စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကိုယ္သန္႔သူႏွင့္ စိတ္သန္႔သူ
http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/51265/domain/lwinpyin.com#

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...