စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဖခင္မ်ားႏွင့္ အတူေနရသည့္ ကေလးငယ္က ဥာဏ္ရည္ပိုျမင့္မားေလ့ရွိ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...