စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ကပ္သံုးပါး ကင္းေဝးလုိလွ်င္…”(၁)။ သူတကာ ေလာဘႀကီးေသာ္လည္း မိမိက ေလာဘ မႀကီးေအာင္ေန။
ထိုသို႔ေနလွ်င္ သူတကာေခါင္းပါးျခင္း(ဒုဗ႓ိကၡအႏၲရာယ္)ေဘးသင့္ေရာက္ေသာ္လည္း မိမိမွာ
ထိုေဘးမွ လြတ္ေျမာက္မည္။

(၂)။ သူတကာ ေဒါသႀကီးေသာ္လည္း မိမိက ေဒါသမႀကီးေအာင္ေန။
ထိုသို႔ေနလွ်င္ သူတကာ လက္နက္ေဘးဆိုး (သတၱႏၲရကပ္)ဆိုက္ေရာက္ေသာ္လည္း
မိမိမွာ ထိုေဘးမွ လြတ္ေျမာက္မည္။

(၃)။ သူတကာ ေမာဟႀကီးေသာ္လည္း မိမိက ေမာဟမႀကီးေအာင္ေန။
ထိုသို႔ေနလွ်င္ သူတကာ ေရာဂါေဘးဆိုး(ေရာဂႏၲရကပ္)ဆိုက္ေရာက္ေသာ္လည္း
မိမိမွာ ထိုကပ္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္မည္။

ဤကား ေက်းဇူးေတာ္ရွင္
မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အၿမဲမျပတ္ ဆိုဆံုးမေလ့ရွိေသာ ၾသဝါဒ ျဖစ္သည္။
ယေန႔သည္ ထိုၾသဝါဒအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္၍ …
 
(၁)။ ေလာဘမႀကီးရန္ မိမိတတ္ႏုိင္သမွ် စြန္႔ႀကဲ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းပါ။
(၂)။ ေဒါသမႀကီးရန္ သတၱဝါအားလံုးတို႔အား ေမတၱာတရား ပြားမ်ားပို႔သပါ။
(၃)။ ေမာဟမႀကီးရန္ ရုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတို႔၏ အနိစၥ ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ သေဘာကို
အခ်ိန္ရသမွ် ဆင္ျခင္ပါ။

-【တိပိဋကဓရ၊တိပိဋကေကာဝိဒ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး】
  

“ကပ္သံုးပါး ကင္းေဝးလုိလွ်င္…”

❦ေလာဘထြန္းကားလာသျဖင့္ ဆန္ေရစပါး ရွားပါး၍ အစားအစာ ငတ္မြတ္ျခင္းအား “ဒုဗၻိကၡႏၲရကပ္”၊
❦ေဒါသလြန္ကဲသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ၾကသည့္ လက္နက္ ေဘးသင့္ျခင္း “သတၱႏၲရကပ္”၊
❦ေမာဟ လြန္ကဲသျဖင့္ ေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးကပ္ေရာက္ျခင္း “ေရာဂႏၲရကပ္”ဆိုေသာ
ကပ္ႀကီးသုံးပါး က်ေရာက္ရ၏။

●ေလာဘေၾကာင့္ မီးေဘး၊
●ေဒါသေၾကာင့္ ေရေဘး၊
●ေမာဟေၾကာင့္ ေလေဘးမ်ား သင့္ရ၏။

“သီလႏွင့္ ျပည့္စုံေသာသူ”မွာ ျပဆိုအပ္ၿပီးေသာ ေဘးဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ၾက၏။

-နတ္ျပည္သို႔ တက္ရာတြင္ သီလတည္းဟူေသာ ေစာင္းတန္း ေလွကားျဖင့္ တက္ၾကရ၏။
-နိဗၺာန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးသို႔ဝင္ရာ၌လည္း သီလ တည္းဟူေသာ တံခါးမွသာလွ်င္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္၏။

သီလႏွင့္ ျပည့္စုံ ေသာသူကား လူ႔ျပည္ခ်မ္းသာ၊ နတ္ျပည္ခ်မ္းသာဟူေသာ ေဝဒယိတသုခ
ေလာကီခ်မ္းသာမ်ဳိးကို မဆုိထားဘိ၊ ေလာကီခ်မ္းသာထက္ မႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္
သာလြန္ထူးျမတ္ေသာ သႏၲိသုခ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာႀကီးကိုပင္ ရရွိႏုိင္ပါေပ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ပစၥကၡဘဝ၌ပင္လွ်င္ ကပ္ႀကီးသုံးပါးတို႔မွ လြန္ေျမာက္လ်က္ ေနာင္တမလြန္ဘဝ၌
နတ္ျပည္ခ်မ္းသာ စေသာ ေလာကီ ခ်မ္းသာႏွင့္ အဆုံးဘဝ၌လည္း သႏၲိသုခနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို
ရရွိလိုၾကေသာ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အရင္းမူလ ပဓာနျဖစ္ေသာ
“သီလတရား” ကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ ။
 

-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist's Association】
-【အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုစံကင္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး】 

https://www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.322278357782183.936

အတြဲေတြ facebook နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုျပသနာေတြ တက္ေလ့ရွိသလဲ

သင့္ကို အသက္ပိုရွည္ေစမယ့္ အစားအစာ (၆) မ်ိဳး

ဦးေႏွာက္ကို ဘယ္အရာေတြက တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစတာလဲ

ပါရမီ အခ်စ္
ပါရမီ အခ်စ္

ေမတၱာ ဆိုတဲ့ ပါဠိရဲ့ အနက္ကို ခ်စ္ၿခင္းလို့ အနက္ ၿပန္ၾက ပါတယ္။ အခ်စ္က သံုးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

၁။ ခ်စ္သူ အခ်စ္ရယ္ ၂။ မိသားစု အခ်စ္ရယ္ ၃။ ပါရမီ အခ်စ္ရယ္ ဆိုၿပီး သံုးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

ခ်စ္သူ အခ်စ္ဆိုတာ မိန္းမ ေယာက်ာ္း အၿပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကတဲ့ အခ်စ္ပါ။

မိသားစု အခ်စ္ဆိုတာက မိဘနဲ့ သားသမီး ညီနဲ့အကုိ ေမာင္နဲ့ႏွမ စသည္ မိသားစု အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကတဲ့ အခ်စ္မ်ိဳးပါ။

ပါရမီ အခ်စ္ဆိုတာက ေတာ့ သူတစ္ပါးရဲ့ အကိ်ဳးကုိ ၿဖစ္ထြန္းမူ့ကုိ လိုလားတဲ့ အခ်စ္ပါ ။ပါဠိလို ေၿပာရင္ ေတာ့ တဏွာ ေပမရယ္၊ ေဂဟသိတ ေပမရယ္၊ ေမတၱာ ေပမရယ္ပါ။ ေမတၱာ ပါရမီမွာေတာ့ ေနာက္ဆံုး ၿဖစ္တဲ့ ေမတၱာ ပါရမီကုိ ယူရမွာပါ။

ပါရမီ အခ်စ္ဟာ သူတစ္ပါး အက်ိဳးကုိ ငဲ့ေနပါတယ္။ မိမိ အက်ိဳးကုိ မငဲ့ပါဘူး။ ကုိယ္က သူ့ကုိ ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ ခ်စ္ၿဖစ္ေနရင္ သူ ၾကီးပြား ေစခ်င္တယ္ ၊တိုးတက္ ေစခ်င္တယ္ ၊ ေအာင္ၿမင္ ေစခ်င္တယ္။ အစစ အရာရာ အဆင္ ေၿပေစခ်င္တယ္။ သူ့ဆီက ဘာတံုၿပန္မူ့မွ မေမ်ာ္လင့္ ပါဘူး ။ ဒါ- ပါရမီ အခ်စ္ရဲ့ သေဘာေတြပါပဲ။

အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ သိခြင့္ ခင္ခြင့္ ရၾကတဲ့အခါမွာ ကုိယ္ကလည္း သူ့ကုိ ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ ခ်စ္မယ္။ သူကလည္း ကိုယ့္ကုိ ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ ခ်စ္မယ္ ႏွစ္ဦး စလံုးရဲ့ ခင္မင္မူ့ဟာ အစဥ္အၿမဲ ခိုင္ၿမဲေနေတာ့ မွာပါ။ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး သူတရားထူး တရားၿမတ္ ရဖို့ အတြက္လည္း ကုိယ္က ကူညီမယ္။ ကုိယ္တရားထူး တရားၿမတ္ ရဖို့အတြက္လည္း သူကကူညီမယ္ ဆုိရင္ ပါရမီ အခ်စ္က နိဗၺာန္ အထိေတာင္ ေက်းဇူးၿပဳ ေနေတာ့တာပါ။

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကုိ ကုိယ္က ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ ခ်စ္ၿပီး နိဗၺာန္ရဲ့ အေထာက္အပံ့ေတြ အခါ အားေလ်ာ္စြာ ဖန္တီး ေပးေန ႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီလိုပါပဲ၊ သတၱ၀ါ အားလံုး အေပၚမွာ ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ ခ်စ္ႏိုင္ရမွာ ၿဖစ္သလို၊ ခ်စ္သူ အခ်င္းခ်င္း မိသားစု အခ်င္းခ်င္း မွာလည္း ပါရမီ အခ်စ္ ပါတဲ့ အခ်စ္ေတြ တြဲ တြဲ ပါေနပါမွ အစဥ္အၿမဲ ခိုင္ၿမဲေနမွာပါ။ ခ်စ္သူ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ေနၾကတဲ့ ေနရာမွာ တဏွာ ရာဂကုိ အေၿခခံတယ္ ဆိုေပမဲ့ သူကုသိုလ္ ၿဖစ္ဖို့ ကုိယ္က ဖန္တီးေပး ေနမယ္။ ကိုယ္ ကုသိုလ္ ၿဖစ္ဖို့အတြက္ သူက ဖန္တီး ေပးေနမယ္ ဆိုရင္ ခ်စ္သူ ႏွစ္ေယာက္အတြက္ ရန္ၿဖစ္တယ္၊ မုန္းတယ္ ဆိုတာ ေတြဟာ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ ရွာလို့ ရေတာ့မွာ မဟုတ္ေတာ့ ပါဘူး။

ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ရဲ့ မိသား စုဘ၀ေလးဟာ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းေလး ရွိေနရံုတင္ မကပဲ တရားထူး တရားၿမတ္ ရဖို့လည္း အေထာက္ အပံ့ေတြ ၿဖစ္ေန ေတာ့မွာပါ။ အဆင္မေၿပမူ့ ေတြၿဖစ္တယ္ဆိုတာ တဏွာေပမ အခ်စ္ေလာက္နဲ့ပဲ ခ်စ္ေနၾကလို.ပါ။ ပါရမီ အခ်စ္ မပါၾက လို့ပါ။ ဒီသေဘာေလးကုိ အာရံုၿပဳၿပီး အစဥ္သၿဖင့္ ခိုင္ၿမဲ ေနဖို့ ပါရမီ အခ်စ္ေလးပါ တြဲ ပါေပးရပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ့ မိသားစုေတြမွာ အဆင္မေၿပ ၿဖစ္တယ္ ဆိုတာလည္း ပါရမီ အခ်စ္ မပါ ၾကလို.ပါ။ ကိုယ့္မွာ ပါရမီ အခ်စ္သာ ရွိေနရင္ တဖက္က မသိလို့ မွားတဲ့ အမူအရာကုိ ၿပဦးေတာ့ သူ.ကုိ ကုိယ္က ေဒါသမထြက္ပဲ “ေၾသာ္..သူမသိလို့ ပဲေလ” ဆိုၿပီး ခြင့္လြတ္ၿပီးသား ၿဖစ္ေန တတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့ ၿပသနာကုိ တရား သေဘာေလးနဲ့ ေၿဖရွင္း တတ္သလို အမွား ၿပဳသူ တစ္ဖက္သား ကုိလည္း တရားနဲ့ ၿပန္လည္ ေဖးမ တတ္ပါေသးတယ္။

ၿပသနာ တစ္ခုခု ၿဖစ္လာၿပီ ဆိုရင္ ကုိယ္ဖတ္ခဲ့ နာခဲ့ က်င့္ခဲ့တဲ့ တရားေတြ ၿပန္အာရံုၿပဳၿပီး တရားသေဘာနဲ့ ၿပန္ေၿဖရွင္းရ ပါတယ္။ တကယ္လို့ မတရားတဲ့ သေဘာနဲ့ ၿပန္ေၿဖရွင္းခဲ့ရင္ မတရားတဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြပဲ ၿပန္ၿဖစ္ေတာ့တာပါ။ မတရားတဲ့ တံု့ ၿပန္မူ့ ေတြဟာ တစ္ဘက္သားမွာ တစ္သက္တာ စိတ္ဒဏ္ရာ ရသြားေစတာပါ။ တစ္သက္တာ ရသြားတဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာကုိ ၿပန္ကုဖို့ ခက္သြားပါၿပီ။ ဘ၀ဆိုတာ အၿမဲတမ္း အဆင္ေၿပ မေန ႏိုင္ပါဘူး။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ ကာလ တစ္ခုခုမွာ ၾကီးမားတဲ့ အဆင္မေၿပ မူ.ၾကီးေတြ ၿဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ကုိယ္ ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ ခ်စ္ခဲ့ရသူေတြက ကုိယ့္အနားကုိ ေၿပးလာၾကမွာပါ။

ဘ၀မွာ ကုိယ္က ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ ခ်စ္ခဲ့ရသူ မရွိခဲ့ဘူး။ ကုိယ့္ေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာ ရေစခဲ့တဲ့ သူေတြပဲ ရွိခဲ့တယ္ ဆိုရင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ အဲဒီ အဆင္မေၿပမူ. ေတြနဲ့ပဲ ေသသြားမယ္ဆိုရင္ တရားလည္း မကပ္လိုက္ႏိုင္ရင္ မေကာင္းတဲ့ ဂတိ တစ္ခုခုကုိ ေရာက္သြား ႏိုင္ပါတယ္။

ပုထုုဇဥ္ေတြရဲ့ သေဘာက ကုိယ့္အမွားကုိ ကုိယ္ၿပန္ၿမင္ခဲ ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အခါမ်ိဳးမွာ ကုိယ့္ကုိ ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ ခ်စ္သူ ၊ဒါမွမဟုတ္ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း တစ္ဦးဦးက ကုိယ့္အမွားကုိ ၿမင္ၿပီး ၿပဳၿပင္ ေပးတဲ့အခါ၊ ၿပဳၿပင္ေပးတဲ့ အတိုင္း လက္ခံ က်င့္သံုး ရပါတယ္။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ ဥပကၡာၿပဳ သြားေအာင္ ၿပဳၿပင္ေဖးမမူ.ကုိ မ်က္ကြယ္ မၿပဳရပါဘူး။ အေလးအနက္ထား က်င့္သံုး ေပးရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ပါရမီ အခ်စ္ဆိုတာ လူတိုင္း လူတိုင္းအတြက္ လိုအပ္ေန ေတာ့တာပါ။ ေမတၱာ ဆိုတာ ကုိယ္ခ်စ္တဲ့ သူေတြကုိ ထိုင္ၿပီး ပြားေနတာ နဲ့တင္ မလံုေလာက္ ေသးပါဘူး။ ထိုင္ၿပီး ပြားတာက ပြားေမတၱာပါ။ ကံအေနနဲ့ ေၿပာရရင္ မေနာကံ ေမတၱာပါ။ ပြားေမတၱာ နဲ့အတူ ထားေမတၱာ ကုိလည္း က်င့္သံုး ႏိုင္ရပါမယ္။

သူတစ္ပါး အက်ိဳးရွိ ေစမဲ့ စကားေလးေတြ ေၿပာၿပေပးတာ၊ သူတစ္ပါး အက်ိဳးရွိ ေစမဲ့ အလုပ္ ကေလးေတြ ၿပဳလုပ္ေပးတာ ေတြပါ။ ကံအေနနဲ့ ေၿပာရင္ေတာ့ ၀စီကံ ေမတၱာနဲ့ ကာယကံ ေမတၱာပါ။ ဘယ္လို စကားမ်ိဳးပဲ ေၿပာရေၿပာရ ေမတၱာနဲ့ ေၿပာေပးတာ၊ ဘယ္လို အလုပ္ပဲ လုပ္ရလုပ္ရ ေမတၱာနဲ ့လုပ္ေပးတာ၊ ၿမန္မာလို ေၿပာရင္ သူတစ္ပါး အက်ိဳး ငဲ့ငဲ့ၿပီး ေၿပာေပးတာ၊ သူတစ္ပါး အက်ိဳး ငဲ့ငဲ့ၿပီး လုပ္ေပး တာေတြပါ။ ဒါေတြဟာ ထားေမတၱာ ေတြပါပဲ။

တစ္ေန. တစ္ေန. လူမ်ိဳးစံုနဲ့ ဆက္ဆံေန ၾကရတာ ဆုိေတာ့ ကုိယ္က ေမတၱာ ပါပါေလးသာ ေၿပာဆို ၿပဳမူေပးရင္ သူတစ္ဖက္သားမွာ အဆင္ေၿပၿပီး စိတ္ေတြ ခ်မ္းသာ သြားတာပါ။ သူတင္လားဆို ကိုယ္လည္း ထပ္တူ စိတ္ခ်မ္းသာ ရၿပန္တာပါ။ ကုိယ္က်ိဳးကုိ ငဲ့ထားရင္ စကားေၿပာတာ ကအစ ေပါ့ေပ့ါပါးပါး မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဘာၿဖစ္လို.လဲ ဆုိေတာ့ စကားေၿပာတဲ့ အခါတိုင္း “ငါ့အတြက္ ”ဆိုတာၾကီးက ရင္ထဲမွာ ရွိေနတာ ဆိုေတာ့ ေၿပာရတာ မလြတ္လပ္ ေတာ့ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ဒါေတြဟာ ဘာမွ မခက္ပါဘူး။ အိပ္ရာထ ကုိယ္လက္ သန့္စင္ၿပီးတာ နဲ့ “ငါ ဒီေန. ဘယ္သူ နဲ့ပဲ ေတြ.ေတြ. ေမတၱာပါတဲ့ စကားေလးေတြပဲ ေၿပာေပးမယ္၊ ေမတၱာပါတဲ့ အလုပ္ေလးေတြ ပဲလုပ္ေပးမယ္”လို့ စိတ္ထဲက သံုးၾကိမ္ေလာက္ အဓိ႒ာန္ ထားလုိက္ရင္ လူတစ္ေယာက္နဲ့ ဆက္ဆံလိုက္ ရတာနဲ့ ေမတၱာ ဆိုတာေလးကုိ ေၿပးသတိရ ေတာ့တာပါ။

တစ္လေလာက္ ေလ့က်င့္ၿပီး က်င့္သံုး ၾကည့္လိုက္ရင္ ေနာက္ပိုင္း ဆက္ဆံမူ့ ေတြဟာ ေမတၱာ ပါၿပီးသား ၿဖစ္ေနေတာ့မွာပါ။ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ ပုထုဇဥ္ ေတြဆိုေတာ့ ကုိယ့္ရဲ့ စိတ္ဟာ အၿမဲတမ္းေတာ့ ၿဖဴေဖြး သန့္စင္ မေနႏိုင္ ပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလ အာရံုဆုိး တစ္ခုခုေၾကာင့္ ညစ္ေထးသြား တတ္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို အခါမ်ိဳး မွာ “ ငါ ေမတၱာ ပါရမီ ၿဖည့္က်င့္ခ်င္သူ ၊ငါက ေမတၱာ ပါရမီ ၿဖည့္က်င့္ခ်င္သူ” ၊လို့ ဆက္ကာ ဆက္ကာေလး ဆင္ၿခင္ေပး လိုက္ရင္ ပါရမီ ဓတ္ေတြ ရင္ထဲကုိ ၿပန္ေရာက္လာတာ မ်ားပါတယ္။

ပါရမီ အခ်စ္ရဲ့ သေဘာက သူတစ္ပါး အက်ိဳးကုိ ငဲ့ပါတယ္။ မိမိ အက်ိဳးကုိ လံုး၀ မငဲ့ပါဘူး။ ကုိယ္က အေၿခခံ သေဘာေလး ကုိ အာရံုၿပဳထား နိုင္ရပါမယ္။ ဒီေတာ့ ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ ခ်စ္ႏိုင္ဖို့ အသက္ရွင္ေနသူ တစ္ဦးခ်င္း ဆီမွာကုိ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အားလံုး အားလံုးဟာ ပါရမီ အခ်စ္ေတြနဲ.သာ ခ်စ္ေနၾကမယ္ဆုိရင္ ရုပ္၀တၱဳေတြ အလ်င္အၿမန္ မတိုးတက္ဦးေတာ့ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာေတာ ့အစဥ္သၿဖင့္ ၿငိမ္းေအး ေနမွာပါ။ အဲဒီ ၿငိမ္းခ်မ္းမူ. ကုိ အေၿခခံၿပီး ၀ိပႆနာ ဘက္ကုိ ကူးလိုက္ရင္ တကယ့္ ပန္းတိုင္ အစစ္ရဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ တန္းကနဲ ေရာက္သြားေတာ့ မွာပါ။

သတၱ၀ါ အားလံုး ပါရမီ အခ်စ္ေတြနဲ့ ပဲ ခ်စ္ေနႏိုင္ဖို့ ဆိုတာ မၿဖစ္ႏုိင္ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ မၿဖစ္ႏိုင္သူ ေတြၾကားထဲမွာ ခ်စ္တဲ့ စာဖတ္သူ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ၿဖစ္ႏိုင္သူ တစ္ေယာက္ ၿဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾက ရပါမယ္။

ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ မခ်စ္ဖူးၾက ေသးလို့သာ တစ္ၿခား အာရံုေတြကုိ စိတ္ညြတ္ ေနၾကတာပါ။ ပါရမီ အခ်စ္ကို ခ်စ္ဖူး ၿပီးသြားရင္ ကုန္ခဲ့သမွ် အခိ်န္ေတြကုိေတာင္ ၿပန္ေနာင္တရ ေနေတာ့မွာပါ။

ပုထုဇဥ္ဆိုေတာ့လည္း ကိေလသာေလး ေတြက ရွိေနေသးတာ ဆိုေတာ့ အၿမဲတမ္း ပါရမီ အခ်စ္နဲ. ခ်စ္ေနႏိုင္ဖို. ဆိုတာကေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ပါရမီ အခ်စ္နဲ့ နီးလိုက္ ေ၀းလိုက္ေတာ့ ၿဖစ္ေနမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္က အဲဒီ နီးေနတဲ့ သေဘာေလး ေ၀းေနတဲ့ သေဘာေလးကုိ သတိနဲ့ ၿပန္သိေနဖို့ ပါပဲ။

ဘာပဲေၿပာေၿပာ ေတြ.ၾကဆံုၾက အခိုက္ေလးမွာ အၿပန္အလွန္ ကုိယ္စီ ပါရမီ အခ်စ္ကေလး ေတြနဲ့ ခ်စ္ေနဖို့ ပါပဲေလ။

မွွီခိုက်မ္းကိုး-

- ဆရာေတာ္ အရွင္ရာဇိႏၵ (ရေ၀ႏြယ္- အင္းမ)၏”ပါရမီ အခ်စ္”ဓမၼေဆာင္းပါး ။ရုပ္ရွင္ ေတးကဗ်ာ မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇

ႏွလံုး၊စိတ္၀မ္း-ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ။ ေမတၱာျဖင့္-Aye Aye Cho

http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/52698

ေအာင္ျမင္ဖို႔ လွိ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ၁
လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္ၿပီး ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ဆိုတာ မေတာ္တဆ တိုက္ဆိုင္လို႔ ရလာတဲ့အရာမဟုတ္ပါဘူး။ စနစ္တက် ေလ့လာက်င့္ၾကံမႈရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြပါ ။ က်ားမ အသက္အရြယ္ မေရြး အခုထက္ ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔အတြက္ ဆရာသမားေတြရဲ႕ လွိ်ဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြကို နည္းနည္းခ်င္းစီ ေဖာ္ျပဖို႔ ၇ည္ရြယ္ထားပါတယ္။ အဲဒါေတြထဲက ပထမဆံုးအခ်က္ကေတာ့

မိမိကိုယ္ကိုေလးစားပါ

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမွ မေလးစားရင္ သူတပါးက ေလးစားမယ္လို႔ မထင္ပါနဲ႔၊ မိမိကိုယ္ကို ေလးစားမႈဟာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေျခ ခံက်ဆံုးေသာ့ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေလးစားေတာ့ ေကာင္းတာေတြပဲ ေရြးလုပ္မယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ တဆင့္ထက္တဆင့္ ျမင့္သထက္ ျမင့္လာပါလိမ့္မယ္။ မခက္ဘူးဆိုေပမယ့္ သိပ္လည္းမလြယ္လွတဲ့ ဒီအလုပ္ကို အခုပဲ စလိုက္ရေအာင္။

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား

(၁) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ား အထက္ေအာက္လူႀကီးမ်ားကုိ အၿမဲၿပံဳး ႏႈတ္ဆက္ပါ။
ၿပံဳးျခင္းသည္ စိတ္ခ်မ္းသာေက်နပ္မႈကို ျပသည္။ မိမိကုိယ္ကုိ
ေလးစားယံုၾကည္ျခင္း၊ စိတ္ထက္သန္ တက္ၾကြျခင္းကို ျပသည္။
ရႊင္လန္းတက္ၾကြသူအား လူအမ်ား ႏွစ္သက္အားရစၿမျဲဖစ္သည္။
တကယ္ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ၏ အသီးအပြင့္ကို ခံစားေနရသူမ်ားသည္
အလုပ္ခြင္တြင္ ဆံုမိသမွ်လူတုိင္းကို ၿပံဳးၿပီးႏႈတ္ဆက္ၾကစၿမဲျဖစ္သည္။

(၂)တယ္လီဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာသည့္အခါ သင့္စကားသံထဲမွာ
ခ်ိဳသာမႈအၿပံဳးပါပါေစ။ ဖုန္းဆက္သည့္အခါ သင့္အမည္ကို
တတ္ႏိုင္သမွ်အရင္ဆံုးေျပာပါ။ အကယ္၍ တစ္ဖက္လူသည္ သင့္အားမသိေသးသူျဖစ္က
သင္သည္ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း မွန္းဆ၍ ရႏုိင္မည့္အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ႏွင့္
သင္ဆက္သြယ္ရမည့္အေၾကာင္းအရင္းတုိ႔ကို တုိတုိတုတ္တုတ္ေျပာဆုိပါ။
ထုိသုိ႔ေျပာျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ယဥ္ေက်းရည္မြန္သူျဖစ္သကဲ့သုိ႔
လူတစ္ဖက္သားအား ေလးစားအားနာတတ္သူျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တစ္ဖက္လူ
ခံစားသိရွိမည္ျဖစ္သည္။
သူတပါးကို ေလးစားစြာ ဆက္ဆံလွ်င္ သင္လည္း ေလးစားစြာပင္ တံု႔ျပန္ဆက္ဆံျခင္း ခံရေပမည္။

(၃) သင့္အားခ်ီးက်ဴးသူကို ေက်းဇူးတင္စကားဆိုရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
ခ်ီးက်ဴးခံရသျဖင့္ ရွက္ကုိးရွက္ကန္းျဖစ္ကာ ဟာ အလကားပါဗ်ာ၊ ဘာမွ
မဟုတ္ပါဘူး၊ ကြ်န္ေတ္ာ့ေၾကာင့္ျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး စသျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးခံရေသာ
မိမိလုပ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ မိမိကိုယ္ကိုျဖစ္ေစ ေသးသိမ္သြားေအာင္
ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆုိျခင္း မျပဳသင့္။ သူတစ္ပါးခ်ီးက်ဳးကာမွ မိမိလုပ္ရပ္၊
သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကုိ ဂုဏ္ေဖာ္ကာ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ိဳးလည္း
မျပဳသင့္။ ခ်ီးက်ဴးစကားဆုိသူအား “ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဆိုတာေလာက္သာ
ေျပာျခင္းသည္ မပိုမလုိ အေနေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

(၄) သူတပါးတို႔အား နာမည္ေျပာင္ေပးသည့္ အေလ့အထကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ မိမိကုိ
နာမည္ေျပာင္ေပးလာလွ်င္လည္း လက္မခံပါနွင့္။ သင့္ကိုယ္ေပၚ၌ ၄င္းနာမည္ေျပာင္
တြယ္ကပ္မေနေအာင္ (ပဋိပကၡ မမ်ားေသာနည္းျဖင့္) ဖယ္ရွားပစ္ပါ။
နာမည္ေျပာင္ဟူသည္ လူတစ္ေယာက္အား အနည္းႏွင့္အမ်ား ေသးသိမ္ေစေသာ သေဘာရွိရာ
နာမည္ေျပာင္ေၾကာင့္ သင့္အေပၚ အမ်ား၏ေလးစားမႈသာမက
သင့္ကိုယ္သင္ေလးစားယံုၾကည္မႈပါ အနည္းႏွင့္အမ်ား
ထိခုိက္ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ေပသည္။

(၅) လုပ္ငန္းဌာနအတြင္း အုပ္စုငယ္ကေလးမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
အထူးသျဖင့္ အရံႈးစိတ္သန္သူမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာေပါင္းဖက္ျခင္းမျပဳမိေအာင္
သတိထားပါ။ ထက္သန္တက္ၾကြကာ လုပ္ငန္းခြင္၌ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ားကို
အတုယူနည္းမွီးႏိုင္ရန္ အားထုတ္ပါ။

(၆)
ေန႔စဥ္နံနက္တုိင္း ငါသည္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ
ပုဂၢိဳဟ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ငါသည္ အကန္႔အသတ္မရွိေသာ စြမ္းအားမ်ားကို
ပိုင္ဆုိင္ထားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ စိတ္မွ ရြတ္ဆုိရင္း တစ္ေန႔တာဘ၀ကို
အစျပဳပါ။
မိမိကုိယ္ကုိ ေလးစားယံုၾကည္ျခင္းစိတ္မ်ား
တစ္ေန႔တျခားတုိးပြားလာပါလိမ့္မည္။ မိမိကိုယ္ကို ေလးစားျခင္းသည္
ေအာင္ျမင္မႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဒါေတြကေတာ့ ဆရာေဖျမင့္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ခ်မ္းသာသုခႏွင့္ ဓနဥစၥာ စာအုပ္ထဲက ထုတ္ႏႈတ္ထားတာေတြပါ။ မဖတ္ရေသးသူေတြအတြက္ အၿမည္းလည္းျဖစ္၊ အက်ိဳးလည္း႐ွိေစမွာမို႔ ေနာက္ပို႔စ္ေတြမွာလည္း ဆက္ၿပီးေဖာ္ျပသြားပါဦးမယ္။

သူငယ္ခ်င္းအားလံုး ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘ၀ကို ရ႐ွိၾကပါေစ..
စုျပည့္စံု
http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/52699

ေဆြမ်ိဳးေတာ္လွ်င္ မေပါင္းဖက္ သင့္သည့္ အေၾကာင္းေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ အခ်င္းခ်င္း ျပန္ယူျခင္းကို အဂၤလိပ္လိုဆုိရင္ Cousin Marriage လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ေမာင္ႏွမ တစ္ဝမ္းကြဲကို ျပန္ယူျခင္းကို ကမၻာ့ရဲ႕ ၅၃ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္က ပိတ္ပင္ထားေပမယ့္ ၄၇ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္က ခြင့္ျပဳထားတာေၾကာင့္ ကမၻာမွာ မဂၤလာေဆာင္မွုရဲက ဆယ္ပံုပံုစ တစ္ပံုဟာ Cousin Marriage ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ယင္းဟာ မေကာင္းပါဘူး။ ဘာသာေရး ရွုေထာင့္ကေန ၾကည့္ရင္ အျငင္းပြားစရာ ရွိသလုိ ေဆးပညာအရ ၾကည့္ရင္လည္း မေပါင္းသင့္တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေဆးပညာေပမယ့္ လူတိုင္း နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရရင္ Genes (မ်ိဳးရိုးဗီဇ) အလားတူတဲ့ လူႏွစ္ဦး ယူမယ္ဆုိရင္ ျမဳပ္ေနတဲ့ ေရာဂါမ်ိဳး႐ိုးဗီဇေတြရွိႏိုင္တာၾကာင့္ ကေလးရတဲ့အခါ ကေလးမွာ စိတ္မနံ႔ျခင္း၊ က်ပ္မျပည့္ျခင္း အျပင္ အျခား ထင္မွတ္ မထားတဲ့ ဗီဇခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ ေရာဂါ မ်ိဳးစံု ျဖစ္ႏို္င္ပါတယ္။


အဓိကကေတာ့ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္သူေတြဟာ Genes လို႔ေခၚတဲ့ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေတြခပ္ဆင္ဆင္ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ျမဳပ္ေနတဲ့ဗီဇေရာဂါရွိေနတာခ်င္းလဲတူႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္မွာေတာ့ ဒီေရာဂါေတြဟာ လကၡနာမျပတတ္ပဲ အခ်င္းခ်င္းယူလိုက္ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္မ်ိဳးဆက္မွာ ျမဳပ္ေနတဲ့ဗီဇႏွစ္ခုေပါင္းစပ္ၿပီးေရာဂါလကၡနာေတြေပၚလာတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာပံုေသ မဟုတ္ပါဘူး။ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆရာဝန္ေတြနဲ႔တြက္ခ်က္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရာခ္ိုင္ႏႈန္းဟာပံုမွန္ျဖစ္ဖို႔ရာခိုင္ႏႈန္းထက္နည္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း cousin marriage ကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ တို႔မွာ အမ်ားဆံုး ဆက္လက္ ျမင္ေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ အခါ ေဆြမ်ိဳး မဟုတ္ေလ ေကာင္းေလေလ ျဖစ္ျပီး မျဖစ္မေန ယူျပီ ဆုိရင္ေတာင္ အနည္းဆံုး ၇ ဝမ္းကြဲေလာက္ အထိ ေဝးရင္ genetic risk ပိုနည္းႏိုင္ေၾကာင္း ဆုိပါတယ္။
.
Ref: wiki
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)


https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/photos/a.247917771918149.56547.171647766211817/930353593674560/?type=1&theater 

သင္ဆင္ျမန္းေနက် အ၀တ္အစားေတြက သင္က ဘယ္လိုလူမ်ိဳးဆိုတာ ေျပာျပေပးႏိုင္

အဝတ္ေလွ်ာ္နည္း လ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား

စဥ္းစားမရဘဲ ေမ႔ေနလား၊ တစ္ေရးအိပ္လိုက္

အသံထြက္လွေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္ ခါးသီးတဲ့ "SUICIDE"ဘဝတြင္ အေျဖမရွာမိခဲ့ေသာ စိတ္ဆင္းရဲမႈ၊ မေျဖရွင္းခဲ့မိေသာ မေက်နပ္မႈ၊ တီးတိုးတိုင္ပင္ေဖာ္မရွိေသာ အထီးက်န္မႈ အစရွိသည္တို႔သည္ Suicide (မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသလိုမႈ) ၏ အေျခခံသေဘာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားပ်က္ျခင္း၊ ရည္းစားကထားခဲ့ျခင္း၊ ျပင္းထန္လွေသာေရာဂါေဝဒနာကို မခံစားႏိုင္ေတာ့ျခင္း စသည္မ်ားမွ တစ္ခု (သို႔) တစ္ခုထက္ပိုေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔ေၾကာင့္လည္း SUICIDE လုပ္တတ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ မိဘဆီမွ ေႏြးေထြးေသာ ေမတၱာအၾကင္နာ မရရွိဘဲ အထီးက်န္စြာ ႀကီးျပင္းလာရေသာ လူမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။

"ေသသြားတာပဲေကာင္းပါတယ္" ဆိုတဲ့အေတြး သင့္ေခါင္းထဲတြင္ မၾကာခဏ ေပၚလာၿပီး ဆက္လက္ရွင္သန္လိုစိတ္ ပါးပါးေလး ရွိေသးတယ္ဆိုရင္ ---
သင့္စိတ္ကို ပကတိအတိုင္း ခ်ျပလို႔ရေလာက္ေအာင္ ေကာင္းတဲ့မိတ္ေဆြမ်ိဳး ရွိသလား အရင္စဥ္းစားလိုက္ပါ။ ရွိလွ်င္ထိုမိတ္ေဆြႏွင့္ အျမန္ေတြ႕ဆံုၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ျပႆနာေတြကို ရင္ဖြင့္လိုက္ပါ။ အေပၚယံေပါင္းသူမ်ားကိုေတာ့ မခ်ိန္းမိပါေစႏွင့္။ သူ႔ဘက္မွ ေဆာရီဟာ။ မအားလို႔ပါကြာ။ ဆိုလ်င္ ေသခ်င္စိတ္မွာ အျမင့္ဆံုးဒီဂရီသို႔ တက္သြားေပလိမ့္မည္။ တစ္ေယာက္ထဲ အရက္ေသာက္ျခင္းကလည္း အဆိုးဆံုးအေျခအေနသို႔ ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မိမိျပႆနာေတြကို အေကာင္းဘက္ကပဲ မရမကလွည့္ေတြးေပးပါ။ သီးခ်င္းေတြေအာ္ဆိုလိုက္ျခင္း၊ ဟာသကားမ်ားၾကည့္ျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လည္ျခင္း စသည့္အျခားအျခားေသာ စိတ္ေျဖနည္းမ်ားမွာ ျပႆနာကို ယာယီဟန္႔တားေပးႏိုင္စြမ္းပဲ ရွိပါတယ္။

အေကာင္းဘက္ရႈေထာင့္ဘက္မွ ေျပာင္းေတြးျခင္းမွသာ မိမိစိတ္ကို မိမိျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မိမိစိတ္ကို ျပန္ထိန္းႏိုင္ၿပီဆိုလ်င္ ေနာက္တဆင့္ ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္မလဲဆိုတဲ့ အေျဖကို ရွာႏိုင္လာပါလိမ့္မည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ထိုအရာမ်ားသည္ အမွတ္တရ အေတြ႕အၾကံဳအေနျဖင့္ က်န္ေနပါလိမ့္မည္။ လက္လြန္ၿပီး ေသအံ့စဲစဲအခ်ိန္မွ ျပန္ရွင္ခ်င္တယ္ဆိုလည္း ေနာက္ျပန္လွည့္လို႔ မရပါသျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Stacy Chan (႐ိုးရာေလး)

https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/photos/a.625738190802770.1073741829.17164

သဲကႏၲာရထဲမွာ မိုးရြာေစ

ကိုကာကိုလာတစ္ဗူးက သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္နာရီအတြင္း အက်ိဳးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ႏိုင္ပုံ

မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ကပ္ခြာေတြအေၾကာင္း သင္မသိေသးတဲ့ အရာမ်ား

၀ါဆို လျပည္႕ေန႔ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

Facebook တည္ေထာင္သူဇူကာဘတ္ဂ္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ၁၀ ဦးစာရင္းဝင္လာ

အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ အရြယ္မ်ားအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ထိန္းသိမ္းနည္း (၅)နည္း

                          Heart-Diseases

(၁) အျပင္စာမ်ား မစားပါႏွင့္
အျပင္စာေတြကို စားသံုးတာက ကယ္လိုရီအပိုေတြကို ရရွိေစပါတယ္။ လတ္တေလာ ေလ့လာမႈအရ အသက္ ၄၀ ႏွစ္ေက်ာ္ အရြယ္ေတြ ကိုယ္ အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ အဓိက ထိန္းခ်ဳပ္သင့္တာက ကယ္လိုရီအပိုေတြ စားသံုးမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ ကယ္လိုရီ ၁၆၀၀ သာ စားသံုးဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကယ္လုိရီရရွိမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔အတြက္ သေရစာ စားသံုးတာနဲ႔ အျပင္စာစားသံုးမႈေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါ။


(၂) အခ်ိုဳရည္ေရွာင္ပါ
အခ်ဳိရည္ေသာက္သံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာက ကယ္လိုရီရႏုိင္တဲ့ တျခားအစာေတြ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တာထက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရာမွာ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိတယ္လို႔ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္း တကၠသိုလ္ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အရည္ကရတဲ့ ကယ္လိုရီက စိတ္ေက်နပ္မႈကို နည္းေစၿပီး ဆာေလာင္မႈကို ပိုမိုေစတာေၾကာင့္ပါ။

(၃) အသားဓာတ္ပါဝင္ေအာင္ စားပါ
ဥေရာပေလ့လာမႈ တစ္ခုအရ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေနသူေတြကို တစ္ေန႔တာစားသံုးတဲ့ ကယ္လိုရီရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပ႐ိုတင္း (အသားဓာတ္) ကေနရယူတာက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ပ႐ိုတင္းက ဗုိက္ျပည့္ေစၿပီး အစာေခ်ဖ်က္ဖုိ႔အတြက္ ကာဗုိဟိုက္ဒရိတ္နဲ႔ အဆီေတြထက္ စြမ္းအင္ပိုမို အသံုးျပဳရတာေၾကာင့္လို႔ ပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ၾကက္သား သံုးေအာင္စ ကေန ပ႐ိုတင္း ၂၆ ဂရမ္၊ တူနာငါး သံုးေအာင္စကေန ပ႐ိုတင္း ၂၂ ဂရမ္ကို ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

(၄) ညစာ မစားမီ စြပ္ျပဳတ္ေသာက္ပါ
ညစာမစားမီ စြပ္ျပဳတ္ေသာက္တာေၾကာင့္ ကယ္လိုရီစားသံုးမႈကို ၂၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တယ္လုိ႔ သုေတသီေတြက ဆုိပါတယ္။ ကယ္လိုရီပိုရတဲ့ ခရင္မ္နဲ႔ အခ်ဳိမ်ားတဲ့ အစားအစာေတြကိုေတာ့ ေရွာင္သင့္ပါတယ္။

(၅) အသီးအရြက္ေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္ပါ
အသီးအရြက္ေဖ်ာ္ရည္က အစာစားခ်င္စိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ကယ္လုိရီ စားသံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္မွ သုေတသီ မစၥတာ ေဒးဗစ္က အမ်ိဳးသမီးေရာ၊ အမ်ိဳးသားေတြပါ ကယ္လိုရီ နည္းၿပီး ႏွလံုးက်န္းမာေစဖုိ႔ ဆုိဒီယမ္ ပါဝင္မႈနည္းတဲ့ အသီးအရြက္ေဖ်ာ္ရည္ ေသာက္သံုးၿပီး အခ်ိဳရည္ေသာက္သံုးမႈကို ေရွာင္ရွားပါလို႔ ေျပာပါတယ္။
ဇာျခည္ဝင္း
Royal Hero Media
http://www.lyhealthcare.com/archives/696

ကရင္ တုိင္းရင္းသား ကလာဟယ္ကုိ ႐ွက္ဖီး ယူႏုိက္တက္ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္လုိက္ၿပီ

 

ကရင္ တုိင္းရင္းသား ကလာဟယ္ကုိ ႐ွက္ဖီး ယူႏုိက္တက္ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္လုိက္ၿပီ
ကရင္ တုိင္းရင္းသား ကလာဟယ္ကုိ ႐ွက္ဖီး ယူႏုိက္တက္က ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိလုိက္ၿပီလုိ႔ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ စမ္းသပ္ ေလ့က်င့္မႈ အစီအစဥ္မွာ ႐ွက္ဖီး အသင္း နည္းျပေတြက ကလာဟယ္ရဲ႕ ေျခစြမ္းကုိ သေဘာက်တဲ့အတြက္ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တာပါ။

ကလာဟယ္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ နယ္စပ္က Umpiem Mai ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားစခန္းမွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ မိသားစုဟာ ၾသစေၾတးလ်ကုိ သြားေရာက္ခ်င္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ မ႐ွိတဲ့အတြက္ အခက္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကုလသမဂၢ၊ ဥေရာပ သမဂၢနဲ႔ ၿဗိတိန္ အစုိးရတုိ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ၿဗိတိန္တြင္ ခုိလႈံ အေျခခ် ေနထုိင္ေရး အစီအစဥ္ gateway protection programme ေၾကာင့္ ကလာဟယ္တုိ႔ မိသားစု ႐ွက္ဖီးမွာ ေနထုိင္ခြင့္ ရခဲ့တယ္လုိ႔ ဂါးဒီးယန္းက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကလာဟယ္ဟာ ဘာသာ စကား အခက္အခဲကုိ ေဘာလုံး အားကစားနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းအသင္းနဲ႔ တနဂၤေႏြလိဂ္ ျပဳိင္ပြဲေတြမွာ ေဘာလုံးကန္ေကာင္းတဲ့ ကလယ္ဟယ္ကုိ သူငယ္ခ်င္းေတြက Football Unites Racism Divides group မွာ ေျခစြမ္း စမ္းသပ္ၾကည့္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။
Football Unites Racism Divides group ဆုိတာ လူသားျခင္း ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈေတြကုိ ေဘာလုံး အားကစားနဲ႔ တုိက္ဖ်က္ၿပီး လူငယ္ေတြ အခြင့္အေရး ပုိရလာေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္တဲ့ စီမံကိန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႐ွက္ဖီး ပရိသတ္ေတြ အစပ်ဳိးခဲ့တဲ့ အစီအစဥ္ပါ။ အဂၤလန္ လက္ေရြးစင္ ကစားသမား ကယ္လီေ၀ၚလ္ကာဟာလည္း ဒီအစီအစဥ္ကေန ထြန္းေပါက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကလာဟယ္ဟာ ေျခစြမ္းစမ္းသပ္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမယ့္ တတိယ အႀကိမ္မွာေတာ့ နည္းျပေတြက ကလယ္ဟယ္ကုိ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ႐ွက္ဖီးနဲ႔ အတူ ပေရာ္ဖက္႐ွင္နယ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့တဲ့ ကလာဟယ္က ပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ကစားခြင့္ရေရး ေမ်ာ္မွန္းထားၿပီး တေန႔ေန႔က်ရင္ ျမန္မာ(သုိ႔မဟုတ္) ထုိင္း လက္ေရြးစင္ အသင္းမွာ အသင္းေခါင္းေဆာင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရဖုိ႔ ေမ်ွာ္လင့္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

"လက္႐ွိ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ယူ ၂၁ အသင္းနည္းျပ ခရစၥ ေမာ္ဂန္နဲ႔ အသင္းႀကီး နည္းျပ နီဂယ္ အက္ဒ္ကင္တုိ႔ သေဘာက်ဖုိ႔ပါ။ ႐ွက္ဖီး အသင္းက ကြၽန္ေတာ့္အေပၚ ယုံၾကည္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ျပန္ေပးဆပ္ခ်င္တယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္ ျပဳိင္ပြဲ ကစားခြင့္ရခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ကစားသမားဘ၀ အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးထားပါတယ္။ ပရီးမီးယားလိဂ္နဲ႔ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ျပဳိင္ပြဲေတြလုိ အဆင့္အတန္း အျမင့္ဆုံး ျပဳိင္ပြဲေတြမွာ ကစားၿပီး တစ္ေန႔ေန႔က်ရင္ ျမန္မာ သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္း လက္ေရြးစင္ အသင္းႀကီးရဲ႕ အသင္းေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ကစားခြင့္ရခ်င္ပါတယ္" လုိ႔ ကလာဟယ္က ႐ုိက္တာ သတင္း ဌာနကုိ ေျပာပါတယ္။
Ref : Guardian
Nz (႐ုိးရာေလး)

https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/posts/927458800630706
 
 https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/posts/927458800630706

ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳဟာ အေကာင္းဆံုးဆရာပါ

ေခါင္းကုိက္ေဝဒနာ အတြက္ အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား

                  Headache-2459907
ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ ျဖစ္လာတဲ့အခါ မီးပိတ္ၿပီး လဲွေလွာင္းကာ အနားယူလိုက္႐ံု၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို ေသာက္လိုက္႐ံုနဲ႔ သက္သာသြားတတ္ေပမယ့္ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 

အရက္ေသာက္တာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ေနတာလား 
အာလူးမီးဖုတ္ စားပါ
သင္ ေခါင္းကိုက္တာက အရက္ေသာက္လို႔ ျဖစ္ရတယ္ဆိုရင္ ညစာမွာ အာလူးမီးဖုတ္ကို ထည့္စားေပးပါလို႔ အာဟာရပညာရွင္ အယ္ရင္က ဆိုပါတယ္။ “အယ္လ္ကိုေဟာဟာ ဆီးသြားေစတဲ့ အာနိသင္ရွိတာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္ေနေစ႐ံု သာမက ပိုတက္စီယမ္လို ဓာတ္ဆားေတြလည္း ဆံုး႐ႈံးေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိုတက္စီယမ္ ေပါမ်ားစြာ ပါဝင္တဲ့ အစားအစာကို စားေပးတာက အရက္နာက်လို႔ ျဖစ္တဲ့ ေခါင္းကိုက္တာကို သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္” လို႔ သူက ဆက္လက္ ရွင္းျပပါတယ္။ မီးဖုတ္ထားတဲ့ အာလူးတစ္လံုးမွာ ပိုတက္စီယမ္ ၇၂၁ မီလီဂရမ္ေတာင္ ပါဝင္ၿပီး ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးမွာ ၄၆၇ မီလီဂရမ္ပဲ ပါဝင္ပါတယ္။

ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ေနတာလား
ဖရဲသီး စားပါ
ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္တာက ေခါင္းကိုက္ေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ေနရင္ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး စားမယ့္အစား ေရဓာတ္မ်ားမ်ားပါတဲ့ ဖရဲသီးကို စားေပးပါ။ “သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ထဲမွာ ပါတဲ့ ေရဓာတ္မွာ မဂၢနီဆီယမ္လို သတၱဳဓာတ္ေတြ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ ေခါင္းမကိုက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္” လို႔ အာဟာရပညာရွင္ စတယ္လာက ရွင္းျပပါတယ္။ ေရဓာတ္ပါဝင္မႈျမင့္မားတဲ့ အသီးေတြက ဘယ္ရီသီး၊ သခြားသီး၊ ဖရဲသီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေကာ္ဖီျဖတ္လိုက္တာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ေနတာလား
ေကာ္ဖီအသင့္အတင့္ ျပန္ေသာက္ပါ
ေကာ္ဖီအေသာက္မ်ားရင္ ေသြးေၾကာေတြကို က်ဥ္းေစတာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ကဖင္းဓာတ္ဟာ ဆီးသြားေစတဲ့ အာနိသင္ရွိၿပီး ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္ကာ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို တိုးျမင့္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာ္ဖီ အေသာက္မ်ားသူေတြ ေကာ္ဖီမေသာက္ဘဲ ေနလိုက္ရင္ ေခါင္းကိုက္တတ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ခန္႔ ေသာက္တာက အရက္ေသာက္လြန္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေခါင္းကိုက္တာကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါတယ္။

အစားေလွ်ာ့လြန္းတာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ေနတာလား
ေကာက္ႏွံတစ္ခုလံုး အစာကို စားပါ
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ပါတဲ့ အစာကို ေလွ်ာ့စားေနသူေတြဟာ ေခါင္းကိုက္တာကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ သိုေလွာင္ထားတဲ့ ဂလိုင္ကိုဂ်င္ေတြ ဆံုး႐ႈံးသြားလို႔ပါ။ ဂလိုင္ကိုဂ်င္က ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အဓိက စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခြံခၽြတ္မထားတဲ့ ေကာက္ႏွံစာေတြ ျဖစ္တဲ့ ဆန္လံုးညိဳ၊ အညိဳေရာင္ ေခါက္ဆြဲ၊ အညိဳေရာင္ေပါင္မုန္႔ စတာေတြကို စားေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။

ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ေနတာလား
မဂၢနီစီယမ္ပါေသာ အစာစားပါ
အစာထဲမွာ ပါတဲ့ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ဟာ ေသြးေၾကာေတြကို အပန္းေျပေစၿပီး ေခါင္းကိုက္တာကို သက္သာေစပါတယ္။ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ေနရင္ မဂၢနီဆီယမ္ပါတဲ့ ေထာပတ္သီး၊ မက္မြန္သီးေျခာက္၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ သီဟုိဠ္ေစ့၊ ပဲသီးနဲ႔ အေစ့အဆန္ေတြကို စားသင့္ပါတယ္။

ႏွာေခါင္းပိတ္တာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ေနတာလား
ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ကဲေသာ အစာစားပါ
ႏွာေခါင္းပိတ္တာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ရင္ င႐ုတ္ေကာင္း၊ ခ်င္း(ဂ်င္း) စတဲ့ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ပါတဲ့ အစာေတြကို စားေပးပါ။ ဒီအစာေတြက ႏွာေခါင္းနဲ႔ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔တာကုိ ပြင့္ေစတာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္တာကို သက္သာေစပါတယ္။

ေခါင္းထိုးကိုက္ေနတာလား
ဒိန္ခ်ဥ္ စားပါ
သင့္ေခါင္းဟာ ထိုးထိုးကိုက္ေနရင္ ကယ္လ္စီယမ္ ေလ်ာ့နည္းတာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္က ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ကယ္လ္စီယမ္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္သက္သာေအာင္ ကယ္လ္စီယမ္ ပါဝင္မႈမ်ားတဲ့ အဆီမပါ ဒိန္ခ်ဥ္ကို စားေပးသင့္ပါတယ္။

ေသြးတိုးတာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္ေနတာလား
ဟင္းႏုနယ္ရြက္ စားပါ
ဟင္းႏုနယ္ရြက္စားတာက ေသြးတိုးကို က်ေစတာေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္တာကို သက္သာေစပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ ဟင္းႏုနယ္ရြက္သုပ္ ႏွစ္ခြက္ေလာက္ စားေပးရင္ ေသြးတိုးလို႔ျဖစ္တဲ့ ေခါင္းကိုက္တာကို သက္သာေစပါတယ္။
ၾကယ္စင္
Good Health
http://www.lyhealthcare.com/archives/700

သင့္မဂၤလာေဆာင္ကို မဖိတ္သင့္တဲ့ လူ (၇) မ်ိဳး

ဆီးခ်ဳိေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား

                 download

ဝမ္းဗုိက္မွ အဆီပုိေတြေၾကာင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ႏႈန္း ျမင့္တက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ သုေတသနျပဳသူေတြက သိထားၾကေပမယ့္ ေလ့လာမႈ အသစ္အရ အသည္းမွာ အဆီဖုံးတာေၾကာင့္လည္း ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အသည္းမွာ အဆီဖုံးရင္ အသည္းမွ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေအာင္ မထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ သၾကားအဆင့္ေတြ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ အသည္းအဆီဖုံးတာကုိ nonalcoholic fatty liver (NAFLD)လုိ႔ ေခၚၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘာလကၡဏာမွ မျပတတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္လူမ်ဳိး သုံးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္းဟာ အသည္းမွာ အဆီဖုံးေရာဂါ ရွိေနတတ္ၿပီး သင္လည္း အဲဒီအုပ္စုထဲမွာ မပါဝင္ရေအာင္ ေအာက္ပါတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ။(၁) 

အစားအစာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္စားၿပီး အသည္းကုိ ျပဳျပင္ပါ။
ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ အဝလြန္ေနတာေၾကာင့္ အသည္းအဆီဖုံးေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ မ်ားေနတတ္ပါတယ္။ သင့္ခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္ကုိ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တာနဲ႔ အသည္းအဆီဖုံးတာ သက္သာသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၇၀ ေပါင္ ခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္ရွိသူ တစ္ေယာက္ဟာ ၁၅ ေပါင္ေလာက္ ေလ်ာ့သြားတာနဲ႔ အသည္းအဆီဖုံးတာ ေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေန႔စဥ္စားတဲ့ အစာထဲမွ ၁၄၅ ကယ္လုိရီ ေလွ်ာ့စားလုိက္ပါ။ ေန႔စဥ္ အခ်ဳိရည္ တစ္ဘူး၊ အုိက္စကရင္ခြက္ ေလးပုံတစ္ပုံစာ ဒါမွမဟုတ္ အာလူးေၾကာ္ တစ္ထုပ္စာ ေလွ်ာ့စားေပးရင္ တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ၁၅ ေပါင္ ေလ်ာ့သြားႏုိင္ပါတယ္။

(၂) အသည္း က်န္းမာေအာင္ ေထာပတ္သီး စားပါ
တစ္ပတ္ကုိ ေထာပတ္သီး ႏွစ္လုံး စားေပးတာဟာ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း က်န္းမာေရးေကာင္းေစတဲ့ အဆီေတြ ျမင့္မားစြာရွိေနတာေၾကာင့္ အသည္းေရာင္ရမ္းတာ ထပ္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ အရင္က ရွိေနတဲ့ ေရာင္ရမ္းတာေတြလည္း ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ပါတယ္။

(၃) ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းေတြ မ်ားလာေအာင္ ဝုိင္အနီ ေသာက္ပါ
သင့္အသည္း က်န္းမာေရးေကာင္းဖုိ႔ အရက္ လုံးဝ မေသာက္ရပါဘူးလုိ႔ အရင္က ဆုိထားေပမယ့္ အခုအခါမွာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေန႔စဥ္ ဝုိင္အနီ အရက္ကုိ ေလးေအာင္စ ေသာက္ေပးရင္ အသည္းအဆီဖုံးေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ထက္ဝက္ခန္႔ ေလ်ာ့က်သြားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အနီေရာင္ဝုိင္မွာ အသည္းကုိ အာဟာရျဖစ္ေစမယ့္ Resveratrol ေတြ ျမင့္မားစြာ ပါဝင္လုိ႔ပါ။

(၄) အဆီဖုံး ေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ Milk Thistle ေသာက္ပါ
ေလ့လာမႈေတြ အမ်ားအျပားအရ milk Thistle ဟာ က်န္းမာတဲ့အသည္း Cell အသစ္ေတြ ႀကီးထြားမႈကုိ ျမန္ေစတာေၾကာင့္ အသည္းျပႆနာ ျဖစ္ႏႈန္း ၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး အသည္းအဆီဖုံးေရာဂါ ရွိသူေတြရဲ႕ ေရာဂါလကၡဏာ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သက္သာေစႏုိင္တယ္လုိ႔  သိရပါတယ္။

(၅) ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ပါ
မိမိခႏၶာကုိယ္ အေလးခ်ိန္က်ဆင္းေအာင္ လမ္းေလွ်ာက္တာ၊ ေရကူးတာ ဒါမွမဟုတ္ တျခား ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အသည္းလုုပ္ငန္း ပုိေကာင္းလာတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာေၾကာင့္ အသည္းအတြင္း အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေကာင္းေစတာေၾကာင့္ အသည္းဟာ သူ႔လုပ္ငန္းကုိ  စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
Credit: Good Health
http://www.lyhealthcare.com/archives/703

ဘယ္အေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆုိ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ဖုိ႕ သိထားသင့္တဲ့ နည္း (၅)သြယ္

ငါးအရိုးမ်က္ျခင္းအတြက္ ေဆးျမီးတိုနည္းမ်ားငါးအရိုးမ်က္လွ်င္ အေတာ္ကို ခံစားရခက္သည္မွာ အားလံုးလည္း သိျပီးျဖစ္မွာပါ။ တစ္ခါတရံ ခဏေလးနဲ့ ေပ်ာက္သြားေပမယ့္ အခန့္မသင့္လွ်င္ ေဆးရံုတက္ျပီး လည္ေခ်ာင္းကေန ခြဲထုတ္ရတဲ့အထိ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ ငါးအရိုးမ်က္လွ်င္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္ အိမ္တြင္းကုထံုးေလးမ်ားကို ရသမွ်စုစည္း၍ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ့အဆင္ေျပရာနည္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
 

(၁) သံပုရာသီးကို အခြံမာမ်ားခြါ၍ အလံုးကို သြားၾကားထိုးသံျဖင့္ အေပါက္ေလးမ်ား ထိုးဆြထား၍ ေခတၱမ်် ငံုထားပါ။ အရည္ကို တေျဖးေျဖး မ်ိဳခ်ေပးပါ။ အခ်ဥ္ဓါတ္က ငါးရိုးမ်ားကို တိုက္စားသြားေပလိမ့္မည္။
 

(၂) ငွက္ေပ်ာသီး စားပါ။ ဘာငွက္ေပ်ာသီးျဖစ္ျဖစ္ အဆင္ေျပပါသည္။
 

(၃) ၾကက္ဥအကာကို ေသာက္ေပးပါ။ ငါးရိုးသည္ အခြ်ဲမ်ားႏွင့္အတူ က်သြားမည္။
 

(၄) သံပုရာသီး သို့မဟုတ္ သံပုယိုသီးကို ၄ စိတ္ခြဲ၍ ပါးစပ္ဟကာ အာေခါင္ထဲကို တစ္စိတ္ခ်င္းစီ အရည္ည်စ္၍ သံပုရာရည္ကို ေခတၱငံုထားပါ။ ျပီးမွ ေရေသာက္လုိက္ပါ။ ငါးရိုးမ်က္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားလိမ့္မည္။
 

(၅) ဇီးျဖဴသီးကို အလံုးလုိက္ ၀ါးစားျပီး အရည္ေရာ အဖတ္ပါ မ်ိဳခ်ပါ။ ငါးရိုးမ်ား အရည္ေပ်ာ္က်သြားပါလိမ့္မည္။
 

(၆) ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ပါ။ ေသာက္ေရထဲကို ဆားအနည္းငယ္ ခတ္၍ ေသာက္ပါ။ ဆားဓါတ္က ငါးရိုးကို အျမတ္ေခ်ဖ်က္ေပးႏိုင္ပါသည္။
 

(၇) သံလြင္ဆီအနည္းငယ္ခန့္ကို ေသာက္ပါ။ ငါးရိုးမ်ား ဆီႏွင့္အတူ ေလွ်ာက်သြားမည္။ လည္ေခ်ာင္းနာလည္း ေပ်ာက္မည္။
 

(၈) လိေမၼာ္ရည္၊ သံပုရာရည္တို့ကို ေဖ်ာ္ေသာက္ပါ။ ၄င္းတို့မွာ ပါ၀င္သည့္ Citric Acid က ငါးရိုးမ်ားကို အျမန္ေက်သြားေစပါသည္။
 

(၉) ယခုေခတ္တြင္ ေပါမ်ားေနေသာ Coke, Pepsi စသည့္ ဂက္စ္ပါ၀င္သည့္ အခ်ိဳရည္တို့ကို ေသာက္ပါ။ ငါးရိုးကို အျမန္ေပ်ာ့သြားေစပါသည္။
သတိျပဳရန္ -
ငါးရိုးမ်က္ေနစဥ္ လည္ေခ်ာင္းအျပင္ဘက္မွ ဖိျခင္း၊ နွိပ္နယ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါနွင့္။
သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း ငါးရိုးမ်က္၍ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားအတြက္ ဒီ Post ေလးကို Share ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ အားလံုးပဲ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းနုိင္ၾကပါေစ။


ေစာႏြဲ ့ေနဆိုင္(ခမ္းတီလုန္)
ကိုးကား - ရိုးရာေဆးျမီးတိုမ်ား

https://www.facebook.com/royalheromedia/photos/a.452811328083074.110728.452793661418174/1002241689806699/?type=1&theater 

ပုန္းကြယ္ေနသည့္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကုိ ေအာင္ႏုိင္မႈ ရွိေစရန္

                        Dark-chocolate-consumption-linked-with-heart-benefits_strict_xxl

ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လူအမ်ားစုဟာ ကုိလက္စထေရာကုိသာ ဂ႐ုစုိက္တတ္ၾကပါတယ္။  ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အဆီတစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ထ႐ုိင္ဂလစ္စ႐ုိက (TGs) ေခၚတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အဆီကလည္း ႏွလံုးေရာဂါအတြက္ အထူး အေရႀကီးပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့အဆီ (TGs) ေတြ မ်ားလြန္းေနရင္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ႏွစ္ဆ ပုိမ်ားသြားပါတယ္။ ေသြးအတြင္း မေကာင္းတဲ့အဆီ (TGs) အဆင့္ ထက္ဝက္ေလာက္ က်ဆင္းေအာင္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔သာ အခ်ိန္ယူၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

၁။ သစ္ၾကံပုိးေခါက္ အသံုးျပဳၿပီး TGs အဆင့္က်ဆင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ
ဓာတ္တုိး ဆန္႔က်င္ပစၥည္း ျမင့္မားစြာ ပါဝင္တဲ့ သစ္ၾကံပုိးေခါက္ဟာ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ေတြကုိ (TGs) အဆင့္ မေျပာင္းခင္မွာပင္ ႂကြက္သားေတြမွ စုပ္ယူမႈနဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ ျမင့္မားေအာင္ ကူညီႏုိင္ပါတယ္။ သစ္ၾကံပုိးေခါက္အမႈန္႔ ေန႔စဥ္ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း တစ္ဝက္စာ စားသံုးတာေၾကာင့္ တစ္လအတြင္း TGs အဆင့္ ပံုမွန္အတုိင္း ျပန္ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔ဟာလည္း TGs အဆင့္ကုိ က်ဆင္းေစႏုိင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ င႐ုတ္ေကာင္းမႈန္႔ လက္ဖက္ရည္ဇြန္း ရွစ္ပံုတစ္ပံုစာ စားတာေၾကာင့္ TGs ထုတ္လုပ္မႈ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္ပါတယ္။

၂။ TGs ျမင့္တက္မႈမရွိေအာင္ စပ်စ္သီးေျခာက္နဲ႔ အခြံမာသီး စားပါ
သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္အရ အျဖဴေရာင္ေပါင္မုန္႔နဲ႔ အခ်ဳိစာလုိမ်ဳိး ႏူးညံ့တဲ့ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ေတြကုိ စားအၿပီးမွာTGs အဆင့္ေတြ မ်ားစြာ ျမင့္မားလာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အသည္းမွ ပုိလွ်ံေနတဲ့ ကယ္လုိရီေတြကုိ ေသြးေၾကာေတြ ပိတ္ဆုိ႔မႈ ရွိေစႏုိင္တဲ့ TGs  အဆင့္ကုိ ေျပာင္းလဲေပးတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကုိလံဘီယာတကၠသုိလ္မွ အထူး ကုဆရာဝန္က ေျပာပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္မွ စုပ္ယူမႈနည္းေစတဲ့၊ အမွ်င္ဓာတ္ပါ ပါဝင္တဲ့ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ (ဥပမာ ေကာက္ႏွံတစ္ခုလံုး ပါဝင္စာ) ဒါမွမဟုတ္ သစ္သီးေျခာက္၊ အခြံမာသီးနဲ႔ အေစ့အဆန္လုိမ်ဳိး က်န္းမာေစတဲ့ အဆီ ပါဝင္တဲ့ အစာေတြကုိ ေန႔စဥ္ စားသံုးတာေၾကာင့္ ေျခာက္နာရီအတြင္းမွာ TGs ထုတ္လုပ္မႈ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားႏုိင္ပါတယ္။

၃။ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ၿပီး TGs ေတြ ေလာင္ကၽြမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ
ေန႔စဥ္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္တာေၾကာင့္ TGs အဆင့္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းႏုိင္ပါတယ္။ အခု ေနာက္ဆံုး သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္အရ ေလ့က်င့္ခန္း ၁၀ မိနစ္ခန္႔ လုပ္ရင္ေတာင္ TGs အဆင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ က်ဆင္းႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အခ်ိန္တုိ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာဟာ TGs အဆင့္ျမင့္မားတာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးနည္းပါ။ ျပင္းထန္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္တာေၾကာင့္ အစာေတြ ပုိစားမိၿပီး အခ်ိန္တုိ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တဲ့သူေတြရဲ႕ TGs အဆင့္ထက္ တစ္ဝက္ခန္႔သာ က်ဆင္းႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

၄။ TGs ၿဖိဳခဲြမႈျမန္ေအာင္ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ပါ
အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုအေနနဲ႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ မ်ားတဲ့အခါမွာ TGs ေတြ ေလာင္ကၽြမ္းဖုိ႔ ခက္ခဲသြားတတ္ၿပီး ဒီအဆီေတြဟာ ေသြးေၾကာအတြင္းမွာ ပံုမွန္ထက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အခ်ိန္ပုိၾကာၿပီး ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းဟာ သင္ရဲ႕ မ်ားျပားတဲ့ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ သင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းေတြ ဖတ္ဖုိ႔ပါ။ သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ရတာေၾကာင့္ သင္ရဲ႕ ဖိစီးမႈအဆင့္ ထက္ဝက္ခန္႔ က်ဆင္းႏုိင္ၿပီး သင္ရဲ႕ TGs အဆင့္လည္း ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းႏုိင္တယ္လုိ႔ ကယ္လီဖုိးနီးယား တကၠသုိလ္မွ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။

၅။ ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ပစၥည္းေတြ အမ်ားအျပားရေအာင္ သစ္သီးစားပါ
ပန္းေရာင္ ဂရိတ္ဖ႐ုသီး တစ္ဝက္ ဒါမွမဟုတ္ ကီဝီသီး ႏွစ္လံုးကုိ ေန႔စဥ္ စားသံုးတာေၾကာင့္ တစ္လအတြင္း TGs အဆင့္ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ပန္းေရာင္ဂရိတ္ဖ႐ုသီးမွာ လုိင္ကုိပင္းနဲ႔ Rutin ေခၚတဲ့ ဓာတ္တုိး ဆန္႔က်င္ပစၥည္းေတြ ႏွစ္မ်ဳိးပါဝင္ၿပီး အဆီေတြကုိ TGs အဆင့္ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ႏုိင္ပါတယ္။ ကီဝီသီးဟာ အစာေျခစနစ္အတြင္း ေႏွးေကြးစြာ စုပ္ယူမႈရွိေအာင္ ကူညီႏုိင္တာေၾကာင့္ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ မျမင့္ေအာင္ ပိတ္ပင္ႏုိင္ပါတယ္။

၆။ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ၿပီး မုန္႔ခ်ဳိအိတ္ က်န္းမာေအာင္ ကူညီပါ
လက္ဖက္ရည္ၾကမ္း ဒါမွမဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ခ်ဳိ တစ္ခြက္ကုိ အစာနဲ႔အတူ တဲြၿပီး ေသာက္တာေၾကာင့္ ၂၄ နာရီအတြင္း TGs အဆင့္ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္ပါတယ္။ လက္ဖက္ရည္မွာ ပါဝင္တဲ့ အပင္ျဒပ္ေပါင္းေတြဟာ မုန္႔ခ်ဳိအိတ္မွ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ေတြကုိ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ကူညီႏုိင္တဲ့အတြက္ ပုိလွ်ံတဲ့ သၾကားေတြဟာ TGs အဆင့္ကုိ မေျပာင္းလဲႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ တကယ္လို႔ လက္ဖက္ရည္ကုိ အခ်ဳိရည္အစား ေသာက္သံုးမယ္ဆုိရင္ ပိုမိုအက်ဳိးထိေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိရည္ေတြဟာ စုပ္ယူႏုိင္မႈ ျမန္ဆန္တဲ့အတြက္ TGs အဆင့္ေတြ ျမင့္တက္ေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္လုိ႔ပါ။ သင္ရဲ႕ TGs  အဆင့္ေတြဟာ အမွတ္ ၁၀၀ ေလာက္ ျမင့္တက္ေနရင္ေတာင္ ေဆာ္ဒါအခ်ဳိရည္ေတြကုိ ေရွာင္ရွားလုိက္တာေၾကာင့္ သံုးလအတြင္းမွာ TGs အဆင့္ ပံုမွန္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းႏုိင္ပါတယ္။

၇။ မွန္ကန္တဲ့ ေဆးအမ်ဳိးအစားကုိ သံုးပါ
သင္ဟာ သေႏၶတားေဆး ဒါမွမဟုတ္ ေဟာ္မုန္းအစားထုိး ကုသမႈ ခံယူေနရၿပီး သင္ရဲ႕ TGs အဆင့္ေတြ ျမင့္မားေနရင္ ေဆးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အီစထ႐ုိဂ်င္ေတြဟာ အသည္းမွ တစ္ဆင့္ TGs ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားေစႏုိင္လုိ႔ပါ။ သေႏၶတားေဆးနဲ႔ ေဟာ္မုန္း အစားထုိးကုသမႈေၾကာင့္ TGs အဆင့္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းကပ္ခြာသာ အသံုးျပဳပါ။ ကပ္ခြာမွာ ပါဝင္တဲ့ အီစထ႐ုိဂ်င္ေတြဟာ အေရျပားမွတစ္ဆင့္ ေသြးေၾကာအတြင္း တုိက္႐ုိက္ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္တာေၾကာင့္ အသည္းကုိ ျဖတ္သန္းမႈ မရွိလုိ႔ပါ။

ေဒါက္တာခင္မုိးမိုး
http://www.lyhealthcare.com/archives/706

အိပ္မက္အေၾကာင္းစိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာအခ်က္ ၁၀
1024x1024_20150723_143435_222

အိပ္မက္ဆိုတာ လူတိုင္းမက္ေလ့ရွိတဲ့ အရာပါ။ အိပ္မက္မက္ခဲ့မွန္း သိေပမယ့္ ဘာကို မက္လို႔မက္မွန္း မသိေအာင္ စဥ္းစားလို႔မရတဲ့ အျဖစ္ေတြ ရွိေကာင္းရွိေပမယ့္ ပီပီသသနဲ႔ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္လို ထင္က်န္ရစ္တဲ့ အိပ္မက္ေတြလည္း ရွိၾကမွာပါ။ ကၽြန္မတို႔ေတြ အိပ္တဲ့အခါ မက္ေလ့ရွိတဲ့ အိပ္မက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေလ့လာမႈေတြက အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

(၁) သင္ဟာ အိပ္မက္ရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေမ့သြားပါတယ္

အိပ္ရာႏိုးၿပီးအခ်ိန္ ငါးမိနစ္အတြင္းမွာ အိပ္မက္ေတြရဲ႕ တစ္ဝက္ခန္႔က ေမ့သြားတတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ ၾကာသြားတာနဲ႔ အိပ္မက္ေတြရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေမ့သြားတတ္ပါတယ္။

(၂) မ်က္စိ မျမင္သူေတြကလည္း အိပ္မက္မက္ပါတယ္

ေမြးၿပီးမွ မ်က္စိမျမင္တဲ့သူေတြဟာ အိပ္မက္ထဲမွာ ပံုရိပ္ေတြကို ျမင္မက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေမြးရာပါ မ်က္စိမျမင္သူေတြကေတာ့ ဘာပံုရိပ္ကိုမွ မျမင္မက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တျခား အသံ၊ အနံ႔၊ ထိေတြ႕မႈနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ အာ႐ံုခံစားမႈေတြကေတာ့ အိပ္မက္ထဲမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။

(၃) လူတိုင္း အိပ္မက္မက္ဖူးပါတယ္

လူသားတိုင္း (စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဝဒနာ အျပင္းအထန္ရွိသူကလြဲရင္) အိပ္မက္ မက္ဖူးၾကပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အိပ္မက္ မမက္ဖူးဘူးလို႔ ထင္ေနရင္ ဒါက သင့္အေနနဲ႔ အိပ္မက္ေတြကို ေမ့သြားတာပါ။

(၄) အိပ္မက္ေတြထဲမွာ ကၽြန္မတို႔ သိၿပီးသား မ်က္ႏွာေတြကိုပဲ ျမင္ပါတယ္

စိတ္ဟာ မ်က္ႏွာပံုရိပ္ေတြကို တီထြင္ၿပီး မျမင္တတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ထဲမွာ ဘဝမွာ ျမင္ဖူးထားတဲ့သူေတြရဲ႕ တကယ့္ မ်က္ႏွာေတြကိုပဲ ျမင္မက္တတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္မွာ မ်က္ႏွာေပါင္း ေထာင္ေသာင္းေက်ာ္တဲ့အထိ ျမင္ဖူးၾကၿပီး အိပ္မက္မက္တဲ့ အခ်ိန္အတြင္း ဦးေႏွာက္ဟာ အဲဒီျမင္ဖူးၿပီးသားသူေတြကို အသံုးခ်ၿပီး မက္ေလ့ ရွိပါတယ္။

(၅) လူတိုင္းေတာ့ အေရာင္ေတြကို အိပ္မက္မမက္ပါဘူး

မ်က္စိျမင္တဲ့သူေတြရဲ႕ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က အျဖဴနဲ႔ အမည္းကိုပဲ အိပ္မက္ မက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြက အေရာင္ေတြကုိ အိပ္မက္ မက္ၾကပါတယ္။ ၁၉၁၅မွ ၁၉၅၀ အတြင္း ေလ့လာမႈေတြအရ အိပ္မက္အမ်ားစုဟာ အျဖဴနဲ႔ အမည္းေရာင္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၆၀ မွာေတာ့ ေလ့လာမႈ ရလဒ္က ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ ငယ္သူေတြမက္တဲ့ အိပ္မက္ ၄ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ အျဖဴေရာင္နဲ႔ အမည္းေရာင္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ေျပာင္းလဲလာတာက အျဖဴ-အမည္း ဇာတ္လမ္းေတြကေန ေရာင္စံုဇာတ္လမ္းေတြကို ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိတယ္လို႔ လတ္တေလာ ေလ့လာမႈေတြက ဆိုပါတယ္။

(၆) အိပ္မက္ဆိုတာ လက္ေတြ႕ကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စိတ္ဟာ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ျပင္ပလႈံံ႕ေဆာ္မႈေတြကို ဘာသာျပန္ၿပီး အိပ္မက္ရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ထည့္မက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အိပ္မက္ထဲမွာ ျပင္ပက ၾကားေနရတဲ့ အသံေတြကိုထည့္ၿပီး မက္တတ္တာမ်ဳိးပါ။ ဥပမာေျပာရရင္ သင္အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ အနားမွာ သင့္အစ္ကုိက ဂီတာတီးၿပီး သီခ်င္းဆိုေနပါက သင္ဟာ ေတးဂီတပြဲတစ္ခုကို ေရာက္ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ကို မက္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

(၇) အိပ္မက္ဆိုတာ စိတ္ခံစားမႈျဖစ္တယ္

အိပ္မက္ထဲမွာ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕ရအမ်ားဆံုး အခ်က္က စိတ္ပူပင္ေသာက ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္မက္ထဲမွာ မေကာင္းတဲ့ စိတ္ခံစားမႈ အေၾကာင္းက ေကာင္းတဲ့စိတ္ခံစားမႈထက္ ပိုမ်ားပါတယ္။

(၈) အိပ္မက္တစ္မ်ဳိးတည္းကို ထပ္ခါတလဲလဲ မက္တတ္ပါတယ္

အိပ္မက္အမ်ားစုမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက တစ္ႀကိမ္ေလာက္ပဲ ရွိေပမယ့္ လူအမ်ားစုဟာ အိပ္မက္တစ္ခုတည္းကိုပဲ ထပ္ခါတလဲလဲ မက္တတ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထက္နဲ႔ အမ်ဳိးသား ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔က အိပ္မက္တစ္ခုတည္းကို ထပ္ခါတလဲလဲ မက္ေလ့ ရွိပါတယ္။

(၉) တိရစၧာန္ေတြလည္း အိပ္မက္ မက္ၾကပါတယ္

တိရစၧာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေလ့လာတဲ့ ေလ့လာမႈေတြအရ တိရစၧာန္ေတြ အိပ္ေပ်ာ္စဥ္မွာ ထြက္ရွိတဲ့ ဦးေႏွာက္လႈိင္းေတြဟာ လူေတြအိပ္ေပ်ာ္စဥ္ ထြက္ရွိတဲ့ ဦးေႏွာက္လႈိင္းေတြနဲ႔ တူညီတယ္လို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေခြးတစ္ေကာင္ အိပ္ေနတာကို ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ အိပ္မက္ထဲမွာ တစ္စံုတစ္ခုေနာက္ကို လိုက္ေနစဥ္ ေျပးေနသလိုမ်ဳိး ေျခဖဝါးေတြ လႈပ္ရွားတာ၊ အသံဟစ္ေအာ္တာေတြ လုပ္တတ္ပါတယ္။

(၁ဝ) အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြမက္တဲ့ အိပ္မက္ေတြက မတူၾကပါဘူး

အမ်ဳိးသားေတြက တျခားအမ်ဳိးသားေတြအေၾကာင္း ပိုၿပီး အိပ္မက္ မက္တတ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးရဲ႕ အိပ္မက္ထဲက ဇာတ္ေကာင္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တျခားအမ်ဳိးသားေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အိပ္မက္ထဲမွာေတာ့ အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ ညီမွ်ေနတတ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြက သူတို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ထဲမွာ ရန္လိုတဲ့ စိတ္ခံစားမႈ ပိုရွိေနတတ္ပါတယ္။

Credit : thabawaarrin
http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/52524

ရုပ္ရွင္ၾကည့္ၿပီး Englishစာတိုးတက္ေအာင္လုပ္နည္း

ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါ အတြက္ ေဆးျမီးတိုမ်ား                               images (1)

Asthma ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ေရွးဂရိဘာသာစကားျဖစ္ျပီး၊ Panting or Short drawn breath(ေခၚ)တိုေတာင္းလွ်င္ျမန္စြာ အ သက္ရႈျခင္းလို ့အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါဆိုတာ ဓာတ္မတဲ့ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး၊ ခႏၶာကိုယ္ရဲ ့တုန္ ့ျပန္မႈက အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းမွာ ျပသနာအၾကီးၾကီးျဖစ္ေစပါေတာ့တယ္။ ကေလး/လူၾကီး၊ က်ား/မ မေရြးျဖစ္တတ္ကာ၊ အမ်ားအားျဖင့္ မိဘမ်ိဳးရိုးဗီဇေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ညသန္းေခါင္(သို ့မဟုတ္)နံက္လင္းအားၾကီး အခ်ိန္ေတြမွာ ေရာဂါထေလ့ ရွိျပီး၊ ေခြ်းေ စး မ်ားထြက္ကာ တရႊီရႊီျမည္အသက္ရွဴက်ပ္ျခင္းေၾကာင့္ အလြန္ပင္ပန္းလွသလို၊ ေရာဂါ ခံစားေနရသူကိုၾကည့္၍ ေဘးမွျမင္ရ/ၾကားရ သူအဖို ့လည္း စိတ္မသက္သာလွေပ။ သတိျပဳေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

(၁) ရနံ ့စူးရွေသာ အစားအေသာက္/ေရေမႊး/ပန္း ့ရနံ တို ့က ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ကာ ပန္းနာရင္က်ပ္ထလာေစလို ့သတိနဲ ့ဆင္ ျခင္ေနထိုင္ပါ။

(၂) ေအးျမတဲ့ေလကို ႐ွဴ႐ိႈက္ ရတဲ့အခါ ေရာဂါပိုေစႏိုင္၍ ေအးတဲ့ရာသီမွာ ႏွာေခါင္း ႏွင့္
ပါးစပ္တို ့ကို ေခါင္းစည္း ပဝါႏွင့္ စည္းပတ္ထားပါ။

(၃) အမိႈက္ရြက္မ်ားမီးရိႈ ့ျခင္း(သို ့မဟုတ္)ထင္းႏွင့္ခ်က္တဲ့ မီးဖိုေဘးမွာ မေနပါႏွင့္။

(၄) စီးက ရက္အေငြ႕က အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လံႈ႕ ဆြေပးလို ့ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္(သို ့မဟုတ္)ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားႏွင့္ ေဝးေဝးေနပါ။

(၅) ထမင္းကို ပမာဏနည္းနည္းႏွင့္ အႀကိမ္မ်ားမ်ား ခြဲစားပါ။ အစာအိမ္အက္စစ္ အေပၚဆန္ တက္လာျခင္းက ရင္ပူနာျဖစ္ကာ ပန္းနာရင္က်ပ္ထျခင္းကို အစပ်ိဳးေပးႏိုင္ ၍ အိပ္ရာမဝင္ခင္ ထမင္းမစားပါႏွင့္။

(၆) ပန္းနာရင္က်ပ္ရွိသူ၏ ၅% ခန္ ့မွာ အကိုက္ အခဲေပ်ာက္ေဆး(NSAIDS)မ်ားႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ၾက၍ ထိုသူမ်ားအတြက္ အက္စ္ပရင္မပါတဲ့ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ Acetaminophen (Tyneno)ကိုသာ သံုးပါ။

အိမ္တြင္းကုထံုးမ်ား။
(၁) ပ်ားရည္က ခြ်ဲမ်ားကိုေပ်ာ္က်ေစျပီး၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းကို ပြင့္ေစလို ့ ပ်ားရည္ ရနံ ့ကိုရႈရႈိက္ပါ။ ေရေႏြးပူပူ ၁-ခြက္ထဲမွာ ပ်ားရည္ လၻက္ရည္ဇြန္း ၁-ဇြန္းေရာေဖ်ာ္၍ တေန ့ ၃-ၾကိမ္က် စုစုေပါင္း၃-ခြက္ေသာက္ပါ။

 (၂) သဖန္းသီးအေျခာက္မ်ား ကို ေရ ေႏြးစိမ္၍ တညသိပ္ထားပါ။ နံက္အိပ္ယာထ ထိုစိမ္ထားေသာေရ ကို ေ သာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ခြ်ဲသလိပ္မ်ားေပ်ာ္ဆင္းသြားေစ ပါ တယ္(ထိုနည္းအတိုင္း ၂-လ တိတိဆက္ေသာက္ပါ)

(၃) ပန္းနာရင္က်ပ္ထေနခ်ိန္ သံပုရာရည္ေသာက္ေပးျခင္း ကလည္း ထူးျခား သက္သာေစပါတယ္။

(၄) ဂ်င္း ႏွင့္ ပဲနံ ့သာပင္ျပဳွတ္ရည္ထဲကို ပ်ားရည္ခပ္၍ နံက္တၾကိမ္/ညေနတၾကိမ္ေသာက္ပါ။

(၅) ၾကက္ သြန္ျဖဴက ပန္းနာရင္က်ပ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးမီးဖိုေခ်ာင္ေဆး၀ါးျဖစ္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၁၀-မႊာကို ႏြားႏို ့ ၃၀ မီလီ လီတာ ျဖင့္ျပဳတ္၍ တေန ့တၾကိမ္ေသာက္ပါ(သို ့မဟုတ္)ေရေႏြးဆူဆူမွာ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၄-မႊာခပ္၍ ၅-မိနစ္ေလာက္အေအးခံပါ။ နံက္တ ၾကိမ္/ညေနတၾကိမ္ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပန္းနာေရာဂါသိသိသာသာေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

(၆) ပန္းနာေရာဂါထေနခ်ိန္မွာ မုန္ညင္း ဆီကို ပရုတ္ဆီ္ႏွင့္ေရာ၍ ေက်ာ ႏွင့္ ရင္ဘတ္အႏွံ ့စိမ့္၀င္သြားေအာင္ ပြတ္နယ္လိမ္းေပးပါ။ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ပံုမွန္အတိုင္း ပြင့္လာပါလိမ့္မယ္။

(ရ) အေစ့ထုတ္ထားေသာ ဆီးျဖဴသီး ၅-ဂရမ္ကို ပ်ားရည္ လၻက္ရည္ဇြန္း ၁-ဇြန္းျဖင့္ တို ့စားေပးပါ။ ထိုသို ့ စားေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါသက္သာသည့္အျပင္ အားျပန္ျပည့္လာေစပါတယ္။

(၈) ဒ န္ ့ဒလြန္ ရြက္ လက္တဆုပ္စာပမာဏကို ေရ ၁၈၀ မီလီလီတာျဖင့္ ၅-မိနစ္မွွ်ျပဳတ္ကာ ခပ္ေႏြးေႏြးေသာက္ျပီး အရြက္မ်ားလဲ၀ါးစားပါ။

(၉) အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္ဆစ္ ပါရွိေသာ ဆယ္လ္မြန္ငါးမ်ားက ပန္းနာရင္က်ပ္ကို သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

ျမန္မာေဆးျမီးတိုမ်ား။
(၁) ပင္စိမ္းရြက္အေျခာက္ကိုမီးျမွိဳက္၍ ရႈရႈိက္ေပးပါ။ ထိုရနံ ့က လူကို လန္းဆန္း ေပါ့ပါးေစကာ၊ အာရံုစူးစိုက္မႈအား ေကာင္းလာ ေစပါတယ္္။

(၂) ပဲစဥ္းငံု တစ္ေန ့ႏို ့ဆီဗူး ၁-ဗူးဆားခတ္၍ျပဳတ္စားပါ။ သိသိသာသာ ပန္းနာရင္က်ပ္သက္သာေစပါတယ္။ ထို နည္းအတိုင္း ၄-လၾကာ စားေပးပါက၊ လံုး၀ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

(၃) အမႈန္႔ၾကိတ္ေထာင္းထားေသာ နတ္ေဆးဂမုန္း ၂-က်ပ္ သားကို ပ်ားရည္ ၁ပုလင္း ေရာစပ္ေမႊ၍ ၃-ရက္ေနလွန္းပါ၊ ေထာပတ္ ၂၀-က်ပ္သား ေရာထည့္ၿပီး နာနာေမႊကာ ေနာက္ထပ္
၄-ရက္ ေနဆက္လွန္းေပးပါ၊ စုစုေပါင္း ၇-ရက္တိတိေနလွန္းျပီးပါက၊ လၻက္ရည္ဇြန္းႏွင့္ နံနက္-ည တစ္ဇြန္းက် တေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္စား ျပီး ေရေႏြးအဖန္ရည္ေသာက္ေပးပါ၊

(၄) ေ႐ွာက္သီးတစ္လံုးႏွင့္အတူ လင္းေနျမစ္/ဒန္႔ဒလြန္ျမစ္/သေဘာၤဖိုျမစ္(ထိုအျမစ္ ၃-မ်ိဳး ကို ေ႐ွာက္သီးတစ္ လံုးအေလးတူ)တို ့ကို ေျမအိုးထဲထည့္ လံုေအာင္ပိတ္ျပီး၊ ကြ်မ္းေအာင္ဖုတ္၍ အမႈန္ ့ၾကိတ္ပါ။ ထိုေဆးမႈန္႔ကို တစ္ေန ့အနည္း ဆံုး ၂-ၾကိမ္ လွ်က္စားပါ။

(၅) ဟင္းခတ္မဆလာ ႏွင့္ ပ်ားရည္ဆတူေရာျပီးလွ်က္ေပးပါ။

(၆) ေၾကာင္၊ ရွဴးပ်ံသား ကို သေဘၤာသီးစိမ္းႏွင့္ခ်က္စားပါ။

(၇) (ပထမရက္) သေဘၤာသီးစိမ္းတစ္လံုးကို အလံုးလိုက္ေရစင္စင္ေဆးပါ။ အေပၚခြံကိုလႊာမ ပစ္ဘဲ သေဘၤာျခစ္ႏွင့္ျခစ္၍၊ ငရုတ္စိမ္း/ၾကက္သြန္နီ/ပုစြန္ေျခာက္/ငန္ျပာရည္ ႏွင့္ သံပုရာရည္ရႊဲရြႊဲဆမ္းျပီးအ၀စားပါ (ေန ့လည္ ထမင္းေလ်ာ့စားပါ)။

(ဒုတိယရက္)ေနာက္တေန ့သေဘၤာမယ္ဇလီပြင့္ေျခာက္ကို လၠက္ရည္ၾကမ္းေသာက္သကဲ့သို ့အၾကမ္းပုဂံႏွင့္ ၅-လံုးခန္ ့ ေသာက္ပါ။ အပြင့္ေျခာက္မရရင္ အပြင့္အစိုကို ျပဳတ္၍ျဖစ္ေစ၊ အရြက္ႏုကိုငပိႏွင့္တို ့စား၍ျဖစ္ေစ ၀မ္းသြားေလာက္ ေအာင္စားပါ(သလိပ္မ်ား၀မ္းနဲ ့အတူဆင္းသြားပါလိမ့္မယ္)။ (တတိယရက္) ၀မ္းသြားျပီးေနာက္တေန ့မွာ အုန္းႏွဲရြက္အစိုျဖစ္ေစ၊ အေျခာက ျဖစ္ေစ ထန္းလ်က္ႏွင့္ဆတူၾကိတ္ပါ။

 ဆီးျဖဴသီးအရြယ္ခန္ ့လံုးျပီး နံက္-ေန ့-ည ၁လုံးစီေသာက္ပါ။ (ေဖာ္ျပပါအစီအစဥ္ အတိုင္း ေဆးပတ္လည္ေအာင္ ၃-ရက္ေသာက္ပါ။ ေရာဂါအထူအပါးအေေပၚမူတည္ကာ တခ်ိဳ ့က ၁ၾကိမ္/တခ်ိဳ ့က ၃ၾကိမ္ ေဆးပတ္လည္ ေအာင္ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္သည္)

ေပါက္ေပါက္
Credit: Daily Health Tips
http://www.lyhealthcare.com/archives/711
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...