စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ခ်ဳ ံၾကားမွ ဘုံဖ်ားသို႔ဘ၀ကို မည္မွ်နိမ့္ပါးႏုံခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ဳ ိးမွ စတင္ခဲ့ရသည္ ျဖစ္ပါေစ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိမည္၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ ရွိမည္၊ မေလွ်ာ့ေသာ ဇြဲလုံ႔လ ရွိမည္ဆိုက သည္တစ္သက္တာ ဘ၀အျပီးသတ္ခ် ိန္၌ အျမင့္မားဆုံး ထိပ္ဆုံးေနရာကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။

သည္လို ရရွိသြားခဲ့သူေတြလည္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အေျမာက္အျမား ရွိသည္။ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကသူေတြ၏ အတၳဳပၸတိမ်ားကို လွန္ေလွာၾကည့္လွ်င္ “ ခ်ဴ ံၾကားမွ ဘုံဖ်ားသို႔ ” တက္လာႏုိင္ခဲ့သူေတြ မ်ားျပားလွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရလိမ့္မည္။

သည္လိုတက္လာႏုိင္ခြင့္သည္ ပါရမီထူးသူတခ်ဳ ိ႔သာ ရရွိႏုိင္သည့္ မဟာအခြင့္အေရး မဟုတ္။ ဘုံဖ်ားသို႔တက္ေသာ ေလွကားသည္ အထူးပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ကန္သတ္ထားသည့္ ေလွကားမဟုတ္။ လူတိုင္းတက္ႏုိင္သည့္ ေလွကား၊ လူတိုင္းအတြက္ ဖြင့္ထားသည့္ အခြင့္အေရးတံခါးသာ ျဖစ္သည္။

သင္သည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားခ်င္သလား၊ အႏုပညာသမားအျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခ်င္သလား၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ လႊမ္းမိုး တြင္က်ယ္ခ်င္သလား၊ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အျဖစ္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ခ်င္ပါသလား။

ဘယ္အရာမဆို ျဖစ္လာႏုိင္ခြင့္ သင့္မွာ ရွိေနသည္။

အေရးၾကီးသည္က အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ဇြဲလု႔ံလ ျဖစ္သည္။

ေရွးဦးစြာ သင့္ကိုယ္သင္ သာမန္ဘ၀ႏွင့္ မတင္းတိမ္ႏုိင္ေသာဆႏၵ ရွိရမည္။ ပီျပင္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ဘ၀တစ္ခု တည္ေဆာက္မည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိရမည္။

ဒုတိယ၊ ထိုသို႔ေသာ ဘ၀တစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္သြားစရာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် ခ်မွတ္တတ္ရမည္။

တတိယ၊ အေျမာ္အျမင္ ရွိစြာ ခ်မွတ္ထားသည့္ ယင္းလုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလုံ႔လျဖင့္ ေရရွည္စြဲျမဲစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရဲရမည္။

သည္အတိုင္း လုပ္ႏုိင္လွ်င္ သင္လည္း “ ပုဂၢိဳလ္ထူး ” တစ္ေယာက္ မုခ် ျဖစ္လာရလိမ့္မည္။

(ေဖျမင့္)


https://www.facebook.com/kyawsoenaing003/photos/a.355924804517330.1073741825.31

“ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ လွ်ဳ ိ႕၀ွက္ခ်က္ ”

ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ လွ်ဳ ိ႕၀ွက္ခ်က္မွာ အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္။ လူတိုင္းလိုလိုသိျပီး ျဖစ္သည္။ လိုက္နာက်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ရန္သာလို၏ ။ ေအာင္ျမင္လိုသူတိုင္း၌...........

၁။ ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵ ရွိရမည္။

၂။ ကိုယ္ ဘာလိုခ်င္သလဲဆိုတာ အေသအခ်ာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ သတ္မွတ္ထားျပီးေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ရွိရမည္။

၃။ ထိုပန္းတိုင္သို႔သြားရန္ ဇြဲ၊ လု႔ံလ၊ ၀ီရိယ ရွိရမည္။

၄။ အခ် ိန္ကို စနစ္တက်အသုံးခ်တတ္ရမည္။

၅။ သင္ဆရာ၊ ျမင္္ဆ၇ာ၊ ၾကားဆရာ စသည့္ ဆရာေကာင္းသမားေကာင္း ရွိရမည္။

၆။ ကိုယ့္ကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း ရွိရမည္။

၇။ ကိုယ့္၀ါသနာရည္မွန္းခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာအလုပ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ရမည္။

၈။ ဘ၀အားမာန္ျဖစ္ေစေသာ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရမည္။

၉။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ ရွိရမည္။

၁၀။ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရႈံးနိမ့္မႈဒဏ္ကို ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္ရမည္။

( ေကာင္းသန္႔ )

ဘုရားတန္ေဆာင္းအတြင္း အိပ္ေနသူႏွစ္ဦးအား ၁၀ ဘီတြဲယာဥ္ ၀င္ေရာက္ တိုက္မိ တစ္ဦးေသ၊ တစ္ဦးဒဏ္ရာရ


              


အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္ႏွင္လာသည့္ ၁ဝ ဘီးယာဥ္တစ္စီးက အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ကြက္သစ္ ရပ္ကြက္ ေရႊစိန္ေအးဘုရားအုတ္နံရံႏွင့္ တန္ေဆာင္းအတြင္း အိပ္ေန သူႏွစ္ဦးကို တိုက္မိရာ တစ္ဦးေသဆုံးၿပီး တစ္ဦး ဒဏ္ရာခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ညေနပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္ပြားပုံမွာ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးအတုိင္း ေျမာက္မွေတာင္သို႔ ယာဥ္ ေမာင္း လိႈင္ထြန္း (၃ဝ ႏွစ္)မွ တံြေတးၿမိဳ႕ တာႀကီးပိုင္ေနသူ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ၁ဝ ဘီးယာဥ္သည္ အရွိန္လြန္ကာ ေရႊစိန္ေအးဘုရားဝင္းအုတ္နံရံကို ဝင္ေရာက္ တုိက္မိၿပီး ဘုရားဝင္းအတြင္းရွိ တန္ေဆာင္းကို ဆက္လက္တုိက္မိရာ တန္ေဆာင္း အတြင္း အိပ္ေနသူႏွစ္ဦး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိ၍ တစ္ဦးေသဆုံး ခဲ့သည္။

ေသဆုံးသူမွာ ကိုဝင္းေက်ာ္(၃၆ ႏွစ္) ပန္းၿခံစုကမ္းနားအလယ္ရပ္ကြက္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေနသူျဖစ္ၿပီး ကိုမ်ဳိးေဇာ္(၂၉ ႏွစ္)အမွတ္(၁၁၃)ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း လမ္း ရြာမအေနာက္ရပ္ကြက္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ေနသူ၏ ဦးေခါင္းတြင္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိၿပီး အင္းစိန္ေဆး႐ုံ၌ ေဆးကုသမႈခံယူေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္သူ ယာဥ္ေမာင္း လိႈင္ထြန္းကုိ အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက အမႈဖြင့္အေရးယူေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 
 
အခ်ိန္မေရြး ေရာက္လာနိုင္ေသာ ေသျခင္းတရားကို သတိရကာ သံေဝဂစိတ္ေလး တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါေစ... 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...