရႏွင့္ ေမႊၿပီး အရည္ပ်စ္ပ်စ္ ရေအာင္ ျပဳလုပ္ကာ ယင္း အရည္ပ်စ္ကို
အလႊာပါးပါး အေန အထားျဖင့္ ေနရိပ္တြင္ ၅ နာရီခန္႔ လွန္းထားပါက ဆိုင္ယင္ႏိုဂ်င္

        အုပ္စုပါဝင္ေသာ ဂလိုက္ကို ဆိုဒ္မ်ားသည္ လီနာမာရင္ေန႔(စ္) အင္ဇိုင္းေၾကာင့္ ေျခာက္ပံုငါးပံုခန္႔
ၿပိဳကြဲသြားသည္။ ထိုအခါ HCN သည္ ဓာတ္ေငြ႕ အေနျဖင့္ ေလထုထဲသို႔ လြတ္ထြက္
သြားႏိုင္သျဖင့္ HCN ပမာဏ မရွိသေလာက္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ထို႔အခါ မိမိလိုသလို
အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ခ်က္ျပဳတ္ စားႏိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထား သည္။ ျမန္မာ့ဓေလ့တြင္ ပဲဟင္းကို
ဟင္းတစ္မယ္ အျဖစ္ စားသံုးျခင္းႏွင့္ ပီေလာပီနံ ဥျပဳတ္ကို သေရစာ အျဖစ္ စားသံုးျခင္းတို႔
ရွိသျဖင့္ စားသံုးသူမ်ား သတိျပဳ ႏိုင္ေရးအတြက္ တေစ့တ ေစာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။

Source - Health Digest Journal
by စာျကည့္တိုက္(ေရႊအိမ္စည္စာေပဒါနျပဳပါသည္) on Thursday, July 26, 2012 at 10:00am ·

စာေရးဆရာ မင္းလူ၏ စာအုပ္မ်ား

မင္းလူ
=====
ကံ့ေကာ္နီ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412073665504958/
က်မ္းကိုးစာရင္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412103788835279/
ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔သည္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411716302207361/
ခိုးခိုးခစ္ခစ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412086345503690/
ေခ်ာကလက္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412069735505351/
ခ်စ္ျမွားရွင္အစ ခ်စ္ျမွားရွင္အဆံုး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/413178862061105/
ေျခစစ္ပြဲမ်ား https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411719158873742/
ဂႏၱဝင္အိမ္မက္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412104885501836/
ငါးေလးတစ္ေကာင္ဖမ္းမိတယ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412107535501571/
ငုိအားႏွင့္ ရယ္အား https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411757348869923/
ငွက္ကေလး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412075398838118/
စိန္အလြမ္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412114798834178/
ဥာဏ္စမ္းပုစၦာ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411718582207133/
ေဒဝတာၿမိဳ႔ေတာ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412111342167857/
ႏွလံုးသား ၃၈၀/၅၄ အပါအဝင္ဝတၳဳတိုမ်ား (၁၄ ပုဒ္) -http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/418520904860234/
ျပတိုက္ထဲက ျပဇာတ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412108995501425/

ျပန္ေခၚသက္ေသ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412117715500553/
မင္းမဆိုးပါဘူး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412077668837891/

ယာမကာ လုလင္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/414058085306516/
ေရတမာ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411755065536818/
ရယ္ေမာျခင္းလက္က်န္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411713592207632/
ေလထန္ဖုန္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411722322206759/
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အေၾကာင္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411714398874218/

သူတို႔ေပ်ာ္ၾကေလၿပီhttps://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412112945501030/

သခၤါရအခြင့္အေရး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412123658833292/
အခ်စ္ရူးႀကီးရူးေတာ့သည္။ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412127978832860/
အခ်စ္သည္သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစသတည္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412080958837562/
အခ်စ္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေစရ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412120715500253/
အဖြားႀကီးသံုးေယာက္ႏွင့္ ထမင္းစားျခင္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411717468873911/
အမုန္းအလိုမရွိ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411723835539941/
အနာဂတ္ကုမၸဏီလီမိတက္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412119165500408/
အသံထြက္ကုထံုးhttps://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412129615499363/
အက္ေဆးခ်စ္သူ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/420574397988218/
ေအာင္ဘာေလ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412125318833126/
Photo: မင္းလူ ===== ကံ့ေကာ္နီ <a href= 
https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412073665504958/ က်မ္းကိုးစာရင္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412103788835279/ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔သည္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411716302207361/  ခိုးခိုးခစ္ခစ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412086345503690/ ေခ်ာကလက္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412069735505351/ ခ်စ္ျမွားရွင္အစ ခ်စ္ျမွားရွင္အဆံုး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/413178862061105/ ေျခစစ္ပြဲမ်ား https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411719158873742/ ဂႏၱဝင္အိမ္မက္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412104885501836/ ငါးေလးတစ္ေကာင္ဖမ္းမိတယ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412107535501571/ ငုိအားႏွင့္ ရယ္အား https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411757348869923/ ငွက္ကေလး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412075398838118/ စိန္အလြမ္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412114798834178/ ဥာဏ္စမ္းပုစၦာ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411718582207133/ ေဒဝတာၿမိဳ႔ေတာ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412111342167857/ ႏွလံုးသား ၃၈၀/၅၄ အပါအဝင္ဝတၳဳတိုမ်ား (၁၄ ပုဒ္) -http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/418520904860234/ ျပတိုက္ထဲက ျပဇာတ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412108995501425/ ျပန္ေခၚသက္ေသ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412117715500553/ မင္းမဆိုးပါဘူး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412077668837891/ ယာမကာ လုလင္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/414058085306516/ ေရတမာ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411755065536818/ ရယ္ေမာျခင္းလက္က်န္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411713592207632/ ေလထန္ဖုန္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411722322206759/ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အေၾကာင္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411714398874218/ သူတို႔ေပ်ာ္ၾကေလၿပီhttps://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412112945501030/ သခၤါရအခြင့္အေရး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412123658833292/ အခ်စ္ရူးႀကီးရူးေတာ့သည္။ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412127978832860/ အခ်စ္သည္သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစသတည္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412080958837562/ အခ်စ္ဟု အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေစရ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412120715500253/ အဖြားႀကီးသံုးေယာက္ႏွင့္ ထမင္းစားျခင္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411717468873911/ အမုန္းအလိုမရွိ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/411723835539941/ အနာဂတ္ကုမၸဏီလီမိတက္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412119165500408/ အသံထြက္ကုထံုးhttps://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412129615499363/ အက္ေဆးခ်စ္သူ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/420574397988218/ ေအာင္ဘာေလ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/412125318833126/" height="292" width="403" />

ဆရာေတာ္ဥဴးသုမဂၤလ၏၂၀၁၂ တြင္ေဟာၾကားခဲ႕ေသာ တရားေတာ္မ်ား


deounews(ဒယ္အုိးသတင္း)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၁) ၁၀-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၂) ၁၁-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၃) ၁၂-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၄) ၁၄-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၅) ၁၅-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၆) ၁၅-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၇) ၁၅-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၈) ၁၅-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၈) ၁၅-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၉) ၁၅-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၁၀) ၁၆-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၁၀) ၁၆-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၁၁) ၁၆-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၁၂) ၁၇-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၁၃) ၁၇-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၁၄) ၁၈-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၁၅) ၁၈-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၁၆) ၁၈-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
မဟာသတိပဌာနသုတ္ (၁၇) ၁၉-၄-၂၀၁၂ (ေမွာ္ဘီ)
ဘူမိဇသုတ္ (၂၁-၄-၂၀၁၂) (ေမွာ္ဘီ)
ဘူမိဇသုတ္ (၂) (၂၁-၄-၂၀၁၂) (ေမွာ္ဘီ)
သုတသုတ္(၁)(၂၂-၄-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သုတသုတ္(၂)(၂၂-၄-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သမၼာဒိဌိ (၅) မ်ဳိး (၁) (၂၈-၄-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သမၼာဒိဌိ (၅) မ်ဳိး (၂) (၂၈-၄-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သမၼာဒိဌိ (၅) မ်ဳိး (၃) (၁၂-၅-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သမၼာဒိဌိ (၅) မ်ဳိး (၄) (၁၃-၅-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သမၼာဒိဌိ (၅) မ်ဳိး (၅) (၁၃-၅-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သမၼာဒိဌိ (၅) မ်ဳိး (၆) (၁၃-၅-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သမၼာဒိဌိ (၅) မ်ဳိး (၇) (၁၉-၅-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သမၼာဒိဌိ (၅) မ်ဳိး (၈) (၂၀-၅-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သမၼာဒိဌိ (၅) မ်ဳိး (၉) (၂၆-၅-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
သမၼာဒိဌိ (၅) မ်ဳိး (၁၀) (၂၇-၅-၂၀၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
အေမြခံထုိက္သူျဖစ္ၾကပါေစ(၂၇-၅-၂-၁၂)(လွဴိင္)
သာသနာတည္ပါေစ (၂၉-၅-၂၀၁၂)(ရေနာင္း)
သာသနာတည္တဲ႕သူ (၃၀-၅-၂၀၁၂)(ရေနာင္း)
သာသနာတြင္းသားရဲ႕အျမင္(၃၁-၅-၂၀၁၂)(ရေနာင္း)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၁) (၅-၅-၂၁၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၂) (၆-၅-၂၁၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၃) (၁၂-၅-၂၁၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၄) (၁၃-၅-၂၁၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၅) (၁၉-၅-၂၁၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၆) (၂၀-၅-၂၁၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၇) (၂၆-၅-၂၁၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္သင္တန္း(၈) (၂-၆-၂၁၁၂)(ေမွာ္ဘီ)
ွဆရာေတာ္ဥဴးသုမဂၤလ၏ေမြးေန႕အၾကဳိ ဓမၼပူဇာသဘင္
အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ (၁၀-၆-၂၀၁၂) ၾကာနီကန္ဆရာေတာ္ ဦးေရ၀တ(ေမွာ္ဘီ)
အလွဴနွစ္ပါးကင္းစင္ၾက မွတ္ထားေသာတာပန္ (၁၁-၆-၂၀၁၂) ဘီလူးက်ြန္းဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ(ေမွာ္ဘီ)
ေမာင္လူေလးတရား (၁၂-၆-၂၀၁၂)က်ဳိက္ထုိဆရာေတာ္ နေႏၵာဘာသာဘိဝံသ(ေမွာ္ဘီ)
အလွဴဒါနညဏ္ယွဥ္ၾက (၁၃-၆-၂၀၁၂) က်ဴံကဇင္းဆရာေတာ္ ဦးကၠဳႏၵာဘာသ(ေမွာ္ဘီ)
အစြန္းလြတ္ခ်မ္းသာ ေဘးကင္းကြာ (၁၄-၆-၂၀၁၂) ဦးပညာနႏၵ(မႏၱေလး)(ေမွာ္ဘီ)
အေရွ႕တက္မလား ေနာက္ဆုတ္ျပန္မလား(၁၅-၆-၂၀၁၂) ဦးကၠဳႏၵက(တြံေတး)(ေမွာ္ဘီ)
ေမြးေန႕တရားေတာ္ (၁၆-၆-၂၀၁၂) ေမာ္က်ြန္းဆရာေတာ္ ဦးကဝိသာရ (ေမွာ္ဘီ)

မူရင္း = http://www.deounews.com/

3D tattoos လန္းလန္းလွလွ


Amazing 3D Tattoo Art 4 Amazing 3D Tattoo ArtAmazing 3D Tattoo Art 3 Amazing 3D Tattoo Art
Amazing 3D Tattoo Art 5 Amazing 3D Tattoo Art
Amazing 3D Tattoo Art 6 Amazing 3D Tattoo Art
 Amazing 3D Tattoos
2Amazing 3D Tattoos
3Amazing 3D Tattoos
4Amazing 3D Tattoos
5Amazing 3D Tattoos
6Amazing 3D Tattoos
7Amazing 3D Tattoos
8Amazing 3D Tattoos
9Amazing 3D Tattoos
 Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)


Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)


Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)


Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)

Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)


Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)

Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)

Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)


Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)


Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)

Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)

Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)


Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)

Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)


Strange, Funny, and Beautiful Tattoos (80 pics)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...