စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...လူတို႔၏အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍


“ျဖစ္ႏိုင္တာႏွင့္ မျဖစ္ႏိုင္တာ”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေလာကလူေတြမွာ လူေတြရဲ႕စ႐ိုက္ ဆိုတာ ရွိတယ္။ စ႐ိုက္ဆိုတာ သူတို႔ရဲ႕အမူအက်င့္ေတြကိုေျပာတာ။
အမူအက်င့္ဟာ ေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္ရွိတယ္၊ ဆိုးတဲ့အမူအက်င့္ရွိတယ္။

ေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္ကို သုစ႐ိုက္လို႔ ေခၚတယ္။မေကာင္းတဲ့ အမူအက်င့္၊ ဆိုးတဲ့အမူအက်င့္ကို
“ဒုစ႐ိုက္”လို႔ ေခၚတယ္ေပါ့။ ပါဠိ စာေပက သုစရိတ၊ ဒုစၥရိတ-ေကာင္းစြာ
က်င့္အပ္တဲ့ အက်င့္၊ မေကာင္းသျဖင့္ က်င့္အပ္တဲ့ အက်င့္၊ မွန္ မွန္ကန္ကန္ က်င့္တဲ့အက်င့္၊ မွားမွားယြင္းယြင္းက်င့္တဲ့ အက်င့္လို႔ ဆိုတယ္။ သုစ႐ိုက္၊ ဒုစ႐ိုက္ဆိုၿပီး ဒီလိုခြဲထားတယ္။

ထို သုစ႐ိုက္၊ ဒုစ႐ိုက္ ခြဲျခားတဲ့အခါ စိတ္ထဲကႀကံေတြးတဲ့ သုစ႐ိုက္ရွိတယ္။
စိတ္ထဲက ႀကံေတြးတဲ့ ဒုစ႐ိုက္ ရွိတယ္။ႏႈတ္က ေျပာတဲ့ သုစ႐ိုက္ ရွိတယ္။
ႏႈတ္ကေျပာတဲ့ ဒုစ႐ိုက္ရွိတယ္။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လုပ္တဲ့ သုစ႐ိုက္ရွိတယ္။
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္လုပ္ တဲ့ ဒုစ႐ိုက္ရွိတယ္။ လူေတြမွာ “စိတ္က ေတြးတယ္၊ ႏႈတ္က ေျပာတယ္၊
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လုပ္တယ္”ဆိုတဲ့ အလုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီလို သံုးမ်ိဳးခြဲၿပီးေတာ့
အေကာင္းအဆိုးကိုခြဲၾကည့္ပါ။အဲဒီလိုအေကာင္း အဆိုးကို ခြဲၾကည့္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္တာနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္တာကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားရမွာ။

ဆိုပါစို႔ -
“မေနာဒုစ႐ိုက္”တဲ့၊ ဘယ္ဟာေတြကို မေနာဒုစ႐ိုက္ ေခၚတာတံုးဆိုရင္
အဘိဇၩာ - သူ မ်ားပစၥည္းကို ကိုယ့္ပစၥည္းျဖစ္ဖို႔အတြက္ ႀကံေတြးတဲ့ ေလာဘ၊ ဒါ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္တာေနာ္။
“ဒီလူ ဒုကၡ ေရာက္သြားပါေစ၊ အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္သြားပါေစ”လို႔ အမုန္း တရားကို ရင္ထဲမွာ ပြားၿပီးေတာ့
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္းကိုေဒါသနဲ႔ႀကံေတြးတာက ဗ်ာပါဒ၊
ကံ ကံ၏အက်ိဳးတရားေတြကို ျငင္းပယ္တာက မိစၦာဒိ႒ိ၊ ကံကို လက္မခံဘူး၊ တမလြန္ဘဝ ဆိုတာ
လက္မခံဘူး၊ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံရဲ႕အက်ိဳး ဆိုတာကို လက္မခံဘူး၊ ျငင္းပယ္တဲ့ မိစၦာဒိ႒ိ။
အဲဒီ ၃-မ်ိဳးကို “မေနာဒုစ႐ိုက္”လို႔ ေခၚတယ္။စိတ္နဲ႔ျပဳလုပ္တဲ့ အက်င့္ဆိုးတဲ့။
အဲဒီ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်င့္ဆိုးကို ျမတ္စြာဘုရားက အဲဒီအက်င့္ဆိုးရဲ႕ လိုခ်င္စရာ၊
ႏွစ္သက္စရာ၊ျမတ္ႏိုးစရာေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးတရားဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။

ဆိုလိုတာက -ဒုစ႐ိုက္တရားက ေကာင္းက်ိဳး ထုတ္လုပ္တယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ျဖစ္ႏိုင္တာက
ဒုစ႐ိုက္တရားက ဆိုးက်ိဳးကိုသာ ထုတ္လုပ္တယ္။ အဲဒါက ျဖစ္ႏိုင္တာ။

လူတစ္ေယာက္ ဒုစ႐ိုက္ေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ ႀကီးပြားတိုးတက္ေနတာ ဒုစ႐ိုက္ေၾကာင့္ ႀကီးပြားတိုးတက္လို႔
လူေတြက ထင္ေကာင္းထင္လိမ့္မယ္။

ဒါ ဒုစ႐ိုက္ေၾကာင့္ ႀကီးပြားေနတာ မဟုတ္ဘူး။အတိတ္ဘဝက သူလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ္ကံက
အက်ိဳး ေပးေနတာ။ ကုသိုလ္ကံရဲ႕ အက်ိဳးကို ခံစားရတာ။ လံု႔လဝီရိယရဲ႕အက်ိဳးကိုခံစားရတာ။ ဒုစ႐ိုက္က
ဘယ္ေတာ့မွ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မေပးႏိုင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ “ဒုစ႐ိုက္ရဲ႕ဆိုးက်ိဳး” ဆိုတာပဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
“ဒုစ႐ိုက္ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳး”ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။

“ျဖစ္ႏိုင္တယ္ - မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဆိုတာ လံုးဝ ေသခ်ာေပါက္ေျပာတဲ့ စကား။
“ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္မယ္ - မျဖစ္ခ်င္ မျဖစ္ဘူး”လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။
“ျဖစ္ႏိုင္တာနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး”လို႔ ေျပာတာ။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာက -impossible။
ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာက -possible။

“စိတ္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့အက်င့္ေကာင္း
•••••••••••••••••••••••••••••••••
ေကာင္းၿပီ။
“စိတ္” နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ “အက်င့္ေကာင္း” ဆိုတာ ဘာလဲ။
●သူမ်ားပစၥည္းကို ကိုယ့္ပစၥည္း ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေလာဘနဲ႔ မႀကံေတြးဘူး။
ဒီလိုႀကံေတြးမႈမွ ေရွာင္တယ္ - အနဘိဇၩာ။
●အမုန္းတရားကို အေျခခံၿပီးေတာ့ သူတစ္ပါး ပ်က္လိုပ်က္စီး “ဒီလူ ဒုကၡေရာက္ပါေစ”
ဆိုတဲ့အေတြးမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့ မွ မေတြးဘူး။ “ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေတြ ျဖစ္ပါေစ” ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးပဲ ေတြးတယ္-အဗ်ာပါဒ။
●ကံ ၊ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည္တယ္၊ လက္ခံတယ္-“သမၼာဒိ႒ိ”။
အဲဒီသံုးမ်ိဳးကို မေနာသုစ႐ိုက္လို႔ ေခၚတယ္။ စိတ္ထဲမွာ ျဖစ္တဲ့ “အက်င့္ေကာင္းသံုးမ်ိဳး”လို႔ ေခၚတယ္။

အဲဒီ စိတ္ထဲမွာျဖစ္တဲ့ အက်င့္ေကာင္း သံုးမ်ိဳး ဟာ ဆိုးက်ိဳးေပးတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။
ေကာင္းက်ိဳးေပးတယ္ဆိုတာသာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ သူတို႕ရဲ႕ဆိုးက်ိဳးဟာ မျဖစ္ႏို္င္ဘူး။
သူတို႔ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးသာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာနဲ႔မျဖစ္ႏိုင္တာ

ထို႔အတူပဲ။
ႏႈတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ “အက်င့္ဆိုး”၊ႏႈတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ “အက်င့္ေကာင္း”။
ႏႈတ္နဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ အက်င့္ဆိုးဆိုတာ-
•လိမ္ေျပာတယ္။
•တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မတည့္ေအာင္
•ကုန္းတိုက္တယ္။ဆဲတယ္။
•အက်ိဳးမရွိတဲ့စကားေတြကို ေျပာတယ္။
အဲဒါကို “ဝစီဒုစ႐ိုက္”လို႔ ေခၚတာပဲ။ အဲဒီ “ဝစီဒုစ႐ိုက္က ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာေပးတယ္
ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ မေကာင္းက်ိဳး ေပးတယ္ ဆိုတာသာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။”
ဆိုလိုတာက ဝစီဒုစ႐ိုက္ရဲ႕အက်ိဳးဟာ အဆိုးပဲ ျဖစ္ရမယ္။ အေကာင္း ဘယ္ေတာ့မွ
မလာဘူးလို႔ ဒီလို ေျပာတာ။

“ႏႈတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အက်င့္ေကာင္း”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ႏႈတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အက်င့္ေကာင္းကေတာ့-
•လိမ္မေျပာဘူး။
•မွန္တာပဲ ေျပာတယ္။ ကုန္းမတိုက္ဘူး။
•ညီညြတ္ေအာင္ ေစ့စပ္ေပးတယ္။ မဆဲဘူး။
•ယဥ္ေက်းတဲ့စကားနဲ႔ေျပာတယ္။
•အက်ိဳးမရွိတဲ့စကားေတြ မေျပာဘူး၊
•အက်ိဳးရွိတဲ့စကားေတြ ေျပာတယ္။
ဒါ ႏႈတ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ “အက်င့္ေကာင္း”။

အဲဒီ “ႏႈတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အက်င့္ေကာင္းရဲ႕မေကာင္းက်ိဳးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။
ႏႈတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အက်င့္ေကာင္းရဲ႕အက်ိဳးဟာ ေကာင္းက်ိဳးသာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္”တဲ့။
ဒါလည္း ျဖစ္ႏိုင္တာနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္တာကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားတာ။

ေနာက္တစ္ခုက -
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္လုပ္တဲ့ “အက်င့္ေကာင္းနဲ႔ အက်င့္ဆိုး”။
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
အက်င့္ဆိုးဆိုတာ ဘာလဲ။ သတၱဝါေတြရဲ႕အသက္ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္
သတ္တယ္၊ သူမ်ားပစၥည္းကို မတရားသျဖင့္ ကိုယ္ ထိလက္ေရာက္ယူတယ္၊
သူတစ္ပါးသားမယား မက်ဴးလြန္ရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔က်ဴးလြန္တယ္၊ ကာမဂုဏ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့
ေဖာက္ျပန္တယ္၊ ဒါကို အက်င့္ဆိုးလို႔ ေျပာတယ္။အဲဒီေနရာမွာ ကာေမသုမိစၦာစာရ လို႔
လူေတြ ေျပာေလ့ရွိၾကတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြမွာ မိစၦာစာရ ျဖစ္ ဖို႔အတြက္
အမ်ိဳးသမီး (၂၀) ရွိတယ္။
အမ်ိဳးသမီး (၂၀) ကို က်မ္းဂန္ေတြက ဘယ္လိုေျပာလဲ။အမ်ိဳးအစားခြဲ ၾကည့္ရေအာင္။

ဝိသုဒၶါ႐ံုဆရာေတာ္ႀကီးက အက်ဥ္းခ်ဳပ္ လကၤာကေလး လုပ္ထားတယ္။
“မာ,ပိ၊ မာပိ၊ ဘနဲ႔ဘာ၊ ဥာ, ေဂါ, ဓံ, သ, သာ”တဲ့။ အမ်ိဳးသမီး ၁၀-ေယာက္။


❦မာ ဆိုတာ မာတုရကိၡတ-အေမရဲ႕ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး။
❦ပိ ဆိုတာ ပိတုရကိၡတ-အေဖရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီး။
အဲဒါေတြနဲ႕က်ဴးလြန္လို႔ရွိရင္ ကာေမသုမိစၦာစာရ ျဖစ္တယ္။
❦မာပိ-မာတာပိတုရကိၡတာ အေမအေဖႏွစ္ေယာက္စလံုး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တယ္၊ မိဘအစံုရွိတဲ့
အမ်ိဳးသမီး၊ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ အေမသာ ရွိတယ္၊ အေဖ မရွိဘူး၊ အေဖသာ ရွိတယ္၊
အေမ မရွိဘူး။
❦ဘနဲ႕ဘာ-ဘဂိနိရကိၡတာ၊ ဘာတုရကိၡတာ အစ္ကိုေတြ ေမာင္ေတြရဲ႕ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခံရတာ၊ အစ္မ၊ညီမေတြရဲ႕ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာရွိတာ၊
❦ဥာ-ဥာတိရကိၡတာ-အေမ ၊အေဖ ၊ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ ေဆြမ်ိဳးေတြက
ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး။
❦ေဂါ-ေဂါတၱရကိၡတာ - ေဆြေတြ၊မ်ိဳးေတြမရွိဘူးဆိုရင္ အႏြယ္တူေတြက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တာ၊
ျမန္မာ ျပည္မွာ အႏြယ္တူဆိုတာ သိပ္မရွိဘူး။ တျခားလူမ်ိဳး ေတြမွာေတာ့ surname လို႔ေခၚတဲ့
အမည္ေတြ ရွိတယ္။ မ်ိဳး႐ိုးေပါ့။ မ်ိဳး႐ိုးကေနၿပီး အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္တာ။
❦ဓံ-ဓမၼ ရကိၶတာ - တရားက်င့္ေဖာ္ေတြက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး။

ေနာက္ဆယ္ေယာက္က လက္ထပ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေျပာတာ။ လင္ရွိမယားကို ေျပာတာ။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မက်ဴးလြန္ရဘူးလို႔ ဥပေဒဒဏ္ ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီး။
အဲဒါမ်ိဳးေတြနဲ႔ ေဖာက္ျပန္လို႔ရွိရင္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထိုက္တယ္။
ဓ, ဆန္, ေဘာ, ပ၊ ဩ, ဩ, ဓ၊ ကမၼ,ဒါ, မုဟာ - ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြက အေၾကာင္းတစ္ခုခုနဲ႔
အိမ္ေထာင္ျပဳထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ။ အဲဒီအမ်ိဳးသမီး ေတြက ၁၀-ေယာက္။
မိဘ စသည္တို႔ရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္မွာ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ၁၀-ေယာက္။ ေပါင္းလိုက္တဲ့အခါ
အမ်ိဳးသမီး (၂၀)။ အဲဒီ (၂၀)နဲ႔ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ေယာက်ာ္းသည္ ကာေမသုမိစၦာစာရမႈ က်ဴးလြန္တာပဲ။
ဒီလိုေျပာတာ၊ အေသးစိတ္ေတာ့ မေျပာေတာ့ဘူး။

အဲဒီလို ကာယဒုစ႐ိုက္-ဒီကာယကံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အက်င့္ဆိုး မိမိသႏၱာန္မွာရွိၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ ထိုအက်င့္ဆိုးရဲ႕
ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။ ထိုအက်င့္ဆိုးရဲ႕ဆိုးက်ိဳးသာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္တဲ့။
ျဖစ္ႏိုင္တာ နဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္တာ။

ဒါျဖင့္ ကာယကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေကာင္းတဲ့ အက်င့္ ကာယသုစ႐ိုက္ ဆိုတာ ဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ -
•ပါဏာတိပါတ က ေရွာင္တယ္။
•အဒိႏၷာဒါန က ေရွာင္တယ္၊
•ကာေမသုမိစၦာစာရ က ေရွာင္တယ္။
အဲဒီလိုေရွာင္ၾကဥ္မႈက ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္။
မေကာင္းက်ိဳးေပးတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးတဲ့။ျမတ္စြာဘုရားက ဒုစ႐ိုက္ ၁၀- ပါးနဲ႔ပတ္သက္
ၿပီးေတာ့ “ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး ဆိုတာ ဓမၼနိယာမ၊ ေလာကနိယာမ သဘာဝအတိုင္း သတ္မွတ္ထားခ်က္
အတိုင္းပဲ ရွိတယ္”၊ “ေျပာင္းလဲ ေဖာက္ျပန္ၿပီးေတာ့ ဒုစ႐ိုက္က ေကာင္းက်ိဳးကိုထုတ္လုပ္တယ္၊
သုစ႐ိုက္ က ဆိုးက်ိဳးကို ထုတ္လုပ္တယ္ဆိုတာလံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ဘူး”၊
“သုစ႐ိုက္က ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ေပးတယ္ ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ ဒုစ႐ိုက္က ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ
ေပးတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး”၊
“ဒုစ႐ိုက္က ဆိုးက်ိဳး ေပးတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ သုစ႐ိုက္က ဆိုးက်ိဳး ေပးတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး”တဲ့။
ျမတ္စြာဘုရားက ျဖစ္ႏိုင္တာနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္တာ ဒီလိုေဟာတယ္။
 

-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist's Association】
-【ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ】
Posted by►

https://www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.322278357782183.936

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...