စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဘုရားၿဖစ္ေတာ္မူသည့္ဗုဒၶ၀င္ အက်ဥ္းနွင့္ ပံုေတာ္မ်ား

   ဗုဒၶဘုရားရွင္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ခံယူသည္မွအစ တရားအလံုးစံုကုိ အကုန္အစင္ သိေတာ္မူေသာ အတုမရွိ သဗၺညဳဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွေတာ္မူပံုွ မ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ပံု ရွင္းလင္းစာမ်ားနွင့္အတူ ေဖာ္ျပပါမည္။
သုေမဓာရွင္ရေသ႔ဘ၀
သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ ေနာင္ေလးသေခၤ်နဲ႔ ကမာၻတစ္သိန္းၾကာေသာအခါ တရားအလံုးစံုကုိ ကုိယ္ေတာ္တုိင္သိေတာ္မူေသာ သဗၺညဳတဉာဏ္ရွင္ ေဂါတမျမတ္ဗုဒၶျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဒီပကၤရာဘုရား ဗ်ာဒိတ္စကား ေပးေတာ္မူပံု
မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇ခုႏွစ္ ဝါဆုိလျပည့္ေန႔၌ ကပၸိလဝတ္ျပည့္ၾကီးရွင္ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး၏ မိဖုရားေတာ္ မယ္ေတာ္မာယာ အိမ္မက္ျမင္မက္ပီ ဘုရားအေလာင္းေတာ္နတ္သားသည္ နတ္ျဗဟၼာမ်ား ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္ ခ်မ္းေျမ့စြာ မယ္ေတာ္ဝမ္းဝယ္ သေႏၶယူေတာ္မူပံု
ဖြားေတာ္မူခန္းမဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ ကပၸိလဝတ္ႏွင့္ ေဒဝဒဟႏွစ္ျပည္ေထာင္လမ္းခရီးအၾကား အင္းၾကင္းေတာ၌ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားငယ္ကုိ မယ္ေတာ္မာယာ ဝမ္းၾကာတုိက္မွ ဖြားျမင္ေတာ္မူပံု
ေဒဝီလရွင္ရေသ့၏ ဦးေခါင္းေတာ္ကုိထိပံုခမည္းေတာ္သုေဒၶါဒနမင္းၾကီး ကုိးကြယ္ေသာ အဘိညာဏ္ရ ေဒဝီလရွင္ရကုိ ဖူးေျမွာက္ရန္ သိဒၶတၳမင္းသားငယ္ကုိ ခ်ီေပြ႔ယူေဆာင္လာရာ ဘုန္းကံပုိမို ၾကီးမားေသာ အေလာင္းေတာ္ မင္းသားငယ္၏ ေျခေတာ္အစံုတုိ႔သည္ ေဒဝီလရွင္ရေသ့၏ ဦးေခါင္းေတာ္ကုိ ထိခုိက္မိပံု
အာနာပါနပထမစ်ာန္သမာဓိကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ဝင္စားႏုိင္ပံုခမည္းေတာ္ သုေဒၶါဒနမင္းၾကီ လယ္ထြန္မဂၤလာျပဳေနစဥ္ အေလာင္းေတာ္မင္းသားေလးက အတိတ္ဘဝ ပါရမီဓာတ္အဟုန္ေၾကာင့္ သင္ျပေပးသူ မရွိဘဲ မိမိအလိုလိုသာလွ်င္ အာနာပါနပထမစ်ာန္သမာဓိကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ဝင္စားႏုိင္ပံု
လက္ရံုးရည္ ႏွလံုးရည္ စြမ္းရည္သတၱိကုိ အံၾသဘြယ္ျပသေနပံုဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားေလး ေယာက်္ားတုိ႔ တတ္အပ္ေသာ အ႒ရသတစ္ဆယ့္ရွစ္ရပ္ကုိ မိမိရဲ႕ ေရွးဘဝပါရမီဟံုေၾကာင့္ သင္စရာမလိုဘဲ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ၿပီးဘုရားအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားေလး သာကီဝင္ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တုိ႔၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ မိမိရဲ႕ လက္ရံုးရည္ ႏွလံုးရည္ စြမ္းရည္သတၱိကုိ အံၾသဘြယ္ျပသေနပံု
ယေသာဓရာေဒဝီႏွင့္ စုလ်ားရစ္ပတ္ပီ သာကီဝင္နန္းစည္းစိမ္ခံစားၿခင္းအေလာင္းေတာ္သိဒၶတၳမင္းသားေလး သက္ေတာ္ တဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ေသာအခါ ဘဒၵကၪၥနာ (ယေသာဓရာေဒဝီ)ႏွင့္ စုလ်ားရစ္ပတ္ပီ သာကီဝင္နန္းစည္းစိမ္ကုိ သိမ္းပုိက္၍ သာကီဝင္ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္တုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဆာင္ေတာ္မူခန္း
သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္းဟူေသာ နိမိတ္ႀကီးေလးပါးၿမင္ေတာ္မူၿခင္းအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသား နန္းသက္ တစ္ဆယ့္သံုးႏွစ္ သက္ေတာ္ ႏွစ္ဆယ့္ကုိးေရာက္ေသာအခါ သူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္းဟူေသာ နိမိတ္ႀကီးေလးပါးကုိ ျမင္ေတာ္ပီ သတိသံေဝဂ ရေတာ္မူခန္း
ေတာထြက္မည္ဆဲဆဲ ဖခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ၾကီးမားေသာေမတၱာေတာ္ျဖင့္ၾကည့္ၿခင္းအေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၱမင္းသားေလး မဟာသကၠရာဇ္ ၉၇ခုႏွစ္ ဝါဆုိလျပည့္ေန႔ ေတာထြက္မည္ဆဲဆဲ ဖခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ၾကီးမားေသာ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ မိမိရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ ဖြားျမင္ခါစ သားေတာ္ၾကီး ရာဟုလာေလးကုိ ယုယပုိက္ေထြး လိုသျဖင့္ လာေရာက္ ရႈစားေတာ္မူခန္း
ရဟန္းျပဳေတာ္မူပံု
အေလာင္းေတာ္သိဒၶတၳမင္းသား မဟာသကၠရာဇ္ (၉၇)ခုနွစ္ ဝါဆုိလျပည့္ တနလၤာေန႔မွာ ဖြားဖက္ေတာ္ ျမင္းျမီးဆဲြ ေမာင္ဆန္နဲ႔ အတူ ေတာ္ထြက္ေတာ္မူပီ အေနာမာေသာင္ကမ္း၌ ဆံမုတ္ဆိတ္က်င္စြယ္ကုိ ပယ္ေတာ္မူပီ ရေသ့ရဟန္းျပဳေတာ္မူပံု
ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကနန္းစည္းစိမ္တဝက္ကုိ ခဲြေပးနန္းစည္စိမ္ကို စြန႔္ပီ ေတာထြက္ေတာ္မူလာေသာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကုိ ၾကည္ညိဳလြန္းလွျဖင့္ ရာဇၿဂိဳလ္ျပည့္ရွင္ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးက မိမိရဲ႔ နန္းစည္းစိမ္တဝက္ကုိ ခဲြေပးပံုႏွင့္ ဘုရားျဖစ္ေသာအခါ၌ မိမိတုိင္းျပည္မွာ အရင္ဦးဆံုး တရားေဟာၾကြပါရန္္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ပံု။
ေလာကီစ်ာန္သင္ယူတတ္ေျမာက္ပံုဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေတာထြက္လာၿပီေနာက္ ထုိေခတ္အခ်ိန္အခါက ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ အာရဠရေသ့ၾကီးထံ ေလာကီစ်ာန္သမာပတ္ခုႏွစ္ပါးကုိ မပင္မပန္းဘဲ သင္ယူတတ္ေျမာက္ပံု
အိမ္မက္ျမင္မက္ေတာ္မူပံု.....ဘုရားျဖစ္ခါနီး၌ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္. ေျမအျပင္ကုိ အိပ္ယာျပဳလ်က္ ဟိမဝႏၲာေတာင္ကုိ ေခါင္းအံုးျပဳကာ. လက္ေတာ္ေျခေတာ္မ်ား သမုဒၵရာေလးစင္းလံုးသုိ႔ ျဖန္႔က်က္ထားလ်က္ အိပ္စက္ရသည္ဟု အိမ္မက္ျမင္မက္ေတာ္မူပံု
သုဇာတာႏုိ႔ဃနာဆြမ္းကပ္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခါနီး၌ ေသနာနိဂံုးမွ သူေဌးသမီး သုဇာတာက အထူးစီမံထားေသာ အန႔ံ အရသာႏွင့္ အလြန္ျပည့္စံုေသာ ႏုိ႔ဃနာဆြမ္းကို ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား ေညာင္ပင္ေစာင့္ နတ္မင္းၾကီးအထင္ႏွင့္ လာေရာက္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပံု
မာန္နတ္မင္းတုိက္ခုိက္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခါနီး အပရာဇိတပလႅင္ထက္ဝယ္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႔ေခြ ထုိင္ေနေတာ္မူေသာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကုိ ဝသဝတၱီနတ္ျပည္မွ မာန္နတ္မင္းႏွင့္ အေပါင္းပါတုိ႔က ေႏွာက္ယွက္တုိက္ခုိက္ၾကသည္ကုိ ေနမဝင္မီ ျဖည့္က်င့္ခဲ့ဖူးေသာ ပါရမီေတာ္အေပါင္းတုိ႔ျဖင့္္ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူပံု
သဗၺညဳဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွေတာ္မူပံုမဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ပုရိမယာမ္၌ ပုေဗၺနိဝါသာႏုႆတိဉာဏ္၊ မဇၩိမယာမ္၌ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဏ္၊ ပစၧိမယာမ္၌ အာသဝကၡယဉာဏ္ကို ရေတာ္မူပီ ဆရာမရွိဘဲ ကုိယ္ေတာ္တုိင္သာလွ်င္ တရားအလံုးစံုကုိ အကုန္အစင္ သိေတာ္မူေသာ အတုမရွိ သဗၺညဳဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရိွေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
http://www.dhammageha.com

ကိုယ္တိုင္ Video Edit လုပ္ၾကမယ္

ကိုယ္တိုင္ Video Edit လုပ္ၾကမယ္
     ေမွ်ာ္ေနၾကမယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာက ေကာ္နရွင္နတ္မင္းၾကီး ခြင့္မျပဳဘူးဆိုရင္ ဘာမွလုပ္လို႔မရဘူးဗ်။ မနက္က ေကာ္နရွင္မင္းၾကီး စိတ္ေကာင္းရွိတာနဲ႔ စာလာတင္ပါတယ္ ဟဲဟဲ ဒါေပမယ့္ ကိုေရႊလွ်ပ္စစ္က တာ့တာလုပ္လိုက္လို႔ တစ္ဝက္တျပက္နဲ႔ လွည့္ျပန္ခဲ့ရပါေရာလားဗ်ာ ...။ အခုလည္းပဲ ရင္တစ္ထိတ္ထိတ္နဲ႔ တင္ေနရတာ ............... ဗ်ိဳ႕ .....
     ဒီတစ္ေခါက္ Video Edit လုပ္နည္းေလးအေၾကာင္း ေျပာျပပါမယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ Video Edit လုပ္တဲ့အခါ Ulead videostudio 11 ကိုသံုးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူက အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ အရိုးရွင္းဆံုး ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အျခား Software ေတြသံုးမယ္ဆိုလည္း ရပါတယ္။ လုပ္ပံုလုပ္နည္းေတြကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီေဆာ့ဖ္ဝဲကို ဗီြစီဒီ တစ္ခ်ပ္ ၅၀၀က်ပ္ ဒီဗီြဒီ တစ္ခ်ပ္ ၁၀၀၀က်ပ္ ႏွုန္းနဲ႔ လြယ္လင့္တကူ ဝယ္ယူနိုင္ပါတယ္။ နိုင္ငံရပ္ျခားကသူေတြကေတာ့ အင္တာနက္က ရွာေဒါင္းျပီး ယူနိုင္ပါတယ္။ မေလးရွားမွာ ဆိုရင္ေတာ့ Lowyet Plaza (Bukit Bintang) မွာ ဝယ္ယူနိုင္ပါတယ္။
     ကဲ စျပီး လုပ္ၾကည့္ရေအာင္ … ။ ပထမဆံုး Desktop ေပၚက Icon ေလးကို ဖြင့္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုေလးေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
(၁)
     ဒီေဘာက္စ္ထဲက Videostudio Editor ကို ထပ္မံကလစ္ရပါမယ္။ ဒါဆို ေအာက္ပံုေလးကို ထပ္ေတြ႕ရပါမယ္။
(၂)
     နားမလည္ေသးဘူးဆိုရင္ ဒီပံုစံအတိုင္း Edit  ျပဳလုပ္ဖို႔ မလြယ္ကူတဲ့အတြက္ က်ေနာ္ဝိုင္းျပထားတဲ့ ေနရာေလးကို ထပ္မံကလစ္လိုက္ပါ။
     ပံုပါအတိုင္း Video , Image , Video 1 , Title , Voice , Music ဆိုတဲ့ ဘားေတြေတြ႕ရပါမယ္။ အဲဒီေပၚမွာ Right Click ႏွိပ္ျပီး ရုပ္ပံု ဗီြဒီယို သီခ်င္းေတြ ထည့္သြင္းလို႔ရပါျပီ။
(၃)
(၄)
(၄-က)
     ပထမလိုင္းဟာ ဗီြဒီယိုနဲ႔ ရုပ္ပံုေတြ ထည့္သြင္းလို႔ရျပီး ေနရာခ်ဲျခင္း ၊ အထက္ေအာက္ ေဘးဝဲယာ ခ်ံဳ႕ ခ်ဲ႕ျခင္း ျပဳလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ဒုတိယလိုင္း Video 1 ( Overlay ) မွာေတာ့ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ျပဳလုပ္လို႔ရပါတယ္။ အနက္ေရာင္နဲ႔ ဝိုင္းျပထားတဲ့ ေနရာကို ကလစ္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ Overlay ၆ခုထိ ထားနိုင္တာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ Overlay မ်ားမ်ားထားျခင္းအားျဖင့္ ရုပ္ပံုနဲ႔ ဗီြဒီယိုေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေရာေမႊျခင္း ထပ္ျခင္း ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့ သေဘာပါပဲ။
(၅)
(၆)
(၆-က)
     ျပီးေတာ့ Attribute က Direction / Style ေနရာမွာ ရုပ္ပံု ဗီြဒီယိုေတြကို အရွင္ထားျပီး အဝင္ အထြက္ေတြ သတ္မွတ္ကာ ၾကိဳက္သလို ကစားလို႔ ရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ Edit >> Apply Pan & Zoom မွာ ရုပ္ပံုေတြ လွဳပ္ရွားေအာင္လည္း ျပဳလုပ္လို႔ရပါေသးတယ္။
(၇)
(၈)
     ပံုတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ဗီြဒီယို တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု အခ်ိတ္အဆက္ေတြမွာ Effect ေတြ အမ်ိဳးမ်ဳိးထည့္ျပီး ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါေသးတယ္။ လိုအပ္တဲ့ေနရာကို Drag ဆြဲထည့္ရုံပါပဲ။
(၉)
(၁၀)
     ေနာက္ထပ္ စာတန္း ထိုးတာေလး ထပ္ေျပာပါမယ္။ ေခါင္းစည္းစာတန္းျဖစ္ျဖစ္ ကာရာအိုေက စာတန္းျဖစ္ျဖစ္ လြယ္လင့္တကူထိုးနိုင္ပါတယ္။ Title က ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ စာတန္းစတိုင္လ္ကို T ေနရာအထိ Drag ဆြဲခ်ယူပါ။
(၁၁)
     Edit မွာ စာတန္းေတြကို လိုသလို ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕ျခင္း Color Font Design ေတြ ျပဳျပင္နိုင္သလို Animation ေနရာကေနလည္း စာလံုး စာတန္းေတြရဲ႕ လွဳပ္ရွားမွဳေတြကို လိုအပ္သလို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးနိုင္ပါတယ္။
(၁၂)
     ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ေနရာ (ကာရာအိုေကစာတမ္းဆိုလွ်င္) သီခ်င္းစာသားဆံုးတဲ့ေနရာအထိလည္း  ဆြဲဆန္႔ /ခ်ံဳ႕ နိုင္ပါတယ္။ ပံုေတြကိုလည္း အဲလို လုပ္နိုင္ပါတယ္။
(၁၃)
     ေနာက္ထပ္ စာတမ္း ထပ္ထည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ကပံုထဲမွာ ျပထားသလို ႏွစ္ခ်က္ကလစ္ျပီး ထပ္ထည့္နိုင္ပါတယ္။
(၁၄)
     အားလံုး ျပီးစီးလို႔ စိတ္တိုင္းက်ျပီဆိုရင္ Share >> Create Video File >> ႏွစ္သက္ရာ ဗီြဒီယို အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ျပီး သိမ္းနိုင္ပါျပီ။ တကယ္လို႔ မေသခ်ာေသးဘူး ျပန္ျပင္ခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ Ctr + S (Save As) နဲ႔ သိမ္းထားနိုင္ပါတယ္။
(၁၅)
     ဒီေလာက္ဆို ကိုယ္တိုင္ Video Edit လုပ္ၾကည့္လို႔ ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ (ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးလုပ္ျပီး ျမန္မာ ထိုင္း စကၤာပူနဲ႔ မေလးရွားမွာေတာ့ နိုင္ငံျခား ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ အင္တာနက္ေပၚက သီခ်င္းေတြ ဗီြစီဒီမထြက္ေသးတဲ့ သီခ်င္းေတြကို MTV လုပ္ျပီး စီးပြားျဖစ္ ေရာင္းခ်ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း စိတ္ဝင္စားရင္ စီးပြားျဖစ္နိုင္တယ္ ေနာ .. ဟဲ ဟဲ … )
     ေအာက္မွာ က်ေနာ္ နမူနာ လုပ္ထားတဲ့ ဗီြဒီယိုေလးတစ္ခု တင္ေပးထားပါတယ္။
     ဒီေနရာမွာ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္ပါ
     ၾကံဳရင္ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထားတဲ့ ေရႊျမန္မာဥယ်ာဥ္က အက္ဒမင္ David Phyo (ျဖိဳးသက္ခိုင္) ရဲ႕ “ျပန္ပါငွက္ကေလး” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးကိုလည္း နားဆင္ၾကည့္ရွဳနိုင္ေအာင္ တင္ေပးပါမယ္။
ညီ ညီမေလးတို႔ေရ .. ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေတာ့ Photo Shop Too ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာျပပါဦးမယ္။ အဲဒီပို႔စ္ မတိုင္ခင္ ေရႊအက္ဒမင္ အားလံုးပါဝင္တဲ့ “မွတ္ကေရာ” ဆိုတာေလးက အရင္ေပါ့။
     မၾကာမီ လာမည္ .. ေမွ်ာ္ …
     နားပါဦးမည္။

     ေရႊမိသားစုဝင္အေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ …

   ဥယ်ာဥ္မွဴးေလး
http://goldenmyanmarparadise.ning.com/profiles/blog/show?id=5620648%3ABlogPost%3A1049193&xgs=1&xg_source=msg_share_post

"ရွဴးတိုးတိုး လူသိကုန္မယ္..."

"ရွဴးတိုးတိုး လူသိကုန္မယ္..."

" ဆရာေတာ္ လုပ္ပါအုန္းဘုရား .. ဒုကၡေတာ့ေရာက္ကုန္ၿပီ .. ရဲ တိုင္မွ ၿဖစ္ေတာ့မယ္ "
" ဘာတုန္းဟ ကပိၸယရဲ့ .. မင္းဟာ အရင္းမပါ .. အဖ်ားမပါ ၿပဴးတူးၿပဲတဲနဲ့ .. တိုးတုိးသက္သာ ေၿပာစမ္းပါ ... "
" ဆရာေတာ့္ ပစၥည္းေတြ ညက သူခိုး ခိုးသြားၿပီဘုရား .. ဒါေၾကာင့္ ပုလိပ္( ရဲ ) ကို တိုင္မွ ၿဖစ္မယ္လို့ ေၿပာတာပါဘုရား ... "
... " ကပိၸယ ကုိယ့္ပစၥည္း သူမ်ားအခိုးခံရတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကလည္း သူမ်ားပစၥည္း ခိုးခဲ့ဖူးလို့ ၿဖစ္မွာေပါ့ဟဲ့ .. သံသရာမွာ ကိုယ္ၿပဳခဲ့တဲ့ မေကာင္းမွုဟာ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ တူေသာ အက်ိဳး ၿပန္ေပးတတ္တာ ဓမၼတာပဲ ... အသာေနပါ ကပၸိယရယ္ .. မင္းလုပ္လိုက္မွ ငါ သံသရာမွာ သူခိုးၿဖစ္ခဲ့ဖူးတာ လူသိကုန္ပါ့မယ္ .. "

( ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရား )

Sources: Doh Yote ေရးသားပူေဇာ္ၿပီး Swe Zin ထံမွတစ္ဆင္႔ ပူေဇာ္ပါတယ္....
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 မဆံုးပါဘူးကြာ
" ဆရာေတာ္ .. တပည့္ေတာ္တို့ လွဴထားတဲ့ ေရဒီယိုၾကီးလဲ မၿမင္ပါလား ... ဘယ္ေနရာ သြားထားပါသလဲ ဘုရား .. "
" ဘယ္မွ သြားမထားပါဘူး .. သူ့ပိုင္ရွင္ကယူသြားတယ္ .. "
"ငါမပိုင္လို့ေပါ့....."

" အို .. ဆရာေတာ္ကလည္း .. ဘယ္ကလာ ပိုင္ရွင္ရွိအုန္းမွာလဲ .. တပည့္ေတာ္တို့က ဆရာေတာ္ကို လွဴထားတာပဲ .. ဆရာေတာ္ ပိုင္တဲ့ပစၥည္းေပါ့ .. "
... " ငါမပိုင္လို့ေပါ့ကြာ .. ငါပိုင္ရင္ ပစၥည္းက ငါ့အနားမွာရွိေနမွာေပါ့ .. ခုေတာ့ သူ့ပိုင္ရွင္ အနားေရာက္သြားၿပီ .. "
" ဆရာေတာ္ကလည္း ေ၀့လည္လည္ေၿပာေနၿပန္ပါၿပီ .. သူခိုးခိုးသြားတာမဟုတ္လားဘုရား .. ဒါဆို ဆရာေတာ္ ေရဒီယို ဆံုးၿပီေပါ့ .. "
" မဆံုးပါဘူးကြာ .. ဆံုးတယ္ဆိုတာ မီးေလာင္သြားတာတို့ .. ၿမစ္ထဲပင္လယ္ထဲ က်သြားတာတို့ လို ဘယ္သူမွ သံုးခြင့္မရတာမွ ဆံုးတာ .. ခုဟာက တစ္ေနရာမွာ သံုးလို့ရေနအုန္းမွာပါ "

( ေတာင္တြင္းၾကီးၿမိဳ ့ နတ္မွီေတာရ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး )

Sources: Doh Yote ေရးသားပူေဇာ္ၿပီး Swe Zin ထံမွတစ္ဆင္႔ ပူေဇာ္ပါတယ္....
 -------------------------------------------------------------------------------------------
အယုတ္၊ အၿမတ္ မေရြးအလွဴ...

" ဆရာေတာ္ .. နာရီၾကီးဘယ္ေရာက္သြားသလဲ ဘုရား .. "
" ညက ဒကာ ( ၂ ) ေယာက္ လာယူသြားၾကတယ္ကြ .. "
" ဆရာေတာ္ သူခိုးလာခိုးသြားတာၿဖစ္မွာပါ .. ဆရာေတာ္ မသိလိုက္ဘူးလား ဘုရား .. "
... " သိပါတယ္ကြ .. သူတို့က မမွီမကမ္းနဲ့ၿဖဳတ္ေနသံၾကားလို့ မေတာ္လြတ္လို့ မင္းတို့ႏိုးကုန္ရင္ နာရီလဲအေကာင္းမရ .. ဒုကၡလည္းေရာက္ၾကမွာစိုးလို့ ပလႅင္ေနာက္မွာ ေခြးေၿခရွိတယ္လို့ ေတာင္ ေၿပာလိုက္ေသးတယ္ .. "
" ဆရာေတာ့္ႏွယ္ .. သူခိုးပဲ ဘာလို့ေၿပာလိုက္ရတာလဲ .. လွဴပစ္လိုက္တယ္ဆိုတာကမွ ဟုတ္ေသးတယ္ .. "
" ထူးပါဘူးကြ .. သူတို့လာယူေတာ့လဲ ကိုယ္ကသြားလွဴရ သက္သာသြားတာေပါ့ .. ညၾကီးမင္းၾကီး သူမ်ားမသိေအာင္ လာယူေတာ့ ပုဂိၢဳလ္ ...အယုတ္..အၿမတ္ကလဲ မေရြးရေတာ့ ဘူးေပါ့ .. " ..

( ေအာင္ၿခင္း ရွစ္ပါး ဆရာေတာ္ ) အမရပူရၿမိဳ ့ .. ။

Sources: Doh Yote ေရးသားပူေဇာ္ၿပီး Swe Zin ထံမွတစ္ဆင္႔ ပူေဇာ္ပါတယ္..

ခ်စ္လားမခ်စ္လားသိဖို႔အတြက္ စမ္းသပ္ရန္ (၁၂)ခ်က္

အင္..လူၾကားထဲး ...တိန္

ခ်စ္လားမခ်စ္လားသိဖို႔အတြက္အားလ ံုးကို နည္းလမ္း၁၂ ခုေ၀မွ်ေပးခ်င္ပါတယ္

၁၂ : သင္ဟာ သူနဲ႔ ညဘက္ထိစကားေျပာမယ္။ အဲဒါေတာင္မွ အိပ္ရာထဲေရာက္ရင္လည္း
သင္ဟာ သူအေၾကာင္းကို ေတြးေနမိလိမ့္မယ္။

... ၁၁ : သင္ သူနဲ႔တြဲျပီးလမ္းေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ သင္ေျခလွမ္းေတြေႏွးေနလိမ့္မယ္။

၁၀ : သင္ သူနဲ႔ေ၀းေနရတဲ့အခါ သင္၀မ္းနည္းသလိုခံစားရလိမ့္မယ္။

၉ : သင္ သူအသံကိုၾကားတာနဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္ေနလိမ့္မယ္။

၈ : သင္ သူကိုၾကည့္ေနတဲ့အခါ သူတစ္ေယာက္ကိုပဲျမင္လိမ့္မယ္။ သင္ဟာ
ပတ္၀န္းက်င္ကို ဂရုစိုက္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

၆ : သင္ရဲ႕အေတြးထဲမွာ သူကအျမဲစိုးမိုးေနလိမ့္မယ္။ သင္
စဥ္းစားသမွ်အရာအားလံုးဟာ သူအတြက္ပဲ။

၅ : သင္ သူနဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါအျမဲေပ်ာ္ရႊင္ေနလိမ့္မယ္။ သင္မ်က္ႏွာမွာ
အျပံဳးေတြစိုးမိုးေနလိမ့္မယ္။

၄ : သင္ သူနဲ႔ေတြ႕ရဖို႔အတြက္ ဘာမဆိုလုပ္လိမ့္မယ္။

၃ : သင္ ဒီစာကိုဖတ္စဥ္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ဟာ
သင့္ႏွလံုးသားထဲမွာအခ်ိန္တိုင္းရွိေနလိမ့္မယ္။

၂ : သင္ဟာ အဲဒီတစ္ေယာက္အေၾကာင္းေတြးေနလို႔
သင့္ဦးေႏွာက္အလုပ္ရႈပ္ေနတာေၾကာင့္ သင္ဟာ နံပါတ္ ၇
က်န္ခဲ့တာကိုသတိထားမိမွာမဟုတ္ဘူး။

၁ : သင္ဟာ နံပါတ္ ၇ က်န္ခဲ့သလားလို႔အေပၚမွာျပန္စစ္ျပီး
သင္ဟာသင္ၾကိတ္ျပီးရယ္ေနလိမ့္မယ္။

ဒီစာထဲကလိုသင္တကယ္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့။
အသင့္ႏွလံုးသားထဲမွာရွိတဲ့လူကို ခ်စ္မိေနပါျပီလို႔ ရဲရဲၾကီး အာမခံလိုက္ပါတယ္။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္စမ္းသပ္ၾကည့္ၾကပါ...

သုတလြင္ျပင္ facebook
ခ်စ္လား(Rဇာနည္၊ဆုန္သင္းပါ)
 

ပ႒ာန္း ၂၄ – ပစၥည္း အဓိပၸါယ္အက်ဥ္း (ပံုနွင့္တကြ ရွင္းလင္းခ်က္)

ပဌာန္း ၂၄ ပစၥည္ကို အလြတ္ရေပမဲ့ အဓိပၸါယ္ ကိုေသခ်ာမသိ့ခဲ့ပါဘူး။အခုမွသိ့ရ လိုသူငယ္ခ်င္း
တို႔အား ျပန္လည္မ်ွေဝလိုက္ပါသည္။တရားေခြ ရယူလိုသူမ်ား post အဆံုးတြင္
ပဌာန္းပါဠိေတာ္နွင့္ဓါရဏ ပရိတ္ေတာ္ တရားေခြအား download ရယူ နာၾကား
နိုင္ရန္ တင္ေပးထားပါသည္။

ပ႒ာန္း ၂၄ – ပစၥည္း အဓိပၸါယ္အက်ဥ္း


ေဟတုပစၥေယာ

၁။ေဟတုပစၥေယာ
ဟိတ္ ၆-ပါးျဖစ္၍ ပစၥယုပၸန္တရားတို႔အား အျမစ္သဖြယ္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ပေညာင္းပင္ အစရွိသည္တို႔၏ အျမစ္သည္ ထိုသစ္ပင္အား ၿမဲၿမံခိုင္ခံ့စြာ တည္ေစျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ (ဟိတ္ ၆-ပါးသည္ သမၸယုတ္တရားတို႔အား ၿမဲၿမံခိုင္ခံ့ေအာင္ အျမစ္သဖြယ္) ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ (ေက်းဇူးျပဳသည္ဆိုရာ၌– မျဖစ္ေပၚေသးသည္ကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚၿပီးကို တည္ေနေစျခင္း၊ တည္ေနသည္ကို တိုးပြားေစျခင္းတို႔ပင္တည္း။)

အာရမၼဏပစၥေယာ


၂။အာရမၼဏပစၥေယာ
အာ႐ံု ၆-ပါးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ႀကိဳးတန္း ေတာင္ေ၀ွး အစရွိသည္တို႔သည္ မစြမ္းမသန္ေသာ သူတို႔အား ထျခင္း ရပ္ျခင္း သြားျခင္းကိစၥကို ၿပီးေစသကဲ့သို႔ အာ႐ံုသည္ စိတ္ေစတသိတ္တို႔အား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

အဓိပတိပစၥေယာ


၃။အဓိပတိပစၥေယာ
အႀကီးအမွဴးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား တနည္း– စၾက၀ေတးမင္းသည္ အထြတ္အထိတ္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာတန္းခိုးျဖင့္ တပါးေသာသူတို႔၏ ႀကီးေသာသတၱိကို တားျမစ္၍ တိုင္းႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားတို႔အား အႀကီးအကဲ အစိုးရေသာအျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ (ပစၥယုပၸန္တို႔အား အႀကီးအမွဴးျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

အနႏၲရပစၥေယာ


၄။အနႏၲရပစၥေယာ

အျခားမဲ့ (တဆက္တည္း အၾကားမရွိ) ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသားတရား။ တနည္း– စၾကာ၀ေတးမင္း၏ နတ္ရြာ လားျခင္းသည္ သားႀကီး ရတနာအား မင္းအျဖစ္ အဘိသိတ္ခံျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ အျခားမဲ့ အျခားမရွိ (တဆက္တည္း) ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

သမနႏၲရပစၥေယာ


၅။သမနႏၲရပစၥေယာ

ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ (တဆက္တည္း အၾကားမရွိ) ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– စၾကာ၀ေတးမင္း၏ အရည၀ါသီ ေတာထြက္ေတာ္မူ၍ ရဟန္းျပဳျခင္းသည္ သားႀကီးရတနာအား မင္းျဖစ္ေစျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ေကာင္းစြာအျခားမဲ့ အျခားမရွိ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

သဟဇာတပစၥေယာ


၆။သဟဇာတပစၥေယာ
အတူတကြျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ဆီမီးသည္ မိမိေတာက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အတူတကြ အလင္းကို ျဖစ္ေစသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ အေၾကာင္းတရားတို႔သည္ မိမိတို႔ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ပစၥယုပၸန္အက်ိဳးတရားတို႔ကိုလည္း တၿပိဳက္နက္ အတူတကြ ျဖစ္ေပၚလာေစေအာင္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

အညမညပစၥေယာ


၇။အညမညပစၥေယာ
အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– သစ္သားသံုးခြ တိဒ႑သည္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေခ်ာင္းသည္ တစ္ေခ်ာင္းအား ေထာက္ပံ့ခိုင္ေစျခင္းငွာ အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

နိႆယပစၥေယာ


၈။နိသာယပစၥေယာ
မီွရာ တည္ရာ ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ေျမႀကီးသည္ သစ္ပင္အစရွိသည္တို႔အား မွီရာတည္ရာျဖစ္သျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ မွီရာတည္ရာအျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

ဥပနိႆယပစၥေယာ


၉။ဥပနိႆယပစၥေယာ

အားႀကီးေသာ အေၾကာင္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– မိုးတြင္းသံုးလပတ္လံုး ရြာေသာ မိုးႀကီးသည္ ထိုမိုးကို မွီကုန္ေသာ သစ္ပင္ သတၱ၀ါ အစရွိသည္တို႔အား အားႀကီးေသာ အေၾကာင္းအျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ (အားႀကီးေသာအေၾကာင္းအျဖစ္ျဖင့္) ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

ပုေရဇာတပစၥေယာ၁၀။ပုေရဇာဆပစၥေယာ
ေရွး၌ ျဖစ္ႏွင့္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ကမာၻဦး၌ျဖစ္ေသာ ေန လတို႔သည္ မိမိတို႔ ထင္ရွားရွိခိုက္ အလင္းကိုမွီကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႔အား ေရွး၌ျဖစ္ႏွင့္၍ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ (ေရွး၌ ျဖစ္ႏွင့္၍) ေက်းဇူးျပဳေသာတရား။

ပစၧာဇာတပစၥေယာ

၁၁။ပစၧာဇာတပစၥေယာ

ေနာက္မွျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– လင္းတငယ္တို႔၏ အာဟာရ၌ ခ်င္ျခင္း ေစတနာသည္ ေနာက္မွျဖစ္၍ ထင္းရွားရွိေသာကိုယ္အား ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ေနာက္မွျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ အရွင္ဗာကုလ ရဟႏၲာေလာင္းသည္ ေမြးခါစ ႏို႔စို႔အရြယ္ အခါက သမုဒၵရာအလယ္၌ ေရထဲသို႔က်သြားရာ ေရနစ္၍မေသ။ ထိုသို႔မေသရျခင္းမွာ ေနာင္အခါ ရဟႏၲာျဖစ္မည့္ သတၱိက အရွင္ဗာကုလအား မေသေစရန္ အက်ိဳးျပဳေသာေၾကာင့္တည္း။

အာေသ၀နပစၥေယာ


၁၂။အာေသ၀နပစၥေယာ

အဖန္တလဲလဲ မွီ၀ဲထံုအပ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။ တနည္း– ေရွးေရွး၌ ထံုအပ္ေသာနံ႔သာသည္ ေနာက္ေနာက္၌ ထံုအပ္ေသာနံ႔သာအား အဆင္းအနံ႔ လြန္စြာတိုးပြားခိုင္ၿမဲစြာ ျဖစ္ျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ၄င္း၊ ေရွးေရွးသင္အပ္ေသာ က်မ္းဂန္သည္ ေနာက္ေနာက္ သင္အပ္ေသာ က်မ္းဂန္အား ေလ့က်က္ျခင္းငွာ အားရွိ၍ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ၄င္း အဖန္တလဲလဲ မွီ၀ဲထံုအပ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

ကမၼပစၥေယာ

၁၃။ကမၼပစၥေယာ
စီရင္ျခင္း သံ၀ိဓာနကိစၥႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ျဖစ္ေစျခင္း ဗီဇနိဓာနကိစၥျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ေကာင္းစြာ သိုမွီး သိမ္းဆည္းစီရင္အပ္ေသာ မ်ိဳးေစ့သည္ အၫြန္႔အေညႇာင့္၏ ျဖစ္ျခင္းငွာ အမူအရာ လံု႔လ၏ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ မ်ိဳးေစ့အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

၀ိပါကပစၥေယာ

၁၄။ဝိပါကပစၥေယာ
အက်ိဳးျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ခ်မ္းေအးေသာ ေလသည္ ခ်မ္းေအးေသာ အရိပ္၌ ေနေသာသူအား ခ်မ္းၿငိမ္းေစျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ကံတို႔၏ အက်ိဳးအျဖစ္ျဖင့္ (ၿငိမ္းသက္သည္ျဖစ္၍) အေထာက္အပံ့ျပဳမႈျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသတ္ေသာတရား။

အာပာာရပစၥေယာ


၁၅။အာဟာရပစၥေယာ
ေထာက္ပံ့ခိုင္ခံ့ေစတတ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ေထာက္ကန္ေသာတိုင္သစ္သည္ အိမ္အေဟာင္းအား ၿမဲၿမံခိုင္ေစျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ (ေထာက္ပံ့တတ္)ေဆာင္တတ္ေသာအျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။

ဣႃႏၵိယပစၥေယာ

၁၆။ဣႃႏၵိယပစၥေယာ

အစိုးရသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– တစ္ႏိုင္ငံ တစ္ျပည္တည္း၌ အသီးသီးဆိုင္ရာ ကိစၥတာ၀န္ကို ေပးအပ္ခံရသည့္ အစိုးရေသာလက္ေအာက္ခံ မင္းတို႔သည္ (အခ်င္းခ်င္း ထိုအစိုးရေသာ သတၱိကို မျဖစ္မူ၍) မိမိတို႔၏ တာ၀န္အရာ၌ အစိုးတရ ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏိုင္ ေဆာင္ရြက္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ အစိုးရသည္၏အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

စ်ာနပစၥေယာ

၁၇။စ်ာနပစၥေယာ

ကပ္၍ စူးစူးစိုက္စိုက္ ႐ႈတတ္သည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ေတာင္ဖ်ား သစ္ပင္ဖ်ားသို႔ တတ္၍ ၾကည္ေသာသူသည္ အေ၀းအနီး အရပ္တို႔ကို ျမင္ျခင္း၊ ထိုျမင္ျခင္း၌ အလိုရွိေသာသူအား ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ကပ္၍႐ႈတတ္ေသာ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

မဂၢပစၥေယာ

၁၈။မဂၢပစၥေယာ

ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ဤမွာဘက္မွ ထိုမွဘက္သို႔ ကူးေသာသူသည္ ဤမွာဘက္မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၎၊ ထိုမွာဘက္မွ ဤမွာဘက္သို႔ ကူးလိုေသာသူသည္ ထိုမွာဘက္မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔၎ ဘ၀တစ္ခုမွ ဘ၀တစ္ခုသို႔ ေဆာင္ပို႔ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

သမၸယုတၱပစၥေယာ

၁၉။သမၸယုတၱပစၥေယာ

ယွဥ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ႏို႔ရည္၊ ေထာပတ္၊ ပ်ား၊ သကာဟူေသာ စတုမဓူ အရသာသည္ အခ်င္းခ်င္း ႏွီးေႏွာေရာ ႁပြမ္းေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ အတူတကြ ယွဥ္ျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ၂၀။၀ိပၸယုတၱပစၥေယာ

မယွဥ္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ေျခာက္ပါးေသာ အရသာသည္ အခ်င္းခ်င္း မႏွီးမေႏွာ မေရာ ႁပြမ္းေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ မႏွီးမေႏွာ မယွဥ္ျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

အတၳိပစၥေယာ

၂၁။အတၳိပစၥေယာ

ပစၥဳပၸန္၌ ထင္ရွာရွိဆဲျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။ တနည္း– ဟိမ၀ႏၲာေတာင္မင္းသည္ မိမိကိုမွီေသာအားျဖင့္ သစ္ပင္ ျမက္ပင္ စသည္တို႔အား ျပန္႔ပြားေစျခင္းငွာ မိမိထင္ရွားရွိေနျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ထင္ရွားရွိေသာ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

နတၳိပစၥေယာ


၂၂။နတၳိပစၥေယာ

မရွိသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။ တနည္း– ညဥ့္၏ ကင္းျခင္းသည္ ေန႔ျဖစ္ျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔၎ ဆီမီး၏ ၿငိမ္းျခင္းသည္ အမိုက္ေမွာင္ျဖစ္ျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔၎ မရွိေသာအျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။

၀ိဂတပစၥေယာ

၂၃။၀ိဂတပစၥေယာ

ကင္းမဲ့ခ်ဳပ္ေပ်ာက္သည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။ တနည္း– ေန၏ ၀င္ျခင္းသည္ လေရာင္လင္းေစျခင္းငွာ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ ကင္းခ်ဳပ္သည္၏အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။

အ၀ိဂတပစၥေယာ


၂၄။အ၀ိဂတပစၥေယာ

မကင္းသည္ျဖစ္၍ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာ တရား။ တနည္း– မဟာသမုဒၵရာသည္ မိမိကို မွီကုန္ေသာ ငါးမကာရ္း အစရွိသည္တို႔၏ ပီတိ ေသာမနႆ ပြားျခင္းငွာ မိမိ၏မကင္းေသာ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳသကဲ့သို႔ မကင္းသည္၏ အျဖစ္ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာတရား။

http://thenobleeightfoldpath.wordpress.com

ပဌာန္းပါဠိေတာ္နွင့္ဓါရဏ ပရိတ္ေတာ္ တရား download ရယူပါ။
ၾကာနီကန္ ဆရာေတာ္ ဦဇဋိလ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည့္ ၾကည္ညဳိဖြယ္ရာ mp3 တရားေတာ္ပါ။
 ၁။ ပဌာန္းပါဠိေတာ္၊ ဓါရဏပရီတ္ေတာ္
တရားေပၚမွာ right clip ႏွိပ္ၿပီး save link as (သို႔) save target as ႏွိပ္ပီး Download ယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ
အားလံုးကို အထူးပဲး ေက်းဇူးတင္ရိွပါတယ္။။......
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...