စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...လူ႔အသက္ေတြကို ကယ္ဆယ္ေပးမယ္႔ Samsung ေဖာက္ထြင္းျမင္ ကုန္တင္ယာဥ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...