စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေရာဂါရွိသူမ်ား ပ႗ိသေႏၶ တားေဆး မစားသင့္ပါ


                  
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပေရးသားမည့္ ေရာဂါရွိသူမ်ား တြင္ ပ႗ိသေႏၶ တားေဆး သုံးစြဲရန္ မသင့္
(၁) ေသြးၿပန္ေႀကာပိတ္ ေရာဂါ ၊ ဦးေႏွာက္ ေသြးေႀကာက်ဥ္းေရာဂါ ၊ ႏွလုံးေသြးေႀကာက်ဥ္းေရာဂါ
(၂) သားၿမတ္ကင္ဆာေရာဂါရွိသူ
(၃) ဟုိမုန္း ( Esirogen ) မတည့္ေသာ အက်ိတ္ကင္ဆာ ေရာဂါ
(၄) အေႀကာင္းမဲ့ မႀကာခဏေသြးဆင္းေရာဂါ
(၅) ကုိယ္ဝန္္ရွိသည္ဟု သံသယၿဖစ္ေနသူ
(၆) အသည္းေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသူ ၿဖစ္ေနသူ
မ်ားသည္ ပ႗ိသေႏၶတားေဆး ကုိ သုံးစြဲရန္ မသင့္ေႀကာင္းသတိၿပဳေစခ်င္ပါသည္ ။

ေဆးအႏၱရာယ္ အေႀကာင္း ……………..

(၁) ပ႗ိသေႏၶတားေဆးေႀကာင့္ ေသြးၿပန္ေႀကာပိတ္ၿခင္း ေသြးၿပန္ေႀကာအတြင္း ေသြးခဲၿခင္းတုိ ့ၿဖစ္တတ္သည္ ။ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားတြင္ ဤကဲ့သုိ ့ၿဖစ္ရန္ ၂ ဆမွ ၁၁ ဆအထိ အႏၱရာယ္ပုိမို္ေႀကာင္းသိရသည္ ။

ဦးေႏွာက္တြင္း ေသြးေႀကာက်ဥ္းၿခင္း ၊ ပိတ္ၿခင္းမွာ သုံးစြဲသူမ်ားတြင္ ၂ ဆ ပုိမုိၿဖစ္တတ္သည္ ။ ႏွလုံးေသြးေႀကာက်ဥ္းေရာဂါႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေႀကာပိတ္ေရာဂါမ်ားလည္းေဆးသုံးစြဲသူမ်ားတြင္ ပုိမုိၿဖစ္တတ္သည္။

အထူးသၿဖင့္ အသက္ (၃၅ )ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးေဆးလိပ္ေသာက္သူ၊ေသြးတုိးရွိသူ ၊ ဝလြန္းသူႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိသူမ်ားတြင္ ပုိမုိအႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။
တားေဆးကုိ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေဆးကုိ ၅ ႏွစ္ဆက္တုိက္စားလာပါက ေသြးေႀကာက်ဥ္းေရာဂါမ်ားေႀကာင့္ ေသဆုံးမွဳမွာ ၁၀ ဆ ေက်ာ္မ်ားၿပားလာေႀကာင့္ေတြ ့ရေပသည္။

(၂) မ်က္စိအတြင္းခံအာရုံေႀကာကုိ ေရာင္ေစသည္။ေဆးေသာက္ေနစဥ္ မ်က္စိမွဳန္လာၿခင္း ၊ မ်က္ခြံက်ၿခင္းတုိ ့ၿဖစ္ေပၚလာပါက ေဆးကုိရပ္ၿပီး မ်က္စိစမ္းသပ္ရန္ လုိအပ္သည္ ။

(၃) ပ႗ိသေႏၶတားေဆး ကိုႀကာရွည္စြာေသာက္သုံးပါက ရင္သား ၊ သားအိမ္ ၊ သားဥအိမ္ ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာ ၿဖစ္ရန္အလားအလာရွိပါသည္ ။

(၄) ပ႗ိသေႏၶတားေဆးေႀကာင့္ အသည္း ၊ အက်ိတ္လုံးေပါက္ၿခင္း ၊ အသည္းေရာင္ၿခင္း ၊ အသည္းမာၿခင္း ႏွင့္ အသည္း ကင္ဆာၿဖစ္ၿခင္းတုိကို ့ေတြ ့ရသည္ ။

(၅) သည္းေၿခအိတ္ ေရာင္ၿခင္းႏွင့္ သည္းေၿခအိတ္ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး တုို ့ၿဖစ္တတ္ေႀကာင့္ေတြ ့ရသည္ ။

(၆) ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားတြင္ ေသြးတုိး ေရာဂါၿဖစ္ႏူန္းမ်ားၿပားလာေႀကာင္းသိရသည္ ။ ပ႗ိသေႏၶတားေဆးကုိ ၅ ႏွစ္ဆက္တုိက္သုံးစြဲပါကေသြးတုိးၿဖစ္ႏွဳန္းမွာ ၃ – ဆ ပုိမုိမ်ားၿပားေသာေႀကာင္း သိရသည္ ။

(၇) ေသြးဆင္းမ်ားၿခင္း ၊အနည္းငယ္ဆက္တုိက္ဆင္းၿခင္း ၊ ရာသီေသြး မလာၿခင္းစေသာ ရာသီေသြးမမွန္သည့္ေရာဂါ လကၡဏမ်ားေပၚေပါက္တတ္သည္။

(၈) ကုိယ္လက္ေရာင္ၿခင္း ၊ ေဖာၿခင္း ၊ ေဆးၿဖတ္လုိက္ေသာ္လည္း ၿမဳံသြားၿခင္း ၊ ရာသီလာစဥ္ နာက်င္ကုိက္ခဲၿခင္း ၊ သားၿမတ္ေရာင္ၿခင္း ၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္တက္ၿခင္း ၊ ကုိယ့္အေလးခ်ိန္ က်ၿခင္း ၊ ေခါင္းကုိက္ၿခင္း ၊ အေရၿပားယားနာမ်ား ေပါက္ၿခင္း ၊စိတ္ညစ္ၿခင္း ၊ စိတ္လွဳပ္ရွားလြယ္ၿခင္း ၊ မ်က္စိတိမ္ကြယ္ၿခင္း ၊ ဖုိမ စိတ္ဆႏၵ အေၿပာင္းအလဲရွိၿခင္း ၊ အစားအေသာက္ပ်က္ၿခင္း ၊ ေၿခလက္ထုံက်ဥ္ၿခင္း ၊ ေခါင္းမုူးၿခင္း ၊ ႏွာမႊန္ၿခင္း ၊ ေမာပန္းလြယ္ၿခင္း ၊ ခါးကုိက္ၿခင္း ၊ ႏွဳတ္ခမ္းေမြႊးမ်ားေပါက္ၿခင္း ၊ ဆံပင္ကြ်တ္ၿခင္း ၊ ယားယံၿခင္း ၊ အေရၿပားေအာက္ ေသြးယုိၿခင္း ၊ ေသြးအားနည္းၿခင္း ၊ ဝမ္းကုိက္ၿခင္း ၊ သြားဖုံးေရာင္ၿခင္း ႏွင့္ အဆစ္အၿမစ္ေရာင္ၿခင္း တုိ ့ၿဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္

( မိမိရဲ႕ ဗဟုသုတကို Sharing လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ။ )
Women's World Myanmar

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပေရးသားမည့္ ေရာဂါရွိသူမ်ား တြင္ ပ႗ိသေႏၶ တားေဆး သုံးစြဲရန္ မသင့္
(၁) ေသြးၿပန္ေႀကာပိတ္ ေရာဂါ ၊ ဦးေႏွာက္ ေသြးေႀကာက်ဥ္းေရာဂါ ၊ ႏွလုံးေသြးေႀကာက်ဥ္းေရာဂါ
(၂) သားၿမတ္ကင္ဆာေရာဂါရွိသူ
(၃) ဟုိမုန္း ( Esirogen ) မတည့္ေသာ အက်ိတ္ကင္ဆာ ေရာဂါ
(၄) အေႀကာင္းမဲ့ မႀကာခဏေသြးဆင္းေရာဂါ
(၅) ကုိယ္ဝန္္ရွိသည္ဟု သံသယၿဖစ္ေနသူ
(၆) အသည္းေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသူ ၿဖစ္ေနသူ
မ်ားသည္ ပ႗ိသေႏၶတားေဆး ကုိ သုံးစြဲရန္ မသင့္ေႀကာင္းသတိၿပဳေစခ်င္ပါသည္ ။

ေဆးအႏၱရာယ္ အေႀကာင္း ……………..

(၁) ပ႗ိသေႏၶတားေဆးေႀကာင့္ ေသြးၿပန္ေႀကာပိတ္ၿခင္း ေသြးၿပန္ေႀကာအတြင္း ေသြးခဲၿခင္းတုိ ့ၿဖစ္တတ္သည္ ။ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားတြင္ ဤကဲ့သုိ ့ၿဖစ္ရန္ ၂ ဆမွ ၁၁ ဆအထိ အႏၱရာယ္ပုိမို္ေႀကာင္းသိရသည္ ။

ဦးေႏွာက္တြင္း ေသြးေႀကာက်ဥ္းၿခင္း ၊ ပိတ္ၿခင္းမွာ သုံးစြဲသူမ်ားတြင္ ၂ ဆ ပုိမုိၿဖစ္တတ္သည္ ။ ႏွလုံးေသြးေႀကာက်ဥ္းေရာဂါႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေႀကာပိတ္ေရာဂါမ်ားလည္းေဆးသုံးစြဲသူမ်ားတြင္ ပုိမုိၿဖစ္တတ္သည္။

အထူးသၿဖင့္ အသက္ (၃၅ )ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီးေဆးလိပ္ေသာက္သူ၊ေသြးတုိးရွိသူ ၊ ဝလြန္းသူႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိသူမ်ားတြင္ ပုိမုိအႏၱရာယ္မ်ားပါသည္။
တားေဆးကုိ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ေဆးကုိ ၅ ႏွစ္ဆက္တုိက္စားလာပါက ေသြးေႀကာက်ဥ္းေရာဂါမ်ားေႀကာင့္ ေသဆုံးမွဳမွာ ၁၀ ဆ ေက်ာ္မ်ားၿပားလာေႀကာင့္ေတြ ့ရေပသည္။

(၂) မ်က္စိအတြင္းခံအာရုံေႀကာကုိ ေရာင္ေစသည္။ေဆးေသာက္ေနစဥ္ မ်က္စိမွဳန္လာၿခင္း ၊ မ်က္ခြံက်ၿခင္းတုိ ့ၿဖစ္ေပၚလာပါက ေဆးကုိရပ္ၿပီး မ်က္စိစမ္းသပ္ရန္ လုိအပ္သည္ ။

(၃) ပ႗ိသေႏၶတားေဆး ကိုႀကာရွည္စြာေသာက္သုံးပါက ရင္သား ၊ သားအိမ္ ၊ သားဥအိမ္ ႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာ ၿဖစ္ရန္အလားအလာရွိပါသည္ ။

(၄) ပ႗ိသေႏၶတားေဆးေႀကာင့္ အသည္း ၊ အက်ိတ္လုံးေပါက္ၿခင္း ၊ အသည္းေရာင္ၿခင္း ၊ အသည္းမာၿခင္း ႏွင့္ အသည္း ကင္ဆာၿဖစ္ၿခင္းတုိကို ့ေတြ ့ရသည္ ။

(၅) သည္းေၿခအိတ္ ေရာင္ၿခင္းႏွင့္ သည္းေၿခအိတ္ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး တုို ့ၿဖစ္တတ္ေႀကာင့္ေတြ ့ရသည္ ။

(၆) ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားတြင္ ေသြးတုိး ေရာဂါၿဖစ္ႏူန္းမ်ားၿပားလာေႀကာင္းသိရသည္ ။ ပ႗ိသေႏၶတားေဆးကုိ ၅ ႏွစ္ဆက္တုိက္သုံးစြဲပါကေသြးတုိးၿဖစ္ႏွဳန္းမွာ ၃ – ဆ ပုိမုိမ်ားၿပားေသာေႀကာင္း သိရသည္ ။

(၇) ေသြးဆင္းမ်ားၿခင္း ၊အနည္းငယ္ဆက္တုိက္ဆင္းၿခင္း ၊ ရာသီေသြး မလာၿခင္းစေသာ ရာသီေသြးမမွန္သည့္ေရာဂါ လကၡဏမ်ားေပၚေပါက္တတ္သည္။

(၈) ကုိယ္လက္ေရာင္ၿခင္း ၊ ေဖာၿခင္း ၊ ေဆးၿဖတ္လုိက္ေသာ္လည္း ၿမဳံသြားၿခင္း ၊ ရာသီလာစဥ္ နာက်င္ကုိက္ခဲၿခင္း ၊ သားၿမတ္ေရာင္ၿခင္း ၊ ကုိယ္အေလးခ်ိန္တက္ၿခင္း ၊ ကုိယ့္အေလးခ်ိန္ က်ၿခင္း ၊ ေခါင္းကုိက္ၿခင္း ၊ အေရၿပားယားနာမ်ား ေပါက္ၿခင္း ၊စိတ္ညစ္ၿခင္း ၊ စိတ္လွဳပ္ရွားလြယ္ၿခင္း ၊ မ်က္စိတိမ္ကြယ္ၿခင္း ၊ ဖုိမ စိတ္ဆႏၵ အေၿပာင္းအလဲရွိၿခင္း ၊ အစားအေသာက္ပ်က္ၿခင္း ၊ ေၿခလက္ထုံက်ဥ္ၿခင္း ၊ ေခါင္းမုူးၿခင္း ၊ ႏွာမႊန္ၿခင္း ၊ ေမာပန္းလြယ္ၿခင္း ၊ ခါးကုိက္ၿခင္း ၊ ႏွဳတ္ခမ္းေမြႊးမ်ားေပါက္ၿခင္း ၊ ဆံပင္ကြ်တ္ၿခင္း ၊ ယားယံၿခင္း ၊ အေရၿပားေအာက္ ေသြးယုိၿခင္း ၊ ေသြးအားနည္းၿခင္း ၊ ဝမ္းကုိက္ၿခင္း ၊ သြားဖုံးေရာင္ၿခင္း ႏွင့္ အဆစ္အၿမစ္ေရာင္ၿခင္း တုိ ့ၿဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္

( မိမိရဲ႕ ဗဟုသုတကို Sharing လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ။ )
Women's World Myanmar


https://www.facebook.com/MyawadyNews/photos/a.351047714993066.76926.3510

လင္-မယား ေရာဂါ


             
တစ္ခ်ိဳ႕အိမ္ေထာင္သည္ေတြမွာ ေယာက်္ားနဲ႔ မိန္းမ ဓာတ္မတည္႔ရင္ မိန္းမျဖစ္သူ ပိန္သြားတာ အသားမဲသြားတယ္ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ဓာတ္မတည့္ျခင္း ဆုိတဲ့ အေနအထားေတြ ရွိပါသလား။

အိမ္ေထာင္သည္ အခ်င္းခ်င္း ဓာတ္မတည့္ျခင္း ဆိုတာ ေဆးပညာမွာ မရွိပါ။ ေယာက္်ားေၾကာင့္ မိန္းမကို သက္ေရာက္သလို မိန္းမကေန ေယာက္်ားကိုသက္ေရာက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ အရပ္စကားမွာေတာ့ မၾကားဘူးဘူး။ ေဆးပညာမွေတာ့ ရွိပါတယ္။ အျပန္အလွန္သေဘာပါ။

မိဘေတြကေန သေႏၶအေပၚမွာေတာ့ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ မ်ိဳးဗီဇ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈကေန Mutation ဆိုတာျဖစ္၊ Chromosome (ခရိုမိုဇုမ္း) အေျပာင္းအလဲေတြပါ ျဖစ္ျပီး ရႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ နားယဥ္ေလာက္မွာေတြသာ ေရးပါမယ္။ Coeliac disease, Color blindness, Cystic fibrosis, Down syndrome, Haemophilia, Polycystic kidney disease, Neurofibromatosis, Sickle-cell disease, Turner syndrome ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးလာတဲ့ ကေလးမွာ Hemolytic disease ေရာဂါ ျဖစ္ရတာက ကေလးေသြးနဲ႔ မေအေသြး မတည့္ၾကလို႔ ျဖစ္ရတယ္။

Husband and wife disease “လင္-မယား ေရာဂါ” လို႔ ေခၚၾကတာေတြ တကယ္ရွိပါတယ္။ Infectious diseases ကူးစက္-ေရာဂါေတြ နဲ႔ Non-communicable or psychological cause ကူးစက္တာ မဟုတ္ဘဲ စိတ္ပိုင္း သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

ကူးစက္ေရာဂါ ၄ မ်ိဳး
၁။ Genito-urinary infections မ်ိဳးပြါးလမ္း+ဆီးလမ္း ကူးစက္ေရာဂါေတြ၊
၂။ Skin diseases အေရျပားကေန ကူးစက္တဲ့ ေရာဂါေတြ၊ ဥပမာ Flat warts ၾကြက္ႏို႔၊ Athlete's foot အားကစားသမား ေျခေထာက္ ေခၚတဲ့ ဖန္းဂတ္စ္ မိႈ ေရာဂါ၊ ဝဲ-ေပြးစတာေတြ၊
၃။ Peptic ulcer (Helicobacter pylori) အစာအိမ္-ေလနာ၊
၄။ Hepatitis B, AIDS and other sexually transmitted diseases လိင္ကတဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

ကူးစက္ေရာဂါ မဟုတ္တာ ၅ မ်ိဳး
၁။ Diabetes ဆီးခ်ိဳ၊
၂။ High blood pressure ေသြးတိုး၊
၃။ Cancer ကင္ဆာ၊
၄။ Sleep insomnia အိပ္ေရးပ်က္၊
၅။ Irritable bowel syndrome အစာမေက် ဝမ္းမေကာင္း ေရာဂါ။

ေဆးပညာမွာ အဂၤလိပ္လို အင္မတန္ အသံုးမ်ားတဲ့ ေဝါဟာရတခု ရွိတယ္။ Not uncommon "ေတြ႔ေနၾက မဟုတ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ" တဲ့။ Husband and wife disease “လင္-မယား-ေရာဂါ” ဆိုတာ အဲဒီလို အမ်ိဳးအစားဘဲ။ အိမ္ေထာင္သည္ ၆ဝဝ ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္တယ္။ ၅၅႕၄% မွာ Couple disease အတြဲေရာဂါဆိုတာ လာေတြ႔ေနတယ္။ သုေတသနေတြ မ်ားမ်ား လုပ္ရာကေန ေရာဂါ ၁ဝ မ်ိဳးအထိ ရွိလာရတယ္။ ေျပာခဲ့တာေတြအျပင္ Alzheimer's ေရာဂါ နဲ႔ Kidney failure ေက်ာက္ကပ္-ေရာဂါေတြပါ လာတယ္။

Husband and wife disease concept လင္-မယား-ေရာဂါ အယူအဆကို ၁၉၇ဝ ေက်ာ္စကတည္းက ေပၚလာခဲ့တာပါ။ အေမရိကားက Masters and Johnson ကေနစသံုးခဲ့တံုးက Sexuality famous couples လိင္ကိစၥနဲ႔ နာမည္ၾကီးတဲ့ အတြဲေတြမွာ Transmitted diseases ကူးစက္ေရာဂါေတြနဲ႔ Sexual dysfunction လိင္ပိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြကိုသာ Sick couple “ဂီလာန-စံုတြဲ” ဆိုျပီး ေရးခဲ့တယ္။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္က (ယူေက) မွာရွိတဲ့ University of Nottingham က Julie Westerly Olympus Li ကေန Husband and wife disease လင္-မယား-ေရာဂါ ဆိုျပီး British Medical Journal မွာ ပဌမဆံုး ေဆာင္းပါး ေရးခဲ့တယ္။ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီး ပါေမာကၡ ေရးတာေတြထဲမွာ Diabetes ဆီးခ်ိဳ၊ High blood pressure ေသြးတိုး၊ Ischemic heart disease ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ၊ Asthma ပန္းနာ၊ Kidney disease ေက်ာက္ကပ္-ေရာဂါ နဲ႔ Depression စိတ္က်-ေရာဂါေတြ ပါတယ္။

လင္-မယား ႏွစ္ေယာက္သား အတူေန အတူစားၾကေတာ့ ၾကာရင္ Husband and wife relative ေသြးသား ေတာ္စပ္တဲ့ အမ်ိဳးေတြလို ျဖစ္လာၾကတယ္။ တေန႔ကဘဲ မိန္းကေလး တေယာက္က ေျပာေနေသးတယ္။ “မေမးဘဲနဲ႔ က်မကို (႕႕႕႕႕) ရဲ႕ မိန္းမလို႔ သိတယ္” တဲ့။

ဆရာေရႊျပည္ေအးရဲ႕ သီခ်င္းထဲကလို “သြားအတူတူ၊ လာအတူတူ၊ စားအတူတူ၊ ေနအတူတူ၊ အိပ္အတူတူ၊ ထိုင္အတူတူ၊ မခြဲတူႏွစ္ကိုယ္၊ အျမဲျမႇဴခ်ဳိခ်ဳိ၊ အသည္း ယူေတာ့ဆို႕႕႕႕႕” တကယ္ အမ်ိဳး မေတာ္ရင္ အသည္းေပးလို႔ေတာ့ မရပါ။ ေရာဂါေတြေတာ့ မွ်ေဝႏိုင္ၾကပါတယ္။

Peking University (ေဘဂ်င္း) တကၠသိုလ္၊ First Hospital of Department of Endocrinology (အင္ဒို္ခရိုင္းမ္) ဌာန ဒါရိုက္တာ Professor Guo Xiaohui က ေျပာတယ္ “လင္နဲ႔မယား ၾကာေတာ့ စားၾကလဲ အတူတူ၊ လူေနမႈ ပံုစံလဲ အတူတူ ျဖစ္ေလေတာ့ ေရာဂါေတြလဲ အတူတူ ျဖစ္ၾကရေရာ” တဲ့။

Shanghai Medical University (ရွန္ဟဲ) ေဆးတကၠသိုလ္က Chinese Medical Association ဥကၠဌ Yu-min ကလဲ Husband and wife cancer လင္-မယား-ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသတဲ့။ ေနအိမ္၊ သား-သမီး၊ အလုပ္အကိုင္၊ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စတာေတြကေန အတူတူ သက္ေရာက္ခံၾကရလို႔ပါ။ ဒီၾကားထဲ ေဆးလိပ္ ေသာက္ရင္၊ ေလသန္႔ မရရင္၊ အစာအာဟာရ မျပည့္ဝရင္ ပိုဆိုးမယ္။ ဘဝကို အႏုတ္သေဘာ ျမင္တတ္သူေတြ၊ ေနာက္ျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈေတြကေန လင္ေရာ မယားပါ Cancer ကင္ဆာကို ဖိတ္ေခၚေနၾကတယ္။

Urogenital infection မ်ိဳးပြါးလမ္း+ဆီးလမ္း ကူးစက္ေရာဂါေတြက လိင္လမ္းကေန ကူးစက္တယ္။ မိန္းမကို ေဆးကုေပးလို႔ ေပ်ာက္ျပီး ျပန္ျဖစ္တာဟာ သူ႔ေယာက္်ား (သူ႔အေဖၚ) ကေန ျပန္ကူးစက္လာလို႔ဘဲ။

Harbin Medical University (ဟာဘင္) ေဆးတကၠသိုလ္၊ Fourth Affiliated Hospital ေဆးရံုက ပါေမာကၡ Cheng Chi-fung ေျပာတာက “ကေန႔ကာလေတြမွာ Fast food အလြယ္ဝယ္-စားစရာ၊ Instant noodles ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္၊ Exercise less ေလ့က်င့္ခန္းလဲ မလုပ္၊ Stay up late ညဥ္းနက္သန္းေခါင္အထိ အလုပ္လုပ္ၾကလို႔ Couple of diabetes “ဆီးခ်ိဳ-စံုတြဲေတြ” မ်ားလာေနတယ္။ ဒါတင္မက Obesity လူေတြက ပိုဝ၊ Fatty liver အသဲက အဆီမ်ားလာ၊ အဆစ္နာ Gout ေဂါက္ေရာဂါ ပိုျဖစ္ၾကတယ္။”

ျမက္ျမက္ သက္သက္ စားရေအာင္ အိမ္မွာခ်က္ရင္ ခပ္ေလးေလး ဆိုေတာ့ Hypertension လင္ေရာ မယားပါ ေသြးတိုး ၾကမယ္။ လူမႈဘဝက အတူဆိုေတာ့ စိတ္ဖိစီးတာလဲ တူၾကလို႔ ပိုျဖစ္ႏိုင္ျပန္တယ္။ Sleep insomnia ဘဝတူေတြ စိတ္ခံစားမႈ တူတာေတြကေန အိပ္ယာတူေပၚမွာ အတူအိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ၾကဘူး။

ဗိုက္နာ၊ အစာမေက်၊ ဝမ္းပ်က္၊ ဝမ္းခ်ဳပ္၊ စတာေတြကို Irritable bowel syndrome ေခၚတယ္။ အတူ ျဖစ္ၾကတတ္တယ္။ အစားအေသာက္နဲ႔ စိတ္ပါ ဆိုင္တယ္။ Common bad habits မေကာင္းတာေလးေတြကိုလဲ အတူ လုပ္တတ္ၾကတာကိုး၊ သိပ္စပ္တာ အတူၾကိဳက္ၾကမယ္။ ေကာ္ဖီ ခါးခါး အတူေသာက္ၾကမယ္။ ႏွစ္ေယာက္လံုး အသား လံုးဝမစားဘူး၊ စတာေတြ တူေနတတ္တယ္။ Anxiety စိုးရိမ္စိတ္ကဲတာနဲ႔ Depression စိတ္က်တာကေန Vagus nerve (ေဗးဂတ္စ္) အာရံုေၾကာကို သက္ေရာက္၊ Gastric acid အစာေျခရည္ေတြ မ်ားရာကေန ေျပာခဲ့တဲ့ေရာဂါေတြ ႏွစ္ေယာက္သား ျဖစ္ၾကရတယ္။

Peking University First Hospital ေဆးရံုက Andrology Center ကိုလာၾကတဲ့ Erectile dysfunction ပန္းေသ-ပန္းညွိဳး လူနာ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ထဲမွာ အသက္ ၃ဝ ေအာက္ရွိသူေတြရဲ႕ ၁ဝ%၊ ၃ဝ နဲ႔ ၄ဝ ၾကားရွိသူေတြထဲက ၂ဝ႕၆%၊ ၄ဝ-၅ဝ ၾကား ရွိသူေတြထဲက ၅ဝ% ရဲ႕ ဇနီးေတြမွာလဲ Sexual dysfunction လိင္ပိုင္း အားနည္းမႈေတြ ျဖစ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။

စိတ္တူ၊ ကိုယ္တူေနၾကလို႔ ေရာဂါတူ ရႏိုင္တာေတြကိုသာ ကြက္ေရးေတာ့ စိတ္မတူ၊ ကိုယ္မတူတာ ပိုေကာင္းမယ္ေတာ့ မထင္လိုက္ပါနဲ႔။ ဆရာဝန္လဲ မကယ္ႏိုင္တာေတြ ျဖစ္ေနမယ္။
ေဒါက္တာတင့္ေဆြ


https://www.facebook.com/MyawadyNews/photos/a.351047714993066.76926.3

သတိထားနမ္းရမည့္ အနမ္းႏွင့္ က်န္းမာေရး


                  
လူတေယာက္နဲ႔ တေယာက္ mouth to mouth နမ္းရင္ ဘယ္လို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါသလဲ။

Mouth to mouth ဆိုတဲ့ အသံုးကို ႏွလံုးမခုန္၊ အသက္မရွဴတဲ့အခါ အေရးေပၚ ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္း CPR နဲ႔ ဆက္ျပီး၊ ပါးစပ္ကေန ေလမႈတ္သြင္းတာကိုသာ ေခၚတယ္။ ႏွဳပ္ခမ္းခ်င္းနမ္းတာကုိ Lip kiss လို ေျပာတာ မ်ားတယ္။ တရားဝင္ ေခၚၾကတာက French kiss ျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ာမပါဘဲ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းသာ နမ္းတာကို Light Kissing ေခၚတယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးသေဘာ။ French Kissing ကို Deep Kissing သတ္မွတ္တယ္။ အထဲထိ နက္တယ္။ French kiss နမ္းနည္းမွာ တေယာက္ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ေနာက္တေယာက္ရဲ႕ လွ်ာ ထိေတြ႔မႈ လုပ္ၾကတယ္။ အဲလိုလုပ္တာကလဲ အျပန္အလွန္သဘာ ရွိရမယ္။ Slow passionate တေျဖးေျဖးခ်င္းနဲ႔ စိတ္လိုလက္ရ ရွိရတယ္။ Intimate သိပ္ရင္းႏွီးမႈလဲ ရွိရတယ္၊ Romantic စိတ္ပါလက္ပါ ျဖစ္ရတယ္၊ Erotic or sexual လိင္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစမယ္။

ျပင္သစ္လို Baiser amoureux (Love kiss) ခ်စ္သူေတြရဲ႕အနမ္း၊ Baiser avec la langue (Kiss with the tongue) လွ်ာနဲ႔ နမ္းတယ္လို႔ ေခၚတယ္။ အရင္တံုးက Florentine kiss လို႔လဲ ေခၚခဲ့ေသးတယ္။ ဘန္းစကားနဲ႔ Ice skating shoe (Galoche) လို႔ေခၚတာက အက်အန စြပ္ရ- စီးရ-လည္ပတ္ေစရလို႔ ထင္ပါတယ္။

Erotic kiss လိင္စိတ္-အနမ္းသေဘာ သက္ေရာက္တာက အဖၚရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းကို အာရံုခံေကာင္းလွတဲ့ လွ်ာနဲ႔ ထိေတြ႔-ကစားရလို႔ ျဖစ္တယ္။ Oral zone ပါးစပ္ဝန္းက်င္ဟာ Principal erogenous zone ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ လိင္စိတ္ ႏိႈးထေစတဲ့ ပင္မေနရာ ျဖစ္ျပီး လွ်ာက အထြတ္အထိပ္က်တယ္။

Steps ဘယ္လို နမ္းၾကသလဲ -

၁။ Moisten your lips အရင္ဆံုး ႏႈတ္ခမ္းေတြကို စိုစြပ္ေစလိုက္ပါ။
၂။ Angle your face မ်က္ႏွာကို ေဒါင့္ျဖတ္ထားလိုက္ပါ။ ႏွာေခါင္းထိပ္ေတြကေန အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစအာင္ ေရွာင္ဘို႔ပါ။
၃။ Close your eyes နမ္းခါနီးတံုးက တေယာက္မ်က္ႏွာ တေယာက္ စိုက္ၾကည့္ရာကေန မ်က္လံုးေတြ ပိတ္လိုက္ပါ။ တခ်ိဳ႕ကလဲ ခဏပိတ္ လိုက္ျပီးမွ ျပန္ဖြင့္တယ္။
၄။ Start with a gentle and soft closed-mouth kiss ပါးစပ္ေတြ ပိတ္ထားၾကျပီး၊ ႏုတ္ခမ္းခ်င္း အသာအယာ ထိေတြ႔ၾကပါေစ။
၅။ Go Dutch on the decision to French Kissing တေယာက္တဝက္ စိတ္တူသေဘာတူ နမ္းၾကမယ္ ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရတယ္။
၆။ Explore with your tongue လွ်ာနဲ႔ကစားပါ။ သာယာမႈကေန ေစ့ေဆာ္လို႔ ပါးစပ္က တေျဖးေျဖး ပြင့္လာလိမ့္မယ္။ လ်ွာကို သူ႔ပါးစပ္ထဲ အမ်ားၾကီးေတာ့ မသြင္းပါနဲ႔။
၇။ Go slow စိတ္ရွည္ ေျဖးေလး အခ်ိန္ေပးပါ။
၈။ Breathe အသက္ရွဴဘို႔ မေမ့ပါနဲ႔။
၉။ Mix it up ပါးစပ္-ႏႈတ္ခမ္း-လွ်ာေတြ ေရာေႏွာသြားၾကပါေစ။
၁ဝ။ Use your hands အစမွာ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ျငိမ္ျငိမ္ေလး ထားခဲ့တဲ့ လက္ေတြက အလုပ္လုပ္လို႔ရပါျပီ။
၁၁။ Read your partner's body language ပါးစပ္က မေျပာေပမဲ့ ကိုယ္အမူအရာကျပတဲ့ အေဖၚရဲ႕စိတ္ကို သေဘာေပါက္ပါ။ Good kisser နဲ႔ Bad kisser မတူတာက တဖက္သားရဲ႕ Body language ဒီ (ေဘာ္ဒီ-လဲန္ေဂြ႔ခ်္) ကို နားလည္ျပီး နာလည္တဲ့အတိုင္း လိုက္လုပ္တတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႔ ရွိထားသူေတြကေန (ရွယ္) ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္-

- နမ္းနည္းဆိုတာ သင္ျပစရာ မလိုဘူး။ သူ႔ဖါသာ နားလည္လာၾကတာပါ။
- Don't saliva too much သြားရည္ သိပ္မမ်ားေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။
- Just massage her tongue with yours လွ်ာကို လွ်ာနဲ႔ ႏွိပ္နယ္ေပးသလိုသာ လုပ္ပါ။
- Follow her lead if she wants to မိန္းကေလးကို ေရွ႕ကေျပးပါေစ။
- My boyfriend likes it when I move my tounge in a circular motion က်မရည္းစားက က်မလွ်ာကို စက္ဝိုင္းလည္သလို လုပ္ေပးတာကို သိပ္သေဘာက်တယ္ရွင့္။

တာဝန္အရ သတိေပးပါရေစ -

• Light kissing ေပါ့ေပါ့ပါးပါး နမ္းတာနဲ႔ကို Herpes ေရယံုနဲ႔ Scabies ဝဲ ကူးစက္ႏိုင္တယ္။ ထိစပ္တဲ့ေနရာ (ပါးစပ္နားတဝိႈက္) မယ္ ေရာဂါမရွိသူမွာ အေပါက္အျပဲ အနာအဆာ ရွိမွသာ ကူးမွာပါ။
• တီဘီ (သလိပ္ထဲ ပိုးေတြ႔)၊ တုပ္ေကြး၊ အေအးမိျဖစ္ေနသူက နမ္းတာ မခံပါနဲ႔။
• Ugly, dripping, oozing, puss-filled sores ျမင္သာတဲ့ မန္းရည္လို၊ ျပည္လိုအနာရွိေနသူကို သြားမနမ္းပါနဲ႔။ အဲဒါေတြအားလံုးဟာ Deep kissing လုပ္မိရင္ ကူးစက္ဘို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားမယ္။
• Sexually transmitted diseases လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါေတြျဖစ္တဲ့ Herpes Simplex Virus-2 ေရယံု ဗိုင္းရပ္စ္ အမ်ိဳးအား (၂)၊ Hepatitis B အသဲေရာင္ ဘီ ဗိုင္းရပ္စ္ နဲ႔ Syphilis ဆစ္ဖလစ္ ေရာဂါေတြ ကူးႏိုင္တယ္။
• အေဖၚအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း မသိရင္ အႏၠရာယ္နဲ႔ မကစားတာ ေကာင္းတယ္။

ေနာက္တခုလဲ သတိေပးအံုးမယ္။ ငယ္တံုးရြယ္တံုးမွာ French kissing ကို အေဖၚေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႔ လုပ္ခဲ့သူဟာ Significantly increase the risk of meningitis ဦးေႏွာက္ေျမွးေရာင္ေရာဂါ ရေစဘို႔ ပိုျပီးနီးစပ္တယ္လို႔ သုေတသန တခုက ဆိုပါတယ္။


ေဒါက္တာတင့္ေဆြ


https://www.facebook.com/MyawadyNews/photos/a.351047714993066.76926.3

အသဲကြဲလွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ပိုခံစားရ

           

လန္ဒန္ရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ စိတ္ပညာ ပါေမာကၡ ဦးစီးလို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္း တစ္ခုအရ ျဖစ္ပါတယ္။ Relation တစ္ခု ျပီးစံု သြားတဲ့ အခါတိုင္း ခ်စ္သူနဲ႔ ျပတ္ဆဲ သြားတဲ့ အခါတိုင္း အမွန္တကယ္ အခံစားရဆံုးက အမ်ိဳးသားဘက္က ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

အေပၚယံမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမို ခံစားရတယ္လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ အမွန္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ျပန္လည္ ေျဖသိမ့္ ႏိုင္ ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ Relation တစ္ခုကို အခ်ိန္သိပ္မၾကာပဲ နဲ႔ေတာင္ ထပ္မံ စတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား အမ်ားစု အေနနဲ႔ ကေတာ့ ခ်စ္သူနဲ႔ ျပတ္ဆဲတိုင္း စိတ္ေဝဒနာ ခံစားရျပီး ရင္ကြဲနာ က်တဲ့ အခ်ိန္က ပိုမို ၾကာျမင့္တတ္ ပါတယ္။ ယင္းကာလ အတြင္း အျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပါ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ သာမန္လူမ်ားထက္ ေလ်ာ့က် တတ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသားဆုိရင္ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေရာ့ရဲ တဲ့ အထိ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အမ်ိဳးသား မ်ားအဟာ အသဲကြဲရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုမို ထိရွ ခံစားလြယ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾက ပါတယ္။
.
Ref:dyknow
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)


https://www.facebook.com/MyawadyNews/photos/a.351047714993066.76926.35101865

Pregnancy Signs ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း လကၡဏာ (၂ဝ)


                          

Monday, March 31, 2014

(၁) ၿဖစ္တဲ့သူ အသက္က 36 ပါဆရာ။ ေနာက္ဆံုးရာသီလာတဲ့ေန႔က 15.2.2014 ပါဆရာ။ ေနာက္ဆံုး အတူေနတဲ့ရက္က 20.1.2014 ပါ။ အခု 20.3.2014 ကစၿပီး အၿဖဴေတြပဲ ဆင္းေနပါတယ္တဲ့ ဆရာ။ သူအခုေရာက္ေနတဲ့ ေနရာ ႕႕႕႕႕ မွာက အင္တာနက္တခုပဲ ရလို႔ပါဆရာ။ ဆီးစစ္တံလဲ မလြယ္လို႔ပါတဲ့ ဆရာ။ ေက်းဇူးၿပဳၿပီး ေၿဖေပးပါဆရာ။

(၂) ရာသီမလာခင္တစ္ရက္ ကုိယ္ဝန္စစ္ေတာ့ မရိွပါ။ အခု ရာသီလာမဲ့ရက္ထက္ သံုးရက္ေလာက္ ေက်ာ္ေနပါၿပီ။ မစစ္ရဲေသးလို႔ပါ။ ကိုယ္က ကုိယ္ဝန္လိုခ်င္တာဆိုေတာ့ မရိွရင္ ငိုမိမွာစိုးလို႔ပါ။ ရင္သားေတြကေတာ့ အရမ္းနာက်င္ပါတယ္။ အျဖဴကလည္း ေတာ္ေတာ္ဆင္းပါတယ္။ အဲဒါ ရာသီေနာက္က်တာပါလားရွင္။
ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း လကၡဏာေတြကို တခ်ိဳ႕မွာ ဘာမွမခံစားရဘူး။ တခ်ိဳ႕ၾက လူမမာၾကီးလို အေတာ္ခံစားရတယ္။

ကိုယ္ဝန္ရွိျခင္း လကၡဏာ (၂ဝ)
၁။ ရာသီမလာေတာ့ပါ၊ ဒါေပမဲ့ ေပါင္းစပ္ျပီးသား မ်ိဳးဥက သားအိမ္ အတြင္းဆံုးလႊာကို လာျပီးတြယ္ကပ္ခ်ိန္မွာ ေသြးနဲနဲ စြန္းမယ္။ ဆီးစပ္ေနရာကလဲ နာတာခံစားရႏိုင္တယ္။ ရာသီလာလို႔နာတာနဲ႔ ခြဲျခားရမယ္။ မ်ိဳးဥထြက္ခ်ိန္ဆိုတာ (လလည္ရက္) နဲ႔ ၆-၁ဝ ရက္မွာျဖစ္တယ္။

၂။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကိုယ္ဝန္ရွိေနတယ္လို႔ထင္ျခင္း၊

၃။ ပ်ိဳ႕-အန္ျခင္း၊ အစားမစားခ်င္ျဖစ္လာျခင္း၊

၄။ အတူေနခ်င္စိတ္္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊

၅။ ရင္သားနာျခင္း၊

၆။ ရင္သား ပိုၾကီးထြားလာျခင္း၊

၇။ ရင္သား အေရာင္ရင့္အဝိုင္းမွာ အသီးငယ္ေလးေတြ ထြက္လာျခင္း၊ ရွိျပီးသားေတြက ပိုျပီးသိသာလာျခင္း၊

၈။ ညႇစ္ရင္ ႏို႔ရည္ၾကည္ နဲနဲထြက္ႏိုင္ျခင္း၊

၉။ ဆီးခဏခဏသြားရျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ားစုက ၆-၈ ပါတ္မွာ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဆီးလမ္းပိုးဝင္တာ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ နဲ႔ ဆီးသြားေစတဲ့ေဆးေတြေၾကာင့္လဲ အဲလို ဆီးခဏခဏသြားခ်င္တာနဲ႔ ခြဲျခားရမယ္။

၁ဝ။ ခ်င္ျခင္းတပ္ျခင္း၊

၁၁။ အားကုန္ျခင္း၊

၁၂။ အသားအေရေျပာင္းလဲလာျခင္း၊

၁၃။ မတ္တပ္ရပ္လိုက္ရင္ ေခါင္းမူးမယ္၊ သတိလစ္ခ်င္သလိုျဖစ္မယ္။

၁၄။ ဆီး-ေသြးစစ္လွ်င္ အေပါင္းျပျခင္း၊

၁၅။ ဗိုက္ထဲက ကေလးလႈတ္တာကိုသိေနျခင္း အမ်ားဆံုးက ၂ဝ ပါတ္ေက်ာ္မွသာ သိတယ္။၊ ၁၃-၂၅ ပါတ္အထိလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

၁၆။ ဗိုက္ေၾကာ စသည္ျပတ္ျခင္း (ေနာက္ပိုင္းမွသာျဖစ္တယ္)၊

၁၇။ ဓါတ္မွန္ရိုက္ရင္ ျမင္ရျခင္း၊

၁၈။ (အာလ္ထြာေဆာင္း) ရိုက္လွ်င္ေတြ႔ရျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ ၄ ပါတ္ခြဲမွာ Gestational sac ျမင္ရျပီ။ Yolk sac ကို ၅ ပါတ္၊ Embryo ကို ၅ ပါတ္ခြဲမွာျမင္ရျပီ။

၁၉။ ကေလးႏွလံုးခုန္သံ နားေထာင္၍ရျခင္း၊ Doppler ကရိယာနဲ႔နားေထာင္ရင္ ၈-၁ဝ ပါတ္အထိ မၾကားႏိုင္ေသးပါ။ ၁၂-၁၄ ပါတ္ေရာက္မွသာ ၾကားရတာမ်ားတယ္။ စၾကားရခ်ိန္မယ္ တမိနစ္ကို ၁၈ဝ အထိျမန္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ပံုမွန္ ၁၂ဝ-၁၆ဝ အထိရွိတယ္။ (အာလ္ထြာေဆာင္း) နဲ႔စမ္းရင္ ၆ ပါတ္မွာ ၉ဝ-၁၁ဝ၊ ၉ ပါတ္မွာ ၁၄ဝ-၁၇ဝ၊

၂ဝ။ သားအိမ္ၾကီးလာျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ ၁၂ ပါတ္ကစျပီး ဆီးစပ္ေနရာကေန သားအိမ္အျမင့္ကို လက္နဲ႔စမ္းလို႔ရျပီ။

သိပ္မသိသာတဲ့၊ လူတိုင္းျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ -
ေခါင္းကိုက္တာ၊ စိတ္မူေျပာင္းျခင္း၊ စိတ္တိုျခင္း၊ (ဒီအခ်က္ေတြဟာ ရာသီမလာခင္ျဖစ္ခ်င္တာေတြနဲ႔ အတူတူျဖစ္တယ္။) ဝမ္းခ်ဳပ္တာ Progesterone ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ဒီေဟာ္မုန္းက အစာကိုေအာက္ဆင္းတာ ေႏွးေစတယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) နံရံေတြက ပိုထူလာတယ္။ (ဗဂ်ိဳင္းနား) ပိုျပီးစိုတာ၊ ျဖဴတဲ့ ႏို႔လိုဆင္းတယ္။ ကိုယ္ဝန္ရွိေနတဲ့ကာလ တေလွ်ာက္လံုးမွာလဲ အဲလိုရွိေနႏိုင္တယ္။ ေဆးကုစရာ မလိုပါ။ ဒါေပမဲ့ အနံ႔ဆိုးလာရင္၊ ယားယံလာရင္၊ ဆင္းတာက အေရာင္ ေျပာင္းလာရင္ေတာ့ ေဆးစစ္ျပီး ကူသမႈခံယူရမယ္။

ကိုယ္ဝန္ရွိ-မရွိ စမ္းသပ္ျခင္း
Urine Pregnancy Test ဆီးစစ္နည္းကို သိပ္ေစာေစာစမ္းရင္ ကိုယ္ဝန္ရွိေနေပမဲ့ အႏုတ္ျပႏိုင္တယ္။ ရာသီလာရမဲ့ရက္ထက္ တပါတ္ေနလို႔ မလာေသးရင္ စမ္းပါ။ ကိုယ္ဝန္ရွိမယ္ထင္ေပမဲ့ အႏုတ္ျပေနရင္ ေနာက္တပါတ္ အၾကာမွာ တခါထပ္စမ္းပါ။ မနက္ခင္းသြားဆီးကို စစ္ပါ။ ေရလဲ မေသာက္ေသးဘဲ ၄ နာရီေလာက္ ဆီးေအာင့္ထားျပီး သြားတဲ့ဆီးလဲ ရတယ္။ ကိုယ္ဝန္ ၄-၅ ပတ္ရွိေနသူဆိုရင္ ဘယ္အခ်ိန္သြားတဲ့ဆီးျဖစ္ျဖစ္ရတယ္။

ဆီးစစ္ရမဲ့ရက္ဆိုတာ မ-မ်ိဳးဥထြက္ခ်ိန္ (လလည္ရက္) ရဲ႕ေနာက္ ၆-၁၂ ရက္မွာျဖစ္တယ္။ ဒိထက္ေစာျပီး ဘယ္နည္းနဲ႔ စမ္းစမ္း မသိႏိုင္ဘူး။ မ-မ်ိဳးဥက ပံုမွန္ ၁၄ ရက္မွာ ထြက္ေပမဲ့ ေနာက္က်ေနသူေတြဆိုရင္ မတူႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္ဝန္ ရွိ-မရွိ စမ္းတယ္ဆိုတာ တိက်ဘို႔ရာ ဘယ္ရက္မွာ အတူေနခဲ့သလဲဆိုတာထက္ ဘယ္ရက္မွာ မ်ိဳးဥထြက္သလဲက အေရးပါတယ္။

သုက္ပိုးေတြက ပံုမွန္ဆိုရင္ သားအိမ္ျပြန္ထဲမွာ မ်ိဳးဥထြက္အလာကို ေစာင့္ေနရင္း ၅ ရက္အထိ ရွင္ေနႏိုင္တယ္။ သားအိမ္ အတြင္းလႊာမွာ လာတြယ္ကပ္ဘို႔ ေနာက္ထပ္ ၁၂ ရက္ၾကာေစာင့္ရေသးတယ္။ ဆိုလိုတာက ဘယ္ေလာက္တိက်တဲ့ နည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ သုက္ပိုးဝင္လာျပီးေနာက္ (၅ + ၁၂ = ၁၇) ရက္ထက္ေစာျပီး မသိႏိုင္ဘူး။ တခ်ိဳ႕စမ္းသပ္နည္းက hCG ေဟာ္မုန္း (100 mIU/mL) ရွိရင္စမ္းလို႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ေနာက္ထပ္ ၃-၄ ရက္ ေစာင့္ရျပန္ေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၃ ပါတ္ (၂၁ ရက္) အတြင္းစမ္းရင္ မမွန္တဲ့ အႏုတ္ ျပႏိုင္တယ္။

Blood pregnancy tests ေသြးစစ္နည္းကိုလဲ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ဆီးစစ္တာထက္ ပိုေသျခာတယ္။ အရည္အေသြးေရာ အေရအတြက္ပါ စမ္းႏိုင္တယ္။ ေယဘုယ် ေျပာရရင္ hCG ေဟာ္မုန္းက ကိုယ္ဝန္ရွိစ လေတြမွာ တရက္နဲ႔ တရက္ ဆတိုး မ်ားမ်ားလာတယ္။ ၄၈ နာရီျခား ေသြးစစ္ေနရင္ ကိုယ္ဝန္ရဲ႕အေျခအေနကို မွန္းလို႔ပိုေကာင္းမယ္။ ဆိုပါစို႔ ကိုယ္ဝန္က ေကာင္းျပီး ရင့္ရင့္လာတာ၊ ပ်က္ခ်င္တာနဲ႔ သားအိမ္ျပင္ပ သေႏၶတည္တာ၊ အမႊာျဖစ္ေနတာေတြ ခြဲသိမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုလုပ္ဘို႔ လူတိုင္း မလိုပါ။

Quantitative blood tests ေဟာ္မုန္းအနည္း-အမ်ားကို စမ္းတဲ့ေသြးစစ္နည္းကေတာ့ မ်ိဳးစပ္ျပီးသား သေႏၶက သားအိမ္အတြင္းဆံုးလႊာကို လာကပ္ျပီဆိုတာနဲ႔ သိႏိုင္တယ္။
ရာသီလဲ မလာ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိတယ္လဲထင္ရင္ ဆီးစစ္ေပမဲ့ အေပါင္းမျပရင္ ၂-၃-၄ ရက္ ေစာင့္ျပီး ထပ္စစ္ပါ။ တခ်ိဳ႕ေဆးညႊန္းေတြက ၇ ရက္တပတ္ ေစာင့္ခိုင္းတယ္။ ၇ ရက္အၾကာ တခါထပ္စစ္လို႔ အႏုတ္ ျဖစ္ေနမယ္၊ ရာသီလဲ မလာေသးရင္ ဆရာဝန္က စမ္းဘို႔ လိုမယ္။ (အာလ္ထြာင္းေဆာင္း) ရိုက္ခ်င္ရိုက္မယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
 

အတိုၾကိဳက္သူမ်ား အတြက္

              

=======
1. အိပ္လို႔မရ
=======
"ညက လံုးဝအိပ္လို႔ မရဘူးဗ်ာ"
"ဘာလို႔လဲ"
"မိန္းမ အိမ္ကဆင္းသြားလို႔"
"ဘာလဲ... သူက ကုတင္ၾကီးပါ မ,သြားလို႔လား?"

=======
2. ေတာ္ေသး
=======
ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးက ေမာင္ေက်းညိဳေလးကုိ စစ္ေမးေနတယ္... ...
"ဘာလို႔ မင္းအတန္းပိုင္ဆရာမရဲ႕ ထိုင္ခံုေပၚကုိ ဖားတစ္ေကာင္သြားတင္ရတာလဲ"
"ေျမြမွ ရွာမရတာ"

==============
3. ေၾကာက္တတ္တ့ဲ ေဖေဖ
==============
"ေမေမ... ေဖေဖက လမ္းကူးရင္ ေၾကာက္တတ္တယ္နဲ႔ တူတယ္"
"ဘာလို႔လဲ သားသားရဲ႕"
"လမ္းကူးတိုင္း က်ေနာ့္လက္ကုိ ဆြဲဆြဲထားလို႔"
"ငင္..."

=========
4. ၾကီးခ်က္ေတာ့
=========
ေက်းညိဳတို႔ ဘၾကီးရဲ႔ ေျခေထာက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ၾကီးလဲဆိုရင္... ...
ေရလႊာလိႈင္းစီးတာ ဘုတ္ျပားမလိုဘူး... တ့ဲ။

===========
5. လတ္ဆတ္တ့ဲ ဆိုင္
===========
က်ေနာ္တို႔ျမိဳ႕ ထမင္းဆိုင္က ဟင္းေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လတ္ဆတ္လဲဆိုရင္...
ၾကက္ဥေၾကာ္ မွာလိုက္တာ...
ဝပ္က်င္းထဲက ၾကက္မၾကီးနဲ႔ ဒယ္အိုးတစ္လံုး ယူလာေပးတယ္။
ၾကက္မဖင္က ၾကက္ဥထြက္က်လာနဲ႔ တန္းေၾကာ္ရံုပဲ
ေကာင္းဘူးလား...

======
6. မ်က္ေျပ
======
စိတ္ပညာဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတစ္ခု အလိုအရ...
'အလွအပဟာ ေဒါသကုိ ေျပေပ်ာက္ေစတယ္'... တ့ဲ။
ဒ့ါေၾကာင့္ေနမွာ... ..
အိမ္က မိန္းမၾကီးကုိျမင္တိုင္း ေဒါသအလိပ္လိုက္ထြက္တာ...

==========
7. ထိုက္တန္တ့ဲသူ
==========
က်ေနာ္တို႔ လူမႈဝန္ထမ္းရံုးမွာ 'ေခၽြတာစုေဆာင္း သူေဌးေလာင္း' အစီအစဥ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အၾကံေပးႏိုင္သူကုိ ဆုေတာ္ေငြ ၁ သိန္း၊ ခ်ီးျမင့္မယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္တယ္။
အဲဒါ...
ဆုေတာ္ေငြကုိ ၁ ေသာင္းသာ ခ်ီးျမင့္သင့္တ့ဲအေၾကာင္း အၾကံျပဳတ့ဲသူက ပထမဆု ဆြတ္ခူးသြားပါတယ္။

=========
8. ေဘာပြဲဥပမာ
=========
လင္မယားႏွစ္ေယာက္ တီဗီြကလာတ့ဲ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ေနတယ္။
ေယာက္်ားက ေျပာတယ္... ...
"ေျခက်သြားတ့ဲ ေဘာလံုးသမားကုိ လူစားလဲသလိုမ်ဳိး၊ အသက္ၾကီးလာတ့ဲ မိန္းမေတြကုိလည္း လူစားလဲလို႔ရရင္ ေကာင္းမယ္"
ဒီေတာ့ မိန္းမကလည္း ျပန္ေျပာတယ္... ...
"ညစ္ပတ္တ့ဲ ေဘာလံုးသမားကုိ အနီကဒ္ျပျပီး ပြဲကအျပီးအပုိင္ထုတ္လိုက္သလိုမ်ဳိး၊ ေဖာက္ျပန္တ့ဲ ေယာက်္ားေတြကုိလည္း မိသားစုထဲက ထုတ္ပစ္လို႔ရရင္ ေကာင္းမယ္"

သန္၄ကို-ရမ္းဘာသာျပန္သည္။


https://www.facebook.com/MyawadyNews/photos/a.351047714993066.76926.3

စိတ္ညစ္ေနရင္ (သို႕မဟုတ္)ေဒါသထြက္ေနရင္ ဒါေတြလုပ္ပါ


                          


၁) သင္မေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့အရာေတြကို လက္ခံလုိက္ပါ... သင္ကိုယ္တုိင္ ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္ ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္လဲရွိတယ္ဆုိရင္ ေျပာင္းလဲပစ္လုိက္ပါ...
 
၂) သင့္အေပၚ မေကာင္းတဲ့သူေတြ သင့္စိတ္ညစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့သူေတြကို လက္လႊတ္လိုက္ပါ... သူတုိ႔အတြက္စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း သူတို႔ဘယ္လိုလူေတြလဲဆုိတာ သင္သိၿပီးသားပဲ...
 
၃) သင္အႀကိဳက္ဆံုး ျမဴးျမဴးၾကြၾကြေတးသီခ်င္းေတြ ဖြင့္ၿပီး ေပါက္ကြဲပစ္လုိက္ပါ... ရင္ကိုဖြင့္ၿပီး အားရပါးရလုိက္ဆုိပါ... ေတးသြားနဲ႔ အလုိက္သင့္ကခုန္လိုက္ပါ....
 
၄) ေျပးပါ... ခပ္ေဝးေဝးကို ေျပးပါ... သင့္စိတ္ထဲ သက္ေတာင့္သက္သာရွိလာတဲ့ အထိေျပးပါ... ေနာက္ဆံုးမွာ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ အေရးမပါေတာ့တဲ့အထိ သင္ေမာပန္းလာပါလိမ့္မယ္...
 
၅) သင္ခ်စ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီဖုန္းဆက္လုိက္ပါ... သူတုိ႔ရဲ့ အသံေတြကို ၾကားရတဲ့အခါ သင္ေနလို႔ထုိင္လို႔ ပိုေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္....
 
၆) လူစိမ္းတစ္ေယာက္ေယာက္ကို ၿပံဳးျပလိုက္ပါ... ဒီနည္းက သင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္လံုး ၿပံဳးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္...
 
၇) တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီကို အမည္မေဖာ္တဲ့ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလႊာေလး ပို႔ေပးလုိက္ပါ...
 
၈) သင့္ကိုယ္သင္ မႀကိဳက္တဲ့အခ်က္ေတြကို ခ်ေရးလုိက္ပါ... ၿပီးရင္ အဲ့ဒါကို စုတ္ၿဖဲၿပီး မီး႐ႈိ႔လိုက္ပါ...
 
၉) သင္အႀကိဳက္ဆံုး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား တစ္ကားကားကို ထုိင္ၾကည့္လုိက္ပါ....
 
၁၀) သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္ပါ...
Credit: Myanmar CNN

တဏွာျမစ္ရဲ့ သေဘာ★ျမစ္ေတြရဲ့ သေဘာတစ္ခုက ကိုယ္စီး၀င္လာတဲ့ ေရေတြအေပၚတင္းတိမ္ေရာင့္ရဲမွဳမရိွျခင္းပါပဲ။ လွ်ိဳေျမာင္စိမ့္စမ္း အသြယ္သြယ္ေခ်ာင္းငယ္ ေခ်ာင္းၾကီး အသီးသီးက ေရေတြဘယ္ေလာက္ပဲ
စီး၀င္လာ စီး၀င္လာ "ဒီေလာက္ဆိုေတာ္ပါျပီလို႔ မလာၾကပါနဲ႔ေတာ့" လို႔အားရေက်နပ္သြားတယ္ဆိုတာ ျမစ္မွာမရိွဘူး။ေရအေပၚ အလို မျပည့္နိဳင္တာျမစ္ရဲ့ သေဘာပါ။

★ျမစ္နဲ႔တူတဲ့ တဏွာဟာလည္း လိုခ်င္စရာ အာရံုေတြအေပၚ ဘယ္ေတာ့မွအလိုမျပည့္ပါဘူး။ လိုျပီးရင္း လိုခ်င္ရင္း ၊ရျပီးရင္း ရခ်င္ရင္း ပါပဲ။"ဒီတစ္ခုရရင္ေတာ့ ေက်နပ္ျပီ "
လို႔မရခင္မွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေပမယ့္တကယ္လည္းရလာေရာေနာက္ထပ္တစ္ခု ထပ္လိုခ်င္ျပန္ပါတယ္။
"တစ္ၾကိမ္ေလာက္ခံစားခြင္ရရင့္ ေသေပ်ာ္ပါျပီလို႔ " မခံစားရခင္မွာ စိတ္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္တကယ္လည္း ခံစားရေရာ "ေနာက္တစ္ၾကိမ္" "ေနာက္တစ္ၾကိမ္"နဲ႔ စိတ္မျပတ္နိဳင္ေအာင္ ခံစားခ်င္စိတ္ေတြ
တိုးတိုးလာပါတယ္။တဏွာရဲ့ အလိုဟာ ျပည့္တယ္ရယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မရိွဘူး။

★ျမစ္နဲ႔တူတဲ့ တဏွာဟာလည္း ဟန္ေဆာင္မွဳ လွည့္ျဖားမွဳ ေတြနဲ႔ အမတန္ ေကာက္ေကြ႔လွပါတယ္။ တဏွာေလာက္ကလိမ္ ကက်စ္ မ်ားတဲ့ ကိေလသာ တဏွာေလာက္ တစ္ပတ္ရိုက္
ကႊ်မ္းတဲ့ ကိေလသာ တစ္ခုမွ် မရိွဘူး။ "မာယာတစ္သိန္း အပလိန္းအႏၱ"
ဆိုတာ တဏွာရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္ပါပဲ။

(အရွင္ဆႏၵာဓိက)
(အႏိွဳင္းမဲ့ရနံ႔ စာအုပ္မွ)
ႏွလံုးသားအာဟာရ


https://www.facebook.com/MyawadyNews/photos/a.351047714993066.76926.351018658

အၾကမ္းဖက္ ဂိမ္းေတြေၾကာင္႔ ရန္လိုတဲ႔ အ႐ြယ္ေရာက္သူေတြအျဖစ္ ႀကီးျပင္းလာ

ကေလးေတြဟာ အၾကမ္းဖက္ ဗီဒီယိုဂိမ္းေတြေၾကာင္႔ ရန္လိုတဲ႔ အ႐ြယ္ေရာက္သူေတြအျဖစ္ ႀကီးျပင္းလာ

ကေလးေတြ အ႐ြယ္ရလာတာနဲ႔အမွ် ရန္လိုတဲ႔ အမူအက်င္႔ေတြျဖစ္ေစဖို႔ အၾကမ္းဖက္ ဗီဒီယိုဂိမ္းေတြဟာ ေသြးထိုးေပးတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္သစ္တစ္ရပ္အရ သိရပါတယ္။

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ႔ ဗီဒီယိုဂိမ္းေတြကို အဖန္တလဲလဲ ေဆာ႔တဲ႔ ကေလးငယ္ေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ကပ္ညွိသြားမယ္႔ အေတြးပံုစံေတြကို သင္ယူေလ႔လာေနရာေရာက္ၿပီး အ႐ြယ္ရလာေလ အမူအက်င္႔ေတြကို စိုးမိုးလာေလပါပဲ။

အသက္အ႐ြယ္၊ က်ား/မ၊ ယဥ္ေက်းမႈမေ႐ြး ဒီသက္ေရာက္မႈဟာ အက်ံဳး၀င္တယ္လို႔ ေတြ႔႐ွိရပါတယ္။

ဒီေလ႔လာမႈရဲ႕ ဦးေဆာင္ စာတမ္းျပဳသူ၊ စိတၱေဗဒ တြဲဖက္ပါေမာကၡ Douglas ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရဆိုရင္ ဗီဒီယိုဂိမ္းေဆာ႔တုန္း လုပ္ေဆာင္တဲ႔ ဦးေႏွာက္ျဖစ္စဥ္ဟာ သခ်ၤာသင္တာ၊ စႏၵယားတီးတာ ေတြနဲ႔ ဘာမွ်ကြာျခားမႈ မ႐ွိပါဘူး။

‘ထပ္ကာ၊ ထပ္ကာ ေလ႔က်င္႔မယ္ဆိုရင္၊ မင္းေခါင္းထဲမွာ အဲ႔ဒီ႔ သုတေတြ ရလာေရာ။ စႏၵယားကို ႏွစ္ၾကာလာတဲ႔အထိ မတီးျဖစ္ေတာ႔တာဟာ တစ္ခုခု မတီးႏိုင္ေတာ႔ဘူးလို႔ မဆိုလိုဘူး။ (ငယ္ငယ္တုန္းက ေဆာ႔ခဲ႔တဲ႔ အစြဲေတြက ႀကီးလာတဲ႔အခါ ေပ်ာက္သြားတာ မဟုတ္ဘူး။)အၾကမ္းဖက္ဂိမ္းေတြမွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပဲ။ ကိုယ္႔ရန္သူေတြအေပၚ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား႐ွိခဲ႔ရတယ္ေလ။ ရန္သူေတြကို မာန္ပါပါနဲ႔ တံု႔ျပန္ဖို႔နဲ႔၊ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ရာမွာ မညွာမတာတတ္ေအာင္ ေလ႔က်င္႔ခဲ႔ၾကတာ။’ လို႔ ပါေမာကၡ Gentile ကေျပာပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ ဂိမ္းေတြ ေဆာ႔လို႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ၾကမ္းတမ္းတာဟာ မိန္းကေလးေတြထက္ ေယာက်ာ္းေလးေတြဟာ အျဖစ္မ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


https://www.facebook.com/MyawadyNews/photos/a.351047714993066.76926.3510186

ဂတ္(စ္)နဲ႔ခ်က္ရင္ ဘယ္လိုဆိုးက်ိဳးေတြ႐ိွပါသလဲ

Gas ဓါတ္ေငြ႔   
ဂတ္(စ္)နဲ႔ခ်က္ရင္ ဘယ္လိုဆိုးက်ိဳးေတြ႐ိွပါသလဲ ဆရာ။

ဓါတ္ေငြ႔ဆိုတာက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။
• Natural gas သဘာဝဓါတ္ေငြ႔မွာ methane နဲ႔ ethane ေတြပါတယ္။ ပိုေပါ့တယ္။

• Liquefied petroleum gas (LPG) အျပင္ GPL, LP Gas လို႔လဲေခၚတယ္။ propane or butane ဓါတ္ေငြ႔ေတြ ျဖစ္တယ္။ မီးဖုိအတြက္သာမက ယာဥ္ေမာင္းရာမွာလဲ သံုးႏိုင္တယ္။ ေရခဲေသတၲာမွာသံုးေနတဲ့ CCF က အိုဇုန္းလႊာကို ပါးေစတာမို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုလို႔ သူ႔အစား aerosol propellant ကိုသံုးလာတယ္။

• LPG ဓါတ္ေငြ႔က fossil fuels ကေနရတယ္။ မီးရွိဳ႕ရင္ ဖန္လံုအိမ္ဓါတ္ေငြ႔လို႔ေခၚတဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထြက္တယ္။

• Compressed natural gas (CNG) ကို ကားေတြမွာ အမ်ားဆံုးသံုးတယ္။ သဘာဝပါတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အမ်ားၾကီး သက္သာေစတယ္။

Gas Vs Electric Ranges ဓါတ္ေငြ႔မီးဖိုနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးဖို
ဓါတ္ေငြ႔မီးဖို ေကာင္းနည္းခ်က္မ်ား = ေစ်းခ်ိဳတယ္။ အိုးကို ေအာက္ေျခ၊ ေဘးနဲ႔ အေပၚပိုင္းအထိ အပူအညီအမွ်ေပးတယ္။ မီးေတာက္ကိုထိန္ညွိလို႔ရတယ္။ ပိတ္လိုက္တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုေအးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝန္က်ယ္တယ္။ ထားသိုစရာ ေနရာယူတယ္။ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားတယ္။ ဓါတ္ေငြ႔အိုး၊ ပိုင္စတာေတြကေန ယိုစိမ့္ေနႏိုင္တယ္။ ေပါက္ကြဲႏိုင္တယ္။ ပိုက္နဲ႔လာဆိုလဲ ပိုက္ေပါက္တာ၊ စိမ့္ထြက္တာ သတိၾကီးရမယ္။ အေငြ႔ယိုတာက အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႔ ျဖစ္တယ္။ လူေတြေရာ အိမ္ေမြးအေကာင္ေတြပါ သတိထားရမယ္။ အုိဗင္မွာလို အေပၚအထိ အပူလိုတာ မရႏိုင္လို႔ ဖုတ္လို႔မသင့္ဘူး။ ထြက္တဲ့ အပူကေန ေရေငြ႔ပါလို႔ ေလမွာ စိုထိုင္းမႈမ်ားေနမယ္။ ရို႔စ္လုပ္လို႔သိပ္မေကာင္းဘူး။

လွ်ပ္စစ္မီးဖို ေကာင္းခ်က္မ်ား = ေစ်းမၾကီးပါ။ မီးပလပ္တပ္ျပီး ခလုတ္ႏွိပ္ယံုဘဲမို႔ လြယ္တယ္။ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရတာလဲ လြယ္တယ္။ ေက်ာ္ေလွာ္ခ်က္ျပဳတ္မဲ့ ေက်ာအိုတင္ရတာလဲ ျငိမ္တယ္။ မီအပူကလဲ တသမတ္တည္းရွိတယ္။ မီးျခစ္ပုံးတို႔ မီညွိစရာကိရိယာတို႔ မလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ မီးမလာရင္ ဘာမွလုပ္မရ၊ မီးပိတ္လိုက္ျပီး ေအးဘို႔ ေစာင့္ရတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ


https://www.facebook.com/MyawadyNews/photos/a.351047714993066.76926.3510186

ATM ကဒ္ၿဖင့္ အလြယ္ တကူေငြထုတ္နည္းေလးယေန႕ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက ဘဏ္အေၿမာက္အမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ထားေပး ၿပီးေနာက္ပိုင္း တြင္က်ယ္လာေသာ
ေငြေႀကး ပုိင္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မူကုိ သူသူ ငါငါ အၿပဳိင္ အဆုိင္လုပ္ကုိင္လာႀကရာတြင္ ATM ကဒ္သည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ၿဖစ္သည္။
မိမိအပါအ၀င္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဆုိပါ ကဒ္သုံးေငြေႀကးထုတ္ယူမူ စနစ္မ်ားၿဖင့္ အေတာ့္ကုိ အလွမ္းကြာေ၀းခဲ့ရပါတယ္။ ထုိ႕ေႀကာင့္
စာဖတ္သူ မိဘၿပည္သူအမ်ား ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ၿပန္လည္ေ၀မွ်ေပးလုိက္ပါတယ္။

(၁) ပထမဦး ဆုံး ( Welcome Screen )ႀကဳိဆုိပါ၏ စာသားကုိၿမင္ရေသာ အခါတြင္ ကဒ္ကုိထည့္သြင္းရန္ၿပထားပါမည္။

(၂) မိမိ၏ ကဒ္တြင္ပါရွိေသာ ၿမွားပုံပါအတုိင္း ထည့္သြင္းရမည္။

(၃) အဂၤလိပ္ / ၿမန္မာ ႏွစ္ဘာသာ အနက္ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ရာကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။

(၄) ဘာသာစကား ေရြးၿပီးပါက ( Personal Identification Number - PIN NO )ရုိက္ထည့္ပါ။

(၅) PIN NO ရုိ္က္ထည့္ၿပီးပါက ေခတၱေစာင့္ဆုိင္းရ ပါမည္။

ထုိ႕ေနာက္ မိမိလုပ္ေဆာင္လုိေသာ လုပ္ငန္းကုိ ေရြးခ်ယ္ေပး ရပါမည္။
(က) ေငြထုတ္ယူလုိပါက ( ေငြထုတ္ယူမည္) ကုိေရြးခ်ယ္ေပးပါ။
(ခ) ေငြလက္က်န္သိလိုပါက ( ေငြလက္က်န္ႀကည့္ရူမည္ ) ကိုေရြးေပးပါ။
(ဂ) ေငြလႊဲေၿပာင္း မည္ဆုိပါက ( ေငြလႊဲေၿပာင္းမည္ ) ကုိေရြးေပးရမည္။
(ဃ) မိမိကဒ္၏ PIN NO ေၿပာင္းလုိပါက ( PIN နံပါတ္ ေၿပာင္းမည္ ) ကုိေရြးေပးရမည္။
(င) မိမိကဒ္၏ အေႀကာင္းအခ်က္အလက္ကုိ သိလုိပါက ( Mini Statement ) ကုိေရြးလုိက္ပါ။

(၆) ေငြထုတ္ယူ မည္ကုိေရြးခ်ယ္ ခဲ့သည္ၿဖစ္ပါက ဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏ ဥပမာ။ ။ ၅၀၀၀ ၊ ၁၀၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀... စသည့္ၿဖင့္ ေရြးလုိက္ႏိုင္သလုိ
မိမိ စိတ္ႀကဳိက္ေရြးခ်ယ္လုိပါက ( အၿခား) ဟူေသာ စာသားကုိ ေရြးၿပီး မိမိထုတ္ယူလုိေသာ ပမာဏကုိ ရုိက္ထည့္ႏုိင္ပါသည္.။
(၇) မိမိထုတ္ယူလုိေသာ ေငြသားပမာဏကုိ ေရြးၿပီးပါက ေခတၱေစာင့္ဆုိင္း ရမွာၿဖစ္ကာ မ်ားမႀကာမွိ သင့္ေငြသားမ်ား စက္အတြင္းမွ ထုတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

(၈) ေငြသားလက္ခံ ေၿပစာကုိ ရယူလိုပါက ( သေဘာတူပါသည္) ကုိေရြးေပး လုိက္ၿခင္းၿဖင့္ စလစ္ကေလးတစ္ခု ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

(၉) အၿခား ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ားကုိဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းမၿပဳလုပ္လုိ ေတာ့ပါက (မၿပဳလုပ္ပါ) ကုိေရြးခ်ယ္ လုိက္ပါ။ ထုိ႕ေနာက္ သင့္၏ ATM ကဒ္ထြက္လာ ပါလိမ့္မည္။

သတိၿပဳရန္အခ်က္။ ။ ( မိမိကဒ္ အားသတ္မွတ္ထားေသာ (၁) မိနစ္အတြင္း မထုတ္ယူမိပါက စက္မွ အလုိအေလ်က္ ကဒ္ကုိ သိမ္းယူသြားမွာ ၿဖစ္တဲ့ အတြက္ သတိၿပဳေစၿခင္ပါသည္။ )

အထက္ပါ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားသည္ CB Bank ATM ကဒ္ စနစ္သုံးၿပဳခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ကာ အၿခားေသာ ဘဏ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မူမ်ားမွာလည္း အလားတူ ၿဖစ္ကာ ထင္သာၿမင္သာေလာက္ေအာင္
ၿခားနားမူသိပ္မရွိ ေႀကာင္းသတင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

ကခ်င္း (MM Social Sky )


https://www.facebook.com/MyawadyNews/photos/a.351047714993066.76926.3

Alcoholic beverage ေသာက္စရာအရက္


                   
ရိုးရာေခါင္ရည္ ေသာက္ရင္ေရာ အတူတူဘဲလားဆရာ။

• Ethanol (အက္သေနာ) Ethyl alcohol (အီသိုင္း အယ္လ္ကိုေဟာ) ပါတာကို ေသာက္စရာအရက္လို႔ေခၚတယ္။ တခ်ိဳ႕ထဲမွာ တျခား Alcohols (အယ္လ္ကိုေဟာ) ေတြပါတာလဲရွိတယ္။
• ဓါတုေဗဒအရခြဲျခားထားသလို အခြန္ေကာက္ဘို႔ ခြဲထားတာ (၃) မ်ိဳးလဲရွိတယ္။ (၁) Beers ဘီယာ၊ (၂) Wines ဝိုင္ နဲ႔ (၃) Spirits (စပစ္ရစ္) ျဖစ္တယ္။
• ေနာက္ခြဲျခားနည္းတမ်ိဳးကေတာ့ အသံုးျပဳတဲ့ကုန္ၾကမ္းနဲ႔ ထုတ္လုပ္နည္း အဆင့္အရ ခြဲထားတာျဖစ္တယ္။ အဆင့္ခြဲတာမွာ (၂) မ်ိဳးရွိတယ္။ (က) Fermented beverages အခ်ဥ္ေဖါက္နည္း နဲ႔ (ခ) Distilled beverages ေပါင္းခံရည္ျဖစ္တယ္။
• Fermentation အခ်ဥ္ေဖါက္နည္းဆိုတာ သၾကားကေန Yeasts တေဆးကိုသံုးျပီး၊
• Ethanol (အက္သေနာ) နဲ႔ (ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္) ကိုေျပာင္းေပးနည္းျဖစ္တယ္။ သၾကား 10 kg ကေန အက္သေနာ 6.5 L (5.1 kg) နဲ႔ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ 4.9 kg (4900L) ရမယ္။ သီအိုရီအရ ေျပာတာပါ။ Energy စြမ္းအင္ (2.6 MJ/kg of ethanol) လဲရမယ္။
• Yeasts တေဆးဆိုတာ ဆဲလ္တခုထဲပါတဲ့ Fungus ဖန္းဂတ္စ္ (မိႈ) ျဖစ္တယ္။

အရက္ခ်က္ရာမွာ ကုန္ၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးသံုးတယ္။ (က) Fermented beverage အခ်ဥ္ေဖါက္အရက္ေတြနဲ႔ (ခ) Distilled beverage ေပါင္းခံရည္အရက္ေတြ ရတယ္။
• Barley ဘာလီေစ့ကေန အခ်ဥ္ေဖါက္အရက္ ale, barley wine ေတြနဲ႔ ေပါင္းခံရည္အရက္ Scotch whisky, Irish whiskey, shōchū ေတြထုတ္တယ္။
• Rye ရိုင္းစပါးကေန အခ်ဥ္ေဖါက္အရက္ rye beer, kvass ေတြနဲ႔ ေပါင္းခံရည္အရက္ rye whiskey, vodka, Korn ေတြထုတ္တယ္။
• Corn ေျပာင္းေစ့ကေန အခ်ဥ္ေဖါက္အရက္ chicha, corn beer, tesguino ေတြနဲ႔ ေပါင္းခံရည္အရက္ Bourbon whiskey; and vodka ေတြထုတ္တယ္။
• Sorghum ကေန အခ်ဥ္ေဖါက္အရက္ burukutu, pito, merisa, bilibili ေတြနဲ႔ ေပါင္းခံရည္အရက္ maotai, gaoliang, baijiu ေတြထုတ္တယ္။
• ဂ်ံဳေစ့ကေန အခ်ဥ္ေဖါက္အရက္ wheat beer နဲ႔ ေပါင္းခံရည္အရက္ horilka, vodka, wheat whiskey, weizenkorn ေတြထုတ္တယ္။
• ဆန္ေစ့ကေန အခ်ဥ္ေဖါက္အရက္ beer, brem, huangjiu and choujiu, Ruou gao, sake ေတြနဲ႔ ေပါင္းခံရည္အရက္ sonti, makgeolli, chungju, tuak, thwon, aila, rice baijiu, shōchū, awamori, soju ေတြထုတ္တယ္။
• Millet ကေန အခ်ဥ္ေဖါက္အရက္ millet beer, tongba, boza ေတြထုတ္တယ္။

သစ္သီးေတြကေနထုတ္တဲ့ အရက္ေတြရွိတယ္။ စပ်စ္သီးကေန ဝိုင္၊ ဘရန္ဒီနဲ႔ ေကာ့ညက္ စတာေတြ ထုတ္တယ္။ ပန္းသီးကေန Cider ထုတ္တယ္။ သစ္ေတာ္သီး၊ ဆီးသီး၊ ဘယ္ရီသီး၊ နာနတ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ အုန္းသီး၊ ခ်င္း (ဂ်င္း)၊ စတဲ့အသီးေတြကေန လဲ ထုတ္တယ္။ ခ်င္း (ဂ်င္း) ျမစ္၊ အာလူး၊ ကန္စြန္းဥ၊ ၾကံ၊ ပ်ားရည္၊ ႏြားႏို႔၊ စတာေတြကေနလဲ ထုတ္တယ္။

အရက္ဘယ္ေလာက္ပါသလဲဆိုတာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ (ABV) ထုတည္အလိုက္ရာႏွဳန္းနဲ႔ ေဖၚျပေလ့ရွိတယ္။ အရက္ ၁ဝဝ စီစီမွာ အက္သေနာ ဘယ္ေလာက္ပါသလဲကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ အရက္တံဆိပ္မွာ ဖတ္ႏိုင္တယ္။ စာမပါတာေတာ့ ေသာက္ၾကည့္မွ သိမယ္။ ေသာက္ၾကည့္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ ဆက္ဖတ္ပါခင္ဗ်ား။

အရက္နဲ႔ က်န္းမာေရး
• ကာလတိုသက္ေရာက္မႈေတြကေတာ့ Intoxication အဆိပ္အေတာက္သင့္ျခင္းနဲ႔ Dehydration ေရ+ဓါတ္ဆားခန္းေျခာက္ျခင္းေတြျဖစ္မယ္။ ေရရွည္မွာ Alcoholism အရက္စြဲလို႔အရက္သမားျဖစ္ျခင္း၊ Malnutrition အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ Chronic pancreatitis နာတာရွည္သရက္ရြက္ေရာင္ျခင္း၊ Alcoholic liver disease အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့အသဲေရာဂါေတြ၊ Cancer ကင္ဆာနဲ႔ ဗဟိုနဲ႔အေဝးပိုင္း အာရံုေၾကာစနစ္ေတြ ထိခိုက္ျခင္း။
• Alcohol အရက္ကို အသဲကေန Carcinogen acetaldehyde ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ဓါတ္ ေျပာင္းေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။
• အရက္နည္းနည္းေသာက္တာကေန ႏွလံုးေရာဂါအႏၲရာယ္နဲ႔ မ်ားမ်ားေသာက္တာကေန Stroke (ဆထုတ္ခ္) ေခၚတဲ့ ဦးေႏွာက္-ေသြးေၾကာေရာဂါ (ေလျဖတ္ျခင္း) နဲ႔ ေသြးတိုး စတာေတြကို ျဖစ္ေစမယ္။
• အရက္တိုင္းကေန (ကယ္လိုရီ) ရေစတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးေစမယ္။ ဗိုက္ထြက္မယ္။ ဖ်င္းစြဲေနရင္ေတာ့ ပိုသိသာမယ္။ (အယ္လ္ကိုေဟာ) ၁ ဂရမ္ကေန ပ်မ္းမွ် 7.1 kcal ရေစတယ္။ ၁ စီစီ (မယ္လ္) ကေန 5.6 kcal ရေစမယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ


https://www.facebook.com/MyawadyNews/photos/a.351047714993066.76926.351

စကားေျပာေကာင္းျခင္းဟာ အတတ္ပညာတစ္မ်ိဳးပါ


           


Saturday, March 29, 2014

မိမိဟာ စကားတစ္ခြန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာခ်င္ရင္၊ အေရးပါ အရာေရာက္ခ်င္ရင္ မိမိေရာက္ေနတဲ့ ေဒသရဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳကို အရင္ဆုံးေလ့လာသင္ယူရမယ္၊ မိမိေရာက္ေနတဲ့
အသိုင္း၀ုိင္းဟာ ဘယ္လို အသိုင္း၀ိုင္းမ်ိဳးလည္းဆိုတာ ေလ့လာထားဖို ့လိုအပ္တယ္။ ဒါမွသာ ထိ
ထိေရာက္ ေျပာနိုင္ဆိုနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားေျပာေကာင္းျခင္းဟာလည္း အတတ္ပညာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဘာေျပာခ်င္တယ္ဆိုတာထက္ သူတို ့ဘယ္လိုစကားေတြ နွစ္သက္တတ္လည္းဆိုတာ သိေအာင္ အရင္လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ပရိတ္သတ္က နွလုံးသားနဲ ့ နားေထာင္လာနိုင္ဖို ့ အတြက္ ပရိတ္သတ္ရဲ့ နွလုံးသားဆိုတာကို ရေအာင္ အရင္ဦးဆုံးယူနိုင္ဖုိ ့ေတာ့ လိုပါလိမ့္
မယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ နွလုံးသားကို ရလိုက္ျခင္းဟာ ဒီလူရဲ့ ဘ၀ကို ရလိုက္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပါ။

စင္ျမင့္ထက္မွာ စကားေျပာတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အေပါင္းသင္းမိတ္ေဆြၾကားမွာ စကားေျပာတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ပထမဆုံး နားေထာင္ေပးတဲ့သူအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာဖို ့မေမ့သင့္ပါဘူး။ ဟာသေလးေတြ ၾကားညွပ္ ေျပာတတ္ဖို ့လည္းလိုပါတယ္။ သူတို ့ရဲ့ ဓေလ့စရိုက္၊ အမူ
အက်င့္ေလးေတြက မိမိ နွစ္သက္မိတယ္ဆိုတာမ်ိဳးကိုလည္း ေျပာဖို ့လိုပါတယ္။ ဒီအေျခခံ သေဘာတရားေတြေတာ့ သိေနရမွာပါ။

ကိုယ္ေျပာတဲ့ စကားေလးတစ္ခြန္းဟာ လူတစ္ဖက္သားရဲ့ ဘ၀ ေသဆုံးသြားနိုင္သလို၊ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ထိလည္း ဘ၀ေျပာင္းလဲ သြား
နိုင္တယ္ဆိုတာ ေတြးထားသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ စကားမမွားနိုင္ဖုိ ့လည္း ဆင္ျခင္ရာေရာက္ပါတယ္။ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္လည္း မိမိရဲ့ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသြားနိုင္ပါေသးတယ္။ သတိထားဖို ့လိုပါတယ္။

အေျပာအဆို ကၽြမ္းက်င္လိမၼာျခင္းဟာ အလိုဆႏၵတစ္၀က္ကို ျပီးေျမာက္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္က စကားေျပာတတ္ဖို ့သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။ ယေန ့ကမၻာမွာ ေအာင္ျမင္ေနသူေတြဟာ အေဟာအေျပာ ေကာင္းသူမ်ားျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေလ့လာေတြ ့ရွိ
နိုင္မွာပါ။ စကားေျပာေကာင္းတဲ့သူတိုင္းဟာလည္း စာဖတ္တဲ့ သူေတြျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာပါ တဲြမွတ္ထားရမွာပါ။ က်င့္ၾကံ အားထုတ္နိုင္ၾကပါေစ။
 

ခံစားမိေသာ သူတုိ႔ဆီကအႏုပညာ


                    

ခင္ႏြယ္ဝင္း
===================

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီသတင္းျပန္ၾကားေရးဌာနရဲ႕ဖိတ္ၾကားမႈနဲ႔ ေပက်င္းၿမိဳ႕နဲ႔ ကူမင္းၿမိဳ႕တုိ႔ကုိ တစ္ပတ္ၾကာသြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕အစီအစဥ္နဲ႔ဆုိေတာ့ အစစ အရာရာ အဆင္ေျပတယ္
လုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ေပက်င္းၿမိဳ႕မွာေတာ့ လည္စရာပတ္စရာမ်ားေပမယ့္ အခ်ိန္ကႏွစ္ရက္ခြဲေလာက္ပဲရခဲ့တာမုိ႔ ျမန္ျမန္သြားျမန္ျမန္စား
ပံုစံျဖစ္သြားရတယ္။ ေပက်င္းမွာ သြားခဲ့ရ တဲ့ေနရာေတြက စိတ္ထဲခံစားမႈထိရွခဲ့တဲ့ ေနရာတစ္ခုကေတာ့ 798 Art Zone ပါပဲ။

ေမာ္ဒန္အႏုပညာခံစားမႈေတြကို အသားေပး ထားတဲ့အတြက္ လူငယ္လူလတ္ပိုင္းေတြ အထူး ႏွစ္သက္ၾကတဲ့ေနရာတစ္ခုပါပဲ။ အဓိကေျပာခ်င္ တဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ဒီ Art Zone ရဲ႕ေနရာ ပါပဲ။ အဲဒီေနရာဟာ သီးသန္႔ဖန္တီးထားတဲ့ေနရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ဂ်ာမနီနဲ႔ ဖက္စပ္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့စက္မႈဇုန္ေနရာကို ေျပာင္း လဲျပင္ဆင္ၿပီး ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွာ အႏုပညာဇုန္အျဖစ္ ဖန္တီးထားတာပါ။ စတုရန္းမီတာ ၆၄ဝဝဝ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းတဲ့ 798 Art Zone မွာ ပန္းခ်ီျပခန္းေပါင္း ၂၆ဝေက်ာ္ရွိပါတယ္။ မူလစက္႐ံုေဟာင္း ဗိသုကာ လက္ရာကို မေပ်ာက္ပ်က္ေစဘဲ ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းၿပီး ပန္းခ်ီျပခန္းေတြကို ဖြင့္လွစ္ထားတာပါ။ အႏုပညာလက္ရာေတြကိုခံစားရင္း အပန္းေျဖအနား ယူႏုိင္တဲ့ ေကာ္ဖီဆုိင္ေလးေတြလဲ အမ်ားႀကီးရွိပါ တယ္။
ေခတ္အမီဆံုးေမာ္ဒန္ အႏုပညာေတြကိုပဲ ျပသထားတဲ့ ဒီအႏုပညာဇုန္ကို ႏုိင္ငံတကာက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အထင္ကရ ပုဂၢိဳလ္ေတြအပါအဝင္ ႏွစ္စဥ္လူေပါင္းေလးသန္းေလာက္လာေရာက္ လည္ပတ္ေလ့ရွိတယ္လုိ႔ အႏုပညာဇုန္ တာဝန္ခံက ေျပာပါတယ္။

အႏုပညာဖန္တီးမႈလက္ရာေတြကို တစ္ေနရာ တည္းမွာ ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္တာမို႔ ႏုိင္ငံျခားသား ဝါသနာအိုးေတြကိုလဲေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ အႏုပညာ ဇုန္နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွာလဲ အႏုပညာ လုပ္ငန္းေလးေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနပါတယ္။ အႏုပညာ ဇုန္တာဝန္ခံကေတာ့ ဒီေနရာကို ေနာက္ဆံုးေပၚ အႏုပညာလက္ရာေတြရဲ႕ပုခက္လုိ႔ တင္စားေခၚေဝၚ လုိက္ပါေသးတယ္။
ဒီအႏုပညာဇုန္ထဲမွာ အႏုပညာလက္ရာေတြကို ေအးေအးေဆးေဆးခံစားၾကည့္႐ႈမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တစ္ေန႔တာကုန္ဆံုးေစမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ ျပခန္းေတြက ဝင္ေၾကးေပးၿပီးဝင္ၾကည့္ရတာမ်ဳိး ပါ။ တခ်ဳိ႕အႏုပညာရွင္ေတြက ဒီအႏုပညာဇုန္မွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဖန္တီးမႈလက္ရာေတြကုိ ျပသ႐ံုသာျပသ ထားတာပါ။ ေရာင္းစားဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။

၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ 798 Art Zone ဟာ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လူသိမ်ားထင္ရွားလာၿပီး အႏုပညာရွင္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားလာေရာက္တဲ့ေနရာ၊အႏုပညာေအဂ်င္စီေတြ ဝင္ေရာက္က်က္စားတဲ့ေနရာ ျဖစ္လာပါတယ္။
ေမာ္ဒန္အႏုပညာကိုဦးစားေပးထားတဲ့ ဒီေနရာ မွာ တ႐ုတ္႐ိုးရာအႏုပညာလက္ရာေတြကိုေတြ႕ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ အင္စေတာ္ေလးရွင္း၊ ပါေဖာမန္႔စတဲ့ ေမာ္ဒန္အႏုပညာလက္ရာေတြကိုဦးစားေပးျပသထား တာပါ။ အႏုပညာဇုန္တာဝန္ခံလုိက္လံရွင္းျပတဲ့ ျပခန္းေတြထဲက ရင္ခုန္မိတဲ့ေနရာကေတာ့ အေရာင္ ေတာက္ေတာက္ေတြျခယ္သထားတဲ့ ကြမ္ရင္မယ္ ေတာ္႐ုပ္တုပါပဲ။ အျပာ၊ အစိမ္း၊ အဝါ၊ အနီ စတဲ့အေရာင္ေတြနဲ႔ ကြမ္ရင္ကို ျခယ္သထားၿပီး ေအာက္ေျခမွာ အုတ္နီခဲေတြခင္းက်င္းထားပါတယ္။ သူတုိ႔ဆိုလိုခ်င္တဲ့သေဘာက လူေတြဟာကုိးကြယ္မႈ ေတြကို ဘာသာေရးအတြက္သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ ဘဲ စီးပြားေရးရလိုမႈနဲ႔ပါ ကိုးကြယ္လာတဲ့သေဘာကို ေဝဖန္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ပါပဲ။

ေနာက္ခံစားမိတဲ့ အႏုပညာဖန္တီးမႈတစ္ခုက ေတာ့ ေပက်င္းၿမိဳ႕မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္က ကူမင္းၿမိဳ႕မွာပါ။ ေပက်င္းလို ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနတဲ့ ၿမိဳ႕မဟုတ္တာမို႔ ကြၽန္မအဖို႔အသက္႐ွဴေခ်ာင္သလို ခံစားမိပါတယ္။ ကူမင္းၿမိဳ႕ခံလူေတြၾကည့္ရတာ သက္ေသာင့္သက္ သာရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ Dynamic Yunnan ဆုိတဲ့ ကပြဲတစ္ခုကိုၾကည့္ခဲ့တာပါ။ လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ယဥ္ေက်း မႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံေတြအသားေပးေဖာ္က်ဴးထားတဲ့ အႏုပညာကပြဲတစ္ခုပါ။ ဒီအႏုပညာကပြဲကို ကြၽန္မၾကည့္႐ႈခြင့္ရတာ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ပါ။
ဗံုတီးခတ္မႈစြမ္းရည္၊ သံၿပဳိင္သီဆိုမႈစြမ္းရည္ ေတြ၊ တစ္ဦးခ်င္းအစြမ္းျပတဲ့ အကဖန္တီးမႈေတြနဲ႔ တစ္နာရီခြဲအခ်ိန္ကိုဆြဲေဆာင္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ကပြဲ ဝင္ေၾကးဟာ ျမန္မာေငြနဲ႔ဆုိ က်ပ္ေလးေသာင္းနီး ပါးက်သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပြဲကိုခံစားၾကည့္႐ႈ သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ေနေပၚထြက္လာဖို႔ ဆုေတာင္းတဲ့ျပကြက္၊ လမင္းကကြက္စတာေတြ ကို ပရိသတ္အားေပးၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေအာ္ပရာအကေတြမွာ ပရိသတ္ေတြကို အဓိက ဆြဲေဆာင္ႏုိင္တာက အလင္းေပးမႈ၊ တင္ဆက္မႈ၊ ဟန္ခ်က္ညီညီလႈပ္ရွားမႈေတြပါပဲ။

ဒီပြဲမွာအဓိကေဖ်ာ္ေျဖမႈ(သို႔မဟုတ္) အေရးႀကီး ဆံုးလုိ႔ဆုိရမယ့္အပိုင္းကေတာ့ ေဒါင္းအကပါပဲ။ တ႐ုတ္အကပညာရွင္ ယန္လိပင္ရဲ႕ နာမည္ႀကီးက ကြက္ေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ အဲဒီေန႔ကပြဲမွာေတာ့ သူကိုယ္တုိင္ကျပတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔တပည့္ တစ္ေယာက္ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တာပါ
ခႏၶာကိုယ္ႏြဲ႕ေႏွာင္းေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈကို ဦးစား ေပးၿပီး ကျပသြားတဲ့ျပကြက္ေတြက အံ့အားသင့္ စရာပါပဲ။ သူတို႔ဆီက ကကြက္ေတြကိုျမင္ရေတာ့ ျမန္မာအက ကကြက္ေတြနဲ႔ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ သြားတူညီတယ္လုိ႔ ခံစားမိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လမင္းကကြက္ရဲ႕ လက္အကေတြမွာပါ။

လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုး တမ္းေတြကို ဒီအကေတြမွာ ခံစားသိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈေတြကိုလဲ ဒီအကေတြမွာေလ့လာ ႏုိင္ပါတယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈခ်င္းကြာဟခ်က္ရွိေနေသးတဲ့ ၿမိဳ႕ႏွစ္ခု အၾကားက အႏုပညာခံစားမႈေတြကလဲမတူညီပါ ဘူး။ တစ္ၿမိဳ႕ကေခတ္ေရွ႕သိပ္ေျပးလြန္းေနၿပီး တစ္ၿမိဳ႕ ကေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြက်န္ရွိေနဆဲ ပါ။ ဒီၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕က ကြၽန္မကိုေပးတဲ့အႏုပညာ ခံစားမႈေတြကလဲ ေရာျပြမ္းေနပါေတာ့တယ္။ 

ဓာတ္ပံု- ခင္ႏြယ္၀င္း
 

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သစၥာရွိပါ

             
ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး အေကာင္းဆံုးလူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ . . .
ကိုယ့္မွာရွိသမွ်ျဖစ္နိုင္တဲ့ အေျခအေန၊ျဖစ္နိုင္တဲ့ အလားအလာ ရွိသမွ်ကို
အေကာင္းဆံုးေပၚထြက္လာေအာင္ လုပ္လိုက္တာပဲ။လူတစ္ေယာက္ အတြက္
ဒီထက္ေကာင္းတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိေသးသလား။မရွိေတာ့ဘူးေနာ္။

Personality (ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး) ဆိုတာထဲမွာ-
•ဖီးလိမ္းပံု၊
•ျပင္ဆင္ပံု၊
•ရုပ္ရည္ရူပကာယလည္း ပါသလို၊
•ဆံပင္အေနအထား၊
•အက်ႌအဝတ္အစားလည္း ပါတယ္ေနာ္။
•ေျပာပံုဆိုပံု၊
•ဝတ္ပံုစားပံု၊
•စားပံုေသာက္ပံု၊
•လုပ္ပံုကိုင္ပံု ဒါေတြလည္းပါတယ္။
ဒါတင္မကေသးဘူး။
•စိတ္ေနသေဘာထားနဲ႔ အသိဉာဏ္၊
•လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ဆိုတာေတြလည္း ပါတယ္ေနာ္။

Personality ဆိုတာ လူတစ္ေယာက္မွာ ျဖစ္နိုင္သမွ် အလားအလာရွိသမွ် အကုန္လံုး
အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာလို႔ အဓိပၸါယ္ေကာက္ထားျပီးျပီဆိုေတာ့ ဘာမွ မက်န္ေတာ့ဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္မေနပဲနဲ႔ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျမဲတမ္း သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ၊သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေနရေအာင္ ၾကိဳးစားရမယ္။
 
♦ရုပ္ရည္လည္း သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔၊
♦အဝတ္အစားလည္း သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊
♦စိတ္ကလည္း သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ေလး၊
 
သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေလး၊ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ေလးျဖစ္ေအာင္အျမဲတမ္း ၾကိဳးစားရမယ္

The development of personality means fidelity of the law of one’s beings.
ကုိယ့္ရဲ႕ Personality ကုိ တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေအာင္အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားတာဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သစၥာရွိတာပဲ။

【ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက၏“ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ျမင့္မားေစရန္” မွ-】

Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
 

မ်က္ႏွာ၀င္းမို့ျပီး ၾကည္လင္ေစခ်င္သလား

           

လူတစ္ေယာက္ရဲ့ မ်က္ႏွာေလးတစ္ခုဟာလည္း သိပ္ကို အေရးႀကီးပါတယ္။ လွလွ မလွလွ ပံုစံက်က် မက်က် တစ္ခုခ်င္း အစိတ္အပိုင္း ေတြက ၾကည္လင္ေနမယ္။ ရွင္းသန္ ့သပ္ရပ္ေနရမယ္။ သြားေလးဆိုလည္း ေဖြးေနမယ္။ မ်က္ႏွာ အသားအေရဟာလည္းၾကည္လင္ေနမယ္ စသျဖင့္ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းဟာ ရွင္းသန္ ့ေနမယ္ဆိုရင္ အမ်ားအလယ္မွာ တင့္တယ္ ပါလိမ့္မယ္။

၁။သြားေလးေတြ ပုလဲစီသလို လွပေအာင္

ပုလဲေလးေတြ စီသလိုသြားေလးေတြေဖြးသန့္ဖို့ေစ်းႀကီးတဲ့သြားတိုက္ေဆးေတြ ၀ယ္မ သံုးႏိုင္ရင္ ၀မ္းမနည္းပါနဲ ့။ သံပုရာ ရည္တစ္ဇြန္း၊ဆိုဒါတစ္ဇြန္း၊ ဆားဇြန္း၀က္ ရွိရင္ ျဖဴေဖြးလွပေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့သြားတိုက္ေဆး ကို ရရွိႏိုင္ ပါတယ္။ ဒီပစၥည္း သံုးမ်ိဳးကို ေရာေမႊၿပိးရင္မနက္ ည နွစ္ႀကိမ္ တိုက္ပါ။ အကုန္သက္သာတဲ့နည္းနဲ ့ မယံုရင္ စမ္းၾကည့္ျဖဴေဖြး ေတာက္ပ ေနေစရမယ္လို႕ အာမခံပါတယ္။

၂။အသားမာတက္ၿပီး အမဲစြဲေနရင္

ဒူး တံေတာင္ဆစ္ ေျခမ်က္စိေတြဟာ မည္းမယ္ဆိုတာခ်ည္းပါပဲ။ စိတ္ညစ္ဖို
ေကာင္းပါတယ္ လို ့ ညည္းေနမယ့္အစား ဒါေလး နဲ ့ လုပ္ၾကည့္ လြယ္လြယ္ေလးပါ။သံပုရာသီးပဲ လိုပါ တယ္။ သံပုရာသီးကို ထက္ပိုင္းပိုင္းၿပီး အဲဒီသံပုရာျခမ္းနဲ ့ေန ့စဥ္ ပံုမွန္ ပြတ္တိုက္ေပးပါ။ ထူးျခား သိသာစြာ အညိဳအမဲအသားမာေတြ ေလ်ာ့ပါး ေပ်ာက္ပ်က္ သြားပါလိမ့္မယ္။

၃။မ်က္ကြင္းညိဳရင္

မ်က္၀န္းတ၀ိုက္ ညိဳၿပီး အၾကည့္ရဆိုးေနလို ့ မိတ္ကပ္လိမ္းရင္လည္း
မ်က္ကြင္းညိဳၿပီး ထင္း ထင္းႀကီး ျဖစ္ေနလို ့ စိတ္ညစ္ေန တဲ့သူေတြ အတြက္
မ်က္ကြင္းညိဳ မ်က္အိတ္တြဲ တာေတြ ေပ်ာက္ဖို ့ ေစ်းႀကီးတာေတြ ၀ယ္မသံုးပါနဲ။ မီးဖိုထဲက အာလူး တစ္လံုးနဲ ့တင္ ကိစၥၿပီးပါ တယ္။ အာလူးကို အခြံႏြာအသားေတြကို ပါးပါးလွီး ႏုတ္ႏုတ္စဥ္း လက္နဲ ့ ဆုပ္ၿပီး အရည္ ညွစ္ၿပီးရင္အာလူးဖတ္ေတြကို မ်က္လံုးတ၀ိုက္ကို အံုေပးပါ။ ၁၀မိနစ္ေလာက္ေတာ့ ၾကာ ေအာင္ထားပါ။ အဲဒါကို ေန ့စဥ္ (သို ့) ရက္ျခား ဆိုသလို အံုေပးရင္မ်က္ကြင္းညိဳျခင္း ကေန ကင္းေ၀း ပါလိမ့္မယ္။

၄။ရင္းေနတဲ့ ၀က္ၿခံမ်ား ညိႈးသြားေအာင္

၀က္ၿခံ ေပါက္ေနၿပီး ညွစ္ျပန္ေတာ့လည္း အမာရြတ္ ထင္ၿပီး ရင္းဦးမယ္။
လြယ္ပါတယ္။ ၀က္ၿခံထိပ္ကို ပ်ားရည္ စြတ္ထားတဲ့ ဂြမ္းေလးနဲ ့ တို ့ေပးပါ။
၀က္ၿခံ ညိွဳးေျခာက္ၿပီး သူ ့အလို လို အဆံ ထြက္သြားပါလိမ့္မယ္။

၅။အသားပတ္တဲ့ အခါ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို သတိရပါ

ဒီကိစၥကို ခရမ္းခ်ဥ္သီးက လံုး၀ တာ၀န္ယူႏိုင္ပါတယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို
ထက္ျခမ္းျခမ္း အထဲက အဆန္ေတြကိုထုတ္ အႏွစ္ ခ်ည္း သီးသန္ ့နဲ ့ မ်က္ႏွာကိုပြတ္တိုက္ လိမ္းက်ံ ေပးပါ။ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ ေနရင္ ေရေႏြးေႏြးနဲ ့ ေဆးခ်ပါ။
အသားပတ္တဲ့ အခါတိုင္း လုပ္ေပးရင္ မ်က္ႏွာ အသားအေရပါ ၾကည္လင္ ေခ်ာေမြ ့သြားလိမ့္မယ္။

၆။ေနေလာင္ရင္ ႏြားႏို ့သံုး

ႏြားႏို ့နဲ ့ ေရခ်ိဳးၿပီး အသားအေရကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ေခတ္ ဆိုတာရွိခဲ့ပါတယ္။ ႏြားႏို ့နဲ ့ေရခ်ိဳးပါလို ့ေတာ့ မတိုက္တြန္း ခ်င္ပါဘူး။
အကုန္အက် မ်ားလို ့ ေခ်ာက္တြန္းတယ္ ထင္ မွာ စိုးလို ့ပါ။ ဒါေပမဲ့
ပင္လယ္ကမ္းစပ္ သြားလို ့ပဲ ေနေလာင္ေလာင္၊ ေနပူထဲ သြားလို ့ပဲ အသားမဲမဲႏြားႏို ့ကို ၾကြက္ၾကြက္ဆူေအာင္ ႀကိဳၿပီးရင္ အေအးခံ မလိုင္ကို စားပစ္ပါ။(မလိမ္း ပါနဲ ့ ႏွေမ်ာစရာႀကီး) ၿပီးမွ ဂြမ္းစေလးနဲ ့ ေနေလာင္တဲ့ ေနရာကိုပြတ္သပ္ လိမ္းက်ံ ေပးပါ။ မိနစ္ အနည္းငယ္ၾကာရင္ ေရေဆးလိုက္ပါ။ လုပ္ေလ၊အက်ိဳးရွိေလ ဆိုတာ လုပ္ဖူးရင္ သိသာလာပါလိမ့္မယ္။
=====

ပ်ိဳေမတို့သိေစဖို့ မွ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။

အလွအပေရးရာေဆြးေႏြးၾကမယ္ (Beauty talk)


https://www.facebook.com/myanmaronlinemedianews/photos/a.572785052762137.107374220

ဂ်က္ကီခ်န္းရဲ႕ပံုျပင္

ဂ်က္ကီခ်န္းရဲ႕ပံုျပင္ ( ႏိုင္းႏိုင္းစေန ဘာသာျပန္သည္။ )

                
ကၽြန္ေတာ္က နာမည္မရွိတဲ့ကေလးသရုပ္ေဆာင္ဘဝက စခဲ့ရတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အသက္(၆)ႏွစ္အရြယ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ေဖေဖက ျပဇာတ္ရံုမွာ ကၽြန္ေတာ္ကို"ေရာင္း"ခဲ့သလားေတာင္ ထင္ရပါတယ္။ အဲဒီကစၿပီး ျပဇာတ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္စသင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္အရမ္းပင္ပန္းခဲ့တယ္။ စားဖို႔ရွိရင္၊ အိပ္ရရင္ပဲ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းေက်နပ္ခဲ့တယ္

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ပထမဦးဆံုးကားျဖစ္တဲ့ "Butterfly Lovers"ကို ရိုက္တုန္းက အဲဒီဇာတ္မွာ ကၽြန္ေတာ္လူေသေကာင္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရတယ္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သရုပ္ေဆာင္ေတာ့ ဒါရိုက္တာက ကၽြန္ေတာ့္ကိုေဒါသတႀကီး ဆဲတယ္။ "မလႈပ္နဲ႔.. မင္း ေသေနၿပီ။ မင္းဗိုက္က ဘာလို႔လႈပ္ေနေသးလဲ" တဲ့။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းစိတ္ပ်က္မိတယ္။ လူေသေကာင္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္တာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္း သရုပ္မေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီေနာက္ ကၽြန္ေတာ္အေသးစိတ္ဂရုစိုက္ခဲ့တယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အသက္ရႈရမယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အသက္ေအာင့္မယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ကင္မရာက လူေသေကာင္ဖက္လွည့္မယ္။ ဘယ္လိုေသရမယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ တစ္ႀကိမ္ၿပီးတစ္ႀကိမ္... ေနာက္ဆံုးမွာ ကၽြန္ေတာ္အေကာင္းဆံုး "ေသ"ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီတုန္းက သိုင္းနည္းျပတစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ကူးအိပ္မက္မက္ခဲ့တယ္။ သိုင္းနည္းျပရဲ႕ဟန္ပန္က ခန္႔ညားလို႔ပါ။ သိုင္းနည္းျပတစ္ဦးလုပ္ခ်င္ရင္ ကင္မရာရိုက္ကြက္ကို အရင္နားလည္ရတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကင္မရာထမ္းသူအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္(၂)ႏွစ္လုပ္ခဲ့တယ္

အဲဒီေခတ္တုန္းက ရုပ္ရွင္သိုင္းေလာကမွာ အရမ္းနာမည္ႀကီးတဲ့ လူတစ္ဦးရွိတယ္။ သူက ေနရာျမင့္တယ္။ ေနာက္လိုက္ေတြမ်ားတယ္။ အဲဒီေနာက္လိုက္ေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေနာက္လိုက္ရဲ႕ေနာက္လိုက္ေပါ့။ အဲဒီလူ ကၽြန္ေတာ့္ကို
သတိထားမိလာဖို႔သူရုိက္ကြင္းသြားတဲ့လမ္းကိုကၽြန္ေတာ္သိေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။
သိသြားေတာ့ သူသြားတတ္တဲ့လမ္းေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္ေန႔တိုင္းသြားရပ္ၿပီး သူ႔ကိုမ်က္ႏွာျပခဲ့တယ္။

အဲဒီလိုနဲ႔ တစ္ေန႔ေတာ့ သူက ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာကားရပ္ၿပီး ေမးတယ္
"မင္းက ငါ့အဖဲြ႔ကလား"။ ကၽြန္ေတာ္က ဟုတ္တယ္လို႔ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူကားနဲ႔လမ္းႀကံဳလိုက္ေစပါတယ္။တလမ္းလံုးကၽြန္ေတာ္စကားတစ္ခြန္းမွ
မေျပာဘဲယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းထိုင္ၿပီး လိုက္ခဲ့တယ္။
ရိုက္ကြင္းေရာက္ေတာ့ သူ႔ကားကို ကၽြန္ေတာ္ဖုံသုတ္ေပးတယ္။ ဒီတစ္သက္မွာ ကားကိုဒီေလာက္ထိေျပာင္လက္ေနေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ဖုံမသုတ္ခဲ့ဖူးဘူး။ သူ႔ကားကို ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားမက်န္ သြားၾကားထိုးတံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္သန္႔ရွင္းေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ ရိုက္ကြင္းသြားတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ကားႀကံဳလိုက္ခြင့္ရတယ္။ ေန႔တိုင္း သူ႔ကားကိုဖုံသုတ္ေပးတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အဲဒီသိုင္းဆရာနံေဘးက လူသိမ်ားသူျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ခင္ဗ်ားတို႔ကို ကပ္ဖားတတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္သင္ေပးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အႏုပညာအလုပ္လုပ္ေနသူက ကိုယ့္ကို လူေတြသတိထားမိလာေအာင္ ရွာႀကံလုပ္ရတယ္။ အဲဒီတုန္းက သတင္းစာထဲမွာပါရဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဘာမဆိုလုပ္ခဲ့တယ္။ သတင္းေထာက္ေတြ သတိထားမိေအာင္ဆိုၿပီး ေနကာမ်က္မွန္မည္းႀကီးကို တပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သတင္းထြက္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္ပံုမပါခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ပံု အညႇပ္ခံခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဓာတ္ပံုရိုက္ရင္ မင္းသား/မင္းသမီးေဘးမွာ ကၽြန္ေတာ္သြားရပ္ၿပီးရိုက္တယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ပံု အညႇပ္မခံရေတာ့ဘူး။ အဲဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ပံု သတင္းစာထဲပါခဲ့တယ္။

လူအမ်ားသိၾကတဲ့အတိုင္း ဂ်က္ကီခ်န္းရဲ႕ သရုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက အသက္ကိုေတာင္မမႈခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ေလာက္အလုပ္ေလးစားတဲ့လူ သရုပ္ေဆာင္ေလာကမွာ ေနာက္တစ္ေယာက္ မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ရုပ္ရွင္ရိုက္တုန္း သူဘယ္ေလာက္ဒဏ္ရာရခဲ့သလဲလို႔ သရုပ္ေဆာင္သင္တန္းသားတစ္ေယာက္က ေမးခဲ့ဖူးတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ရခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာေတြက မေရမတြက္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္
ေနရာအႏွံ႔ တစ္ႀကိမ္ထက္မက က်ဳိးေၾကဖူးသလို မီးေလာင္ရာ၊ ကဲြအက္ရာ၊ ခဲြစိတ္ရာေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ေျခဖ်ားကေန ေခါင္းအထိ ဒဏ္ရာမရခဲ့ဖူးတဲ့ေနရာဆိုတာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဟိုးအရင္ရုပ္ရွင္ရိုက္တုန္းက အာမခံေတြမရွိခဲ့ဘူး။ မီးေလာင္တဲ့ဇာတ္ကြက္ကို ရိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က တကယ့္မီးကိုသံုးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔မ်က္ခံုးေမြးေတြေတာင္ မီးေလာင္ကုန္ခဲ့ပါတယ္။ မီးအစစ္နဲ႔သံုးသံုး မီးအတုနဲ႔သံုးသံုး ရုပ္ရွင္ရိုက္တယ္ဆိုတာ အသက္နဲ႔ကစားတာပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ရုပ္ရွင္ေတြကို ဒီကေန႔ထိ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက တကၠသိုလ္တခ်ဳိ႕မွာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့အထဲက ဒီကေန႔ထိ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မွတ္ရရရွိေနတာက ကၽြန္ေတာ္ဦးေခါင္း (၂)ခါခဲြစိတ္ခဲ့ရတာပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ယူရိုစလားဗီးယားမွာ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီေနရာက တိုက္ပဲြလည္းျဖစ္ေနတယ္။
ေဆးကုသမႈအဆင့္ကလည္း မျမင့္ဘူး။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ေသမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ထားခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ႀကံဳခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္အခုအလုပ္လုပ္ရင္ ဒီေန႔အလုပ္ ဒီေန႔ၿပီးေအာင္လုပ္တယ္။ ဒီႏွစ္မွာဘာလုပ္မလဲလို႔ ေတြးတယ္။ ေနာက္ႏွစ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မေတြးဘူး။ အသက္က အင္မတန္ ကၽြတ္ဆတ္တယ္၊ က်ဳိးလြယ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ဘဝကို ကၽြန္ေတာ္တစ္ရက္ေတာင္ မျဖဳန္းပါဘူး။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တန္ဖိုးရွိခဲ့ၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္မေျပာဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တန္ဖိုးရွိခဲ့ပါတယ္။
ေျပာရရင္ ယူရိုစလားဗီးယားမွာ ခဲြစိတ္ခဲ့တဲ့အျဖစ္က လူ႔ဘဝကိုျမင္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့တာပါပဲ။

ဟိုးအရင္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ဘယ္ခုႏွစ္မွာ ဂ်က္ကီခ်န္းရဲ႕တစ္ႏွစ္တာဝင္ေငြက သန္းဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီးသတင္းေတြက ေၾကညာခဲ့ဖူးတယ္။ဒါကိုလူငယ္အမ်ားက အရမ္းအားက်ခဲ့ၾကတယ္။ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္ရသင့္ရထိုက္တာပါ။
ႏွစ္အမ်ားႀကီး ကၽြန္ေတာ္စေတးခံၿပီး ရလာခဲ့တာပါ။ လူငယ္ေတြဟာ တျခားလူရယူတာကိုပဲ မၾကည့္သင့္ဘူး။ သူတို႔ေပးဆပ္တာကိုလည္း ၾကည့္သင့္ပါတယ္။

သရုပ္ေဆာင္အိပ္မက္ မက္ေနၾကတဲ့ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာေသာ သင္တန္းသားေတြကိုဂ်က္ကီခ်န္းကအခုလိုအားမနာတမ္း
ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မူရင္း-- http://www.xiaole8.com/mingrengushi/1536_2.html

credit း ႏိုင္းႏိုင္းစေန


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1479791492233420&set=a.14462937

တိက်တဲ႔ အေျဖ

တိက်တဲ႔ အေျဖ ။ ( ႏိုင္းႏိုင္းစေန ဘာသာျပန္သည္။ )

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းမွာ နာမည္ႀကီး စိတ္ပညာရွင္
ေဂ်ပီဂီးလ္ဖို႔ဒ္ (J.P. Guilford ) ကိုအေမရိကန္စစ္တပ္က ငွားၿပီး
စမ္းသပ္မႈတစ္ခု လုပ္ခိုင္းခဲ႔တယ္။သူ႔ပညာကိုသုံးၿပီး အေကာင္းဆုံး၊
အသင့္ေတာ္ဆုံး ေလယာဥ္တပ္သားေတြ ေရြးထုတ္ေပးဖို႔ပါ။

ဒါေပမဲ႔ ထင္သလို မေအာင္ျမင္ခဲ႔ဘူး။အစမ္းသပ္ခ
တပ္သားေတြဟာ ေလ႔က်င့္ခ်ိ္န္မွာ တက္ညီလက္ညီနဲ႔ အမွတ္ျပည့္ရ
ေပမယ့္ တကယ္တန္း ေရွ႕တန္းေရာက္တာနဲ႔ အပစ္ခ်ခံရေတာ့တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္တပ္သားေသဆုံးမႈေတြပဲ တိုးလာေနခဲ႔တယ္။

ဂီးလ္ဖို႔ဒ္က ဒီလိုုျပႆနာရဲ႕ အေျဖကို ရွာေဖြစူးစမ္းခ်ိန္မွာ မေသပဲ
က်န္ရစ္တဲ႔ ေလတပ္သားအမ်ားစုဟာ အရာရိွေတြ(တပ္သားဘ၀ကေန
ပင္စင္ယူထားတဲ႔သူေတြ)က ေရြးထုတ္ထားတဲ႔သူေတြ ျဖစ္ေနတာကို
ေတြ႔ရတယ္။

ဂီးလ္ဖို႔ ေခါင္းေျခာက္သြားတယ္။သူ႔ရဲ႕ ေစ႔စပ္ေသခ်ာတဲ႔
စမ္းသပ္မႈပညာက အဲဒီအရာရိွေတြရဲ႕အျမင္ေလာက္ေတာင္ မစြမ္းဘူးလား။
ဘယ္ေနရာမွာ ခက္ခဲေနတာပါလိမ့္။

ဒီျပႆနာကို အရာရိွတစ္ေယာက္ကို ဂီးလ္ဖို႔ဒ္ သြားေမးတယ္။
အရာရိွက " ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္လည္းမေျပာတတ္ဘူး။
ဒီလိုလုပ္ရေအာင္ တပ္သားတခ်ိဳ႕ကို ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္အတူေရြးၾကည့္
ၾကရေအာင္"

" ဟုတ္ၿပီ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတူေရြးၾကရေအာင္"ဆိုၿပီး ႏွစ္ေယာက္
္အတူေရြးဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ၾကတယ္။

ေရြးခ်ယ္ခ်ိန္မွာ ပထမဆုံးတပ္သား၀င္လာေတာ့ ဂီးလ္ဖို႔ဒ္က တစ္ဘက္
ကေနၿပီး အကဲခတ္၊မွတ္တမ္းေရးတယ္။

" ေကာင္ေလး၊ တကယ္လို႔ ဂ်ာမန္ေတြကမင္းေလယာဥ္ကို ေတြ႕သြားၿပီး
အျမင့္ပစ္ ဒုံးက်ည္နဲ႔ ပစ္ေတာ့မယ္ဆိုပါစို႔။မင္းဘယ္လိုလုပ္မလဲ" အရာရိွက ပထမေမးခြန္းစေမးလိုက္တယ္။

" ေလယာဥ္ကို ဒီထက္ပို္ျမင့္ေအာင္ပ်ံမယ္။ "

" မင္းဘယ္လို သိတာလဲ "

" စစ္တိုက္လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထဲမွာ အဲဒီလို တိက်တဲ႔အေျဖ ကိုေရးထားပါတယ္။မွန္တယ္မဟုတ္လား "

" မွန္ပါတယ္။တိက်တဲ႔အေျဖပါ။မင္းသြားႏိုင္ပါၿပီ "

" ဆရာ ေမးခြန္းတစ္ခုပဲေမးတာလား။တျခားေမးခြန္း မရိွေတာ့ဘူးလား "

" ဟုတ္တယ္။ေမးခြန္းတစ္ခုထဲပဲ။မင္းသြားႏိုင္ပါၿပီ။ က်န္တဲ႔ေမးခြန္းက
ငါတို႔အတြက္ပါ "

ဒုတိယ တပ္သားထပ္၀င္လာတယ္။တပ္သားေနရာယူၿပီးတာနဲ႔ အရာရိွက အေပၚကေမးခြန္းကိုပဲ ျပန္ေမးလိုက္တယ္။

" ေကာင္ေလး၊ တကယ္လို႔ ဂ်ာမန္ေတြကမင္းေလယာဥ္ကို ေတြ႕သြားၿပီး
အျမင့္ပစ္ ဒုံးက်ည္နဲ႔ ပစ္ေတာ့မယ္ဆိုပါစို႔။မင္းဘယ္လိုလုပ္မလဲ"

" တိမ္တိုက္တစ္ခုရွာၿပီး အျမန္ပုန္းလိုက္မယ္"

ဒုတိယ စစ္သားကေျဖတယ္။

" ဟုတ္လား၊တကယ္လို႔ တိမ္မရိွေနဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ "

" ေျမျပင္ကို အျမန္ပ်ံဆင္းၿပီး သူတို႔နဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔လိုက္မယ္။ "

" မင္းကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံတာလား "

" ဒီလိုဆိုရင္ ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္ကို ဘယ္ညာယိမ္းလိုက္ရင္ေကာ "

" ေလယာဥ္က မင္းေမာင္းတာေလ။ ငါေမာင္းတာမဟုတ္ဘူး။
မင္းစာမဖတ္တတ္ဘူးလား "

" ဆရာေျပာတာက စစ္တိုက္လမ္းညႊန္စာအုပ္လား "

" အဲဒီစာအုပ္မဟုတ္ရင္ မင္းက ဘာစာအုပ္ဖတ္ခ်င္ေသးလို႔လဲ "

" စစ္တိုက္လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ စာအုပ္က ထူလြန္းလို႔ကြ်န္ေတာ္အကုန္မမွတ္မိပါဘူး။
ကြ်န္ေတာ္ကေလယာဥ္ေမာင္းတာပဲ ၀ါသနာပါတယ္။အေမရိကန္တပ္အတြက
ကြ်န္ေတာ္ေလယာဥ္ေမာင္းမယ္။အစားအစာအညႊန္းေတြလိုေရးထားတဲ႔ စာေတြကိုကြ်န္ေတာ္မဖတ္ခ်င္ဘူး။ "

" မင္းဘာကို ဆိုလိုတာလဲ "

" ကြ်န္ေတာ္ ၾကက္ဥေၾကာ္လည္းရတယ္။အသားကင္လည္းရတယ္။
အေမနဲ႔အတူapple pie ေတြကူလုပ္လည္းရတယ္။ဒါေပမယ့္
အစားအစာအညႊန္းေတြလို ဒါၿပီးရင္ဒါလုပ္ပါလို႔ ၁-၂-၃ အစဥ္လိုက္
ေရးထားတဲ႔စာေတြကိုကြ်န္ေတာ္နားမလည္ဘူး "

" ေကာင္းၿပီ။မင္းသြားႏိုင္ပါၿပီ "

" ဆရာကြ်န္ေတာ့္အေျဖ မွားသြားၿပီလား "

" အခုက ေမးခြန္းျပန္ေမးရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ဘူး "

ဒုတိယတပ္သားထြက္သြားတာနဲ႔ အရာရိွက ဂီးလ္ဖို႔ဒ္ ဖက္လွည့္ၿပီး

" ဆရာ၊ဆရာ႔ကိုေရြးခိုင္းရင္ ဘယ္တစ္ေယာက္ကို ဆရာေရြးမလဲ "

" ခင္ဗ်ားရဲ႕ အႀကံဥာဏ္ ကိုကြ်န္ေတာ္အရင္သိခ်င္တယ္ "

" ကြ်န္ေတာ္က ဒုတိယတစ္ေယာက္ကိုေရြးမယ္ "အရာရိွကေျပာတယ္။

" ဘာျဖစ္လို႔လဲ "

" ပထမတစ္ေယာက္ေျဖတဲ႕ အေျဖက တိက်အေျဖမွန္ ဆိုတာမွန္တယ္။
ရန္သူရဲ႕ ဒုံးက်ည္ကလြတ္ေအာင္ေလယာဥ္ကို ဒီထက္ျမင့္ေအာင္ပ်ံမယ္။
ဒါေပမယ့္ ဂ်ာမန္ေတြက ငတုံးေတြမဟုတ္ဘူး။တိက်တဲ႔ အေျဖမွန္း ကြ်န္ေတာ္တို႔သိသလို သူတို႔လည္း သိတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဂ်ာမန္ေတြက နိမ္႔တဲ႔ ေနရာကို တစ္ခ်က္အရင္ပစ္ၿပီးေလယာဥ္အျမင့္ပ်ံမယ္ဆိုတဲ႔
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ကိုေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းမယ္။
တကယ့္ သူတို႔ရဲ႕ ပစ္မွတ္က အျမင့္ဆုံးမွာထားထားတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ ဘယ္သူေသမလဲ"

" ေအာ္ ဒီလိုလား "
ဒုတိယတစ္ေယာက္က ေျပာင္ေခ်ာ္ေခ်ာ္ေျဖတယ္။ၿပီးေတာ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မလိုက္နာႏိုင္ဘူးဆိုေပမယ့္ သူ႕မွာလိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ႔ ဥာဏ္ရိွတယ္။အခက္အခဲႀကဳံတာနဲ႔ အခက္အခဲကလြတ္ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစုံ သုံးႏိုင္တယ္။နည္းမ်ားေလလြတ္ေျမာက္ဖို႔ မ်ားေလပဲ။ကြ်န္ေတာ့္လို စစ္ပြဲအမ်ားႀကီးတိုက္ခဲ႕ဖူးတာေတာင္မွ မေသပဲက်န္ေနတဲ႔သူတစ္ေယာက္ က
စစ္ေျမျပင္မွာ ႀကဳံရတဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳေတြဟာ စစ္တိုက္လမ္းညႊန္
စာအုပ္ထဲဲမွာမရိွဘူးဆိုတာကိုပိုသိတယ္။စာအုပ္ထဲမွာေရးထားတာနဲ႔တူတာဆိုလို႔ တစ္မ်ိဳးပဲရိွတယ္ "

" ဘယ္တစ္မ်ိဳးလဲ "

" စ်ာပနအခမ္းအနားပဲ ၊အဲဒီတစ္ခုက စာအုပ္ထဲေရးထားတဲ႔ အတိုင္း တစ္လုံးမွ မလြဲဘူး။စစ္တိုက္တာကို အလြတ္က်က္ရမယ္ဆိုရင္
ေသဖို႔လမ္းပဲရိွတယ္။အေျဖေတြ႕မွာမဟုတ္ဘူး"

အရာရိွရဲ႕စကားကို နားေထာင္ၿပီးေနာက္ ဂီးလ္ဖို႔ဒ္က သူ႕ရဲ႕ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို အသစ္ေျပာင္းလိုက္ေတာ့တယ္။
ဆန္းစစ္ခ်က္အသစ္ရဲ႕ ေမးခြန္းေတြက " တကယ္လို႔ သင့္ဆီမွာ အုတ္ခဲ တစ္ခ်ပ္ရိွမယ္။အဲဒီအုတ္ခဲရဲ႕ မတူတဲ႔ အသုံး၀င္ပုံ ၅၀ ကိုေျပာပါ။" ဆိုတာမ်ိဳးေတြျဖစ္လာတယ္။

ဂီးလ္ဖို႔ဒ္ ဟာ ဒီလိုဆန္းစစ္ခ်က္နဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး ေလယာဥ္တပ္သားေတြ ကိုေရြးထုတ္ႏိုင္ခဲ႕သလို " ဆန္းသစ္တဲ႕ စမ္းသပ္မႈ " တစ္ခုကိုလည္း ဖန္တီးႏိုင္ခဲ႔တယ္။
-------------------
credit to မူရင္းစာေရးသူႏွင့္ ဘာသာျပန္သူ ဆရာမ ႏိုင္းႏိုင္းစေန


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1480100022202567&set=a.144629371558319

ငါကံဆိုးလိုက္တာလို႔ ေတြးမိခဲ႔ ရင္

ငါကံဆိုးလိုက္တာလို႔ ေတြးမိခဲ႔ ရင္။ ( Spring Flowers ဘာသာျပန္သည္။ )
      

ဘ၀ၾကီးက ဆိုးလိုက္တာေနာ္ '' ဆိုတဲ႕ ခံစားခ်က္မ်ား ရဖူးရဲ႕ မဟုတ္လား ။

'' ဒီအေၿခအေနမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေနာက္အေၿခအေနတစ္ခုထဲမွာဆိုရင္
ေကာင္းမွာဘဲ '' လုိ႕မ်ားေရာ မထင္ဖူးဘူးလား ။

အလုပ္ကလည္း အဆင္မေၿပ ၊ ဘ၀က မသာယာ ၊ အရာရာဟာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္လုိ႕ထင္ေနမိတာမ်ိဳးေရာ ရွိသလားဗ် .........။

မေန႕ကမွ က်ေနာ္႕ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္နဲ႕ စကားေၿပာမိၿပီးတဲ႕ေနာက္ ဘ၀အေပၚ ထားတဲ႕ က်ေနာ္႕ သေဘာထား လံုး၀ ေၿပာင္းလဲသြားခဲ႕တယ္ဗ်ာ ။

သူက ေၿပာတယ္ဗ် .....သူအလုပ္ ၂ ခု လုပ္ရေပမယ္႕ တလတလကို ေဒၚလာတစ္ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ဘဲ ရတယ္ တဲ႕ ။ ဒါေပမယ္႕ သူကေတာ႕ ေက်နပ္ေနတာဘဲ ။ အဲဒီေတာ႕ က်ေနာ္က ဘယ္ႏွယ္ေၾကာင္႕ ဒီလုိ ေက်နပ္ေနႏိုင္တာလဲ လုိ႕ သူ႕ကို ေမးၾကည္႕မိတယ္။

စဥ္းစားၾကည္႕ေလ.....သူ႕မွာ ဒီ မစို႕မပို႕ေငြေလးနဲ႕ ေထာက္ပံ႕ထားရတဲ႕ အေမအိုအေဖအို ရွိတယ္ ၊ ေယာကၡမေတြ ရွိတယ္ ၊ မိန္းမနဲ႕ သမီးႏွစ္ေယာက္လည္း ရွိတယ္ ။ တစ္အိမ္ေထာင္လံုးအတြက္ ရွိသမ်ေသာ ေရဖုိးမီးဖိုး ဘာညာသရကာ bill ေတြကိုလည္း သူဘဲ ေပးရတာဗ် ။ က်ေနာ္က အဲလုိေမးေတာ႕ သူက ေၿဖတယ္ .......အိႏၵိယမွာ သူႀကဳံခဲ႕ဖူးတဲ႕ အၿဖစ္တစ္ခုေၾကာင္႕ပါ တဲ႕ ။

အၿဖစ္က ဒီလုိ တဲ႕ ဗ်.....လြန္ခဲ႕တဲ႕ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ေလာက္က သူစိတ္ဓါတ္အေတာ္က်ေနခဲ႕တယ္ ၊ အၾကီးအက်ယ္ အဆင္မေၿပ က်ရွံဳးမွဳတစ္ခု အၿပီးမွာ သူဟာ အႏၵိယကို ခရီးထြက္ခဲ႕တယ္ ။

အဲဒီလုိ ခရီးအတြင္းမွာ တခါေတာ႕ သူ႕မ်က္စိ ေရွ႕တည္႕တည္႕မွာတဲ႕ ဗ်ာ......အိႏၵိယအမ်ိဳးသမီး ကေလးအေမတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ကေလးရဲ႕ ညာလက္ကို ဓါးနဲ႕ ၿဖတ္လုိက္တာ ေတြ႕လိုက္ရတယ္ ။

အဲဒီ အေမ လုပ္သူ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ မ်က္လံုးေတြထဲက အကူအညီမဲ႕မႈရယ္ ၊ အသက္ ၄ ႏွစ္အရြယ္ အၿပစ္မဲ႕ကေလးရဲ႕ နာက်င္လြန္းလုိ႕ ဟစ္ေအာ္လုိက္တဲ႕ စူးစူး၀ါး၀ါးအသံရယ္ဟာ သူ႕ကို ဒီေန႕အထိ ေၿခာက္လွန္႕ေနဆဲဘဲ ....တဲ႕.....။

အေမလုပ္ၿပီး ကေလးကို ဘာလုိ႕ ဒီေလာက္ေတာင္ လုပ္ရသလဲ လုိ႕ ေမးေကာင္း ေမးခ်င္ၾကမွာေပါ႕ဗ်ာ ။ ကေလးကမ်ား သိပ္ၿပီး မလိမ္မုိး မလိမၼာလုိ႕လား ။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ကေလးလက္မွာ ကူးစက္ေရာဂါ ဘာညာမ်ား ရွိေနသလားေပါ႕ ။

တခုမွ မဟုတ္ဘူးဗ် ။ '' ေတာင္းစားခိုင္းဖုိ႕ '' ဆိုတဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာတဲ႕ဗ်ာ ။ ခုိကိုးရာမဲ႕ၿပီး အၾကံကုန္ေနတဲ႕ မိခင္ဟာ ကေလးကို မသန္မစြမ္းၿဖစ္သြားေအာင္ တမင္တကာ လုပ္လုိက္တာေလ ။

ဒါမွလည္း ကေလးကလမ္းေပၚထြက္ ေတာင္းစားႏိုင္မယ္ေပါ႕ ။

က်ေနာ္ဗ်ာ..... အစက ဒီဇာတ္လမ္းကို ၾကားရေတာ႕ လက္မခံႏိုင္ဘူးဗ် ၊ ဒါေပမယ္႕ အဲဒါ တကယ္႕အၿဖစ္အပ်က္ေလ ။ က်ေနာ္ မၿမင္ႏိုင္တဲ႕ ကမၻာ႕တစ္ေနရာမွာ တကယ္ကို ၿဖစ္ခဲ႕တာဗ် ။

က်ေနာ္႕သူငယ္ခ်င္းဟာ ဒီၿမင္ကြင္းကိုလည္း ၿမင္လုိက္ေရာ လန္႕လန္႕ဖ်ပ္ဖ်ပ္နဲ႕ သူ႕စားလက္စ ေပါင္မုန္႕ဟာ လြတ္က်သြားတယ္ ။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလုိပါဘဲတဲ႕ဗ်ာ.....ကေလးေတြ ေလးငါးေၿခာက္ေယာက္ဟာ သဲေပေနတဲ႕ အဲဒီေပါင္မုန္႕ကို လုဖို႕ အေၿပးအလႊားအံုခဲလာေတာ႕တာဘဲ ။

ၿပီးေတာ႕ ေပါင္မုန္႕တစ္စေလး စားရဖုိ႕ အေရး တစ္ေယာက္ဆီကေန တစ္ေယာက္လုၾကပါေရာ ။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ၿခင္းရဲ႕ တုံၿပန္႕မွဳေပါ႕ဗ်ာ ။ က်ေနာ္႕သူငယ္ခ်င္းလည္း ဒီအၿဖစ္အပ်က္ေတြကို ၿမင္ရေတာ႕ လန္႕ဖ်ပ္စိတ္ထိခိုက္ၿပီး သူ႕ရဲ႕ လမ္းညႊန္ guide ကို အနီးဆံုး ေပါင္မုန္႕ဆိုင္ကို ေမာင္းဖုိ႕ ေၿပာလိုက္တယ္ ။ သြားတာမွ တစ္ဆိုင္ေတာင္မကဘူး ...ႏွစ္ဆိုင္ဗ် ။ ဆိုင္ႏွစ္ခုလံုးမွာ ရွိတဲ႕ ေပါင္မုန္႕ေတြကို တစ္လံုးမွ မက်န္ေအာင္ ၀ယ္လိုက္တယ္ ။

ဆိုင္ရွင္ကေတာ႕ အံ႕ၾသမွင္ေသေနတာေပါ႕ဗ်ာ ။ ဒါေပမယ္႕ လုိလုိလားလားဘဲ ရွိသမ်ကို ေရာင္းလုိက္ပါတယ္ ။ ေပါင္မုန္႕အလံုး ၄၀၀ ကို ၀ယ္တာ ေဒၚလာ တစ္ရာေတာင္ မက်ခဲ႕ပါဘူး...တစ္လံုးကို ၂၅ ၿပားေတာင္ မက်ဘဲကိုးဗ် ။

ဒါနဲ႕ဘဲ ေန႕စဥ္သံုးပစၥည္းတခ်ိဳ႕ကို ေနာက္ထပ္ ေဒၚလာတစ္ရာဖုိး ထပ္၀ယ္ခဲ႕လိုက္တယ္ ။ ၿပီးေတာ႕ သူက အဲဒီကေလးေတြ ရွိေနတဲ႕ လမ္းထဲကို မုန္႕အၿပည္႕တင္ထားတဲ႕ ကားနဲ႕ ၀င္သြားတယ္ ။ ၿပီးေတာ႕ ကေလးေတြနဲ႕ လူၾကီးတခ်ိဳ႕ကို မုန္႕ေတြ ပစၥည္းေတြ ေ၀ေပးလုိက္တယ္ ။ ကေလးေတြဆိုတာလည္း အမ်ားစုက မသန္မစြမ္းေတြပါ ။ အဲလုိေ၀ေတာ႕ သူတို႕ခမ်ာ တေဟးေဟးနဲ႕ ေပ်ာ္ၾက သူ႕ကို ေက်းဇူးတင္ အေလးၿပဳၾက လုပ္ၾကတာေပါ႕ ။

က်ေနာ္႕သူငယ္ခ်င္းလည္း အဲဒီေတာ႕မွ သူ႕ဘ၀မွာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ေတြးမိသတဲ႕ .......ေၾသာ္.....လူေတြဟာ ၂၅ ၿပားေတာင္ မတန္တဲ႕ ေပါင္မုန္႕တစ္လံုးအတြက္ ဂုဏ္သကၡာဆိုတာကို စြန္႕လႊတ္တဲ႕အထိ ၿဖစ္တတ္ပါလားေပါ႕ ။

စကၤာပူႏိုင္ငံသားၿဖစ္ရတဲ႕အတြက္ ဘယ္ေလာက္ကံေကာင္းလုိက္သလဲ
လုိ႕လည္း သူ႕ကိုယ္သူ ထင္မိလာတယ္ ။ ၿပည္႕စံုတဲ႕ ကိုယ္ခႏၵာကို ရထားတာ ၊ အလုပ္တစ္ခု မယ္မယ္ရရ ရွိတာ ၊ မိသားစု ရွိတာ ၊ ဘယ္အစားအစာက ေကာင္းတယ္ ဘယ္ဟာကၿဖင္႕ အရသာ မရွိဘူးရယ္လုိ႕ ညဥ္းတြားခြင္႕ရတာ ၊ အ၀တ္အစား ၿပည္႕ၿပည္႕စံုစံု ၀တ္ခြင္႕ရတာ .........ေဟာဒီ ကေလးေတြ လူေတြမွာ မရွိတဲ႕ တၿခားတၿခားေသာ အရာေတြမ်ားစြာ သူ႕မွာ ရွိေနတာဟာ ကံေကာင္းလိုက္တာ လုိ႕ ၿမင္လာတယ္ ။

အခုေတာ႕ က်ေနာ္လည္း က်ေနာ္႕သူငယ္ခ်င္းလုိ ေတြးေန ခံစားတတ္ေနၿပီဗ် ။ က်ေနာ္႕ဘ၀က တကယ္ေရာ အဲသေလာက္ ဆိုးခဲ႕လုိ႕လား ။

ဟင္႕အင္း....မထင္ပါဘူး ။ အဲသလုိ ဆိုးဖုိ႕အေၾကာင္း ရွိကို မရွိတာပါ ။

ဒါနဲ႕ ခင္ဗ်ားေရာဗ် ။

ေနာက္တခါ '' ငါ ကံဆိုးလုိက္တာ '' လုိ႕ ေတြးမိခဲ႕ရင္ လမ္းေပၚမွာ ေတာင္းစားဖုိ႕ ဆိုၿပီး လက္တစ္ဖက္ အၿဖတ္ခံရတဲ႕ ကေလးကို သတိရလိုက္ပါဗ်ာ .........။

http://eguyz.com/be-content-about-your-life/ ကို ဘာသာၿပန္ဆိုသည္ ။
-----------------------
မူရင္းစာေရးသူႏွင့္ ဘာသာျပန္သူ ဆရာမ Spring Flowers ကို ေက်းဇူးတင္စြာ credit ေပးပါသည္။ ( Fireflies )


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1480309755514927&set=a.144629371558319

သူၾကြယ္နဲ႔ သူေတာင္းစား


သူၾကြယ္နဲ႔ သူေတာင္းစား ( ႏိုင္းႏိုင္းစေန ဘာသာျပန္သည္။ )
           
ကြ်န္ေတာ္ အဂၤလန္မွာ ေနတုန္းက ထူးဆန္းတဲ့ နာမည္နဲ႔ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ေတြ႔ခဲ့တယ္။ ဆိုင္နာမည္က “သူၾကြယ္ႏွင့္ သူေတာင္းစား” ျဖစ္တယ္။ ဒါ ကြ်န္ေတာ္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေတြ႔ဖူးတဲ့ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္တယ္။ ဆိုင္အျပင္အဆင္က ေရွးက်ျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀က အဂၤလန္ကို ျပန္ေရာက္သြားသလို ခံစားရေအာင္
ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆဲြ ျပင္ဆင္ထားတယ္။

ဆိုင္တံခါး၀ ေကာင္တာမွာ အလွဴခံေသတၱာေလး တစ္လံုးခ်ထားတယ္။ ေသတၱာေပၚမွာ ဆိုမားလီးယား (Somalia) အတြက္လို႔ ေရးထားျပီး ေဘးမွာ မၾကည့္ရက္စရာအငတ္ေဘးၾကံဳ ေနတဲ႔လူေတြရဲ႔ ပိုစတာပံု တစ္ခု ကပ္ထားတယ္။ စားေသာက္ဆိုင္မွာ ဒီလုိပိုစတာ ကပ္ထားတာ နည္းနည္းေတာ့ အျမင္မေကာင္းဘူးလို႔ ထင္ျပီး ဆိုင္ထဲကို ကြ်န္ေတာ္ အျမန္၀င္ ထိုင္လိုက္တယ္။ ဆိတ္ေပါင္ႏွပ္နဲ႔ ၀ိုင္တစ္ခြက္မွာျပီး ထုိင္ေစာင့္ေနလိုက္တယ္။ အဲလိုေစာင့္ေနတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း ဒီဆိုင္နာမည္ကို ဘာျဖစ္လို႔ “သူၾကြယ္နဲ႔ သူေတာင္စား” လို႔ ေပးထားရသလဲဆိုတဲ့ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႔႕ သိခ်င္စိတ္က ႏိႈးထလာတယ္။

ဆိုင္ရွင္က ကြ်န္ေတာ့္ကို စိတ္၀င္စားစရာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ ေျပာျပခဲ့တယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ဒီေနရာ တစ္၀ိုက္လံုးကို ျမိဳ႔စားၾကီးတစ္ဦး ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊ ျမိဳ႔စားၾကီးဟာ အသက္(၆၀)ျပည့္ ေမြးေန႔မတိုင္မီ တစ္ရက္မွာ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ဦး ရွာျပီး သူ႔အိမ္နဲ႔ မိသားစု အားလံုးကို ပံုဆဲြခိုင္းေစခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း၊ ပံုကို ဒီဆိုင္ထဲမွာ ခ်ိတ္ဆဲြထားတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ ပံုကို ကြ်န္ေတာ္ေတြ႔ေတာ့ ပံုထဲက သူေဌးလင္မယားက ဥပဓိရုပ္ ခန္႔ခန္႔နဲ႔ သားသားနားနားပဲ။ သူ႔သားသမီးေတြက အိမ္ေရွ႔ ျမက္ခင္းေပၚမွာ ထိုင္သူက ထိုင္၊ ရပ္သူက ရပ္၊ ကစားတဲ့သူက ကစားနဲ႔ ပန္းခ်ီကားထဲက ႐ႈခင္းက တကယ့္ေပ်ာ္စရာ အတိ၊ ဆဲြထားတယ္။

ေမြးေန႔ျပီးေတာ့ မၾကာဘူး.. ျမိဳ႔စားပိုင္နက္ထဲမွာ ၀မ္းနည္းစရာ အျဖစ္တစ္ရပ္ ေပၚခဲ့တယ္။ လယ္သမားတစ္ဦး ေသသြားေတာ့ က်န္ခဲ့တဲ့ မက်န္းမမာ ဇနီးျဖစ္သူက ကေလး(၄)ေယာက္နဲ႔အတူ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္လိုက္တယ္။ သနားစရာေကာင္းတာက လယ္သမား ဇနီးဟာ ကေလးေတြစားမဲ့ အစာထဲ အဆိပ္ အရင္ခတ္ျပီး ၊ကေလးေတြ ေသသြားတာကို ၾကည့္ျပီးေတာ့မွ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို အဆံုးစီရင္လိုက္တာျဖစ္တယ္။

အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ျပီးေနာက္ပိုင္း ျမိဳ႔စားဟာ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ကိုပဲ ေငးစိုက္ ၾကည့္ေနေတာ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲလို႔ လူေတြက ေမးေတာ့ ျမိဳ႔စားက မေျဖခဲ့ဘူး။ စိတ္ပူျပီး အတင္းေမးမွ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ထဲမွာ သူေတာင္းစား ႏွစ္ေယာက္ကို ေတြ႔မိတဲ့အေၾကာင္း၊ ျမက္ခင္းျပင္မွာ ထိုင္ျပီး သူတို႔ကို လက္ျဖန္႔ ေတာင္းေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါကို သူ႔အိမ္သားေတြက မျမင္ခ်င္ဟန္ေဆာင္ျပီး လွ်စ္လွ်ဴရွဳထားတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ ပန္းခ်ီကားထဲက သူေတာင္းစား ႏွစ္ေယာက္ကို ဘာျဖစ္လို႔ အရင္က သူ သတိမျပဳခဲ့မိတာလဲ ဆိုတာကို ျမိဳ႔စားၾကီးက နားမလည္ခဲ့ဘူး။

ပန္းခ်ီကားထဲက သူေတာင္းစား ႏွစ္ေယာက္ကို သူ႔အိမ္သားေတြကလည္း မေတြ႔ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ ျငင္းခုန္ မေနၾကဘူး။ တစ္ေန႔မွာ ျမိဳ႔စားက အိမ္သားအားလံုးကို သူ႔စာၾကည့္ခန္းမွာ စုေ၀းေစျပီး စကားအခ်ဳိ႔မွာခဲ့တယ္။ အဲဒီစကားကို သားစဥ္ေျမးဆက္ မွတ္သားထားရမယ္
လို႔လဲ ေျပာတယ္။ ျမိဳ႔စား ေ ျပာလိုက္တဲ့ စကားက ရိုးရိုးေလးပါပဲ
“ေသးငယ္တဲ့ နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာ သူၾကြယ္နဲ႔ သူေတာင္းစား အတူတကြ ရွိေနတာဟာ ရွက္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ အရာတစ္ခုပဲ ” ဆိုတာျဖစ္တယ္။

ျမိဳ႔စားရဲ႔ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေတြကလည္း ေတာ္ရွာပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာ ေအာင္ျမင္သလို အားနည္းတဲ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကိုလည္း အျမဲတမ္း ကူညီခဲ့တယ္။ ဆိုင္ရွင္ရဲ႔ ေျပာျပခ်က္အရ အဂၤလန္မွာရွိတဲ့ မရွိ ဆင္းရဲသားေတြကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္တဲ့

စိတ္ဆိုးသူ


                      
ေဒါသလႊမ္းမိုး စိတ္ဆိုးသူထံသို႔ ရန္သူေတြလိုလားေတာင့္တတဲ့ အျပစ္ခုႏွစ္ပါးေရာက္လာ ႏိုင္တယ္။
ေဒါသလႊမ္းမိုး စိတ္ဆိုးေနသူဟာ ေဒါသလႊမ္းမိုး စိတ္ဆိုးေနလို႔

၁။ မည္မွ်ပင္ ျပဳျပင္ခ်ယ္သ အလွဆင္ထားေစကာမူ
႐ုပ္အဆင္းမလွျဖစ္ရ၏။

၂။ မည္မွ်ပင္ အိစက္ညက္ေညာသည့္အိပ္ရာမွာအိပ္ေစကာမူ အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္တတ္သည္။

၃။ သင့္၊ မသင့္ကို မႏႈိင္းခ်င့္ဘဲ မိမိထင္ရာကိုသာ
ျပဳတတ္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္တတ္သည္။

၄။ ေဒါသအေလ်ာက္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ပါက
စည္းစိမ္ဥစၥာ ကုန္ခန္းတတ္သည္။

၅။ လူမုန္းမ်ားသျဖင့္ ရရွိထားေသာ အၿခံအရံ၊
အေက်ာ္အေစာမွ ဆုတ္ယုတ္တတ္၏။

၆။ မလုပ္သင့္ မေျပာသင့္သည္ကို ျပဳလုပ္သျဖင့္
ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ား၏ ပစ္ပယ္ျခင္းကိုခံရတတ္၏။

၇။ ေဒါသအေလ်ာက္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္တို႔ျဖင့္
မေကာင္းမႈကိုျပဳက်င့္ပါက ေသေသာအခါ အပါယ္သို႔ ရာက္ရ၏။

- (ေကာဓသုတ္၊ အဗ်ာကတ၀ဂ္၊ သတၱကနိပါတ္၊ အဂၤုတၱရနိကာယ)

Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm


https://www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.617313618278654.10

မေတြး၀ံ့စရာ ယာဥ္တုိက္မႈမွာ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာေလာက္ပဲ ရခဲ့တဲ့ ေတာင္အာဖရိက ေနာက္ခံလူ


မဟာမက္ဆုရဲ႕ ကံကေတာ့ မယုံႏုိင္စရာပါပဲ။ ကားတစ္စီးလုံးကုိ ပလက္ေဖာင္းသံတန္း ေဖာက္၀င္သြားခဲ့ေပမယ့္ အသက္ေဘးက လြတ္ေျမာက္ခဲ့တဲ့ မဟာမက္ဆုဆုိတာ ေတာင္အာဖရိကကလပ္
ေအာ္လန္ဒုိပုိင္းရိတ္စ္အသင္း ကစားသမားပါ။

ေတာင္အာဖရိကလက္ေရြးစင္ ေနာက္ခံလူ မဟာမက္ဆု ေမာင္းႏွင္လာတဲ့ BMW 3-series ယာဥ္ဟာ ဂၽြန္ဟန္ဆန္ဘာ့ဂ္ၿမဳိ႕၊ မာဘုိရုိဥယာဥ္နားမွာ လမ္းေခ်ာ္ၿပီး လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းသံတန္းကုိ အရွိန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ၀င္တုိက္မိခဲ့တာပါ။ ေရွ႕မွန္ကုိ ေဖာက္ၿပီး၀င္လာတဲ့ သံတန္းက ကားေနာက္ပုိင္းကုိ ထုတ္ခ်င္းေပါက္သြားေပမယ့္ မဟာမက္ဆုကေတာ့ ဒဏ္ရာအနည္းအက်ဥ္းပဲ ရခဲ့ပါတယ္။

www.yoyarlay.com/sport/football/40392-2014-03-25-17-56-38
@z (ရုိးရာေလး)

သခ်ႋဳင္းအုတ္ဂူမ်ားၾကားမွ ထူးထူးျခားျခား စားေသာက္ဆိုင္

 
မြတ္ဆလင္ သခ်ႋဳင္းေနရာ တစ္ခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ မနက္ပိုင္း ဆိုင္စခင္းကတည္းက ဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ သခ်ႋဳင္းတြင္ ျမွဳပ္ႏွံထားသူတို႔၏ ဝိညာဥ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ ဆုေတာင္းေပးၿပီးမွ လုပ္ငန္းစတင္ေလ့ ရွိၾကသည္။

လူအမ်ားက အမဂၤလာဟု သတ္မွတ္ေသာ၊ လာဘ္တိတ္သည္ဟု ယူဆေသာ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးသည္ ခရစ္ရွ္နန္ကတ္တီအတြက္မူ လာဘ္ရႊင္ေသာ၊ ကံေကာင္းေသာ နိမိတ္ပံုမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ အာမာဒါဘက္ဒ္ၿမိဳ႕တြင္ ကတ္တီသည္ စားေသာက္ဆုိင္ေလး တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၎ဆိုင္ဖြင့္ေသာ ေနရာသည္ သခ်ႋဳင္းေဟာင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ေကာ္ဖီဆိုင္ငယ္ေလးအျဖစ္ အစျပဳခဲ့ေသာ ကက္တီ၏ လုပ္ငန္းသည္ ယခုအခါ အေတာ္ေလး ေအာင္ျမင္ၿပီး လူဝင္မ်ားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္ တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ဆန္းက်ယ္ေသာ ခံစားမႈမ်ိဳးကို မိမိ၏ဆိုင္က ေပးစြမ္းေန၍ျဖစ္ေၾကာင္း ကက္တီက ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ဆိုသည္။
အမွန္တကယ္လည္း အုတ္ဂူမ်ားေဘးတြင္ စားပြဲခင္းၿပီး စားေသာက္ရေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးသည္ သာမန္ ႀကံဳရေလ့ရွိသည့္ အေျခအေနဟု ဆိုႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ကက္တီသည္ ဆိုင္ကို စတင္ခင္းက်င္း ျပင္ဆင္ကတည္းက ယခင္အုတ္ဂူေဟာင္းမ်ားကို ဖ်က္မပစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
 
ယင္းအစား အုတ္ဂူမ်ားကို ဆိုုင္အခင္းအက်င္းသဖြယ္ ထားရွိကာ နံေဘးမွကပ္၍ စားပြဲမ်ား ခင္းက်င္း ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ မြတ္ဆလင္ သခ်ႋဳင္းေနရာ တစ္ခုတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ မနက္ပိုင္း ဆိုင္စခင္းကတည္းက ဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ သခ်ႋဳင္းတြင္ ျမွဳပ္ႏွံထားသူတို႔၏ ဝိညာဥ္မ်ားကို ရည္ရြယ္ ဆုေတာင္းေပးၿပီးမွ လုပ္ငန္းစတင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ယခုအခါ ကက္တီ၏ စားေသာက္ဆုိင္ကို New Luckyဟု အမည္ေပးထားၿပီး လူသိမ်ား ထင္ရွားေနၿပီ ျဖစ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ သခ်ႋဳင္းေျမက ေကာင္းမြန္တဲ့ ကံၾကမၼာေတြ ေဆာင္ယူလာေပးတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ လုပ္ငန္းက ဒီအုတ္ဂူေတြနဲ႔ ေခါင္းတလားေတြေၾကာင့္ပဲ ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ လူသိမ်ားလာတာပါ။ လူေတြအတြက္ ဒီဆိုင္မွာ လာထိုင္ရတာဟာ ထူးျခားတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ တစ္ခုပဲေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အုတ္ဂူေတြကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျပန္ျပင္ဆင္ေပးထားတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြ အေနနဲ႔လည္း အုတ္ဂူေတြကို ျမင္ေနရတဲ့အတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ပံုမရဘူး”ဟု ကက္တီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စားေသာက္ဆိုင္ထဲတြင္ အုတ္ဂူ(၁၆)လံုးမွ် ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိၿပီး (၁၆)ရာစုေခတ္ သူေတာ္စင္ ဆူဖီ၏ အုတ္ဂူပင္ ပါရွိေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ကက္တီက “မနက္ေစာေစာ အုတ္ဂူေတြကို အရိုအေသေပးၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုင္စခင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ အုတ္ဂူေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဝတ္ေတြနဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဖံုးအုပ္ေပးထားၿပီး ပန္းစည္းေတြလည္း ထားေပးေလ့ရွိတယ္။ ေသဆံုးသြားသူေတြကို အေလးအနက္ ထားျခင္းဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္”ဟုလည္း ရွင္းျပသြားသည္။
Planet
မူရင္း=(5 photos)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...