စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မင္းရဲ့ေပါင္လံုးေတြ ေသးသြယ္ေနလားမင္းရဲ့ေပါင္လံုးေတြ ေသးသြယ္ေနလို သူငယ္ခ်င္ေတြက စေနာက္စရာ ျဖစ္ေနျပီလား။
ေပါင္နဲ ေျခသလံုးနဲ႔မွားတယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ စိတ္မညစ္ပါနဲ႔ ။
ဒီေန႔ပဲ ထိုင္ထ ေလ့က်င့္ခန္းစလုပ္လိုက္ပါ။ တစ္ခါတည္း ၂၀ ရေအင္လုပ္ပါ။
ေနာက္ေန႔ေတြမွာ ၃၀၊ ၄၀၊၅၀ စသျဖင့္ တိုးလုပ္သြားပါ။ တစ္ခါတည္း မနားတန္း
၁၀၀ ထိေအာင္ ထိုင္ထ လုပ္နိုင္ျပီဆိုရင္ မင္ရဲ့ ေပါင္ၾကြက္သားေတြ သိသိသာသာ
ၾကီးလာတာေတြ႔ရပါလိမ္မယ္။

ေနာက္ဆက္ျပီး ၾကီးမားတဲ့ေပါင္ၾကြက္သားေတြ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ရင္ေတာ့ အေလးခ်ိန္ရွိတဲ့
ပစၥည္းတစ္ခုကို မ(ထမ္းပိုး)ျပီး ထိုင္ထလုပ္ပါ။ နဲနဲဆီ အေလးခ်ိန္နဲ႔ အၾကိမ္ေရ တိုးတိုးျပီး
လုပ္သြားပါ။ အံ့ၾသ ေက်နပ္မူေတြ မင္းကိုယ္တုိုင္ ပိုင္ဆိုင္ရပါလိမ္မယ္။

စက္ပစၥည္းေတြနဲ႔ မကစားနိုင္တာေတြ.... ခဏေမ့ထားပါ။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြက
အိမ္မွာပင္ ကစားနိင္တာေလးေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေပါင္လံုးေတြ ေသးသြယ္ေနသူမ်ားနွင္ စ ကစားလိုသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

ဗလ ဘဝ(M1)


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1400296400300356&set=a.1396245687372094

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...