စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ေကာသလမင္းအိပ္မက္ ၁၆ခ်က္”
 ေမး-(၁)။ ႏြားနက္ ၄ ေကာင္က ေဝွ႔ၾကမယ္ဆိုၿပီး အရပ္ေလးမ်က္ႏွာက မင္းရင္ျပင္ကိုလာကာ ႏြားေဝွ႔ပြဲကို
ၾကည့္ၾကမယ္လုိ႔ လူအမ်ား စုေဝးလာၾကတဲ့အခါေဝွ႔မယ္ဟန္ျပၿပီး ေအာ္ဟစ္ၾကံဳးဝါးကာ မေဝွ႔ဘဲသာ
ျပန္သြားၾကတယ္။

 ေျဖ-(၁)။ေနာင္အခါမွာ တရားမရွိတဲ့ မင္းဆင္းရဲေတြနဲ႔ တရားမရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕လက္ထက္မွာ၊ေလာက
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ၊ ကုသိုလ္နည္းၿပီး အကုသိုလ္မ်ားတဲ့အခါမွာ၊ ေလာက ပ်က္စီး ဆုတ္ယုတ္တဲ့အခါမွာ မိုးက ေကာင္းေကာင္း မရြာျဖစ္လိမ့္မယ္။
မိုးအေျခေတြ ျပတ္လိမ့္မယ္။ ေကာက္ပင္ေတြ ညိႇဳးလိမ့္မယ္။ အစားအစာ ရွားပါးလိမ့္မယ္။ မိုးရြာခ်င္သလိုလိုနဲ႔အရပ္ေလး မ်က္ႏွာက မိုးတိမ္ေတြ တက္လာကာ မိန္းမေတြက ေနပူမွာ ျဖန္႔လွန္းထားတဲ့ ေကာက္စပါးစသည္ မိုးစိုမွာ စိုးလုိ႔ အတြင္းကိုသြင္းၿပီးတဲ့အခါ၊ေယာက္်ားေတြက ေပါက္ျပား၊ျခင္းေတာင္းေတြကို လက္နဲ႔ကိုင္ယူၿပီး
ကန္သင္းတုတ္ဖုိ႔ ထြက္ၾကတဲ့အခါ ရြာမယ့္ဟန္ျပၿပီး ထစ္ခ်ံဳးကာ လွ်ပ္လက္ၿပီး မရြာဘဲသာ ေျပးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၂)။သစ္ပင္ငယ္၊ ျခံဳငယ္ေတြက ေျမႀကီးကို ခြဲၿပီး တစ္ထြာ၊တစ္ေတာင္ေလာက္ေတာင္ မေရာက္ဘဲသာ ပြင့္လည္း ပြင့္သီးလည္း သီးၾကတယ္။

 ေျဖ-(၂)။ေနာင္အခါမွာ သတၱဝါေတြဟာ ရာဂႀကီးၾကလိမ့္မယ္။ မိန္းမငယ္ေတြက အရြယ္မေရာက္ခင္မွာပဲ ေယာက္်ားနဲ႔သြားလာ ေဖာက္ျပားကာ ဥတုလာ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိျပီး
သား သမီးေတြနဲ႔တိုးပြားၾကလိမ့္မယ္။ သစ္ပင္ငယ္ေတြရဲ့ အပြင့္ပြင့္တာနဲ႔ ဥတုလာတာ တူလိမ့္မယ္။
အသီးသီးတာနဲ႔ သားသမီး ရတာ တူလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၃)။ႏြားမေတြက ဒီေန႔မွ ေမြးဖြားလာတဲ့ ႏြားေလးေတြရဲ႕ ႏုိ႔ကို စုိ႔ေနၾကတယ္။

 ေျဖ-(၃)။ေနာင္အခါမွာ သတၱဝါေတြဟာ မိဘ၊ေယာကၡမေယာက္်ား၊ေယာကၡမမိန္းမေတြအေပၚ
အရွက္မထားေတာ့ဘဲ၊ ကိုယ္တိုင္ပဲ ဥစၥာကို စီစဥ္ၾကကာအစားအစာ၊အဝတ္ေလာက္ေတာင္ ေပးခ်င္ေပးၾကမယ္။မေပးခ်င္ မေပးၾကဘူး။ မိအိုဖအို၊ေယာကၡမအိုေတြဟာခိုကိုးရာမဲ့ၾကလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္အလို မလိုက္ၾကေတာ့ဘူး။
ကေလးေတြကို ေက်နပ္ေစကာ အသက္ရွင္ၾကရလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၄)။ဝန္ကို ေဆာင္ႏုိင္တဲ့၊အရပ္အေမာင္း အလံုးအထည္ေကာင္းတဲ့ ႏြားႀကီးေတြကို
ထမ္းပိုးအဆင့္ဆင့္မွာ မတပ္ဘဲ၊ႏြားငယ္ေလးေတြကို ထမ္းပိုးမွာ ယွဥ္ကပ္ၾကတယ္။
ႏြားငယ္ေတြက ထမ္းပိုးကို မရုန္းႏုိင္လုိ႔ ထမ္းပိုးကို စြန္႔ကာ တည္ေနၾကတယ္။လွည္းေတြက မလွိမ့္ေတာ့ဘူး။

 ေျဖ-(၄)။ေနာင္အခါ တရားမရွိတဲ့ မင္းဆင္းရဲေတြဟာ ပညာရွိတဲ့.. အစဥ္အဆက္ ကြၽမ္းက်င္တဲ့၊
အလုပ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အမတ္ႀကီးေတြအား အေႁခြအရံမေပးဘဲ ထားၾကလိမ့္မယ္။
တရားဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ပညာရွိတဲ့၊ေျပာေရး ဆိုေရး ကြၽမ္းက်င္တဲ့
အမတ္အိုေတြကို မထားဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။အလြန္ငယ္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ အေႁခြအရံေပးၾကလိမ့္မယ္။
တရားဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ထားၾကလိမ့္မယ္။ လူငယ္ေတြက မင္းအလုပ္ေတြနဲ႔ သင့္တာ၊မသင့္တာကို
မသိၾကလုိ႔ အဲဒီအေႁခြအရံကို မခ်ီးေျမႇာက္ႏုိင္ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ မင္းအလုပ္ေတြကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ မစြမ္းႏုိင္လုိ႔ အလုပ္တာဝန္ ေတြကို စြန္႔ပစ္ၾကလိမ့္မယ္။
အေႁခြအရံကို မရတဲ့ ပညာရွိ အမတ္အိုေတြကလည္း အလုပ္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေပမယ့္
“သူတုိ႔နဲ႔ ငါတုိ႔မွာ အက်ဳိးမရွိ။ငါတုိ႔က ျပင္ပလူေတြပဲ။အတြင္း လူျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ သိၾကလိမ့္မယ္”
လုိ႔ ေတြးၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကိစၥေတြကို မလုပ္ဘဲ ေနၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ မင္းေတြမွာ
ဘက္ေပါင္းစံုဆုတ္ယုတ္ဖုိ႔သာျဖစ္လိမ့္မယ္။

 ေမး-(၅)။မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ရွိတဲ့ ျမင္းအား နံေဘးႏွစ္ဖက္က မုေယာႏံွကို ေပးၾကတယ္။ ျမင္းက မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္နဲ႔ စားေနတယ္။

 ေျဖ-(၅)။ေနာင္အခါမွာ တရားမရွိတဲ့ မင္းမိုက္ေတြက တရားမရွိတဲ့ လူေလာ္လည္ေတြကို တရားဆံုးျဖတ္တဲ့
ေနရာမွာ ထားၾကလိမ့္မယ္။ ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈေတြမွာအေလးမျပဳတဲ့ အဲဒီလူမိုက္ေတြက တရားသဘင္မွာ ထိုင္ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့အခါ တရားလို၊တရားခံ
ႏွစ္ဖက္လံုးထံကလက္ေဆာင္ကိုယူၿပီး စားၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၆)။လူအမ်ားက တစ္သိန္းတန္ ေရႊခြက္ကို သုတ္သင္ၿပီး“ဒီခြက္မွာ က်င္ငယ္ စြန္႔ပါ” လုိ႔ ေျမေခြးအိုတစ္ေကာင္အား ေပးတယ္။ ေျမေခြးအိုက အဲဒီေရႊခြက္မွာ က်င္ငယ္ စြန္႔တယ္။

 ေျဖ-(၆)။ေနာင္အခါ တရားမရွိတဲ့ ဇာတ္ညံ့မင္းေတြက ဇာတ္ေကာင္းတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းေတြကို စိုးရိမ္လုိ႔
အေႁခြအရံမေပးဘဲ ထားၾကလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးညံ့ေတြကိုသာ ေပးၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ အမ်ဳိးျမတ္ေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးယုတ္ေတြက အစိုးရၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက အသက္မေမြးႏုိင္ေတာ့လုိ႔ “သူတုိ႔ကိုမွီၿပီး အသက္ေမြးၾကမယ္” လုိ႔ ၾကံကာ
အမ်ဳိးညံ့ေတြအား သမီးေတြကို ေပးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၇)။ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က ႀကိဳးကို က်စ္က်စ္ၿပီး ေျခရင္းမွာ ထားတယ္။ သူထိုင္တဲ့ အင္းပ်င္ရဲ႕ေအာက္မွာ အိပ္ေနတဲ့၊ဆာေလာင္ေနတဲ့ ေျမေခြးမတစ္ေကာင္က
သူ မသိေအာင္ဘဲ အဲဒီ “ႀကိဳး”ကို စားတယ္။

 ေျဖ-(၇)။ေနာင္အခါမွာ မိန္းမေတြဟာ ေယာက္်ား၊ေသရည္အရက္၊အဆင္တန္ဆာ၊လမ္း၊အစားအစာေတြမွာ
ေလာ္လည္ၾကလိမ့္မယ္။ သီလမရွိ၊ အက်င့္ပ်က္ၾကလိမ့္မယ္။ လင္ေတြက လယ္ထြန္၊ႏြားေက်ာင္းစတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ၿပီး ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြထားတဲ့ဥစၥာေတြကို
လင္ငယ္ေတြနဲ႔အတူ ေသရည္အရက္ေသာက္ၾကလိမ့္မယ္။ ပန္းပန္၊နံ႔သာလိမ္း၊အလွျပင္ၾကလိမ့္မယ္။
အိမ္တြင္းက အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္ကိုေတာင္ မၾကည့္ဘဲ အိမ္အကာအရံရဲ႕ အေပၚဘက္ကေရာ၊အေပါက္ေတြကပါ လင္ငယ္ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကလိမ့္မယ္။
နက္ျဖန္ စိုက္ပ်ဳိးရမယ့္ မ်ဳိးေစ့ကိုေတာင္ ေထာင္းၿပီး ယာဂု၊ ထမင္း၊ ခဲဖြယ္ စသည္ေတြကို လုပ္ကာ ခဲစာၿပီး
ဥစၥာကို လုယူဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၈)။မင္းရဲ႕ တံခါးမွာ ေရမရွိတဲ့ အိုးေတြနဲ႔ ျခံရံထားတဲ့ ေရျပည့္အိုးႀကီးရွိတယ္။ အမ်ဳိးေလးပါးလံုးပဲ
အရပ္ ၈ မ်က္ႏွာက အိုးေတြ နဲ႔ ေရကို သယ္သယ္ယူလာၾကကာ ျပည့္ေနတဲ့ အိုးကိုပဲ ျဖည့္ၾကတယ္။
ေရက လွ်ံၿပီး က်တယ္။သူတုိ႔ကလည္း အဲဒီေရျပည့္အိုးႀကီးမွာပဲ ေရကိုထပ္ထပ္ေလာင္းၾကတယ္။
ေရမရွိတဲ့ အိုးေတြကိုေတာ့ ၾကည့္တဲ့သူေတြေတာင္ မရွိ။

 ေျဖ-(၈)။ ေနာင္အခါမွာ ေလာကဟာ ဆုတ္ယုတ္လိမ့္မယ္။ တိုင္းႏုိင္ငံဟာ ဩဇာမရွိ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
မင္းေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။ အစိုးရသူရဲ့ ဘ႑ာတိုက္မွာ အသျပာတစ္သိန္းမွ်ပဲ ရွိလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ဆင္းရဲသူေတြဟာ ဇနပုဒ္ေနသူ လူအားလံုးကို သူတုိ႔ အလုပ္ေတြကိုပဲ
အလုပ္ခိုင္းၾကလိမ့္မယ္။ အႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ လူေတြက ကိုယ့္အလုပ္ေတြကို စြန္႔ၿပီး မင္းေတြအတြက္သာ
ေကာက္ပဲသီးႏံွေတြကို စိုက္ပ်ဳိး၊ေစာင့္ေရွာက္၊ရိတ္ျဖတ္၊နင္းေခ်ကာ သြင္းၾကလိမ့္မယ္။ ၾကံခင္းေတြကိုလုပ္၊
စက္ယႏၲရားေတြကို လုပ္ၿပီး လည္ေစကာ တင္လဲစသည္ေတြကို ခ်က္ၾကလိမ့္မယ္။
ပန္းအာရာမ္၊သစ္သီးအာရာမ္ေတြကို လုပ္ၾကလိမ့္မယ္။အဲဒီကရလာတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏံွစသည္ေတြကို
ေဆာင္ယူကာ မင္းရဲ႕ ဘ႑ာတိုက္ကိုပဲ ျဖည့္ေပးၾကရလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေတြက ေဟာင္းေလာင္း
ျဖစ္ေနတဲ့ က်ီတိုက္ေတြကို ၾကည့္ေတာင္ မၾကည့္ႏုိင္ဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၉)။ေရကန္တစ္ကန္ ရွိတယ္။ အေရာင္ငါးမ်ဳိးရွိတဲ့ ၾကာေတြ ဖံုးထားတယ္။
နက္တယ္၊ အရပ္မ်က္ႏွာအားလံုးမွာ ဆိပ္ကမ္း ရွိတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း၊ေျခေလးေခ်ာင္းရွိတဲ့
သတၱဝါေတြ အဲဒီေရကန္မွာ သက္ဆင္းၿပီး ေရေသာက္ၾကတယ္။ ေရကန္ရဲ႕အလယ္မွာ ေရက
ၾကည္လင္ေနတယ္။ မေနာက္က်ဴ။

 ေျဖ-(၉)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြက တရားမရွိျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ အဂတိ လိုက္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ၾကလိမ့္မယ္။ တရားနဲ႔အညီ အဆံုးအျဖတ္ကို မေပးဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။
လာဘ္ယူၾကလိမ့္မယ္။ ဥစၥာမွာ ေလာ္လည္ၾကလိမ့္မယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အေပၚ ခႏၲီ ေမတၱာ၊ ကရုဏာမရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ ၾကမ္းၾကဳတ္၊ ၾကမ္းတမ္းၾကကာ
ၾကံစက္ထဲက ၾကံေခ်ာင္းေတြပမာ လူေတြကို ႏွိပ္စက္ကာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အခြန္အတုတ္ကို ျဖစ္ေစကာ
ဥစၥာကို ယူၾကလိမ့္မယ္။ အခြန္အတုတ္နဲ႔ ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ လူေတြက ဘာကိုမွ မေပးႏုိင္လုိ႔ ရြာ နိဂံုးစသည္တုိ႔ကို စြန္႔ပစ္ကာပစၥႏၲရဇ္ကို သြားကာေနၾကလိမ့္မယ္။
ေမး-(၁၀)။ထမင္းအိုးႀကီးတစ္အိုးနဲ႔ပဲ ထမင္းကို ခ်က္တဲ့အခါ မက်က္ေသးတာကို မက်က္ေသးဘူးလုိ႔ စိစစ္ေဝဖန္ၿပီးထားသလို က်က္တာထဲမွာေတာ့ တစ္ပိုင္းမွာ
အလြန္ေပ်ာ့ေနတာ၊ တစ္ပိုင္းမွာ မနပ္ေသးတာ၊ တစ္ပိုင္းမွာ အလြန္က်က္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။

 ေျဖ-(၁၀)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြက တရားမရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ မင္းေတြ တရားမရွိရင္ မင္းအမတ္ေတြ၊ပုဏၰား သူႂကြယ္ေတြ၊နိဂံုး ဇနပုဒ္သားေတြအျပင္၊ရဟန္း ပုဏၰားကစၿပီး
လူအားလံုးဟာ တရားမရွိ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္ အေစာင့္နတ္၊ပူေဇာ္ပသမႈ ခံယူတဲ့နတ္၊
သစ္ပင္ေစာင့္နတ္၊အာကာသဇိုးနတ္ေတြဟာလည္း တရားမရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ တရားမရွိတဲ့ မင္းေတြရဲ႕
ႏုိင္ငံမွာ ေလေတြ မမွန္ဘဲ ၾကမ္းတမ္းမယ္။ ေလေတြက အာကာသဇိုးနတ္ေတြရဲ့ ဗိမာန္ေတြကို
လႈပ္ေစလိမ့္မယ္။ လႈပ္ရင္ နတ္ေတြစိတ္ဆိုးလုိ႔မိုးကို ရြာခြင့္မေပးဘဲ ထားလိမ့္မယ္။
ရြာေပမယ့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မရြာ၊ ေနရာတကာမွာ လယ္ထြန္၊ ေကာက္စိုက္မႈအား ေက်းဇူးျပဳၿပီးမရြာျဖစ္လိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံမွာလိုပဲ ဇနပုဒ္၊ရြာ၊တစ္ဖက္ဆည္
တစ္ဖက္အိုင္ ေတြမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မရြာျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဆည္ရဲ့အထက္ပိုင္းမွာ ရြာရင္ ေအာက္ပိုင္းမွာမရြာ။ေအာက္ပိုင္းမွာ ရြာရင္ အထက္ပိုင္းက မရြာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
တစ္ပိုင္းက ေကာက္ပင္က မိုးရြာလြန္းလုိ႔ ပ်က္စီးမယ္။တစ္ပိုင္းက မရြာလုိ႔ ညိႇဳးလိမ့္မယ္။
တစ္ပိုင္းက ေကာင္းေကာင္း မိုးရြာလုိ႔ စပါးရလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုပဲ မင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ႏုိင္ငံမွာ စိုက္တဲ့
ေကာက္ပင္ေတြဟာ ၃ မ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၁)။တစ္သိန္းတန္ စႏၵကူးအႏွစ္ကို
ရက္တက္ပုပ္ရည္နဲ႔ ေရာင္းတယ္။

 ေျဖ-(၁၁)။ေနာင္အခါမွာ ရဟန္းေတြအမ်ားစုဟာ ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလာ္လည္ၾကလိမ့္မယ္။
အရွက္မရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ ငါဘုရားက ပစၥည္းအေပၚ ေလာ္လည္မႈကို ႏွိမ္နင္းၿပီး ေဟာထားတဲ့
တရားေဒသနာကို ရဟန္းေတြက သကၤန္းစတဲ့ ပစၥည္းေလးပါး အတြက္ သူတစ္ပါးေတြအား တရားေဟာၾကလိမ့္မယ္။ ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ေတြေဝေနတဲ့အတြက္ သံသရာက
ထြက္ေျမာက္ေရးဘက္မွာတည္ကာ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ၿပီး တရားမေဟာႏုိင္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ သက္သက္
သဒၶါျပည့္စံုမႈနဲ႔ အသံေကာင္းကို ၾကားနာရလုိ႔ အဖိုးႀကီးတဲ့ သကၤန္းစတာေတြကို လွဴၾကလိမ့္မယ္လုိ႔
ရည္ရြယ္ကာ ေဟာၾကလိမ့္မယ္။အျခားသူေတြကလမ္းအၾကား၊ လမ္းဆံုလမ္းခြ၊မင္းတံခါးစတဲ့
အရပ္ေတြမွာထိုင္ကာ တစ္က်ပ္၊ငါးမူး၊ တစ္မတ္၊  တစ္ပဲ စတာေတြကိုအမွီျပဳကာ ေဟာၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၂)။အခ်ည္းႏွီးဘူးေတြက ေရမွာ နစ္ျမဳပ္ေနၾကတယ္။
ေျဖ-(၁၂)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြက ဇာတ္နဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့
အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြအား အေႁခြအရံကို မေပးဘဲ အမ်ဳိးညံ့သူေတြအားသာ ေပးၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးညံ့သူေတြက အစိုးရၾကလုိ႔ အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။ မင္းရဲ့ မ်က္ေမွာက္၊အမတ္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္၊တရားဆံုးျဖတ္ရာေနရာေတြမွာ အခ်ည္းႏွီးဘူးေတာင္းနဲ႔တူတဲ့
အမ်ဳိးညံ့ေတြရဲ႕ စကားသာ နစ္ဝင္ၿပီးတည္ေနသလို
မလႈပ္မရွား တည္ၾကလိမ့္မယ္။ သံဃာ့အစည္း အေဝးေတြမွာလည္း သံဃာ့ကံ၊ဂိုဏ္းကံ
ေနရာေတြမွာေနရာ သပိတ္၊သကၤန္း၊ပရိဝုဏ္စတဲ့အဆံုးအျဖတ္ ေနရာေတြမွာပါ သီလမရွိတဲ့ ယုတ္မာသူေတြရဲ႕စကားဟာ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္။ အရွက္ရွိတဲ့
လဇၨီရဟန္းေတြရဲ႕ စကားဟာ မေအာင္ျမင္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၃)။အလြန္ႀကီးတဲ့ အိမ္အထြတ္ေလာက္ရွိတဲ့ တစ္ခဲနက္ေက်ာက္တံုးဟာ ေလွလိုပဲ ေရမွာ ေပၚေနတယ္။

 ေျဖ-(၁၃)။ေနာင္အခါမွာ တရားမရွိတဲ့မင္းေတြကအမ်ဳိးညံ့သူေတြအား အေႁခြအရံကို ေပးၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးညံ့သူေတြက အစိုးရၾကလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြအေပၚ ဘယ္သူကမွ အေလးျပဳၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ အမ်ဳိးညံ့သူေတြအေပၚသာ
အေလးျပဳၾကလိမ့္မယ္။ မင္းရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္၊အမတ္ေတြရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္၊ တရားဆံုးျဖတ္ရာေနရာေတြမွာ ဆံုးျဖတ္မႈ ကြၽမ္းက်င္တဲ့၊ တစ္ခဲနက္ေက်ာက္တံုးနဲ႔တူတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြရဲ႕ စကားဟာ
အရာမေရာက္ျဖစ္လိမ့္မယ္။
“ဒီလူေတြ ဘာကို ေျပာေနတာလဲ”လုိ႔ ပ်က္ရယ္မႈကိုျပဳၾကလိမ့္မယ္။ ရဟန္းအစည္းအေဝးေတြမွာလည္း
ဆိုခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနရာေတြမွာ သီလကို ခ်စ္တဲ့ ရဟန္းေတြကို အေလးျပဳစရာလုိ႔ မထင္မွတ္ဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။
ရဟန္းေကာင္းေတြရဲ႕ စကားဟာ အရာမေရာက္ဘဲ ရွိလိမ့္မယ္။
ေမး-(၁၄)။သစ္မည္စည္ပြင့္ငယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ဖားမေတြက အလြန္ႀကီးတဲ့ ေႁမြေဟာက္ေတြကို အဟုန္နဲ႔ လိုက္ၿပီးၾကာရိုးေတြလိုျဖတ္ျဖတ္ၿပီး အသားကိုစားကာ မ်ဳိေနၾကတယ္။

 ေျဖ-(၁၄)။ေနာင္အခါမွာ လူေတြဟာ ရာဂႀကီးၿပီး ကိေလသာအလိုကို လိုက္ၾကလိမ့္မယ္။ အလြန္ငယ္တဲ့ မယားေတြရဲ႕အလိုကို လိုက္ၾကလိမ့္မယ္။ အိမ္က ကြၽန္၊အလုပ္သမား
စတာေတြ.. ႏြား၊ကြၽဲစတာေတြနဲ႔ ေရႊေငြဟာလည္းမယားငယ္ငယ္ေလးေတြနဲ႔သာ ဆက္စပ္လိမ့္မယ္။
“ေရႊေငြနဲ႔ အပိုင္းအျခားစတာေတြဟာ ဘယ္မွာလဲ”လုိ႔ေမးရင္ “ရွိခ်င္ရာမွာ ရွိပါေစ၊ သင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေနလုိ႔ ဘာအက်ဳိးရွိမွာလဲ၊ သင္ဟာ ငါ့ရဲ႕အိမ္မွာ ရွိတာကိုေရာ၊
မရွိတာကိုပါ သိလိုသလား” လုိ႔ ေျပာၿပီး နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြနဲ႔ဆဲေရးကာ ႏွဳတ္လွံထိုး၍ သူ႔အလိုလိုက္ေအာင္ လုပ္ၿပီး စိုးမိုးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၅)။မသူေတာ္အက်င့္ ၁ဝ ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ရြာမွာ က်က္စားတဲ့ က်ီးကို ေရႊဟသၤာမင္းေတြက ဝိုင္းရံေနတယ္။
ေျဖ-(၁၅)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြဟာ ဆင္စီးအတတ္စသည္မွာမကြၽမ္းက်င္ၾကလုိ႔စစ္တိုက္ရာေတြမွာ ေၾကာက္ရံြ႕ၾကလိမ့္မယ္။
မင္းေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ မင္းစည္းစိမ္ပ်က္စီးသြားမွာ ေၾကာက္ၾကလုိ႔ ဇာတ္တူအမ်ဳိးေကာင္းသားတုိ႔အား
အစိုးရမႈကို မေပးဘဲ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေျခရင္းအလုပ္အေကြၽး၊ေရခ်ဳိးေပးသူ၊ဆတၱာသည္စသည္ေတြအား
အစိုးရမႈကို ေပးၾကလိမ့္မယ္။ ဇာတ္၊အႏြယ္နဲ႔ ျပည့္စံုၾကတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြက
မင္းမ်ဳိးမွာ ေထာက္တည္မွီခိုရာ မရၾကလုိ႔ အသက္ေမြးဖုိ႔မတတ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အစိုးရမွဳမွာ တည္ေနၾကတဲ့
ဇာတ္ညံ့ေတြကို လုပ္ေကြၽးကာ လွည့္လည္ၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၆)။သိုးေတြက က်ားသစ္ေတြကို ေနာက္ကလိုက္ကာ ကြၽတ္ကြၽတ္ျမည္ေအာင္ ဝါးစားေနၾကတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ေနတဲ့ အျခားဝံပုေလြေတြက သိုးေတြကို အေဝးကပဲ ျမင္ကာ သိုးေတြ ကို
ေၾကာက္လုိ႔ ေျပးၿပီး ခ်ံဳရွဳပ္စတဲ့ အရပ္ေတြကို ဝင္ကာ ပုန္းေအာင္းေနၾကတယ္။

 ေျဖ-(၁၆)။ေနာင္အခါမွာ အမ်ဳိးညံ့သူေတြက မင္းနဲ႔အကြ်မ္းဝင္သူေတြ ျဖစ္ကာ အစိုးရၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက မထင္မရွား ျဖစ္ကာ ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။မင္းနဲ႔အကြၽမ္းဝင္တဲ့ အမ်ဳိးညံ့ေတြ က မင္းကို
သူတုိ႔စကား လိုက္နာေစကာ ဆံုးျဖတ္ရာေနရာ စသည္ေတြမွာ အားေကာင္းလာၿပီး အမ်ဳိးျမတ္သူေတြရဲ့
အစဥ္အဆက္က လာတဲ့လယ္၊ယာစသည္ေတြကို“ဒါေတြဟာ ငါတုိ႔ဥစၥာေတြပဲ” လုိ႔ တရားစြဲၿပီး
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက “သင္တုိ႔ဟာ မဟုတ္၊ ငါတုိ႔ဟာပဲ” လုိ႔ လာၿပီး တရားဆံုးျဖတ္ရာေနရာ စသည္ေတြမွာ
ျငင္းခံုၾကတဲ့အခါ ႀကိမ္၊ႏြယ္စသည္ေတြနဲ႔ ရုိက္ပုတ္ေစကာ လည္ပင္းကုိကုိင္ၿပီး ဆြဲထုတ္ေစၾကတယ္။
“ကုိယ့္ပမာဏကုိ မသိၾကဘူး။ငါတုိ႔နဲ႔ ျငင္းခံုၾကတယ္။အခု သင္တုိ႔ကို မင္းအားေျပာၿပီး လက္ေျချဖတ္ျခင္း
စသည္တုိ႔ကို ျပဳေစၾကမယ္”လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၾကတယ္။အမ်ဳိးညံ့သူတုိ႔ကို အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက ေၾကာက္လုိ႔
သူတုိ႔ရဲ႕ ဥစၥာေတြကို “သင္တုိ႔ရဲ႕ ဥစၥာေတြကို ယူၾကပါ” လုိ႔ အပ္ႏွင္းၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕အိမ္ကို ဝင္ကာ အိပ္ေနၾကလိမ့္မယ္။ ရဟန္းယုတ္ေတြကလည္း သီလကိုခ်စ္တဲ့ ရဟန္းေတြကို
ႀကိဳက္သလို ညႇဥ္းဆဲၾကလိမ့္မယ္။ ရဟန္းေကာင္းေတြဟာ ခိုကိုးရာကို မရၾကလို ေတာကို ဝင္ၿပီး၊ေတာရွဳပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ပုန္းေအာင္းၾကရလိမ့္မယ္။ ။

【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist Association】
-【ဇာတက၊ ႒၊ ပ၊၂၅၅–၃၆၃ထိ】
-【သာမေဏေက်ာ္ဆရာေတာ္ဦးဓမၼိကာလကၤာရာဘိဝံသ-သာမေဏေက်ာ္ မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတုိက္】
Posted by►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
https://web.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.322278357782183.93

တစ္ရက္ကို ၉ နာရီထက္ ပိုအိပ္က အသက္တိုသာမန္လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ရက္ကို ၉ နာရီထက္ ပိုအိပ္ရင္ အသက္တိုေၾကာင္း ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မွ စာတမ္းထုတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ယင္းအတြက္ လူဦးေရ ၂သိန္းခြဲဝန္းက်င္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႔ ေနထိုင္မွု ပံုစံကို စစ္တမ္းေကာက္ ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္လူတစ္ေယာက္ဟာ ၆ နာရီကေန ၈ နာရီဝန္းက်င္အထိသာ အိပ္သင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းထက္ပုိသြားရင္ ကိုယ္ခႏၶာကို ေလးလံထုိင္းမွိုင္းေစျပီး က်န္းမာေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ တစ္ရက္ကို ၆ နာရီထက္ပုိၾကာၾကာ ထိုင္ျခင္း၊ တစ္ပတ္ကို မိနစ္ ၁၅၀ ေအာာက္သာ အားကစား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကလည္း အသက္တိုေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း သံုးခုစလံုးကို ေပါင္းလိုက္မယ္ဆုိရင္ သာမန္ က်န္းမာေနသူတစ္ေယာက္ထက္ အသက္ ၄ ဆ ေတာင္ တုိႏုိ္င္ေခ် ပိုမ်ားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

က်န္းမာေရးေကာင္းမွ က်န္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေကာင္းမြန္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ မိမိက်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္တန္ဖိုးထားၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
.
Ref: medic-fact
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

https://web.facebook.com/YoYarLay/photos/a.247917771918149.56547.171647766211817/995371657172753/?type=3&theater 

မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းနက္ တစ္ျခမ္းေရႊေရာင္ရွိတဲ့ေၾကာင္


Venus လို႔အမည္ရတဲ့ ေၾကာင္ဟာ ထူးျခားစြာပဲ မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းဟာ အနက္ေရာင္ ျဖစ္ျပီး တစ္ျခမ္းဟာ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္အေရာင္ ေရႊေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာ ႏွစ္ခုနဲ႔ ေၾကာင္ (Two Faced Cat) လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ျပီး အသက္ ၅ ႏွစ္သား ဝန္းက်င္ ရွိပါျပီ။

မ်က္ႏွာဘယ္ဘက္ျခမ္းက အနက္ေရာင္ျဖစ္ျပီး မ်က္ႏွာ ညာဘက္ျခမ္း
ကေတာ့ ေရႊေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က အေရာင္ ကြဲျပားမွုဟာ မသိသာေပမယ့္ မ်က္ႏွာက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး သိသာေနပါတယ္။ တစ္ဖက္က အနက္ေရာင္ ေတာက္ေတာက္ ျဖစ္ေနျပီး မ်က္လံုးက အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊေရာင္ မ်က္ႏွာဘက္အျခမ္း က်ေတာ့ အျပာေရာင္ မ်က္လံုးနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လ ကုန္ပိုင္းက ပုိင္ရွင္ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ျပီး အင္တာနက္မွာ လူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္က ဇီေဝေဗဒပညာရွင္၊ ပေရာဖက္ဆာမ်ား ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္း ေၾကာင္ဟာ ဇီိဝလကၡဏာေဆာင္ ဓာတုပစၥည္း (DNA) ႏွစ္မ်ိဳးေတာင္ ပိုင္ဆိုင္ ထား ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သာမန္ေၾကာင္ တစ္ေကာင္က ေပါက္ဖြားေပ မယ့္ DNA ႏွစ္ခု ပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုထူးျခားခ်က္မ်ားရွိလု႔ိ သူ႔ကို Venus လို႔အမည္ေပးထားျပီး ထူးျခားေသာ အသြင္အျပင္ကို ပိုင္ဆိုင္သူ - Chimera လို႔ အမႊမ္းတင္ ေခၚဆုိ ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: NGC
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)
 
https://web.facebook.com/YoYarLay/posts/995379163838669

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မျဖစ္ခင္ စြန္႔လႊတ္ရမယ့္ အက်င့္ဆိုး ၁၀ ခု


ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးမွာ အက်င့္ဆိုးေတြရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ားစုဟာ အဲဒီအက်င့္ဆိုးေတြကို ေရာင့္ရဲစြာနဲ႔ပဲ အနာဂတ္ကို သယ္ေဆာင္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အဲဒီအက်င့္ဆိုးေတြက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အလုပ္မွာ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစပါတယ္။

သင္ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းထားရင္ေတာ့ အားလံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရေတာ့မွာပါ။ သင့္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ရွိၿပီ၊ လြတ္လပ္မႈရွိၿပီ။ ဒါပေမယ့္ သင္ခ်ရမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့ အက်င့္ေတြအေပၚမွာ သင္ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ခံရေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ကို လံုးလံုးမေရာက္ေသးခင္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်င့္ဆိုး ၁၀ ခုကို ဖယ္ရွားဖို႔လိုပါတယ္။

၁။ တစ္ေန႔တာအတြက္ အစီအစဥ္မဆြဲထားျခင္း။

သင္တစ္ေန႔တာအတြက္ ဦးစားေပးဘာလဲဆိုတာ မသိရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ ဘာေတြလုပ္မယ္ဆိုတာကို ႀကိတင္အစီအစဥ္ဆြဲထားရပါမယ္။ ၿပီးေနာက္ အေရးႀကီးမႈအေပၚမူတည္ၿပီး အလုပ္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲရပါမယ္။
(ေအာင္ျမင္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေန႔စဥ္လုပ္ေလ့ရွိေသာ အေလ့အက်င့္ ၁၅ ခု - http://wp.me/p6uOtD-6L)

၂။ အီးေမးလ္ေတြေရာက္လာတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္စာပို႔ျခင္း။

ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္တာဟာ ေကာင္းတဲ့အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ေပမယ္လို႔ တစ္ေန႔လံုး လာမွ်အီးေမးလ္ႀကီးပဲ ျပန္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ အလုပ္ေတြကို ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ဆြဲပါ။ လာသမွ် အီးေမးလ္ေတြက သင့္ကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

၃။ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏုိင္မႈမရွိျခင္း။

အီးေမးလ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စကားေျပာရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိေရာက္မႈမရွိရင္ေတာ့ တစ္ေန႔တာအလုပ္လုပ္ရာမွာ အဆင္ေျပေတာ့မွာမဟုတ္ပါ။ အဲဒါက သင့္ကို ေခါင္းကိုက္ေစမွာျဖစ္ၿပီး သင့္လုပ္ငန္းကိုလဲ ထိခိုက္ေစမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို ေလ့လာၿပီး အလွ်င္းသင့္သလို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လုပ္ပါတယ္။ မေလာပါနဲ႔။ ကိုယ္ဆိုလိုခ်င္တာကို ေသခ်ာစြာေတြးၿပီးမွာ ေျပာပါ။
(ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ စကားေျပာဆိုသူ - http://wp.me/p6uOtD-P)

၄။ ေဘာင္ခြက္ထဲမွာသာ အလုပ္လုပ္ျခင္း။

ေန႔စဥ္ပံုမွန္အေလ့အက်င့္ေတြဟာ အလုပ္တြင္က်ယ္ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေန႔စဥ္လုပ္ရမယ္အလုပ္ေတြအတြက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔စဥ္ေဘာင္ထဲမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိသြင္းလိုက္မိရင္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ေတြ႕လာတဲ့ါခါမွာ အခက္အခဲျဖစ္သြားမွာပါ။ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ အေျခအေနကိုလုိက္ၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေျပာင္းလဲတတ္ရပါမယ္။

၅။ နားခ်ိန္မရွိ အလုပ္ကို တရစပ္လုပ္ျခင္း။

အနားမယူဘဲ ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္ေတြပိုၿပီးမယ္လို႔ ထင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရစပ္လုပ္လို႔ ပိုရလာတဲ့ တစ္နာရီႏွစ္နာရီထက္ သင့္ရဲ႕ အင္းအားေတြဆံုးရံႈးသြားတာက ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေျခာက္နာရီေလာက္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ ရွစ္နာရီေလာက္ဆက္တိုက္ အပင္ပန္းခံလုပ္တာထက္ ပိုအက်ိဳးရွိပါတယ္။
(ဇီ၀စည္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း… http://wp.me/p6uOtD-6r)

၆။ ေနာက္က်ျခင္း။

၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ အီးေမးလ္ကို ဆယ္မိနစ္ေလာက္ေနာက္က်ၿပီးမွ ဖတ္မိတာဟာ သိပ္အေရးမႀကိးေပမယ့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္သာဆိုရင္ေတာ့ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ေနာက္က်ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ပံုရိပ္ကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ သင့္ရဲက အလုပ္အခ်ိန္ဇယားကို ႀကိဳက္သလိုဆြဲပါ။ သို႔ေသာ္ ခ်ိန္းဆိုထားၿပီဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္မီသြားပါ။

၇။ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြကို အေနာက္သို႔ေရြ႕ျခင္း။

ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းမလုပ္ပဲ ဟိုေရြ႕ဒီေရြ႕လုပ္ျခင္းဟာ အေျခအေနေတြကို ဆိုး၀ါးေစပါတယ္။ သင္မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အျခားတစ္ဦးကို လႊဲေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အကူအညီကို ရွာေဖြပါ။ ေဘးဖယ္မထားပါနဲ႕။
(သင့္ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရိုက္ခ်ိဳးပစ္မယ့္ အေတြးငါးခု http://wp.me/p6uOtD-5P)

၈။ ခက္ခဲတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသားမခ်ျခင္း။

သင့္ရဲ႕လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ခ်ရတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ ခ်ရမယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေရအတြက္ေလာက္ မ်ားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ခက္ခဲတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုတာ ေတြ႕ကို ေတြ႕ရမွာပါ။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လံုး၀မခ်တာထက္ မမွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မိရင္ေတာင္ ပိုေကာင္းမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနတဲ့ အေလ့အက်င့္ကို ေရွာင္ဖို႔လိုပါတယ္။
(ခ်မ္းသာလာဖို႔ ေန႔စဥ္အေလ့အက်င့္ ဆယ္ခ်က္ - http://wp.me/p6uOtD-54)

၉။ ျငင္းပယ္မႈမရွိျခင္း။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ၀န္ထမ္းငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ ျငင္းပယ္ျခင္းဆိုတာ မလုပ္သင့္တဲ့အရာလို႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟုတ္ကဲ့ လို႔ ေျပာတတ္တဲ့အက်င့္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ စြဲကပ္လာခဲ့တာပါ။ ေဖာက္သည္တိုင္း ကိုယ္က လက္ခံသင့္သည္ မဟုတ္ပါ။ ၀န္ထမ္းတိုင္းလည္း ခန္႔သင့္သည္မဟုတ္ပါ။ အိုင္ဒီယာတိုင္းလည္း မလုပ္သင့္ပါ။

၁၀။ အလုပ္အမ်ားအျပားကို တၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ျခင္း။

အလုပ္အမ်ားအျပားကို တၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ရင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမယ္လို႔ ထင္စရာရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သင့္ရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို ထိခိုက္ေစၿပီးေတာ့ အလုပ္လည္းၿပီးမွာမဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ တခ်ိန္ထဲမွာ အခုခုကို အာရံုစူးစိုက္ၿပီးလုပ္သင့္ပါတယ္။


(စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြရဲ႕ ဥပေဒသငါးရပ္။ - http://wp.me/s6uOtD-311)


https://web.facebook.com/myanmaentrepreneurs/photos/a.1427500567529655.1073741

မိခင္နဲ႔တူေသာ ဇနီးကမာၻေပၚမွာ မိခင္ဆိုတာ တစ္ေယာက္ပဲ ရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မိခင္နဲ႔ တူေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို သင့္ရဲ႕ ဇနီးအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္သူအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ရရိွပိုင္ဆိုင္ထားတယ္ ဆိုရင္ အလြန္မွ ကံေကာင္းပါေပတယ္။

၁) စိတ္ပူတတ္ျခင္း

တစ္စံုတစ္ခု ဆိုရင္ မိခင္တစ္ေယာက္ စိတ္ပူပန္တတ္သလို အမ်ိဳသမီးေတြဟာ စိတ္ပူပန္တတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔၏ အိမ္ေထာင္ဘက္မွာ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေနမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ဟာ မိခင္တစ္ေယာက္နွင့္ အလားသ႑န္တူပါေပတယ္။

၂) ၾကင္နာ၊ ယုယ ျမတ္ႏိုးျခင္း

တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မိမိ၏ ခင္ပြန္းအေပၚ ၾကင္နာ၊ ယုယ ျမတ္ႏိုးတာဟာ တစ္ခါတစ္ေလ အတိုင္းအထက္အလြန္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ထိုသူတို႔ဟာလည္း မိခင္တစ္ေယာက္ သားသမီးအေပၚ ၾကင္နာ၊ ယုယ
ျမတ္ႏိုးျခင္းေတြနဲ႔ ဆင္တူပါေပတယ္။

၃) အခက္အခဲေတြကို ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္း

မိမိ၏ ခင္ပြန္းမွာ အခက္အခဲျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ အားေပး ႏွစ္သိမ့္ကာ အခက္အခဲေတြကို ကူညီျပီး ေျဖရွင္းေပးတတ္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း မ်ားစြာရိွပါတယ္။

၄) ေပးဆပ္မႈနဲ႔သာ ခ်စ္ျခင္း

မိခင္ေတြဟာ သားသမီးေတြကို ခ်စ္တဲ့ အခ်စ္ဟာ ရယူလိုစိတ္ လံုးဝ မပါပါဘူး။ ဒီလိုပဲ မိခင္နဲ႔တူေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာလည္း မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ အမ်ိဳးသားအေပၚမွာ ရယူလိုစိတ္ မရိွဘဲ ေပးဆပ္မႈနဲ႔ ခ်စ္ၾကပါတယ္။

၅) စိတ္ညစ္မႈေတြကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

မိမိ၏ ခင္ပြန္းတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ စိတ္ထိခိုက္ေနမယ္ဆိုရင္ အတတ္နိုင္ဆံုး စိတ္ညစ္မႈေတြကို ဖယ္ရွားေပးနိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကတယ္။ မိခင္နဲ႔တူေသာ မိန္းမေတြဟာ ခင္ပြန္းသည္ စိတ္ညစ္ေနရင္ သူတို႔လည္း မေပ်ာ္တတ္ၾကပါဘူး။

ဓာတ္ပံု - wikihow
ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)

https://web.facebook.com/YoYarLay/photos/a.247917771918149.56547.171647766211817/995830220460230/?type=3&theater 

ေငြနည္းနည္းနဲ႔ အလုပ္စလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သိထားသင့္တဲ့ နည္းလမ္းရွစ္ခု


စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ စီးပြားေရးအိုင္ဒီယာမ်ား ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားမရွိတာေၾကာင့္ ေရွ႕မဆက္ၾကေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔မွာ ရင္းႏွီးေငြ မရွိရင္ပဲ ေျခတလွမ္းေတာင္မွ ဆက္မလွမ္းႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း လုပ္ငန္းသစ္မ်ားဟာ ေဒၚလာ မီလ်ံနဲ႕ခ်ီၿပီးေတာ့ စြန္႔စားရင္းႏွီးတဲ့လုပ္ငန္းေတြကေန ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေတြ ရေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္မၾကားလိုက္တာကေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းမွာ က်ရံႈးသြားၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးထားတဲ့ မီလ်ံခ်ီေဒၚလာေတြဟာလည္း မီးရႈိ႕လိုက္သလို ဆံုးရံႈးသြားပါတယ္။

သင့္မွာ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိရွိ ပထမခ်င္းအိုင္ဒီယာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ စီမံကိန္းခ်တာသာ မေကာင္းခဲ့ရင္ အဲဒီေငြေတြဟာ သင့္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အိုင္ဒီယာေကာင္းေကာင္းရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေငြနည္းနည္းပဲရွိတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒီအေၾကာင္းေလးနဲ႔ေတာ့ သင့္အိပ္မက္ေတြကို ရပ္မပစ္လိုက္ပါနဲ႕။ အိမ္ခ်ိန္မရလိုက္တဲ့ ေန႔ေတြလည္းရွိေကာင္းရွိမယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြလည္း အလူအလိမ့္ ခံစားမယ္။ ဒါေပမယ္ လုိခ်င္စိတ္ျပင္းျပေနရင္ေတာ့ တခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာမွာပါ။

လုပ္ငန္းသစ္စတင္ဖို႔အတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ ရင္းႏွီးေငြနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းရွစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

၁။ သင္ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ပါ။

သင္သိပ္မကၽြမ္းက်င္တဲ့ နယ္ပယ္က အလုပ္ကို စြန္႔စားၿပီးစတင္မယ့္အစား သင္ေသခ်ာသိတဲ့၊ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိတဲ့ လုပ္ငန္းကို လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားပါ။ အျပင္ကိုအားကိုးေနရတာ ေလ်ာ့ႏုိင္ေလ သင့္အတြက္ ေကာင္းေလပါပဲ။ သင္ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသား အလုပ္ကိုသာလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အတိုင္ပင္ခံခေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သလို ကုန္က်စာရိတ္လည္း ေလ်ာ့ႏိုင္မွာပါ။
စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈတခုတည္းက လံုေလာက္တဲ့ အရင္းအႏွီးျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္။

၂။ သင္ဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာ အားလံုးကို ေၾကျငာပါ။

သင့္ရဲ႕ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ စတဲ့သူေတြအားလံုးကို သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းသစ္အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ဖုန္းေခၚပါ၊ မတ္ေဆ့ခ်္ပို႔ပါ။ သင့္ရဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ တင္ပါ။ သင့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ မိသားစုကလည္း သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအေၾကာင္း တျခားသူေတြကို ထပ္ဆင့္ေျပာျပႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီ အေျခခံက်တဲ့ မားကက္တင္းနည္းလမ္းက သင့္အေၾကာင္းကို လူအမ်ားႀကီး သိသြားေစႏိုင္ပါတယ္။

၃။ မလိုအပ္တဲ့ အသံုးအစြဲေတြ ေလ်ာ့ခ်ပါ။

သင္ကုန္က်စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနမွာပါ။ အဲဒီအထဲမွာ တခ်ိဳ႕ကုန္က်စာရိတ္ေတြက ေရွာင္လႊဲလို႔ကို မရပါဘူး။ သင္ေရွာင္လႊဲလို႔ရတာကေတာ့ ပိုမသံုးမိဖို႔ပါပဲ။ ဥပမာ - သင့္ရဲ႕ လိပ္စာကဒ္ကို ၾကည့္ပါ။ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေလာက္သံုးလို႔ သတၱဳနဲ႕လုပ္ထားတဲ့ လိပ္စာကဒ္ ၅၀၀ ကိုလုပ္မလား (ဒါမွမဟုတ္) ဆယ္ေဒၚလာေလာက္ပဲကုန္မယ့္ ပံုမွန္လိပ္စာကဒ္ ၅၀၀ ကိုယူမလား။ ေခၽြေခၽြတာတာနဲ႔ စတင္ျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ က်ရံႈးမႈကို ကြဲျပားေစႏုိင္မွာပါ။

၄။ အေႂကြး၀ယ္ကဒ္ေတြေၾကာင့္ အေႂကြးႏြံမနစ္ပါေစနဲ႕။

အေႂကြး၀ယ္ကဒ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းသစ္စလုပ္တဲ့အခါမွာ စမတ္က်က်သံုးတတ္ရင္ အေတာ္အသံုး၀င္သလို အသံုးမတတ္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္သတ္ေသတာနဲ႕ တူေနပါတယ္။ ရံုးသစ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြ၊ ဖုန္း နဲ႔ အျခားေသာ အသံုးအေဆာင္ေတြ တခဏအတြင္း လိုအပ္လာမွာပါ။ ဒီ ကုန္က်စာရိတ္အားလံုးကို အေႂကြး၀ယ္ကဒ္နဲ႔ တၿပိဳင္နက္၀ယ္လိုက္မယ့္အစား ကုမၸဏီရဲ႕ ၀င္ေငြေပၚမူတည္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္း၀ယ္ယူသင့္ပါတယ္။ အေႂကြးေၾကာင့္ရလာမယ့္ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ ပင္ပန္းမႈေတြသာမရွိရင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားပါလိမ့္မယ္။

၅။ ေငြလက္ခံတဲ့ ပံုစံေၾကာင့္ ဒုကၡမေရာက္ပါေစနဲ႔။

၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့လုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လက္လီေရာင္းခ်တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေငြလက္ခံေပးေခ်မႈပံုစံကို ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက်လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ သင့္လုပ္ငန္းဟာ တလ၊ ႏွစ္လေလာက္အထိ ေငြမေဖာ္ႏိုင္ေသးပဲ ရပ္တည္ႏုိင္ပါသလား။ ေဖာက္သည္ေတြ ေပးလိုတဲ့အတိုင္းမလုပ္ဘဲ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအဆင္ေျပမယ့္ ပံုစံကိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္ ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိပါလိမ့္မယ္

၆။ နဖူးကေခၽြး ေျခမက်ေလာက္တဲ့အထိ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ အရင္းတည္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခု စလုပ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္ဆိုတာ နံနက္ ၉ ညေန ၅ မဟုတ္ပါဘူး။ အိပ္ခ်ိန္ကလြဲလို႔ က်န္တဲ့အခ်ိန္အားလံုးပါ။ လုပ္ရတာေတြက အစံုပါပဲ။ မားကက္တင္းလုပ္ရသလို စာရင္းဇယားေတြေကာ၊ ေစ်းညွိႏိႈင္းမႈေတြပါ လုပ္ရပါတယ္။ အဲလို ေရကုန္ေရခမ္းႀကိဳးစားရျခင္းက အခ်ည္းႏွီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သင္ဟာ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနတာပါ။ သင္ႀကိဳးစားေလေလ သင့္ရဲ႕တန္ဖိုးက တက္လာေလေလပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ ကုမၸဏီကို ေရာင္းေတာ့မယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပါတနာတစ္ေယာက္နဲ႕ လက္တြဲလုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ ေခၽြးနဲ႔ႀကိဳးစားမႈေတြဟာ ရုပ္လံုးေပၚလာပါလိမ့္မယ္

၇။ ေၾကာ္ျငာနဲ႔ မားကက္တင္း အခမဲ့လုပ္လို႔ရမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးခ်ပါ။

ေငြေၾကးအလြန္အကၽြံသံုးစြဲစရာမလိုအပ္ဘဲ သင့္လုပ္ငန္းကို လူသိေအာင္လုပ္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ဥပမာ ၊ ၊ မ်ားဟာ အလားအလာရွိတဲ့ ေဖာက္သည္မ်ားနဲ႕ ထိေတြ႕မႈရေအာင္လို႔ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ေဒသခံမီဒီယာေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ သင္ကၽြမ္းက်င္တဲ့အရာေတြကို လူေတြသိေအာင္ ဗဟုသုတေပး ဒါမွမဟုတ္ သင္ၾကားေပးတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔လည္း သင့္ကိုယ္သင္ေၾကာ္ျငာလို႔ရပါတယ္။

၈။ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။

ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ရတာဟာ တကယ့္လိုအပ္တဲ့အရာပါ။ သင့္ဟာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမရွိဘဲ စီးပြားေရးတစ္ခုကို စလုပ္ေတာ့မယ္လို႔ စဥ္းစားလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ သင့္မွာရွိသမွ် ခြန္အားေတြကို အသံုးခ်ရေတာ့မွာပါ။ ေဖာက္သည္အသစ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာဆိုရျခင္း၊ ေဖာက္သည္လိုအပ္တာေတြကို ျပင္ဆင္ေပးရျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ရျခင္း၊ စာရင္းဇယားတြက္ခ်က္ရျခင္း စတာေတြ အားလံုးလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါ။ ခြန္အားေတြ အခ်ိန္ေတြ ေပးဆပ္ရမယ့္ အလုပ္အစံုကို သင္လုပ္ရေတာ့မွာပါ။
ေငြသိပ္မရွိလို႔ သင့္အိုင္ဒီယာကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာမ်ိဳး အျဖစ္မခံပါနဲ႕။ ခက္ခဲမွာလား၊ စိတ္ပင္ပန္းမွာလားလို႔ ေမးရင္၊ မပူပါနဲ႔။ ျဖစ္ကိုျဖစ္မွာပါ။ ဒါဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ သြားရမယ့္ ခရီးလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

http://www.entrepreneur.com/article/236961

https://web.facebook.com/myanmaentrepreneurs/photos/a.1427500567529655.1073741828.1427488357530876/1645556715724038/?type=3&theater 

အိႏိၵယတြင္ ေလယာဉ္အင္ဂ်င္ထဲ ညပ္သြားသျဖင့္ ေလယာဉ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ေသဆံုး

အိႏၵိယေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ေလယာဥ္အင္ဂ်င္ထဲ ညပ္ပါသြားရာမွ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မြမ္ဘိုင္းမွ ဟိုင္ဒါဘတ္ဒ္သို႔ ဦးတည္ပ်ံသန္းမည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမွတ္ AI619တြင္ ယခုလို ဆိုးရြားသည့္ မေတာ္တဆမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းဟု သိရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္က ျဖစ္ရပ္သည္ ကံဆိုးလြန္းသည့္ ခၽြတ္ေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းမႈတစ္ရပ္ဟု ေလေၾကာင္းလိုင္း ဥကၠ႒ အက္ရွ္ဝါနီ လိုဟာနီက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ခဲ့သည္ကို အတိအက် မသိရေသးဟု ဆိုုသည္။
“ဒီဝမ္းနည္းစရာ ကိစၥအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရမ္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ျဖစ္စဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စံုစမ္းေနပါတယ္”ဟု ၎က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Times of India သတင္းစာက အိႏၵိယေလေၾကာင္းလုိင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ အဆိုကို ကိုးကား ေဖာ္ျပခဲ့ရာ၌ ခ်ာထရာပတၱီ ရွီဗာဂ်ီ ေလဆိပ္အတြင္း ေလယာဥ္ရပ္နားထားစဉ္ တြဲဖက္ေလယာဉ္မွဴးက အင္ဂ်င္စက္ကို ႏိႈးလုိက္ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသည့္ အမႈထမ္းသည္ ကံဆိုးစြာျဖင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်င္စက္ အနီး၌ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ေလယာဉ္ထြက္ခါနီးမွာ ဒီဝန္ထမ္းက ဘာလို႔ အင္ဂ်င္စက္နား ေရာက္ေနသလဲဆိုတာကို ခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လံုးဝ အေျဖရွာမရေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘယ္သူ႔တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈလဲဆိုတာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အင္ဂ်င္ကို တကယ္ပဲ စက္ႏိႈးသင့္ရဲ႕လားဆိုတာကိုလည္း ဆန္းစစ္ေနပါတယ္”ဟု လိုဟာနီက ဆိုသည္။ ၎က ေသဆံုးသူ၏ မိသားစုမ်ားထံ လိပ္မူၿပီးလည္း ဝမ္းနည္းစကား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
Ref: Time
http://www.7daydaily.com/story/53447

ထားဝယ္ရွင္ကိုးရွင္မွ ေပၚေတာ္မူ ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရား


ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရားသည္ တနသာၤရီတိုင္း၊ ထားဝယ္ခရိုင္၊ ေလာင္းလံုျမိဳ႕နယ္၊ ကေျမာကင္းရပ္တြင္ တည္ရိွသည္။ ထားဝယ္ကေန ေမာင္းမကန္ သြားရာလမ္း ကေျမာကင္းတံတားအလြန္ ရြာဝင္လမ္းသြယ္ တစ္ဖာလံုေက်ာ္ေလာက္တြင္ ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရားကို ဖူးေျမာ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရွင္ေတာက္ထိန္ ဘြဲ႕ေတာ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ကုန္းျမင့္ေတာင္ငယ္ေပၚမွဘုရား ဟုသိရိွရသည္။

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ခုတြင္ ေတာင္သူၾကီး ဦးဖိုးတုတ္၊ ဇနီးေဒၚေစာသီးတို႔သည္ ယခု ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရား တည္ထားေသာေနရာ၌ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ေျမယာတူးဆြၾကေလသည္။ ထိုသို႔တူးဆြရင္း မာေၾကာေသာအရာတစ္ခုကို ေပါက္မိသျဖင့္ သတိထား တူးဆြၾကည့္ရာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူ၏ ဦးေခါင္းေတာ္ပိုင္း ေပၚထြက္လာပါေတာ့တယ္။ ဦးဖိုးတုတ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံလည္း ကေျမာကင္း ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားအား အကူအညီေတာင္းျပီး ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူလံုး ေပၚလာသည္အထိ ဆက္လက္တူးေဖာ္ၾကခဲ့သည္။ ေျမေပါက္ရာမွ ေတြ႕ရိွသျဖင့္ ေျမေပါက္ဘုရား (သို႔) ေပၚေတာ္မူဘုရား (သို႔) ဓာတ္ဘုရားဟု ေခၚဆိုၾကသည္။

ရုပ္ပြားေတာ္သည္ စတင္ေတြ႕ရိွေသာ ပမာဏအတိုင္းအတာထက္ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးထြားလာျခင္း၊ အဓိ႒ာန္ဝင္သူတခ်ိဳ႕၏ ေျပာျပခ်က္အရ မ်က္ေတာင္ခတ္ျခင္း၊ ျပံဳးေတာ္မူျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိရိွရသည္။ ရုပ္ပြားေတာ္၏ ဥာဏ္ေတာ္မွာ တေရြ႕ေရြ႕ ၾကီးျမင့္လာရာ ယခုအခါ ၅ေပ ၆လက္မ ခန္႔ ရိွေနျပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ရုပ္ရွင္ေတာ္ဘုရားဟု နာမည္ ၾကီးခဲ့ျပီး ဆုေတာင္းျပည့္ ထားဝယ္ရွင္ကိုးရွင္တြင္ တစ္ဆူအပါအဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
Ref: ထားဝယ္ရာဇဝင္သမိုင္း
Photo by: Chan Myae Ei (Stacy Chan)
Stacy Chan (ရိုးရာေလး)
https://web.facebook.com/YoYarLay/posts/995836750459577
ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရားရွိ ေအာင္ေျမ

  
 ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရားရင္ျပင္
 
 ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရားမွ ရွင္ေတာက္ထိန္ဘိုးဘိုး႐ုပ္တ


 

 https://web.facebook.com/YoYarLay/posts/995836750459577

လူေတြရဲ႕ စိတ္အာ႐ံုကို ဆြဲေဆာင္ေနတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား

ဒီကေန႔ေခတ္မွာ နည္းပညာထြန္းကားလာျခင္းနဲဲ႔အတူ လူတိုင္းလိုလို အင္တာနက္နဲ႔ အကြၽမ္းတဝင္ရွိေနတဲဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ အလြယ္တကူ သယ္ယူသြားႏုိင္တဲ့ စမတ္ဖုန္းလို ကိရိယာငယ္ေတြနဲ႔ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္းဟာ နည္းပညာနယ္ပယ္မွာ သိသာတဲ့အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံတကာမွာ လူမႈကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ (Social Media) ဝက္ဘ္ဆုိက္ေတြ ေအာင္ပြဲခံလာပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကေတာ့ အေအာင္ျမင္ဆံုး လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုပါပဲ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို လြန္လြန္ကဲကဲ အသံုးျပဳမႈဟာ နည္းပညာနယ္ပယ္ရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုလို ျဖစ္လာတဲ့ထိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈက က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သုေတသနပညာရွင္ေတြက အတုအေယာင္ လူမႈကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုအေပၚ လူေတြဘာေၾကာင့္ ေလးေလးနက္နက္ တြယ္တာေနသလဲဆိုတာကို ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ေ ကာ္နဲလ္တကၠသိုလ္က သုေတသီေတြကေတာ့ ဒီစမ္းသပ္မႈအတြက္ စိတ္လိုလက္ရ ပူးေပါင္းပါဝင္မယ့္သူ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို စုစည္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သုေတသီေတြက ဒီစမ္းသပ္ခ်က္မွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ပံုမွန္သံုးစြဲသူေတြကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္နဲ႔ အဆက္ျဖတ္ေစၿပီး တံု႔ျပန္မႈေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္နဲလ္တကၠသိုလ္ရဲ႕ သုေတသနအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္သူေတြဟာ ၉၉ ရက္တိုင္ေအာင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို Log In မဝင္ရဘူးလုိ႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခံရပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ၃၃ ရက္ၾကာတိုင္း သူတုိ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳလုိစိတ္ကို ပညာရွင္ေတြက စူးစမ္းမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

‘‘လူမႈကြန္ရက္ေတြ အသံုးျပဳေနမႈကို ရပ္နားလုိက္ရာကေန မေနႏုိင္ဘဲ ျပန္သံုးျဖစ္သြားတာကို လူမႈကြန္ရက္အစြဲသံသရာလုိ႔
ေခၚရလိမ့္မယ္’’ လုိ႔ ဦးေဆာင္သုေတသီ အဲရစ္ေဘာ္မာက ဆိုပါတယ္။ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ 99daysoffreedom.com ရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးမႈနဲ႔အတူ သုေတသီေတြက လူမႈကြန္ရက္ေတြကို ထာဝရအဆက္အသြယ္ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံႏုိင္ရည္ကို ဆန္းစစ္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ျပန္သံုးျဖစ္သြားၾကတာပါပဲ။


ေဘာ္မာ ဦးေဆာင္တဲ့ သုေတသီေတြက လူမႈကြန္ရက္ေတြကေန ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ ခက္ခဲေနေစတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ေလးခုကိုထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အပါအဝင္ Twitter၊ Instagram အစရွိတဲ့ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာႀကီးေတြကလည္း ဒီအခ်က္ေတြကိုအေျခခံၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျခလွမ္းေတြကို
ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။
 
၁။ စြဲလမ္းျခင္း
အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္ကေတာ့ လူမႈကြန္ရက္ေတြ အသံုးျပဳရျခင္းကို စိတ္စြဲေနတာပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။
‘‘စမ္းသပ္ကာလ ၁၀ ရက္အတြင္းမွာ ပထမဆံုး ကြၽန္ေတာ္အင္တာနက္ Browser ဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ လက္ေခ်ာင္းကအလိုလိုပဲ Keyboard ေပၚက ‘F’ စာလံုးဆီ ေရာက္သြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ အင္တာနက္သံုးၿပီဆိုတာနဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကိုဖြင့္လုိက္
ရတာက အစြဲတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနတယ္ေလ’’ လုိ႔ စစ္တမ္းမွာ ပါဝင္စမ္းသပ္ခံသူ တစ္ေယာက္က ဝန္ခံပါတယ္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ အေတြ႕အႀကံဳမွာ လူမႈကြန္ရက္ေတြဟာ အဓိက အက်ဆံုး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလို ျဖစ္ေနသေယာင္ လူေတြစိတ္ထဲ စြဲသြားတဲ့ထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့သေဘာပါပဲ။
 
၂။ စူးစမ္းလိုစိတ္
သူတစ္ပါးရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို သိခ်င္စိတ္ကလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္း တရားတစ္ရပ္ပါ။
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ပံုမွန္အသံုးျပဳသူေတြက တျခားသူေတြ ဘာေတြခံစားေနသလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနသလဲဆိုတာကို မသိစိတ္ကျဖစ္ျဖစ္ စပ္စုေနမိတတ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ လူမႈကြန္ရက္ရဲ႕ သေဘာက ကိုယ့္ပုဂၢိဳလ္ေရး ဘဝအေၾကာင္း၊ သူတစ္ပါးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရတဲ့အခ်က္ကို အေျခခံထားတာပါ။ ေနာက္ၿပီး လူေတြကကိုယ့္အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲဆိုတာကို သိခ်င္တဲ့ စိတ္မ်ိဳးကလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပါ။
 
၃။ စိတ္အေျခအေန အေျပာင္းအလဲ
လူတစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေန၊ ဝမ္းနည္းေန၊ စိတ္ညစ္ေန၊ ပ်င္းရိေနတဲ့ စိတ္အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးကို မူတည္ၿပီး
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးျဖစ္ျခင္းအေပၚ အေျပာင္းအလဲေတြ သက္ေရာက္ေစတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ေကာ္နဲလ္တကၠသိုလ္ရဲ႕
ေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို စိတ္ေရာက္သြားေစတဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္အေျခအေန အေၾကာင္းတရား
ကေတာ့ ကြဲျပားတတ္တယ္လုိ႔ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က စိတ္ညစ္ရင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ပိုသံုးျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရင္၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ေနရင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဘက္ ေျခဦးလွည့္သြားတယ္လုိ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။
 
၄။ အျခားလူမႈကြန္ရက္မ်ား
ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ ထူးဆန္းပါတယ္။ တျခားလူမႈကြန္ရက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြကို အစားထိုးအသံုးျပဳမိၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဆီ ျပန္လာျဖစ္တာ နည္းသြားတယ္ဆိုတာပါပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသူေတြဟာ တျခားလူမႈကြန္ရက္ေတြရဲ႕ သိမ္းသြင္းမႈကို ခံရႏုိင္ေျခမ်ားျပားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကလည္း ဒီအခ်က္ကို ရိပ္မိပံုပါပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုင္းလိုလို အေျပာင္းအလဲ အသစ္အဆန္းမ်ိဳးစံု ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ပရိသတ္ကို အာ႐ံုေျပာင္းမသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္နဲလ္တကၠသိုလ္ရဲ႕ သုေတသန အစီအစဥ္မွာ ၉၉ ရက္ေလာက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္နဲ႔ အဆက္ျပတ္သြားေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီလူမႈကြန္ရက္ကို ပံုမွန္ျပန္အသံုးျပဳျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သံုးစြဲပံု နည္းလမ္းေတြ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားတာကိုေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။


ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္နဲ႔လက္ေတြ႕ေလာကမွ အမွန္တကယ္ မသိကၽြမ္းသူေတြကို သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ လက္မခံေတာ့တာေတြ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ ဟိုဟိုဒီဒီ ေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္း ကုန္ဆံုးေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ႏုိင္တာေတြပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို အဆင္ျခင္မဲ့စြဲလမ္းၿပီး အသံုးျပဳတဲ့ ပံုစံကေနပိုၿပီး လက္ေတြ႕က်အသံုးဝင္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးကို ကူးေျပာင္းလာျခင္းလုိ႔လည္း ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စမ္းသပ္ခ်က္က ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝမွာ လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြ အသံုးျပဳေနမႈအေပၚ စီမံကိုင္တြယ္ဖို႔က ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ခက္ခဲတတ္တယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႕သိျမင္လာေစပါတယ္။ လူမႈ ကြန္ရက္ေတြကို စြဲလမ္းရာကေန လက္ေတြ႕ဘဝလူမႈေရးနယ္ပယ္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပံု အားနည္းတာေတြ၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္
ေပါက္ၾကားတာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ အေရးပါတဲ့ လူမႈအေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြလည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက လူတစ္ဦးခ်င္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲမႈကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ပါ။ ကိုယ္အမွန္တကယ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမယ့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္’’ လို႔ ေဘာ္မာက ဆိုပါတယ္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေလ့လာမႈစစ္တမ္း အစီရင္ခံစာက လူေတြအေနနဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ အသံုးျပဳမလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲေနမလားဆိုတာေတြကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမယ္ ထင္ပါတယ္’’လုိ႔လည္း ေဘာ္မာက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
Ref: Daily Mail
(ဇြဲရဲဝင့္ ဘာသာျပန္သည္)
http://www.7daydaily.com/story/53444

တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈေတြကုိ ေလလံတင္အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္က တိရစာၦန္ရုံဟာ တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈေတြကုိ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ Art Gone Wild လုိ႔ အမည္ရတဲ့ အဲဒီေလလံပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈ ၅၀ ကုိ ေလလံတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလလံပြဲ မတင္ခင္မွာ Buttonwood park တိရစာၦန္ရုံဟာ Blue လုိ႔ အမည္ရတဲ့ ပင္လယ္ဖ်ံတစ္ေကာင္က ပါးစပ္မွာ စုတ္တံကုိက္ၿပီး ပန္းခ်ီဆြဲေနတဲ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္းကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ေဖ့ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာေပၚ တင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလလံပြဲက ရရွိလာတဲ့ ေငြေၾကးကုိ တိရစာၦန္ေတြ သင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
Nz (႐ုိးရာေလး)
www.yoyarlay.com
https://web.facebook.com/YoYarLay/posts/995954897114429

“အႏွိဳင္းမဲ့ကုသိုလ္”

          
ေလာကမွာ ရွိရွိသမွ်ကုသိုလ္တရားအားလံုးထဲမွာ အပၸမာဒတရားဟာ အႏွိဳင္းမဲ့ကုသိုလ္တရား ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အပၸမာတရားထက္ ပိုၿပီး ကုသိုလ္ရွင္ရဲ႕စိတ္ကို ျဖဴစင္ေစပါတယ္၊ ကုသိုလ္ရွင္ကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳပါတယ္လို႔ ႏွိဳင္းယွဥ္စရာ၊ အစားထိုးစရာ၊
ထပ္တူျပဳစရာ တျခားကုသိုလ္တရား မရွိေတာ့လို႔ပဲ။

အပၸမာဒတရားနဲ႔ လဲလွယ္သင့္၊ လဲလွယ္ထိုက္တဲ့ တျခားကုသိုလ္တရား ေလာကမွာမရွိေတာ့တဲ့အတြက္
အပၸမာဒတရားဟာ “အႏွိဳင္းမဲ့ကုသိုလ္တရား”ျဖစ္ရပါတယ္။စိတ္ကို ျဖဴစင္္ေစတတ္တဲ့သေဘာကို
ကုသိုလ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္တစ္ခု၊ လုပ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ မိမိရဲ႕စိတ္ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းသြားတယ္
ဆိုရင္ အဲဒီစိတ္ဓာတ္၊အဲဒီလုပ္ရပါဟာ ကုသိုလ္ပါပဲ။

ငါ့စိတ္ဓာတ္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းပါတယ္၊ ငါ့လုပ္ရပ္ ဘယ္ေလာက္ျမတ္ပါတယ္လို႔ ဘယ္လိုပဲ
ေျပာေျပာ၊ အဲဒီစိတ္ဓာတ္ ရွိေနခိုက္၊ အဲဒီလုပ္ရပ္ လုပ္ေနခိုက္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္ရွင္၊ လုပ္ရပ္ရွင္ရဲ႕
သႏၲာန္မွာ စိတ္ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းမွဳ မရွိဘူးဆိုရင္ အဲဒီစိတ္ဓာတ္၊ အဲဒီလုပ္ရပ္ကို ကုသိုလ္လို႔ မေခၚႏိုင္ပါဘူး။
ဘယ္စိတ္ဓာတ္၊ ဘယ္လုပ္ရပ္မဆို စိတ္ကိုျဖဴစင္သန္႔ရွင္းေစမွ ကုသိုလ္လို႔ ေခၚႏိုင္ပါတယ္။

ကုသိုလ္မွန္သမွ် ကုသိုလ္ရွင္ရဲ႕ စိတ္ကို ျဖဴစင္ သန္႔ရွင္းေစတဲ့အျပင္ ကုသိုလ္ရွင္အတြက္
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အျဖာျဖာကိုလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ကုသိုလ္ေၾကာင့္
ဆိုးက်ိဳးၾကံဳရတယ္၊ ဆင္းရဲခံရတယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ေကာင္းက်ိဳးၾကံဳရတယ္၊ ခ်မ္းသာစံရတယ္လို႔ပဲရွိပါတယ္။

ကုသိုလ္ရွင္ကို စိတ္ျဖဴစင္ေစတတ္တဲ့၊ ေကာင္းက်ိဳးေပးတတ္တဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြ အားလံုးထဲမွာ
အပၸမာဒတရားဟာ အျမတ္ဆံုးပါပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့အပၸမာဒတရားေၾကာင့္သာ တျခားကုသိုလ္တရားေတြျဖစ္ပြားခြင့္ရလို႔၊ အပၸမာဒတရားဟာ ကုသိုလ္တရား
အားလံုး ျဖစ္ပြားျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း အေျခခံေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။

အပၸမာဒတရား မရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳမွ ျဖစ္ပြားခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဒါနကုသိုလ္လည္း အပၸမာဒတရား
ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ရပါတယ္။ သီလကုသိုလ္လည္း အပၸမာဒတရားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ရပါတယ္။ သမထကုသိုလ္လည္း အပၸမာဒတရားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ရပါတယ္။
ဝိပႆနာကုသိုလ္လည္း အပၸမာဒတရားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ရပါတယ္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳအားလံုး
အပၸမာဒတရားဟာ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳအားလံုးရဲ႕ အဓိကေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အပၸမာဒတရားကို ကုသိုလ္အားလံုးရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ အားလံုးရဲ႕
အၾကာင္းရင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္း အလိုလို သက္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာဆိုတဲ့ နာမည္ဟာ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ရဲ႕ နာမည္ျဖစ္လို႔ အသီးအပြင့္ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။

ကုသိုလ္စိတ္တစ္ခု တစ္စကၠန္႔ျဖစ္တိုင္း ေစတနာ အရွိန္ ခုႏွစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမေစတနာအရွိန္က
ဒီမ်က္ေမွာက္ဘဝ၊ ပထမဘဝမွာ ခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးေပးၿပီး သတၱမေစတနာအရွိန္ကေတာ့ ဒီဘဝၿပီးရင္ ေရာက္မယ့္ေနာက္ဘဝ၊ ဒုတိယဘဝမွာ အက်ိဳးေပးပါတယ္။
အလယ္က ေစတနာအရွိန္ငါးခုကေတာ့ တတိယဘဝကေန စၿပီး နိဗၺာန္မေရာက္မခ်င္း အလ်ဥ္းသင့္သလုိ
အက်ိဳးေပးပါတယ္။
(အကုသိုလ္စိတ္ေတြရဲ႕ အက်ိဳးေပးလည္း နည္းတူပါပဲ။)

ပထမေစတနာအရွိန္ (ပထမေဇာ) ေၾကာင့္ေပးတဲ့ ပစၥဳပၸန္ေကာင္းက်ိဳးေတြေရာ၊ ေနာက္ေနာင္ေစတနာ
အရွိန္ (ေနာက္ေနာက္ေဇာ) ေတြေၾကာင့္ေပးတဲ့ တမလြန္ ေကာင္းက်ိဳးေတြေရာ၊ ေကာင္းက်ိဳးအားလံုးဟာ
ကုသိုလ္ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြခ်ည္းျဖစ္လို႔ ကုသိုလ္အားလံုးရဲ႕ အေၾကာင္းရင္း အပၸမာဒတရားဟာ
ပစၥဳပၸန္ေကာင္းက်ိဳး၊ တမလြန္ေကာင္းက်ိဳးအားလံုးရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းလည္း ျဖစ္ရျပန္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္တုန္းက ျမတ္စြာဘုရားကို ေကာသလမင္းႀကီးက ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးခဲ့ဖူးပါတယ္။

“ျမတ္စြာဘုရား...၊ ပစၥဳပၸန္ေကာင္းက်ိဳး၊ တမလြန္ေကာင္းက်ိဳး၊ ေကာင္းက်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိ
သယ္ပိုးရြက္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းတရား ရွိပါသလားဘုရား”

“ရွိပါတယ္ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး”

“ဘယ္တရားပါလဲ ဘုရား”
“အပၸမာဒတရားပါပဲ ဒကာေတာ္မင္းႀကီး၊
ဥပမာ ဆင္ေျခရာလိုပဲေပါ့၊ ကုန္းေနသတၱဝါအားလံုးရဲ႕ ေျခရာေတြထဲမွာ ဆင္ေျခရာဟာ အႀကီးဆံုးပဲ
မဟုတ္လား၊ ေျခရာမွန္သမွ် ဆင္ေျခရာထဲမွာအက်ံဳးဝင္ၾကတယ္ေလ၊ ဘယ္ေျခရာကိုမဆို
ဆင္ေျခရာထဲထည့္လို႔ ရတာခ်ည္းပဲ၊ အဲဒီလိုပါပဲ။ငါဘုရားေဟာၾကားထားသမွ် တရားအားလံုး
အပၸမာဒတရားထဲမွာ အက်ံဳးဝင္ၾကပါတယ္။အပၸမာဒတရားဟာ လိုရင္းအႏွစ္ခ်ဳပ္တရားပါပဲ။
ဒီအပၸမာဒတရား တစ္ပါးတည္းကပဲ ပစၥဳပၸန္ေကာင္းက်ိဳး၊ တမလြန္ေကာင္းက်ိဳး၊ ေကာင္းက်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိ
သယ္ပိုးရြက္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။”

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ ေျဖၾကားခ်က္ဟာ သိပ္အားရေက်နပ္စရာေကာင္းပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ခံ
အားေကာင္းသူတိုင္း “အပၸမာဒ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလး ေလးလံုးၾကားလိုက္တာနဲ႔ သဒၶါဓာတ္ေတြ ကြန္႔ျမဴးၿပီး
ကုသိုလ္ဆႏၵေတြ အရွိန္အဟုန္ႀကီးႀကီး ႏိုးၾကားထက္သန္လာပါတယ္။ “အပၸမာဒ” ဆိုတဲ့
စကားလံုးဟာ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ ႏွလံုးသားကို ထူးထူးျခားျခား သိမ္းက်ံဳးဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။

“အပၸမာဒ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးက ဘာလို႔မ်ား ဒီေလာက္ေတာင္ ထူးထူးျခားျခား ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္း
ရွိေနရတာလဲဆိုေတာ့ အပၸမာဒရဲ႕ အဓိပၸာယ္ထဲမွာ သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အစရွိတဲ့
သူေတာ္ေကာင္းဓာတ္ေတြ အားလံုးပါဝင္ေနလို႔ပါပဲ။

“အပၸမာဒ” ဆိုတာ “မေမ့ျခင္း” ကို ေျပာတာပါ။ “အပၸမာဒတရား” ဆိုေတာ့ “မေမ့တရား” ေပါ့။
“မေမ့” ဆိုတဲ့ စကားလံုးႏွစ္လံုးဟာ “အပၸမာဒ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးလံုးရဲ႕ လိုရင္းအနက္အဓိပၸာယ္ပါပဲ။
“အ” ကိုျဖဳတ္လိုက္ရင္ “ပမာဒ = ေမ့” လို႔ ျဖစ္သြားပါတယ္။ မေမ့တဲ့သူဟာ အပၸမာဒျဖစ္ေနတဲ့သူ၊
ေမ့တဲ့သူဟာ ပမာဒျဖစ္ေနတဲ့သူေပါ့။ မေမ့တဲ့သူက အပၸမာဒသမား၊ ေမ့တဲ့သူက ပမာဒသမားေပါ့။

အပၸမာဒသမားရဲ႕သႏၲာန္မွာ သဒၶါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အစရွိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြ အေျခအေနအားေလ်ာ္စြာ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနၾကေပမယ့္ အထင္ရွားဆံုး
သိသာေနတာကေတာ့ “သတိ” ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း “အပၸမာဒ” ကို အဘိဓမၼာတရားကိုယ္ေကာင္းရင္
“သတိ” ကိုပဲ ေကာက္ၾကပါတယ္။ အပၸမာဒရွိတယ္ဆိုတာ သတိရွိတာကို ဆိုလိုၿပီး မေမ့ဘူးဆိုတာ အမွတ္ရေနတာ
လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) တစ္စံုတစ္ခုကို မေမ့ဘူးဆိုတာ အဲဒီတစ္စံုတစ္ေယာက္၊ သို႔မဟုတ္
တစ္စံုတစ္ခုကို အမွတ္ရေနတာပဲေပါ့။ အဲဒီတစ္စံုတစ္ေယာက္၊
သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ခုဆီမွာ မိမိရဲ႕ စိတ္ကေလး အျမဲစြဲကပ္ေနတာပဲေပါ့။ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ မခြဲစတမ္း
စြဲကပ္ပူးဝင္ေနတဲ့သေဘာ၊ အာ႐ံုနဲ႔စိတ္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနတဲ့သေဘာကို “အပၸမာဒ” လို႔ ေခၚပါတယ္။

လူတစ္ေယာက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ဘဲ အျမဲ အမွတ္ရေနတဲ့သူရဲ႕ သႏၲာန္မွာ အဲဒီလူကို အမွတ္ရတိုင္း
အမွတ္ရတိုင္း အဲဒီလူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ တစ္မ်ိဳးမဟုတ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေနတတ္သလို
အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ သႏၲာန္မွာလည္း အပၸမာဒရဲ႕ အာရံုေတြကို အမွတ္ရတိုင္း အမွတ္ရတိုင္း
အမွတ္ရရာအာ႐ံုနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ကုသိုလ္တရားေတြျဖစ္ပြားလာပါတယ္။

အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ အမွတ္ရေလ့ရွိတဲ့ အာ႐ံုေတြက ဆယ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ အာရံုတစ္မ်ိဳးကို
ကုသိုလ္တစ္မ်ိဳးႏွဳန္းနဲ႔ တြက္လိုက္ရင္ အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ ရပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ကုသိုလ္ေတြက
ဆယ္မ်ိဳးႀကီးမ်ားေတာင္ပါပဲ။ သူ႔အာ႐ံုနဲ႔ သူ႔ကုသိုလ္ေတာ့ ရွိတာေပါ့။

(၁)။ပထမဆံုး အပၸမာအာရံုကေတာ့ “ဒါန” ပါပဲ။ ဒါနဆိုတာ“ေပးျခင္း” ပါ။ အႏွစ္သာရကေတာ့ စြန္႔လႊတ္ျခင္းပါပဲ။ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ပစၥည္းကို ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္က စြန္႔လႊတ္ၿပီး
သူတစ္ပါးပစၥည္းအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးလိုက္တာကို ဒါန လို႔ေခၚပါတယ္။ ပစၥည္းစြန္႔လႊတ္လိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပစၥည္းအေပၚ တြယ္တာတဲ့ တဏွာကိုလည္း အာလယျပတ္ (စိတ္စြဲျပတ္) စြန္႔လႊတ္လိုက္ရပါတယ္။ “ငါပိုင္” “ငါဆိုင္” ဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္ႏိုင္မွ ဒါနတစ္ခု
အထေျမာက္ပါတယ္။

“ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ ကိုယ္မပိုင္ေတာ့” ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မွ ဒါနေျမာက္တယ္
ဆိုတာကို အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္က ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူး။ အဲဒီလို စြန္႔လႊတ္လိုက္ရတဲ့အတြက္ စိတ္ထဲမွာ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးၿပီး ေအးခ်မ္းသြားတယ္ဆိုတာကိုလည္း ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ခံစားရပါတယ္။ ကိုယ္စြန္႔လႊတ္လိုက္တဲ့ ပစၥည္းေၾကာင့္ သူတစ္ပါးေကာင္းက်ိဳးရသြားတာကို
ၾကည့္ၿပီးေတာ့လည္း ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္စြာ ပီတိျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အစြဲကင္းစြာ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းရဲ႕ လြတ္လပ္ေအးခ်မ္းမွဳကို လက္ေတြ႕ခံစားရတဲ့ အပၸမာဒသမား တစ္ေယာက္ဟာ ဒါနအာ႐ံုကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ပါဘူး။ ဒါနအာ႐ံုကို
သတိရလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ “ဒါနသတိ” မေပ်ာက္မခ်င္း ဒါနကုသိုလ္ေတြ တရိပ္ရိပ္
တိုးပြားလာပါတယ္။

(၂)။ဒုတိယေျမာက္ အပၸမာဒအာ႐ံုကေတာ့ “သီလ” ပါပဲ။ သီလ ဆိုတာ “အေလ့” ပါ။ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ အေလ့၊ လူယဥ္ေက်းေတြရဲ႕ အေလ့ကို သီလကို ေခၚပါတယ္။ ေရွာင္သင့္ေရွာင္ထိုက္တဲ့ ကိုယ္အမူအရာဆိုး၊ႏွဳတ္အမူအရာဆိုးေတြကို ေရွာင္တဲ့အေလ့ ရွိရသလို ေဆာင္သင့္ ေဆာင္ထိုက္တဲ့ ကိုယ္အမူအရာေကာင္း၊ ႏွဳတ္အမူအရာေကာင္းေတြကိုလည္း ေဆာင္တဲ့အေလ့ ရွိရပါတယ္။

တားျမစ္ခ်က္ မလြန္က်ဴးျခင္းဆိုတဲ့ “ေရွာင္သီလ” နဲ႔ တာဝန္ဝတၱရား ေက်ပြန္ျခင္းဆိုတဲ့ “ေဆာင္သီလ”၊
သီလႏွစ္မ်ိဳးလံုး ျပည့္စံုမွ သူေတာ္ေကာင္းပီသတယ္။လူယဥ္ေက်းတန္းဝင္တယ္လို႔ လက္ခံယံုၾကည္တဲ့
အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ဟာ သီလအာ႐ံုကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ပါဘူး။ သီလအာ႐ံုကို
သတိရလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ “သီလသတိ” မေပ်ာက္မခ်င္း သီလကုသိုလ္ေတြ တရိပ္ရိပ္
တိုးပြားလာပါတယ္။

(၃)။တတိယေျမာက္ အပၸမာဒအာ႐ံုကေတာ့ “ဘာဝနာ” ပါပဲ။ ဘာဝနာဆိုတာ “တိုးပြားျခင္း” ပါ။ စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္ေတြ၊ စိတ္ၾကည္စိတ္သန္႔ေတြ၊ စိတ္ေအးစိတ္လင္းေတြ
တိုးပြားလာေအာင္ အားထုတ္တာကို ဘာဝနာလို႔ ေခၚပါတယ္။

အာရံုတစ္ခုတည္းမွာ “စိတ္ၿငိမ္” ေအာင္ က်င့္ရတဲ့ သမထဘာဝနာေရာ၊ အာ႐ံုအားလံုးမွာ “စိတ္ၿငိမ္း”
ေအာင္က်င့္ရတဲ့ ဝိပႆနာဘာဝနာေရာ၊ ဘာဝနာႏွစ္မ်ိဳးလံုး ျပည့္စံုမွ စိတ္ရဲ႕ အဆင့္အတန္း
ဘက္စံုျမင့္မားႏိုင္တယ္ဆုိတာကို နားလည္ေနတဲ့ အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ဟာ ဘာဝနာအာရံုကို
ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ပါဘူး။ ဘာဝနာအာ႐ံုကို သတိရလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နဲ႔ “ဘာဝနာသတိ”
မေပ်ာက္မခ်င္း ဘာဝနာကုသိုလ္ေတြ တရိပ္ရိပ္ တိုးပြားလာပါတယ္။

(၄)။စတုတၳေျမာက္ အပၸမာဒအာ႐ံုကေတာ့ “အပစာယန” ပါပဲ။ အပစာယန ဆိုတာ
“႐ိုေသေလးစားျခင္း” ပါ။ ကိုယ့္ထက္ အသက္၊သိကၡာ၊ဂုဏ္ဝါႀကီးတဲ့ ေလးစားထိုက္သူေတြအေပၚ မာန္မာန
ကင္းရွင္းစြာ တရုိတေသ တေလးတစား ေျပာဆိုျပဳမူတာကို အပစာယန လို႔ ေခၚပါတယ္။

“ဘဝင္ျမင့္”ၿပီး ေထာင္လႊားေမာက္မာတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္အတြက္ “ဘဝင္ျမင့္”ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ
ပိတ္ဆို႔ေနတယ္ ဆိုတာကို သေဘာေပါက္တဲ့ အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ဟာ အပစာယနအာရံုကို
ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ပါဘူး။ အပစာယနအာရံုကို သတိရလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ “အပစာယနသတိ”
မေပ်ာက္မခ်င္း အပစာယန ကုသိုလ္ေတြ တရိပ္ရိပ္ တိုးပြားလာပါတယ္။

(၅)။ပဥၥမေျမာက္ အပၸမာဒအာ႐ံုကေတာ့ “ေဝယ်ာဝစၥ” ပါပဲ။ ေဝယ်ာဝစၥဆိုတာ “ေၾကာင့္ၾကစိုက္ျခင္း” ပါ။
သူတစ္ပါးရဲ႕ အျပစ္ကင္းတဲ့အလုပ္၊ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ အလုပ္ေတြမွာ စိတ္ေစတနာ အျပည့္အဝနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ ေဆာင္ရြက္ကူညီေပးတာကို ေဝယ်ာဝစၥလို႔ ေခၚပါတယ္။

သူတစ္ပါးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ေပးရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ဆုမေတာင္းဘဲ ျပည့္စံုႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုယံုၾကည္တဲ့ အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ဟာ ေဝယ်ာဝစၥ
အာ႐ံုကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ပါဘူး။ ေဝယ်ဝစၥအာ႐ံုကို သတိရလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္
“ေဝယ်ာဝစၥသတိ” မေပ်ာက္မခ်င္း ေဝယ်ာဝစၥကုသိုလ္ေတြ တရိပ္ရိပ္ တိုးပြားလာပါတယ္။

(၆)။ဆ႒မေျမာက္ အပၸမာဒအာ႐ံုကေတာ့ “ပတၱိဒါန” ပါပဲ။ ပတၱိဒါန ဆိုတာ “ေဝစုေပးျခင္း” ပါ။ ကိုယ္ရထားတဲ့ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္မ်ိဳး သူတစ္ပါးလည္း ထပ္တူထပ္မွ် ရပါေစဆိုတဲ့ ေမတၱာစိတ္နဲ႔ ကုသိုလ္အမွ်ေပးေဝတာကို ပတၱိဒါန လို႔ ေခၚပါတယ္။

ကိုယ့္ကုသိုလ္ သူတစ္ပါး ျဖန္႔ေဝေပးျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ့္စိတ္အစဥ္မွာ ဝန္တိုမွဳ မစၧရိယ အညစ္အေၾကး
ကင္းစင္သြားတဲ့အျပင္ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္လည္း ကိုယ့္ေၾကာင့္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားသြားရတယ္
ဆိုတာကို ယံုၾကည္ေက်နပ္တဲ့ အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ဟာ ပတၱိဒါနအာ႐ံုကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ပါဘူး။ ပတၱိဒါနအာ႐ံုကို သတိရလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္
“ပတၱိဒါနသတိ” မေပ်ာက္မခ်င္း ပတၱိဒါနကုသိုလ္ေတြ တရိပ္ရိပ္ တိုးပြားလာပါတယ္။

(၇)။သတၱမေျမာက္ အပၸမာဒအာ႐ံုကေတာ့ “ပတၱာႏုေမာဒန” ပါပဲ။ ပတၱာႏုေမာဒန ဆိုတာ
“ေဝစုကို ဝမ္းေျမာက္ျခင္း” ပါ။ သူတစ္ပါးေပးေဝတဲ့ ကုသိုလ္အမွ်ကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ျပဳရတဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳလိုပဲ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာနဲ႔ သာဓုေခၚဆိုတာကို
ပတၱာႏုေမာဒန လို႔ေခၚပါတယ္။

သူ႔ကုသိုလ္ ကိုယ္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ့္စိတ္အစဥ္မွာ မနာလိုမွဳ ဣႆာအညစ္အေၾကး ကင္းစင္သြားတဲ့အျပင္ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ကိုယ့္ဘဝအဆင့္အတန္း ျမင့္မား
သြားရတယ္ဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့ အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ဟာ ပတၱာႏုေမာဒနာအာ႐ံု
ကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူး။ ပတၱာႏုေမာဒနအာ႐ံုကို သတိရလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ “ပတၱာႏုေမာဒနသတိ” မေပ်ာက္မခ်င္း ပတၱာႏုေမာဒနကုသိုလ္ေတြ
တရိပ္ရိပ္ တိုးပြားလာပါတယ္။

(၈)။အ႒မေျမာက္ အပၸမာဒအာ႐ံုကေတာ့ “ဓမၼႆဝန” ပါပဲ။ ဓမၼႆဝန ဆိုတာ “တရားၾကားနာျခင္း” ပါ။
စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း၊ ဘဝတိုးတက္ေၾကာင္း သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြကို စိတ္ဝင္တစား
နာယူမွတ္သားတာ၊ ေလ့လာဖတ္ရွဳတာကို ဓမၼႆဝနလို႔ ေခၚပါတယ္။

သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြကို နားနဲ႔လည္း”ၾကား”တတ္၊ စိတ္နဲ႔လည္း“နာ” တတ္တယ္ဆိုရင္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကံနားနဲ႔လည္း “ၾကား” တတ္၊ ဉာဏ္နားနဲ႔လည္း “နာ” တတ္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီ “ၾကား” ၿပီး “နာ” တဲ့ “ၾကားနာ“ျခင္းဟာ ကိုယ့္စိတ္၊ ကိုယ့္ဘဝကို လံုးဝ အသစ္စက္စက္ ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္သိျမင္တဲ့ အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ဟာ ဓမၼႆဝနအာ႐ံုကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ပါဘူး။ ဓမၼႆဝနအာ႐ံုကို သတိရလိုက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ “ဓမၼႆဝနသတိ” မေပ်ာက္မခ်င္း ဓမၼႆဝနကုသိုလ္ေတြ တရိပ္ရိပ္ တိုးပြားလာပါတယ္။

(၉)။နဝမေျမာက္ အပၸမာဒအာ႐ံုကေတာ့ “ဓမၼေဒသနာ”ပါပဲ။ ဓမၼေဒသနာဆိုေတာ့ “တရားေဟာေျပာျခင္း” ပါ။ စိတ္ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း၊ ဘဝတိုးတက္ေၾကာင္း... သူေတာ္ေကာင္းတရားေတြကို ေမတၱာတရား
အျပည့္အဝနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ ေဟာေျပာပို႔ခ် သင္ၾကားၫႊန္ျပေပးတာကို ဓမၼေဒသနာလို႔ ေခၚပါတယ္။

ကိုယ္ေဟာေျပာတဲ့တရားက ကိုယ့္ကို ျပန္ဆံုးမၿပီး ကိုယ္ၫႊန္ျပတဲ့စကားက ျပန္သြန္သင္ေနတာမို႔ ကိုယ္နဲ႔
သူေတာ္ေကာင္းတရား တစ္သားတည္း ျဖစ္သြားႏိုင္သလို ကိုယ့္ေၾကာင့္ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္လည္း သူေတာ္ေကာင္းပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္
သိျမင္တဲ့ အပၸမာဒသမား တစ္ေယာက္ဟာ ဓမၼေဒသနာအာရံုကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ပါဘူး။
ဓမၼေဒသနာအာရံုကို သတိရလိုက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ “ဓမၼေဒသနာသတိ” မေပ်ာက္မခ်င္း ဓမၼေဒသနာ
ကုသိုလ္ေတြ တရိပ္ရိပ္ တိုးပြားလာပါတယ္။

(၁၀)။ေနာက္ဆံုး ဒသမေျမာက္ အပၸမာဒအာ႐ံုကေတာ့ “ဒိ႒ိဇုကမၼ”ပါပဲ။ ဒိ႒ိဇုကမၼဆိုတာ“အယူေျဖာင့္ေအာင္ျပဳျခင္း”ပါ။ ေကာင္းမွဳကံ၊ မေကာင္းမွဳကံ ဆိုတာရွိတယ္၊ ေကာင္းမွဳကံက
ေကာင္းက်ိဳးေပးၿပီး မေကာင္းမွဳကံက မေကာင္းက်ိဳးေပးတယ္။ေရွးဘဝ၊ေနာက္ဘဝ၊ အတိတ္ဘဝ၊တမလြန္ဘဝ ဆိုတာလည္း ရွိတယ္လို႔ ကံ,ကံရဲ႕ အက်ိဳးနဲ႔ ဘဝသံသရာကို
သံသယကင္းစြာ ယံုၾကည္တာကို ဒိ႒ိဇုကမၼလို႔ ေခၚပါတယ္။

အယူအျမင္မွန္မွ စိတ္ဓာတ္လုပ္ရပ္ မွန္မယ္။စိတ္ဓာတ္လုပ္ရပ္မွန္မွ ပစၥဳပၸန္ဘဝခရီးေရာ၊
သံသရာဘဝခရီးပါ သာယာေခ်ာေမြ႕ ေျဖာင့္ျဖဴးမယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္သိျမင္တဲ့ အပၸမာဒသမား
တစ္ေယာက္ဟာ ဒိ႒ိဇုကမၼအာ႐ံုကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ေတာ့ပါဘူး။ ဒိ႒ိဇုကမၼအာ႐ံုကို သတိရလိုက္တာနဲ႔
တစ္ၿပိဳင္နက္ “ဒိ႒ိဇုကမၼသတိ” မေပ်ာက္မခ်င္း ဒိ႒ိဇုကမၼကုသိုလ္ေတြ တရိပ္ရိပ္ တိုးပြားလာပါတယ္။

အဲဒီလိုအားျဖင့္ အပၸမာဒအာ႐ံုဆယ္မ်ိဳးကို အၿမဲမျပတ္ သတိရေနတဲ့ အပၸမာဒသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ သႏၲာန္မွာ ကုသိုလ္ဆယ္မ်ိဳး တစ္မ်ိဳးမဟုတ္တစ္မ်ိဳး အခ်ိန္တိုင္း
တိုးေနပါတယ္။ မေမ့တဲ့သူေတြမွ ရႏိုင္တဲ့ အဲဒီ ကုသိုလ္ဆယ္မ်ိဳးကို “ပုညႀကိယဝတၳဳဆယ္ပါး”
လို႔ေခၚပါတယ္။ “ေကာင္းက်ိဳးလိုလားသူတိုင္း မလုပ္မျဖစ္လုပ္ရမယ့္ ေကာင္းမွဳဆယ္မ်ိဳး”
လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

အပၸမာဒတရား လက္ကိုင္ထားသူတစ္ေယာက္အတြက္ ေကာင္းမွဳဆယ္မ်ိဳး ဝင္ေရာက္ဖို႔ တံခါးအၿမဲပြင့္ေနပါတယ္။ဝင္လာသမွ် ေကာင္းမွဳေတြကလည္း ေကာင္းမွဳရွင္ကို
သူ႔အစြမ္းနဲ႔သူ ပစၥဳပၸန္ေကာင္းက်ိဳး၊ တမလြန္ေကာင္းက်ိဳး၊ ေကာင္းက်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး သယ္ပိုးရြက္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ သူတို႔ေပးတဲ့ အထြတ္အထိပ္ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့
ဆင္းရဲဟူသမွ် ျမဴမွ်မရွိတဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာပါပဲ။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္တုန္းက သာဝတၳိၿမိဳ႕၊ အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးရဲ႕ အိမ္မွာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း
ရဟန္းေတာ္အပါးႏွစ္ေထာင္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေတာ္မူၾကပါတယ္

ရဟန္းႏွစ္ေထာင္ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဆြမ္းကိစၥကို ပထမပိုင္းမွာ သမီးအႀကီး မဟာသုဘဒၵါက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္
ေပးပါတယ္။ အပၸမာဒတရား လက္ကိုင္ထားတဲ့သမီးဆိုေတာ့ ဒါနေကာင္းမွဳ၊ေဝယ်ာဝစၥေကာင္းမွဳေတြေလာက္နဲ႔ ေက်နပ္မေနဘဲ၊တရားနာတဲ့ ဓမၼႆဝနေကာင္းမွဳ၊ တရားအားထုတ္တဲ့ ဘာဝနာေကာင္းမွဳေတြကိုလည္း မေမ့မေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ေကာင္းမွဳဆယ္မ်ိဳးလံုး
အခြင့္သင့္သလို ျပဳလုပ္အားထုတ္တဲ့အတြက္ မၾကာခင္မွာပဲ ေသာတာပန္အရိယာ ျဖစ္သြားပါတယ္။

မဟာသုဘဒၵါ အိမ္ေထာင္က်လို႔ ခင္ပြန္းသည္အိမ္ လိုက္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ သမီးအလတ္ စူဠသုဘဒၵါက
အစ္မႀကီးအေမြ ဆက္ခံၿပီး ရဟန္းႏွစ္ေထာင္ရဲ႕ ဆြမ္းေဝယ်ာဝစၥကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။
သူမကလည္း အပၸမာဒသမားပီပီ အစ္မႀကီးေျခရာ တစ္ထပ္တည္း နင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေသာတာပန္လည္းျဖစ္၊ေသွ်ာင္ေနာက္လည္း ဆံထံုးပါေပါ့။

စူဠသုဘဒၵါ အိမ္ေပၚက ဆင္းသြားတဲ့အခါမွာ ရဟန္းႏွစ္ေထာင္ရဲ႕ ဆြမ္းတာဝန္ဟာ သမီးအငယ္ဆံုး
သုမနေဒဝီရဲ႕ လက္ထဲ ေရာက္လာပါတယ္။ သူမလည္း အပၸမာဒတရားနဲ႔ ေမြ႕ေလ်ာ္လိုက္တာ
အစ္မႏွစ္ေယာက္ရဲ႕စံခ်ိန္ကို ခ်ိဳးၿပီး သကဒါဂါမ္အရိယာျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူမကေတာ့ အပ်ိဳစင္ေလးပါ။

သကဒါဂါမ္အပ်ိဳစင္ေလး သုမနေဒဝီဟာ တစ္ေန႔ေတာ့ အပ်ိဳစင္ေရာဂါတစ္ခုနဲ႔ မက်န္းမမာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖခင္အနာထပိဏ္သူေဌးႀကီးက သမီးေထြးေလးကို အၾကင္နာ တနင့္တပိုးနဲ႔ တယုတယ ေမးရွာပါရဲ႕။

“သမီးေလး သုမန...၊ ဘယ္လိုေနလဲကြယ္၊ သက္သာရဲ႕လား”“ေမာင္ေလး...၊ ဘာေျပာတာလဲဟင္”
“အေဖပါ သမီးရဲ႕၊ သမီးေလး ေယာင္ေနတာလား”“မမ မေယာင္ပါဘူး ေမာင္ေလးရယ္”
“ဒါဆို ေၾကာက္ေနတာလား သမီးရယ္”
“ေမာင္ေလးရယ္...၊ မမ လံုးဝ မေၾကာက္ပါဘူးကြယ္”

ဒီေလာက္ပဲ ေျပာၿပီး သုမနေဒဝီ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားပါတယ္။ ကိုယ့္သမီးအရင္းေခါက္ေခါက္က
ကိုယ့္ကို “မ, ရဲ႕ ေမာင္ေလး” လို႔ ေနာက္ဆံုးႏွဳတ္ဆက္သြားတဲ့အတြက္ အနာထပိဏ္သူေ႒းႀကီးခမ်ာ
ေသာတာပန္ သိကၡာေတာင္ မဆည္ႏိုင္ရွာေတာ့ဘဲ မ်က္ရည္လည္ရြဲနဲ႔ ေသာကေတြ ေပြ႕ပိုက္ၿပီး
ဘုရားရွင္ထံေမွာက္ ဆိုက္ေရာက္လာပါတယ္။

ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ ေလွ်ာက္ထားလိုက္တဲ့အခါ
ျမတ္စြာဘုရားက...
“သူေဌးႀကီး...၊ တကယ္ေတာ့ သင့္သမီး ကေယာင္ကတမ္းနဲ႔ ေယာင္ၿပီး ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး”

“ဒါဆို ဘာျဖစ္လို႔ တပည့္ေတာ္ကို ေမာင္ေလးလို႔ ေခၚရတာလဲ ဘုရား”

“ေမာင္ေလးမို႔လို႔ ေမာင္ေလးလို႔ ေခၚတာေပါ့။ သင္က သင့္သမီးထက္ ငယ္လို႔ကို သင့္သမီးက
သင့္ကို ေမာင္ေလးလို႔ ေခၚတာပဲ၊ သင္က ေသာတာပန္၊ သင့္သမီးက သကဒါဂါမ္၊ သင့္ထက္ သင့္သမီးက
မဂ္ဖိုလ္ဂုဏ္၊ ေလာကုတၱရာဂုဏ္အားျဖင့္ ႀကီးတယ္ေလ”

“ေလာကီနယ္မွာ သင္က အေဖအဆင့္ရွိေပမယ့္ ေလာကုတၱရာနယ္မွာေတာ့ ေမာင္းေလးအဆင့္ပဲ
ရွိပါေသးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သင့္သမီးက သင့္ကို ေမာင္ေလးလို႔ ေခၚလိုက္တာပါ”

“တကယ္ေျပာတာလား ဘုရား”

“တကယ္ေျပာတာေပါ့ သူေဌးႀကီးရဲ႕”

“အခု သူ ဘယ္ဘံုေရာက္ေနပါသလဲ ဘုရား”

“တုသိတာဘံု ေရာက္ေနပါတယ္”

“ျမတ္စြာဘုရား...၊ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ သမီးဟာ အသက္ရွင္စဥ္မွာလည္း မိဘေဆြမ်ိဳးေတြရဲ႕အလယ္
တင့္တယ္ထည္ဝါစြာ စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မွဳအျပည့္နဲ႔ ေနသြားခဲ့ရပါတယ္။ အခု ေသသြားေတာ့လည္း
တင့္တယ္ထည္ဝါတဲ့ဘံုမွာ စိတ္ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ေနေနရပါတယ္ဘုရား”

“သိပ္မွန္တာေပါ့ ဒကာႀကီးရယ္၊ မေမ့တဲ့သူ၊ အပၸမာဒတရား လက္ကိုင္ထားတဲ့သူမွန္သမွ် လူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီပစၥဳပၸန္ဘဝမွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။ေနာင္တမလြန္ဘဝမွာလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။ ဒီဘဝမွာ “ငါေကာင္းမွဳျပဳထားၿပီးၿပီ” ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ ဝမ္းသာရသလို ေနာင္ဘဝမွာ ေကာင္းရာသုဂတိ ေရာက္ရတဲ့အတြက္ ပိုၿပီး ဝမ္းသာရပါတယ္”

ပစၥဳပၸန္ေကာင္းက်ိဳး၊ တမလြန္ေကာင္းက်ိဳးေတြကို ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ေတြနဲ႔ပဲ ရယူႏိုင္ပါတယ္။
ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ေတြကိုလည္း “မေမ့တရား” လို႔ေခၚတဲ့ “အပၸမာဒတရား” နဲ႔ပဲ ရယူႏိုင္ပါတယ္။
အပၸမာဒရွိမွ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ရွိ၊ ေကာင္းမွဳကုသိုလ္ရွိမွ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရွိမွာမို႔ ပစၥဳပၸန္၊ တမလြန္ရဲ႕
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာလိုလားသူတိုင္း ေကာင္းမွဳဆယ္မ်ိဳးမွာ မေမ့တတ္တဲ့ အပၸမာဒတရားကို
စြဲစြဲျမဲျမဲ လက္ကိုင္ထားဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္...။
 
-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team of Young Buddhist Association】
-【ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ)】
အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ။
Posted by►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
[ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာရ)၏အႏွိဳင္းမဲ့ကုသိုလ္(ပထမပိုင္း)အပၸမာဒမဂၢဇင္း၊
ဒီဇင္ဘာ၊၂၀၀၁-မွ ေကာက္ႏွဳတ္ကူးယူပူေဇာ္မွ်ေဝပါသည္။]


https://web.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.185052928171394.52369.129054333771254/1106659542677390/?type=3

အေလးမေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စိတ္ဓာတ္ပိုမိုႀကံ႕ခိုင္


သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ အေလးမေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းမွာ ဦးေႏွာက္၏ က်န္းမာေရးက်ဆင္းမႈကို တုိက္ဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပို၍သိသာေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

ဦးေႏွာက္အတြင္းပိုင္း ဗဟိုနာ့ဗ္ေၾကာစနစ္၏ တစ္သွ်ဴးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ White Matter အေပၚ မည္သည့္အားကစားနည္းကအက်ိဳး ျပဳသနည္းဆိုသည္ကို ကေနဒါႏိုင္ငံ ဗန္ကူးဗားၿမိဳ႕မွ အိုမင္းရင့္ေရာ္ ျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာသိပၸံဓာတ္ခြဲခန္းမွ ဒါ႐ိုက္တာထရီဆာ လ်ဴအမ္ဘေရာ့စ္ႏွင့္အဖြဲ႕က ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ယခင္က ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာေလ့လာမႈမ်ား၌ White Matter မ်ားတြင္ ပြန္းပဲ့မႈမ်ား (အေပါက္မ်ား) ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါက မွတ္ဉာဏ္ဆိိုင္ရာ ျပႆာနာမ်ားျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္ သည္။ ယင္းအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ႂကြက္သားမ်ားကို ႀကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္းေစေသာ အေလးမျခင္းမွာ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္က်ဆင္းမႈအေပၚ အျပဳသေဘာ သက္ေရာက္သလားဆိုသည္ကို အမ္ဘေရာ့စ္တို႔အဖြဲ႕က ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ေလ့လာမႈတြင္ အသက္ (၆၅) ႏွစ္မွ (၇၅) ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီး ၁၅၅ ဦးပါ၀င္ၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။
၎တို႔၏ လမ္းေလွ်ာက္ႏႈန္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို စမ္းသပ္ၿပီး ေနာက္  အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ခြဲလိုက္သည္။ တစ္ဖြဲ႕မွာ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းအတြက္ ေပါ့ပါးေသာ အေလးမေလ့က်င့္မႈတစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္လုပ္ၾကသည္။ ဒုတိယအဖြဲ႕မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ အလားတူေလ့က်င့္ၾကသည္။ တတိယအဖြဲ႕မွာ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း မ်ားသာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

တစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္တြင္ ပထမအဖြဲ႕ႏွင့္ တတိယအဖြဲ႕ တြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ထဲမွ White Matter မ်ားတြင္ ပြန္း ပဲ့မႈ(အေပါက္မ်ား) မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး သီတင္းပတ္တစ္ ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ အေလးမေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူမ်ားတြင္ White Matter ပြန္းပဲ့မႈနည္းပါးသည္ကို သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ၾက သည္။

ယင္းအတြက္ အေလးမျခင္းမွာ ဦးေႏွာက္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကို အက်ိဳးျပဳေသာ သက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ယင္းသို႔ျဖစ္ေစရန္ အနည္းဆံုး လုိအပ္ေသာ ေလ့က်င့္မႈကိုမူ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပေနသည္။                               
—Ref: AFP

http://www.7daydaily.com/story/49681

ဆီးမထိန္းႏိုင္ျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

                                 

မေတာ္တဆဆီးထြက္က်ေလ့ရွိျခင္းကို ဆီးမထိန္းႏိုင္ျဖစ္ျခင္းဟုေခၚ ၿပီး အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုပါဝင္သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ႀကံဳေနရသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဆီးမထိန္းႏိုင္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ကုသနည္းမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ဆီးခံုတစ္ဝိုက္ႂကြက္သားမ်ားႏွင့္တစ္ သွ်ဴးမ်ားအားနည္းေသာေၾကာင့္ ဆီးမထိန္းႏိုင္ျဖစ္တတ္သည္။ ယင္း အေျခအေနမ်ိဳးကို ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ခ်ိန္၊ ရယ္ေမာခ်ိန္၊ ႏွာေခ်ခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ေခ်ာင္းဆိုးခ်ိန္တို႔ကဲ့သို႔ ဆီးအိမ္ေပၚသို႔ ဖိအားပိုမ်ားလာေစေသာ အခ်ိန္မ်ိဳး၌ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ကေလးမီးဖြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား၏ ဆီးခံုမ်က္ႏွာျပင္ ႂကြက္သားမ်ားအားနည္းၿပီး ျပန္႔ကား သြားႏုိင္သည္။ အျခားေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုမ်ားေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) အဝလြန္ေနျခင္း၊ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕ မွီဝဲေနရ ျခင္း(သို႔မဟုတ္)အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ သုက္လႊတ္ဂလင္းခြဲစိတ္ခံထား ရျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ဆီးအိမ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ လြန္ကဲေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ဆီးမ ထိန္းႏိုင္ျဖစ္တတ္ၿပီး အိမ္သာသို႔ အေရးတႀကီးေျပးရေလ့ရွိသည္။ ဆီးအိမ္၏ အာ႐ုံေၾကာမ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ အာ႐ံုေၾကာစနစ္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္းႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ား ပ်က္ စီးသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။
ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ဆီးအိမ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္လည္း ယင္းအေျခအေနႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ သည္။

အကယ္၍ သင္၏ဆီးအိမ္ထဲတြင္ ဆီးမက်န္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ ပါက ဆီးအနည္းငယ္သာသြားၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆီးသြားႏိုင္သည္။ယင္းမွာ ဆီးအိမ္ႂကြက္သားအားနည္းျခင္း၊ အာ႐ံုေၾကာပ်က္စီးျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈျဖစ္ေပၚျခင္း (သို႔မဟုတ္) သုက္လႊတ္ဂ လင္းႀကီးေနျခင္း(သို႔မဟုတ္)အက်ိတ္ရွိျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ေဆး ဝါးအခ်ိဳ႕ သံုးစြဲေနရျခင္းတိုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳးကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္သည္။ ဆီးအိမ္တြင္ ဆီးမက်န္ေအာင္ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ေရာ ဂါပိုးဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။

မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈ(သို႔မဟုတ္)အဆစ္အျမစ္ေရာင္ရမ္းမႈတို႔ကဲ့ သို႔ စိတ္ပိုင္း(သို႔မဟုတ္)႐ုပ္ပိုင္းျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ဆီးမထိန္းႏိုင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူေနမႈဘဝပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း၊ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူျခင္းျဖင့္ ဆီးမထိန္းႏိုင္ျဖစ္မႈကို ကုသႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ဆီးခံုႂကြက္သား သန္မာေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္၍ ကုသေပးႏိုင္သည္။
—Ref: WebMed
http://www.7daydaily.com/story/50050

ေသြးကင္ဆာစတင္ျဖစ္ပြားပံုႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

ခႏၶာကုိယ္၏ အ႐ုိးအမ်ားစုထဲတြင္ရွိေသာ ႏူးညံ့သည့္ တစ္သွ်ဴး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ႐ုိးတြင္းျခင္ဆီမွစတင္၍ ေသြးမ်ားကင္ဆာျဖစ္ပြား ျခင္းကို ေသြးကင္ဆာေရာဂါဟုေခၚသည္။
ေသြးကုိ ႐ုိးတြင္းျခင္ဆီမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေသြးျဖဴဥ မ်ားသည္ ခႏၶာကုိယ္မွ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား မ၀င္ေရာက္ေစရန္ တုိက္ဖ်က္ကာကြယ္ရာတြင္ ကူညီေပးသည္။ ေသြးနီဥမ်ားက ခႏၶာကုိယ္၏အစိတ္အပုိင္းအားလံုးသို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္သယ္ေဆာင္ေပးသည္။ေသြးတိတ္ေစေသာ ပန္းကန္ျပားပံုကလာပ္စည္းဆဲလ္မ်ားက ေသြး ထြက္ေသာအခါ ေသြးခဲ၊ ေသြးတိတ္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။

ေသြးကင္ဆာေရာဂါခံစားေနရခ်ိန္တြင္ ႐ုိးတြင္းျခင္ဆီက ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ ေသြးျဖဴဥအမ်ားအျပား စတင္ထုတ္လုပ္ၿပီး ယင္းကုိ ေသြးကင္ဆာဆဲလ္မ်ားဟု ေခၚသည္။ ယင္းေသြးျဖဴဥမ်ားသည္ သာ မန္ေသြးျဖဴဥမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မျပဳလုပ္ၾကေပ။ သာမန္ေသြးဥမ်ားထက္ လ်င္ျမန္စြာႀကီးထြားၿပီး ႀကီးထြားမႈရပ္သင့္ေသာ အခ်ိန္တြင္ မရပ္တန္႔ၾကေပ။

အခ်ိန္ၾကာလာလွ်င္ ေသြးကင္ဆာဆဲလ္မ်ားက အေရအတြက္ အမ်ားအျပားေနရာယူကာ သာမန္ေသြးျဖဴဥမ်ားကုိ တိုက္ထုတ္ပစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ေသြးထြက္ ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။ ေသြးကင္ဆာ ဆဲလ္မ်ားသည္ အျခားေသာ အဂၤါအစိတ္အပုိင္းမ်ားသုိ႔လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္ၿပီး ေရာင္ရမ္းျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) နာက်င္ျခင္း ႀကံဳရတတ္  သည္။

မတူညီေသာ ေသြးကင္ဆာအမိ်ဳးအစားမ်ားစြာရိွၿပီး ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေရာဂါလ်င္ျမန္စြာ ျပင္းထန္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ အုပ္စုခဲြ ျခားသတ္မွတ္ေလ့ရိွသည္။

ေသြးကင္ဆာျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကုိ ပညာရွင္မ်ား မသိ ရေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေရဒီယုိသတၱိႂကြမႈပမာဏ အမ်ားအျပားႏွင့္ ထိ ေတြ႕ျခင္း၊ အလုပ္ေနရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိ ေတြ႕မိျခင္းတို႔မွာ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္သည္။

ေသြးကင္ဆာအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္၍ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား လည္း ကဲြျပားႏုိင္သည္။ ႀကံဳေတြ႕ရမႈ အမ်ားဆံုးေရာဂါလကၡဏာ မ်ားမွာ လည္ပင္း၊ လက္ေမာင္းေအာက္(သို႔မဟုတ္) ေပါင္ၿခံတြင္ အက်ိတ္ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ မၾကာခဏႏွာေခါင္းေသြးလွ်ံျခင္း၊ အူမႀကီး (သိ႔ုမဟုတ္) သြားဖံုးမ်ားမွ ေသြးယိုျခင္း၊ မၾကာခဏပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာရ ျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ဓမၼတာလာခ်ိန္ ေသြးအလြန္အကြၽံဆင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ မၾကာခဏအဖ်ားတက္ၿပီး ညအခ်ိန္ေဇာေခြၽးျပန္ ကာ အ႐ုိးထဲမွ နာက်င္ေလ့ရိွသည္။ အေၾကာင္းရင္းမသိဘဲ အစာ စားခ်င္စိတ္မရိွျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ႐ုတ္တရက္ က်ဆင္းျခင္းတုိ႔ ႀကံဳႏုိင္သည္။ အေၾကာင္းရင္းမသိရဘဲ အလြန္အ မင္းေမာပန္းေလ့ရိွကာ ၀မ္းဗိုက္ဘယ္ဘက္ေနရာတြင္ ေရာင္ရမ္းၿပီး နာက်င္မႈ ခံစားရတတ္သည္။

ေသြးကင္ဆာအမ်ားစုကို ဓာတုကုထံုးျဖင့္ အဓိကကုသေလ့ရိွ ၿပီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ကုသျခင္း၊ ပင္မဆဲလ္အစားထိုးကုသျခင္း ႏွင့္ ကင္ဆာျပန္႔ပြားမႈကုိ တားဆီးေသာ ဆဲလ္ျဖင့္ ကုသျခင္း နည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ ကုသႏုိင္သည္။
—Ref: WebMed
http://www.7daydaily.com/story/49851

အလုပ္မွာ လူငယ္ေတြကို ေနရာေပးပါလူငယ္ေတြဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ လူၾကီး ျဖစ္လာမွာ အေသအခ်ာပါ။ လူငယ္ေတြ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ မ်ားမ်ား ရိွေနပါေစ။ လူငယ္ေတြ လမ္းမေပၚမွာ ေလလႊင့္ေနတာ နည္းပါေစ။ ဒါေၾကာင့္ မိမိဟာ လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္ တစ္ေယာက္ဆိုရင္ မိမိ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း နိုင္ငံ့ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း လူငယ္ေတြကို အလုပ္မွာ ေနရာေတြ ေပးေပးပါ။

၁။ ေရွ႔ကို ေမွ်ာ္ေတြးပါ
လူငယ္ေတြကို ေျမေတာင္ေျမွက္ေပးလိုက္လို႔ မိမိ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ထိခိုက္ ဆံုးရံူးမူေတြ ရိွခ်င္ ရိွေနလိမ့္မယ္ သို႔ေသာ္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သူတို႔ေတြရဲ႕ မိမိ လုပ္ငန္း အပၚ ဘယ္ေလာက္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္နိုင္သလဲ ဆိုတာကို ေမွ်ာ္ေတြးပါ။

၂။ အမွား လုပ္မိတိုင္း အမွန္ကို ေျပာျပပါ
လူငယ္ေတြဟာ လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ နည္းလို႔ အမွားေတြ ခဏခဏ လုပ္မိခ်င္ လုပ္မိလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ထုတ္တာထက္ အမွန္ကို ေျပာျပေပးျပီး သူ႔ကို ေျပာင္းလဲေပးပါ။

၃။ လူငယ္ေတြ စိတ္ကူးေလးေတြကို ေမးျပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးပါ
မိမိ အလုပ္မွာ ရိွတဲ့ လူငယ္ေလးေတြရဲ႕ စိတ္ကူးတည္းမွာ လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ေလးေတြကို ေမးပါ။ ထိုအလုပ္ေတြဟာ ေကာင္းမြန္တယ္ဆိုရင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးပါ။

၄။ ဝန္ထမ္း စိတ္ဓာတ္ကေန အလုပ္ရွင္ စိတ္ဓာတ္ ေမြးဖို႔ တိုက္တြန္းပါ
လူငယ္ေတြ ဝန္ထမ္း အျဖစ္ လုပ္ေနတဲ့ အခါမွာ ဝန္ထမ္း စိတ္ဓာတ္ မဟုတ္ဘဲ အလုပ္ရွင္ စိတ္ဓာတ္ ေမြးေအာင္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါ။ ခိုင္းမွ လုပ္တာတတ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မိမိ အလုပ္လို သေဘာထား လာေအာင္ ရွင္းျပပါ။

Photo Ref : - i.dailymail
ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)

https://web.facebook.com/YoYarLay/photos/a.247917771918149.56547.171647766211817/977431075633478/?type=3&theater 

ေနၾကာဆီရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး

ဗီတာမင္ ေအ၊ ဒီ၊ အီးနဲ႔ အိုမီဂါ ၆၊ အိုမီဂါ ၉ ဖက္တီးအက္စစ္ ႂကြယ္ဝတဲ့ ေနၾကာဆီကို အစားအစာခ်က္ျပဳတ္ရာမွာသာမက အလွကုန္ပစၥည္းေတြ ထုတ္လုပ္ရာမွာလည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲလာၾကပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေနၾကာဆီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိထားသင့္တာ ေလးေတြရွိတာမို႔ ဗဟုသုတအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ဟင္းခ်က္တဲ့အခါ ေနၾကာဆီသံုးမယ္ဆုိရင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ဆုိင္ရာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေတြကို သိသိသာသာေလ်ာ့က်ေစၿပီး အထူးသျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးေရာဂါေဖာက္တာေတြကို ေလ်ာ့ပါးေစပါ တယ္။
ခႏၶာကိုယ္အတြက္ သဘာဝ အတုိင္း အားျဖည့္ေပးႏုိင္ဖို႔ ဟင္း သီးဟင္းရြက္သုပ္စားတဲ့အခါမွာ ေနၾကာဆီဆမ္းၿပီး စားေပးႏိုင္ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေနၾကာဆီမွာ Lecithin ဆုိတဲ့ သဘာဝျဒပ္ေပါင္း ပါဝင္တာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မေကာင္းတဲ့၊ မလိုအပ္တဲ့ ကိုလက္စထေရာေတြကို ေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္ပါတယ္။

ေမြးကင္းစကေလးေတြကို ေနၾကာဆီ (ဒါမွမဟုတ္) ေနၾကာဆီပါတဲ့ လိုးရွင္း၊ ခရင္မ္တို႔လိမ္းေပးရင္ ျပင္ပေရာဂါေတြ မကပ္ၿငိႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္သလို အေရျပားက်န္းမာေရးအတြက္ပါ ေထာက္ကူေပးပါတယ္။

ေနၾကာဆီဟာ အသားအေရကို ႏူးညံ့ေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေစတဲ့ အစြမ္းသတၱိေတြ ရွိတာေၾကာင့္ အလွကုန္ေတြထုတ္လုပ္ရာမွာလည္း ထည့္သြင္းသံုးစြဲ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေနၾကာကေန ဘုိင္အိုဒီဇယ္ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း စမ္းသပ္ ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီလုိ႔ ဆုိပါတယ္။
ကမၻာေပၚက ေနၾကာဆီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ စာရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက အဆင့္ ၁၀ကေန ရပ္တည္ေနတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံမွာ ေပါေပါမ်ားမ်ားရႏုိင္တဲ့ ေနၾကာဆီကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲ ၾကည့္ရေအာင္ပါ။                                 —Ref: wellnessbin

http://www.7daydaily.com/story/50352

အမ်ဳိးသားေတြ ဆံပင္သန္ဖို႔ စားသင့္တဲ့ ဗီတာမင္မ်ား

အမ်ဳိးသမီးေတြလို ဆံပင္အလွအ ပအတြက္ သီးသန္႔မဟုတ္ေပမယ့္ ဆံပင္ညႇပ္တာ အဆင္မေျပလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆံပင္နည္းလို႔၊ ပါးလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆံပင္မေကာင္းသူေတြ အတြက္ ဓာတုေဆး၀ါးေတြ မသုံး ဘဲ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးကင္းကင္း နဲ႔ ဆံပင္သန္စြမ္းေစဖို႔ လုပ္သင့္    တာေလးေတြကို မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။ 

 ဆံပင္နည္းတဲ့   ျပႆနာကို   သဘာ၀ အာဟာရ ဓာတ္ေတြ၊ ဗီတာမင္၊ သတၱဳဓာတ္ေတြ စားေပး ျခင္းက အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းနည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗီတာမင္ဘီ ၇ -ဘုိင္အို တင္လုိ႔လည္း လူသိမ်ားတဲ့ ဗီတာ မင္ဘီ ၇ ဟာ ဆံပင္နဲ႔ ဦးေရျပား က်န္းမာေရးအတြက္ ေထာက္ကူ ေပးပါတယ္။ ဆံပင္တင္မကဘူး။ အေရျပားနဲ႔ လက္သည္း၊ ေျခ သည္းေတြ က်န္းမာဖို႔အတြက္ပါ အက်ဳိးျပဳပါတယ္။ ဗီတာမင္ ဘီ ၇ ကို ျဖည့္စြက္စားေပးမယ္ဆုိရင္ ဆံပင္ရွည္ႏႈန္းျမန္ေစသလို ထူထဲ သန္စြမ္းေစပါတယ္။

ဗီတာမင္ေအ - ဆံသားေတြ သန္စြမ္းေတာက္ေျပာင္ေအာင္  ေထာက္ကူးေပးသလို ဦးေရျပား ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း ကင္းေစပါ တယ္။

ဗီတာမင္ဘီ- ဗီတာမင္ဘီ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၅၊ ၆ နဲ႔ ၁၂ ဟာ ဆံပင္ကြၽတ္ သူ၊ ဆံပင္ပါးသူနဲ႔ ထိပ္ေျပာင္သူ ေတြ စားေပးသင့္ပါတယ္။

ဗီတာမင္စီ-ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ ဂုဏ္သတၱိရွိတဲ့ ဗီတာမင္စီဟာ ဆံပင္၊ အေရျပား၊ လက္သည္း၊ ေျခသည္းေတြသာမက ကိုယ္ခံ စြမ္းအားအတြက္ပါ အက်ဳိးျပဳပါ တယ္။

ဗီတာမင္အီး -  ဆံပင္ေမြးညင္း ေပါက္နဲ႔ ဦးေရျပားတစ္၀ုိက္ေသြး လည္ပတ္မႈ ေကာင္းေစၿပီး ဆံသားက်န္းမာေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဇင့္၊ အုိမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္စစ္၊ အမုိင္ႏုိအက္စစ္၊ သံဓာတ္၊ အုိင္ အိုဒင္းစတဲ့အား ျဖည့္ဓာတ္စာ ေတြလည္း စားေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဗီတာမင္    ေဆး၀ါးေတြသာမက ေန႔စဥ္ စားေသာက္ရာမွာလည္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသား၊ ငါး၊ ဥအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ သစ္ေစ့မ်ား၊ ခရမ္း ခ်ဥ္သီး၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ေထာ ပတ္သီးစတာေတြ မွ်တေအာင္ စားေပးႏုိင္ပါတယ္။
Ref: wellnessbin
http://www.7daydaily.com/story/49791

ပုဂၢိဳလ္ေစာင့္၊ သိုက္ေစာင့္ဟူသည္ဓမၼ မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ေမးလာသည့္ ေမးခြန္း တစ္ခုမွာ အခ်ိဳ႕ေသာသူသည္ သိုက္ဆက္ နီးလြန္းအားၾကီး သျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ မရေသာ အျဖစ္မ်ား ၾကံဳဖူး ၾကားဖူးသည္ဟု ဆုိသည္။ မွန္မမွန္ႏွင့္ ဘုရားေဟာ မည္သို႔ ရွိသည္ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ ေမးခြန္း ျဖစ္ေခ်သည္။

သိုက္ ဟူသည္ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ား ထာပနာ သိမ္းဆည္းမ်ား ထားသုိရာ ေနရာ တစ္ခုဟု စာေရးသူ သိထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ သိုက္ဟု ဆုိလိုက္လွ်င္ အဖိုးတန္ ပစၥည္းမ်ားသာမက လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆန္းက်ယ္ေသာ ေမွာ္ဆန္ဆန္ ျဒပ္ဝတၳဳႏွင့္ သတၱဝါမ်ား စုဖြဲ႔ တည္ရွိရာ ဟုလည္း အမ်ားအသိျဖင့္ သိရွိထားပါေသးသည္။ သိုုက္ေစာင့္ေသာ နတ္၊ သိုက္ေစာင့္ေသာ ေျမြ၊ နဂါး၊ ျခေသၤ၊ က်ား၊ ဘီလူး၊ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြ ရွိကုန္သည္။ မည္ကဲ့သို႔ပင္ ထူးေထြမ်ားျပားေစကာမွု အားလံုးမွာ ၃၁ ဘံုသားခ်ည္း ျဖစ္ေခ်သည္။

အခ်ိဳ႕က သိုက္ဖြားဟု ဆုိျပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆန္းက်ယ္မႈႏွင့္ ၾကံဳသည္။ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ႏွင့္ ၾကံဳသည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းတြင္ မည္သူက ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သနည္း။ ၾကားဖူးသည့္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအရ သိုက္ အတူတူ ေစာင့္ခဲ့သူ တစ္ဦး ေသျပီး လူျဖစ္ေသာ္ ထုိဘဝထိ လိုက္လံ ေစာင့္ေရွာက္သည္ဟု ဆုိသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤတြင္ ၃၁ ဘံုကို အက်ဥ္း ရွင္းျပန္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ငရဲၾကီး ၈ ထပ္၊ တိရစၦာန္ဘံု၊ ျပိတၱာဘံု၊ အသူရကယ္ဘံု၊ လူ႔ျပည္ ၁ထပ္၊ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္၊ ျဗဟၼာ အထပ္ ၂၀ စုစုေပါင္း ၃၁ ဘံုရွိသည္။ သိုက္၊ နန္းဟူသည္ ျဗဟၼာတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ျဗဟၼာတုိ႔က ရုပ္သာရွိ (သို႔) နာမ္သာရွိ (သို႔) ရုပ္ႏွင့္ နာမ္ ရွိၾကကုန္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး သူ႔ဘံုတြင္ အျမဲ တည္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္ျဖစ္သည့္ စတုမဟာရာဇ္၊ တာဝတံိသာ၊ ယာမာ၊ တုသိတာ၊ နိမၼာနရတိ၊ ပရနိမၼိတဝသ ဝတၱိ ဟူ၍ ေအာက္မွ အထပ္အထိ ရွိသည္။ စတုမဟာရာဇ္ နတ္ဘံုသည္ နတ္မ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုးဘံုျဖစ္ျပီး နတ္ေသးနတ္မြားမ်ား က်ေရာက္ေသာဘံု ျဖစ္သည္။ လူ႕ဘံုတြင္ ရွိေသာ ရုပ္ကၡဆိုးနတ္၊ အိမ္ေစာင့္နတ္၊ ရြာေစာင့္နတ္၊ ေညာင္ပင္ေစာင့္နတ္၊ ေတာေစာင့္နတ္ စသည္မ်ားမွာ စတုမဟာရာဇ္ ဘံုသားမ်ား ျဖစ္ၾကေခ်သည္။ သူတို႔သည္ တာဝတိံသာ နတ္ျပည္မွ နတ္သားမ်ားကဲ့သို႔ အေရာင္အေသြး မစံု၊ ဘုန္းကံ မျမင့္ေခ်။

ထုိနည္းတူစြာ ငရဲၾကီး ရွစ္ထပ္၌ ငရဲသားမ်ား အျဖစ္ေနကာ ငရဲဘံုက်သူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ရာတြင္လည္း ထုိ စတုမဟာရာဇ္နတ္ဘံုမွ အာလာဝက နတ္ဘီလူးမ်ားက အလည့္က် သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဘုရားေဟာ အဘိဓမၼာတြင္ ဖြင့္ဆုိ ရွင္းလင္းထားသည္။ နတ္မင္းၾကီး ေလးပါးတို႔ကို ဆည္းကပ္ ခစားရေသာ လက္ေအာက္ခံ နတ္တု႔ိ၏ ေနရာ ဘံုဌာန ျဖစ္သျဖင့္ စတုမဟာရာဇ္နတ္ဘံုဟု ေခၚျပီး နတ္ႏွစ္ ၅၀၀ ျဖစ္ေခ်သည္။

(ဤတြင္ စာဖတ္သူတို႔၏ အတြင္းစိတ္၌ “ဟာကြာ မ်ားလိုက္တဲ့ ဘံုနဲ႔နတ္ေတြ” ဟု တစ္လြဲ ထင္ေနေကာင္း ထင္တတ္ ပါသည္။ စာေရးသူ တင္ျပေသာ ၃၁ ဘံုမွာ အမွန္တကယ္ တည္ရွိေသာ ဌာနမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားမွ ေဟာၾကားခဲ့ေခ်သည္။ ထို ဘံုအလိုက္အထိုက္တြင္လည္း ပြင့္ဖူးခဲ့ေသာ ဘုရား အဆူဆူတို႔မွ က်င္လည္ကာ တရားမ်ား ေဟာျပ ဆံုးမခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။ အနီးစပ္ဆံု သာဓက အျဖစ္ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မယ္ေတာ္ အျဖစ္ ေတာ္စပ္ခဲ့သူ သႏၱဳႆီတနတ္သားကို အမွဴးျပဳကာ တာဝတိံတာ နတ္ျပည္ တြင္ ေက်းဇူးဆပ္ခဲ့သည္။

ေက်းဇူးဆပ္ပံုမွာ အဘိဓမၼာ တရား အက်ယ္ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း အဘိဓမၼာ တရားကို အရွင္သာရိပုတၱရာအား အက်ဥ္းနည္းျဖင့္ ေဟာေျပာေတာ္မူခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တပည့္ရဟန္း ငါးရာတို႔အား ေန႔ခ်င္းပင္ မက်ဥ္းမက်ယ္နည္းျဖင့္ ျပန္လည္ ေဟာေတာ္မွုခဲ့ရာ ယေန႔တိုင္ တည္ရွိရာ အေျချပဳလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေခ်သည္။ ထိုအခ်က္ျဖင့္ ၃၁ ဘုံ အမွန္တကယ္ ရွိသည္ဟုလည္း ေထာက္ျပႏိုင္သည္။)

သိုက္ အေၾကာင္း ကိစၥ ျပန္ဆက္မည္။ စာဖတ္သူတို႔ စတုမဟာရာဇ္ဘံု သေဘာကို သိရွိျပီဆုိလွ်င္ သိုက္တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ေသာ နတ္မ်ားကို သိရွိျပီဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္သည္။ သိုက္ေစာင့္နတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြ အားလံုးသည္ ဘုရား ထာပနာ ျဖစ္ပါကလည္း တာဝန္ရွိသျဖင့္ လာေရာက္ ေစာင့္ၾကပ္ေပးရျခင္း ရွိ၏။ နတ္တို႔ႏွင့္ မျပီးေသးေခ်။ ဘုရား ထာပနာ ေစာင့္ၾကပ္ရေသာ ေျမြ၊ နဂါး စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေခ်ေသးသည္။

တိရစၦာန္၊ ျဗိတၱာ ႏွင့္ အသူရကာယ္တို႔လည္း ပါဝင္ေခ်ေသးသည္။ ထို ဘုံသားတို႔သည္ လူျဖစ္စဥ္က (ေသခါနီး အခ်ိန္) ေလာဘေဇာ တက္ကာ ပိုင္ဆုိင္ေသာ (ဝါ) ပိုင္ဆိုင္လိုေသာ ပစၥည္း ဥစၥာကို အစြဲျပဳျပီး ေသမည္ဆုိလွ်င္ ထိုပစၥည္း ဥစၥာ တည္ေနရာ ႏွင့္ ျဒပ္ဝတၳဳတို႔တြင္ မၾကြတ္ မလြတ္ႏိုင္ပဲ တိရစၦာန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျဗိတၱာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အသူရကာယ္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ၾကရသည္။ ဥစၥာတို႔ကို ေစာင့္ၾကပ္ရသည္။

လွပေသာ မိန္းကေလးတို႔ကုိ ေတာထဲတြင္ ေတြ႕လွ်င္ ဥစၥာေစာင့္ဟု ဆိုၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ သူတို႔သည္ ထုိ ပစၥည္း ဥစၥာကို အစြဲျပဳျပီး ေသလြန္ၾကသျဖင့္ မကြ်တ္ မလြတ္ႏုိင္ေသာ ျဗိတၱာႏွင့္ အသူရကယ္ (သို႔) စတုမဟာရာဇ္ ဘံုသားမ်ား ျဖစ္ရေခ်သည္။ သူတို႔ ေစာင့္ၾကပ္ေသာ ပစၥည္း ဥစၥာအေပၚ ေႏွာက္ယွက္လုိသူတို႔ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေျခာက္လွန႔္ ေမာင္းထုတ္ရေခ်သည္။

အထက္ပါ ရွင္းလင္းခ်က္သည္ ျဒပ္ဝတၳဳသာ ရွိေသးသည္။ သက္ရွိ သတၱဝါတို႔အား စြဲလမ္းမႈ၊ ေစာင့္ၾကပ္မႈ ရွိေသးေခ်သည္။ သာဓက တစ္ခု အရ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ သူခ်စ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးကို စြဲလမ္းစိတ္ျဖင့္ ေသလြန္သည္ရွိေသာ္ ေကာင္းရာ ဘံုဘဝသို႔ မေရာက္ႏိုင္ပဲ ေလာဘစိတ္ အေျခခံ ပဋိသေႏၶေၾကာင့္ အသူရကာယ္၊ ျဗိတၱာကဲ့သို႔ေသာ ဘံုဘဝသို႔ ေရာက္ရသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနတြင္ သူခ်စ္ရေသာ မိန္းကေလးကို အမ်ားသူကာ အႏၱာရယ္မွ လြတ္ကင္းေအာင္ ကူညီျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားသူ တစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ၾကိဳက္သြားမည္ကုိ စိုးရိမ္သျဖင့္ လိုက္လံ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ား ျပဳတတ္ေခ်သည္။

ဤတြင္ အေၾကာင္းမဲ့ ခံရသည္ မဆိုလို။ ထိုကဲ့သို႔ ေႏွာက္ယွက္မႈကို ခံရရန္ ကံပါမွလည္း လိုက္လိုက္ ေႏွာင့္ယွက္ (သို႔မဟုတ္) ကူညီ ေဖးမမႈကို ခံရသည္။ (ဥပမာ ေနာက္တစ္ခု အရ။ ။ ေသေသာကေလး (ကေလးေျခာက္) က ဘံုဘဝ စြဲလမ္းသျဖင့္ အေမ့ကို အိပ္မက္ေပးျခင္း၊ အတိတ္စိမ္း ေပးျပီး ကူညီျခင္းမ်ိဳး)

ထုိအခ်က္ႏွင့္လည္း မလံုေလာက္ေသးေခ်။ တစ္ခါတစ္ရံ ဝဋ္ေၾကြးေၾကာင့္ လည္း မိမိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားဆီး ပိတ္ပင္မႈ ခံရသည္။ ဥပမာ တစ္ခု အရ ဘုရားေဟာ ဇာတ္ေတာ္ တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ အရိယာ တစ္ဦးကို ႏွုတ္ေရးျဖင့္ ဆဲေရး တိုင္းထြာ ျပဳမိေသာေၾကာင့္ သူ ဆဲခဲ့ဖူးသည္ ျပည့္တန္ဆာမ ဟူေသာ စကားလံုး အတိုင္း ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ျပည့္တန္ဆာ အမ်ိဳးသမီး၊ ယုတ္ညံ႔ေသာ တိရစၦာန္ ျဖစ္ရသည္။

ဘုရင္ သမီးေတာ္ ျဖစ္သည့္ ဘဝတြင္ပင္ ရုပ္ရည္ ေခ်ာေမာသျဖင့္ ႏုိင္ငံေပါင္း မ်ားစြာက လိုလားကာ စစ္မက္ ျဖစ္မည္ကို ဘုရင္က ေၾကာက္လွန္႔သျဖင့္ မည္သူကိုမွ မေပးစားႏိုင္ပဲ ထိုႏိုင္ငံ ဘုရင္၊ အိမ္ေရွ႕မင္းသားမ်ား အတြက္ ျပည့္တန္ဆာ သေဘာမ်ိဳးသာ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ (ေနာက္ဆံုး ဘဝ တစ္ခုတြင္ ထို အမ်ိဳးသမီးလည္း မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္ ေရာက္ရေခ်သည္။) (ဘုရားေဟာ ဇာတ္ေတာ္ျဖစ္ သည္။ အတိအက် သိလိုေသာ္ ေမးႏိုင္ပါသည္။)

ဆုိလိုသည္မွာ ဘဝ တစ္ခုတြင္ ျပဳခဲ့မိေသာ အကုသုိလ္ထူး တစ္ခုေၾကာင့္ ဘဝဆက္တိုင္းတြင္ မျပတ္ႏိုင္ပဲ တူညီစြာပင္ ဝဋ္ေၾကြး ဆပ္ရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ထူးေၾကာင့္လည္း ဘဝ ဆက္တိုင္း အက်ိဳး ေပးေကာင္းရျခင္း မ်ိဳးလည္းရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အျမဲ အဆင္မေျပ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ခံရသည္ဆုိျခင္းမွာ သိုက္ေစာင့္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ ေရွးဘဝက ၾကီးမားေသာ အိမ္ေထာင္ေရးရာ ေႏွာင့္ယွက္ က်ဴးလြန္ သည့္ အကုသိုလ္ကံ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။ (ဥပမာ- သူေတာ္ေကာင္းတို႔ မဂ္လာ ကိစၥ ခမ္းနားကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳး)

အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခုတြင္ သာမဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ ေရွးဘဝ အေၾကာင္းကိစၥ (ကံ) ေၾကာင့္ ဝဋ္တစ္ခု သဖြယ္ ဆက္တိုက္ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ခ်မ္းသာရန္ အခြင့္ အျမဲ ၾကံဳေသာ္လည္း အျမဲလိုလို ဆင္းရဲရျခင္း၊ ဆင္းရဲရန္ အေၾကာင္း အျမဲၾကံဳေသာ္လည္း ကူညီေဖးမမႈ (ဝါ) ကံေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ အျမဲ ခ်မ္းသာရျခင္း စသည္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ မည္က့ဲသို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္ သိုက္ေစာင့္ေစာင့္၊ ကံဝဋ္ေၾကြး မည္မွ်ပင္ က်န္က်န္ မိမိ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္ တရားမ်ားကို အစဥ္တစ္ဆိုက္ ပြားမ်ား က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရေခ်မည္။

ဘဝမ်ား ရွည္လ်ားလွသည္။ ဝဋ္ေၾကြးမ်ား ေပါလွေခ်သည္။ ေကာင္းမႈ ရွိသလို၊ မေကာင္းမႈ ရွိသျဖင့္ ဘံုအေထြေထြတြင္ ၾကင္လည္ျပီး ဝဋ္ခံၾကရသည္။ ထုိ ဘံု၊ ဝဋ္ မ်ားမွ ၾကြတ္လြတ္ေအာင္၊ အကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးမ်ား အေဟာသိက ံျဖစ္ေအာင္ နိဗၺာန္ ဝင္ႏိုင္ရန္ ပြားမ်ား ၾကင့္ၾကံရေခ်မည္ ျဖစ္သည္။ ဝဋ္ေၾကြးသည္ နိဗၺာန္ ဝင္ခါနီး အထိတြင္ပင္ ဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ပင္ သာဓကအျဖစ္ ပရိနိဗၺာန္စံသျဖင့္ သိျမင္ရသည္။

သို႔ေသာ္ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ထိုေၾကာင္းက်ဳိးမ်ား လြတ္ကင္းရေခ်သည္။ သင္ၾကား ေလ့လာခဲ့ေသာ အဘိဓမၼာက်မ္းမွ ကိုးကား၍ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆာင္းပါးေရးသား ကုသုိလ္ျပဳအပ္ပါသည္။
စာဖတ္သူ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔ ေၾကာင္းက်ိဳး လြတ္ကင္း၊ ဆင္းရဲဝဋ္ ကင္းမဲ့ေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။

ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)
www.yoyarlay.com

https://web.facebook.com/YoYarLay/photos/a.247917771918149.56547.171647766211817/976351135741472/?type=3&theater 

ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္


ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း
ေရြးေကာက္ပြဲက ဒုတိယ အႀကိမ္ မဲေပးျဖစ္တာ။ ၂၀၁၀ တုန္းက တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၂ မွာတုန္းကေတာ့ အစ္မတုိ႔ရပ္ကြက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမရွိဘူး။ ဒီတစ္ေခါက္ က အရမ္းေပ်ာ္စရာေကာင္း တယ္။ စိတ္လႈပ္ရွားစရာလည္း ေကာင္းတယ္။ လူေတြအကုန္ လာတန္းစီၿပီး ဟိုတစ္ေခါက္နဲ႔ မတူဘူး။ အစ္မက စမ္းေခ်ာင္း (ေတာင္)မွာ သြားၿပီးမဲေပးရတာ။ အစ္မေရာက္တဲ့အခ်ိန္ မနက္ ၇ နာရီခြဲေလာက္မွာ လူေတြရာနဲ႔ခ်ီ ၿပီး တန္းစီေနၾကၿပီ။ တခ်ိဳ႕ဆို ေပးၿပီးလုိ႔ေတာင္ ျပန္လာၾကၿပီ။ မနက္ ၄ နာရီေလာက္ကတည္းက တန္းစီတဲ့သူေတြလည္း အမ်ား ႀကီးပဲ။ အားလံုးက စည္းကမ္း တက်လည္း ရွိတယ္။ တစ္ ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေဖးေဖး မမ ရွိၾကတယ္။ အားလံုးလည္း အဆင္ေျပတယ္။ မဲေပးရတာ လည္း အဆင္ေျပတယ္။ စိတ္ ခ်မ္းသာတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ေတာ့ တကယ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမင္ျမင္သာသာ အမွန္အတိုင္း Result ထြက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။

ကိုယ္ရည္ရြယ္ တဲ့ အစိုးရဆုိရင္လည္း အရင္ ေျပာဖူးတဲ့အတုိင္းပါပဲ။ လူတစ္စု ေကာင္းစားတာမ်ိဳးထက္ တစ္ တုိင္းျပည္လံုး လူထုလူတန္းစား မေရြး အတူတူႀကီးပြားတုိးတက္ ခ်မ္းသာတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံဆီကို ေခၚေဆာင္သြားႏုိင္တဲ့ အစိုးရမ်ိဳး ကို လိုခ်င္တယ္။ ျပည္သူေတြ အားလံုးရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အဘက္ ဘက္ကေန တစ္ေျပးညီ တုိးတက္ ေျပာင္းလဲတဲ့ဘဝကို ေခၚေဆာင္ သြားႏုိင္တဲ့ အစိုးရျဖစ္ေစခ်င္ တယ္။

ဒါ႐ုိက္တာေမာင္မ်ိဳးမင္း(ရင္တြင္းျဖစ္)
၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက မဲေပးဖူးတယ္။ ၂၀၁၀ တုန္းက ေတာ့ စင္ကာပူမွာ ေရာက္ေနလို႔ မေပးျဖစ္ဘူး။ ဒါက ဒုတိယအ ႀကိမ္ ေပးျဖစ္တာပါ။ မဲေပးတာက ေနာက္က်ရင္ လူမ်ားမွာစိုးတယ္။ ေနပူမွာ စိုးတယ္။ ေနာက္တစ္ခု က စိတ္လႈပ္ရွားတယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ထုိင္ၾကည့္ၾက တယ္။ ေနာက္ၿပီးး အဲဒီမတိုင္ခင္ ဦးမ်ိဳးကားဆက္ခန္းကေန ည ၁၀ နာရီေလာက္ကမွ ျပန္လာတာ။ အဲဒီအခ်ိန္ မဲစာရင္းကို ၾကည့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဦးမ်ိဳးရဲ႕ အေမနာမည္ မွားေနတယ္။ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ လည္း မွားေနတယ္။ ဦးမ်ိဳးဇနီးရဲ႕ အေမနာမည္လည္း မွားေနတယ္။ ထူးႏြယ္အိမ္ရဲ႕ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ လည္း မွားေနတယ္။

အိမ္မွာ ငါး ေယာက္ရွိတာ သံုးေယာက္မွားေန တာေၾကာင့္ ညတြင္းခ်င္း ေကာင္ စီ႐ံုးကို ေျပးတယ္။ သူတုိ႔က မဲ စာရင္းအတုိင္း ထည့္တာဆုိေတာ့ မဲစာရင္းျပဳစုသူေတြရဲ႕ အမွား။ အဲဒါကို Complain တက္ေနရင္ အကုန္လံုး႐ႈပ္ၿပီး မဲေပးခြင့္ရေတာ့ မွာမဟုတ္ဘူး။ မဲေပးခြင့္ရဖို႔က အေရးႀကီးေတာ့ အဲဒါေတြကို မျပင္ေတာ့ဘဲ ည ၁၂ နာရီ ေလာက္ အိမ္ျပန္ေရာက္တယ္။ မနက္အေစာႀကီးျပန္သြားရမွာဆုိ ေတာ့ အိပ္ခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူးဆုိၿပီး ႐ုပ္ရွင္တစ္ကားထုိင္ၾကည့္ ျဖစ္ တယ္။ ဇာတ္ကားၿပီးေတာ့ အကုန္လံုး ေရခ်ိဳး၊ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးသြား တာ မဲ႐ံုမဖြင့္ခင္ေရာက္သြား တယ္။ မဲေပးၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္ထဲမွာ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးသြား သလို ခံစားရတယ္။ အဲဒီက ျပန္ မွ အိပ္ရတာ။ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မအိပ္ႏုိင္ဘူး။ စိတ္ထဲမွာ ပီတိျဖစ္သလို ခံစားရတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ ေလာေလာ ဆယ္မွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလာ ေသးဘူးဆုိေတာ့ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ ပိုဆုိးတာကေတာ့ တရားဥပေဒ မွ်တမႈ၊ ဥပေဒလႊမ္းမိုးမႈ အဲဒါကို ေမွ်ာ္လင့္တယ္။

လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနခ်င္တယ္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ ေယာက္ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ လံုၿခံဳမႈအျပည့္ရ ခ်င္တယ္။ အႏုပညာသမားဆုိ ေတာ့ လြတ္လပ္တာကို ခံုမင္ တယ္။ အႏုပညာက လြတ္လပ္တဲ့ ေနရာမွာ ရွင္သန္တာဆုိေတာ့ လြတ္လပ္မႈကို ပိုၿပီးေမွ်ာ္လင့္ တယ္။ ဘာမွမလုပ္ရင္ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစ ခ်င္တယ္။ ဒီအတုိင္းေနရတာ ၾကာၿပီ။

ေျပတီဦး
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ မဲေပးခဲ့ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာတယ္။ အရမ္းလည္း ပီတိ ျဖစ္တယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲက ပထမဆံုးအႀကိမ္ မဲေပးဖူးတာ။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္ရလဒ္ကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္ဖို႔ပဲ ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္။

အမရာၿငိမ္း
လမ္းမေတာ္ ဗဟိုစည္အိမ္ ရာဝင္းထဲမွာ မဲထည့္ရတာပါ။ အမရာတို႔ဆီမွာက လူနည္းေတာ့ တစ္နာရီေလာက္ပဲ ေစာင့္ရ တယ္။ မဲေပးရတာကေတာ့ အ ဆင္ေျပေျပ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ပါ ပဲ။ မဲေပးတာက အမရာ့အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ပါ။ ေရြးေကာက္ ပြဲအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့ အားလံုးက ျပည္သူ႔ပါတီကိုပဲ ႏုိင္ ေစခ်င္တာ။ သူမ်ားေတြက ကိုယ္ ယံုၾကည္တဲ့ပါတီက ဘယ္ေလာက္လုပ္ေပးႏိုင္မယ္ထင္လဲလို႔ ေျပာ ၾကတယ္။ ဘယ္ေလာက္လုပ္ေပး ႏုိင္မလဲဆုိတာကေတာ့ အမရာတို႔ တုိင္းျပည္မွာ ဒီထက္ဆုိးရြားတဲ့ အေျခအေနေတာ့ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

အနည္းဆံုးေတာ့ ဘယ္လိုအေျခအေနပဲျဖစ္လာ ျဖစ္လာ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ပါတီက ကိုယ့္ရဲ႕ဦးေဆာင္သူအ ျဖစ္ဆုိရင္ပဲ အဲဒီတစ္ခုတည္းနဲ႔ တင္ ျပည္သူေတြအတြက္ ေက် နပ္စရာျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အမရာတို႔က ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထား ျခင္းမရွိတဲ့ အစိုးရကို ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ လက္ခံထားခဲ့ရတဲ့ တုိင္း ျပည္တစ္ခုဆုိေတာ့ ကိုယ္ေရြး ခ်ယ္လုိက္တဲ့အစိုးရ၊ ကိုယ္လိုလား တဲ့ေခါင္းေဆာင္တက္လာတယ္ ဆုိတာနဲ႔တင္ ေျပာင္းလဲမႈမျဖစ္ဘူး ဆုိရင္ေတာင္ ေက်နပ္မယ္ထင္ပါ တယ္။

http://www.7daydaily.com/story/50638
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...