စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဘာ့ေၾကာင့္ အသက္ ၃၀နားကပ္မွ အိမ္ေထာင္ ျပဳသင့္တယ္ဆုိတာ ေျပာျပေပးႏိုင္မယ့္ အခ်က္မ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...