စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ဝါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ ေမတၱာအေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ဝါေခါင္လျပည့္ေန႔ကုိ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပရျခင္းမွာ-
“ေမတၱသုတ္ ျဖစ္ေပၚလာပံု သမုိင္းေၾကာင္း”ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

❖(၁)။ေမတၱာသည္ ပါဠိေဝါဟာရျဖစ္၍ ျမန္မာလုိ ခ်စ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။

❖(၂)။ေမတၱာဓာတ္သည္ ၾကည္လင္ေအးျမ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာသေဘာကုိ ေဆာင္၏။တဏွာကဲ့သုိ႔ ေနာက္က်ဴ
ပူေလာင္ေသာ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ေခ်။

❖(၃)။ေမတၱာသည္ ျဗဟၼဝိဟာရ တရားေလးပါးတြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္၏။

❖(၄)။ေမတၱာသည္ အတုိင္းမသိေသာ သတၱဝါတုိ႔အေပၚတြင္ အာရံုေရာက္၍ “အပၸမညာတရား”ဟုတြင္၏။

❖(၅)။ေမတၱာသည္ စ်ာန္ကုိ ရႏုိင္ေစေသာ “ျဗဟၼဝိဟာရတရားထူး” ျဖစ္၏။

❖(၆)။ေမတၱာျဗဟၼစုိရ္ကုိ ပြါးမ်ားေနလွ်င္ ကမၻာေလာကႀကီးထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္၏။

❖(၇)။ေမတၱာအက်ဳိး ၁၁မ်ဳိးကုိ အဂုၤတၱရပါဠိတြင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားပါသည္။

❖(၈)။ေမတၱာပြါးနည္း ၁၁နည္းကုိ ေမတၱာသုတ္၌ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား ထားပါသည္။

❖(၉)။ေမတၱသုတ္မွာ ခုဒၵကပါဌႏွင့္ သုတၱနိပါတပါဠိတြင္ လာရွိပါသည္။

❖(၁၀)။ငါးရာ့ႏွစ္ဆယ္ရွစ္သြယ္ ေမတၱာပြါးနည္းမ်ားကုိ ပဋိသမၻိဒါမဂ္တြင္ ျပည့္စံုစြာ ေဟာၾကားထားပါသည္။

❖(၁၁)။ေမတၱာကုိ အေဒါသ၏ပရိယာယ္အျဖစ္ ပဋိကတ္က်မ္းဂန္တုိ႔၌ ေဟာၾကားထားပါသည္။

❖(၁၂)။ေမတၱာ၏ အေဝးရန္သူမွာ ေဒါသျဖစ္၍၊အနီးရန္သူကား တဏွာေလာဘ ျဖစ္ေလသည္။

❖(၁၃)။တဏွာရာဂသည္ ေမတၱာအေယာင္ေဆာင္၍ သတၱဝါကုိ လွည့္စားတတ္ေလသည္။

❖(၁၄)။ေမတၱာသည္ ေဒါသ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္၍၊ေဒါသဖက္သူက ၾကမ္းတမ္းသေလာက္၊
ေမတၱာဖက္သူက ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေလသည္။

❖(၁၅)။ေမတၱာဓာတ္သည္ သီတာေရ ႏွင့္ လေရာင္တမွ် ေအးျမၿပီး၊ေဒါသမွာမူ ေနႏွင့္မီးပမာ
အပူဓာတ္ကုိသာ ေပးၿမဲျဖစ္ေလသည္။

❖(၁၆)။ေရေျမျခား၍ ေဝးကြာေနေသာ္လည္း “ေမတၱာ”ျဖင့္ ဆက္သြယ္လွ်င္ အနီးကေလးဟု ဆုိရ၏။

❖(၁၇)။ေမတၱာကုိ အလ်ားအနံ မရွိေသာ္လည္း၊ အသြားအျပန္ ရွိေသာတရား ဟုဆုိၾက၏။

❖(၁၈)။ေစာင္ျခံဳ၍ မလံုႏုိင္၊ေမတၱာျခံဳမွ လံုႏုိင္၏။

❖(၁၉)။ေငြျဖင့္ ဆက္ဆံရံုႏွင့္ မၿမဲ၊ေမတၱာျဖင့္ ဆက္ဆံမွ တစ္သက္ပန္ ၿမဲႏုိင္၏။

❖(၂၀)။စက္၊ဗံုး၊အေျမာက္မက ထက္ျမက္ထိေရာက္ၿပီး၊တစ္သက္လံုး ေအာက္က်ႏုိင္ေသာ လက္နက္မွာ
“သည္းခံျခင္း” ဆုိေသာ ေမတၱာလက္နက္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

❖(၂၁)။ေမတၱာစြမ္းရည္ေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူတုိ႔အေပၚအႏုိင္ရရွိပံုကုိ “သာမာဝတီမိဖုရား၊ဥတၱရာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မာဃလုလင္” တုိ႔ကုိ သာဓက အျဖစ္ ၾကည့္သင့္၏။

❖(၂၂)။အုိးအလံုး ၁၀၀ျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္သံုးႀကိမ္ခ်က္၍လွဴဒါန္းေသာ ဒါနထက္ ႏုိ႔တစ္ညႇစ္စာ တစ္ခဏတာမွ်ပြါးမ်ားေသာ ေမတၱာဘာဝနာက ပုိ၍အက်ဳိး
ႀကီးမားေၾကာင္းျမတ္စြာဘုရားကေဟာၾကားထားေလသည္။

“ေမတၱာသုတ္အမႊန္း ဧကပုိဒ္ရတု”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
သံုးလူ႔ထြတ္တင္၊ျမတ္ရွင္ပင္၏၊
သြန္သင္ေဟာၾကား၊ျမတ္တရားကုိ
နာၾကားၿပီးကာ၊ေထရ္ငါးရာတုိ႔
မဟာၿမိဳင္တြင္း၊ဝင္ကာခ်ဥ္းလ်က္၊မယြင္းေန႔ည၊
ျမတ္ဓမၼကုိ က်နေသခ်ာ၊အားထုတ္ကာျဖင့္၊
သီလတန္ခုိး၊အရွိန္မုိး၍၊ရုကၡစုိးနတ္၊ဗိမာန္ရပ္မွ၊
မျပတ္စြန္႔ခြါ၊မခံသာကား၊ၾကံရာမရ၊ေျခာက္လွန္႔ၾကေသာ္၊
သပၸါယကင္း၊ထုိဝါတြင္းဝယ္၊ရွင္ရင္းထံပါး၊
ဝင္ခစားစဥ္၊ဘုရားျမတ္စြာ၊တုိ႔ဆရာက၊
ေမတၱာမည္ေခၚ၊ပရိတ္ေတာ္ကုိ၊အေဖာ္ျပဳကာ၊
ေတာဝနာသုိ႔၊ေဆာစြာမေသြ၊သြားေရာက္ေစလွ်င္၊
ေထြေထြဘယာ၊ကင္းစင္ကြာလ်က္၊
ေဒဝါအမ်ား၊ ေမတၱာထား၍၊မအားေန႔ည၊
အားထုတ္ၾကသျဖင့္၊အာသဝကုန္ခန္း၊
ရဟႏၲာစစ္၊အမွန္ျဖစ္သည့္၊ေမတၱသုတၱန္၊
ဓမၼကၡန္ကုိ၊သံၿပိဳင္ေၾကညာ၊ရြတ္ခ်ိန္သာၿပီ၊
ေသခ်ာေမာင္တုိ႔ ရြတ္ပါစုိ႔။
(ေသခ်ာမယ္တုိ႔ ရြတ္ပါစုိ႔။)
[အထူးပရိတ္ႀကီးမွ ေဖာ္ျပပါသည္။]
-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist Association】
-【အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ၊ မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲပညာသာမိ(မာဂဓီ-သာစည္) ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “အခါေတာ္ေန႔မ်ားမွ”-】
Posted by►
 

နည္းၿပဆရာ+ တပည္႔ = ေအာင္ၿမင္မႈ


ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္မႈ အားကစားသည္ မိမိ တည္ေဆာက္လိုေသာ ၾကြက္သား အစိ္တ္အပိုင္းမွ ၾကြက္သားစမ်ားကို အေလးၿဖင္. ေကြးခ်ီ ဆန္.ခ်ီ ၿပဳလုပ္ ေလ.က်င္.ေပးၿခင္းၿဖင္. ၾကြက္သားမ်ား ရံုးကန္ တြန္းလွန္ ေပၚထြက္လာၿခင္းကို ၾကြက္သားဆိုင္မ်ား ရံႈႏိုင္မႈမွ ေပၚထြက္လာၿခင္း ဟု ဆိုေပသည္။ ၾကြက္သားဆိုင္ တစ္ခုရွိ အစြန္းႏွစ္ဘက္ကို အနီးဆံုး ၿဖစ္ေအာင္ ရံႈႏိုင္ေလ ၾကြက္သား အရည္အေသြး အစြမ္းတက္ လာေလၿဖစ္သည္။ သို.ေသာ္ မွန္ကန္ေသာ ေလ.က်င္.နည္းကို အသံုးၿပဳတတ္ရန္ လိုေပသည္။ 

နည္းစနစ္ မွန္ကန္မႈ မရွိပါက အစြန္းထြက္မႈလည္း ေကာင္းမြန္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ အိုလံပစ္ အေလးမနည္းသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ မနည္းႏွစ္မ်ိဳး (အၿမန္မ ႏွစ္ဆင္.မ) ကို အမ်ားဆံုး မႏိုင္ရန္ ခြန္အား သန္စြမ္းမႈရွိရန္ ေလ.က်င္ေပးၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္မႈ အားကစားသည္ ခြန္အား သန္စြမ္းမႈထက္ ၾကြက္သားမ်ား ၾကီးထြား မို.ေမာက္ ေဖါင္းၾကြ ေပါက္ကြဲ ရုန္းကန္ေပၚထြက္မႈ ကို အဓိကထားၿခင္း ၿဖစ္သည္ႏွင္. အညီ ၿပင္းထန္ေသာ ၾကြက္သား ရံႈႏိုင္မႈၿဖင္. ေလ.က်င္. တည္ေဆာက္ၿခင္း ၿဖစ္ေလသည္။ ကာယဗလ တည္ေဆာက္မႈ၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကိုယ္ခႏၶာရွိ ၾကြက္သားမ်ား အားလံုး သူ.ေနရာႏွင္.သူ ညီညြတ္ ၾကီးထြားေရးပင္ ၿဖစ္သည္။ ကာယဗလ ေလ.က်င္နည္းေပါင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

၁။ ကိုယ္ခႏၶာ အထက္ပိုင္း (တစ္ေန.) ေအာက္ပိုင္း (တစ္ေန.) The Split System

၂။ ကိုယ္ခႏၶာ အထက္ ေအာက္ပိုင္းကို (၄၅)မိနစ္ ေလ.က်င္.ၿပီးေနာက္ အနည္းဆံုး (၆/၈) နာရီ နားၿပီး အၿခား ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို (၄၅)မိနစ္ ေလ.က်င္.ေပးၿခင္း။ The double Split System

၃။ မရပ္မနားပဲ ေလ.က်င္.ခန္း တစ္ေၾကာ. ၿပီးသည္ႏွင္. တဆက္တည္း ေနာက္ထပ္ ေလ.က်င္.ခန္း တစ္ခု ကို ဆက္တိုက္ ၿပဳလုပ္ၿခင္း။ A Superset

၄။ (၃)ရက္ ကစား (၁)ရက္နား Three on one off

၅။ (၂)ရက္ကစား (၁)ရက္နား Two on one off

၆။ (၁)ရက္ကစား (၁)ရက္နား One on one off

၇။ ေလ.က်င္.ခန္း ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္တြင္ အတင္းအၾကပ္ အားထုတ္ ေလ.က်င္.ၿခင္း။ Force reps

၈။ ေလ.က်င္.ရာတြင္ သက္ေတာင္. သက္သာၿဖစ္ေစရန္ မိမိကိုယ္ကို လြဲၿပီး လႈပ္ရွား လိမ္ညာ ေလ.က်င္.ၿခင္း Cheating reps

အထက္ ေဖာ္ၿပပါ ေလ.က်င္.နည္းမ်ားကို အေၿခခံလ်က္ နည္းၿပဆရာတို.သည္ one to one traning တစ္ေယာက္ၿခင္း ေလ.က်င္. ေပးၿခင္းႏွင္. one to all အမ်ား အဖြဲ.အစည္းကို ေလ.က်င္.ေပးၿခင္းစသည္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္ ၾကေပသည္။

ကာယဗလ ေလ.က်င္.သူ တို.သည္ မိမိႏွင္. သင္.ေတာ္ေသာ ေလ.က်င္.ခန္းကို ေရြးခ်ယ္ ေလ.က်င္.တတ္ ရမည္။ မည္သည့္ ေလ.က်င္.ခန္း၊ မည္သည္. ေလ.က်င္.နည္းစနစ္ သည္ မိမိအတြက္ အသင္.ေတာ္ဆံုး ၿဖစ္သည္ကို ေတြးေတာ ဆင္ၿခင္၍ နည္းၿပဆရာေကာင္း ထံခ်ဥ္းကပ္ ေလ.လာ သင္ၾကားရန္ အထူး လိုအပ္ေပသည္။ နည္းၿပဆရာ တို.၏ ညႊန္ၾကားၿပသမႈ အေတြ.အၾကံဳ ကိုဆန္းစစ္၍ လိုက္ဖက္ ေကာင္းမြန္ရာမ်ားကို ေ၇ြးခ်ယ္ ေလ.က်င္.ၿခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိၿခင္း ၊စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြ ခိုင္မာၿခင္းတို.သည္ ထူးခြ်န္ေသာ အားကစားသမား တစ္ဦးၿဖစ္ေရး အတြက္ ရွိသင္. ရွိထိုက္ေသာ အေၿခခံ အခ်က္မ်ားပင္ ၿဖစ္သည္။ ေလ.က်င္.ခန္း ေလ.က်င္.နည္း တို.ကို အၿမဲတန္း ပံုေသထား ေလ.က်င္.ပါက ပ်င္းရိ ၿငီးေငြ. လာတတ္သည္။ စိတ္မပါပဲ ေလ.က်င္.လ်င္ တိုးတက္မႈ မရွိသည္.အၿပင္ အခ်ိန္ကုန္ လူပန္း အက်ိဳးယုတ္ေသာ ရလဒ္မ်ားသာ အသားတင္ရမည္ ၿဖစ္သည္။

ဆန္းသစ္ေသာ ေလ.က်င္.ခန္းမ်ား၊ အေထာက္အကူ ၿပဳ ေလ.က်င္.ခန္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာ ေလ.က်င္.ခန္းမ်ား၊ စသည္ၿဖင္. ေလ.က်င္.မႈ အစီအစဥ္ (Traning Programme) ကို အေၿခအေနႏွင္. လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ေၿပာင္းလဲေပးရမည္။

မိမိ၏ ၾကြက္သားမ်ား တိုးတက္ ေၿပာင္းလဲ ၿဖစ္ေပၚမႈကို ရႈေထာင္. အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ၾကည္.ၿပီး မွန္ကန္ စနစ္က်ေသာ ေလ.က်င္.နည္း မ်ားကို စီစဥ္ ေရးဆြဲႏိုင္ေသာ ဆရာေကာင္း တစ္ေယာက္အၿမဲရွိဖို. လိုအပ္သည္။ နည္းၿပဆရာသည္ မိမိ ေလ.က်င္.ေပးေသာ တပည္.မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ တိုးတက္မႈ အေၿခအေနကို အစဥ္မၿပတ္ ေလ.လာ သံုးသပ္ရေပမည္။ ေလ.က်င္. တည္ေဆာက္မႈ တိုးတက္ေစရန္ ဆရာႏွင္. တပည္. ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပႊင္.ပႊင္. လင္းလင္း ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသလို နည္းၿပဆရာ အေနႏွင္.လည္း ဟိတ္ဟန္ ၿပၿခင္း၊ မာန္မာန ထားၿခင္း၊ မရွိသင္.ေပ။ တပည္.မ်ား အေနႏွင္.လည္း ဆရာကို အထင္ေသး ေလးစားမႈ မရွိသည္. အၿဖစ္မ်ိဳး ဘယ္ေတာ.မွ မၿဖစ္သင္.ဘူးလို. ထင္ပါတယ္။

အားကစားသမား တစ္ေယာက္သည္ ဆရာထံမွ အသိပညာရပ္မ်ား တိုးပြားရရွိ၍ လာသည္ႏွင္. အမွ် ကိုယ္.ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုရရွိလာၿပီး ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵ တင္ၿပခြင္.ရရွိ၍ စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြခိုင္မာၿပီး ေအာင္ၿမင္မႈ ပန္းတိုင္ သို. မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ တက္လွမ္းလိုေသာ ဆႏၵၿပင္းၿပ လာေစသည္။ ယင္းသည္ ဆရာႏွင္. တပည္.တို.၏ ရင္းႏွီး ေလးစားမႈ ရလဒ္ပင္ ၿဖစ္သည္။
ကာယဗလ အားကစားနည္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း ကစားနည္း ၿဖစ္သည္.အၿပင္ တစ္ဦးၿခင္း ယွဥ္ၿပိုင္ရေသာ အားကစားနည္း ၿဖစ္သည္ႏွင္. အညီ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ ေလ.က်င္.ေပးလ်င္ လ်င္ၿမန္စြာ တိုးတက္ၿပီး အရည္အေသြး ၿပည္.၀ေစ၍ ပိုမို ထိေရာက္သည္ကို ေတြ.ရသည္။ ပုဂၢလိက စီမံကိန္းႏွင္. က်စ္လစ္ သိပ္သည္းေသာ ေဆာင္ရြက္မႈ တို.ေၾကာင္. ခ်န္ပီယံဘြဲ. ကို ၾကာရွည္ ထိိန္းထားႏိုင္ၿပိး နည္းၿပဆရာ၏ မ်က္ေမွာက္တြင္ ေလ.က်င္.လ်င္ အားကစားသမား၏ အေၿခအေနမွန္ကို သိၿမင္ေနရမည္ ၿဖစ္သည္။

ထို.အၿပင္ နည္းၿပဆရာႏွင္. တပည္.တို.သည္ ေန.စဥ္ ေလ.က်င္.မႈ မွတ္တမ္း ထားရွိၿပီး တိက် မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေရးသြင္းႏိုင္၇မည္။ ေန.စဥ္ မွတ္တမ္းတြင္ ေလ.က်င္.ခန္းမ်ား၊ ေလ.က်င္.မႈ အေက်ာ.အၾကိမ္၊ ေလ.က်င္.မႈ ခံစားရ၍ စိတ္အား ထက္သန္မႈ၊ ေမာပန္း ႏြမ္းနယ္မႈႏွင္. ထိခိုက္ နာက်င္မႈ တို.အၿပင္ အိပ္စက္၍ ေပ်ာ္မေပ်ာ္၊ အစားအေသာက္ ခံတြင္း ေတြ.မေတြ.စသည္. အခ်က္မ်ား ကိုလည္း မကြယ္ မ၀ွက္ ထည္.သြင္း ေရးသား သင္.ေပသည္။

 ဤသို. ေရးသားၿခင္းသည္ အားကစားသမား တစ္ေယာက္ အတြက္သာမက အၿခားသူမ်ား ဖို.လည္း အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ.အက်င္. တစ္ခု ၿဖစ္သည္။ ေလ.က်င္.ေရး မွတ္တမ္းစာအုပ္ သည္ နည္းၿပဆရာ အတြက္ အထူး လိုအပ္ေပသည္။ တပည္.တိုင္း၏ အေၿခအေန ကိုစိတ္ၿဖင္. မွတ္သား၍ မရႏိုင္ေပ။ မိမိတပည္.မ်ား၏ နည္းစနစ္ မွန္ကန္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပဳၿပင္ေပးၿခင္း၊ ၿပဳၿပင္ေပးရာ၌လည္း ထိေရာက္မႈ အေၿခအေန စိတ္ဓာတ္ တက္ၾကြမႈႏွင္. အၿခား စိတ္ဓာတ္ေရးရာမ်ား စသည္. အားကစားသမား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စိစစ္ သံုးသပ္ မွတ္တမ္း ၿပဳစုထားရမည္ ၿဖစ္သည္။

ေလ.က်င္.မႈ ပရိုဂရမ္ ေရးဆြဲတတ္ၿခင္းႏွင္. ေန.စဥ္ မွတ္တမ္း ေရးမွတ္ထားၿခင္း တို.သည္ နည္းၿပဆရာေကာင္း တစ္ေယာက္ ၿဖစ္ေရးအတြက္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ ၿဖစ္သလို ထိပ္တန္းေရာက္ အားကစားသမား တစ္ဦး ၿဖစ္ေ၇းအတြက္လည္း အထူး လိုအပ္သည္။အားကစားနည္း ပညာရပ္ တစ္ခု တိုးတက္ ၿမင္.မား လာဖို.ရန္ ေလ.က်င္.ေရး နည္းပညာရပ္မ်ား ေခတ္ႏွင္.အညီ တိုးတက္ တီထြင္ ဆန္းသစ္လာၿခင္း၊ နည္းၿပဆရာ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာၿခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ မ်ားကို လံု့လ ၀ရီယ ဇြဲသတၱိတို.ၿဖင္. ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္လိုသည္. ထူးခြ်န္ေသာ အားကစားသမား မ်ိုးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာၿခင္း၊ လိုအပ္သည္. အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား ပံ့ပိုးေပးၿခင္း တို.သည္ မရွိမၿဖစ္ လိုအပ္သည္။

 သို.ၿဖစ္၍ ကာယဗလ ကာယအလွ အားကစား ႏိုင္ငံတကာ အဆင္.မွီ တိုးတက္ ၿဖစ္ထြန္း လာေစရန္ နည္းၿပဆရာႏွင္. အားကစားသမား တို.သည္ သဟဇာတ စြမ္းအားၿဖင္. ေခတ္မွီ တိုးတက္ေသာ ေလ.က်င္.ေရး နည္းပညာ လိုအပ္သလို တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွလည္း လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား အသံုးၿပဳႏိုင္၇န္ အေရးၾကီးေၾကာင္း တင္ၿပ လိုက္ရပါသည္။( ေနာက္ပိုင္းအလ်ဥ္းသင္႔ပါက နည္းၿပဆရာတို႔ ေလ႔လာသင္႔ သိထားသင္႔သည္ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေရးသားေပးပါမည္။)
တင္ဆက္သူ။ ။ ေအာင္ေအာင္(လိႈင္)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1188785014481687&id=885104638183061 

ဝမ္းခ်ဳပ္ေနသူမ်ား သက္သာေအာင္ဒီလို သက္သာေအာင္ လုပ္လို႔ရ
(၁) နံနက္အိပ္ရာထ ေသာက္ေရ သံုးခြက္ ဆက္တိုက္ ေသာက္ေပးျခင္းက အူေတြကို အလုပ္လုပ္ေစလို႔ ဝမ္းသြားေစပါတယ္။ (ေန႔စဥ္ ေရရွစ္ခြက္မွ ၁၀-ခြက္အထိ ေသာက္တဲ့အက်င့္ကို ေမြးျမဴပါ)

(၂) သံပရာသီးကလည္း ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းမွ သက္သာေစလို႔ နံနက္အိပ္ရာထ အစာမစားခင္မွာ ေရေႏြး တစ္ဖန္ခြက္ထဲကို သံပရာသီးတစ္လံုး ညႇစ္ၿပီး၊ ပ်ားရည္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဇြန္းနဲ႔ ဆားအနည္းငယ္ ေဖ်ာ္၍ ေသာက္ပါ။

(၃) ပဲသီး၊ ဟင္းႏုနယ္ စတဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားနဲ႔ လိေမၼာ္သီး၊ သစ္ေတာ္သီးကဲ့သို႔ အရည္ရႊမ္းၿပီး အမွ်င္မ်ားတဲ့ သစ္သီးမ်ား စားပါ။

(၄) အမွ်င္ဓာတ္ ေပါမ်ားေသာ ဂုန္ေလွ်ာ္ေစ့က အစာေၾကေစၿပီး ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

(၅) ႏြားႏို႔ပူပူ ေသာက္ျခင္းက အူမႀကီးကို ေကာင္းစြာ လႈံ႕ေဆာ္ေပးတာေၾကာင့္ ဝမ္းမခ်ဳပ္ေစေတာ့ပါဘူး (သို႔မဟုတ္) ညအိပ္ရာဝင္ခါနီး ႏြားႏို႔ပူပူထဲမွာ ေထာပတ္ကို လက္ဖက္ရည္ဇြန္းတစ္ဇြန္း ပမာဏ ခပ္၍ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ နံနက္ပိုင္း ေရွာေရွာ႐ႈ႐ ဝမ္းသက္ေစပါတယ္။

(၆) နံနက္ေစာေစာ ၁၅-မိနစ္ခန္႔ လမ္းသြက္သြက္ ေလွ်ာက္ျခင္းက အူမ်ားကို လႈပ္ရွားကာ ဝမ္းသြားေစပါတယ္။

(၇) သဖန္းသီး၊ ပဲကတၱီပါ၊ ေျမပဲ၊ စြန္ပလြန္သီး၊ ပဲပင္ေပါက္ စားေပးပါ။ (၈) မာလကာသီး (အူနီ) အမွည့္ကလည္း ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို သက္သာေစပါတယ္။

(၈) ႀကံရည္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးနဲ႔ beet root (ေခၚ) သၾကား မုန္လာဥ (ေခၚ) ေသြးေရာင္ကဲ့သို႔ မုန္လာဥနီ အလံုးတို႔ကလည္း ဝမ္းသက္ေစလို႔ စားေပးပါ။

(၉) နံနက္တိုင္း သေဘၤာသီးမွည့္မွည့္ စားပါ။

(၁၀) ပန္းသီးကလည္း ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳတဲ့ အတြက္ တစ္ေန႔ႏွစ္လံုး မွန္မွန္ စားသင့္ပါတယ္။

(၁၁) အရြက္မွာ အေမြးေလးေတြပါတဲ့ ကုလားျမင္းခြာရြက္ပင္၏ အပြင့္ကို သၾကားနဲ႔ ႀကိတ္၍စားပါ။

(၁၂) ၾကက္ဟင္းခါးသီးကို ေသာက္ေရ၊ ဆားတို႔နဲ႔ စိမ္ၿပီး ေသာက္ပါ။

(၁၃) ၾကက္ဟင္းခါးသီးကို ေရနံဆီျဖင့္ စိမ္၍ ဝမ္းဗိုက္ကို လိမ္းေပးပါ။

(၁၄) ႀကိတ္မွန္ရြက္ ၂၅-က်ပ္သားကို ထန္းလ်က္ ၁၀-က်ပ္သား၊ အရည္ညႇစ္ၿပီးေသာ ေရွာက္သီးဖတ္ ၁၀- က်ပ္သား၊ ပါးပါးလွီးထားတဲ့ ၾကက္သြန္နီ ၁၀-က်ပ္သား၊ စမံုမ်ိဳးငါးပါးကို အမႈန္႔ႏွစ္ပဲ၊ စားဆီတို႔ျဖင့္ ေရာခ်က္ထားေသာ ႀကိတ္မွန္ရြက္ယိုကို လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဇြန္းခန္႔ တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္ စားေပးပါ။

Credit : ေပါက္ေပါက္

https://www.facebook.com/revitalmyanmar/photos/a.316488991847992.1073741829.31

စကားမေျပာၾကေတာ့တဲ့ လူသားမ်ား

သင့္ဗိုက္သား ျပားခ်ပ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မယ့္ နည္း (၃) သြယ္


                
စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ၾကံဳတြ႔ေနရတဲ့ ခုေခတ္အခ်ိန္အခါမွာ ဘယ္သူက ကိုယ့္ဗိုက္ကို ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ျပားခ်ပ္ေနတာ မလိုခ်င္ဘဲ ဘယ္ရွိပါ့မလဲ။ အထူးသျဖင့္ Crop Top လို ခါးတုိအ၀တ္အစားေလးေတြ အရိွန္အဟုန္နဲ႔ ေခတ္စားလာတဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာေလ။ ရုိးရိုးရွင္းရွင္းနည္းနဲ႔ပဲ သင့္ဗိုက္သားျပားခ်ပ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အလြယ္ဆုံး နည္းလမ္း (၃)မ်ိဳး ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့

(၁) ညမအိပ္မီ ေလးနာရီအတြင္း အစာမစားပါနဲ႔

အစာေတြစားျပီးျပီးခ်င္း တခါတည္း အိပ္ခန္းသို႔ ခ်ီတက္ အိပ္စက္အနားယူလိုက္မယ္ဆိုရင္ အစာေခ်ဖ်က္ေပးဖို႔ သင့္တင့္တဲ့အခ်ိန္ မယူလိုက္ပဲ၊ ေန႔အခ်ိန္က ကုိယ္လက္လုပ္ရွားမႈျပဳေနစဥ္အတြင္းက ကယ္လိုရီေတြကုိ ဖယ္ထုတ္ေပးဖို႔ အခြင့္ရေအာင္ အခ်ိန္ေကာင္း မေပးလုိက္ရာေရာက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္က ကိုယ့္အေပၚမွာသာ စုျပံဳၿပီး ဝမ္းဗိုက္ကေဘးဘက္ကို ကားထြက္လာတာ၊ ၾကီးရင္း ပုိၾကီးလာတာ တျဖည္းျဖည္း စတင္ သတိျပဳမိလာမွာျဖစ္တယ္။

(၂) ထမင္းမစားမီနဲ႔ စားျပီးအခ်ိန္မွာ ေရတစ္ဗူးေသာက္ပါ

ေရဟာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ျဖစ္သည္သာမက ဗိုက္ကို တကယ္ျပည့္ေနတာထက္ကို ပုိတင္းေနရသလို ခံစားရေစမွာျဖစ္တယ္။ ထမင္းမစားခင္ ေရတစ္ဗူးေသာက္မယ္ ဆိုရင္ အစာအလြန္ အကြ်ံ စားသုံး ခ်င္စိတ္ကို ေရွာင္လြဲႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး ထမင္းစားျပီး ေရတစ္ဗူးေသာက္ျခင္း အားျဖင့္လည္း ဗုိက္ျပည့္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာမႈ ရရိွခံစားလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ မစိုးရိမ္ပါနဲ႔။ ခဏၾကာလာရင္ ခ်က္ခ်င္း သိသိသာသာ ျပန္က်သြားပါလိမ့္မယ္။

(၃) အိပ္ယာမဝင္ခင္နဲ႔ ႏုိးလာတဲ့အခ်ိန္ ၂၅ ၾကိမ္စီ အံၾကိတ္ေပးပါ

ဒါမျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္ တာဝန္ပါ။ ဒီအေလ့အက်င့္ကို တစ္ခုခ်င္းစီ အတိမ္းအေစာင္း မခံဘဲ အကုန္လိုက္နာေဆာင္ရြက္လို႔မွ သင့္ဗိုက္က ထင္သေလာက္ျပားခ်ပ္ မလာဘူးဆိုပါဆို႔။ တစ္ေန႔ကို အၾကိမ္ ၅၀ ေလာက္ ထပ္လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ မဆိုးဘူးေပါ့။ အဲဒီလို လုပ္လုိ႔ အက်င့္ရလာျပီဆိုတာနဲ႔ သင့္တစ္ေန႔တာ လႈပ္ရွားမႈမွာ ထူးျခားမႈရိွလာေၾကာင္း သိရိွလာပါလိမ့္မယ္။

Credit : Trend Myanmar

https://www.facebook.com/revitalmyanmar/photos/a.316488991847992.10

ညအိပ္ရာဝင္ေျခေဆးျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား၁။ တစ္ေနကုန္ေအာင္းေနေသာ အပူမ်ားေအာက္သုိ႔လွည့္ၿပီး ေျခဖဝါးမွထြက္သြားႏုိင္သည္။

၂။ ညအိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္ ေဟာက္ျခင္း၊ သြားႀကိတ္ျခင္း၊ လွ်ာဝါးျခင္း၊ သြားရည္က်ျခင္းမ်ား သက္သာ ေစသည္။

၃။ ရင္ညႊန္႔သုိ႔တက္ေသာေလ၊ ဘဝင္သုိ႔တက္ေသာေလ၊ ႏွလုံးသုိ႔တက္ေသာ ေလပူတုိ႔ကုိ သက္သာေစသည္။

၄။ ေျခေထာက္ကုိ သန္႔စင္စြာေဆးၿပီး အိပ္ျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းေသာအိပ္မက္ဆုိးမ်ားမက္ျခင္းမွ သက္သာေစႏုိင္သည္။

၅။ ေျခသလုံးႏွစ္ဖက္ ႂကြက္တက္ျခင္းမွ သက္သာေစသည္။

၆။ နံနက္အိပ္ရာထတြင္ မ်က္ဝတ္မ်ားထြက္ျခင္း၊ မ်က္စိဖြင့္မေကာင္းျခင္းမွ သက္သာေစသည္။

၇။ ခႏၶာကုိယ္အပူအေအးမွ်တၿပီး ဦးေခါင္းသုိ႔ အပူတက္ျခင္းကုိ သက္သာေစသည္။

၈။ အပူေၾကာင့္ သြားဖုံးႂကြျခင္း၊ သြားနာသြားကိုက္ျခင္းမ်ားမွ သက္သာေစသည္။

၉။ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း၊ ငယ္ထိပ္ေျပာင္ျခင္းမွ သက္သာေစသည္။

၁၀။ ဆံပင္ျဖဴျခင္းကုိ သက္သာေစသည္။

၁၁။ ကၽြတ္ေသာဆံပင္ကုိ ျပန္ေပါက္ေစႏုိင္သည္။

၁၂။ မ်က္တြင္းက်ျခင္း၊ မ်က္ကြင္းညိဳျခင္းမွ သက္သာေစႏိုင္သည္။်

ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ ေျခေထာက္ေရေဆးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သက္သာေစႏုိင္သည္။ ႂကြက္တက္ ေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္ အဆစ္ကုိက္ေရာဂါ၊ ေလးဘက္နာေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ သြားဖုံးေရာင္၊ သြားဖုံးႂကြေရာ ဂါ၊ မ်က္စိတိမ္ေရာဂါႏွင့္ မ်က္မွန္ဒီဂရီတုိးျခင္း၊ အစာအိမ္ေလပူထျခင္း၊ ေလပူအထက္တက္၍ မူးေမာ ရင္တုန္၊ ႏွလုံးေလ႐ုိက္ေရာဂါမ်ားပင္ သက္သာသည္ဟုဆုိသည္။ ေျခေဆးလွ်င္လုံခ်ည္၊ ထဘီကုိ ေပါက္လယ္ထိေအာင္မတင္ၿပီး ေရေအးျဖင့္ခုႏွစ္ခြက္ခန္႔ ေလာင္းေဆးသင့္သည္။
ေျခေဆးၿပီးေနာက္ ေခတၱအပူထြက္ေအာင္ ေစာင့္ၿပီးမွသာ အဝတ္ေျခာက္ျဖင့္ သုတ္သင့္သည္။ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ျပဳလုပ္မွသာ အက်ဳိးရွိမည့္နည္းျဖစ္ပါသည္

Credit : ေၾကးမုံသတင္းစာ

https://www.facebook.com/revitalmyanmar/photos/a.316488991847992.10737418

ရွင္အတူ ေသမကြာ ဇနီးေမာင္ႏွံ(၄) မ်ိဳး

(၁) လင္သူေသေကာင္ + မယားသူေသေကာင္

လင္မယား ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ငါးပါးသီလမရွိ၊ ႏွေျမာတြန္႕တို၏၊ ေပးကမ္း စြန္႕ၾကဲျခင္းမရွိ၊ မေပးမကမ္း မလွဴဒါန္းရံုမွ်မက အလွဴခံရဟန္းတို႕ကို အျပစ္ေျပာၾကသည္။ ဆဲေရးေငါက္ငမ္း ျပဳၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

(၂) လင္သူေသေကာင္ + မယားနတ္သမီး။

လင္မယားႏွစ္ဦးတြင္ လင္က သီလမရွိ၊ မယားက သီလရွိ၏၊ လင္ကႏွေျမာတြန္႕တို၏၊ မယားက ႏွေျမာမရွိ၊ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲ လွဴဒါန္းေလ့ရွိ၏။ လင္က အလွဴခံရဟန္းသံဃာစသည္မ်ားကို မျမင္လို၊ မေပးလို၊ အျပစ္ကိုေျပာဆိုကာ ဆဲေရး ေငါက္ငမ္းမႈကိုပင္ ျပဳေခ်၏။မယားကမူ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕အား လွဴဒါန္းေလ့ရွိ၏။

(၃) လင္နတ္သား + မယားသူေသေကာင္

လင္က သီလရွိ၏။ လွဴခ်င္တန္းခ်င္၏။။ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ရိုေသေလးစား၏။ မယားက သီလမရွိ၊ စြန္႕ၾကဲေပးကမ္းလိုစိတ္မရွိ၊ တြန္႕တိုႏွေျမာ၏ ရိုေသေလးစားျခင္းမရွိ။

(၄) လင္နတ္သား + မယားနတ္သမီး

လင္မယားႏွစ္ဦးစလံုးတို႕သည္ ငါးပါးသီလ ကို ခါး၀တ္ခ်ည္ထားသကဲ့သို႕
ျမဲၾက၏ ေပးကမ္းရက္ေရာ၏။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႕အား ရိုေသေလးစား၏၊ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း၏။

အေကာင္းဆံုး စံုတြဲျဖစ္သည္။ ရွင္အတူေသမကြာ၊ မခြဲမခြာ၊ အျမဲသာေပါင္းေဖာ္ယွဥ္တြဲရမည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံျဖစ္သည္။

ဤအိမ္ေထာင္ရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံေလးမ်ိဳး တရားကို ျမတ္စြာဘုရား၊ မဓုရာျမိဳ႕ ႏွင့္ ေ၀ရဥၺာျမိဳ႕အၾကား ေဒသစာရီ ၾကြေတာ္မူရင္း ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ၾကြခ်ီေတာ္မူစဥ္ ခရီးအၾကားရွိ သစ္ပင္ၾကီးတစ္ပင္ေအာက္တြင္ အပန္းေျဖနားေနေတာ္မူစဥ္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားက လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက ပဋိသႏၱာရ စကားျမြက္ၾကားေတာ္မူျပီးေနာက္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေလးမ်ိဳးတရားကို ေဟာၾကားေပးေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လင္ေကာင္း မယားေကာင္းတို႕သည္သာ အတူတကြ နတ္ျပည္သို႕ ေရာက္နိုင္ၾက၏၊ လင္ဆိုး မယားဆိုးတို႕သည္ကား နတ္ျပည္သို႕မတက္နိုင္ဘဲ ငရဲအိုးသို႕သာ ေဇာက္ထိုးက်တတ္၏၊ ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္စား၍ နတ္သား၊ နတ္သမီး ၊သူေသေကာင္ ဟု ဥပမာျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လင္ေကာင္း မယားေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကျပီး လင္နတ္သား၊ မယားနတ္သမီးစံုတြဲျဖစ္ၾကေစရန္ ရည္သန္ေတာ္မူ၍ ေဟာၾကားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (စတုကၠနိပါတ္၊ အဂုၤတၳိဳရ္၊ သံ၀ါသသုတ္)

အလြယ္တရားမွတ္သားရန္ ေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့…

-ကာမဘံုသား၊ လူအမ်ား ၊ လင္မယား ေလးမ်ိဳးလာ။
-လင္ဆိုး မယားဆိုး ႏွစ္ေယာက္ဆိုး၊ ေဇာက္ထိုးငရဲရြာ။
-လင္ေကာင္း မယားေကာင္း ႏွစ္ဦးေကာင္း တူေပါင္း ထက္နတ္ရြာ။
-လင္ဆိုး မယားေကာင္း၊ လင္ေကာင္းမယားဆို း ဤႏွစ္မ်ိဳး တန္ဖိုးမရွိပါ။
-အတူတကြ၊ ေနလိုၾက တူမွ်ၾကဖို႕ပါ။
- ရွင္အတူ ေသမကြာ၊ ေနထိုင္ကာ၊ ခ်မ္းသာၾကေတာ့မွာ။
-ဒါနသီလ၊ ဂါရ၀၊ ရွိက သူေကာင္းပါ။
-ဒါနသီလ၊ ဂါရ၀ ကင္းပ လူဆိုးသာ။
-သံ၀ါသသုတ္၊ ေဟာျပထုတ္၊ အခ်ဳပ္မွတ္ၾကပါ။

စိတ္သေဘာထား အလို ဆႏၵတူညီေသာ လူႏွစ္ေယာက္ဆို တာရွိခဲ၊ ရခဲလွပါတယ္။ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ ေဒသနာေတာ္အရ စိတ္သေဘာထားခ်င္းကိုက္ညီေသာ လင္မယားကလည္း ရွားပါးပစၥည္းျဖစ္ေနပါမည္။

သို႕ေသာ္ ဘ၀ဆက္တိုင္း ဆက္တိုင္း ရွင္အတူေသမကြာ ေန လိုၾက ရင္ျဖင့္ သဒၶါ၊ သီလ၊ စာဂ (ဒါန) ပညာ ဟူေသာ အေၾကာင္းေလးျဖာ ဓမၼ ေဒသနာ ကိုေသခ်ာစြာ လိုက္နာက်င့္ၾကံ အတူတကြ အားထုတ္ၾကပါမွ ရွင္တူေသမကြာေနၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားသမွ် ကို မွ်ေ၀လိုက္ရပါတယ္။

Credit ညခင္းႏွင့္လမင္း

http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/53492

သင့္ကိုယ္သင္စိတ္မပ်က္သင့္တဲ့ အခ်က္(၈)ခ်က္သင့္ကိုယ္သင္ၿမင္တဲ့အၿမင္က သူမ်ားေတြ သင့္ကိုၿမင္တဲ့အၿမင္ထက္ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။
သင့္ကိုယ္သင္မွအထင္မၾကီးရင္သင့္ကိုမည္သူမွ်
အထင္ၾကီးေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ဒါ့ေၾကာင့္သင့္…
ကိုယ္သင္ၿပန္ၿမင္တဲ့အၿမင္အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။
သင္က်ရႈံးဖူးရံု၊ မွားဖူးရံုနဲ႔ေတာ့ သင့္ကိုသင္စိတ္မပ်က္သင့္ပါဘူး။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့လူတိုင္းက်ရႈံးဖူးလို႔ပါပဲ။ သင္ေအာင္ၿမင္ခ်င္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေအာင္ၿမင္
ခ်င္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္လိုခ်င္တာေတြမရတဲ့အခါ သင့္ကိုယ္သင္ စိတ္မပ်က္သင့္ပါဘူး။ စိတ္ဓာတ္က်တယ္ဆိုတာ ပံုမွန္
ျဖစ္ေပမယ့္ေအာက္ဆံုးထိက်သြားရင္ေတာ့ ၿပန္ဆြဲတင္ရတာခက္တတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္သင္
စိတ္ပ်က္ေနရင္ေအာက္မွာ ေဖာ္ၿပေပးမယ့္ အခ်က္ေလးေတြ ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ သင့္ကိုယ္သင္ဘာလို႔
စိတ္မပ်က္သင့္လဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းၿပခ်က္(၈)ခုကို ေဖာ္
ၿပေပးလို္က္ပါတယ္။

(၁) သင္အၿမဲတမ္းတိုးတက္နုိင္တယ္။

သင္ဘယ္အသက္အရြယ္ပဲေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲအမွားေတြလုပ္ခဲ့လုပ္ခဲ့ သင္သာၾကိဳးစားရင္ သင့္မွာ
တိုးတက္နုိ္င္တာေတြအမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကိုစိတ္ဓာတ္က်ေစခဲ့တဲ့အမွား ေတြရွိရင္ ေနာက္
တစ္ခါ မမွားေအာင္လုပ္ပါ။ အရင္တစ္ၾကိမ္ကထက္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ပါ။

(၂) ဘယ္သူမွမၿပည့္စံုပါဘူး။

သင္ ၿပီးၿပည့္စံုတဲဲ့လူတစ္ေယာက္ၿဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဝမ္းနည္းစြာနဲ႔ပဲေၿပာပါရေစ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔
လူသားအားလံုး အရာရာၿပီးၿပည့္စံုတဲ့သူမၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လူတိုင္းလူတိုင္း အားနည္းခ်က္ ကိုယ္စီ ရွိတတ္ၾကပါ
တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္မွာမၿပည့္စံုရင္ အၿခားသူေတြလည္း မၿပည့္စံုဘူးဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔။

(၃) လူတုိင္းအမွားလုပ္တတ္ၾကတယ္။

အမွားတစ္ခါလုပ္တုိင္းသာ သင္မေမ့ေၾကးဆို သင့္ဦးေနွာက္ထဲမွာ အၿခားအရာေတြထည့္ဖို႔ေနရာ ေတာင္ရွိမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။လူတိုင္းလူတိုင္းအမွားလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။
သင္လည္းအမွားလုပ္တတ္တယ္။ကြ်န္ေတာ္လည္း
အမွားလုပ္ဖူးတယ္။ စကားပံုတစ္ခုရွိတယ္။ အမွားဆိုတာ ၿပန္သတိ မရေနရင္စကားလံုးတစ္ခုထက္မပိုဘူးတဲ့။
အမွားလုပ္ၿပီးရင္ ခ်က္ခ်င္းေမ့ပစ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အၿခားစကားပံုတစ္ခုကေတာ့ “အမွား
ေကာင္းကို မၿဖဳန္တီးလုိက္ပါနဲ႔။ အဲ့ဒိအမွားကေန
တစ္ခုခုရေအာင္ယူပါ”တဲ့။ အမွားေတြရွိရင္ အဲ့ဒိအမွားကေန
သင္ခန္းစာယူပါ။ ၿပီးရင္ အဲ့ဒိအမွား ေနာက္တစ္ၾကိမ္
မမွားေအာင္ၾကိဳးစားပါ။

(၄) အၿမဲတမ္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိတယ္။

အလုပ္မရလို႔၊ ခ်စ္သူနဲ႔ကြဲလို႔၊ အိမ္ေလးတစ္လံုးေတာင္
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိလို႔ အစရွိသၿဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲ ေနရင္
သင့့္မွာမနက္ၿဖန္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေသးတယ္ဆိုတာ
မေမ့ပါနဲ႔။ လူတိုင္းမနက္ၿဖန္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္မရွိပါ
ဘူး။ ကင္ဆာၿဖစ္ေနတဲဲ့သူေတြ၊ ေရာဂါဆိုးခံစားေနရသူေတြ၊
AIDS ၿဖစ္ေနတဲ့ ကေလးေတြ သူတို႔ေလးေတြ
ေရာ မနက္ၿဖန္ကို သင့္လိုရဲရဲဝံ့ဝံံံ့ေမွ်ာ္လင့္ရဲမယ္ သင္ထင္လို႔လား? မနက္ၿဖန္တိုင္းမွာ သင္ပိုေကာင္းတဲဲ့
အလုပ္တစ္ခုရသြားနုိင္ပါတယ္။ အရင္ခ်စ္သူထက္ သင့္ကိုပိုခ်စ္တဲ့ ခ်စ္သူတစ္ေယာက္လည္းရသြားနုိင္ပါတယ္။
အေရးၾကီးတာ အၿမဲတမ္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိၿပီး အခ်ိန္တိုင္း အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေနဖို႔႔ပဲလိုပါတယ္။

(၅) စိတ္အားတက္ၾကြစြာေနပါ။

ဘဝမွာေအာင္ၿမင္တဲ့သူေတြက စိိတ္ဓာတ္က်မႈရဲ့လႊမ္းမိုးၿခင္းကို ဘယ္ေတာ့မွာမခံံပါဘူး။ သူတို႔က က်ေနတဲ့
စိတ္ဓာတ္ကိုအၿမဲၿပန္ေကာက္တင္ တိုက္ေနတဲ့တိုက္ပြဲကို နုိင္ေအာင္တိုက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေအာင္ၿမင္
ခ်င္ရင္ လက္ေဝွ႔သမားေတြကို အတုယူရပါမယ္။ လက္ေဝွ႕သမားဆိုတာ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါေတာ့ မူးေမ့သြား
ေလာက္ေအာင္အထိုးခံဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မူးေဝေနတဲ့စိတ္ကို
ၿပန္စုစည္း ဒိုင္လူၾကီးရဲ့ အမွတ္စဥ္ကုိေသခ်ာ
နားေထာင္ ထုိးေနတဲ့ပြဲကဆက္ၿပီး အနိုင္ရေအာင္ ထိုးရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေလာကၾကီးမွာ အရႈိက္ကို
အထိုးခံရသလို မူးေမ့သြားေလာက္တဲ့ ေလာကဓံတရားေတြ သင္ခံစားရပါလိမ့္မယ္။ ဒါကသင္တစ္ေယာက္ထဲ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒိအခ်ိန္က်ရင္ သင့့္ရဲဲ့စိတ္ေတြကိုၿပန္စုစည္းပါ။ သင္တိုက္ေနတဲ့ပြဲကို နုိင္ေအာင္
ဆက္တိုက္ပါ။ ဘယ္ေတာ့မွာ လဲက်တဲ့ေနရာမွာပဲေပ်ာ္မေနပါနဲ႔။ သင့္ကိုယ္သင္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေအာင္
အၿမဲေနပါ။

(၆) သင့္ကိုယ္သင္သူမ်ားေတြနဲ႔မႏႈိင္းယွဥ္ပါနဲ႔။

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစိတ္ဓာတ္က်ရၿခင္းအေၾကာင္းအရင္းက
သူတို႔ကိုသူတို႔ သူမ်ားေတြနဲ႔ လိုက္ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ပါ
ပဲ။ သူမ်ားေတြက ရုပ္ပိုလွတယ္၊ပိုက္ဆံပိုရွာနိုင္တယ္ စသၿဖင့္ေပါ့။ ေနာက္ဆံုး ေၿပာရရင္ Facebook ေပၚမွာ
Likeပိုရတယ္ကအစ လိုက္မႏိႈင္းယွဥ္ပါနဲ႔။ လူေတြက အမ်ားအၿမင္ ေရွ႕မွာသာ ေပ်ာ္စရာေတြ၊ ၾကြားစရာေတြ
ထုတ္ၿပေနၾကတာပါ။ သူတို႔ထဲမွာလည္း စိတ္ဓာတ္က်ေနသူေတြ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ကိုယ္သင္
ဘယ္သူနဲ႔မွ မႏႈိင္းယွဥ္ပါနဲ႔။

(၇) သင့္ကိုသူမ်ားေတြလႊမ္းမိုးတာကိုမခံပါနဲဲ႔။

အၿခားသူမ်ားေၾကာင့္ သင္စိတ္ဆင္းရဲေနတယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ့စိတ္ကုိၿပင္သင့္ပါၿပီ။ သင့္ရဲဲ့သန္႔ရွင္းတဲ့စိတ္ကို
ညစ္ညမ္းတဲ့သူေတြေၾကာင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မထိခိုက္ပါေစနဲ႔။

(၈) ဘယ္ေတာ့မွအရႈံးမေပးနဲ႔။

တစ္ခါတစ္ေလေတာကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးက်ရႈံးဖူးၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ အၿမဲတမ္းနုိင္ဖို႔႔မၿဖစ္နုိင္သလို အၿမဲတမ္း
လည္း ရႈံးမေနပါဘူး။ တစ္ၾကိမ္တစ္ခါ က်ရႈံးဖူးရုံနဲ႔ေတာ့ သင့္ေမွ်ာ္လင့့္ခ်က္ေတြကို ရို္က္မခ်ိဳး လိုက္ပါနဲ႔။ သင္
လက္မေၿမွာက္သ၍ မရႈံးေသးပါဘူး။

သင္ေရာက်ရံႈးဖူးပါသလား?အကယ္၍ က်ရႈံးဖူးတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒိအရႈံးထဲက ဘယ္လိုထြက္ေလ့ရွိပါသလဲ?သင့္ရဲ့အၿမင္ေတြကို မွ်ေဝနုိင္ပါတယ္။

မိုးရွင္း (I.M.T)

http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/53493

ေဒၚဦးဇြန္း (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃ဝ-၁၃ဝ၆)

                    ေဒၚဦးဇြန္းသည္ ယေန႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဘိုးဘြားမ်ား (ဝါ) လူအိုမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး လူမွုဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားထံမွ ပထမဦးစြာ မ်ိဳးေစ့ခ်ခဲ့သူ ျဖစ္ေပသည္။ ေဒၚဦးဇြန္းသည္ တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးေဆာင္ တီပီအက္စ္ဘြဲ႕ရ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ပရဟိတလုပ္ငန္းတစ္ခုကို `ေဗြေဆာ္ဦး´ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္။ ေဒၚဦးဇြန္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဘိုးဘြားရိပ္သာမ်ားမွာ -

မင္းကြန္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ - တည္ေထာင္ေသာခုႏွစ္(၁၉၁၅-ခုႏွစ္) ဖုန္းနံပါတ္ ( ၀၂-၆၀၅၆၄)
သုဝဏၰဘူမိ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ သထုံၿမိဳ႕ - တည္ေထာင္ေသာခုႏွစ္(၁၉၂၃-ခုႏွစ္) ဖုန္းနံပါတ္ ( ၀၅၇-၄၀၁၅၃)
ေပါင္းတည္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ - တည္ေထာင္ေသာခုႏွစ္(၁၉၂၉-ခုႏွစ္) ဖုန္းနံပါတ္ ( ၀၅၃-၃၈၁၅၆)
ႏွင္းဆီကုန္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ - တည္ေထာင္ေသာခုႏွစ္(၁၉၃၃-ခုႏွစ္) ဖုန္းနံပါတ္ ( ၀၁-၅၄၁၇၉၆၊ ၅၄၁၇၉၇)
ပခုကၠဴ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ - တည္ေထာင္ေသာခုႏွစ္(၁၉၃၇-ခုႏွစ္) ဖုန္းနံပါတ္ ( ၀၆၂-၂၁၀၂၄) တို႔ျဖစ္သည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ဗုဒၶဘာသာ လူအို႐ုံမ်ား (ျမန္မာ့ပထမဦးဆုံး ဘိုးဘြားရိပ္သာကို စစ္ႀကိဳေခတ္က သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား စုေဝးေနထိုင္ရာဌာနျဖစ္၍ လူအို႐ုံဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ လူအို႐ုံအစား ဘိုးဘြားရိပ္သာဟု ေခၚၾကသည္။[၁]) ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူ ေဒၚဦးဇြန္းသည္ ပဥၥမသဂၤါယနာတင္ ဘဝရွင္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္တြင္ ရတနာပုံေနျပည္ေတာ္ (မႏၲေလးၿမိဳ႕)၌ အဘ ပိုးကုန္သည္ႀကီး ဦးအိႏွင့္ အမိေဒၚမၽွင္တို႔မွ ၁၂၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ (၁၈၆၈ ခုႏွစ္)[၁] ဝါေခါင္လဆန္း (၅) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဖြားျမင္ေသာ တစ္ဦးတည္းေသာသမီး ျဖစ္သည္။ ငယ္အမည္မွာ မဦးဇြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ လူထုေဒၚအမာ၏ အစ္မႀကီး နဂါးေဒၚဦးသည္လည္း ငယ္မည္မွာ မဦးဇြန္းပင္ျဖစ္သည္။ (ထိုေခတ္၌ မႏၲေလးတြင္ သမီးဦးမိန္းကေလး ေမြးလၽွင္ မဦးဇြန္းဟု အမည္မွည့္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ သမီးေလးကို ဦးေခါင္းဆံပင္အား ဦးစြန္းဖုတ္ကေလးထားေပးၿပီး ခ်စ္စနိုးျဖင့္ မဦးစြန္းဟုလည္း မွည့္ေခၚတတ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာမႀကီး လူထုေဒၚအမာက ေျပာဆိုဖူးေၾကာင္း သိရသည္။[၁]) ဦးအိသည္ အမရပူရၿမိဳ႕ ရက္ကန္းစင္မ်ားမွ ပိုးထည္၊ ခ်ည္ထည္တို႔ကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳေသာ ပိုးကုန္သည္ႀကီး ျဖစ္ရာ ပစၥည္းဥစၥာ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာသည္။ ရတနာပုံ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အိမ္ႀကီးရခိုင္ျဖင့္ ေနထိုင္နိုင္သည္။ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာ လွပတင့္တယ္သည္ႏွင့္အမၽွ စိတ္ေနသေဘာထားလည္း ထူးျခား မြန္ျမတ္သူျဖစ္သည္။ ေဒၚဦးဇြန္း၏ အမူအက်င့္၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေပဗိမာန္ထုတ္ ‘ဖြားဦးဇြန္း’ အတၳဳပၸတၱိ၌ ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ “သူမသည္ ႐ုပ္ရည္လည္း လွပတင့္တယ္၏။ သို႔ေသာ္ မာနေထာင္လႊားျခင္းမရွိ၊ စိတ္ေနသေဘာထား အမူအက်င့္ မြန္ျမတ္လွသည္။”

မဦးဇြန္းကေလးသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ သူေတာ္ေကာင္းမိဘမ်ား၏ သြန္သင္ခ်က္အရ ဘာသာေရးကို အထူးကိုင္းရွိုင္းေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ကပင္ ပုပၹာ႐ုံေက်ာင္းအမဝိသာခါထုံး ႏွလုံးမူကာ ေန႔စဥ္ ငါးပါးသီလကိုေစာင့္ထိန္း၍ ရွစ္ရက္သီတင္း လျပည့္လကြယ္တို႔၌ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသီလကို အျမဲမျပတ္ ေဆာက္တည္ခဲ့ေလသည္။ မိဘမ်ားအားလည္း မျပတ္လုပ္ေကၽြးျပဳစုေလသည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ ေဒၚဦးဇြန္းသည္ မိဘလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ပိုးကုန္သည္အလုပ္ကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ပိုးထည္အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕သို႔ ကူးသန္းသြားလာရေသာေၾကာင့္ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕၌ မိတ္ေဆြမ်ားရွိသည္။ လူေပါင္းဆန႔္သည္။ ဗဟုသုတႂကြယ္ဝသည္။ မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္အညီ ေမာက္ႂကြားဝင့္ဝါျခင္းမရွိ ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္သုံးေနထိုင္၍ လွူသင့္လွူထိုက္ ေပးသင့္ေပးထိုက္သူအားမူ ရက္ေရာစြာေပးကမ္းတတ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အိမ္ေထာင္သားေမြးကား မျပဳခဲ့။ အပ်ိဳႀကီးဘဝျဖင့္ အရိုးထုတ္ခဲ့ေလသည္။ မဦးဇြန္း ၁၇ ႏွစ္သမီးအရြယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါတြင္မွ သီေပါမင္း ပါေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
 

မိန္းကေလးမ်ားရဲ႕ ထက္ျမတ္မႈမ်ား

ရံုးသြား ရံုးလာ၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေတြ သိထားရမယ့္ အလွအပေရးရာမ်ား

ပီယဲကူဗာတင္ သို. အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ


                                       

ျပင္သစ္နိုင္ငံက သမိုင္းပညာရွင္ `ပီရာရီေကာ္ဘာတင္´၏ ဦးေဆာင္မွုျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ေကာ္မတီကို ၁၈၉၄ တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပန္လည္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၈၉၆ တြင္နိုင္ငံေပါင္း ၁၄ နိုင္ငံက ကစားသမားေပါင္း ၂၀ဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပထမဆုံး ေခတ္သစ္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ သေႏၶတည္ရာ မူလအစျဖစ္သည့္ ေအသင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပနိုင္ခဲ့ပါသည္။
 
 ပါဝင္ေသာအားကစား အမ်ိဳးအစားမွာ ၉ မ်ိဳးသာရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုမွအစျပဳကာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို တစ္စတစ္စ တိုးခ်ဲ႕က်င္းပလာရာ ယခုဆိုလၽွင္ အားကစားနည္းေပါင္း ၂၈ မ်ိဳး၊ အားကစားအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၃၀၂ ခု တိတိ ရွိသည္အထိ က်ယ္ျပန႔္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျဖစ္ခါနီး အာဏာရွင္ဟစ္တလာ၏ နာဇီအလံေအာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ရေသာ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္၊ ေနာက္ ၁၉၇၂ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပါလက္စတိုင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အစၥေရး ကစားသမား ၁၁ ေယာက္အား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အျဖစ္၊ ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ဆန႔္က်င္ခဲ့သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးမ်ား အပါအဝင္ ေျဖရွင္းမၿပီးနိုင္ ျဖစ္ေနရေသာ တားျမစ္ေဆး ျပႆနာမ်ားမွလြဲလၽွင္ ေအာင္ျမင္သည့္ အတိုင္းအတာမွာ ရွိေနျမဲပင္။ ေနာက္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေႏြရာသီအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးခြဲ က်င္းပၾကပါသည္။ ပို၍အဓိကက်သည့္ ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ အားလုံးသိၾကေသာ ေႏြရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ အားကစားနည္း ၇ မ်ိဳးသာ ပါဝင္ပါသည္။
 

မိမိတို႕ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကိုဘယ္လို ဂရုစိုက္ၾကမလဲ

“ဝစီေဗဒ ထိတုိင္းရွ”

ေဆးဖက္၀င္ ငပိရည္ေဖ်ာ္နည္း

Email အသံုးျပဳတဲ့ အခါမွာ မလုပ္သင့္တဲ့ ေရွာင္ရမယ့္ အရာေတြ 

၁။ Email ျပန္စာကုိဘာမွရွင္းမျပပဲ စကားလံုးတစ္လံုးေလာက္နဲ႔ျပန္ပုိ.တာမ်ဳိး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ စကားစျဖတ္ခ်င္လုိ. တစ္လံုးေလာက္ပဲေရးၿပီး ပုိ.တာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏူိင္ေပမယ့္ Email က်င့္ဝတ္အရ ဒီလုိလုပ္တာရုိင္းပါတယ္။
 

၂။ လံုးဝျပန္စာမပုိ.ျခင္းဟာ ကုိယ့္ကုိ စကားလာေျပာတဲ့သူကုိ မ်က္ႏွာလႊဲလုိက္သလုိပါပဲ။ အနည္းဆံုးေတာ့ စာျပန္သင့္ပါတယ္။
 

၃။ ခပ္တုိတုိ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေရးတာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားလုပ္ၾကပါတယ္။ အၿမဲတမ္းေတာ့ အဆုိးႀကီးမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အက်ဳိးအေၾကာင္းေလးေတြပါ ထည့္မေရးဘူးဆုိရင္ နားလည္မႈလြယ္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေလးေတြ ျဖစ္လာႏူိင္တယ္။
 

၄။ ၾကံဳဖူးမွာပါ။ ဒီ Email ကုိ ေနာက္ထပ္ လူအေယာက္ ၂၀ကုိ ဆက္ျဖန္႔ေပးရင္ ကံေကာင္းမယ္။ delete လုပ္လုိက္ရင္ ကံဆုိးမုိးေမွာင္က်မယ္ ဘာမယ္နဲ႔ လူအမ်ားဆီ email ေတြဆက္ပုိ.ခုိင္တဲ့ chain mail ေတြပါ။ ဒါေတြဟာ ဘာမွအဓိပၸာယ္မရွိတဲ့ဟာေတြပါ၊ စာဖတ္သူ အဲ့ဒီEmail ကုိ delete လုပ္လုိက္လဲ ဘယ္သူသိတာမွတ္လုိ.။
 

၅။ Email နဲ႔ လိမ္ညာေျပာမယ္ဆုိရင္ တစ္ဖက္က စာဖတ္သူရဲ႕Email ကုိင္ၿပီး ကုိယ္လိမ္တာ 
သက္ေသရသြားၿပီ။
 

၆။ ဖတ္စရာ ျပန္စရာေတြ email ေတြနဲ႔ အလုပ္႐ႈပ္ရတဲ့ အထဲ ကခုန္ေနတဲ့ ကာတြန္းေၾကာင္ကေလးကုိ ဘယ္သူမွ မၾကည့္ခ်င္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ email ပရုိဂရမ္တစ္ခ်ဳိ႕မွာလည္း animation ေတြဖြင့္လုိ.မရပါဘူး။
 

၇။ Email နဲ႔ အလုပ္ျဖဳတ္စာေရးတာ တရားဝင္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါမ်ဳိးေတြေတြ႕ဖူးပါတယ္။ မလုပ္ပါနဲ႔။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ အလုပ္ျဖဳတ္စရာရွိလာရင္ ေတြ႕ဆံုေျပာဆုိၿပီး ရံုးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြနဲ႔လုပ္တာ အေကာင္းဆံုးပါ။
 

၈။ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလံုး ကုိရပ္စဲလုိက္ၿပီလား။ ကုိယ့္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ စံုညီအစည္းအေဝးေခၚပါ။ email မပုိ.ပါႏွင့္။

https://www.facebook.com/ayesaycommm/photos/a.414172545421523.10737418

သင့္ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြ ဖဲ့ေပးျပီး ေပါငး္ရေလာက္ေအာင္ မထိုက္တန္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းအမ်ိဳးအစား (၇)မ်ိဳး

႐ုတ္တရက္တာယာပြင့္ခဲ့လွ်င္´´ေဆာင္ရြက္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္(၆)ခ်က္ကားတုိက္မႈ႕ေတြ ေနာက္ပုိင္းအရမ္းမ်ားလာပါတယ္။ အေ၀းေျပးလမ္းမ်ားတြင္ ကားတာယာ႐ုတ္တရက္ ပြင့္/ေပါက္ျခင္းသည္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ အသက္အႏၲရာယ္မ်ားဆုံး မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ HILUX SURF, PRADO, LAND CRUISER စေသာ 4×4 SUV အျမင့္ကားမ်ားအတြက္ အဆိုပါတာယာပြင့္ျခင္းမ်ား ပို၍ဆုိးပါသည္။ အျခားကားမ်ား တာယာပြင့္လွ်င္ ထိန္း၍ရႏိုင္ေသာလည္း 4×4 SUV အျမင့္ကားမ်ား တာယာပြင့္လွ်င္ တိမ္းေမွာက္ရန္ ၉၀% ေသခ်ာသည္။
ယခုေခတ္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ တာယာပြင့္ထြက္မႈ အႀကိမ္ေရေလ်ာ့နည္း လာေသာ္လည္း ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ခ်ိန္းေျခာက္ဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ``႐ုတ္တရက္တာယာပြင့္ခဲ့လွ်င္´´ေဆာင္ရြက္ရန္ ေအာက္ပါအခ်က္(၆)ခ်က္ကို အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
 

၁။ (အေကာင္းဆုံးစည္းကမ္း) စိတ္ခ်ရေသာ သတ္မွတ္အရွိန္ႏႈန္းေအာက္တြင္သာ ေမာင္းႏွင္ပါ။
တာယာပြင့္စဥ္ အရွိန္ေလ်ာ့နည္းေလ သင့္အသက္ရွင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေလ ျဖစ္သည္။ 80 မွ 90 km/h ႏွင့္ 120 မွ 140 km/h အရွိန္ႏႈန္းႏွစ္ခုအနက္ အေသအေပ်ာက္အခ်ဳိးမွာ (၁း၁၀) ျဖစ္ပါသည္။ 130km/h အရွိန္ႏွင့္ ေမာင္းစဥ္ တာယာပြင့္၍ သင္ဘာမွမျဖစ္လွ်င္ မဟာကံထူးရွင္ျဖစ္သည္။
 

၂။ တာယာပြင့္စဥ္ ဘရိတ္႐ုတ္တရက္မနင္းရ
အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္း၏အေလ့အထႏွင့္ ဦးေႏွာက္အယူအဆအရ ကား႐ုတ္တရက္ တစ္ခုခုခ်ဳိ႕ယြင္းသည္ႏွင့္ ဘရိတ္အုပ္မိတတ္ၾကပါသည္။ ကားတာယာပြင့္၍ ထိန္းသိမ္းရခက္ေနစဥ္ ႐ုတ္တရက္ ဘရိတ္အုပ္ျခင္းသည္ ပိုမို၍ ထိန္းရခက္ေစၿပီး တဘက္သို႕ ဆြဲခ်သြားလိမ့္မည္။
 

၃။ ႐ုတ္တရက္အရွိန္ျမႇင့္ေျခနင္း(လီဗာ)ကိုမလႊတ္ရ
ကားတာယာပြင့္စဥ္ မိမိနင္းထားေသာ လီဗာကို ႐ုတ္တရက္ မလြတ္ဘဲ ေျဖးညင္းစြာေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လီဗာကို (၃)စကၠန္႔ခန္႔ ယခင္အတိုင္း ဆက္နင္းထားၿပီးမွ ျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ပါ။ ပြင့္ေနေသာ တာယာေခြ၏ ဆြဲအားေၾကာင့္ ကားမွာလည္း အလိုလိုအရွိန္ေလ်ာ့သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကား၏ CRUISE CONTROL (အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းစနစ္) ခလုတ္ဖြင့္ထားလွ်င္ အျမန္ပိတ္ပါ။
 

၄။ ေရွ႕တည့္တည့္သြားရန္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားထိန္းပါ
ေရွ႕ကားဘီးပြင့္ပါက သင့္ကား၏ တည္ၿငိမ္မႈကို အျပင္းထိန္ဆုံး ထိခိုက္မည္ျဖစ္ရာ သင့္ကား၏ ၀ဲ/ယာသို႕ ဆြဲခ်မည္ျဖစ္သည္။ `၀ဲ´သို႕ဆြဲလွ်င္ `ယာ´ဘက္သို႕ စတီယာရင္ ခ်ဳိးခ်ပါ။ `ယာ´သို႕ဆြဲလွ်င္ `၀ဲ´ဘက္ခ်ဳိးခ်ပါ။ ဤအလုပ္ကို လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ရဲရင့္စြာလုပ္ရန္လိုပါသည္။ သို႕မွသာ ကားမွာ လမ္းအတိုင္း တည့္တည့္တရြတ္တိုက္ ေရြ႕မည္ျဖစ္သည္။
 

၅။ ေသြးမပ်က္ဘဲ တည္ၿငိမ္စြာထိန္းရန္
အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေသာ ကား၏တည္ၿငိမ္မႈ၊ တည့္တည့္သြားမႈသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ အမ်ားႀကီး စတီယာရင္ခ်ဳိးေကြ႕မႈသည္ ကားကို တိမ္းေမွာက္ၿပီး၊ သုံး/ေလးပတ္လိမ့္ေစႏိုင္သည္။ ကားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္အထိ စတီယာရင္ကို လိုသလိုထိန္းညႇိ၍ စိတ္ခ်ေသာေနရာတြင္ ရပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
 

၆။ ကားအရွိန္ေလ်ာ့လာၿပီး စိတ္ခ်စြာရပ္နည္း
ကားကို ပထမအဆင့္ထိန္း၍ ရၿပီဆိုလွ်င္ ဂီယာေဒါင္း၍ အရွိန္ေလွ်ာ့ပါ။ (Auto Gear ဆိုလွ်င္ 2/L သို႕ ဆြဲခ်ပါ)။ အခ်က္ျပမီးျပၿပီး အျမန္လမ္းေပၚမွ ေဘးေျမသားေပၚသို႕ဆင္းပါ။ တာယာကၽြတ္သြား၍ က်န္ေသာကားဘီးေခြကို မႏွေျမာပါႏွင့္ ဒီတိုင္းဆက္ေမာင္းပါ။ ကားရပ္သြားလွ်င္ စုံအခ်က္ျပမီး (Hazard Light) ဆက္ဖြင့္ထားပါ။

Credit Wikihow

https://www.facebook.com/ayesaycommm/photos/a.414172545421523.1073741826.

အသက္ ၃၀ မတုိင္ခင္ သိသင့္ေသာ အရာမ်ား (ေယာက်ား္ေလးမ်ားအတြက္)

မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး မိခင္ႀကီးကို ဂ႐ုစိုက္ပံု

တစ္ခ်ိန္လံုး ဘာေၾကာင့္ခ်မ္းေနရလဲ

ဘဏ္သူေဌး ဦးရဲေက်ာ္သူ (၁၈၃၃-၁၉၁၀)

                 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ပထမဦးဆံုး စတင္လုပ္ကိုင္သူ၊ (၁၉၀၀)ျပည့္ႏွစ္ ၀န္းက်င္ကပင္ အိႏိၵယ ႐ူပီးေငြ သိန္းတစ္ရာခန္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ "ဦးရဲေက်ာ္သူ အင္ ကုမၸဏီလီမီတက္" လုပ္ငန္းကို တည္ ေထာင္ခ့ဲသူ၊ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အခ်မ္းသာဆံုး လုပ္ငန္း႐ွင္၊ သူ႔လက္ႏွင့္ ထိသမွ် ေငြျဖစ္သည္ဟု တင္စားေျပာခံရသူ၊ အိႏိၵယအစိုးရကပင္ ဖိတ္ၾကား၍ သူေဌးဘဲြ႔ႏွင့္ က်က္သေရေဆာင္ ေ႐ႊစလြယ္ ခ်ီးျမွင့္ခံခ့ဲရသူ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသင္ပညာ မ႐ွိေသာ္လည္း ထူးျခားေသာ ဇြဲလံု႔လ ၀ီရိယ တီထြင္ဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ေလွထိုးသားဘ၀မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္ ျဖစ္လာသူ၊ သူေဌး ျဖစ္လာေသာ္လည္း ဘ၀မေမ့ဘဲ ေလွထိုးသားဘ၀က အသံုးျပဳခ့ဲသည့္ ေလွာ္တက္ကို ေ႐ႊခ်လ်က္ အိမ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသူ၊ ထူးျခားမွဳ တစ္ရပ္ မွာ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၄ နာရီ အိပ္ရာမွထကာ လက္ဆြဲမီးအိမ္ကိုင္ ကုလား တပည့္ကေလးႏွင့္ အတူ ၿမိဳ႕ကိုလွည့္၍ "အရပ္သားတို႔၊ ႐ြာသားတို႔၊ ထၾကေလာ့၊ ေရထဲတြင္ ေငြေတြ ေမွ်ာေနသည္၊ ဆယ္ယူၾကေလာ့"ဟု ေဆာ္ၾသေလ့႐ွိသူ စသည့္ ေကာင္းသတင္း အဖံုဖံုႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စြန္႔စားတီထြင္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီ႐ွယ္ယာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားထံမွ အပ္ေငြႏွင့္ ထုတ္ေငြမ်ားကို ခ်က္လက္မွတ္စနစ္ သံုး၍ ေငြေခ်း ျခင္း၊ ေ႐ႊေပါင္၊ ေျမေပါင္လက္ခံျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ဘဏ္လုပ္ ငန္းပိုင္႐ွင္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ ထိုဘဏ္လုပ္ငန္းသည္ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ၀န္းက်င္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ႐ူပီး ေငြ သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ ႐ွိသည္။ဦးရဲေက်ာ္သူ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သတၱမေျမာက္သားျဖစ္သာ ဦးေ႐ႊသာသည္ ၁၉၂၄ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္တြင္ တရား၀င္ဘဏ္အျဖစ္ စနစ္တက် တည္ေထာင္၍ ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲသည္။ ယင္းဘဏ္မွ "မသံဒါျဖဴအင္ ကုမၸဏီ လီမီတက္"ကို ခြဲျခား တည္ေထာင္၍ အိမ္ငွားခ၊ ေျမငွားခ ေကာက္ခံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ့ဲ သည္။ ဦးရဲေက်ာ္သူ၏ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမွဳ ဂုဏ္သတင္းေၾကာင့္ အိႏိၵယအစိုးရက ဖိတ္ၾကား၍ အိႏိၵယ သူေဌးမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္သည့္ သူေဌးဘြဲ႔ႏွင့္ က်က္သေရေဆာင္ ေ႐ႊစလြယ္ရတံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ခ့ဲသည္။

အသက္ ၇၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၂ ခုႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၁၃) ရက္ အဂၤါေန႔ နံနက္ (၈)နာရီတြင္ ကြယ္လြန္ခ့ဲသည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ သားသမီးမ်ားအတြက္ အေမြအျဖစ္ ႐ူပီး ေငြ သိန္း ၇၀ မွ် က်န္ရစ္ခ့ဲသည္။
ေမာင္ေဇယ်ာ ေရးသားေသာ ျမန္မာလူေက်ာ္ ၁၀၀ (ပထမအုပ္) မွ-ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ ။
 

“မခြဲမခြာ ဘဝဆက္တိုင္းေတြ႕လိုတဲ့ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးကုိ ျမတ္စြာဘုရားက ေပးတဲ့နည္း”
10612949_855187104568301_1745590922188794840_n

✧ သဒၶါ-သီလ-စာဂ-ပညာ ေၾကာင္းေလးျဖာ တူညီပါေစ ✧

✧ နကုလပိတာႏွင့္ နကုလမာတာ၊ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံတုိ႔က ဘုရားရွင္ရဲ႕ မိဘအျဖစ္
နဲ႔ ဘ၀ေပါင္းငါးရာ, မိႀကီး, မိေထြး, ဘႀကီး, ဘေထြးအျဖစ္နဲ႔ ဘ၀ေပါင္း ငါးရာ
စီဆိုေတာ့ ဘ၀ေပါင္း တစ္ေထာင့္ငါးရာစီေလာက္ ေဆြမ်ဳိး ဆက္တုိက္ ေတာ္စပ္
ခဲ့ဖူးၾကပါတယ္။

✧ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား သုသုမာရဂိရိေတာင္ေျခ ေဘသကဠာ၀နအမည္
ရေနတဲ့ ရြာနိဂံုးႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ နကုလပိတာ နကုလမာတာ
ေခၚတဲ့ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးက ဘုရားရွင္ကုိ ျမင္လွ်င္ျမင္ခ်င္း သားဟူေသာ ခ်စ္
ျခင္းျဖင့္ အလြန္အမင္း ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးတဲ့အတြက္ ေျခဖက္ၿပီးငိုၾကတယ္၊ သားလုိ႔
ပဲ ေခၚၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အတြင္းေရး အိမ္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ေတြကို
လည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေလွ်ာက္ထားၾကတယ္။

သူတို႔က ဘာေလွ်ာက္သလဲ? —

✧ တစ္ခ်ိန္မွာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဆြမ္းပင့္ၿပီး ကပ္လွဴတယ္၊ ဆြမ္းစားျခင္းကိစၥ ၿပီး
တဲ့အခ်ိန္အခါမွာ နကုလပိတာအမည္ရွိတဲ့ ဒါယကာႀကီးက ဘာေလွ်ာက္သလဲ? -

✧ “ျမတ္စြာဘုရား …တပည့္ေတာ္သည္ ငယ္စဥ္အရြယ္ကတည္းက နကုလ
မာတာအမ်ဳိးသမီးကို တပည့္ေတာ္အိမ္သို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ပါတယ္၊ ထုိအခ်ိန္အခါ
က စၿပီးေတာ့ ယေန႔တုိင္ေအာင္ နကုလမာတာအမ်ဳိးသမီးကလဲြလွ်င္ အျခားအမ်ဳိး
သမီးေတြ အေပၚ၌ စိတ္ျဖင့္ေသာ္လည္း တပည့္ေတာ္တစ္ခါမွ ေဖာက္ျပားခဲ့
တယ္လုိ႔ မရွိခဲ့စဖူးပါဘူး၊ ကာယကံေျမာက္ ၀စီကံေျမာက္ လြန္က်ဴးဖုိ႔ဆိုတာ အ
ဘယ္မွာ ဆိုဖြယ္ရာရွိပါမလဲ ျမတ္စြာဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ ဒီဘ၀မွာလည္း
နကုလမာတာအမ်ဳိးသမီးကုိပဲ အျမဲတမ္းျမင္ခ်င္ ေတြ႕ခ်င္ေနပါတယ္၊ ေနာင္ သံ
သရာ အဆက္ဆက္မွာလည္း ဒီနကုလမာတာအမ်ဳိးသမီးကုိ ျမင္ခ်င္ ေတြ႕ခ်င္
ေနပါတယ္ ျမတ္စြာဘုရား …” ဆိုၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

✧ အဲဒီစကားကုိ ၾကားလုိက္ေတာ့ နကုလမာတာ ဒါယိကာမႀကီးကလည္း အား
က်မခံ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ေလွ်ာက္ထားသလဲ?

✧ “ျမတ္စြာဘုရား …တပည့္ေတာ္မကို ဒီနကုလပိတာအမ်ဳိးေကာင္းသားက ငယ္
ရြယ္စဥ္အခါကတည္းက လက္ထပ္ထိမ္းျမားၿပီး အိမ္ကိုေခၚေဆာင္ခဲ့ပါတယ္၊ ထုိ
အခ်ိန္အခါမွ စၿပီး တပည့္ေတာ္မသည္ တျခားတျခားေသာ ေယာက္်ားတို႔အေပၚ
၌ စိတ္ျဖင့္ ေဖာက္ျပားျခင္းကုိ အမွတ္မရစဖူးပါ ျမတ္စြာဘုရား၊ကာယကံေျမာက္
၀စီကံေျမာက္ လြန္က်ဴးဖို႔ဆိုတာ အဘယ္မွာ ေျပာဆုိဖြယ္ရာ ရွိပါမလဲ ျမတ္စြာဘု
ရား၊ တပည့္ေတာ္မသည္ ဒီဘ၀မွာလည္း ဒီနကုလပိတာ အမ်ဳိးေကာင္းသားကို
ျမင္ေတြ႕လုိပါတယ္၊ ေနာင္သံသရာ အဆက္ဆက္မွာလည္း ဒီနကုလပိတာအမ်ဳိး
ေကာင္းသားကုိ ျမင္ေတြ႕လိုပါတယ္” ဆိုၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ထားတယ္။

အဲဒီလို ေလွ်ာက္ထားလိုက္တဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ -

✧ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးကုိ ျမတ္စြာဘုရားက သူတို႔ရဲ႕ လိုလားေတာင့္တခ်က္ေတြ
ကုိ ျပည့္၀လာေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တဲ့ စြမ္းအင္ အျပည့္အ၀ ရွိေနတဲ့ နည္း
လမ္းေကာင္း (၄)ခ်က္ကို ေဟာၾကားေပးေတာ္မူပါတယ္။

✧ အဲဒီနည္းလမ္းေကာင္း က်င့္စဥ္(၄)ခ်က္ကုိေတာ့ ဒီေန႔ တရားနာပရိသတ္ေတြ
ႏွစ္ၿခိဳက္မယ္ဆုိလွ်င္လည္း လက္ခံၾကေပါ့။ မႏွစ္ၿခိဳက္လွ်င္လည္း ပယ္လွန္ႏိုင္
တဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္။

ဘယ္လုိ နည္းေပးထားသလဲ? —

✧ ဘုရားရွင္ေပးတဲ့နည္းက ဘာလဲ? ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးတုိ႔က ဒီဘ၀မွာလည္း
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျမင္ခ်င္ၾကတယ္၊ ေနာက္ေနာင္ဘ၀မွာလည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ျမင္ခ်င္ၾကတယ္ဆိုလွ်င္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးသားတုိ႔ဟာ —

နံပါတ္ (၁) သဒၶါတရားခ်င္း တူညီရမယ္၊

နံပါတ္ (၂) ကိုယ္က်င့္သီလခ်င္း တူညီရမယ္၊

နံပါတ္ (၃) ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း စာဂတရားခ်င္း တူညီရမယ္၊

နံပါတ္ (၄) ဉာဏ္ပညာခ်င္း တူညီရမယ္၊

✧ ဒီဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးလံုးကေတာ့ ဘုရားရွင္ကုိ ေခါင္ဆံုး ဖူးေတြ႕ရတဲ့ အခ်ိန္အ
ခါက စၿပီး ေသာတာပတိၱမဂ္ၸဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္တုိင္ေအာင္ ဉာဏ္ပညာေတြ ရင့္
က်က္ထားၿပီးတဲ့ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

✧ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ဦးက သဒၶါတရားခ်င္းလည္း တူတယ္၊ ကိုယ္
က်င့္သီလခ်င္းလည္း တူတယ္၊ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲျခင္း စာဂတရားခ်င္းလည္း တူ
တယ္၊ ဒါယကာႀကီးက လွဴလွ်င္ ဒါယိကာမႀကီးက ၾကည္ျဖဴတယ္၊ ဒါယိကာမႀကီး
က လွဴျပန္လွ်င္လည္း ဒါယကာႀကီးက ၾကည္ျဖဴတယ္၊ ပညာခ်င္း ၾကည့္လုိက္ျပန္
ေတာ့လည္း ေသာတာပတိၱမဂ္ဉာဏ္ ဖုိလ္ဉာဏ္ဆိုက္ေနတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း
ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္၊ ၀ိပႆနာပညာ မဂ္ပညာ ဖိုလ္ပညာခ်င္းလည္း အားလံုး တူ
ညီေနၾကတယ္၊

✧ အဲဒီလို တူညီခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဒီဘ၀မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္
တယ္၊ ေနာင္သံသရာ အဆက္ဆက္မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၾကပါ
တယ္လုိ႔ ဒီလုိ နည္းေပးတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ? —

✧ ဒီသူေတာ္ေကာင္းေတြကေတာ့ ခုနက တဏွာျဖင့္ ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားတာ
မဟုတ္ဘူးလားလို႔ ေမးစရာရွိတယ္။ တစ္ဖက္ကေန ၾကည့္လွ်င္ေတာ့ တဏွာျဖင့္
ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖဲြ႕တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရား ရွိတန္သေလာက္ ရွိေသာ္လည္း
အားမေကာင္းပါဘူး။

ဘာေၾကာင့္ အားမေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာရသလဲ?

✧ ဒီသူေတာ္ေကာင္းေတြက တစ္ဦး နိဗၺာန္ရရွိေရးအတြက္ တစ္ဦးက ၀ိုင္းၿပီး
ေတာ့ ပါရမီျဖည့္ေပးခ်င္တဲ့ ကုသိုလ္ဆႏၵဓာတ္ေတြ သူတုိ႔မွာ ကိန္း၀ပ္ေနပါ
တယ္။ တစ္ဦးေကာင္းစားေရးအတြက္ တစ္ဦးက လုိလားေတာင့္တေနတဲ့ စိတ္
ထားသာ ျဖစ္တယ္။ ကာမဂုဏ္ ခံစားဖုိ႔ဆိုတဲ့ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ သူတုိ႔က ေတြ႕ၾက
ျမင္ၾက လုိတာမဟုတ္ၾကပါဘူး။

✧ ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ ✧
✧ (ဣျႏၵိယဇာတ္ တရားေဒသနာေတာ္) ✧
http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/50836

မိမိကိုယ္ကို ဘယ္လိုအားေမြးၾကမလဲ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...