စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ အေခၚအေ၀ၚမ်ား၁။ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ = Sour green, Roselle, Sorrel kenaf
၂။ ေဂၚရခါးသီး = Chayote/ Marrow/ Chaico
၃။ ေဂၚဖီထုပ္ = Cabbage
၄။ ကညြတ္ = Asparagus
၅။ ဟင္းနုႏြယ္ = Spinach
၆။ ခရမ္းသီး = Egg plant
ရ။ မွ်စ္ = Bamboo shoot/ elephant bamboo shoot
၈။ ဌက္ေပ်ာပင္ = Banana Stem
၉။ ပဲျပား = Bean Curds
၁၀။ ပဲပင္ေပါက္ = Bean Sprouts
၁၁။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး = Tomato
၁၂။ ဗူးခါးသီး = Gourd
၁၃။ ဘူးသီး = Calabash
၁၄။ ၾကက္ဟင္းခါးသီး = Bitter grout/ karalla fruit
၁၅။ မုန္လာဥနီ = Carrrot
၁၆။ မုန္လာဥျဖဴ အၾကီး = White radish, turnip
၁ရ။ ပန္းေဂၚဖီ = Cauliflower
၁၈။ မုန္ညွင္းျဖဴ = Chinese Cabbage
၂၀။ သခြာသီး = Cucumber
၂၁။ သခြားသီးအငယ္စား = Gherkin
၂၂။ ေက်ာက္ဖရုံသီး = White Pumpkin
၂၃။ ေရႊဖရုံသီး = Yellow Pumpkin
၂၄။ ရုံးပတီသီး = Okra, Lady’s Finger
၂၅။ ခ၀ဲသီး = Ridged-gourd/ Ribbed gourd
၂၆။ ေၾကာင္လ်ာသီး = Trumpet flower fruit 0r Indian trumpet tree
၂ရ။ ဒညင္းသီး = Daga, Danvo fruit, Fithio clobium
၂၈။ ဒန္႔ဒလြန္သီး = Drumstick
၂၉။ ေရႊပဲသီး = Green peas, snow peas
၃၀။ ဘုိစားပဲ = French Bean
၃၁။ ပဲေစာင္းလ်ာသီး = Goa bean/ winged bean
၃၂။ ပဲၾကာဇံ = Vermicelli
၃၃။ ဆန္ၾကာဇံ = Rice Noodle
၃၄။ ျမင္းခြာရြက္ = Indian penny wort leaf
၃၅။ ကိုက္လန္ = Chinese Kale
၃၆။ ကန္စြန္းရြက္္ = Water Spinach/ Water convolvulus
၃ရ။ ကစြန္းဥ = sweet potato
၃၈။ စိမ္းစားဥ = White potato
၃၉။ ပဲျမစ္ = Gea Beam roots
၄၀။ ဂ်ဴးျမစ္ = Leek Roots
၄၁။ အာလူး = Potato
၄၂။ ေျပာင္းဖူး = Corn
၄၃။ မုန္ညွင္းရြက္ = Mustard leaf
၄၄။ ဆလပ္ရြက္ = Salad
၄၅။ ေရမုန္႔ညွင္း = water cress
၄၆။ မွုိ = mushroom
၄ရ။ ငရုတ္သီးပြစိမ္း = Green Pepper
၄၈.ဆူးပုပ္ရြက္ = concinna leaves (or) concinna leaves
၄၉.ပဲၾကီး = lablab bean
Credit: Shwe Eain Si


https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.12061627

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...