စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ေကာသလမင္းအိပ္မက္ ၁၆ခ်က္”
 ေမး-(၁)။ ႏြားနက္ ၄ ေကာင္က ေဝွ႔ၾကမယ္ဆိုၿပီး အရပ္ေလးမ်က္ႏွာက မင္းရင္ျပင္ကိုလာကာ ႏြားေဝွ႔ပြဲကို
ၾကည့္ၾကမယ္လုိ႔ လူအမ်ား စုေဝးလာၾကတဲ့အခါေဝွ႔မယ္ဟန္ျပၿပီး ေအာ္ဟစ္ၾကံဳးဝါးကာ မေဝွ႔ဘဲသာ
ျပန္သြားၾကတယ္။

 ေျဖ-(၁)။ေနာင္အခါမွာ တရားမရွိတဲ့ မင္းဆင္းရဲေတြနဲ႔ တရားမရွိတဲ့ လူေတြရဲ႕လက္ထက္မွာ၊ေလာက
ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ၊ ကုသိုလ္နည္းၿပီး အကုသိုလ္မ်ားတဲ့အခါမွာ၊ ေလာက ပ်က္စီး ဆုတ္ယုတ္တဲ့အခါမွာ မိုးက ေကာင္းေကာင္း မရြာျဖစ္လိမ့္မယ္။
မိုးအေျခေတြ ျပတ္လိမ့္မယ္။ ေကာက္ပင္ေတြ ညိႇဳးလိမ့္မယ္။ အစားအစာ ရွားပါးလိမ့္မယ္။ မိုးရြာခ်င္သလိုလိုနဲ႔အရပ္ေလး မ်က္ႏွာက မိုးတိမ္ေတြ တက္လာကာ မိန္းမေတြက ေနပူမွာ ျဖန္႔လွန္းထားတဲ့ ေကာက္စပါးစသည္ မိုးစိုမွာ စိုးလုိ႔ အတြင္းကိုသြင္းၿပီးတဲ့အခါ၊ေယာက္်ားေတြက ေပါက္ျပား၊ျခင္းေတာင္းေတြကို လက္နဲ႔ကိုင္ယူၿပီး
ကန္သင္းတုတ္ဖုိ႔ ထြက္ၾကတဲ့အခါ ရြာမယ့္ဟန္ျပၿပီး ထစ္ခ်ံဳးကာ လွ်ပ္လက္ၿပီး မရြာဘဲသာ ေျပးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၂)။သစ္ပင္ငယ္၊ ျခံဳငယ္ေတြက ေျမႀကီးကို ခြဲၿပီး တစ္ထြာ၊တစ္ေတာင္ေလာက္ေတာင္ မေရာက္ဘဲသာ ပြင့္လည္း ပြင့္သီးလည္း သီးၾကတယ္။

 ေျဖ-(၂)။ေနာင္အခါမွာ သတၱဝါေတြဟာ ရာဂႀကီးၾကလိမ့္မယ္။ မိန္းမငယ္ေတြက အရြယ္မေရာက္ခင္မွာပဲ ေယာက္်ားနဲ႔သြားလာ ေဖာက္ျပားကာ ဥတုလာ၊ ကိုယ္ဝန္ရွိျပီး
သား သမီးေတြနဲ႔တိုးပြားၾကလိမ့္မယ္။ သစ္ပင္ငယ္ေတြရဲ့ အပြင့္ပြင့္တာနဲ႔ ဥတုလာတာ တူလိမ့္မယ္။
အသီးသီးတာနဲ႔ သားသမီး ရတာ တူလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၃)။ႏြားမေတြက ဒီေန႔မွ ေမြးဖြားလာတဲ့ ႏြားေလးေတြရဲ႕ ႏုိ႔ကို စုိ႔ေနၾကတယ္။

 ေျဖ-(၃)။ေနာင္အခါမွာ သတၱဝါေတြဟာ မိဘ၊ေယာကၡမေယာက္်ား၊ေယာကၡမမိန္းမေတြအေပၚ
အရွက္မထားေတာ့ဘဲ၊ ကိုယ္တိုင္ပဲ ဥစၥာကို စီစဥ္ၾကကာအစားအစာ၊အဝတ္ေလာက္ေတာင္ ေပးခ်င္ေပးၾကမယ္။မေပးခ်င္ မေပးၾကဘူး။ မိအိုဖအို၊ေယာကၡမအိုေတြဟာခိုကိုးရာမဲ့ၾကလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္အလို မလိုက္ၾကေတာ့ဘူး။
ကေလးေတြကို ေက်နပ္ေစကာ အသက္ရွင္ၾကရလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၄)။ဝန္ကို ေဆာင္ႏုိင္တဲ့၊အရပ္အေမာင္း အလံုးအထည္ေကာင္းတဲ့ ႏြားႀကီးေတြကို
ထမ္းပိုးအဆင့္ဆင့္မွာ မတပ္ဘဲ၊ႏြားငယ္ေလးေတြကို ထမ္းပိုးမွာ ယွဥ္ကပ္ၾကတယ္။
ႏြားငယ္ေတြက ထမ္းပိုးကို မရုန္းႏုိင္လုိ႔ ထမ္းပိုးကို စြန္႔ကာ တည္ေနၾကတယ္။လွည္းေတြက မလွိမ့္ေတာ့ဘူး။

 ေျဖ-(၄)။ေနာင္အခါ တရားမရွိတဲ့ မင္းဆင္းရဲေတြဟာ ပညာရွိတဲ့.. အစဥ္အဆက္ ကြၽမ္းက်င္တဲ့၊
အလုပ္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အမတ္ႀကီးေတြအား အေႁခြအရံမေပးဘဲ ထားၾကလိမ့္မယ္။
တရားဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာလည္း ပညာရွိတဲ့၊ေျပာေရး ဆိုေရး ကြၽမ္းက်င္တဲ့
အမတ္အိုေတြကို မထားဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။အလြန္ငယ္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ အေႁခြအရံေပးၾကလိမ့္မယ္။
တရားဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ထားၾကလိမ့္မယ္။ လူငယ္ေတြက မင္းအလုပ္ေတြနဲ႔ သင့္တာ၊မသင့္တာကို
မသိၾကလုိ႔ အဲဒီအေႁခြအရံကို မခ်ီးေျမႇာက္ႏုိင္ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ မင္းအလုပ္ေတြကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ မစြမ္းႏုိင္လုိ႔ အလုပ္တာဝန္ ေတြကို စြန္႔ပစ္ၾကလိမ့္မယ္။
အေႁခြအရံကို မရတဲ့ ပညာရွိ အမတ္အိုေတြကလည္း အလုပ္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကေပမယ့္
“သူတုိ႔နဲ႔ ငါတုိ႔မွာ အက်ဳိးမရွိ။ငါတုိ႔က ျပင္ပလူေတြပဲ။အတြင္း လူျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ သိၾကလိမ့္မယ္”
လုိ႔ ေတြးၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကိစၥေတြကို မလုပ္ဘဲ ေနၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ မင္းေတြမွာ
ဘက္ေပါင္းစံုဆုတ္ယုတ္ဖုိ႔သာျဖစ္လိမ့္မယ္။

 ေမး-(၅)။မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္ရွိတဲ့ ျမင္းအား နံေဘးႏွစ္ဖက္က မုေယာႏံွကို ေပးၾကတယ္။ ျမင္းက မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္နဲ႔ စားေနတယ္။

 ေျဖ-(၅)။ေနာင္အခါမွာ တရားမရွိတဲ့ မင္းမိုက္ေတြက တရားမရွိတဲ့ လူေလာ္လည္ေတြကို တရားဆံုးျဖတ္တဲ့
ေနရာမွာ ထားၾကလိမ့္မယ္။ ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈေတြမွာအေလးမျပဳတဲ့ အဲဒီလူမိုက္ေတြက တရားသဘင္မွာ ထိုင္ၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့အခါ တရားလို၊တရားခံ
ႏွစ္ဖက္လံုးထံကလက္ေဆာင္ကိုယူၿပီး စားၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၆)။လူအမ်ားက တစ္သိန္းတန္ ေရႊခြက္ကို သုတ္သင္ၿပီး“ဒီခြက္မွာ က်င္ငယ္ စြန္႔ပါ” လုိ႔ ေျမေခြးအိုတစ္ေကာင္အား ေပးတယ္။ ေျမေခြးအိုက အဲဒီေရႊခြက္မွာ က်င္ငယ္ စြန္႔တယ္။

 ေျဖ-(၆)။ေနာင္အခါ တရားမရွိတဲ့ ဇာတ္ညံ့မင္းေတြက ဇာတ္ေကာင္းတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းေတြကို စိုးရိမ္လုိ႔
အေႁခြအရံမေပးဘဲ ထားၾကလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးညံ့ေတြကိုသာ ေပးၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုနည္းနဲ႔ အမ်ဳိးျမတ္ေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးယုတ္ေတြက အစိုးရၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက အသက္မေမြးႏုိင္ေတာ့လုိ႔ “သူတုိ႔ကိုမွီၿပီး အသက္ေမြးၾကမယ္” လုိ႔ ၾကံကာ
အမ်ဳိးညံ့ေတြအား သမီးေတြကို ေပးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၇)။ေယာက္်ားတစ္ေယာက္က ႀကိဳးကို က်စ္က်စ္ၿပီး ေျခရင္းမွာ ထားတယ္။ သူထိုင္တဲ့ အင္းပ်င္ရဲ႕ေအာက္မွာ အိပ္ေနတဲ့၊ဆာေလာင္ေနတဲ့ ေျမေခြးမတစ္ေကာင္က
သူ မသိေအာင္ဘဲ အဲဒီ “ႀကိဳး”ကို စားတယ္။

 ေျဖ-(၇)။ေနာင္အခါမွာ မိန္းမေတြဟာ ေယာက္်ား၊ေသရည္အရက္၊အဆင္တန္ဆာ၊လမ္း၊အစားအစာေတြမွာ
ေလာ္လည္ၾကလိမ့္မယ္။ သီလမရွိ၊ အက်င့္ပ်က္ၾကလိမ့္မယ္။ လင္ေတြက လယ္ထြန္၊ႏြားေက်ာင္းစတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ၿပီး ပင္ပင္ပန္းပန္း ရွာေဖြထားတဲ့ဥစၥာေတြကို
လင္ငယ္ေတြနဲ႔အတူ ေသရည္အရက္ေသာက္ၾကလိမ့္မယ္။ ပန္းပန္၊နံ႔သာလိမ္း၊အလွျပင္ၾကလိမ့္မယ္။
အိမ္တြင္းက အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္ကိုေတာင္ မၾကည့္ဘဲ အိမ္အကာအရံရဲ႕ အေပၚဘက္ကေရာ၊အေပါက္ေတြကပါ လင္ငယ္ေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကလိမ့္မယ္။
နက္ျဖန္ စိုက္ပ်ဳိးရမယ့္ မ်ဳိးေစ့ကိုေတာင္ ေထာင္းၿပီး ယာဂု၊ ထမင္း၊ ခဲဖြယ္ စသည္ေတြကို လုပ္ကာ ခဲစာၿပီး
ဥစၥာကို လုယူဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၈)။မင္းရဲ႕ တံခါးမွာ ေရမရွိတဲ့ အိုးေတြနဲ႔ ျခံရံထားတဲ့ ေရျပည့္အိုးႀကီးရွိတယ္။ အမ်ဳိးေလးပါးလံုးပဲ
အရပ္ ၈ မ်က္ႏွာက အိုးေတြ နဲ႔ ေရကို သယ္သယ္ယူလာၾကကာ ျပည့္ေနတဲ့ အိုးကိုပဲ ျဖည့္ၾကတယ္။
ေရက လွ်ံၿပီး က်တယ္။သူတုိ႔ကလည္း အဲဒီေရျပည့္အိုးႀကီးမွာပဲ ေရကိုထပ္ထပ္ေလာင္းၾကတယ္။
ေရမရွိတဲ့ အိုးေတြကိုေတာ့ ၾကည့္တဲ့သူေတြေတာင္ မရွိ။

 ေျဖ-(၈)။ ေနာင္အခါမွာ ေလာကဟာ ဆုတ္ယုတ္လိမ့္မယ္။ တိုင္းႏုိင္ငံဟာ ဩဇာမရွိ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
မင္းေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။ အစိုးရသူရဲ့ ဘ႑ာတိုက္မွာ အသျပာတစ္သိန္းမွ်ပဲ ရွိလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ဆင္းရဲသူေတြဟာ ဇနပုဒ္ေနသူ လူအားလံုးကို သူတုိ႔ အလုပ္ေတြကိုပဲ
အလုပ္ခိုင္းၾကလိမ့္မယ္။ အႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ လူေတြက ကိုယ့္အလုပ္ေတြကို စြန္႔ၿပီး မင္းေတြအတြက္သာ
ေကာက္ပဲသီးႏံွေတြကို စိုက္ပ်ဳိး၊ေစာင့္ေရွာက္၊ရိတ္ျဖတ္၊နင္းေခ်ကာ သြင္းၾကလိမ့္မယ္။ ၾကံခင္းေတြကိုလုပ္၊
စက္ယႏၲရားေတြကို လုပ္ၿပီး လည္ေစကာ တင္လဲစသည္ေတြကို ခ်က္ၾကလိမ့္မယ္။
ပန္းအာရာမ္၊သစ္သီးအာရာမ္ေတြကို လုပ္ၾကလိမ့္မယ္။အဲဒီကရလာတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏံွစသည္ေတြကို
ေဆာင္ယူကာ မင္းရဲ႕ ဘ႑ာတိုက္ကိုပဲ ျဖည့္ေပးၾကရလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အိမ္ေတြက ေဟာင္းေလာင္း
ျဖစ္ေနတဲ့ က်ီတိုက္ေတြကို ၾကည့္ေတာင္ မၾကည့္ႏုိင္ဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၉)။ေရကန္တစ္ကန္ ရွိတယ္။ အေရာင္ငါးမ်ဳိးရွိတဲ့ ၾကာေတြ ဖံုးထားတယ္။
နက္တယ္၊ အရပ္မ်က္ႏွာအားလံုးမွာ ဆိပ္ကမ္း ရွိတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း၊ေျခေလးေခ်ာင္းရွိတဲ့
သတၱဝါေတြ အဲဒီေရကန္မွာ သက္ဆင္းၿပီး ေရေသာက္ၾကတယ္။ ေရကန္ရဲ႕အလယ္မွာ ေရက
ၾကည္လင္ေနတယ္။ မေနာက္က်ဴ။

 ေျဖ-(၉)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြက တရားမရွိျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ အဂတိ လိုက္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ၾကလိမ့္မယ္။ တရားနဲ႔အညီ အဆံုးအျဖတ္ကို မေပးဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။
လာဘ္ယူၾကလိမ့္မယ္။ ဥစၥာမွာ ေလာ္လည္ၾကလိမ့္မယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အေပၚ ခႏၲီ ေမတၱာ၊ ကရုဏာမရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ ၾကမ္းၾကဳတ္၊ ၾကမ္းတမ္းၾကကာ
ၾကံစက္ထဲက ၾကံေခ်ာင္းေတြပမာ လူေတြကို ႏွိပ္စက္ကာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အခြန္အတုတ္ကို ျဖစ္ေစကာ
ဥစၥာကို ယူၾကလိမ့္မယ္။ အခြန္အတုတ္နဲ႔ ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ လူေတြက ဘာကိုမွ မေပးႏုိင္လုိ႔ ရြာ နိဂံုးစသည္တုိ႔ကို စြန္႔ပစ္ကာပစၥႏၲရဇ္ကို သြားကာေနၾကလိမ့္မယ္။
ေမး-(၁၀)။ထမင္းအိုးႀကီးတစ္အိုးနဲ႔ပဲ ထမင္းကို ခ်က္တဲ့အခါ မက်က္ေသးတာကို မက်က္ေသးဘူးလုိ႔ စိစစ္ေဝဖန္ၿပီးထားသလို က်က္တာထဲမွာေတာ့ တစ္ပိုင္းမွာ
အလြန္ေပ်ာ့ေနတာ၊ တစ္ပိုင္းမွာ မနပ္ေသးတာ၊ တစ္ပိုင္းမွာ အလြန္က်က္ေနတာကို ေတြ႕ရတယ္။

 ေျဖ-(၁၀)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြက တရားမရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ မင္းေတြ တရားမရွိရင္ မင္းအမတ္ေတြ၊ပုဏၰား သူႂကြယ္ေတြ၊နိဂံုး ဇနပုဒ္သားေတြအျပင္၊ရဟန္း ပုဏၰားကစၿပီး
လူအားလံုးဟာ တရားမရွိ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္ အေစာင့္နတ္၊ပူေဇာ္ပသမႈ ခံယူတဲ့နတ္၊
သစ္ပင္ေစာင့္နတ္၊အာကာသဇိုးနတ္ေတြဟာလည္း တရားမရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ တရားမရွိတဲ့ မင္းေတြရဲ႕
ႏုိင္ငံမွာ ေလေတြ မမွန္ဘဲ ၾကမ္းတမ္းမယ္။ ေလေတြက အာကာသဇိုးနတ္ေတြရဲ့ ဗိမာန္ေတြကို
လႈပ္ေစလိမ့္မယ္။ လႈပ္ရင္ နတ္ေတြစိတ္ဆိုးလုိ႔မိုးကို ရြာခြင့္မေပးဘဲ ထားလိမ့္မယ္။
ရြာေပမယ့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မရြာ၊ ေနရာတကာမွာ လယ္ထြန္၊ ေကာက္စိုက္မႈအား ေက်းဇူးျပဳၿပီးမရြာျဖစ္လိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံမွာလိုပဲ ဇနပုဒ္၊ရြာ၊တစ္ဖက္ဆည္
တစ္ဖက္အိုင္ ေတြမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း မရြာျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဆည္ရဲ့အထက္ပိုင္းမွာ ရြာရင္ ေအာက္ပိုင္းမွာမရြာ။ေအာက္ပိုင္းမွာ ရြာရင္ အထက္ပိုင္းက မရြာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
တစ္ပိုင္းက ေကာက္ပင္က မိုးရြာလြန္းလုိ႔ ပ်က္စီးမယ္။တစ္ပိုင္းက မရြာလုိ႔ ညိႇဳးလိမ့္မယ္။
တစ္ပိုင္းက ေကာင္းေကာင္း မိုးရြာလုိ႔ စပါးရလိမ့္မယ္။ အဲဒီလိုပဲ မင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ႏုိင္ငံမွာ စိုက္တဲ့
ေကာက္ပင္ေတြဟာ ၃ မ်ဳိးျဖစ္လိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၁)။တစ္သိန္းတန္ စႏၵကူးအႏွစ္ကို
ရက္တက္ပုပ္ရည္နဲ႔ ေရာင္းတယ္။

 ေျဖ-(၁၁)။ေနာင္အခါမွာ ရဟန္းေတြအမ်ားစုဟာ ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလာ္လည္ၾကလိမ့္မယ္။
အရွက္မရွိ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ ငါဘုရားက ပစၥည္းအေပၚ ေလာ္လည္မႈကို ႏွိမ္နင္းၿပီး ေဟာထားတဲ့
တရားေဒသနာကို ရဟန္းေတြက သကၤန္းစတဲ့ ပစၥည္းေလးပါး အတြက္ သူတစ္ပါးေတြအား တရားေဟာၾကလိမ့္မယ္။ ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ေတြေဝေနတဲ့အတြက္ သံသရာက
ထြက္ေျမာက္ေရးဘက္မွာတည္ကာ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ၿပီး တရားမေဟာႏုိင္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္။ သက္သက္
သဒၶါျပည့္စံုမႈနဲ႔ အသံေကာင္းကို ၾကားနာရလုိ႔ အဖိုးႀကီးတဲ့ သကၤန္းစတာေတြကို လွဴၾကလိမ့္မယ္လုိ႔
ရည္ရြယ္ကာ ေဟာၾကလိမ့္မယ္။အျခားသူေတြကလမ္းအၾကား၊ လမ္းဆံုလမ္းခြ၊မင္းတံခါးစတဲ့
အရပ္ေတြမွာထိုင္ကာ တစ္က်ပ္၊ငါးမူး၊ တစ္မတ္၊  တစ္ပဲ စတာေတြကိုအမွီျပဳကာ ေဟာၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၂)။အခ်ည္းႏွီးဘူးေတြက ေရမွာ နစ္ျမဳပ္ေနၾကတယ္။
ေျဖ-(၁၂)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြက ဇာတ္နဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့
အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြအား အေႁခြအရံကို မေပးဘဲ အမ်ဳိးညံ့သူေတြအားသာ ေပးၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးညံ့သူေတြက အစိုးရၾကလုိ႔ အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။ မင္းရဲ့ မ်က္ေမွာက္၊အမတ္ရဲ႕မ်က္ေမွာက္၊တရားဆံုးျဖတ္ရာေနရာေတြမွာ အခ်ည္းႏွီးဘူးေတာင္းနဲ႔တူတဲ့
အမ်ဳိးညံ့ေတြရဲ႕ စကားသာ နစ္ဝင္ၿပီးတည္ေနသလို
မလႈပ္မရွား တည္ၾကလိမ့္မယ္။ သံဃာ့အစည္း အေဝးေတြမွာလည္း သံဃာ့ကံ၊ဂိုဏ္းကံ
ေနရာေတြမွာေနရာ သပိတ္၊သကၤန္း၊ပရိဝုဏ္စတဲ့အဆံုးအျဖတ္ ေနရာေတြမွာပါ သီလမရွိတဲ့ ယုတ္မာသူေတြရဲ႕စကားဟာ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္။ အရွက္ရွိတဲ့
လဇၨီရဟန္းေတြရဲ႕ စကားဟာ မေအာင္ျမင္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၃)။အလြန္ႀကီးတဲ့ အိမ္အထြတ္ေလာက္ရွိတဲ့ တစ္ခဲနက္ေက်ာက္တံုးဟာ ေလွလိုပဲ ေရမွာ ေပၚေနတယ္။

 ေျဖ-(၁၃)။ေနာင္အခါမွာ တရားမရွိတဲ့မင္းေတြကအမ်ဳိးညံ့သူေတြအား အေႁခြအရံကို ေပးၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးညံ့သူေတြက အစိုးရၾကလိမ့္မယ္။ အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြအေပၚ ဘယ္သူကမွ အေလးျပဳၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ အမ်ဳိးညံ့သူေတြအေပၚသာ
အေလးျပဳၾကလိမ့္မယ္။ မင္းရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္၊အမတ္ေတြရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္၊ တရားဆံုးျဖတ္ရာေနရာေတြမွာ ဆံုးျဖတ္မႈ ကြၽမ္းက်င္တဲ့၊ တစ္ခဲနက္ေက်ာက္တံုးနဲ႔တူတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြရဲ႕ စကားဟာ
အရာမေရာက္ျဖစ္လိမ့္မယ္။
“ဒီလူေတြ ဘာကို ေျပာေနတာလဲ”လုိ႔ ပ်က္ရယ္မႈကိုျပဳၾကလိမ့္မယ္။ ရဟန္းအစည္းအေဝးေတြမွာလည္း
ဆိုခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနရာေတြမွာ သီလကို ခ်စ္တဲ့ ရဟန္းေတြကို အေလးျပဳစရာလုိ႔ မထင္မွတ္ဘဲ ရွိၾကလိမ့္မယ္။
ရဟန္းေကာင္းေတြရဲ႕ စကားဟာ အရာမေရာက္ဘဲ ရွိလိမ့္မယ္။
ေမး-(၁၄)။သစ္မည္စည္ပြင့္ငယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ဖားမေတြက အလြန္ႀကီးတဲ့ ေႁမြေဟာက္ေတြကို အဟုန္နဲ႔ လိုက္ၿပီးၾကာရိုးေတြလိုျဖတ္ျဖတ္ၿပီး အသားကိုစားကာ မ်ဳိေနၾကတယ္။

 ေျဖ-(၁၄)။ေနာင္အခါမွာ လူေတြဟာ ရာဂႀကီးၿပီး ကိေလသာအလိုကို လိုက္ၾကလိမ့္မယ္။ အလြန္ငယ္တဲ့ မယားေတြရဲ႕အလိုကို လိုက္ၾကလိမ့္မယ္။ အိမ္က ကြၽန္၊အလုပ္သမား
စတာေတြ.. ႏြား၊ကြၽဲစတာေတြနဲ႔ ေရႊေငြဟာလည္းမယားငယ္ငယ္ေလးေတြနဲ႔သာ ဆက္စပ္လိမ့္မယ္။
“ေရႊေငြနဲ႔ အပိုင္းအျခားစတာေတြဟာ ဘယ္မွာလဲ”လုိ႔ေမးရင္ “ရွိခ်င္ရာမွာ ရွိပါေစ၊ သင္ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ေနလုိ႔ ဘာအက်ဳိးရွိမွာလဲ၊ သင္ဟာ ငါ့ရဲ႕အိမ္မွာ ရွိတာကိုေရာ၊
မရွိတာကိုပါ သိလိုသလား” လုိ႔ ေျပာၿပီး နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြနဲ႔ဆဲေရးကာ ႏွဳတ္လွံထိုး၍ သူ႔အလိုလိုက္ေအာင္ လုပ္ၿပီး စိုးမိုးၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၅)။မသူေတာ္အက်င့္ ၁ဝ ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ရြာမွာ က်က္စားတဲ့ က်ီးကို ေရႊဟသၤာမင္းေတြက ဝိုင္းရံေနတယ္။
ေျဖ-(၁၅)။ေနာင္အခါမွာ မင္းေတြဟာ ဆင္စီးအတတ္စသည္မွာမကြၽမ္းက်င္ၾကလုိ႔စစ္တိုက္ရာေတြမွာ ေၾကာက္ရံြ႕ၾကလိမ့္မယ္။
မင္းေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ မင္းစည္းစိမ္ပ်က္စီးသြားမွာ ေၾကာက္ၾကလုိ႔ ဇာတ္တူအမ်ဳိးေကာင္းသားတုိ႔အား
အစိုးရမႈကို မေပးဘဲ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေျခရင္းအလုပ္အေကြၽး၊ေရခ်ဳိးေပးသူ၊ဆတၱာသည္စသည္ေတြအား
အစိုးရမႈကို ေပးၾကလိမ့္မယ္။ ဇာတ္၊အႏြယ္နဲ႔ ျပည့္စံုၾကတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသားေတြက
မင္းမ်ဳိးမွာ ေထာက္တည္မွီခိုရာ မရၾကလုိ႔ အသက္ေမြးဖုိ႔မတတ္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အစိုးရမွဳမွာ တည္ေနၾကတဲ့
ဇာတ္ညံ့ေတြကို လုပ္ေကြၽးကာ လွည့္လည္ၾကလိမ့္မယ္။

 ေမး-(၁၆)။သိုးေတြက က်ားသစ္ေတြကို ေနာက္ကလိုက္ကာ ကြၽတ္ကြၽတ္ျမည္ေအာင္ ဝါးစားေနၾကတယ္။
ၿပီးေတာ့ ေၾကာက္လန္႔ေနတဲ့ အျခားဝံပုေလြေတြက သိုးေတြကို အေဝးကပဲ ျမင္ကာ သိုးေတြ ကို
ေၾကာက္လုိ႔ ေျပးၿပီး ခ်ံဳရွဳပ္စတဲ့ အရပ္ေတြကို ဝင္ကာ ပုန္းေအာင္းေနၾကတယ္။

 ေျဖ-(၁၆)။ေနာင္အခါမွာ အမ်ဳိးညံ့သူေတြက မင္းနဲ႔အကြ်မ္းဝင္သူေတြ ျဖစ္ကာ အစိုးရၾကလိမ့္မယ္။
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက မထင္မရွား ျဖစ္ကာ ဆင္းရဲၾကလိမ့္မယ္။မင္းနဲ႔အကြၽမ္းဝင္တဲ့ အမ်ဳိးညံ့ေတြ က မင္းကို
သူတုိ႔စကား လိုက္နာေစကာ ဆံုးျဖတ္ရာေနရာ စသည္ေတြမွာ အားေကာင္းလာၿပီး အမ်ဳိးျမတ္သူေတြရဲ့
အစဥ္အဆက္က လာတဲ့လယ္၊ယာစသည္ေတြကို“ဒါေတြဟာ ငါတုိ႔ဥစၥာေတြပဲ” လုိ႔ တရားစြဲၿပီး
အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက “သင္တုိ႔ဟာ မဟုတ္၊ ငါတုိ႔ဟာပဲ” လုိ႔ လာၿပီး တရားဆံုးျဖတ္ရာေနရာ စသည္ေတြမွာ
ျငင္းခံုၾကတဲ့အခါ ႀကိမ္၊ႏြယ္စသည္ေတြနဲ႔ ရုိက္ပုတ္ေစကာ လည္ပင္းကုိကုိင္ၿပီး ဆြဲထုတ္ေစၾကတယ္။
“ကုိယ့္ပမာဏကုိ မသိၾကဘူး။ငါတုိ႔နဲ႔ ျငင္းခံုၾကတယ္။အခု သင္တုိ႔ကို မင္းအားေျပာၿပီး လက္ေျချဖတ္ျခင္း
စသည္တုိ႔ကို ျပဳေစၾကမယ္”လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၾကတယ္။အမ်ဳိးညံ့သူတုိ႔ကို အမ်ဳိးျမတ္သူေတြက ေၾကာက္လုိ႔
သူတုိ႔ရဲ႕ ဥစၥာေတြကို “သင္တုိ႔ရဲ႕ ဥစၥာေတြကို ယူၾကပါ” လုိ႔ အပ္ႏွင္းၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕အိမ္ကို ဝင္ကာ အိပ္ေနၾကလိမ့္မယ္။ ရဟန္းယုတ္ေတြကလည္း သီလကိုခ်စ္တဲ့ ရဟန္းေတြကို
ႀကိဳက္သလို ညႇဥ္းဆဲၾကလိမ့္မယ္။ ရဟန္းေကာင္းေတြဟာ ခိုကိုးရာကို မရၾကလို ေတာကို ဝင္ၿပီး၊ေတာရွဳပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ပုန္းေအာင္းၾကရလိမ့္မယ္။ ။

【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist Association】
-【ဇာတက၊ ႒၊ ပ၊၂၅၅–၃၆၃ထိ】
-【သာမေဏေက်ာ္ဆရာေတာ္ဦးဓမၼိကာလကၤာရာဘိဝံသ-သာမေဏေက်ာ္ မဟာဂႏၶာရံုေက်ာင္းတုိက္】
Posted by►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
https://web.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm/photos/a.322278357782183.93

တစ္ရက္ကို ၉ နာရီထက္ ပိုအိပ္က အသက္တိုသာမန္လူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ရက္ကို ၉ နာရီထက္ ပိုအိပ္ရင္ အသက္တိုေၾကာင္း ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မွ စာတမ္းထုတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ယင္းအတြက္ လူဦးေရ ၂သိန္းခြဲဝန္းက်င္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနနဲ႔ ေနထိုင္မွု ပံုစံကို စစ္တမ္းေကာက္ ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္လူတစ္ေယာက္ဟာ ၆ နာရီကေန ၈ နာရီဝန္းက်င္အထိသာ အိပ္သင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းထက္ပုိသြားရင္ ကိုယ္ခႏၶာကို ေလးလံထုိင္းမွိုင္းေစျပီး က်န္းမာေစမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ တစ္ရက္ကို ၆ နာရီထက္ပုိၾကာၾကာ ထိုင္ျခင္း၊ တစ္ပတ္ကို မိနစ္ ၁၅၀ ေအာာက္သာ အားကစား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကလည္း အသက္တိုေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း သံုးခုစလံုးကို ေပါင္းလိုက္မယ္ဆုိရင္ သာမန္ က်န္းမာေနသူတစ္ေယာက္ထက္ အသက္ ၄ ဆ ေတာင္ တုိႏုိ္င္ေခ် ပိုမ်ားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

က်န္းမာေရးေကာင္းမွ က်န္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေကာင္းမြန္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ မိမိက်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္တန္ဖိုးထားၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
.
Ref: medic-fact
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

https://web.facebook.com/YoYarLay/photos/a.247917771918149.56547.171647766211817/995371657172753/?type=3&theater 

မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းနက္ တစ္ျခမ္းေရႊေရာင္ရွိတဲ့ေၾကာင္


Venus လို႔အမည္ရတဲ့ ေၾကာင္ဟာ ထူးျခားစြာပဲ မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းဟာ အနက္ေရာင္ ျဖစ္ျပီး တစ္ျခမ္းဟာ သူ႔ရဲ႕ ကိုယ္အေရာင္ ေရႊေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာ ႏွစ္ခုနဲ႔ ေၾကာင္ (Two Faced Cat) လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ျပီး အသက္ ၅ ႏွစ္သား ဝန္းက်င္ ရွိပါျပီ။

မ်က္ႏွာဘယ္ဘက္ျခမ္းက အနက္ေရာင္ျဖစ္ျပီး မ်က္ႏွာ ညာဘက္ျခမ္း
ကေတာ့ ေရႊေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္က အေရာင္ ကြဲျပားမွုဟာ မသိသာေပမယ့္ မ်က္ႏွာက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး သိသာေနပါတယ္။ တစ္ဖက္က အနက္ေရာင္ ေတာက္ေတာက္ ျဖစ္ေနျပီး မ်က္လံုးက အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊေရာင္ မ်က္ႏွာဘက္အျခမ္း က်ေတာ့ အျပာေရာင္ မ်က္လံုးနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လ ကုန္ပိုင္းက ပုိင္ရွင္ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ျပီး အင္တာနက္မွာ လူသိမ်ားခဲ့ပါတယ္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္က ဇီေဝေဗဒပညာရွင္၊ ပေရာဖက္ဆာမ်ား ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္း ေၾကာင္ဟာ ဇီိဝလကၡဏာေဆာင္ ဓာတုပစၥည္း (DNA) ႏွစ္မ်ိဳးေတာင္ ပိုင္ဆိုင္ ထား ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သာမန္ေၾကာင္ တစ္ေကာင္က ေပါက္ဖြားေပ မယ့္ DNA ႏွစ္ခု ပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုထူးျခားခ်က္မ်ားရွိလု႔ိ သူ႔ကို Venus လို႔အမည္ေပးထားျပီး ထူးျခားေသာ အသြင္အျပင္ကို ပိုင္ဆိုင္သူ - Chimera လို႔ အမႊမ္းတင္ ေခၚဆုိ ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: NGC
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)
 
https://web.facebook.com/YoYarLay/posts/995379163838669

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မျဖစ္ခင္ စြန္႔လႊတ္ရမယ့္ အက်င့္ဆိုး ၁၀ ခု


ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးမွာ အက်င့္ဆိုးေတြရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ားစုဟာ အဲဒီအက်င့္ဆိုးေတြကို ေရာင့္ရဲစြာနဲ႔ပဲ အနာဂတ္ကို သယ္ေဆာင္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အဲဒီအက်င့္ဆိုးေတြက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အလုပ္မွာ ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို က်ဆင္းေစပါတယ္။

သင္ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းထားရင္ေတာ့ အားလံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္ရေတာ့မွာပါ။ သင့္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ရွိၿပီ၊ လြတ္လပ္မႈရွိၿပီ။ ဒါပေမယ့္ သင္ခ်ရမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတဲ့ အက်င့္ေတြအေပၚမွာ သင္ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ခံရေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ကို လံုးလံုးမေရာက္ေသးခင္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်င့္ဆိုး ၁၀ ခုကို ဖယ္ရွားဖို႔လိုပါတယ္။

၁။ တစ္ေန႔တာအတြက္ အစီအစဥ္မဆြဲထားျခင္း။

သင္တစ္ေန႔တာအတြက္ ဦးစားေပးဘာလဲဆိုတာ မသိရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ ဘာေတြလုပ္မယ္ဆိုတာကို ႀကိတင္အစီအစဥ္ဆြဲထားရပါမယ္။ ၿပီးေနာက္ အေရးႀကီးမႈအေပၚမူတည္ၿပီး အလုပ္ေတြကို စီမံခန္႔ခြဲရပါမယ္။
(ေအာင္ျမင္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေန႔စဥ္လုပ္ေလ့ရွိေသာ အေလ့အက်င့္ ၁၅ ခု - http://wp.me/p6uOtD-6L)

၂။ အီးေမးလ္ေတြေရာက္လာတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္စာပို႔ျခင္း။

ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္တာဟာ ေကာင္းတဲ့အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ေပမယ္လို႔ တစ္ေန႔လံုး လာမွ်အီးေမးလ္ႀကီးပဲ ျပန္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ အလုပ္ေတြကို ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ဆြဲပါ။ လာသမွ် အီးေမးလ္ေတြက သင့္ကို အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

၃။ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏုိင္မႈမရွိျခင္း။

အီးေမးလ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စကားေျပာရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိေရာက္မႈမရွိရင္ေတာ့ တစ္ေန႔တာအလုပ္လုပ္ရာမွာ အဆင္ေျပေတာ့မွာမဟုတ္ပါ။ အဲဒါက သင့္ကို ေခါင္းကိုက္ေစမွာျဖစ္ၿပီး သင့္လုပ္ငန္းကိုလဲ ထိခိုက္ေစမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို ေလ့လာၿပီး အလွ်င္းသင့္သလို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လုပ္ပါတယ္။ မေလာပါနဲ႔။ ကိုယ္ဆိုလိုခ်င္တာကို ေသခ်ာစြာေတြးၿပီးမွာ ေျပာပါ။
(ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ စကားေျပာဆိုသူ - http://wp.me/p6uOtD-P)

၄။ ေဘာင္ခြက္ထဲမွာသာ အလုပ္လုပ္ျခင္း။

ေန႔စဥ္ပံုမွန္အေလ့အက်င့္ေတြဟာ အလုပ္တြင္က်ယ္ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေန႔စဥ္လုပ္ရမယ္အလုပ္ေတြအတြက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေန႔စဥ္ေဘာင္ထဲမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိသြင္းလိုက္မိရင္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ေတြ႕လာတဲ့ါခါမွာ အခက္အခဲျဖစ္သြားမွာပါ။ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ အေျခအေနကိုလုိက္ၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေျပာင္းလဲတတ္ရပါမယ္။

၅။ နားခ်ိန္မရွိ အလုပ္ကို တရစပ္လုပ္ျခင္း။

အနားမယူဘဲ ဆက္တိုက္အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္ေတြပိုၿပီးမယ္လို႔ ထင္စရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရစပ္လုပ္လို႔ ပိုရလာတဲ့ တစ္နာရီႏွစ္နာရီထက္ သင့္ရဲ႕ အင္းအားေတြဆံုးရံႈးသြားတာက ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေျခာက္နာရီေလာက္ ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ျခင္းဟာ ရွစ္နာရီေလာက္ဆက္တိုက္ အပင္ပန္းခံလုပ္တာထက္ ပိုအက်ိဳးရွိပါတယ္။
(ဇီ၀စည္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ အလုပ္လုပ္ျခင္း… http://wp.me/p6uOtD-6r)

၆။ ေနာက္က်ျခင္း။

၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ အီးေမးလ္ကို ဆယ္မိနစ္ေလာက္ေနာက္က်ၿပီးမွ ဖတ္မိတာဟာ သိပ္အေရးမႀကိးေပမယ့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္သာဆိုရင္ေတာ့ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ ေနာက္က်ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ပံုရိပ္ကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ သင့္ရဲက အလုပ္အခ်ိန္ဇယားကို ႀကိဳက္သလိုဆြဲပါ။ သို႔ေသာ္ ခ်ိန္းဆိုထားၿပီဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္မီသြားပါ။

၇။ ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြကို အေနာက္သို႔ေရြ႕ျခင္း။

ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ေတြကို ခ်က္ခ်င္းမလုပ္ပဲ ဟိုေရြ႕ဒီေရြ႕လုပ္ျခင္းဟာ အေျခအေနေတြကို ဆိုး၀ါးေစပါတယ္။ သင္မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ အျခားတစ္ဦးကို လႊဲေပးပါ။ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အကူအညီကို ရွာေဖြပါ။ ေဘးဖယ္မထားပါနဲ႕။
(သင့္ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရိုက္ခ်ိဳးပစ္မယ့္ အေတြးငါးခု http://wp.me/p6uOtD-5P)

၈။ ခက္ခဲတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသားမခ်ျခင္း။

သင့္ရဲ႕လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ခ်ရတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္အေနနဲ႔ ခ်ရမယ့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေရအတြက္ေလာက္ မ်ားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ခက္ခဲတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုတာ ေတြ႕ကို ေတြ႕ရမွာပါ။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လံုး၀မခ်တာထက္ မမွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မိရင္ေတာင္ ပိုေကာင္းမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနတဲ့ အေလ့အက်င့္ကို ေရွာင္ဖို႔လိုပါတယ္။
(ခ်မ္းသာလာဖို႔ ေန႔စဥ္အေလ့အက်င့္ ဆယ္ခ်က္ - http://wp.me/p6uOtD-54)

၉။ ျငင္းပယ္မႈမရွိျခင္း။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ၀န္ထမ္းငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ ျငင္းပယ္ျခင္းဆိုတာ မလုပ္သင့္တဲ့အရာလို႔ မွတ္ယူၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟုတ္ကဲ့ လို႔ ေျပာတတ္တဲ့အက်င့္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ စြဲကပ္လာခဲ့တာပါ။ ေဖာက္သည္တိုင္း ကိုယ္က လက္ခံသင့္သည္ မဟုတ္ပါ။ ၀န္ထမ္းတိုင္းလည္း ခန္႔သင့္သည္မဟုတ္ပါ။ အိုင္ဒီယာတိုင္းလည္း မလုပ္သင့္ပါ။

၁၀။ အလုပ္အမ်ားအျပားကို တၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ျခင္း။

အလုပ္အမ်ားအျပားကို တၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္ရင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမယ္လို႔ ထင္စရာရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သင့္ရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို ထိခိုက္ေစၿပီးေတာ့ အလုပ္လည္းၿပီးမွာမဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ တခ်ိန္ထဲမွာ အခုခုကို အာရံုစူးစိုက္ၿပီးလုပ္သင့္ပါတယ္။


(စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြရဲ႕ ဥပေဒသငါးရပ္။ - http://wp.me/s6uOtD-311)


https://web.facebook.com/myanmaentrepreneurs/photos/a.1427500567529655.1073741

မိခင္နဲ႔တူေသာ ဇနီးကမာၻေပၚမွာ မိခင္ဆိုတာ တစ္ေယာက္ပဲ ရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မိခင္နဲ႔ တူေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို သင့္ရဲ႕ ဇနီးအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္သူအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ရရိွပိုင္ဆိုင္ထားတယ္ ဆိုရင္ အလြန္မွ ကံေကာင္းပါေပတယ္။

၁) စိတ္ပူတတ္ျခင္း

တစ္စံုတစ္ခု ဆိုရင္ မိခင္တစ္ေယာက္ စိတ္ပူပန္တတ္သလို အမ်ိဳသမီးေတြဟာ စိတ္ပူပန္တတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔၏ အိမ္ေထာင္ဘက္မွာ တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေနမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ဟာ မိခင္တစ္ေယာက္နွင့္ အလားသ႑န္တူပါေပတယ္။

၂) ၾကင္နာ၊ ယုယ ျမတ္ႏိုးျခင္း

တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မိမိ၏ ခင္ပြန္းအေပၚ ၾကင္နာ၊ ယုယ ျမတ္ႏိုးတာဟာ တစ္ခါတစ္ေလ အတိုင္းအထက္အလြန္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ထိုသူတို႔ဟာလည္း မိခင္တစ္ေယာက္ သားသမီးအေပၚ ၾကင္နာ၊ ယုယ
ျမတ္ႏိုးျခင္းေတြနဲ႔ ဆင္တူပါေပတယ္။

၃) အခက္အခဲေတြကို ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္း

မိမိ၏ ခင္ပြန္းမွာ အခက္အခဲျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ အားေပး ႏွစ္သိမ့္ကာ အခက္အခဲေတြကို ကူညီျပီး ေျဖရွင္းေပးတတ္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း မ်ားစြာရိွပါတယ္။

၄) ေပးဆပ္မႈနဲ႔သာ ခ်စ္ျခင္း

မိခင္ေတြဟာ သားသမီးေတြကို ခ်စ္တဲ့ အခ်စ္ဟာ ရယူလိုစိတ္ လံုးဝ မပါပါဘူး။ ဒီလိုပဲ မိခင္နဲ႔တူေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာလည္း မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ အမ်ိဳးသားအေပၚမွာ ရယူလိုစိတ္ မရိွဘဲ ေပးဆပ္မႈနဲ႔ ခ်စ္ၾကပါတယ္။

၅) စိတ္ညစ္မႈေတြကို ဖယ္ရွားေပးျခင္း

မိမိ၏ ခင္ပြန္းတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ စိတ္ထိခိုက္ေနမယ္ဆိုရင္ အတတ္နိုင္ဆံုး စိတ္ညစ္မႈေတြကို ဖယ္ရွားေပးနိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကတယ္။ မိခင္နဲ႔တူေသာ မိန္းမေတြဟာ ခင္ပြန္းသည္ စိတ္ညစ္ေနရင္ သူတို႔လည္း မေပ်ာ္တတ္ၾကပါဘူး။

ဓာတ္ပံု - wikihow
ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)

https://web.facebook.com/YoYarLay/photos/a.247917771918149.56547.171647766211817/995830220460230/?type=3&theater 

ေငြနည္းနည္းနဲ႔ အလုပ္စလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သိထားသင့္တဲ့ နည္းလမ္းရွစ္ခု


စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ စီးပြားေရးအိုင္ဒီယာမ်ား ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားမရွိတာေၾကာင့္ ေရွ႕မဆက္ၾကေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔မွာ ရင္းႏွီးေငြ မရွိရင္ပဲ ေျခတလွမ္းေတာင္မွ ဆက္မလွမ္းႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း လုပ္ငန္းသစ္မ်ားဟာ ေဒၚလာ မီလ်ံနဲ႕ခ်ီၿပီးေတာ့ စြန္႔စားရင္းႏွီးတဲ့လုပ္ငန္းေတြကေန ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေတြ ရေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္မၾကားလိုက္တာကေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းမွာ က်ရံႈးသြားၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးထားတဲ့ မီလ်ံခ်ီေဒၚလာေတြဟာလည္း မီးရႈိ႕လိုက္သလို ဆံုးရံႈးသြားပါတယ္။

သင့္မွာ ေငြဘယ္ေလာက္ရွိရွိ ပထမခ်င္းအိုင္ဒီယာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ဖို႔ စီမံကိန္းခ်တာသာ မေကာင္းခဲ့ရင္ အဲဒီေငြေတြဟာ သင့္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အိုင္ဒီယာေကာင္းေကာင္းရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေငြနည္းနည္းပဲရွိတယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဒီအေၾကာင္းေလးနဲ႔ေတာ့ သင့္အိပ္မက္ေတြကို ရပ္မပစ္လိုက္ပါနဲ႕။ အိမ္ခ်ိန္မရလိုက္တဲ့ ေန႔ေတြလည္းရွိေကာင္းရွိမယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေတြလည္း အလူအလိမ့္ ခံစားမယ္။ ဒါေပမယ္ လုိခ်င္စိတ္ျပင္းျပေနရင္ေတာ့ တခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာမွာပါ။

လုပ္ငန္းသစ္စတင္ဖို႔အတြက္ အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ ရင္းႏွီးေငြနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းရွစ္ခုကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

၁။ သင္ေကာင္းေကာင္းသိတဲ့ အလုပ္ကိုလုပ္ပါ။

သင္သိပ္မကၽြမ္းက်င္တဲ့ နယ္ပယ္က အလုပ္ကို စြန္႔စားၿပီးစတင္မယ့္အစား သင္ေသခ်ာသိတဲ့၊ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိတဲ့ လုပ္ငန္းကို လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားပါ။ အျပင္ကိုအားကိုးေနရတာ ေလ်ာ့ႏုိင္ေလ သင့္အတြက္ ေကာင္းေလပါပဲ။ သင္ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသား အလုပ္ကိုသာလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အတိုင္ပင္ခံခေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သလို ကုန္က်စာရိတ္လည္း ေလ်ာ့ႏိုင္မွာပါ။
စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈတခုတည္းက လံုေလာက္တဲ့ အရင္းအႏွီးျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္။

၂။ သင္ဘာလုပ္ေနလဲဆိုတာ အားလံုးကို ေၾကျငာပါ။

သင့္ရဲ႕ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ စတဲ့သူေတြအားလံုးကို သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းသစ္အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ ဖုန္းေခၚပါ၊ မတ္ေဆ့ခ်္ပို႔ပါ။ သင့္ရဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚမွာ တင္ပါ။ သင့္ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ မိသားစုကလည္း သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအေၾကာင္း တျခားသူေတြကို ထပ္ဆင့္ေျပာျပႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီ အေျခခံက်တဲ့ မားကက္တင္းနည္းလမ္းက သင့္အေၾကာင္းကို လူအမ်ားႀကီး သိသြားေစႏိုင္ပါတယ္။

၃။ မလိုအပ္တဲ့ အသံုးအစြဲေတြ ေလ်ာ့ခ်ပါ။

သင္ကုန္က်စရာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနမွာပါ။ အဲဒီအထဲမွာ တခ်ိဳ႕ကုန္က်စာရိတ္ေတြက ေရွာင္လႊဲလို႔ကို မရပါဘူး။ သင္ေရွာင္လႊဲလို႔ရတာကေတာ့ ပိုမသံုးမိဖို႔ပါပဲ။ ဥပမာ - သင့္ရဲ႕ လိပ္စာကဒ္ကို ၾကည့္ပါ။ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေလာက္သံုးလို႔ သတၱဳနဲ႕လုပ္ထားတဲ့ လိပ္စာကဒ္ ၅၀၀ ကိုလုပ္မလား (ဒါမွမဟုတ္) ဆယ္ေဒၚလာေလာက္ပဲကုန္မယ့္ ပံုမွန္လိပ္စာကဒ္ ၅၀၀ ကိုယူမလား။ ေခၽြေခၽြတာတာနဲ႔ စတင္ျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ က်ရံႈးမႈကို ကြဲျပားေစႏုိင္မွာပါ။

၄။ အေႂကြး၀ယ္ကဒ္ေတြေၾကာင့္ အေႂကြးႏြံမနစ္ပါေစနဲ႕။

အေႂကြး၀ယ္ကဒ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းသစ္စလုပ္တဲ့အခါမွာ စမတ္က်က်သံုးတတ္ရင္ အေတာ္အသံုး၀င္သလို အသံုးမတတ္ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ကိုကိုယ္သတ္ေသတာနဲ႕ တူေနပါတယ္။ ရံုးသစ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာေတြ၊ ပရိေဘာဂပစၥည္းေတြ၊ ဖုန္း နဲ႔ အျခားေသာ အသံုးအေဆာင္ေတြ တခဏအတြင္း လိုအပ္လာမွာပါ။ ဒီ ကုန္က်စာရိတ္အားလံုးကို အေႂကြး၀ယ္ကဒ္နဲ႔ တၿပိဳင္နက္၀ယ္လိုက္မယ့္အစား ကုမၸဏီရဲ႕ ၀င္ေငြေပၚမူတည္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္း၀ယ္ယူသင့္ပါတယ္။ အေႂကြးေၾကာင့္ရလာမယ့္ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ ပင္ပန္းမႈေတြသာမရွိရင္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုမ်ားပါလိမ့္မယ္။

၅။ ေငြလက္ခံတဲ့ ပံုစံေၾကာင့္ ဒုကၡမေရာက္ပါေစနဲ႔။

၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့လုပ္ငန္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လက္လီေရာင္းခ်တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေငြလက္ခံေပးေခ်မႈပံုစံကို ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက်လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ သင့္လုပ္ငန္းဟာ တလ၊ ႏွစ္လေလာက္အထိ ေငြမေဖာ္ႏိုင္ေသးပဲ ရပ္တည္ႏုိင္ပါသလား။ ေဖာက္သည္ေတြ ေပးလိုတဲ့အတိုင္းမလုပ္ဘဲ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအဆင္ေျပမယ့္ ပံုစံကိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ သင့္အတြက္ ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိပါလိမ့္မယ္

၆။ နဖူးကေခၽြး ေျခမက်ေလာက္တဲ့အထိ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ အရင္းတည္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခု စလုပ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္ျပည့္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္ဆိုတာ နံနက္ ၉ ညေန ၅ မဟုတ္ပါဘူး။ အိပ္ခ်ိန္ကလြဲလို႔ က်န္တဲ့အခ်ိန္အားလံုးပါ။ လုပ္ရတာေတြက အစံုပါပဲ။ မားကက္တင္းလုပ္ရသလို စာရင္းဇယားေတြေကာ၊ ေစ်းညွိႏိႈင္းမႈေတြပါ လုပ္ရပါတယ္။ အဲလို ေရကုန္ေရခမ္းႀကိဳးစားရျခင္းက အခ်ည္းႏွီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သင္ဟာ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနတာပါ။ သင္ႀကိဳးစားေလေလ သင့္ရဲ႕တန္ဖိုးက တက္လာေလေလပါပဲ။ သင့္ရဲ႕ ကုမၸဏီကို ေရာင္းေတာ့မယ္ ဒါမွမဟုတ္ ပါတနာတစ္ေယာက္နဲ႕ လက္တြဲလုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ ေခၽြးနဲ႔ႀကိဳးစားမႈေတြဟာ ရုပ္လံုးေပၚလာပါလိမ့္မယ္

၇။ ေၾကာ္ျငာနဲ႔ မားကက္တင္း အခမဲ့လုပ္လို႔ရမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးခ်ပါ။

ေငြေၾကးအလြန္အကၽြံသံုးစြဲစရာမလိုအပ္ဘဲ သင့္လုပ္ငန္းကို လူသိေအာင္လုပ္လို႔ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိပါတယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ဥပမာ ၊ ၊ မ်ားဟာ အလားအလာရွိတဲ့ ေဖာက္သည္မ်ားနဲ႕ ထိေတြ႕မႈရေအာင္လို႔ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ေဒသခံမီဒီယာေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ သင္ကၽြမ္းက်င္တဲ့အရာေတြကို လူေတြသိေအာင္ ဗဟုသုတေပး ဒါမွမဟုတ္ သင္ၾကားေပးတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔လည္း သင့္ကိုယ္သင္ေၾကာ္ျငာလို႔ရပါတယ္။

၈။ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။

ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ရတာဟာ တကယ့္လိုအပ္တဲ့အရာပါ။ သင့္ဟာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမရွိဘဲ စီးပြားေရးတစ္ခုကို စလုပ္ေတာ့မယ္လို႔ စဥ္းစားလိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ သင့္မွာရွိသမွ် ခြန္အားေတြကို အသံုးခ်ရေတာ့မွာပါ။ ေဖာက္သည္အသစ္ေတြနဲ႔ စကားေျပာဆိုရျခင္း၊ ေဖာက္သည္လိုအပ္တာေတြကို ျပင္ဆင္ေပးရျခင္း၊ ေငြေပးေခ်ရျခင္း၊ စာရင္းဇယားတြက္ခ်က္ရျခင္း စတာေတြ အားလံုးလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါ။ ခြန္အားေတြ အခ်ိန္ေတြ ေပးဆပ္ရမယ့္ အလုပ္အစံုကို သင္လုပ္ရေတာ့မွာပါ။
ေငြသိပ္မရွိလို႔ သင့္အိုင္ဒီယာကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာမ်ိဳး အျဖစ္မခံပါနဲ႕။ ခက္ခဲမွာလား၊ စိတ္ပင္ပန္းမွာလားလို႔ ေမးရင္၊ မပူပါနဲ႔။ ျဖစ္ကိုျဖစ္မွာပါ။ ဒါဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ သြားရမယ့္ ခရီးလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

http://www.entrepreneur.com/article/236961

https://web.facebook.com/myanmaentrepreneurs/photos/a.1427500567529655.1073741828.1427488357530876/1645556715724038/?type=3&theater 

အိႏိၵယတြင္ ေလယာဉ္အင္ဂ်င္ထဲ ညပ္သြားသျဖင့္ ေလယာဉ္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ေသဆံုး

အိႏၵိယေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ေလယာဥ္အင္ဂ်င္ထဲ ညပ္ပါသြားရာမွ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မြမ္ဘိုင္းမွ ဟိုင္ဒါဘတ္ဒ္သို႔ ဦးတည္ပ်ံသန္းမည့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အမွတ္ AI619တြင္ ယခုလို ဆိုးရြားသည့္ မေတာ္တဆမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းဟု သိရသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္က ျဖစ္ရပ္သည္ ကံဆိုးလြန္းသည့္ ခၽြတ္ေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းမႈတစ္ရပ္ဟု ေလေၾကာင္းလိုင္း ဥကၠ႒ အက္ရွ္ဝါနီ လိုဟာနီက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ခဲ့သည္ကို အတိအက် မသိရေသးဟု ဆိုုသည္။
“ဒီဝမ္းနည္းစရာ ကိစၥအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရမ္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ အခုေတာ့ ျဖစ္စဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စံုစမ္းေနပါတယ္”ဟု ၎က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Times of India သတင္းစာက အိႏၵိယေလေၾကာင္းလုိင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ အဆိုကို ကိုးကား ေဖာ္ျပခဲ့ရာ၌ ခ်ာထရာပတၱီ ရွီဗာဂ်ီ ေလဆိပ္အတြင္း ေလယာဥ္ရပ္နားထားစဉ္ တြဲဖက္ေလယာဉ္မွဴးက အင္ဂ်င္စက္ကို ႏိႈးလုိက္ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသည့္ အမႈထမ္းသည္ ကံဆိုးစြာျဖင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ အင္ဂ်င္စက္ အနီး၌ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ေလယာဉ္ထြက္ခါနီးမွာ ဒီဝန္ထမ္းက ဘာလို႔ အင္ဂ်င္စက္နား ေရာက္ေနသလဲဆိုတာကို ခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လံုးဝ အေျဖရွာမရေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘယ္သူ႔တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈလဲဆိုတာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အင္ဂ်င္ကို တကယ္ပဲ စက္ႏိႈးသင့္ရဲ႕လားဆိုတာကိုလည္း ဆန္းစစ္ေနပါတယ္”ဟု လိုဟာနီက ဆိုသည္။ ၎က ေသဆံုးသူ၏ မိသားစုမ်ားထံ လိပ္မူၿပီးလည္း ဝမ္းနည္းစကား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
Ref: Time
http://www.7daydaily.com/story/53447

ထားဝယ္ရွင္ကိုးရွင္မွ ေပၚေတာ္မူ ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရား


ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရားသည္ တနသာၤရီတိုင္း၊ ထားဝယ္ခရိုင္၊ ေလာင္းလံုျမိဳ႕နယ္၊ ကေျမာကင္းရပ္တြင္ တည္ရိွသည္။ ထားဝယ္ကေန ေမာင္းမကန္ သြားရာလမ္း ကေျမာကင္းတံတားအလြန္ ရြာဝင္လမ္းသြယ္ တစ္ဖာလံုေက်ာ္ေလာက္တြင္ ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရားကို ဖူးေျမာ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရွင္ေတာက္ထိန္ ဘြဲ႕ေတာ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ ကုန္းျမင့္ေတာင္ငယ္ေပၚမွဘုရား ဟုသိရိွရသည္။

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ခုတြင္ ေတာင္သူၾကီး ဦးဖိုးတုတ္၊ ဇနီးေဒၚေစာသီးတို႔သည္ ယခု ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရား တည္ထားေသာေနရာ၌ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ရန္ အလို႔ငွာ ေျမယာတူးဆြၾကေလသည္။ ထိုသို႔တူးဆြရင္း မာေၾကာေသာအရာတစ္ခုကို ေပါက္မိသျဖင့္ သတိထား တူးဆြၾကည့္ရာ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူ၏ ဦးေခါင္းေတာ္ပိုင္း ေပၚထြက္လာပါေတာ့တယ္။ ဦးဖိုးတုတ္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံလည္း ကေျမာကင္း ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားအား အကူအညီေတာင္းျပီး ရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူလံုး ေပၚလာသည္အထိ ဆက္လက္တူးေဖာ္ၾကခဲ့သည္။ ေျမေပါက္ရာမွ ေတြ႕ရိွသျဖင့္ ေျမေပါက္ဘုရား (သို႔) ေပၚေတာ္မူဘုရား (သို႔) ဓာတ္ဘုရားဟု ေခၚဆိုၾကသည္။

ရုပ္ပြားေတာ္သည္ စတင္ေတြ႕ရိွေသာ ပမာဏအတိုင္းအတာထက္ တျဖည္းျဖည္း ၾကီးထြားလာျခင္း၊ အဓိ႒ာန္ဝင္သူတခ်ိဳ႕၏ ေျပာျပခ်က္အရ မ်က္ေတာင္ခတ္ျခင္း၊ ျပံဳးေတာ္မူျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သိရိွရသည္။ ရုပ္ပြားေတာ္၏ ဥာဏ္ေတာ္မွာ တေရြ႕ေရြ႕ ၾကီးျမင့္လာရာ ယခုအခါ ၅ေပ ၆လက္မ ခန္႔ ရိွေနျပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ရုပ္ရွင္ေတာ္ဘုရားဟု နာမည္ ၾကီးခဲ့ျပီး ဆုေတာင္းျပည့္ ထားဝယ္ရွင္ကိုးရွင္တြင္ တစ္ဆူအပါအဝင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
Ref: ထားဝယ္ရာဇဝင္သမိုင္း
Photo by: Chan Myae Ei (Stacy Chan)
Stacy Chan (ရိုးရာေလး)
https://web.facebook.com/YoYarLay/posts/995836750459577
ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရားရွိ ေအာင္ေျမ

  
 ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရားရင္ျပင္
 
 ရွင္ေတာက္ထိန္ဘုရားမွ ရွင္ေတာက္ထိန္ဘိုးဘိုး႐ုပ္တ


 

 https://web.facebook.com/YoYarLay/posts/995836750459577

လူေတြရဲ႕ စိတ္အာ႐ံုကို ဆြဲေဆာင္ေနတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား

ဒီကေန႔ေခတ္မွာ နည္းပညာထြန္းကားလာျခင္းနဲဲ႔အတူ လူတိုင္းလိုလို အင္တာနက္နဲ႔ အကြၽမ္းတဝင္ရွိေနတဲဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ အလြယ္တကူ သယ္ယူသြားႏုိင္တဲ့ စမတ္ဖုန္းလို ကိရိယာငယ္ေတြနဲ႔ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ျခင္းဟာ နည္းပညာနယ္ပယ္မွာ သိသာတဲ့အခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံတကာမွာ လူမႈကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ (Social Media) ဝက္ဘ္ဆုိက္ေတြ ေအာင္ပြဲခံလာပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကေတာ့ အေအာင္ျမင္ဆံုး လူမႈကြန္ရက္တစ္ခုပါပဲ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို လြန္လြန္ကဲကဲ အသံုးျပဳမႈဟာ နည္းပညာနယ္ပယ္ရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုလို ျဖစ္လာတဲ့ထိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈက က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သုေတသနပညာရွင္ေတြက အတုအေယာင္ လူမႈကြန္ရက္ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုအေပၚ လူေတြဘာေၾကာင့္ ေလးေလးနက္နက္ တြယ္တာေနသလဲဆိုတာကို ဆန္းစစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ေ ကာ္နဲလ္တကၠသိုလ္က သုေတသီေတြကေတာ့ ဒီစမ္းသပ္မႈအတြက္ စိတ္လိုလက္ရ ပူးေပါင္းပါဝင္မယ့္သူ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို စုစည္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သုေတသီေတြက ဒီစမ္းသပ္ခ်က္မွာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ပံုမွန္သံုးစြဲသူေတြကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္နဲ႔ အဆက္ျဖတ္ေစၿပီး တံု႔ျပန္မႈေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္နဲလ္တကၠသိုလ္ရဲ႕ သုေတသနအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္သူေတြဟာ ၉၉ ရက္တိုင္ေအာင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို Log In မဝင္ရဘူးလုိ႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခံရပါတယ္။ ဒီအေတာအတြင္း ၃၃ ရက္ၾကာတိုင္း သူတုိ႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳလုိစိတ္ကို ပညာရွင္ေတြက စူးစမ္းမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

‘‘လူမႈကြန္ရက္ေတြ အသံုးျပဳေနမႈကို ရပ္နားလုိက္ရာကေန မေနႏုိင္ဘဲ ျပန္သံုးျဖစ္သြားတာကို လူမႈကြန္ရက္အစြဲသံသရာလုိ႔
ေခၚရလိမ့္မယ္’’ လုိ႔ ဦးေဆာင္သုေတသီ အဲရစ္ေဘာ္မာက ဆိုပါတယ္။ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ 99daysoffreedom.com ရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးမႈနဲ႔အတူ သုေတသီေတြက လူမႈကြန္ရက္ေတြကို ထာဝရအဆက္အသြယ္ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံႏုိင္ရည္ကို ဆန္းစစ္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ျပန္သံုးျဖစ္သြားၾကတာပါပဲ။


ေဘာ္မာ ဦးေဆာင္တဲ့ သုေတသီေတြက လူမႈကြန္ရက္ေတြကေန ႐ုန္းထြက္ဖုိ႔ ခက္ခဲေနေစတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ေလးခုကိုထုတ္ႏုတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အပါအဝင္ Twitter၊ Instagram အစရွိတဲ့ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာႀကီးေတြကလည္း ဒီအခ်က္ေတြကိုအေျခခံၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျခလွမ္းေတြကို
ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြက ဆိုပါတယ္။
 
၁။ စြဲလမ္းျခင္း
အေျခခံအက်ဆံုး အခ်က္ကေတာ့ လူမႈကြန္ရက္ေတြ အသံုးျပဳရျခင္းကို စိတ္စြဲေနတာပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။
‘‘စမ္းသပ္ကာလ ၁၀ ရက္အတြင္းမွာ ပထမဆံုး ကြၽန္ေတာ္အင္တာနက္ Browser ဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ လက္ေခ်ာင္းကအလိုလိုပဲ Keyboard ေပၚက ‘F’ စာလံုးဆီ ေရာက္သြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ အင္တာနက္သံုးၿပီဆိုတာနဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကိုဖြင့္လုိက္
ရတာက အစြဲတစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနတယ္ေလ’’ လုိ႔ စစ္တမ္းမွာ ပါဝင္စမ္းသပ္ခံသူ တစ္ေယာက္က ဝန္ခံပါတယ္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစြဲမႈ အေတြ႕အႀကံဳမွာ လူမႈကြန္ရက္ေတြဟာ အဓိက အက်ဆံုး အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလို ျဖစ္ေနသေယာင္ လူေတြစိတ္ထဲ စြဲသြားတဲ့ထိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့သေဘာပါပဲ။
 
၂။ စူးစမ္းလိုစိတ္
သူတစ္ပါးရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို သိခ်င္စိတ္ကလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈအေၾကာင္း တရားတစ္ရပ္ပါ။
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ပံုမွန္အသံုးျပဳသူေတြက တျခားသူေတြ ဘာေတြခံစားေနသလဲ၊ ဘာေတြလုပ္ေနသလဲဆိုတာကို မသိစိတ္ကျဖစ္ျဖစ္ စပ္စုေနမိတတ္တယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ လူမႈကြန္ရက္ရဲ႕ သေဘာက ကိုယ့္ပုဂၢိဳလ္ေရး ဘဝအေၾကာင္း၊ သူတစ္ပါးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရတဲ့အခ်က္ကို အေျခခံထားတာပါ။ ေနာက္ၿပီး လူေတြကကိုယ့္အေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲဆိုတာကို သိခ်င္တဲ့ စိတ္မ်ိဳးကလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပါ။
 
၃။ စိတ္အေျခအေန အေျပာင္းအလဲ
လူတစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေန၊ ဝမ္းနည္းေန၊ စိတ္ညစ္ေန၊ ပ်င္းရိေနတဲ့ စိတ္အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးကို မူတည္ၿပီး
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးျဖစ္ျခင္းအေပၚ အေျပာင္းအလဲေတြ သက္ေရာက္ေစတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ေကာ္နဲလ္တကၠသိုလ္ရဲ႕
ေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို စိတ္ေရာက္သြားေစတဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္အေျခအေန အေၾကာင္းတရား
ကေတာ့ ကြဲျပားတတ္တယ္လုိ႔ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က စိတ္ညစ္ရင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ပိုသံုးျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရင္၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ေနရင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဘက္ ေျခဦးလွည့္သြားတယ္လုိ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါတယ္။
 
၄။ အျခားလူမႈကြန္ရက္မ်ား
ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ ထူးဆန္းပါတယ္။ တျခားလူမႈကြန္ရက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြကို အစားထိုးအသံုးျပဳမိၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ဆီ ျပန္လာျဖစ္တာ နည္းသြားတယ္ဆိုတာပါပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္သံုးစြဲသူေတြဟာ တျခားလူမႈကြန္ရက္ေတြရဲ႕ သိမ္းသြင္းမႈကို ခံရႏုိင္ေျခမ်ားျပားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကလည္း ဒီအခ်က္ကို ရိပ္မိပံုပါပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုင္းလိုလို အေျပာင္းအလဲ အသစ္အဆန္းမ်ိဳးစံု ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ပရိသတ္ကို အာ႐ံုေျပာင္းမသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္နဲလ္တကၠသိုလ္ရဲ႕ သုေတသန အစီအစဥ္မွာ ၉၉ ရက္ေလာက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္နဲ႔ အဆက္ျပတ္သြားေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီလူမႈကြန္ရက္ကို ပံုမွန္ျပန္အသံုးျပဳျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ သံုးစြဲပံု နည္းလမ္းေတြ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားတာကိုေတာ့ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။


ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္နဲ႔လက္ေတြ႕ေလာကမွ အမွန္တကယ္ မသိကၽြမ္းသူေတြကို သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ လက္မခံေတာ့တာေတြ၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ ဟိုဟိုဒီဒီ ေလွ်ာက္ၾကည့္ရင္း ကုန္ဆံုးေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ႏုိင္တာေတြပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို အဆင္ျခင္မဲ့စြဲလမ္းၿပီး အသံုးျပဳတဲ့ ပံုစံကေနပိုၿပီး လက္ေတြ႕က်အသံုးဝင္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးကို ကူးေျပာင္းလာျခင္းလုိ႔လည္း ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စမ္းသပ္ခ်က္က ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝမွာ လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြ အသံုးျပဳေနမႈအေပၚ စီမံကိုင္တြယ္ဖို႔က ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ခက္ခဲတတ္တယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႕သိျမင္လာေစပါတယ္။ လူမႈ ကြန္ရက္ေတြကို စြဲလမ္းရာကေန လက္ေတြ႕ဘဝလူမႈေရးနယ္ပယ္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပံု အားနည္းတာေတြ၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္
ေပါက္ၾကားတာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ အေရးပါတဲ့ လူမႈအေထာက္အပံ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြလည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက လူတစ္ဦးခ်င္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုးစြဲမႈကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ပါ။ ကိုယ္အမွန္တကယ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမယ့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္’’ လို႔ ေဘာ္မာက ဆိုပါတယ္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေလ့လာမႈစစ္တမ္း အစီရင္ခံစာက လူေတြအေနနဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ အသံုးျပဳမလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ အသံုးမျပဳေတာ့ဘဲေနမလားဆိုတာေတြကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမယ္ ထင္ပါတယ္’’လုိ႔လည္း ေဘာ္မာက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
Ref: Daily Mail
(ဇြဲရဲဝင့္ ဘာသာျပန္သည္)
http://www.7daydaily.com/story/53444

တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈေတြကုိ ေလလံတင္အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္က တိရစာၦန္ရုံဟာ တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈေတြကုိ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။ Art Gone Wild လုိ႔ အမည္ရတဲ့ အဲဒီေလလံပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီး တိရစာၦန္ေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈ ၅၀ ကုိ ေလလံတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလလံပြဲ မတင္ခင္မွာ Buttonwood park တိရစာၦန္ရုံဟာ Blue လုိ႔ အမည္ရတဲ့ ပင္လယ္ဖ်ံတစ္ေကာင္က ပါးစပ္မွာ စုတ္တံကုိက္ၿပီး ပန္းခ်ီဆြဲေနတဲ့ ရုပ္သံမွတ္တမ္းကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ ေဖ့ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာေပၚ တင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလလံပြဲက ရရွိလာတဲ့ ေငြေၾကးကုိ တိရစာၦန္ေတြ သင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
Nz (႐ုိးရာေလး)
www.yoyarlay.com
https://web.facebook.com/YoYarLay/posts/995954897114429
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...