စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သင့္ကိုယ္တိုင္ ဝဘ္ဆိုဒ္ အလြယ္တကူ လုပ္လို႔ရတဲ့ ဝဘ္ဆိုဒ္

မိမိရဲ႕ ကုမၺဏီလုပ္ငန္းအတြက္ Profile ဝဘ္ဆိုဒ္လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ www.strikingly.com ကိုညြန္းခ်င္ပါတယ္။ သူက One Page ဝဘ္ဆိုဒ္ ျဖစ္ျပီး မိမိရဲ႕ ကုမၺဏီလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို ဝဘ္ဆိုဒ္ တစ္မ်က္ႏွာထဲမွာပဲ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ ဝဘ္ဆုိဒ္ ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိအေနနဲ႔ Domain name ဝယ္လိုက္ျပီးျပီ ဆုိရင္လည္း ခ်ိတ္လိုက္လို႔ ရပါတယ္။ သူကေတာ့ one page website ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုတည္းမွပဲ ျပီးျပည့္စံုေအာင္ အကုန္လံုးကို ေဖာ္ျပ ပါတယ္။ အကယ္၍ မိမိအေနနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေန႔စဥ္ အသစ္သစ္မ်ား ပိုတင္ေနရမယ့္ ဝဘ္ဆိုဒ္ ဆုိရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုမၺဏီ လုပ္ငန္းကို ျပသတဲ့ Profile တစ္ခုအေနနဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ အဆင္ေျပ ပါတယ္။

အကယ္၍ Pro ဗားရွင္း သံုးမယ္ဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္က တစ္ႏွစ္စာ ေဒၚလာ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ တန္နဲ႔ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ တန္ဆုိျပီးေတာ့ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားပါတယ္။ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝဘ္ဆုိဒ္ စမ္းလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ လုပ္ၾကည့္ပါ။ ဥပမာ အေနနဲ႔ ဆုိရင္ http://www.geekgirlsmyanmar.com/ ကိုလည္း Strikingly နဲ႔ပဲ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
.
ေအာင္ခမ္း 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...