စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အိပ္ေရးဝဝ အိပ္ရသူမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးမ်ားႏုိင္

 

ညဘက္အိပ္ေရးဝေအာင္ အိပ္တတ္သည့္ အေလ့ အက်င့္သည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားမႈလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ဘဝေနထုိင္မႈပံုစံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရး လြယ္ကူေစ သည္ဟု ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယခုေလ့လာမႈတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ ဖင္လန္ႏုိင္ငံသား ၃၇,၅၀၈ ဦးကို ေလးႏွစ္ဆက္တုိက္ သံုးႀကိမ္အိပ္စက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ေလ့လာၿပီး ညဘက္အိပ္စက္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ားက ၎တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ မည္သို႔ထိခိုက္သည္ကို ေလ့လာခဲ့သည္။
‘‘က်န္းမာေရးနဲ႔ညီၫြတ္တဲ့ ဘဝေနထုိင္မႈပံုစံ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းကို အိပ္စက္မႈက ထိခိုက္ေစတယ္ဆိုတာကို ဒီေလ့လာမႈက ျပသေနပါတယ္’’ဟု ကိုပင္ေဟဂင္တကၠသိုလ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနမွ ပညာရွင္ အဲလ္စ္ဂ်က္စီလာလပ္က ေျပာၾကားသည္။

အိပ္စက္မႈပံုစံ ပ်က္ယြင္းလာပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ ဘဝေနထုိင္မႈ ပံုစံအေျပာင္းအလဲမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ေလ့လာမႈတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မရွိ အိပ္စက္ခြင့္ရသူမ်ားကို ေလးႏွစ္ၾကာ ေလ့လာခဲ့သည္။
အိပ္စက္မႈ၌ အေႏွာင့္အယွက္ရွိလာခ်ိန္တြင္လည္း ေလ့လာမႈ ဆက္လုပ္ခဲ့သည္။
ဤတြင္ အိပ္စက္မႈ၌ အေႏွာင့္အယွက္ရွိလာခ့ဲပါက ယခင္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ေလွ်ာ့ခ်လာျခင္းကို သုေတသီမ်ားက သတိျပဳမိခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ယခင္က အႏၲရာယ္မျဖစ္ေအာင္ အရက္ေသာက္ သူမ်ားမွာ အိပ္စက္မႈနည္းပါးလာခ်ိန္တြင္ အႏၲရာယ္ရွိေသာပံုစံျဖင့္ ေသာက္စားလာၾကသည္။

အိပ္ေရးဝသူမ်ားမွာ ေဆးလိပ္ျဖတ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေၾကာင္းကို လည္း သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
အိပ္စက္ျခင္းမွာ ဇီဝျဖစ္စဥ္အတြက္ အေရးႀကီး႐ံုသာမက က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ဘဝေနထုိင္မႈပံုစံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အေရးပါေၾကာင္း သိရွိလာခဲ့ပါက ညဘက္အခ်ိန္မ်ားကို မည္သို႔ ဦးစားေပးမည္၊ အသံုးခ်မည္ဆိုသည္ကို အသိအျမင္ႂကြယ္ဝေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေရး  လူအမ်ားကို ကူညီႏုိင္မည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
—Ref: UPI

http://7daydaily.com/story/39777

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...