စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကူးစက္ေရာဂါရွိလွ်င္ အေရာင္ေျပာင္းသြားမည့္ ကြန္ဒံုးကိုေက်ာင္းသားမ်ား တီထြင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...