စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မအုိေသးတဲ့သူ အပ်ိဳေလးနဲ႔တူ့ၿမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကမၻာတြင္ အလွဆံုးအတန္းအစားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။
အသား၏ ညက္ေညာၿခင္း၊ မ်က္လံုး မ်က္ဖန္ေကာင္းၿခင္း၊ ႏွာတံႏွင့္ ပါးစပ္လွပၿခင္း၊
အရပ္ေမာင္းႏွင့္ ကိုယ္လုံးကိုယ္ေပါက္ အခ်ိဳးက်ၿခင္း၊ ဆံပင္ေကာင္းၿခင္း၊ သြားမ်ား ညီညာ
ၿခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံၿခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ခ်ိဳင္းေခြ်းနံ မၿပင္းၿခင္းသည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ၿဖစ္သည္။
အပ်ိဳဘဝတြင္ ဤမွ်လွပေသာ ၿမန္မာလံုေမမ်ားသည္။ မိခင္ဘဝေရာက္၍ မ်ားစြာ အိုစာ
သြားၿခင္းသည္ အလြန္ၾကီးမားေသာ အားနည္းခ်က္ၿဖစ္ေနပါသည္။

အထူးသၿဖင့္ ဗိုက္ေခါက္ထူလာၿခင္း၊ ဗိုက္သားမ်ား ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ မရွိဘဲ ေပ်ာ့ရိေပ်ာ့တြဲႏွင့္
ဗိုက္ေၾကာမ်ား အထပ္ထပ္ၿပတ္ကာ အရုပ္ဆိုးလာၿခင္းမ်ား ၿဖစ္လာရပါသည္။

ေရွးက နႏြင္းလိမ္ၿခင္း၊ၾကပ္ထုပ္ထိုးၿခင္း၊အုတ္ပူကပ္ၿခင္း မ်ားၿပဳ၍ ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ လွပခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကိုလိုနီေခတ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားသည္
အပိုအလုပ္မ်ားဟု ယူဆကာ ပစ္ပယ္လာခဲ့ၾကေလသည္။

တခ်ိဳ႕မွာ သားသမီးအမ်ားၾကီးေမြး၍ ပံုပ်က္ သြားရၿခင္း ၿဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ ကေလးတစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ေမြးရုံနဲ႔ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ၿဖစ္သြားရေလသည္။
သာမန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မဆိုထားဘိ။ အလွအပႏွင့္ စီးပြားေရးရာအေၿခၿပဳရေသာ ရုပ္ရွင္မင္းသမီး၊ဇာတ္မင္းသမီးမ်ားကိုၾကည့္ပါဦး။

တစ္ခ်ိန္က အလွအပထိပ္ေခါင္အၿဖစ္ နာမည္ၾကီးမင္းသမီးမ်ား ယေန႔ ဗီဒီယိုေခတ္တြင္ ဗိုက္ပူၾကီးမ်ားၿဖင့္ မိခင္ခနး္မ်ားတြင္ သရုပ္ေဆာင္ေနရသည္ကို ေတြ႕ၿမင့္ရေပမည္။
စင္စစ္ထိုမင္းသမီးမ်ားသည္ ရုပ္မက်ၾကေသးပါ။မ်က္ႏွာေလးမ်ား လွပေနဆဲၿဖစ္ေသာ္လည္း ဗိုက္ရြဲ၊ဗိုက္ပူ၊ခါးတုတ္ၾကီးမ်ားၿဖစ္သြားၿခင္းေၾကာင့္ မိခင္ခန္းသို႔ ကူးေၿပာင္းသရုပ္ေဆာင္
ေနၿခင္းဟု သေဘာရပါသည္။

ၿမန္မာမိခင္မ်ားအေနၿဖင့္ အေနာက္တိုင္းကလို အခ်ိန္ေပးၿပီး အစားအေသာက္ ဆင္ၿခင္ရၿခင္း၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈၿပဳရၿခင္း၊ေအရိုးဗစ္ကစားရၿခင္း၊ တုန္လႈပ္ေနေသာ ခါးပတ္စက္ၿဖင့္ အဆီေလွ်ာ့ၿခင္း၊အဆီေပ်ာ္ေဆးထိုးၿပီး အဆီစုပ္ထုတ္ၿခင္းကို ေခတၱမွ် လုပ္ေပးရံုႏွင့္ ဗိုက္သား
ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ေသြးသားသန္႔စင္ကာ မအိုေသးတဲ့သူ အပ်ိဳေလးနဲ႔ တူႏိုင္ပါသည္။

ယခု ထိုနည္းကို ေပးမည္။

မီးဖြားၿပီးစ ေလ်ာ့ရဲေနေသာ ဝမ္းဗိုက္ကို ခ်ပ္လာေစရန္ လည္းေကာင္း၊မေကာင္းေသာ
အညစ္အေၾကးမ်ား ကုန္စင္ၿပီးေသြးသားသန္႔စင္ၾကည္လင္လာေစရန္လည္းေကာင္း
ရည္ရြယ္၍ ေဆးစည္းၿခင္းကို ၿပဳၾကပါသည္။

  ေဆးစီမံနည္းမွာ………..

၁။ ငရုတ္ေကာင္း ၃ က်ပ္သား

၂။ ပရုတ္မႈန္႕ ၃ ပဲသား

၃။ ေလးညင္း ၅ က်ပ္သား

ယင္းေဆးသံုးပါးကို ၾကိတ္၍ ေတာအရက္ ၁၂ က်ပ္ ရွစ္ပဲသား ႏွင့္ ၾကိဳတင္၍ စိမ္ထားပါ။
မီးဖြားၿပီးေနာက္ ဗိုက္ကို လိမ္းေစၿပီး အသင့္ခ်ဳပ္ထားေသာ ဗိုက္အၿပည့္လံုေသာ အဝတ္ၿဖင့္
(corset) ပတ္စည္းေပးပါက အညစ္အေၾကးသန္႔စင္ၿခင္း၊ ဗိုက္မရြဲဘဲ ဗိုက္ခ်ပ္ၿခင္း၊ အေၾကာ
ၿပတ္မႈနည္းၿခင္း၊ဗိုက္သားမ်ားတြန္႔ရႈံ႕မႈ ေၿပေပ်ာက္ၿခင္း၊ ေရဖ်ဥ္း၊ေလဖ်ဥ္း စသည္တို႔ မၿဖစ္ေစဘဲ လွလွပပ ခ်ပ္ခ်ပရပ္ရပ္ႏွင့္တစ္သားေမြးတစ္ေသြးလွေစမည့္ အက်ိးေက်းဇူးမ်ား
ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ပ်ိဳအလွတို႔ မိမိတို႔ ကိုယ္ကာယကို ထိန္းႏိုင္ပါေစ။

ေဒါက္တာ ေအာင္ႏိုင္
 ေဆးသုေတသန
 http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/51637

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...