စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မိုးရာသီကာလ မႈိမႈပြင့္ခ်ိန္သတိျပဳစာသံုးရန္လိုအပ္ေရတာရွည္ ဇြန္ ၂ဝ

မုိးရာသီေရာက္တိုင္း စြတ္စို သည့္ ရာသီဥတုတြင္သာ ပြင့္ေလ့ ရွိေသာ မႈိမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသ အႏံွ႔အျပား၌ ေတြ႕ရွိရၿပီး အဆိပ္ အေတာက္ ရွိေသာ မႈိမ်ားပါဝင္ပါ က အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည့္အတြက္ သတိျပဳ စားသံုးၾကရန္ လုိအပ္ သည္။ ေတာင္ပို႔မႈိ၊ ျမက္ၾကားမႈိ၊ ေကာက္႐ိုးမႈိ၊ သရက္တံုးမႈိ၊ ဖက္ဆြတ္မႈိ၊ ဝါးရင္းမႈိမ်ားကိုသာ အဓိက စားသံုးၾကသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ ''မႈိေတြက စားသံုးသူမ်ား တယ္။

အခ်ဳိ႕မႈိေတြက လက္ရွိ စားသံုးေနတဲ့မႈိေတြနဲ႔ ဆင္တူယိုးမွား ျဖစ္တာေတြရွိေတာ့ သတိေတာ့ထား ရတယ္။ သကၤာမကင္းရင္ ႐ိုးတံ ကိုခြဲၿပီး ဆားနဲ႔တို႔ၾကည့္၊ အေရာင္ ေျပာင္းသြားရင္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္'' ဟု မႈိႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေက်းလက္ေဒသရွိ ေကာက္႐ိုး ပံုေဟာင္းမ်ားသည္ မိုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ ရြာသြန္းသည့္ အခ်ိန္၌ မႈိမ်ားပြင့္ ေလ့ရွိကာ မပြင့္ရေသးေသာ မႈိအငံု မ်ားအား ေစ်းတြင္ သြားေရာက္ ေရာင္းခ်သည့္အခါ လူႀကိဳက္မ်ား သည့္အတြက္ တစ္ဆယ္ သားလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၄ဝဝ ရရွိေၾကာင္း ေရတာ ရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ဆြာမင္းလမ္းေက်းရြာ အုပ္စု ေအးသာယာေက်း ရြာေန ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။


https://www.facebook.com/mwdmedia/photos/a.280237205426758.63709.2461947121643

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...