စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...တတိယအရြယ္ႏွင့္fitness


ပထမအရြယ္မွာပညာရွာ၊ဒုတိယအရြယ္မွာဥစၥာရွာ၊တတိယအရြယ္မွာတရားရွာဆိုတာကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာ့
နယ္ပယ္မွာေတာ့အတြင္က်ယ္ဆံုးပါ။တတိယအရြယ္မွာတရားရွာဖို့ က်န္းမာဖို ့လည္းလိုအပ္တယ္လို ့ထင္
ပါတယ္။အခ်ိဳ ့ကအသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္လာလ်င္လမ္းေလ်ာက္ျခင္းေလာက္သာလုပ္ရန္အားေပးႀကေသာ္
လည္းအေလးမ်ားျဖင့္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ရန္ဆိုလ်င္ေတာ့မ်က္လံုးျပဴးမ်က္ဆန္ျပဴးျဖစ္ကုန္ႀကသတည္းေပါ့။
ဒုတိယအရြယ္ေလးဆယ္ေက်ာ္မေျပာႏွင့္တတိယအရြယ္မ်ားပင္လ်င္အေလးမ်ားႏွင့္fitnessေလ့က်င့္ခန္း
မ်ားျပဳလုပ္နိုင္ေႀကာင္းသုေတသနမ်ားကတင္ျပလာႀကျပီျဖစ္သည္။

ဒုတိယအရြယ္နွင့္တတိယအရြယ္အားကစားျပဳလုပ္လိုသူမ်ားသည္၊အေလး၀န္မ်ားမ်ားျဖင့္စနစ္တက်ဖိအား
ေပးေလ့က်င့္ေပးမည္ဆိုပါကမည္သည့္အသက္အရြယ္တြင္မဆိုႀကြက္သားႀကီးထြားရန္ေမ်ွာ္လင့္နိုင္ေသး
သည့္အျပင္အဆီလည္းက်နိုင္သလို၊ဇရာေႀကာင့္ကိုယ္တြင္းဆဲလ္ဖရိုဖရဲပ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကိုတားဆီးေပးနိုင္
ပါသည္။ထို ့ေႀကာင့္ဇရာကိုအံတုလိုသူက်ားမ၊မေရြးေလ့က်င့္သင့္ေသာ၊ေဘးအကင္းဆံုးေသာ life style အားကစားနညး္မွာ၊ကာယဗလႏွင့္ကာယအလွအားကစားသာျဖစ္ပါေႀကာင္းကို၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူစြာတင္ျပ
အပ္ပါသည္။

ေလးစားလ်က္-
နိုင္ဦး-၁၁၉
http://muscleprofessor.blogspot.com/2015/05/fitness.html

တတိယအရြယ္ႏွင့္fitness

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...