စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖတ္ဖို႔ ရုပ္ဆုိး ရုပ္ေခ်ာ ခ်မ္းသာ ဆင္းရဲ


 
          တခါတုန္းက ျမတ္ဗုဒၶ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွာ သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူ ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မလႅိကာမိဖုရားက ဘုရားရွင္ထံကုိ ခ်ဥ္းကပ္ ေရာက္လာတယ္။ သင့္ေတာ္ရာက ထုိင္ရင္း လက္အုပ္ခ်ီမုိး ရွိခိုးျပီး ျပႆနာ ေလးခ်က္ကုိ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

၁။ရုပ္ဆုိး ဆင္းရဲ

ေမး။ ။အရွင္ဘုရား- ဒိေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီးအခိ်ဳ ႔ကအဆင္းမလွ, အရုပ္ဆုိး အက်ဥ္းတန္လွပါတယ္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွပါတယ္၊ ပစၥည္းဥစၥာလဲမရွိ၊ အသုံး အေဆာင္ဆိုလဲမရွိ၊ ႀသဇာအာဏာလဲမရွိပါဘုရား၊ အဲဒီလိုျဖစ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းက ဘာေၾကာင့္ပါသလဲဟုေမးေလွ်ာက္တယ္..။

ေျဖ။ ။မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႔က ေဒါသၾကီးတယ္၊ စိတ္ပင္ပန္းမူ မ်ားတယ္၊ နည္းနည္းကေလး အေျပာခံရရုံနဲ႔ စိတ္ခုတတ္တယ္၊ စိတ္ဆုိးတတ္တယ္၊ စိတ္ျမန္တယ္၊ ရနျ္ငိဳးထားတတ္တယ္၊ သိသိသာသာ အမ်က္ထြက္လာတတ္တယ္၊ မေက်မခ်မ္းျဖစ္လာတတ္တယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ ရဟန္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အား ထမင္း၊ အေဖ်ာ္၊အ၀တ္၊ဖိနပ္၊ ပန္း၊န႔႔ံသာ၊ နံ႔သာေပ်ာင္း၊ အိပ္ရာ၊ေနရာ၊ မီးထြန္းစရာဆီဆိုတဲ့ ဒါန၀တၳဳဆယ္ခုထဲက ဘာတစ္ခုကုိမွ် မေပးလွဴဘူး၊ ျပီးေတာ့ ျငဴစူတဲ့စိတ္(ကုိယ့္ထက္သာမနာလိုတဲ့စိတ္)မ်ားေနတယ္၊ သူမ်ားလာဘ္ရတာ၊အရုိအေသခံရတာ၊အေလးျပဳခံရတာ၊ ျမတ္နိုးခံရတာ၊ ရွိခုိးခံရတာ၊ အပူေဇာ္ခံရတာကုိ ျငဴစူေနတယ္(မနာလိုမရူစိတ္ျဖစ္ေနတယ္) စိတ္ျပစ္မွားေနတယ္၊ မနာလုိမရူစိတ္အက်ိတ္အခဲျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ အဲဒီဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ဘုံကုိ ေရာက္လာခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာဘ၀မွာ အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိးအက်ဥ္းတန္ျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရ ေတာ့တယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းလဲမရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လဲမရွိ၊ ႀသဇာအာဏာ အရွိန္အ၀ါလဲ မရွိနုိင္ေတာ့ဘူး။ မလႅိကာ ဒီလို အေၾကာင္းအေထာက္ အပ႔ံေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက အဆင္းမလွ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးပစၥည္းဥစၥာလဲမရွိ၊အသုံးအေဆာင္လဲ မရွိ၊ ႀသဇာအာဏာလဲမရွိဘဲ ျဖစ္ေနရေတာ့တာပဲဟုေျဖလိုက္ပါတယ္..။

၂။ရုပ္ဆုိး ခ်မ္းသာ

ေမး။ ။အရွင္ဘုရား-အခ်ိဳ႔ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ေပမဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တယ္၊ အသုံး အေဆာင္လဲေပါမ်ားတယ္၊ ႀသဇာအာဏာလဲရွိတယ္၊ ဘယ္လို အေၾကာင္း အေထာက္အပ႔ံေၾကာင္႔ ဒီလိုျဖစ္ရပါသလဲဘုရားဟုေလွ်ာက္တယ္။

ေျဖ။ ။မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႔က ေဒါသၾကီးတယ္၊ စိတ္ပင္ပန္းမူမ်ားတယ္၊ နည္းနည္းကေလး အေျပာခံရရုံနဲ႔ စိတ္ခုတတ္တယ္၊ စိတ္ဆုိးတတ္တယ္၊ စိတ္ျမန္တယ္၊ရန္ျငိဳးထားတတ္တယ္၊ သိသိသာသာ အမ်က္ထြက္လာတတ္တယ္၊ေဒါသထြက္လာတတ္တယ္၊ မေက်မခ်မ္းျဖစ္လာ တတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အလွဴဒါနကိုေတာ့ ေပးလွဴ တတ္တယ္၊ ျငဴစူစိတ္(မနာလုိစိတ္)မ်ိဳးမရွိ၊ သူတစ္ပါးလာဘ္ရတာ၊ အေလးျပဳ ခံရတာ၊ ျမတ္နိုးခံရတာ၊ ရွိခုိးခံရတာ၊ အပူေဇာ္ခံရတာေတြကုိ မျငဴစူ(လုိလားနွစ္သက္တယ္)စိတ္မျပစ္မွား၊ မနာလိုမရူစိတ္ အက်ိတ္အခဲ မျဖစ္ေခ်။ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အဲဒီဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ဘုံကုိ ေရာက္လာခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာ ဘ၀မွာ အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ေပမယ့္ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀တယ္၊အသုံးအေဆာင္ေပါမ်ားတယ္၊ ႀသဇာအာဏာလဲ ရွိလာရပါေတာ့ တယ္။ မလႅိကာ ဒီလိုအေၾကာင္းအေထာက္အပ႔ံေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက အဆင္းမလွ၊အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္ေပမဲ့ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တယ္၊အသုံးအေဆာင္ ေပါမ်ားတယ္၊ ႀသဇာအာဏာ လဲ ရွိလာရေတာ့တာပဲဟု ေျဖလိုက္ပါတယ္။

၃။ရုပ္ေခ်ာ ဆင္းရဲ

ေမး။ ။အရွင္ဘုရား- အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ ရုပ္ေခ်ာပါတယ္၊ အဆင္းလွပါတယ္၊ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္အလြန္ေျပျပစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလွပါတယ္၊ ပစၥည္းဥစၥာလဲ မရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လဲမရွိ၊ ႀသဇာအာဏာလဲမရွိပါ၊ ဘယ္လုိအေၾကာင္းအေထာက္အပ႔ံေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရပါသလဲဘုရားဟုေလွ်ာက္ထားတယ္။

ေျဖ။ ။ မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႔က ေဒါသမၾကီး၊ စိတ္ပင္ပန္းမူ(စိတ္မေက်နပ္မူ)မမ်ား၊ အမ်ားအျပား အေျပာခံရေပမဲ့ စိတ္မခုတတ္၊ စိတ္မျမန္တတ္၊ စိတ္မဆုိးတတ္၊ ရန္ျငိဳးမထားတတ္၊ သိသိသာသာ ေပၚေပၚလြင္လြင္ အမ်က္မထြက္တတ္၊ မေက်မခ်မ္းမျဖစ္တတ္။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အလွဴဒါနကိုေတာ့ မေပးလွဴ၊ ျငဴစူစိတ္ကမ်ားေနတယ္၊ သူမ်ားလာဘ္ရတာ၊ အရုိအေသခံရတာ၊ အေလးျပဳခံရတာ၊ ျမတ္နုိးခံရတာ၊ ရွိခုိးခံရတာ၊ အပူေဇာ္ခံရတာေတြကုိ ျငဴစူေနတယ္၊ စိတ္ျပစ္မွားေနတယ္၊ မနာလုိမရူစိတ္ အက်ိတ္အခဲျဖစ္ေနတယ္။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အဲဒီဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ျပည္ကုိ ေရာက္လာခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာဘ၀မွာ ရုပ္ေခ်ာတယ္၊ အဆင္းလွတယ္၊ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ ေျပျပစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းဥစၥာ မရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လဲ မရွိ၊ ႀသဇာအာဏာအရွိန္အ၀ါလဲ မရွိေတာ့ဘူး။

မလႅိကာ ဒိလို အေၾကာင္းအေထာက္အပံ႔ေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက ရုပ္ေခ်ာတယ္၊ အဆင္းလွတယ္၊ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ေျပျပစ္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရမယ္၊ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းဥစၥာလဲမရွိ၊ အသုံးအေဆာင္လဲ မရွိတဲ့အျပင္ ႀသဇာအာဏာအရွိအ၀ါ မရွိဘဲ ျဖစ္ေနရေတာ့တာပဲဟုေျဖလုိက္ပါတယ္။

၄။ရုပ္ေခ်ာ ခ်မ္းသာ

ေမး။ ။အရွင္ဘုရား- အခ်ိဳ႔ အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ ရုပ္လဲေခ်ာတယ္၊ အဆင္းလဲလွတယ္၊ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္လဲ အလြန္ေျပျပစ္တယ္၊ ပစၥည္းဥစၥာလဲ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တယ္၊ အသုံးအေဆာင္လဲ ေပါမ်ားတယ္၊ ႀသဇာအာဏာလဲ ရွိတယ္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအေထာက္အပ႔ံေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရပါသလဲဘုရားေလွ်ာက္ထားတယ္။

ေျဖ။ ။မလႅိကာ! ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက ေဒါသမၾကီး၊ စိတ္ပင္ပန္းမူ(စိတ္မေက်နပ္မူ)မမ်ား၊ အမ်ားအျပား အေျပာခံရေပမဲ့ စိတ္မခုတတ္၊ စိတ္မဆုိးတတ္၊ စိတ္မျမန္တတ္၊ ရန္ျငိဳးမထားတတ္၊ သိသိသာသာ အမ်က္မထြက္၊ ေဒါသမထြက္တတ္၊ မေက်မခ်မ္း မျဖစ္တတ္။

အဲဒီအမ်ိဳးသမီးက အလွဴဒါနကုိလဲ ေပးလွဴတယ္၊ ျငဴစူတဲ့စိတ္မရွိ၊ သူတစ္ပါးလာဘ္ရတာ၊ အရုိအေသခံရတာ၊ အေလးျပဳခံရတာ၊ ျမတ္နုိးခံရတာ၊ ရွိခုိးခံရတာ၊ အပူေဇာ္ခံရတာေတြကုိ မျငဴစူ၊ စိတ္မျပစ္မွား၊ မနာလို မရူစိတ္ အက်ိတ္အခဲ မျဖစ္ဘူး။

မလႅိကာ အခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးက အဲဒီဘ၀က စုေတလို႔ ဒီလူ႔ျပည္ကုိ ေရာက္လာ ခဲ့ရင္ ျဖစ္ရာဘ၀မွာ ရုပ္ေခ်ာမယ္၊ အဆင္းလွမယ္၊ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ေျပျပစ္မယ္၊၊ ပစၥည္းဥစၥာလဲ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မယ္၊၊ အသုံးအေဆာင္လဲ ေပါမ်ားမယ္၊ ႀသဇာအာဏာလဲ ရွိလာရေတာ့တယ္။

မလႅိကာ ဒီလိုအေၾကာင္းအေထာက္အပ႔ံေၾကာင့္ ဒီေလာကမွာ အခ်ိဳ႔ အမ်ိဳးသမီးက ရုပ္ေခ်ာရတယ္၊ အဆင္းလွရတယ္၊ ရုပ္ဆင္းသ႑ာန္ ေျပျပစ္ရ တယ္၊ ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ရတယ္၊ အသုံးအေဆာင္လဲ ေပါမ်ားရတယ္၊ ႀသဇာအာဏာ အရွိအ၀ါလဲ ရွိလာရေတာ့တာပဲဟုေျဖလိုက္ပါတယ္။

မလႅိကာမိဖုရားၾကီးၾကည့္ရတာေတာ့ ရုပ္ဆုိးပုံေပၚမယ္။ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေလ်ာက္ထားတယ္။ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္က ေရွးဘ၀က ေဒါသၾကီးသူ၊ စိတ္ပင္ပန္းမူမ်ားသူ၊ နည္းနည္းကေလး အေျပာခံရုံနဲ့စိတ္က ခုတတ္သူ၊ စိတ္္ဆုိးတတ္သူ၊ စိတ္ျမန္သူ၊ ရန္ျငိဳးထားတတ္သူ၊ သိသိသာသာ အမ်က္ထြက္တတ္သူ၊ ေဒါသျဖစ္တတ္သူ ျဖစ္လာခဲဟန္တူပါတယ္ဘုရား၊ ဘာျဖစ္လို့လဲဆုိေတာ့ တပည့္ေတာ္မက အဆင္းမလွ၊ အရုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္မ ျဖစ္ေနလို႔ပါဘုရား။

ဒါေပမယ့္ဘုရား သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔အား ထမင္း၊ အေဖ်ာ္စသည့္ျဖင့္ေတာ့ လွဴလာခဲ့ဟန္တူပါတယ္ဘုရား၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ တပည့္ေတာ္မက ဒီဘ၀မွာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ပါတယ္ဘုရား၊ ပစၥည္းဥစၥာေပါပါတယ္ဘုရား၊ အသုံးအေဆာင္ေတြလဲေပါပါတယ္ဘုရား။ ေနာက္တစ္ခုကေလးဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မက ေရွးဘ၀ကတုန္းက ျငဴစူစိတ္(ကုိယ့္ထက္သာ မနာလုိစိတ္) ကင္းခဲ့ဟန္တူပါတယ္ဘုရား။ ယခုဘ၀မွာ တပည့္ေတာ္မ တန္ခုိးအရွိန္ အ၀ါၾကီးမား ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္မက ဒီနန္းေတာ္အတြင္းမွာ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကုိ အုပ္စုိးၾကီးမူးေနရပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဘုရား တပည့္ေတာ္မေလး ဒီေန႔က စလို႔ ေဒါသမၾကီးသူ၊ စိတ္ပင္ပန္းမူ မမ်ားသူ ျဖစ္ပါေတာ့မယ္၊ အမ်ားၾကီးအေျပာခံရေပမဲ့ စိတ္မခုေတာ့ပါ၊ စိတ္မဆုိးေတာ့ပါ၊ စိတ္မျမန္ေတာ့ပါ၊ ရန္ျငိဳးမထားေတာ့ပါ၊ သိသိသာသာအမ်က္ထြက္မူ၊ ေဒါသျဖစ္မူ၊ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မူကုိလဲ မျပဳေတာ့ပါဘုရား၊ ရဟန္း၊ သူေတာ္ေကာင္း တုိ့အား ထမင္း၊ အေဖ်ာ္စသည့္လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ားကုိ ေပးလွဴပါမယ္ဘုရား၊ ျငဴစူစိတ္ ကင္းသူျဖစ္ပါေတာ့မယ္ ဟု ျမတ္စြာဘုရားအား ေလ်ာက္ထား၀န္ခံလုိက္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူတဲ့ တရားေတာ္ ကုိလဲ ခ်ီးက်ဴး၊ သရဏဂုံလည္းတည္ေဆာက္ျပီး ဥပါသိကာမအျဖစ္ကုိ ခံယူသြားပါေတာ့တယ္။

ကဲ..စာဖတ္သူေရ..(အထူးအားျဖင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား) ကုိယ့္ကုိကုိ ေမးခြန္းထုတ္ ၾကည့္လုိက္ပါ။ ဘယ္လိုထုတ္မလဲဆုိေတာ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ကုိ ေကာက္ကုိင္လိုက္ပါ။ မိမိရဲ့မ်က္နာကုိ ေသခ်ာၾကည့္ေမးလိုက္။ ငါရုပ္လည္းဆုိး ဆင္းလည္းဆင္းရဲ သလား၊ ရုပ္ဆုိးျပီး ခ်မ္းသာသလား၊ ရုပ္ေခ်ာျပီးဆင္းရဲသလား၊ ရုပ္လည္းေခ်ာ ခ်မ္းလည္းခ်မ္းသာသလား လုိ႔ ေမးလိုက္ပါ။ အေျဖေတာ့ထြက္လာမွာပါ။ ဘယ္သူက ဘာေတြေျပာေနေျပာေန မိမိရဲ႔ အားနည္းခ်က္ (သုိ့မဟုတ္)မိမိမွာ မျပည့္စုံမူေတြကေတာ့ မိမိသာအသိဆုံးပါ။ မလႅိကာမိဖုရားကေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶ ေရွ႔တည့္တည့္မွာ ၀န္ခံသြားတယ္။ သူ႔မွာလုိအပ္ေနတဲ့အားနည္းခ်က္ေတြကုိ၊ ေနာက္ေနာင္ကုိလည္း ေဒါသမၾကီးေအာင္ေစာင့္ထိန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိေပါ့။ တစ္ျခားသူမသိရင္ေတာင္ မိမိရဲ့အားနည္းခ်က္ကေတာ့ မိမိစိတ္ထဲမွာ အျမဲလိုလို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနတတ္ပါတယ္။

မိမိရဲ့အားနည္းခ်က္ကုိ သိလိုက္ျပီဆုိတာနဲ႔ ဘုရားခန္းထဲသြားပါ၊ ေဘးကလူေတြ ရွိေနေသးရင္ ၀န္မခံပါနဲ႔ဦး၊ တစ္ေယာက္ထဲအဆင္ေျပျပီဆုိမွ မလႅိကာမိဖုရား ဘုရားရွင္ရဲ႔ေရွ့တည့္တည့္မွာ ၀န္ခံေလ်ာက္ထားသလို ၀န္ခံလုိက္ပါ။ မလႅိကာ မိဖုရားလိုပဲ က်င့္သြားလုိက္ပါ၊ ဒါဆုိရင္ သင့္က အလြန္ဆုံး ရုပ္ဆုိးဒီတစ္ဘ၀ပါ၊ ဆင္းရဲလဲ ဒီတဘ၀ပါ။ ေျပာေနရင္ၾကာတယ္ ဘုရားခန္းထဲ၀င္ျပီး လုပ္ၾကည့္ လုိက္ပါ၊ ျပဳျပင္လုိက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ဘ၀ကအေနလွျပီးအေသျမတ္သြားမွာပါ..။ စာဖတ္သူအားလုံး ဒိစာေလးကိုဖတ္ျပီးအသိဥာဏ္ေလးေတြရရွိၾကပါေစ..။ ရသည့္အေလ်ာက္က်င့္နုိင္ၾကပါေစ..။ က်င့္သည္အေလ်ာက္ မဂ္ဖုိလ္၏အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြျဖစ္ပါေစဟုဆႏၵျပဳလုိက္ပါတယ္..။

လျပည့္၀န္း(သာစည္)

ဘ၀အေရးစိတ္ေအးရဖုိ႔ ဓမၼ အသိရွိလ်က္ ေနၾကစုိ႔။
က်မ္းကုိး။ ။အဂၤုတၱိဳပါဠိေတာ္၊မဟာ၀ဂ္၊ မလႅိကာေဒ၀ီသုတ္။
ဗုဒၶအလိုေတာ္က် က်င့္သုံးေနထုိင္နည္း၊ ဒုတိယတြဲ(အရွင္ကုမာရ)

ဓမၼလမ္းျပၾကယ္

ေရရဲ့အစြမ္းအံ့မခန္း၁) သင့္ဦးေႏွာက္၏ ၇၅ % အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းပါဝင္သည္...

၂) သင့္ကိုယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္....

၃) သင့္ေသြး ၈၃ % တြင္ပါဝင္သည္...

၄) သင့္ၾကြက္သားမ်ား၏ ၇၅ % တြင္ပါဝင္သည္...

၅) သင့္အ႐ိုး၏ ၂၂ % အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းထားသည္...

၆) အစားအစာမွ စြမ္းအင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ကူညီသည္...

၇) အညစ္အေၾကးႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္မ်ား ဖယ္ရွားေပးသည္...

၈) အာဟာရမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္မွ စုပ္ယူႏုိင္ရန္ ကူညီေပးသည္...

၉) အသက္ရွဴရန္အတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို စုိစြတ္ေစသည္...

၁၀) အ႐ုိးအဆစ္မ်ားအတြက္ အခုအခံအကာအကြယ္ျဖစ္ေစသည္...

၁၁) အာဟာရႏွင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်ားကို သင့္ဆဲလ္မ်ားထံ ကူညီသယ္ေဆာင္ေပးသည္...

၁၂) အလုပ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားေစသည္...

၁၃) ေခါင္းကိုက္ျခင္းအတြက္ သဘာဝကုထံုးျဖစ္သည္...

၁၄) ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ေျပေပ်ာက္ေစၿပီး စိတ္အာ႐ံုဝင္စားမႈျမင့္မားေစသည္...

၁၅) ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္...

၁၆) ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္တုိးျမင့္ေစသည္...

၁၇) သင့္ကို ႏုပ်ိဳက်န္းမာေစရန္ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္...

----------------------------------------------------------------
Source: Crazy Facts

ႏႈိင္းရင့္ေႏြ

ျမန္မာလူငယ္တစ္ဦး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၅ဝဝ ဖားေအာက္ေတာရသို႔ အၿပီးအျပတ္လွဴဒါန္း"


၁၇ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ဦး ရရွိမည့္အေမြမ်ားထဲမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၅ဝဝ ဖားေအာက္ေတာရသို႔ အၿပီးအျပတ္လွဴဒါန္း"

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆

        မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္လူငယ္တစ္ဦးက ၎ရရွိမည့္အေမြမ်ားထဲမွ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၉၅ဝဝ ကို ျပင္ဦးလြင္ရွိဖားေအာက္ေတာရသို႔ လွဴဒါန္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ဖ်ာ ဒိုးေက်းရြာရွိ ဖားေအာက္ေတာရ ဗုဒၶတကၠသိုလ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ ရန္ကုန္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနအိမ္ႏွင့္ေျမအပါအဝင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အားလံုးကာလတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း
၉ဝဝဝ၊ မႏၲေလးျပည္ႀကီးတံခြန္ ပြဲ႐ံုတန္း အေဆာင္ ၂ အခန္း ၃၊ ၂ ထပ္တုိက္ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ သိန္း ၅ဝဝ ခန္႔တို႔ကိုအၿပီးအျပတ္ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

လွဴဒါန္းခဲ့သူ မန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေပါက္စီလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၏ သား ေမာင္ဘုန္းရွင္က ''သံဃာေတာ္ေတြကို ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တယ္။ ဖားေအာက္ေတာရ အဓြန္႔ရွည္ၿပီး သာသနာဆက္လက္ ျပန္႔ပြားေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ရွိတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎က ယေန႔လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသာက္စား ေပ်ာ္ပါး ေနမႈမ်ား သည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကမႈ မ်ားရွိေနၾကရာ ယခု အလွဴဒါနမွာ မွန္ကန္သည့္ ဘက္ကို ရပ္တည္ျပ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆက္ေျပာသည္။

မန္းၿမိဳ႕ေတာ္ေပါက္စီ ပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ျမင့္က ၎၏သားမွာ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္သျဖင့္ ရွာေဖြထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာတို႔မွာ ၎ကြယ္လြန္လွ်င္ ေမာင္ဘုန္းရွင္

တစ္ဦးတည္းခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သား၏သေဘာဆႏၵအရ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ဦးျမင့္ေအာင္၏ လွဴဒါန္းမႈကို ဖားေအာက္ေတာရမွ ဆရာေတာ္ ကိုယ္တုိင္လက္ခံရယူၿပီး မန္းၿမိဳ႕ ေတာ္ ေပါက္စီက ပေဒသာပင္စိုက္ ထူလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာ သည္။

အဆုိပါ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့သည့္ ေမာင္ဘုန္းရွင္မွာ လက္ရွိတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဆင့္ျမင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒီ ပလိုမာကို တက္ေရာက္ေနသူ ျဖစ္သည္။

PN-051

Popular Myanmar News Journal

“ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ဘာသာေသြးရွိဖုိ႔ ” 
       “ ငယ္ငယ္ကတည္းက သိထားတဲ့အသိဆိုတာကႀကီးတဲ့အထိ စြဲၿမဲတာ မ်ားတယ္ေလ။ ငယ္ငယ္
ကတည္းက ဒါလုပ္ရင္ ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္၊ဒါလုပ္ရင္ အကုသိုလ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို စြဲစြဲ
ၿမဲၿမဲေလးနားလည္သေဘာေပါက္ထားရင္ အေျခခံျဖစ္တဲ့ေၾကာက္စိတ္ ခိုင္မာသြားတယ္။ ေၾကာက္စိတ္
ဆိုတာ ေၾကာက္ သင့္ေၾကာက္ထုိက္တဲ့အရာကိုေၾကာက္တဲ့စိတ္၊ ဟီရိ ၾသတၱပၸကို ေျပာတာပါ။

           ဟီရိၾသတၱပၸ အရွက္အေၾကာက္တရားဆိုတာမလုပ္သင့္မလုပ္ထိုက္တာကို လုပ္ရမွာရွက္ေၾကာက္
တဲ့စိတ္၊ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို မလုပ္မိမွာရွက္ေၾကာက္တဲ့စိတ္ပါပဲ။ ဒီစိတ္က ရိွကိုရိွဖို႔
လိုတာကိုး။ ငယ္စဥ္ကတည္းကိုက ဘာသာေရးအဆံုးအမနဲ႔ႀကီးျပင္းလာရင္ ဒီစိတ္ပိုအားေကာင္းတာေပါ့။

            ကေလးဘ၀မွာေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ဒါလုပ္ရင္ငရဲႀကီးတတ္တယ္ လို႔ ေျပာေလ့ရိွတယ္။ ဒါလုပ္ရင္ေတာ့ကုသိုလ္ရမယ္၊ နတ္ျပည္ေရာက္မယ္ လို႔ ေျပာတတ္ၾကတာကိုး။ အဲဒီအေျခခံအခ်က္ေလးက သာမန္ဆိုရင္နိမ့္တယ္လို႔ထင္ရေပမယ့္ အရမ္းအေရးႀကီးတာေလ။ကုသိုလ္အလုပ္ေတြ လုပ္ျဖစ္ဖို႔၊ အကုသိုလ္အလုပ္ေတြေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔အတြက္ အဲဒီအေျခခံ စိတ္ဓာတ္ေလးကလည္းအရမ္းအေရးႀကီးတယ္။

         ကေလးဘ၀မွာေတာ့ ဒါလုပ္ရင္ ငရဲႀကီးမယ္ဆိုရင္ငရဲေၾကာက္တဲ့စိတ္နဲ႔ကို မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။
တခ်ဳိ႕က ငရဲႀကီးမွာ စိုးရိမ္တဲ့စိတ္နဲ႔ဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာမူလတန္းအဆင့္ပဲ ရိွေသးတယ္၊ အဆင့္နိမ့္တယ္ဆို
ၿပီးေတာ့ ဒါကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာထား ၿပီးေျပာတာရိွတယ္။ အမွန္ကေတာ့ အဲလိုမေျပာသင့္ဘူး။

              တကယ္ေတာ့ ငရဲက်မွာေၾကာက္တဲ့စိတ္၊ အပါယ္ေလးဘုံက်မွာေၾကာက္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ အကုသိုလ္မလုပ္လည္းဘဲဒါကေကာင္းတာပဲ။ ခ်ီးမြမ္းထိုက္တာပဲ။ ဘာအေၾကာင္း
ေၾကာင့္ပဲ အကုသိုလ္အလုပ္ကိုေရွာင္ေရွာင္၊ ခ်ီးမြမ္းရမွာပဲေလ။ စကားအျဖစ္သာ ငရဲေၾကာက္တယ္လို႔ေျပာေပမယ့္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ မေကာင္းမႈမလုပ္ျဖစ္တာကအဓိကပဲ။

          အသက္ႀကီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ငရဲက်မွာေၾကာက္လို႔ဆိုတဲ့ စိတ္ကအဓိကမဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ သူသိတဲ့ဗဟုသုတနဲ႔ သူ႕အသိဥာဏ္ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ငရဲက်မွာေၾကာက္လို႔ရယ္လို႔မဟုတ္ဘဲနဲ႔ မလုပ္ခ်င္လို႔ကို မလုပ္တာမ်ဳိးျဖစ္သြားမယ္။ တစ္ဖက္သားကို ကုိယ္ခ်င္းစာလို႔၊ သနား
ညွာတာလို႔ကို မလုပ္တာျဖစ္သြားမယ္။ ဒီစိတ္ထားေတြကေတာ့ အရည္အေသြးအမ်ားႀကီးျမင့္မားသြားတာေပါ့ေလ။ကေလးဘ၀မွာကေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစာတာကို နားလည္ခ်င္မွနားလည္မွာေလ။

                        ကုသိုလ္ဆိုလည္းဒါလုပ္ရင္နတ္ျပည္ေရာက္မယ္၊နတ္သားေလးျဖစ္မယ္၊နတ္သမီးေလးျဖစ္မယ္ နဲ႔ေျပာေတာ့ကေလးက ကုသိုလ္လုပ္ခ်င္သြားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ညာေၾကာင့္ဆိုတာထက္ ကုသိုလ္လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ကေလးစြဲသြားဖို႔က အေရးႀကီးတာပဲ။ ႀကီးလာတဲ့အခါက်ေတာ့
နတ္ျပည္ေရာက္ ခ်င္လို႔ မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ တစ္ဖက္သားေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာရေစခ်င္လို႔ လုပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္သြားမယ္။တစ္ဖက္သားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးခ်င္လို႔
လုပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္သြားမယ္။ ေနာင္သံသရာက လြတ္ေျမာက္ခ်င္လို႔ လုပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္သြားမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြျမင့္မားလာမွာေပါ့။

           ကေလးဘ၀ကတည္းက ကုသိုလ္အလုပ္ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ျဖစ္ေအာင္၊ အကုသိုလ္အလုပ္ မလုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ျဖစ္ေအာင္ သြန္သင္ေပးႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကေလးရဲ႕စိတ္ထဲမွာ စြဲသြားလို႔ သူ႕အတြက္အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရိွတာေပါ့။

- အရွင္ဆႏၵာဓိက ( ေရႊပါရမီေတာရ )

( ဆရာေတာ္ဘုရားအား Eternal Light Magazineမွေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားခ်က္အား ဓမၼမိတ္ေဆြတုိ႔အက်ဳိးငွာျဖန္႔ေ၀လွဴဒါန္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ )
Young Buddhist's Association 

ရယ္လည္းရယ္၍ ငိုလည္းငုိသူ


"မေကာင္းမႈ ျပဳသူသည္ ေကာင္းကင္၌ တည္ေနေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သမုဒၵရာအလယ္၌ တည္ေနေသာ္ လည္းေကာင္း ေတာင္ေခါင္းသို႔၀င္၍ တည္ေနေသာ္လည္းေကာင္း မေကာင္းမႈမွ မလြတ္နုိင္။"

         တစ္ခါတုန္းက ဗာရာသီျမိဳ႔ေတာ္ၾကီးမွာ ဒိသာပါေမာကၡ ဆရာၾကီး တစ္ေယာက္ သည္ ဆိတ္တစ္ေကာင္ကုိ သတ္၍ မတကဘတ္ေပးလွဴရန္ စီစဥ္ပါတယ္။ တပည့္မ်ားကုိ ေခၚေစျပီး ယင္းဆိတ္ကုိ သန္႔ရွင္းေစရန္ ျမစ္ကမ္းဆိပ္သုိ႔ ေရခ်ိဳး ေပးရန္ ေစလႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ေရခ်ိဳးျပီးလုိ႔ ဆိပ္ကမ္း၌ ခဏတျဖဳတ္ ခ်ည္ေနွာင္ထားစဥ္ ဆိတ္က ရယ္လည္းရယ္၍ ငုိလည္းငုိပါတယ္။

       ဒီဆိတ္ဘာမ်ား ျဖစ္တာလဲဆုိျပီ ၀ုိင္းေမးၾကရာ- ဆိတ္က ဒီကိစၥကုိ သင္တုိ႔ရဲ႔ ဆရာထံေမွာက္ ေရာက္မွ ေမးပါဟု ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဆရာထံေမွာက္ ေရာက္ေတာ့ ဆိတ္ရဲ့ ထူးစမ္းဖြယ္ ျဖစ္ရပ္အစုံကုိ ေျပာျပပါတယ္။

 
            ဒါနဲ့ ဒိသာ ပါေမကၡာဆရာၾကီးက- အသင္ဆိတ္၊ ဘာေၾကာင့္ ရယ္လည္းရယ္၍ ငုိလည္း ငုိရပါသလဲလုိ႔ ေမးလိုက္ပါတယ္။ ဆိတ္က မိမိရဲ႔ ေရွးဘ၀ ျဖစ္စဥ္ မ်ားကုိ ဇာတိႆရ ဥာဏ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့ကာ- ဆရာၾကီး၊ ငါကလည္း ေရွးဘ၀က သင္ကဲ့သုိ႔ပင္ ဆိတ္တစ္ေကာင္ကုိ သတ္ျပီး မတကဘတ္ လွဴခဲ့ဖူး ပါတယ္။ အဲဒီ အကုသုိလ္ေၾကာင့္ ငါက ေလးရာ ကုိးဆယ့္ကုိး(၄၉၉)ဘ၀လုံး ေခါင္းျဖတ္ ခံလာခဲ့ရျပီးျပီး၊ ဒီဘ၀သည္ကား ငါ့အတြက္ ေနာက္ဆုံး ငါးရာေျမာက္ ဘ၀ျဖစ္တယ္၊ ယေန႔ ထုိ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ ေတာ့မည္ ျဖစ္၍ ရယ္တာပါ၊

ဆရာၾကီးက ငါ့ကုိသတ္၍ ငါကဲ့သုိ႔ပင္ ဘ၀ငါးရာပတ္လုံး ၀ဋ္ဆင္းရဲသုိ႔ ေရာက္ရ ေတာ့မည္ကုိ ေတြးျမင္၍ ဆရာကုိ သနားမိေသာေၾကာင့္ ငုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္ လုိ႔ အေၾကာင္းစုံကုိ ေျပာျပလုိက္ပါတယ္။

           ထိုအခါ ဆရာၾကီးက- အသင္ဆိတ္၊ မေၾကာက္ပါလင့္၊ မေၾကာက္ပါလင့္၊ သင့္ကုိ ငါမသတ္ေတာ့ ပါဘူးဟု ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာၾကီး မသတ္လည္း ယေန႔ ငါကေသျခင္းမွ မလြတ္နုိင္ပါဘူး ဟုဆိတ္က ျပန္ေျပာပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆိတ္ကုိ လႊတ္ေပးလုိက္ရာ ဆိတ္သည္ ေက်ာက္ဖ်ာၾကီးေပၚမွ ကပ္၍ ေပါက္ေနေသာ သစ္ရြက္မ်ားကုိ စားေနခ်ိန္ ရုတ္တရက္ ပစ္ခ်လိုက္ေသာ မုိးၾကိဳးသည္ ေက်ာက္ဖ်ာၾကီးကုိ လာထိရာမွ ေက်ာက္လႊာ တစ္ခုသည္ အရွိန္ျဖင့္ ကြာထြက္ျပီး ဆိတ္ရဲ့လည္ပင္းကုိ ထိမိကာ လည္ပင္း ျပတ္ထြက္ သြားပါ ေတာ့တယ္။ ထုိျဖစ္ရပ္ကုိ လူမ်ားသည္ တစ္စုတစ္ေ၀းၾကီး လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကပါတယ္။

        ထိုအခ်ိန္က ဘုရားေလာင္းသည္ ထုိအရပ္၌ သစ္ပင္ေစာင့္ ရုကၡစုိးျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားေလာင္းက သူတစ္ပါး အသက္သတ္ျခင္း၏ အျပစ္မ်ားကုိ ေဟာၾကား ပါတယ္။ လူအမ်ားစုကလည္း ထုိတရားကုိ နာၾကားၾကရ၍ သူတစ္ပါး အသက္ သတ္ျခင္းမွ သက္ဆုံးတုိင္း ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေလေတာ့ သတည္း။

        အထက္ပါ ဇာတ္လမ္းေလးကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ မိမိက ကုသုိလ္ ေကာင္းမူ ျပဳလုပ္ၾကသည့္ အခါ မေကာင္းမႈ အကုသုိလ္အျပစ္မ်ား မျခံရံဘဲ အသိဥာဏ္ဦးေဆာင္သည့္ အထက္တန္းစား ကုသုိလ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဆင္ျခင္ သတိထားျပီး ျပဳလုပ္ တတ္ၾကေစရန္ အထူးသတိေပး ဆုံးမလမ္ညြန္ထားသည့္ ဇာတ္ေတာ္ေလးလို႔ ေျပာရင္လည္း မမွားနုိင္ပါဘူး။

            စာေရးသူအထင္ေတာ့- ကုသုိလ္တစ္ပဲ ငရဲ တစ္ပိႆာဆုိတဲ့ စကားပုံကလည္း ဒီဇာတ္ေတာ္ေလးမွ ဆင္းသက္လာတာ ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု စဥ္းစားမိတာ ကေတာ့- ေလာကလူသားေတြ ေျပာေျပာေနတဲ့ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိသတ္ေသရင္ အဖန္ငါးရာ ငါးကမၻာ ခံၾကရတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္၊ တကယ္တမ္းေတာ့ ဒီဇာတ္ေတာ္ေလးကုိ ေထာက္ဆ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မိမိက သူတစ္ပါး အသက္ကုိ သတ္လည္း အဖန္ငါးရာ ငါးကမၻာခံရမွာ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ သေဘာ ေပါက္သင့္ ပါတယ္။

    ဒီလုိဆုိရင္ မိမိက ဘာပဲလွဴလွဴ သူတစ္ပါး အသက္ကုိ မသတ္ဘဲ လွဴဖုိ႔ အေရးၾကီး ပါတယ္။ မိမိကုိယ္တုိင္းလည္း သူတစ္ပါး အသက္ကုိ မသတ္ဖုိ႔ ဒီဇာတ္ေတာ္ေလးက လမ္းညြန္ျပေနပါတယ္။

       ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ ကေတာ့- ပုရိမာ ပုရိမာ ကုသလာ ဓမၼာ ပစၧိမာနံ ပစၧိမာနံ အကုသလာနံ ဓမၼာနံ ေကသဥၥိ ဥပနိႆယ ပစၥေယန ပစၥေယာ တဲ့။ အဓိပၸါယ္က ကုသုိလ္ေကာင္းမူျပဳလုပ္ရာ၌ သူတစ္ပါး အသက္ကုိသတ္ျခင္း၊ အသိဥာဏ္မပါဘဲ သူမ်ားေတြျပဳလုပ္လုိ့၊ သူတစ္ပါးတုိ႔ အကဲ့ရဲ႔ခံရမည္စုိးလုိ႔၊ ကုသုိလ္မူကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းစေသာ အကုသုိလ္ အမူတုိ႔ ျခံရံျပီးျပဳလုပ္ခဲ့မည္ ဆုိလွ်င္ ကုသုိလ္ကံ နည္းနည္းေလးကုိပင္ အကုသုိလ္ကံ အမ်ားၾကီးက ျခံရံေနျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ေနာက္ေနာင္မွာ ေပးပါလိမ့္မယ္ဟု ဆုိလုိပါတယ္။

        ကဲ စာဖတ္သူေရ… ပတ္၀န္းက်င္ အျမင္မွာ မိမိလွဴေသာ အလွဴသည္ အသားငါး မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိဘ၀ အတြက္ကေတာ့ အျမင့္ျမတ္ဆုံး အလွဴၾကီးကုိ လွဴေနရတာပါ။ မိမိဘ၀ အထက္ ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔တာကလည္း မိမိပါပဲ၊ မိမိဘ၀ ေအာက္ေရာက္ သြားေအာင္ လုပ္တာလဲ မိမိပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ အလွဴတစ္ခုမ်ား လုပ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္ျဖင့္- ျမတ္ဗုဒၶနည္းလမ္း အတုိင္းေလး လုပ္သြားတတ္ဖုိ႔ ပါပဲ။

         ကုသုိလ္ေကာင္းမူတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၾကရာ၌ ကုသုိလ္တစ္ပဲ ငရဲတစ္ပိႆာ အျဖစ္မ်ိဳး မေရာက္ေအာင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တုိင္း သတိၾကီးစြာ ထားသင့္ ၾကပါတယ္.. ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေလးကုိ သတိေပးရင္ ဒီေဆာင္းပါးေလးကုိ အဆုံးသတ္ လုိက္ရပါတယ္။

လျပည့္၀န္း (သာစည္)

ဘ၀အေရးစိတ္ေအးရဖုိ႔ ဓမၼအသိရွိလွ်က္ ေနၾကစုိ႔။
က်မ္းကုိး။ ။မတကဘတၱဇာတ္

ဓမၼလမ္းျပၾကယ္
 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=545325415498331&set=a.452811328083074.110728.452793661418174&type=1&theater

မနစ္ျမဳပ္ႏုိင္သည့္ "Titanic II" သေဘၤာကုိ မၾကာမီ တည္ေဆာက္မည္
ကန္ဘာရာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

ၾသစေၾတးလ် ဘီလ်ံနာ သူေဌးႀကီး Clibe Palmer သည္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ကမၻာေက်ာ္ တုိက္တန္းနစ္ သေဘၤာ ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ တေထရာတည္း တူေသာ မနစ္ျမဳပ္ႏုိင္သည့္ "Titanic II" သေဘၤာ ကုိ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ "Titanic II" သေဘၤာကုိ

မူလ သေဘၤာ တည္ေဆာက္ ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အတူ ေလေအးေပးစက္၊ အင္တာနက္ႏွင့္ အျခား ေသာ အစီအစဥ္ မ်ားကုိလည္း ထပ္မံ အသံုးျပဳ၍ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းသေဘၤာ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသး စိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိလည္း Palmer က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎သေဘၤာ သည္ မူလ တုိက္တန္းနစ္ ေရေၾကာင္း ေျမပံုအတုိင္း အဂၤလန္ ႏုိင္ငံ ေဆာက္သမ္ပတန္ၿမိဳ႕မွ အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေရေၾကာင္း ခရီးရွည္ ထြက္ခြာမည္ ျဖစ္သည္။ မူလ တုိက္တန္းနစ္ သေဘၤာသည္ ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၅ ရက္က နယူးေ ယာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ ခရီးရွည္ ထြက္ခြာရာတြင္ ေရခဲေတာင္ႏွင့္ တုိက္မိၿပီး နစ္ျမဳပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု "Titanic II" သေဘၤာ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ "Titanic " ႐ုပ္ရွင္ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သလုိ ဇိမ္ခံ သေဘၤာျဖင့္ အေပ်ာ္ ခရီးရွည္ ထြက္လုိသူ ခရီးသည္ မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Palmer က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

http://bit.ly/Y5DrZf

ဗဟုသုတ ကမၻာ - သင္းေခြခ်ပ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ


        သင္းေခြခ်ပ္ (Pangolin) သည္ အေၾကးခြံပါေသာ သတၱဝါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ကို မာေက်ာေသာ အေၾကးခြံ မ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားသည္။ ထိုအေၾကးခြံမ်ားသည္ တခုနွင့္တခု ထိစပ္ေနၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို အျခားျပင္ပ အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္နိုင္ရန္ သံခ်ပ္ကာ ဝတ္စုံ သဖြယ္ ဖန္တီးေပး ထားသည္။ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကံဳလာေသာအခါ သင္းေခြခ်ပ္ မ်ားသည္ ေဘာလုံးသဖြယ္ ကိုယ္ကို လုံးလိုက္ျခင္း အားျဖင့္ မာေက်ာေသာ အလုံးႀကီး ျဖစ္သြားသည္။

         သင္းေခြခ်ပ္တို႕သည္ ဤနည္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားသည္ သစ္ပင္တက္ တတ္ေသာ္လည္း အမ်ား စုမွာ မတက္ တတ္ၾကေပ။ သင္းေခြခ်ပ္သည္ ႏႈတ္သီးရွည္၍ ပုရြက္ဆိတ္ စားေကာင္ (Anteater)ႏွင့္ သ႑ာန္တူသည္။ ပုရြက္ဆိတ္ စားေကာင္ (Anteater)သည္ အေၾကးခြံမပါပဲ အေမႊးမ်ားသာ ပါရွိသည္။

          သင္းေခြခ်ပ္သည္ အေမရိကတိုက္တြင္ ေတြ႕ရေသာ ေမ်ာက္ပ်င္း၊ ပုရြက္ စားေကာင္၊ အာမာဒီလိုေကာင္ တို႕ႏွင့္ အတူ ေဖာ္လီဒိုးတားမ်ိဳးဝင္ သြား မရွိသည့္ ႏို႕တိုက္သတၱဝါခ်င္း တူေသာ္လည္း မ်ိဳးရင္းကားမတူေခ်။ သင္းေခြခ်ပ္ သည္ မင္နီဒီးမ်ိဳးရင္းတြင္ ပါဝင္၍ ပါဏေဗဒ အလိုအရ ေမနစ္ကရပ္စီ ေကာ္ေဒးတား ဟုေခၚသည္။ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အိႏၵိယ ကၽြန္းစုနွင့္ အာဖရိကတိုက္ရွိ ဆာဟာရသဲကႏၱာရ ေတာင္ပိုင္းေဒသ မ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။ သင္းေခြခ်ပ္သည္ ဦးေခါင္းမွ ကိုယ္ထည္ အထိ အၿမီးမပါဘဲ ႏွစ္ေပမွ ႏွစ္ေပခြဲအထိ ရွည္၍ အၿမီး သပ္သပ္သည္ တစ္ေပခြဲ ရွည္သည္။

      သင္းေခြခ်ပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာတြင္ အခ်ိုဳ႕အမ်ိဳးတြင္ အၿမီးသည္ ကိုယ္ထည္ တစ္ခုလုံးထက္ တို၍ အခ်ိဳ႕အမ်ိဴးတြင္ ႏွစ္ဆမ်ွ ရွည္သည္လည္း ရွိတတ္သည္။ သင္းေခြခ်ပ္၏ ဝမ္းပိုက္ပိုင္းမွ တစ္ပါး အျခား ကိုယ္ထည္ တစ္ခုလုံးသည္ အိမ္ အမိုးတြင္ အုတ္ႂကြပ္ျပားမ်ား မိုးထားဘိသကဲ့သို႕ မာေက်ာေသာ အေၾကးခြံ ႀကီးမ်ားျဖင့္ တစ္ခုနွင့္တစ္ခု အနားခ်င္းထပ္ကာ ဖုံးအုပ္လ်က္ ရွိေနေလသည္။ အေရာင္မွာ အညိုရင့္ေရာင္ ျဖစ္သည္။ ႏွာတံရွည္၍ ခၽြန္သည္။ အျပင္သို႔ ထုတ္ႏိုင္ေသာ ရွည္၍ ေစးကပ္သည့္ လ်ွာလည္း ရွိသည္။ ေျခလက္တိုသည္။ သင္းေခြခ်ပ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ ခုခံကာကြယ္သည့္ အခါ တစ္ကိုယ္လုံးကို ေဘာလုံးကဲ့သို႔ လုံးေနေအာင္ ေကြးလိုက္ရာ ေတာ္ရုံအားျဖင့္ ျပန္၍ မဆန္႔နိုင္ေခ်။ အေၾကးခြံမ်ားသည္ အကာအကြယ္ လက္နက္သဖြယ္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ႏိုင္ ေလသည္။ ဝမ္းဗိုက္ပိုင္းတြင္ အေမြးၾကမ္းမ်ား က်ိဳးတိုးက်ဲတဲေပါက္၍ အေၾကးခြံမ်ား ၾကားတြင္လည္း အနည္းငယ္စီ ရွိၾကသည္။

         သင္းေခြခ်ပ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျမတြင္းေအာင္း၍ ေနၾကၿပီးလွ်င္
ျခႏွင့္ ပုရြက္ဆိတ္ ေတာင္ပို႔မ်ားကို တူးကာ ျခ၊ ပုရြက္ဆိတ္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဥမ်ားကိုသာ အဓိကထား၍ စားေသာက္ ၾကသည္။ ဤသို႔ေတာင္ပို႔မ်ားကို တူးနိုင္ရန္ ရွည္၍ အနည္းငယ္ ေကာက္ေနေသာ လက္သည္း ေျခသည္းမ်ား ရွိသည္။ ေျမတူးရာ၌ ေရွ႕လက္နွင့္ တူးေသာေၾကာင့္ ေရွ႕လက္သည္း မ်ားသည္ ေနာက္ ေျခသည္းမ်ားထက္ ရွည္သည္။

           ျခေတာင္ပို႔တစ္ခုကို ေတြ႕သည့္အခါ ေရွ႕လက္ရွိ သန္မာေသာ လက္သည္း မ်ားနွင့္ ၿပိဳေအာင္ၿဖိဳၿပီးလွ်င္ ျခအုံရွိရာ တြင္းထဲသို႔ ၎၏ ခၽြန္ေနေသာ ႏွာတံကို ထိုးသြင္း၍ ေစးကပ္လ်က္ရွိေသာ လ်ွာရွည္ျဖင့္ လ်က္ကာလ်က္ကာ ျခမ်ားကို မ်ိဳသြင္း ေလသည္။ လမ္းေလွ်ာက္သည့္အခါ သင္းေခြခ်ပ္သည္ ခါးကို အနည္းငယ္ ကုန္းထားၿပီးလွ်င္ အၿမီးကို ေထာင္ထား တတ္သည္။ ေနာက္ေျခ မ်ားျဖင့္ မတ္တပ္ရပ္၍ အဘက္ဘက္သို႔ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ သင္းေခြခ်ပ္သည္ ေျမႀကီးေပၚ၌ က်က္စားေလ့ ရွိေသာ္လည္း သစ္ပင္ေပၚသို႔လည္း အလြယ္တကူ တက္နိုင္သည္။ သစ္ပင္ေပၚ၌လည္း ပုရြက္ဆိတ္မ်ားကိုလိုက္လံစားသည္။ သစ္ပင္တက္ရာ၌ ဝက္ဝံကဲ့သို႔ ေရွ႕လက္သည္းမ်ားနွင့္ ကုပ္တြယ္၍ ဖက္တက္ သည့္ အျပင္ အၿမီးျဖင့္လည္း သစ္ကိုင္းတြင္ လိမ္ထားေသးသည္။ 
 
         သင္းေခြ ခ်ပ္၏ မ်က္စိမ်ားသည္ ငယ္၍ နားရြက္မွာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သျဖင့္ ျမင္မသန္ သည့္ အျပင္ ေကာင္းေကာင္းလည္း မၾကားေခ်။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ တိုင္းျပည္ မ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားသည္ ညဥ့္အခါမွသာ တြင္းမွထြက္၍ သြားလာ က်က္စား တတ္ေသာေၾကာင့္ ေန႔တြင္ ေတြ႕ရခဲသည္။ ေန႔အခ်ိန္၌ကား ေျမတြင္းထဲ၌ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာက္တုံး ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ၾကားတြင္ ျဖစ္ေစ ေကြး၍ ေနတတ္ၾကသည္။ အိပ္သည့္အခါ ေခါင္းကို လုံးေနေအာင္ ေကြးထားသည့္ ေရွ႕ေျခနွင့္ အၿမီးၾကားတြင္ ထား၍ အိပ္သည္။

             ေမြးခါစ သင္းေခြခ်ပ္ ကေလးမ်ားသည္ အႀကီးျမန္၍ အေၾကးခြံ ကေလးမ်ားမွာ ေပ်ာ့ေနသည္။ ၁၈ လက္မခန္႔ ရွည္ေသာ သင္းေခြခ်ပ္ သားငယ္ကေလးသည္
အမိႏို႔ရည္ ကိုစို႔ရင္း ေလးလအတြင္း အေလးခ်ိန္ နွစ္ဆအထိ တိုးလာ ေလသည္။ မိခင္ သင္းေခြခ်ပ္သည္ သားကေလးအား အၿမီးေပၚတင္၍ သြားရာသို႔ သယ္ေဆာင္သြားေလ့ ရွိသည္။ သားငယ္ကလည္း မိခင္၏ အၿမီးတြင္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ထိုင္၍ လက္သည္းမ်ားျဖင့္ ကုပ္တြယ္ ထားသည္။ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ ထိတ္ထိတ္ လန္႔လန္႔ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ မိခင္သည္
လုံးေနေအာင္ ေကြးလိုက္ၿပီးလွ်င္ သားငယ္ကို ရင္ခြင္တြင္ထား၍ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ တတ္သည္။ သင္းေခြခ်ပ္ အသားသည္ အလြန္ေကာင္းသည္ ဆိုကာ အခ်ိဳ႕လူမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ၾကသည္။

Ref > my.wikipedia.org

ေလာကတြင္ မယားေကာင္း မယားျမတ္တုိ ့၏ အဂၤါအရည္အခ်င္းမ်ား၁။ အိပ္ယာေနရာ အစားအေသာက္တို႔ကို သန္႔ရွင္စင္ၾကယ္စြာ စားေသာက္ ေနထိုင္ေလ႔ရွိျခင္း..။

၂။ ေယာက်္ားတစ္ပါးသို႔ စိတ္နွစ္လံုးမကူးျခင္း..။

၃။ လင္ ရွာေဖြရေသာ ဥစၥာပစည္းတို႔ကို ေကာင္းမြန္လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းျခင္း..။

၄။ လင္ေနာက္မွ အိပ္ေလ့ရွိျခင္း..။

၅။ လင္၏ အလုပ္အၾကံ အစီအမံကို ခံယူ၍ ကူညီရျခင္း..။

၆။ လင္႔အာဏာကို မဖီဆန္ လင္၏အလိုသို႔လိုက္၍ ျပဳရျခင္း..။

၇။ လင္အား ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားကို ေျပာဆိုေလ့ရွိျခင္း..။

၈။ အပူအခ်မ္းတို႔ ေလ်ာ္စြာ လင္အား ဝတ္ဆင္ေပးရျခင္း..။

(သုေတသနသရုပ္ျပ အဘိဓာန္က်မ္း)

“ေလာကနီတိက်မ္း အလိုအရမူ”

၁။ စားေသာက္ေသာအခါတို႔၌ လည္းေကာင္း အဝတ္တန္ဆာ ျပဳျပင္ စီရင္ေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း အမိကဲ႔သို႔ နွစ္သက္ဖြယ္ျပဳျပင္ တတ္ျခင္း..။

၂။ လွ်ိဳ႕ဝွက္အပ္ေသာ မက်စ္မလ်စ္ေသာ အရာတို႔၌ နွမကဲ႔သို႔ ရွက္တတ္ျခင္း..။

၃။ အမႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း လင္အနီးအပါးသို႔ သြားေသာအခါ၌ လည္းေကာင္း ကၽြန္မကဲ႕သို႔ ရိုေသစြာ ျပဳမူသြားတတ္ျခင္း..။

၄။ ေဘးဒုကၡ ၾကံဳေတြ႔ေသာအခါ တိုင္ပင္ေဖာ္ရျခင္း..။

၅။ အိပ္ေသာအခါလင္ကို ေမြ႔ ေလွ်ာ္ေစတတ္ျခင္း..။

၆။ အေရာင္အဆင္း ျပဳုပင္ျခင္း၌ တင္႔တယ္စြာ ျပဳတတ္ျခင္း..။

၇။ အမ်က္ထြက္ရန္္ ရွိေသာအခါ အမ်က္ကို သည္းခံထိန္းသိမ္းထား တတ္ျခင္း..။

ဤမယားသည္ မယားေကာင္း မယားျမတ္ျဖစ္၍ ေသသည့္အခါ နတ္ျပည့္သို႔သြားရသည္…..။

ဗဟုသုတတိုးပြားႏိုင္ၾကပါေစ

ညီမေလးအတြက္ စကားလက္ေဆာင္(၈)

Like This Page · about an hour ago

ညီမေလးေရ...
ေလာဘ ဆိုတာကို ေသခ်ာေတြးႀကည့္ရင္ အဓိပၸါယ္နွစ္မ်ိဳး႐ိွတယ္။ တစ္ခုက အတၱေလာဘ။ ေနာက္တစ္ခုက ပရေလာဘ။

အတၱေလာဘသမားေတြ အမ်ားႀကီး႐ိွတယ္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ ျပီးေရာဆိုတဲ့ ေလာဘသမားေတြေပါ့။ သူ႕ေလာဘအတြက္ဆို လူဆိုလည္း သတ္တာပဲ။ သံဃာဆိုလည္း သတ္တာပဲ။
(မွတ္ခ်က္။ ။႐ွမ္းမင္း သိုအန္ဘြား ကိုပဲ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ သုတ စြယ္စံုက်မ္းတြင္ ႐ိွပါသည္။သံဃာ သတ္သည့္မင္း။)

႐ွင္ ေဒ၀ဒတ္နဲ႕ အဇာတသတ္မင္းပာာ အတၱေလာဘ သမားေတြေပါ့။ ေလာဘခ်င္း အတူတူ အတၱေလာဘသမားပာာ အကုသိုလ္ ပိုႀကီးတယ္။

ေလာဘက ရ႐ွိလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကို ဘယ္သူ႕ကိုမွ ေစတနာမ႐ိွဘူး။အဲ့ဒီလို အတၲေလာဘကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမြးျမဴမိပါေစနဲ႕။ ေမြးျမဴမိရင္ေတာ့ သံသရာမွာ လူျပန္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘူး။

ေနာက္တစ္ခုက ပရေလာဘ။ သူကက်ေတာ့ ေလာဘေတာ့႐ိွတယ္။ လိုခ်င္တယ္။ ရသေလာက္ လိုခ်င္တယ္။ ေငြရနိုင္မယ့္ေနရာဆို ဘယ္ေတာ့မွ အလြတ္မေပးဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို လည္း မညွာမတာ ခိုင္းျပီး စီးပြား႐ွာတဲ့ လူေတြေပါ့ ။

သူမွာ ေကာင္းကြက္ကေလး႐ိွတယ္။ ရသမ်ွ ဥစၥာကို လွဴတယ္။ပရပာိတလုပ္တယ္ ။လွဴခ်င္လို႕ ႐ွာေနတဲ့ ေလာဘသမားေပါ့။ ပုထုဇဥ္လူသားမွန္သမ်ွပာာ ေလာဘ႐ိွတယ္။
ေလာဘခ်င္းတူရင္ အဲ့ဒီေလာဘက အတုယူသင့္ပါတယ္။

ေလာဘကို ပယ္သတ္နိုင္မယ့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္
ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာဘမွ မ႐ိွဘူးေပါ့။ ေလာဘ႐ိွေနသမ်ွေတာ့ ပရေလာဘကိုပဲ ေမြးျမဴပါလို႕ ေတာင္းဆိုပါတယ္။

အားလံုးကို ခင္မင္ေလးစားလ်က္
ျပည္ျငိမ္း

"သုရာေမရယ ကံအေၾကာင္းကုိေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း"

Follow · Monday

သုရေမရယဆုိတာက ေသာက္သူ၊စားသူ၊ရွဴသူတုိ႔ကုိေမ့ေလ်ာ့ေစတတ္ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေသာက္စရာ၊စားစရာ၊ရွဴစရာဟူသမ်ွသည္ ေသရည္ေသရက္ (သုိ႔မဟုတ္)အရက္ေသစာ=သုရာေမေမရယခ်ည္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။

♦ အပ္ျဖင့္ အသားထဲသုိ႔ ထုိးသြင္းရေသာ ပက္သဒင္း နံပါတ္ဖုိး စတဲ့ မူးယစ္ေဆးရည္လည္း သုရာေမရယထဲမွာ အပါအဝင္ျဖစ္ပါတယ္။

♦ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာအရက္၊ျမိဳ့အရက္၊နုိင္ငံျခားအရက္၊ထန္းရည္၊ဓနိရည္၊ဘိန္းကင္း၊ကေစာ္၊ေလွာ္စာ၊ဘိန္းျဖဴ၊ေဆး ေျခာက္၊ကုတ္ကင္း၊မာဖီးယား၊အယ္လ္အက္စ္ဒီ(LSD)၊
ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိးစေသာ မူးယစ္ေဆးဟူသမ်ွ အရက္ေသစာ=သုရာေမရယလုိ႔ေခၚပါတယ္။

ထုိအရက္ေသစာ စေသာ မူးယစ္ေဆးေသာက္သုံးမွီဝဲျခင္းသည္ ေသာက္သုံးသူကုိျဖစ္ေစ၊ေသာက္သုံးသူႏွင့္ဆက္စပ္ေနသူကုိျဖစ္ေစ ႏွစ္ဦးစလုံးကုိျဖစ္ေစ အက်ဳိးပ်က္ျပားေစေသာ ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာ အမွဳျဖစ္၍ မေကာင္းမွဳအကုသုိလ္ျဖစ္ပါတယ္။

အရက္ေသစာ ေသာက္သုံးသူသည္ အေကာင္းအဆုိး
အမွားအမွန္ ကုိ ေဝဖန္ခြဲျခားတတ္ေသာ အသိဥာဏ္
ကင္းေနသျဖင့္ အဆုိးအရြားဆုံးျဖစ္ေသာ မေကာင္းမွဳကုိပင္က်ဴးလြန္းမိတတ္ပါတယ္။

ဆုိလုိတာက အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူးရစ္ေနသူက
ဘုရား၊တရား၊သံဃာ၊မိဘ၊ဆရာဆုိတဲ့ အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးဆုိတာကုိလည္းမသိပါ။

အစ္ကုိ၊ညီ၊အစ္မ၊ညီမဆုိတာကုိလည္းမသိ၊
ကုသုိလ္ဆုိတာလည္းမသိ၊အကုသုိလ္ဆုိတာကုိလည္း
မသိျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္၊မျဖစ္ထုိက္၊
နားႏွင့္ပင္မၾကားရက္ေသာ မေကာင္းမွဳေတြ၊
လူေရွ့ သူေရွ့ကုိခ်ျပလုိ႔ပင္မဝံ့ရဲေလာက္တဲ့ အကုသုိလ္မေကာင္းမွဳမ်ားကုိလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။

အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့ျပီး မူးယစ္ထုံမွဳိင္းေနျခင္းေၾကာင့္
မလုပ္ဝံ့ေသာ အကုသုိလ္၊မလုပ္သင့္ေသာ အကုသုိလ္
ဆုိတာကုိလည္းမသိပါ။
ထုိသူရဲ့အသိဥာဏ္ဆုိတာအပ္ဖ်ားေလာက္မွပင္
ထုိခဏမွာ မရွိဘူးလုိ႔ဆုိရမွာပါ။ ”အရက္သမား အမွားတစ္ရာ”ဆုိသကဲ့သုိ႔ အရက္မူးေနသူဟာ ျပႆာမ်ဳိးစုံ၊အမွားမ်ဳိးစုံ၊ရာဇဝတ္မွဳအပါအဝင္မေကာင္းမွဳဒုစရုိက္မ်ားကုိမွားတတ္ပါတယ္။

သုရာေမရယသိကၡာပုဒ္ မလံုျခံဳတဲ႔သူ ၊ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားတဲ႔သူဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း
♦အေရးအခြင္႔ သင္႔မသင္႔ကို နားမလည္တတ္ ၊မသိတတ္ပါဘူး။ ♦ပ်င္းရိတတ္ပါတယ္။ အရူးအနွမ္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။
♦သူတစ္ပါးျပဳဖူးတဲ႔ ေက်းဇူးေတြကို မသိတတ္၊ မဆပ္တတ္ေတာ႔ပါဘူး။
♦ဟိရိၾသတၱပၸ လို႔ေခၚတဲ႔ အရွက္ အေၾကာက္ကင္း
တတ္ပါတယ္။
♦ဘယ္အကုသိုလ္ကိုမွ မေရွာင္ပဲ မေကာင္းမွဳ အကုသိုလ္ေတြအားလံုးကို အလြယ္တကူျပဳမိတတ္ပါတယ္။

သုရာေမရယကံကုိလြန္းက်ဴးသူရဲ့ဆုိးက်ဳိးေတြက ေတာ့
(၁)။သတိကင္းလြတ္ျခင္း။
(၂)။အရွက္မရွိျခင္း၊
(၃)။အေကာင္းအဆုိး၊အမွားအမွန္ မခြဲျခားတတ္ျခင္း။
(၄)။ခုိက္ရန္ေဒါသ ျဖစ္ပြားျခင္း။
(၅)။မေကာင္းသတင္းပ်ံ့ႏွ႔ံျခင္း၊က်က္သေရမရွိျခင္း။
(၆)။ေရာဂါမ်ားျခင္း။
(၇)။ကုိယ္လက္အဂၤါတုန္ျခင္း။
(၈)။မိမိေမြးဖြားလာေသာ သားသမီးမ်ား စိတ္ဓာတ္က်ပ္မျပည့္ျခင္း။
(၉)။လုပ္ေဆာင္စရာ လုပ္ငန္းကိစၥတုိ႔ကုိ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း။
(၁၀)။စီးပြားပ်က္ျခင္းမွစ၍ ေသလြန္သည့္အခါ အပါယ္ဒုဂၢတိဘဝ လားေရာက္ရသည္အထိ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါတယ္။

ထုိဆုိးက်ဳိးေတြထဲကမွ အရက္ေသစာ မူးယစ္ျခင္းေၾကာင့္ သတိတရားေတြကင္းလြတ္ျပီး မိမိရဲ့ သားကုိပင္ ျပန္ျပီး
သတ္စားတဲ့ဘုရင္ၾကီး တစ္ပါးအေၾကာင္းကုိ ဥပမာေပးျပီး
ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။

♠ ဗာရာဏသီျပည္မွာ ဘုရင္ၾကီးတစ္ပါး အရက္နဲ႔အသားကုိ အလြန္ၾကိုက္ပါတယ္။အရက္မေသာက္ရရင္မေနနုိင္သကဲ့သုိ႔ အသားမစားရရင္လည္း မေနနုိင္ေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ေအာက္ထစ္ဆုံး အသားမပါရင္ေတာင္ပြဲေတာ္တည္ေလ့မရွိသည္ထိ အသားကုိအင္မတန္ၾကိဳက္တာပါ။အဲဒီတုိင္းျပည္မွာလည္း ဥပုသ္ေန႔အသားမသတ္ရျခင္းဆုိတဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ကုိလည္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ဥပုသ္ေန႔မတုိင္မီ အသားကုိၾကိဳတင္ဝယ္ထားရပါတယ္။တစ္ေန႔ေတာ့ အဲလုိၾကိဳတင္ဝယ္ထားတဲ့အသားကုိ ေခြးကစားသြားေတာ့ ပြဲအုပ္တည္ဖုိ႔ အသားပဲျဖစ္ေနပါတယ္။အသားဟင္းမပါပဲ ပြဲေတာ္ဆက္သရမွာကုိေၾကာက္တဲ့ စားေတာ္ကဲကလည္း မိဖုရားၾကီးထံအၾကံဥာဏ္ေတာင္းပါတယ္။

မိဖုရားၾကီးကလည္း မင္းၾကီးက သားေတာ္ေလးကုိအင္မတန္မွ
ခ်စ္တဲ့အတြက္ ပြဲေတာ္တည္ေနခုိက္ အသားမပါသည္ကုိသတိျပဳမိမည္မဟုတ္ဟု အထင္ျဖင့္ သားေတာ္ေလးကုိဘုရင္ၾကီးရင္ခြင္ထဲကုိထည့္ေပးလုိက္ပါတယ္။

မင္းၾကီးလည္း သားေတာ္ေလးကုိၾကည့္ျပီး ပီတိျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီအခါက်မွာစားေတာ္ကဲက ပြဲေတာ္ကုိဆက္သလုိက္ပါတယ္။မင္းၾကီးလည္းအရက္အလြန္းမူးေနေသာ္လည္း အသားမပါသည္ကုိခ်က္ခ်င္းသိလုိက္ပါတယ္။အသားဟင္းဘယ္မလဲဟုဆုိကာ
ေဒါသအမ်က္ေျခာင္းေျခာင္းထြက္တာေၾကာင့္ အသားဟင္းဒီေလာက္ရွားလုိက္တာကြာဟုဆုိကာရင္ခြင္ထဲမွ
သားေတာ္ေလးကုိလည္ပင္းလိမ္ခ်ဳိးျပီး ဒါကုိခ်က္ခဲ့ဟုဆုိတာ ၊
ဘုရင္ၾကီးသည္ တစ္ေန႔လုံး အရက္ေသာက္လုိက္၊သားေတာ္ေလးရဲ့အသားကုိျမည္းလုိက္နဲ႔စည္းစိမ္ယစ္ျပီး
အိပ္ေပ်ာ္သြားပါတယ္။

မနက္မုိးလင္းေတာ့ အမူေျပသျဖင့္ ငါသားေတာ္ေလးကုိေခၚခဲ့ဟုေတာင္းခံပါတယ္။
ဒီအခါမွမိဖုရားၾကီးကရွဳိက္ၾကီးတငင္ငုိေၾကြးျပီး
အျဖစ္ပ်က္အားလုံးကုိေလ်ွာက္တင္လုိက္ပါတယ္။
ဘုရင္ၾကီးလည္း အင္မတန္ထိတ္လန္႔ျပီး ျပင္းထန္ၾကီးမားေသာ
ဆင္းရဲကုိ ခံရပါေတာ့တယ္။

အဲဒီအခါက်မွ သားကုိသားမွန္းမသိေအာင္ အသိဥာဏ္ကင္းေစတဲ့
အရက္ကုိ ေနာက္ေနာင္မေသာက္ေတာ့ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳလုိက္ပါတယ္။အဲဒီအခါက်မွ ဘုရင္ၾကီးအရက္ျပတ္သြားပါတယ္

ဒါက အရက္သမားတစ္ေယာက္ရဲ့ အရက္မူးျခင္းေၾကာင့္
မိမိရဲ့သားကုိပင္ သားဟုမျမင္ပဲ အင္မတန္ထိတ္လန္႔စရာ
ေကာင္းတဲ့ အမွားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

♠ ယခုေခတ္အခါမွာလည္း အားလုံးကုိေတာ့ မရည္ရြယ္ပါဘူး။
မိေဝးဖေဝး ေရာက္ေနတဲ့ ဒကာေလးေတြ ။ ဒကာမေလးေတြ ထုိထုိအရက္ေသစာမ်ားကုိ ေသာက္စားမူးယစ္ျပီး မမွားသင့္သည့္အရာမ်ားစြာကုိမွားေနၾကပါတယ္။
မိဘအုပ္ထိန္းသူတုိ႔ရဲ့ ေအာက္ကေနလြတ္ေနျခင္းေၾကာင့္
အေပ်ာ္ဖက္ျပီး ေသာက္စားေနၾကပါတယ္။အဲလုိေသာက္စားေနျခင္းေၾကာင့္လည္း သတိတရားေတြ
ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဘဝပ်က္ျပီး ပ်က္စီးေနၾကတဲ့သူမ်ား
ရွိေနၾကပါတယ္။ေပ်ာ္လုိ႔ပဲေသာက္ေသာက္ စိတ္ညစ္လုိ႔ပဲ
ေသာက္ေသာက္ ရာသီဥတုဒဏ္ကုိခံနုိင္ရည္ရွိေအာင္ပဲ
ေသာက္ေသာက္ အရက္ဆုိတာမ်ဳိးက ေကာင္းက်ဳိးဆုိတာအပ္ဖ်ားေလာက္မွပင္ မေပးတတ္ပါ။
ဆုိးက်ဳိးမ်ားစြာကုိပဲျဖစ္ေစတာပါ။

♠ ကုိယ္ကမေသာက္လည္း သူမ်ားေသာက္ဖုိ႔တုိက္တယ္
ဆုိရင္လည္း အပါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္တဲ့ အလွူဒါနမွာ အရက္ေသစာလွဴဒါန္းျခင္းလည္းပါပါတယ္။

ထုိထုိေသာ အပ်က္မ်ားစြာ အမွားမ်ားစြာကုိျဖစ္ေစတတ္တဲ
အရက္စတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကုိ မသုံးစြဲၾကပါနဲ႔လုိ႔ အနဴးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာပါ။

အရက္ေသစာကုိေရွာင္ၾကဥ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ သုရာေမရယကံကုိ ထိန္းရာေရာက္သျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ဆုိးက်ဳိးေတြရဲ့ေျပာင္းျပန္ေ
ေကာင္းက်ဳိးေတြကုိ ရရွိေစမွာပါျဖစ္ပါတယ္။ဒီပုိစ့္ေလးကုိ ဖတ္ျပီး အရက္ေသစာေသာက္စားမွဳကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နုိင္ပါေစ။
အားလုံးကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာ တကၠသုိလ္ ၊အိႏၵိယနုိင္ငံ)

"နတ္ျပည္ေရာက္ေၾကာင္းတရားမ်ား "

Follow · Yesterday

တစ္ေန႔ညက အခန္းထဲကေန အေညာင္းေျပေစဖုိ႔ အေဆာင္အျပင္ဘက္ ခဏေလညွင္းခံထြက္ျဖစ္တယ္။ အျပင္ေရာက္ေတာ့ ထိန္ထိန္သာတဲ့ လမင္းၾကီးကုိ ေမာ့ၾကည့္မိလုိက္တယ္။ လမင္းကုိ ေမာ္ၾကည့္မိလုိက္ေတာ့ ငယ္ဘ၀က လေရာင္ေအာက္မွာ ေျပးလႊားေစာ့ကစားမိတာကုိ လြမ္းမိသြားတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အေတြးေလးတစ္ခုက ၀င္ေရာက္လာတယ္။

သုခဘံုေတြျဖစ္တဲ့ နတ္ျပည္ေလာကဆုိတာ ေကာင္းကင္အထက္မွာ ရွိတယ္။ ဒီခ်မ္းသာတဲ့ ဘံုဘ၀ကုိ ခ်မ္းသာျခင္းကုိ အလုိရွိတဲ့ လူသားေတြအေနနဲ႔ ေရာက္ခ်င္တဲ့သူေတာ့ အားလံုးပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဒီဘ၀ကထြက္ခြာ ေနာင္ဘ၀ကုိေရာက္ရွိတဲ့အခါ ခ်မ္းသာခ်င္ၾကမွာပဲ။ ဒီေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့ဘံုဘ၀ကုိ ေရာက္ရွိေအာင္ ဘယ္လုိအရာေတြ လုပ္သင့္သလဲ၊ ျပဳက်င့္ထုိက္သလဲ၊ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ…လုိ႔ ေတြးမိသြားတယ္။

ေတြးမိေနရင္းပါပဲ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ တစ္ပုဒ္ကုိ အမွတ္ရျပီး ရြတ္ဆုိမိလုိက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဘ၀တင္မက
ေနာင္ဘ၀တုိင္းမွာပါ ကုိယ္ခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းကုိ
အလုိရွိတဲ့ စာဖတ္သူတုိ႔ကုိ သုခဘံု-ခ်မ္းသာျခင္းကုိ ရရွိေစမယ့္
ဘံုဘ၀ကုိ ေရာက္ေစတတ္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေလးေတြ ေျပာျပခ်င္မိသြားပါတယ္။

အဂတိေလးပါးကုိ မလားေရာက္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊
သုဂတိဘ၀ေတြကို စံစားခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ သိရွိထားျပီး လုိက္နာက်င့္ၾကံဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။

ပါဠိစာေပေတြနဲ႔ ေတြ႔ရတာဟာ ဘုရားနဲ႔ေတြ႔ရတာနဲ႔ အတူတူပဲ၊
စာတစ္လံုး ဘုရားတစ္ဆူဆုိျပီး ပါဠိစာေပတစ္လံုး ရြတ္ဆုိလိုက္
တာဟာ ဘုရားရွင္ကုိ ပူေဇာ္တာနဲ႔ အတူတူပဲ။

ဒီေတာ့ အက်ဴိးေက်းဇူးေတြ ရရွိေစတယ္ဆုိတဲ့ ပညာရွင္တုိ႔
အဆုိအရ ဗုဒၶျမတ္စြာနဲ႔ ေတြ႔ရေအာင္၊ အက်ဴိးေက်းဇူးေတြ
ရရွိေအာင္ ဗုဒၶျမတ္စြာရဲ့ မူရင္းစကားေတာ္ေလးကုိ အရင္ဦး ရြတ္ဆုိၾကရေအာင္ပါ။

“ သစၥံ ဘေဏန ကုေဇၥ်ယ်၊ ဒဇၹာ အပၸမၸိ ယာစိေတာ၊ ဧေတဟိ တီဟိ ဌာေနဟိ၊ ဂေစၧ ေဒ၀ါန သႏၱိေက။”

♠ အရွင္ေမာဂၢလာန္ဟာ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ သူတစ္ပါး၏ ခ်မ္းသာျခင္းကုိ ရွာေဖြေလ့ရွိပါတယ္။ ဘယ္လုိလဲဆုိေတာ့ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ ငရဲျပည္ကုိၾကြေတာ္မူျပီး ေအးျမေအာင္ ဖန္ဆင္းကာ ငရဲသားတုိ႔ကုိ သက္သာရာရေစပါတယ္။ လွည္းဘီပမာဏခန္႔ရွိတဲ့ ၾကာပြင္ၾကီးကုိ ဖန္ဆင္းျပီးေတာ့ ထုိၾကာပန္းေပၚထုိင္ကာ ငရဲသားေတြကုိ တရားေဟာၾကားပါတယ္။ နတ္ျပည္ကုိလည္း ၾကြေရာက္ျပီးေတာ့ နတ္တုိ႔ရဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ႕မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ကာ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ရွိပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ လူ႔ျပည္မွာရွိတဲ့ ဒကာ ဒကာမေတြကုိ ငရဲျပည္၏ ဆင္းရဲၾကီးမားပံု၊ နတ္ျပည္၏ ခ်မ္းသာၾကီးမားပံုတုိ႔ကုိ ေဟာေျပာျပကာ ထိတ္လန္႔ေစျပီး သာသနာေတာ္ကုိ သဒၶါၾကည္ည္ညဳိေစပါတယ္။

♠ ဒီလုိပဲ တစ္ေန႔က်ေတာ့ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးက နတ္ျပည္ကုိၾကြေရာက္ျပီးေတာ့ နတ္ျပည္မွာ ခန္႔ျငားလွတဲ့ ဘံုဗိဗၼာန္ေတြမွာ စံစားေပ်ာ္ပါးေနတဲ့ နတ္ေတြဆီခ်ဥ္းကပ္ျပီးေတာ့ “အသင္နတ္သမီး….၊ သင္၏ ဘံုဗိမာန္နန္းဟာ ခမ္းနားထည္၀ါလွပပါေပတယ္။ သင္၏ စည္းစိမ္းခ်မ္းသာဟာ အလြန္တရာၾကီးျမတ္လွပါေပတယ္။ လႈ႕ျပည္တုန္းက ဘယ္လုိေကာင္းးမႈ႕ေတြကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးလုိ႔ ဒီလုိ ခမ္းနားထည္၀ါလွတဲ့ ဗိမာန္စည္းစိမ္ကုိ ရရွိပါသလဲ။” လုိ႔ေမးျမန္းပါတယ္။

ဒီေတာ့ အေမးခံရတဲ့ နတ္သမီးက လူ႔ဘ၀တုန္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ႔ဟာ အလြန္နည္းပါးလွတယ္လုိ႔ ေတြးထင္ျပီးေတာ့ ရွက္မိတာေၾကာင့္ “အရွင္ဘုရား…….၊ တပည့္ေတာ္မကုိ မေမးပါႏွင့္လားဘုရား…။ လူ႕ျပည္တုန္းက တပည့္ေတာ္မျပဳခဲ့တဲ့ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ႔ဟာ အလြန္တရာမွ နည္းပါးလြန္းလွပါတယ္ဘုရား….။”လုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ေတာ့ အရွင္ေမာဂၢလာန္က “နတ္သမီး…၊ ဘယ္လုိကုသုိလ္ေကာင္းမႈ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆုိတာသာ ေျပာမွာသာ ေျပာပါ။”လုိ႔ တုိက္တြန္းစကား အေမးထားျပန္ေလေတာ့ နတ္သမီးက အခုလုိေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

♦ “အရွင္ျမတ္ဘုရား……၊ တပည့္ေတာ္ လူ႔ဘ၀တုန္းက
အလႈဴဒါနကုိလည္း မျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါဘုရား…..။ ဘုရားအမႈးရွိတဲ့ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားကုိလည္း ပူေဇာ္လုပ္ေကြ်းျခင္းမွ်ကုိလည္း မျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးပါဘုရား…..။ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားတဲ့ တရားေဒသနာကုိ မနာၾကားခဲ့ဖူးသလုိ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား ေဟာၾကားျပသတဲ့ ဓမၼမ်ားကုိလည္း မနာၾကားခဲ့ဖူးပါဘုရား..။
တကယ္ေတာ့ တပည့္ေတာ္မသည္ မုသားစကားမေျပာမိေအာင္ ေစာင့္ထိန္းခဲ့ပါတယ္။ မွန္ေသာသစၥာစကားကုိသာ အျမဲတမ္းေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္ဘုရား….။ ဒီမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း (သီလ)ေၾကာင့္ ဒီစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကုိ ရရွိပါတယ္ အရွင္ဘုရား…..။” လုိ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါတယ္။

♦ ဒီေနရာမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္စကားအေနနဲ႔ ျပန္ေကာက္ယူျပီး နားလည္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ မုသားစကားေျပာၾကားတဲ့သူမ်ားဟာ ခ်မ္းသာမႈ႔ကင္းတဲ့ ငရဲတြင္းမွာ သက္ဆင္းရမယ္ဆုိတာ
နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။

♦ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေပ့ါ မိမိမွာ အလႈဴဒါနျပဳစရာ ဘာတစ္ခုမွ
မရွိေစဦးေတာ့ စိတ္မပ်က္လုိက္ပါနဲ႔၊ သစၥာစကားကုိသာ ထာ၀ရေျပာဆုိမိေအာင္ က်င့္သံုးလုိက္ပါ။ သစၥာစကားရဲ့
စြမ္းအားကုိ ဒီနတ္သမီးက သက္ေသျပေနျပီ မဟုတ္ပါလား။

ေနာက္ျပီးေတာ့ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ စကားတစ္ခုရွိပါေသးတယ္။

♦ ဒါကေတာ့ “အဘူတံ ၀ါဒိ နိရယံ ဥေပတိ-မုသားစကားေျပာၾကားတဲ့သူေတြဟာ ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္တတ္တယ္။”
လုိ႔ ေဟာၾကားထားပါတယ္။

♦ေစတိယဇာတ္မွာ အရွင္ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းျဖစ္တဲ့ ေစတိယမင္းၾကီး လိမ္ညာေျပာဆုိပဲြၾကီးကုိ ခမ္းခမ္းနားနားက်င္းပျပီး ေျပာဆုိလိမ္ညာမိလုိ႔ ေျမမ်ဴိျခင္းကုိ အရွင္လတ္လတ္ခံသြားရဖူးတဲ့ သာဓကလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မုသားစကားကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာမိေအာင္ ေစာင့္ထိန္းသင့္ပါတယ္။

♦ေနာက္ အရွင္ေမာဂၢလာန္မေထရ္ျမတ္က တစ္ျခားဘံုဗိမာန္ရွိရာကို ၾကြေရာက္ျပီးေတာ့ အထက္ကအတုိင္း “နတ္သမီး……။ သင္၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာဟာ အလြန္ၾကီးက်ယ္လွေပတယ္။ အဘယ္သုိ႔ေသာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီနတ္စည္းစိမ္းခ်မ္းသာကုိ ရရွိပါသလဲလုိ႔”ေမးျမန္းျပန္ပါတယ္။

♦ ဒီေတာ့ နတ္သမီးက “အရွင္ျမတ္ဘုရား…။ တပည့္ေတာ္မသည္ ကႆပျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက သူတစ္ပါးအိမ္မွာ ကြ်န္မတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ တပည့္ေတာ္မ၏ အရွင္သည္ အင္မတန္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွပါတယ္။

အျမဲတမ္းဆဲဆုိၾကိမ္းေမာင္းတတ္သလုိ ေဒါသအေလ်ာက္ ေတြ႔ရာ သစ္သားနဲ႔လည္း တပည့္ေတာ္မ၏ ဦးေခါင္းကုိ ရုိက္ခဲြေလ့ရွိပါတယ္။ သူဘယ္ေလာက္ပဲ ဆဲဆုိ ၾကိမ္းေမာင္းၾကိမ္းေမာင္း၊
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ကာ ရက္စက္ရက္စက္
တပည့္ေတာ္ အရွင္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ အမ်က္ျပန္ထြက္ေလ့
မရွိခဲ့ပါဘူးဘုရား…။
တပည့္ေတ္ာမ ေဒါသမျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီကုသုိလ္ေကာင္းမႈ႔ေၾကာင့္ တပည့္ေတာ္မ အခုလုိ နတ္စည္းစိမ္းကုိ ရရွိပါတယ္ အရွင္ဘုရား…..။” လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ေဒါသနဲ႔ ေသရင္ ငရဲေရာက္ ဆုိသလုိပါပဲ…။ ေဒါသၾကီးသူေတြ…ေဒါသနဲ႔ ေသလြန္တဲ့သူေတြအတြက္ေတာ့ နားရမယ့္စခန္းဟာ ငရဲခန္းပဲရွိပါတယ္။

♦ဒီေတာ့ ေဒါသမျဖစ္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေနလုိက္ပါ။
ေဒါသစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာမွန္း မိမိကုိယ္မိမိ သိလာတဲ့အခါ ေမတၱာဘာ၀နာသာ မ်ားမ်ားပြားမ်ားလုိက္ပါ။ ေမတၱာဘာ၀နာ အဖန္ဖန္ပြားမ်ားျခင္းျဖင့္ ေဒါသကုိ ပယ္ေဖ်ာက္လုိက္ပါ..လုိ႔ ၀ိသုဒၶိမဂ္ျမန္မာျပန္မွာဆုိထားပါတယ္။

♦ “မိမိကုိ ေဒါသထြက္ေနတဲ့သူကုိ ျပန္ျပီးေတာ့ ေဒါသျဖင့္တုန္ျပန္လုိက္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီပထမသူထက္ ပုိျပီးေတာ့ ယုတ္မာတဲ့သူျဖစ္တယ္..”လုိ႔ ဗုဒၶက ဆုိထားပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေဒါသရဲ့အျပစ္ေတြေတာ့ အက်ယ္မျပေတာ့ပါဘူး။ အရွင္သာရိပုတၱရာရဲ့ ေကာင္းကြက္ေလးေတြ ရွာေဖြျပီးေတာ့ ေဒါသေျဖေဖ်ာက္နည္းကုိပဲ ေျပာျပပါမယ္။

အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ သူတစ္ပါးအား အမ်က္မရွိရာေသာ
တရားကုိလည္း ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ရွိပါတယ္။။
အမ်က္မရွိသူ၏ အက့်င္ကုိလည္း ကုိယ္တိုင္က်င့္ေတာ္မူေလ့
ရွိပါတယ္။

၁။ ပံသကူေကာက္သူသည္ ေကာင္းရာကုိသာယူ၍ မေကာင္းရာကုိ ဖယ္ရွားပစ္သကဲ့သုိ႔ ကုိယ္က်င့္မေကာင္းဘဲ ႏႈတ္ထြက္မွ်ေကာင္းသူ ျဖစ္မူကား ကုိယ္က်င့္ကုိ မေရတြက္ဘဲ ႏႈတ္ထြက္မႈကုိသာ ႏွလံုးသြင္း၍ အမ်က္ရန္ျငိဳး ျငိမ္းေစရာ၏။

၂။ ေရညွိေျမွးေနေသာ ေရကန္ကုိ ေရညွိကုိဖယ္၍ ေရၾကည္ကုိ ေသာက္သကဲ့သုိ႔ ႏႈတ္ထြက္မေကာင္းဘဲ ကုိယ္က်င့္ေကာင္းသူ ျဖစ္မူကား ႏႈတ္ထြက္မႈကုိ မေရတြက္ဘဲ ကုိယ္က်င့္ေကာင္းသည္ကုိသာ ႏွလံုးသြင္း၍ အမ်က္ရန္ျငိဳး ျငိမ္းေစရာ၏။

၃။ ႏြားေျခရာကြက္မွ ေရကုိ ေရအလြန္ငတ္သူသည္ လက္ျဖင့္ခပ္၍ မေသာက္သာသျဖင့္ ရႊံညြန္အလူးခံကာ၀ပ္၍ ေသာက္သကဲ့သုိ႔ အက်င့္လည္းမေကာင္း ႏႈတ္ထြက္လည္းမေကာင္းသူကုိ တစ္ခါတစ္ရံ စိတ္ႏွလံုးၾကည္ဖြယ္ ရွိျငားမူကား စိတ္ႏွလံုးၾကည္ျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အမ်က္ရန္ျငိဳး ျငိမ္းေစရာ၏။

၄။ ေတာခရီး၌ အထီးက်န္သူသည္ ေဆး၀ါးလည္းမရ၊ ေရာဂါလည္း အႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။ ထုိသူကုိ ျမင္သူအေပါင္းသည္ မသနားဘဲ မေနႏိုင္ရာ။ ဤသုိ႔ ႏွလံုးၾကည္ဖြယ္ မဟုတ္ေစကာမူ သနားကာမွ် သနားမႈ၍ အမ်က္ရန္ျငိဳး ျငိမ္းေစရာ၏။

ေမတၱာထားျပီးေတာ့ ေကာင္းကြက္ေလးေတြကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္ျပီး ေဒါသအမ်က္ကုိ ျငိမ္းေစတဲ့ သေဘာပါ။ အင္မတန္မွ လုိက္နာက်င့္ၾကံဖုိ႔ ေကာင္းတဲ့ အရွင္သာရိပုတၱရာရဲ့ အဆံုးအမတစ္ခုပါပဲ။

♦ အျခားဘံုဗိမာန္တစ္ခုဆီကုိ ၾကြေရာက္ျပီးေတာ့
အရွင္ေမာဂၢလာန္မေထရ္က ေမးျပန္ပါတယ္။ ဒီနတ္သမီးက “အရွင္ျမတ္ဘုရား…။ လူ႕ဘ၀တုန္းက တပည့္ေတာ္မသည္ ဆင္းရဲတဲ့ ၾကံခင္းေစာင့္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား…။

ၾကံခင္းေစာင့္ေနစဥ္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးၾကြလာတာကုိ ေတြ႔ျမင္ျပီးေတာ့ ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ ၾကံတစ္ေခ်ာင္းကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီၾကံတစ္ေခ်ာင္းကုိ လႈဴဒါန္းတဲ့ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဒါနကုသုိလ္ေကာင္းမႈ႔ကံေၾကာင့္ ဒီနတ္စည္းစိမ္းခ်မ္းသာကုိ ရရွိပါတယ္ အရွင္ဘုရား…။ ”လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ေလာကဆုိးရိုးစကားတစ္ခုရွိပါတယ္။ ေညာင္ပင္ၾကီးေလာက္လႈဴေပမယ့္လည္း ေညာင္ေစ့ေလာက္ရတတ္တယ္။ ေညာင္ေစ့ေလးေလာက္ လွဴေပမယ့္လည္း ေညာင္ပင္ၾကီးေလာက္ ရတတ္တယ္ ဆုိတာ။ ဒါဟာ ေစတနာအေပၚမူတည္သြားတာပါ။

♠ ဒီနတ္သမီးသံုးေယာက္ထံမွ အေျဖစကားကုိ ၾကားသိျပီးေတာ့ အရွင္ေမာဂၢလာန္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ဟာ လူ႔ျပည္ျပန္ၾကြကာ ဗုဒၶျမတ္စြာထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ျပီးေတာ့

“ဘုန္းေတာ္ၾကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား….။
မွန္ေသာစကားကုိ ေျပာဆုိရံုမွ်နဲ႔၊
အမ်က္ေဒါသမထြက္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းကာမွ်နဲ႔၊
အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဒါနေကာင္းမႈ႕ကုိ ျပဳလုပ္ကာမွ်နဲ႔ နတ္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာမ်ားကုိ ရရွိႏိုင္ပါသလား ဘုရား………။”လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။

♠ ဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက “ခ်စ္သား ေမာဂၢလာန္…။
ဘာေၾကာင့္ ငါဘုရားကုိ ျပန္ေမးေနရတာလဲ…။
သင္ခ်စ္သားကုိယ္တုိင္ နတ္သမီးတုိ႔ရဲ႕ အေျဖစကားကုိ ၾကားသိခဲ့ရျပီမဟုတ္လား…။ ခ်စ္သား…အနည္းငယ္မွ်ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ႔ျပဳလုပ္ရံုနဲ႔ နတ္စည္းစိမ္ခ်မး္သာကုိ ရရွိႏိုင္ပါ့မလားလု႔ိ သင္ခ်စ္သား… သံသယမပြားလုိက္ပါနဲ႔။ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ႔ကံေၾကာင့္ နတ္စည္းစိမ္ကုိ ဧကန္ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးအား အမ်က္မထြက္ ေမတၱာပြားမ်ားရံုနဲ႔လည္း နတ္စည္းစိမ္ကုိ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ မွန္ေသာစကား ေျပာၾကားရံုမွ်နဲ႔လည္း နတ္စည္းစိမ္ကုိ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။” ဆုိျပီးေတာ့ အထက္ပါဂါထာေလးတစ္ပုဒ္ကုိ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အနည္းငယ္မွ်ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ႔ေတြဟာ ေကာင္းတဲ့အက်ဴိးတရားေတြကုိ ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေတာ့ နားလည္ထားဖုိ႔လုိပါတယ္။

♠ ဘယ္လုိကုသုိလ္ကုိပဲ ျပဳျပဳ မျပဳလုပ္ခင္ မလွဴဒါန္းခင္မွာ
ပထမဆံုး ငါးပါးသီလေဆာက္တည္လုိက္ပါ။
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့
“သီေလ ပတိဌာယ ဒိႏၷဒါနံ မဟပၹလံ-သီလေဆာက္တည္ျပီးေတာ့ လွဴဒါန္းမယ္ဆုိရင္ အက်ဴိးတရား အလြန္ၾကီးၾကီးမားမား
ရရွိႏိုင္ပါတယ္”ဆုိတဲ့ ဗုဒၶရဲ့ စကားေတာ္ရွိပါတယ္။

ေနာက္ျပီးေတာ့ “သီလာဒိ ဂုဏယုတၱႆ ဟိ ကဋဳစၧဘိကၡာပိ ပဥၥရတန မတၱာယ ဘူမိယာ ပဏၰသာလာပိ ကတြာ ဒိႏၷာ အေနကာနိ ကပၸသဟႆာန ဒုဂၢတိ ၀ိနိပါတေတာ ရကၡတိ၊ ပရိေယာသာေနစ အမတာယ နိဗၺာနဓာတုယာ ပစၥေယာ ေဟာတိ။”

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ့ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ေလးကုိပဲ ဖတ္ၾကည့္ရေအာင္ပါ။

“သီလာဒိဂုဏယုတၱႆ-သီလစေသာ ဂုဏ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာပုဂၢဳိလ္၏၊
ကဋဳစၧ ဘိကၡာပိ-တစ္ဇြန္းမွ်ေလာက္ေသာ ဆြမ္းသည္လည္းေကာင္း၊ ပဥၥရတန မတၱာယ- ငါးေတာင္အတုိင္းအရွည္ရွိေသာ
ဘူမိယာ-ေျမ၌၊
ကတြာ-ေဆာက္လုပ္၍၊
ဒိႏၷာ-လွဴအပ္ေသာ၊
ပဏၰသာလာပိ-သစ္ရြက္ ျမက္ သက္ငယ္မုိးေသာ ေက်ာင္းသည္လည္းေကာင္း၊
အေနကာနိ-မ်ားစြာကုန္ေသာ၊
ကပၸသဟႆာနိ-အေထာင္မကေသာ ကမၻာတုိ႔ပတ္လံုး၊
ဒုဂၢတိ၀ိနိပါတေတာ-ဒုဂၢတိ ဘ၀သုိ႔ ဖရိုဖရဲ ပ်က္စီး၍ က်ျခင္းမွ၊
ရကၡတိ-ေစာင့္ႏိုင္၏၊
ပရိေယာသာေနစ-အဆံုးဘ၀၌လည္း၊
အမတာယ နိဗၺာနဓာတုယာ-အမတဓာတ္ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္တရား၏၊ ပစၥေယာ-အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ဥပနိႆယအေၾကာင္းသည္၊
ေဟာတိ-ျဖစ္၏။”

အဓိပၸါယ္ကုိ အက်ယ္ရွင္းဖုိ႔မလုိေအာင္ နားလည္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လုိေကာင္းမႈ႔ကုိပဲ ျပဳျပဳ သီလခံယူျပီးမွ လွဴဒါန္းမႈ႔ျပဳပါ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုဂၢတိေဘးကလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အဆံုးဘ၀မွာလည္းပဲ နိဗၺာန္ကုိေရာက္ေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ နိဗၺာန္ကုိသာ ရည္မွန္းျပီးေတာ့ ေကာင္းမႈ႔ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။

ကဲ စာခ်စ္သူ…..။ သစၥာတရားကုိ မျမင္ႏိုင္ေသးသမွ်ေတာ့ သံသရာထဲကုိ က်င္လည္ေနရဦးမွာပါ။ နိဗၺာန္မရမီစပ္ၾကား သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အပါယ္ဆင္းရဲျခင္းကေန လြတ္ေျမာက္ျပီး နတ္စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာမ်ားကုိ ေနာင္ဘ၀မွာ ရရွိခံစားခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့
သစၥာစကား ထာ၀ရ ေျပာဆုိလုိက္မိဖုိ႔ပါပဲ………။
ေမတၱာတရားကုိ အဖန္ဖန္ ပြားမ်ားလုိက္ဖုိ႔ပါပဲ…………..။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ႔မ်ား နည္းမ်ားမဟူ ျပဳလုိက္ဖုိ႔ပါပဲေလ…………..။

က်မ္းကုိး။ ။
ဓမၼပဒပါဠိေတာ္၊ ေကာဓ၀ဂ္၊ မဟာေမာဂၢလာနပဥွာ၀တၳဳ
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေဟာစဥ္တရားေတာ္(အတြဲ ၉)
လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ပါရမီဒီပနီ
K. Sri Dhammananda, The Dhammapada


(ဥယ်ာဥ္မွဴးေလး)

----------------------*----------------------
- သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ -
"Donated By Honey Lay"
_/|\_ ခပ္သိမ္းေသာ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊
သတၱဝါ အားလံုး ေဘးရန္ ေၾကာင့္ၾက ဆင္းရဲကင္း၍
ကိုယ္, စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာ, ခ်မ္းသာၾကပါေစ ။
လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ၊…

ေရခဲေသတၱာထဲက ေရာဂါကုသႏိုင္ေသာ အပင္ထြက္အစာမ်ား

      အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္း အစာဆိုၿပီး ေရွးကတည္းက တင္စား ေခၚေဝၚခဲ့ၾကပါတယ္။ ေန႔စဥ္ က်န္းမာေရးအတြက္ အစားအစာရဲ႕ က႑က အေရးပါသလို အရက္နာက်တာ၊ ရာသီအႀကိဳေဝဒနာစတဲ့ နာမက်န္းမႈ ေတြ ျဖစ္ေပၚလာရင္လည္း အပင္ထြက္ အစားအ စာေတြနဲ႔ ကုသႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ တို႔ကေတာ့ သင့္အိမ္ေရခဲ ေသတၲာထဲမွာ အေတြ႕ရမ်ားတဲ့ အစား အေသာက္ေတြ ျဖစ္ၿပီး ေဝဒနာခံစားရ ခ်ိန္မွာ သင့္အေနနဲ႔ အလြယ္တကူ သံုးႏိုင္ပါတယ္။

အရက္နာက်ျခင္း ကင္းေစရန္ ကၫြတ္စားပါ

ကၫြတ္မွာပါတဲ့ အင္ဇိုင္းေတြက အရက္ကို အလြန္အမင္းေသာက္ၿပီးတဲ့ အခါ အယ္လ္ကိုေဟာကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ စြမ္းရွိတာေၾကာင့္ အရက္နာမက် ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အ ရက္နာက်ၿပီး ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ ခံစားေနရရင္ ကၫြတ္ကို စားေပးႏိုင္သလို အရက္နာမက်ေအာင္ ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ လည္း ကၫြတ္ကို စားေပးႏိုင္ ပါတယ္။ ကၫြတ္ကို အရက္မေသာက္ခင္ ဝါးစားေပးတဲ့အခါ အက်ိဳးျပဳအင္ဇိုင္းေတြ ရရွိ ေစ႐ံုသာမက ဗိုက္ျပည့္ေစကာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ အယ္လ္ကိုေဟာစုပ္ယူမႈကို ေႏွးေကြးသြားေစပါတယ္။

ဆီးေက်ာက္တည္ျခင္း ကင္းေစရန္ သံပရာရည္ေသာက္ပါ

ဆီးေက်ာက္တည္တာက ႏွလံုးေရာ ဂါ၊ ေလျဖတ္တာနဲ႔ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ တို႔ထက္ ပိုၿပီး အျဖစ္မ်ားတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရာဂါကာ ကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စင္တာရဲ႕ ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းအရ သိရပါတယ္။ ဆီးေက်ာက္ တည္တဲ့ ေဝဒနာခံစားေနရ သူဦးေရဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၃ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆျမင့္တက္ လာပါတယ္။ ဆီးေက်ာက္တည္တဲ့ ျပႆ နာေလ်ာ့က်ေစဖို႔ သံပရာရည္ေသာက္ပါ။ သံပရာရည္မွာ စစ္ထရိတ္အဆင့္ ပါဝင္ မႈ ျမင့္မားတာေၾကာင့္ ကယ္လ္စီယမ္ ဓာတ္အျြကင္းအက်န္ေတြကို ေပ်ာ္ဝင္ေစ ပါတယ္။ (ကယ္လ္စီယမ္အျြကင္းအက်န္ ေတြက တျဖည္းျဖည္းစုပံုၿပီး ဆီးေက်ာက္ တည္လာပါလိမ့္မယ္။) လတ္လတ္ဆတ္ ဆတ္ သံပရာသီးကို အရည္ညႇစ္ၿပီး သံ ပရာရည္ေဖ်ာ္ကာ ေသာက္ပါ။

စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းကို တြန္းလွန္ရန္ ေကာ္ဖီေသာက္ပါ

အေမရိကန္ လူဦးေရ ၁၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ ေဈးႀကီးတဲ့ စိတ္က်ေဝဒ နာကုသေဆးေတြကို မွီဝဲေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာ္ဖီ အနည္းငယ္ ေသာက္႐ံု နဲ႔ ဒီေဆးဝါးေတြကို မလိုေတာ့ေလာက္ ေအာင္ စိတ္က်ေဝဒနာကို သက္သာေစ တယ္လို႔ ဟားဗတ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေက်ာင္း ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျပဳလုပ္တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ ခုအရ တစ္ေန႔မွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေကာ္ ဖီေလးခြက္ေသာက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဟာ ေကာ္ဖီလံုးဝမေသာက္သူေတြထက္ စိတ္က်ေဝဒနာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုနည္းပါးေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကဖင္း ဓာတ္ဟာ ဦးေႏွာက္ကို စိတ္ဓာတ္က်ေစ တဲ့ တခ်ိဳ႕အဆိပ္ဓာတ္ေတြ (Neurotoxins) မထြက္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကဖင္းဓာတ္ အနည္း ငယ္ကို မွီဝဲေပးတာက စိတ္ဓာတ္ကို ျမႇင့္ တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ေန႔လံုး စိတ္ဓာတ္ က်ေဝဒနာ မျဖစ္ေအာင္ နံနက္ခင္းမွာ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္နဲ႔ ေန႔တစ္ေန႔ကို စတင္လိုက္ပါ။

အေအးမိေဝဒနာ သက္သာေစရန္ ဒိန္ခ်ဥ္ေသာက္ပါ

ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ေကာင္းမြန္ ေစဖို႔ ေန႔စဥ္ အက်ိဳးျပဳဘက္တီးရီးယားေတြ ပါဝင္တဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္တစ္ခြက္ကို ေသာက္ေပး ပါ။ ဒီေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ိဳးျပဳဘက္တီး ရီးယားေတြက ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ကို သန္စြမ္းေစၿပီး အေအးမိေဝဒနာလို အ ေပၚပိုင္းအသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ ႏိုင္ေျခကို ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတာ၊ သၾကား စားသံုးမႈမ်ားတာနဲ႔ ပဋိဇီဝပိုးသတ္ေဆး ေတြကို မွီဝဲရတာေတြေၾကာင့္ ႏံုးေနရင္ အူထဲက အက်ိဳးျပဳ ဘက္တီးရီးယားေတြ ဆံုး႐ံႈးၿပီး အေအးမိေဝဒနာ ျဖစ္လြယ္တတ္ပါတယ္။ အက်ိဳးျပဳ ဘက္တီးရီးယား ရရွိဖို႔ ဒိန္ခ်ဥ္ကို စားေပးသင့္ပါတယ္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဝိုင္နီေသာက္ပါ

ဝိုင္နီႀကိဳက္သူေတြအတြက္ ေနာက္ ထပ္သတင္းေကာင္းပါပဲ။ ဝိုင္နီမွာ ပါဝင္တဲ့ ပိုင္စီယာတန္ေနာဓာတ္ဟာ မရင့္ က်က္တဲ့ အဆီဆဲလ္ေတြကို ရင့္က်က္တဲ့ အဆီဆဲလ္ေတြ ျဖစ္မလာေအာင္ ဟန္႔ တားေပးတယ္လို႔ ပါဒူးတကၠသိုလ္ ေလ့ လာသူေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ လို႔ ဝိုင္နီကို မေသာက္ခ်င္ရင္ အနီေရာင္ စပ်စ္သီးအခြံနဲ႔ အေစ့ကို စားေပးပါက ပိုင္စီယာတန္ေနာဓာတ္ကို ရရွိေစပါတယ္။

ေနေလာင္ဒဏ္ကို တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္ တလည္းသီးစားပါ

တလည္းသီးမွာ အီလဲဂ်စ္အက္စစ္ အမ်ားအျပား ပါဝင္တဲ့အတြက္ အေရ ျပားကို ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေအနဲ႔ ဘီတို႔ ေၾကာင့္ အေရျပားဆဲလ္ထိခိုက္မႈမျဖစ္ ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ တလည္း သီးရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးေတြကို ရရွိေစဖို႔ ေဖ်ာ္ရည္နဲ႔ ျဖည့္စြက္ေဆးထက္ တလည္းသီး တစ္လံုးလံုးကို စားေပးရင္ အသားအေရ ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အစြမ္းထက္ အက္စစ္ေတြ ပိုမိုပါဝင္ေနပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ သက္သာေစရန္ အမဲသားအသည္းကို စားပါ

ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေနသလား။ ဗီ တာမင္ဘီ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အမဲသားအသည္းဟာ ဗီတာမင္ဘီ ႐ိုင္ ဘိုဖေလဗင္ အေကာင္းဆံုး ပါဝင္တဲ့ အ စာတစ္မ်ိဳးျဖစ္တာေၾကာင့္ ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ေဝဒနာ မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚမႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ႐ိုင္ဘို ဖေလဗင္ ၄၀ဝ မီလီဂရမ္မွီဝဲေပးရင္ အ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အမဲသားအသည္း တစ္ခြက္စာ ပမာဏမွာ ႐ိုင္ဘိုဖ ေလဗင္ ၃ မီလီဂရမ္ပဲ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ႐ိုင္ဘိုဖေလဗင္ မ်ားမ်ားပါတဲ့ အမဲသားနဲ႔ တျခားအစာေတြျဖစ္တဲ့ ႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စတာေတြနဲ႔ တြဲဖက္မွီဝဲေပးပါ။ ဒီလို စားတာ ေတာင္ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ မသက္သာ ရင္ ျဖည့္စြက္ေဆး မွီဝဲေပးပါ။

ရာသီအႀကိဳေဝဒနာကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဝက္သားႏွင့္ ပဲသီးစားပါ

ဝက္သားနဲ႔ ပဲသီးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ ဗီတာ မင္ဘီ- သိုင္ယာမင္နဲ႔ ႐ိုင္ဘိုဖေလဗင္ ႏွစ္ မ်ိဳးစလံုး မ်ားစြာ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ရာသီ အႀကိဳေဝဒနာမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္တယ္လို႔ မက္ဆာခ်ဴးဆက္တကၠသိုလ္ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ တစ္ေန႔ သိုင္ ယာမင္ ၁ ဒသမ ၉ မီလီဂရမ္နဲ႔ ႐ိုင္ဘို ဖေလဗင္ ၂ ဒသမ ၅ မီလီဂရမ္ မွီဝဲတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ဒီလို မမွီဝဲတဲ့ အမ်ိဳး သမီးေတြထက္ ရာသီအႀကိဳေဝဒနာျဖစ္ ႏိုင္ေျခ ၂၅-၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္း ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဝက္သားနဲ႔ ပဲသီးဟာ ဒီဗီတာမင္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ရရွိႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုး အစာေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ဝက္သား သံုးေအာင္စနဲ႔ ခ်က္ထားတဲ့ ပဲ သီးဟင္းတစ္ခြက္ကို ပံုမွန္စားေပးပါ။

တစ္ကိုယ္လံုး အနာက်က္ေစရန္ ဩဂဲနစ္အစာကို စားပါ

ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ၊ ကင္ဆာ၊ ပါ ကင္ဆန္ေရာဂါ၊ မ်ိဳးမေအာင္တာ၊ အဝ လြန္တာစတဲ့ နာမက်န္းမႈအေျခအေန ေတြဟာ ဩဂဲနစ္အစာ မဟုတ္တဲ့ လူ လုပ္ပိုးသတ္ေဆးေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ထားတဲ့ အစာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိပါတယ္။ ပိုး သတ္ေဆးေတြက ကေလးေတြမွာ အိုင္ က်ဴနိမ့္တာနဲ႔ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ ေဝ ဒနာကို ျဖစ္ေစႏိုင္သလို ေအာ္တစ္ဇင္ ေရာဂါနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သိ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဩဂဲနစ္နည္းနဲ႔ စိုက္ ပ်ိဳးထားေၾကာင္း တံဆိပ္ကပ္ထားတဲ့ အ ပင္ထြက္ အစားအစာေတြကို ေရြးခ်ယ္ စားေပးမယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမို သင့္ေတာ္မႈ ရွိပါတယ္။ဇြန္

ျမတ္စြာဘုရားဖြားေတာ္မူရာ လုမၺိနီဥယ်ာဥ္ကုိ သင့္လက္မွတ္တစ္ခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္ေပးပါ            လုမၺိနီဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနရာမွ ၁၈၉၆ မွာ အိႏၵိယေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနမွေဒါက္တာအလိြဳက္ဖ်ဴရာတို႔ရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈကား မရွိခဲ့ေသးပါ။ ၁၉၆၇ - ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးသန္႔ဘုရားဖူးေရာက္စဥ္အခါမွသာ လုမၺိနီေဒသထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ကုလသမဂၢမွ အကူအညီေပးေရးစသည့္အစီအမံမ်ားေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္


          ၁၉၇၀-ခုတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ နီေပါအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ဦးေဆာင္၍ ``နီေပါ၊ ျမန္မာ၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ကေမၻာဒီးယား၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ ပါကစၥတန္၊    စကၤာပူ၊သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း´ႏိုင္ငံတို႔ပါ၀င္သည့္လုမၺိနီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မီတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။  ေနာက္ပိုင္းတြင္`ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ ဘူတန္ႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ´´တို႔လည္း
ယင္းေကာ္မီတီတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါသည္။    ထိုေကာ္မီတီ၏ တာ၀န္ေပးခ်က္အရ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ဗိသုကာပညာရွင္ ေဒါက္တာကင္ဇိုတန္ဂီက ၁၉၇၈-တြင္ လုမၺိနီစီမံကိန္း ဒီဇိုင္းကို ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

           ထိုစီမံကိန္းမွာ ျမတ္စြာဘုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ေနရာကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ခမ္းခမ္းနားနားသီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ေစေရး၊ဗုဒၶဘာသာအေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္ အေသာကေက်ာက္တုိင္ႏွင့္ MakerStoneကိုထိခိုက္ညစ္ညမ္းမႈမရွိေစေရး၊ဘုရားဖူးလာေရာက္သူမ်ားစိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္
ဖူးေျမာ္ႏိုင္ေရးဘုရားရွင္၏ေမြးဖြားရာေနရာသည္လူႏွင့္မေႏွာဘာသာ
ေရးသေဘာအသြင္ကိုသာေဆာင္ေစေရးအတြက္ဦးစားေပ ေရးဆြဲခဲ့ကာနီေပါအစိုးရ၊
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕တို႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

          ထိုဒီဇိုင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဧရိယာမွာMaster Plan, Restricted Area ႏွင့္ Buffer Zone တို႔ အပါအ၀င္ ငါးမိုင္ပတ္လည္ ရွိပါသည္။Master Plan တြင္ေတာင္ေျမာက္အလ်ားသုံးမိုင္၊ အေရွ႕အေနာက္ အနံ တစ္မိုင္ရွိၿပီး ထိုသုံးမိုင္ကို သုံးပိုင္းစီပိုင္းကာ ေတာင္ဘက္အစြန္ဆုံးတစ္မိုင္
ဧရိယာကို ဖြားေတာ္မူသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။   ယင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ အလယ္ပိုင္း တစ္မိုင္ကို ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားဇုန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေျမာက္ဘက္အစြန္ဆုံးတစ္မိုင္ကို လုမၺိနီရြာသစ္ဇုန္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

            ထို Master Plan အတြင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေဆာက္အအုံမွ်သာေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရွိပါသည္။Master Plan ၏ ေဘးႏွစ္ဘက္တစ္မိုင္စီကိုလႊမ္းၿခဳံဧရိယာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ပုံတြင္မီးခိုးေရာင္
ျဖင့္ ျခယ္ျပထားပါသည္။ ယင္း၏အျပင္ဘက္ ေနာက္ထပ္ တစ္မိုင္စီကို Buffer Zone အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။အားလုံးေပါင္း ဧရိယာမွာ ပတ္၀န္းက်င္ ငါးမိုင္ က်ယ္၀န္းပါသည္။ ထိုဧရိယာသည္ ေဂဟစနစ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းရပါသည္။ဘာသာေရးလကၡဏာမ်ားကိုလည္း မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုဧရိယာနယ္
ေျမအတြင္းတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴလုပ္ငန္းသာ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ၿမိဳ႕တည္ခြင့္ မရွိပါ။


            ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ Buffer Zone ၏ အျပင္ဘက္တြင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ စသည္မ်ားကို လာေရာက္တည္ေဆာက္သျဖင့္ ေလာေလာဆယ္လုမၺိနီ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာလက္ခံႏိုင္သည့္ႏႈန္းစံပမာဏ
ထက္၆ ဆခန္႔ျမင့္တက္ေနေၾကာင္းသိရပါသည္။ထိုထက္ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ Restricted Area ႏွင့္ Buffer Zone တို႔ ေ နရာတြင္ လူဦးေရႏွစ္သိန္း အေျခခ်ေနထိုင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ႏွင့္ နီေပါအစိုးရတုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊   ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ေန႔က သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္အတြက္ယူနက္စကိုအဖြဲ႕ကို အသိေပးျခင္းလည္းမရွိသလို လုမၺိနီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း တုိင္ပင္ျခင္း အသိေပးျခင္း
 မရွိခဲ့ပါ။ ထိုအစီအစဥ္မ်ားအေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ သိလိုလွ်င္ ေအာက္ပါ လင့္ခ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

http://thehimalayantimes.com/featured/year2011/inner.php?id=526,
http://newindianexpress.com/opinion/article521534.ece,
http://en.wikipedia.org/wiki/Asia_Pacific_Exchange_and_Co-operation..


               ထိုအစီအစဥ္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့လွ်င္ ဖြားေတာ္မူရာ လုမၺိနီနယ္ေျမတြင္  လူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ အသံညစ္ညမ္းမႈမ်ား အရင္ဆုံး   သက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္
သေကၤတမ်ားပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ ဖြားေတာ္မူသည့္ေနရာသည္ လူေနထူထပ္ေသာ အိမ္ေျခမ်ား ၾကားတြင္ ညပ္လ်က္ ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။


              အေသာကေက်ာက္စာတိုင္ႏွင့္ ေျခေတာ္ရာ Maker Stone တို႔သည္Pollution မ်ားေၾကာင့္မၾကာမီထိခိုက္ပ်က္စီးရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနက္စကိုအေနျဖင့္ သတိေပးပါလ်က္ နီေပါအစိုးရက  ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဆိုလွ်င္ လုမၺိနကို Danger Zone အျဖစ္ စာရင္းတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းမ ဖယ္ရွားခံရမည္
္ျဖစ္ပါသည္။ထိုသို႔ဖယ္ရွားခံရပါကမိမိတို႔ဗုဒၶဘာသာအေမြအႏွစ္အေပၚထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မႈ
စြမ္းအားလည္းေလ်ာပါးလာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တာ၀န္သိသူ   ဗုဒၶဘာသာအခ်ဳိ႕ဦးေဆာင္၍  ကုလသမဂၢထတြင္လုမၺိနီၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿမိဳ႕ေတာ္ တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္း၍ ကင္ဇိုတန္ဂီ၏ Master Plan ကို  ဆက္လက္ရွင္
သန္ခြင့္ ေပးပါမည့္အေၾကာင္း အသနားခံစာ တင္ထားပါသည္။

            ထုိအသနားခံစာ အသက္၀င္လႈပ္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ လူေပါင္းတစ္သိန္း၏ လက္မွတ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထိုလက္မွတ္မ်ား ျပည့္မီကာ ဘုရားရွင္ဖြားေတာ္မူမည့္ေနရာကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္မိတ္ေဆြတို႔၏လက္မွတ္မ်ားလည္းတစ္တပ္
တစ္အား ပါ၀င္လ်က္ ၀ိုင္း၀န္းေထာက္ပံ့ေပးၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

လက္မွတ္ထိုးလိုပါက
 ၁။ ဒီလင့္ခ္ http://www.change.org/petitions/un-secretary-general-ban-ki-moon-ne... ကို ကလစ္ဖြင့္ပါ။
၂။ အမည္ ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား ျဖည့္သြင္းပါ။
၃။ လမ္းနာမည္ (အဆင္ေျပရာ)
၄။ ၿမိဳ႕နာမည္
၅။ ႏိုင္ငံ
၆။ စာပို႔ကုတ္ (Post Code) တြင္ အဆင္ေျပရာ ဂဏန္း ၇ လုံးခန္႔
၇။ Why is this important to you? ေနရာတြင္ Save World Heritage Zone စသည္ မိမိဆႏၵသေဘာထားကို ႐ုိက္ထည့္ပါ
၈။ အနီေရာင္ Sign ကို ကလစ္ေပးပါ။
ဒါဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ ဘာသာအေမြအႏွစ္ ဘုရားရွင္ဖြားေတာ္မူရာေျမကို ကယ္တင္ရာတြင္ သင္လည္း ပါ၀င္ကုသိုလ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။
အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ http://www.dhammayaungchi.com/2013/02/blog-post.html မွတဆင့္ ကူးယူမ်ွေဝသည္။
စာဖတ္သူအားလုံး သက္ရွည္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာျပီး လုိရာဆႏၵမ်ားတစ္လုံးတစ္ဝတည္းျပည့္ဝၾကပါေစ။
အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္ အိႏၵိယနုိင္ငံ)
                            အားလုံးကုိေလးစားစြာျဖင့္  ............ေႏြလႈိင္းထက္.

"မေရာင္းေကာင္းေသာ ကုန္စည္မ်ိဳး (၅) ပါး"

Follow · 16 hours ago

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ အဂၤုတၱရနိကာယ ပဥၥကနိပါတ္ ဥပါသက၀ဂ္ ၀ဏိဇၨသုတ္ေတာ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဥပါသကာတစ္ေယာက္
အေနျဖင့္ မေရာင္းေကာင္းေသာ ကုန္စည္မ်ိဳး (၅)ပါးကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထိုငါးပါးတို႔မွာ -

(၁) သတၳ၀ဏိဇၨာ = အမ်ားေသေစေၾကာင္း ေလး၊ ျမား
စေသာ လက္နက္ေပါင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရာင္းျခင္း၊

(၂) သတၱ၀ဏိဇၨာ = ဆင္၊ ျမင္း၊ လူ စေသာ အေစခံသတၱ၀ါအေပါင္းကို ေရာင္းျခင္း၊

(၃) မံသ၀ဏိဇၨာ = ၀က္၊သမင္ စေသာ အသားစားေၾကာင္း သတၱ၀ါအေပါင္းကို ေရာင္းျခင္း၊

(၄) မဇၨ၀ဏိဇၨာ = ေသရည္အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရာင္းျခင္း၊

(၅) ၀ိသ၀ဏိဇၨာ = အမ်ားကို ေသေစတတ္ေသာ အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေရာင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

♦ ဗုဒၶျမတ္ဘုရားသည္ ဓား၊ လွံ၊ ေလး၊ ျမား စေသာ (လူသတ္)
လက္နက္တို႔ကို မိမိကုိ္ယ္တိုင္ ျပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း၊ တျခားတစ္ပါးေသာသူကို ျပဳလုပ္ခုိင္း၍လည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါး ျပဳလုပ္ၿပီးသည္ကို တစ္ဆင့္၀ယ္ယူ၍လည္းေကာင္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရဟု တားျမစ္ေတာ္မူပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ တားျမစ္ရသနည္းဟူမူ ဓား၊ လွံ စေသာ
လက္နက္တို႔သည္ တစ္ပါးေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။

♦ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ "မိစၧာစာရ " ျဖင့္ အသက္ေမြးေသာ မိန္းမေပါ့ (ျပည့္တန္ဆာ) ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊
လူမ်ားကို ကၽြန္ျဖစ္ေစရန္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း စေသာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို မျပဳလုပ္ရဟု တားျမစ္ေတာ္မူပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူ႔ကၽြန္၏အျဖစ္ကို ျပဳတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

♦ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ သားသမင္၊ ႏြား၊ ၾကက္၊ ၀က္ စေသာ ဟင္းလ်ာသတၱ၀ါတို႔ကို ေမြးျမဴ၍ သားငါးမ်ိဳးကုန္ ေရာင္းျခင္းကို တားျမစ္ေတာ္မူပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သတၱ၀ါတို႔ကို သတ္ျဖတ္ရျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

♦ ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ လတ္တေလာ ေသေစတတ္ေသာ အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ယုတ္စြအဆံုး ကိုယ္၀န္က်ေစတတ္ေသာ ေဆးမ်ိဳး ေရာင္းစားျခင္းကို မျပဳမလုပ္အပ္ဟု တားျမစ္ေတာ္မူပါသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ တစ္ပါးေသာ သတၱ၀ါတို႔ကို ေသေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

( လကၤာ)
လူႏွင့္ လက္နက္၊ ၾကက္၀က္၊ ယစ္မ်ိဳး၊ အဆိပ္ဆိုးဟု၊
ေကာင္းက်ိဳးမရ၊ အပါယ္က်ေသာ၊ ၀ဏိဇၨငါး၊ မေရာင္းစားဘဲ၊
ခုနစ္ပါး ဒုစ႐ုိက္၊ ၾကဥ္ဖယ္လုိက္၍၊ အၿမိဳက္ဘူမိ၊
ေရာက္ေၾကာင္းရွိေသာ၊
သုစရိက်င့္၊ စိတ္ေကာင္းျမင့္လ်က္၊
သင့္တင့္ညီစြာ၊ ကုန္သြယ္ပါလွ်င္၊ မိစၧာဇီ၀ါ၊ ကင္းလြတ္ပါလ်က္၊ သမၼာဇီ၀ါ၊ ျပည့္စံုပါသည္၊ ဥပါသကာ ဇီ၀တည္း။
(ဥပါသကဂုဏပကာသနီ)

ယင္းငါးမ်ိဳးေသာ ကုန္စည္တို႔ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ေရွာင္ၾကဥ္မွသာလွ်င္ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ သုစ႐ိုက္တရားတို႔ကို က်င့္ႀကံႏုိင္ပါမည္။

သို႔မွသာ ေကာင္းျမတ္ေသာစိတ္ထား ျပည့္၀ၿပီး သင့္တင့္
ညီၫြတ္မွ်တေသာကုန္သြယ္မႈျဖစ္ႏုိင္ပါမည္။
ေကာင္းေသာအသက္ေမြးမႈျပဳျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။

[ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္ စာအုပ္မွ စာမ်က္ႏွာ 49မွ-]

----------------------*----------------------
- သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ -
"Donated By Honey Lay"
_/|\_ ခပ္သိမ္းေသာ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊
သတၱဝါ အားလံုး ေဘးရန္ ေၾကာင့္ၾက ဆင္းရဲကင္း၍
ကိုယ္, စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာ, ခ်မ္းသာၾကပါေစ ။
လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ၊…

အသားအေရအတြက္ နႏြင္းမွံဳ႕၏ အစြမ္းနႏြင္းမႈန္႔မွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး ေတြရွိတဲ့ အျပင္ အသား အေရ ျပႆနာေတြကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ နႏြင္းမႈန္႔ဟာ အေရျပား က်န္းမာေရးနဲ႔ အသားအေရ လွပမႈ တို႔အေပၚ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးေတြ ေပးစြမ္းႏိုင္ သလဲဆိုတာ ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေနေလာင္ဒဏ္ သက္သာေစျခင္း

နႏြင္းမႈန္႔ဟာ ေနပူဒဏ္ခံရတာေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ အေရျပားထိခိုက္မႈနဲ႔ အေရျပား အေရာင္ ညစ္ႏြမ္းမြဲေျခာက္မႈတို႔ကို သက္သာေစပါတယ္။

ဝက္ၿခံေပ်ာက္ေစျခင္း

နႏြင္းမႈန္႔ဟာ အေရျပားရွိ ဘက္တီးရီးယားပိုးေတြကို ကင္းစင္ေစတဲ့အတြက္ ဝက္ၿခံကို ေပ်ာက္ေစပါတယ္။

အိုမင္းမႈကို ေႏွးေကြးေစျခင္း

နႏြင္းမႈန္႔မွာ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ေတြ ပါဝင္တာေၾကာင့္ အသားအေရ အိုမင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ေႏွးေကြးေစပါတယ္။

အသားအေရ ဝင္းပေစျခင္း

နႏြင္းမႈန္႔ကို လိမ္းေပးတာနဲ႔ စားတာဟာ အသားအေရကို ၾကည္လင္ ေတာက္ ပေစပါတယ္။ မ်က္ႏွာအသားအေရကိုလည္း အဖုအပိမ့္ကင္းကာ ဝင္းပေစပါတယ္။

အေရျပားျပႆနာမ်ားကို သက္သာေစျခင္း

နႏြင္းမႈန္႔မွာ ႏွင္းခူ၊ ဆိုးရီးေယးစစ္နဲ႔ နီျမန္းယားယံတဲ့ အေရျပားျပႆနာေတြကို သက္သာေစတဲ့အစြမ္း ရွိပါတယ္။ အေရျပားမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ အေၾကာျပတ္ ရာေတြကိုလည္း မွိန္ေဖ်ာ့သြားေစပါတယ္။ အသားအေရ က်န္းမာလွပေရးအတြက္ နႏြင္းမႈန့္

အသံုးျပဳနည္း

နႏြင္းမွုန္႔ကုိ စားမည္ဆိုလွ်င္ - နႏြင္းမႈန္႔ လက္ဖက္စားဇြန္း တစ္ဇြန္းနဲ႔ သၾကား လက္ဖက္စားဇြန္း တစ္ဇြန္းကို ေရေႏြးပူပူထဲ ထည့္ေမႊကာ စားေပးပါ။ ေန႔စဥ္ မွန္မွန္ စားေပးပါက အသားအေရက ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပိုမိုလွပလာပါလိမ့္မယ္။
နႏြင္းမွုန္႔ကို လိမ္းမည္ဆုိလွ်င္ - နႏြင္းမွုန္႔ကို ေရနဲ႔ေစးပ်စ္တဲ့ အႏွစ္ရတဲ့အထိ ေမႊျပီးအေရျပားေပၚ လိမ္းေပးပါ။ အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ၾကာရင္ ေရနဲ႔ ေဆးခ်ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကယ္စင္
Ref>>>Good Health
source>>>http://thabawaarrin.blogspot.com/2013/02/blog-post_2858.html#more

ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမွဳ႕နယ္ေၿမ Kanheri Caves

       ေမလ ၁၂ ရက္ ဒုတိယေန႔မွာေတာ႔ မနက္ပိုင္းမွာ ဦးဂိုအင္ကာ ရဲ႕ Global Pagoda ေရႊတိဂုံ ဘုရားကို သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႀကၿပီး ေန႔လည္ပိုင္းမွာ Sanjay Gandhi National Park အတြင္း ဧရိယာမွာ ရွိေနတဲ႔ ခန္ဟီရီ လွိဳင္ဂူမ်ား Kanheri Caves ေခၚတဲ႔ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမွဳ႕
နယ္ေၿမကို ေလ႔လာၿဖစ္ခဲ႔တယ္။

    တကယ္ေတာ႔ ဒီလွိဳင္ဂူေတြဟာ အမည္းေရာင္ ကာလာမ်ား လို႔ အဓိပၸါယ္ ရတဲ႔ ကရစ္ရွန ဂီရိ Krishnagiri လို႔ ေခၚတဲ႔ ဆန္ဆ ခရစ္ Sanskrit ဘာသာကေန ဆင္းသက္လာတဲ႔ စကားလုံးပဲၿဖစ္တယ္၊
ခေနးရီ Khaneri ဆိုတဲ႔ ေရွးအမည္ကေန ကာလေရြ႕ေလ်ာက ယခုအခါမွာေတာ႔ ခန္ဟိရီ Kanheri ( အနက္ေရာင္ ေတာင္တန္း ) လို႔ ေခၚဆုိေနႀကတယ္၊

      သမိုင္းမ်ား၏ အဆိုအရ ဘီစီ ၁ ရာစု မွ ေအဒီ ၉ ရာစု (1st Century B.C. to 9th Century A.D.) အထိ ကာလအတြင္းမွာ ဘုရားရွင္သားေတာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား စာေပသင္ႀကားခဲ႔ရာ၊ တရားဓမၼ ၀ိပႆနာ က်င္႔ႀကံအားထုတ္ရာ ေနရာအၿဖစ္ တည္ရွိခဲ႔တယ္၊ ႀကားဖူးတဲ႔ ရာဇ၀င္အရေတာ႔ အိႏိၵယ ေၿမာက္ပိုင္းၿဖစ္တဲ႔ ဗုဒၶဂါယာ ေဒသကေန ရဟန္းေတာ္မ်ား အႏၱရာယ္ မ်ားတဲ႔အတြက္ ေဘးရန္ကင္းလြတ္ရာ ေတာင္ပိုင္းေဒသကို ထြက္ခြာလာႀကၿပီး အေၿခခ် ေနထိုင္ သီတင္းသုံးခဲ႔ႀကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္၊

      ဒီေတာင္တန္းေတြဟာ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္အထက္ ေပေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္မွာ တည္ရွိၿပီး မြန္ဘိုင္း ( ဘုံေဘ ) ၿမိဳ႕ကေန ၄၅ ကီလိုမီတာေလာက္ ကားနဲ႔ သြားနို္င္တယ္။
 ထူးၿခားတာက ယခုေခတ္ ပညာရွင္မ်ား အတုယူစရာၿဖစ္တဲ႔ ေက်ာက္ဆစ္ပန္းပု လက္ရာမ်ားပဲ ၿဖစ္ပါတယ္၊ ဘုရားၿဖစ္ေတာ္စဥ္ဗုဒၶ၀င္ေတြ သူတို႔ေခတ္က ယဥ္ေက်းမွဳ႕ဆုိင္ရာ ရုပ္ပုံေတြ စတဲ႔ လက္ရာေတြက မၿပည္႔စုံ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ႔ ေရွးေခတ္ကလူေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ကို ေဖာ္ထုတ္ၿပသေနခဲ႔တယ္၊

     ရွည္လ်ားလွတဲ႔ ေတာင္တန္းေပၚမွာ မ်ားၿပားလွတဲ႔ လွိဳဏ္ဂူေတြကို လိုက္လံ ႀကည္႔ရွဳ႕ရင္း ရင္သပ္ရွဳေမာၿပီး အံ႔ႀသရတယ္၊ ေနရာ အသီးသီးမွာ မတူညီတဲ႔ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာေတြကို မ်ားၿပားစြာ ေတြ႔ခ႔ဲရတယ္၊ လွိဳဏ္ဂူေတြ မ်ားလြန္းတာေႀကာင္႔ ပင္ပန္းၿပီး အားလုံး မသြားနို္င္ႀကေတာ႔ပါဘူး၊ တဖြဲ႕လုံးလဲ ေမာပန္းႏြယ္နယ္ ေနႀကၿပီ၊
- ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္ေတာ္ကေတာ႔ ဘုရားရွင္ဆီမွာ ကမၼ႒ာန္းေတာင္းၿပီး သစ္တပင္ေအာက္ ၀ါးတပင္ေအာက္ လွိဳဏ္ဂူေတြ ထဲမွာ တရားက်င္႔ႀကံၿပီး ေပါက္ေၿမာက္သြားသူေတြ မေရမတြက္နို္င္ေအာင္ မ်ားၿပားခဲ႔တယ္၊ အရိယာႀကီးေတြကေတာ႔ ဒီလို ေနရာမ်ိဳးမွာ” အေဟာ သုခံ ၀တ၊ အေဟာ သုခံ ၀တ “ ေအာ္ ခ်မ္းသာေလစြတကား ေအာ္ ခ်မ္းသာေလစြ တကား လို႔ ဥဒါန္းက်ဴးရင္႔ေလ႔ရွိႀကတယ္၊


လွိဳဏ္ဂူမ်ား ရွိရာ ေၿမပုံပါ
 စိတ္ခ်မ္းသာေစမယ္႔ မိုးရာသီ အေနအထားပါ

အတြင္းမွာ ဒီလို ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ

ပုဂံ အာနႏၵာဘုရားအတြင္းက လက္ရာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ တူတယ္


လွိဳဏ္ဂူအတြင္းဘက္မွာ ေနရာတိုင္း ရွိတတ္တဲ႔ လက္ရာေတြ

အခုလို ေႏြရာသီမွာေတာ႔ ပူေလာင္ေၿခာက္ေသြ႔ေနၿပီး ေခြ်းတလုံးလုံးနဲ႔ေပါ႔
အခု ဒီေနရာမွာလဲ အားလုံး လွိဳဏ္ဂူေပါင္း( ၁၀၉ )ခု ရွိပါသတဲ႔။ ေႏြရာသီ ေနပူပူနဲ႔ အၿပန္လမ္းမွာ
ေတာ႔ ေတြးေနမိတယ္ -

"  ဒီလို ေတာေတာင္ လွိဳဏ္ဂူေတြမွာ ၀ိပႆနာတရား ႀကိဳးစား အားထုတ္ၿပီး အရိယာ ၇ဟႏၱာၿဖစ္သြားႀကတဲ႔ ရဟန္းေတာ္အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ ရွိခဲ႔လိမ္႔မလဲ " လို႔ - - မွန္းဆ ႀကည္ညိဳရင္း ဆိတ္ဆိတ္ ေနမိပါေတာ႔တယ္

 http://www.dhammayaungchi.com/2010/05/kanheri-caves.html
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...