စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဗုဒၶနည္းက် ေရစက္ခ်အမွ်ေဝနည္း ”
  ေမး။ ။ ဘုရားအလိုက် အမွ်ေပးေ၀နည္းကိုလည္း တင္ျပေပးပါဘုရား။

  ေျဖ။ ။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ေရစက္ခ်ျခင္းအေၾကာင္းကုိ က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ လာရွိတာကုိ ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။
က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ အလွဴရွင္မွ အလွဴခံလက္ထဲသုိ႔ ေရစက္သြန္းခ်လွဴလုိက္ၿပီး အလွဴခံပုဂၢိဳလ္သည္
အလွဴေရစက္ကုိ လက္ျဖင့္ခံယူကာမွ်ျဖင့္ အလွဴဝတၳဳ သက္ရွိသက္မဲ့အရာအားလံုး
အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ပုိင္ဆုိင္သြားပါတယ္။
(ဝိ၊႒၊၃၊၄၁၆)

ဗိမၺိသာရမင္း ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေရစက္ခ်ပြဲျပဳလုပ္စဥ္က
၁။ အလွဴေရစက္ကုိ ေရႊကရားတြင္ထည့္ထားသည္။
၂။ ေမႊးႀကိဳင္ေသာပန္းနံ႔သာ ထံုမႊမ္းထားသည္။
၃။ အလွဴေရစက္သည္ ျမအဆင္းကဲ့သုိ႔ ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းေနသည္။
၄။ အလွဴေရစက္ကုိ ဗုဒၶရဲ႕လက္ထဲသုိ႔ ေလာင္းခ်လွဴဒါန္းသည္။ (ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာ၊ ၂၅)

အထက္ပါေရစက္ခ်ပံုကုိေထာက္ဆ၍ သာမန္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား လွဴဒါန္းမည္ဆုိပါက ေရစက္ ကုိ ေရေကာင္း ေရသန္႔ျဖင့္ စီမံပါ။ ဘုရားအစရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဒါန္းေရစက္ခ်မည္ဆုိပါက သကၠစၥဒါန အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေအာင္ ေရထဲ တြင္ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ နံ႔သာထည့္ထားပါ။

တစ္ခါ ေရစက္ခြက္စီမံပံုနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး
က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပရာမွာ အနာထပိဏ္သူေဌး ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းလွဴေသာ အခါ၊ ေဒဝါနံပိယတိႆမင္း မဟာေမဃဝန္ဥယ်ာဥ္ လွဴေသာအခါတုိ႔တြင္ အလွဴေရစက္ကုိ ေရႊကရား၌ ထည့္ထားၿပီး ေရစက္သြန္းခ်ၾကပါတယ္။ (ဇာ၊႒၊၁၊ ၁ဝ၉။ ဝိ၊႒၊၁၊၆ဝ)

ေက်ာင္းစေသာ ထာဝရ၀တၳဳေရစက္ခ်ရာတြင္ ေရစက္ခြက္မထားဘဲ ဘုရားရဟႏၱာ လက္ထဲ၌သာ ေရစက္ သြန္းခ်ေၾကာင္း မွတ္သားရပါတယ္။ ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းရာတြင္ ေရစက္ခ်ရာ၌
ဗုဒၶရဲ႕သပိတ္၊ ဗုဒၶမပါက မေထရ္ႀကီး မ်ားရဲ႕သပိတ္ထဲသုိ႔ အလွဴေရစက္သြန္းခ်လွဴဒါန္းၾကပါတယ္။ (ဓမၼ၊႒၊ စူဠပန္၀တၳဳ)

ဗုဒၶ၏ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားေပၚလာခ်ိန္တြင္ ရုပ္ပြားေတာ္နဲ႔တကြ သံဃာေတာ္မ်ားဆြမ္းလွဴဒါန္းေသာအခါ ရုပ္ပြားေတာ္ေစတီေတာ္ကုိရည္စူး၍ ေရစက္ခံသပိတ္တုိ႔ကုိ ေရွ႕၌ထားၾကပါတယ္။
(ဝိ၊႒၊၃၊၄၂၄။ ဝိ၊သဂၤဟ၊၂၅၅။ ကခၤါဋီကာသစ္၊၂၉၈)

တဖန္ ေရစက္ခ်ပံုအေနအထားနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဗိမၺိသာရမင္း၊ အနာထပိဏ္သူေဌးတုိ႔သည္ ေရႊ ကရားျဖင့္ ေရစက္ခ်ေသာအခါ တံစက္ၿမိတ္မွေရက်သလုိ ေရကုိတျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ဗုဒၶလက္ေတာ္သုိ႔ သြန္းေလာင္းၾကပါတယ္။

အလွဴဒါနျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရစက္ခ်ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ-

၁။ အလွဴဝတၳဳကိုယ္စားျပဳ၍ အလွဴခံလက္ထဲသုိ႔ အပ္ႏွင္းရန္အက်ိဳးငွာ အလွဴဒါနေျမာက္ေၾကာင္းျပရန္ ေရစက္ခ်တာပါ။
၂။ ေရစက္ခ်ေသာအခါ အလွဴခံကလက္ျဖင့္ ခံယူလုိက္သျဖင့္ အလွဴ၀တၳဳအားလံုး အလွဴခံပုိင္ဆုိင္သြားသျဖင့္
မည္သူမွ်ျပန္ယူသိမ္းပုိင္ခြင့္ မရွိေအာင္ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းရျခင္း ျဖစ္ေပတယ္။

သာဓကအားျဖင့္ ေဝႆႏၱရာမင္းသည္ သားေတာ္သမီးေတာ္တုိ႔ကုိ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းလုိက္ေသာေၾကာင့္ ဘုိးေတာ္မင္းသည္
သူ႔ေျမးမ်ားကုိ ပုဏၰားထံမွ အာဏာျဖင့္ သိမ္းယူမရသလုိ ေျမးျဖစ္သူမ်ားကလည္း ဘုိးေတာ္မင္း ေခၚတုိင္း
သြားလုိ႔မရေတာ့ေခ်။ ဒါေၾကာင့္ အဘုိးျဖစ္သူမင္းက
ေျမးေတာ္မ်ားကုိ ပုဏၰားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေရႊပိႆာ
(၁ဝဝဝ)နဲ႔ ဝယ္ယူလုိက္ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အလွဴဒါနျပဳလုပ္တုိင္း အနည္းဆံုး စိတ္ထဲကေနဆုေတာင္းျခင္း၊ ေရစက္ခ်အမွ်ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဆက္လက္၍ ေရစက္ခ်အမွ်ေဝျခင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ဦးဇင္းတုိ႔ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ေသခ်ာ
က်နစြာ မသိၾကတာေၾကာင့္ ဦးဇင္းဖတ္မွတ္ေလ့လာဖူးသမွ် ေရးေပးပါဦးမယ္။

အမွ်ေဝျခင္းကုိ ပတၱိဒါနလုိ႔ေခၚၿပီး သာဓုေခၚျခင္းကုိ ပတၱာႏုေမာဒနလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ပတၱိဆုိတာ ကုသိုလ္ရွင္က မိမိပုိင္ေသာကုသိုလ္ကုိ သူတစ္ပါးအား ေပးေဝရာတြင္ ခံယူရရွိမည့္ သာဓုေခၚဆုိသူထံ ေပးေဝေသာ ကုသုိလ္ကုိ ေျပာတာပါ။ ထုိသုိ႔ကုသုိလ္ေပးေဝရာတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိ ေပးတာမဟုတ္ အညီအမွ်ရရွိေအာင္ ေပးပါတယ္။

ဥပမာ-ကုသုိလ္ရွင္က တစ္ပိႆာကုသုိလ္ရရင္ သူရသေလာက္ တစ္ပိႆာလံုးကုိ ေပးေဝလုိက္တာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ပတၱိ-ကုသုိလ္အမွ်ကုိ ဒါန-ေပးျခင္း၊ ေဝျခင္း။ ပတၱိဒါန-အမွ်ေဝျခင္းလုိ႔ ေခၚဆုိၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ပတၱာႏုေမာဒန-ပတၱိ-အႏုေမာဒန၊ ပတၱိ-ကုသုိလ္အမွ်ကုိ၊
အႏုေမာဒန-ဝမ္းေျမာက္စြာသာဓုေခၚဆုိျခင္းလုိ႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ပတၱိဒါန အမွ်ေဝရာတြင္ မိဘဆရာသမား ေဆြမ်ိဳးတုိ႔အား အမွ်ေဝျခင္းကုိ ၾသဓိသအမွ်ေဝျခင္း၊
အလံုးစုံေသာ သတၱဝါတုိ႔အား အမွ်ေဝျခင္းကုိ အေနာဓိသအမွ်ေဝျခင္းဟု ေခၚဆုိေၾကာင္း
က်မ္းဂန္မွာ လာရွိပါတယ္။ (အဘိ၊႒၊၁၊ ၂၀၂)

ထုိသုိ႔ကုသုိလ္အမွ်ေဝရာတြင္ ကုသုိလ္ရဲ႕အက်ိဳးကုိပါ ေဝရာေရာက္သြားေသာေၾကာင့္ ဆြမ္းအလွဴဒါန
အမွ်ေဝေသာအခါ သာဓုေခၚဆုိသူဟာ ဆြမ္းဒါနကုသုိလ္ရသလုိ အလွဴရွင္ရဲ႕
ဆြမ္းအက်ိဳးငါးပါးကုိလည္း ရရွိသြားပါတယ္။

သူတစ္ပါးက အမွ်ေဝလုိက္ေသာ ဒါနကုသုိလ္၊ သီလ၊ ေဝယ်ာဝစၥ၊ ဓမၼႆဝန၊ ဓမၼေဒသနာကုသုိလ္စသည္
တုိ႔ကုိလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းစြာ သာဓုေခၚဆုိပါက ပတၱာႏုေမာဒနကုသုိလ္ ျဖစ္ပါတယ္။
သူတစ္ပါးက အမွ်မေဝတဲ့ေကာင္းမႈကုိလည္း မိမိက သာဓုေခၚဆုိပါက ပတၱာႏုေမာဒနကုသုိလ္မရေပမဲ့ အႏုေမာဒနကုသုိလ္ရျခင္းေၾကာင့္ သူတစ္ပါးေကာင္းမႈကုိေတြ႕ျမင္ပါက
ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ေပးမယ္ဆုိရင္ မုဒိတာဘာဝနာကုသုိလ္နဲ႔နည္းတ
အႏုေမာဒနာအက်ိဳး ရရွိပါတယ္။

ထုိကုသုိလ္ေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ဘဝတြင္ လူခ်စ္လူခင္ေပါျခင္းအက်ိဳးရသလုိ တမလြန္တုိ႔မွာလည္း
ခံတြင္းမွ ၾကာညိဳနံ႔သင္းျခင္း အက်ိဳးမ်ား ရရွိပါေပတယ္။

ပတၱိဒါန၊ ပတၱာႏုေမာဒနကုသိုလ္သည္ ဒါနကုသိုလ္တစ္ခုသာ အက်ံဳးဝင္သည္မဟုတ္
သီလ၊ ေဝယ်ာဝစၥ၊ ဓမၼႆဝန၊ ဓမၼေဒသနာ၊ စာခ်၊ စာသင္၊ က်မ္းျပဳကုသုိလ္မ်ားတြင္လည္း အက်ံဳးဝင္တာမုိ႔
ထုိကုသုိလ္မ်ားကုိလည္း အမွ်ေဝ၊ သာဓုေခၚ၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အႏုေမာဒနာမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါက အက်ိဳးမ်ားစြာ ရရွိပါတယ္။

သာဓကအေနနဲ႔ေဖာ္ျပေပးရမယ္ဆုိရင္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ အလံုဂုိဏ္အုပ္ ေက်ာကၠာ ေတာင္ဖီလာ ဆရာေတာ္သည္ ေရႊတိဂံုဘုရားသြားဖူးတဲ့အခါ လမ္းတြင္ နတ္လူသာဓုေခၚေစေသာ္ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ႕တုိင္း သာဓုေခၚဆုိသလုိ ဆုိင္းဘုတ္မရွိတဲ့ ေကာင္းမႈလုပ္ထားတဲ့ အေဆာက္အဦးမ်ားေတြ႕ရင္လည္း သာဓုေခၚဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ပတၱာႏုေမာဒန၊ အႏုေမာဒနာကုသုိလ္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး
ဘုရားဖူးသြားရင္း ယူေတာ္မူေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ဘုရားဖူးသြားရင္းျဖစ္ေစ၊ လမ္းသြားရင္းျဖစ္ေစ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ
ယူတတ္မယ္ဆုိရင္ ကုသုိလ္ခ်ည္းပဲမုိ႔ သတိထားယူတတ္ဖုိ႔ရန္ ေလ့က်င့္ေပးၾကပါေလ။

ဒါျပင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး က်မ္းစာေရးရင္ ခဲတံခၽြန္ေပးရေသာ ဦးနႏၵိယသည္ ဆရာေတာ္ႀကီးက
သကၤန္းစတဲ့ ပစၥည္းဝတၳဳမ်ားစြန္႔ႀကဲပါက မယူဘဲ ေန႔စဥ္ ဆရာေတာ္ေရးသားေသာ က်မ္းျပဳရျခင္း ပတၱိဒါနကုိပဲ ခံယူလုိပါတယ္လုိ႔ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။
ထုိအခါ ဆရာေတာ္မွ ေန႔စဥ္က်မ္းျပဳရေသာ ေကာင္းမႈမ်ားကုိဦးနႏၵိယအား အမွ်ေဝေပးပါသည္လုိ႔ မိန္႔ၾကားလွ်င္ ဦးနႏၵိယမွ သာဓုေခၚဆုိေတာ္မူပါေတာ့တယ္။
ဒါဟာလည္း မ်က္ေမွာက္တခဏတာ အသံုးျပဳရမဲ့ ပစၥည္းဝတၳဳမ်ားထက္ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာကုသုိလ္ကုိသာ အဓိကထားယူဖုိ႔ သင္ခန္းစာရရွိေစတာမုိ႔ က်င့္သံုးလုိက္နာၾကရပါမယ္။

ပတၱာႏုေမာဒန-သာဓုေခၚဆုိရက်ိဳးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး မ်က္ေမွာက္အက်ိဳး၊ တမလြန္အက်ိဳးေပးမ်ားကုိ
က်မ္းဂန္မ်ားမွ အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပေပးပါဦးမယ္။
သာဓုေခၚဆုိလုိက္သည္နဲ႔ အက်ိဳးေပးမ်ားရရွိသြားရာ အက်ိဳးေပးေစတနာေဇာ(၇)ခ်က္ ေဇာသြားရာတြင္
ထုိေဇာမ်ားထဲမွ ပထမေဇာသည္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ အက်ိဳးေပးသည္။
သတၱမေဇာသည္ ဒုတိယဘဝတြင္ အက်ိဳးေပးသည္။ အလယ္ေဇာငါးခ်က္သည္ တတိယဘဝမွစ၍
နိဗၺာန္ေရာက္တဲ့ထိ အက်ိဳးေပးသည္။

ပထမေဇာက မ်က္ေမွာက္ဘဝ အက်ိဳးေပးအရာတြင္ ခဏခ်က္ျခင္းအက်ိဳးေပးတာရွိသလုိ ႏွစ္၊ လၾကာမွ
အက်ိဳးေပးတာမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ လူနတ္ၿပိတၱာတုိ႔တြင္ ပရဒတၱဳပဇီဝိကၿပိတၱာလုိ႔ေခၚတဲ့ ရည္ညႊန္းၿပီး နာမည္နဲ႔အမွ်ေဝခံရတဲ့ ၿပိတၱာသာ အဲဒီၿပိတၱာက အမွ်သာဓုေခၚလုိက္တာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းအက်ိဳးေပးရရွိပါတယ္။
က်န္တဲ့ လူ၊ နတ္၊ ေဝမာနိကၿပိတၱာ၊ ဝိနိပါတိက အသူရာကယ္တုိ႔မွာ အေၾကာင္းတုိက္ဆုိင္မွ
ခဏခ်က္ျခင္း အက်ိဳးေပးရၾကပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနာက္ေနာင္အခ်ိန္ၾကာမွသာ
အက်ိဳးေပးေတြ ရၾကတာပါ။

လူေတြသာဓုေခၚလုိ႔ အက်ိဳးေပးရရွိတာကုိ မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြမွာ မသိရွိၾကတဲ့အတြက္
တခ်ိဳ႕က သာဓုေခၚတာ အက်ိဳးမရွိဘူးလုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆေနၾကတာေတြ ရွိေနၾကတာမုိ႔
လူ႕ဘဝမွာပင္ အမွ်ကုသုိလ္သာဓုေခၚဆုိမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးရရွိတာကုိ တင္ျပေပးပါဦးမယ္။

ေဂါတမဘုရားေလာင္းေတာ္ဟာ တစ္ခုေသာဘဝမွာ သခၤအမည္ရွိတဲ့ ကုန္သည္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
တစ္ေန႔ တပည့္မ်ားစြာနဲ႔ ကုန္ကူးသြားဖုိ႔ သေဘၤာဆိပ္သြားရာ လမ္းတြင္ ဖိနပ္၊ ထီးမပါေသာ ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ပါးကုိျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ ဖိနပ္ထီး လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး သမုဒၵရာကုိ ရြက္သေဘၤာစီးသြားၾကေလသည္။ လမ္းတြင္ မုန္းတုိင္းေၾကာင့္ သေဘၤာျမဳပ္နစ္သြားရာ ဘုရားေလာင္းနဲ႔အနီးေနတပည့္တုိ႔က
သေဘၤာတုိင္ထိပ္တတ္ၿပီး သမုဒၵရာထဲ ခုန္ခ်ၾကသည္။ က်န္တပည့္မ်ားကေတာ့ သေဘၤာနစ္ရင္း ေသဆံုး
သြားၾကေလသည္။ ဘုရားေလာင္းသည္ သမုဒၵရာထဲေမ်ာပါေနခ်ိန္မွာ သီလေစာင့္ထိန္းရင္း ေမ်ာလုိက္ေနေလသည္။

အဲဒီခ်ိန္မွာ မဏိေမခလာနတ္သမီးသည္ ဘုရားေလာင္းရဲ႕ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ျမတ္ထံ ဖိနပ္ထီးလွဴဒါန္းခဲ့တဲ့
ဒါနေၾကာင့္ ကယ္တင္ရန္ ရတနာေလွႀကီးဖန္ဆင္း ေရာက္ရွိလာေလသည္။

နတ္သမီးက ဘုရားေလာင္းကုိပဲ ကယ္တင္ၿပီးတပည့္ျဖစ္သူကုိ မကယ္တယ္ဘဲထားေလရာ
ဘာေၾကာင့္ မကယ္တင္ရတာလဲလုိ႔ နတ္သမီးကုိေမးရာ တပည့္ျဖစ္သူမွာ ကုသုိလ္မရွိလုိ႔ မကယ္တင္ေၾကာင္းသိလုိက္တာနဲ႔ ဘုရားေလာင္းမွ သူ႔ကုသုိလ္ကုိ အမွ်ေဝေပးလုိက္သည္။ ထုိအခါ တပည့္ျဖစ္သူမွ သာဓုေခၚဆုိလုိက္သည္နဲ႔ နတ္သမီးလည္း ကယ္တင္ေပးလုိက္ေလသည္။ ဒီဇာတ္ေၾကာင္းေလးကေတာ့ သာဓုေခၚဆုိျခင္းေၾကာင့္ ခဏခ်က္ျခင္း အက်ိဳးေပးရရွိေသာ လူ႔ဘံုအေၾကာင္းပါ။
(ဒသကနိပါတ္၊ သခၤဇာတ္)

တစ္ခါ နတ္တုိ႔ သာဓုေခၚဆုိမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးေပးရရွိပံုကုိ အနည္းငယ္တင္ျပေပးပါဦးမယ္။ မစၦဳဒၵါနဇာတ္တြင္
ဘုရားေလာင္းသည္ ျမစ္ထဲ၌ရွိေသာ ငါးတုိ႔အား
ထမင္းမ်ားေကၽြးေမြးၿပီး အမွ်ေဝေသာအခါ ျမစ္ေစာင့္နတ္သည္ သာဓုေခၚဆုိလုိက္သျဖင့္ ခ်က္ျခင္း စည္းစိမ္းခ်မ္းသာတုိးပြားသြားသည္။ ယခု ျမစ္ေစာင့္နတ္အက်ိဳးရရွိပံုကုိ
ေထာက္ဆၾကည့္ၿပီး က်န္တဲ့ ေဝမာနိကၿပိတၱာ၊ ဝိနိပါတိက အသူရာတုိ႔လည္း ထုိနည္းတူ
အက်ိဳးရရွိသည္ဟု မွတ္သားႏုိင္ပါၿပီ။

ဒါနေကာင္းမႈျပဳတဲ့အခါ အလွဴဝတၳဳဟာ အလွဴရွင္လက္ကေန အလွဴခံပုဂၢိဳလ္လက္သုိ႔ေရာက္ရင္ အလွဴအထေျမာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နိဗၺာန္ကိုဆုေတာင္းၿပီး
ဒါနျပဳမွသာ မိမိဒါနဟာ ပါရမီဒါနျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ အနည္းဆံုး-ဣဒံ ေမ ပုညံ နိဗၺာနႆ ပစၥေယာ ေဟာတုလုိ႔ ဆုေတာင္းၿပီးအမွ်ေဝမွသာ ပတၱိဒါနျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အနည္းဆံုး ဣဒံ ေမ ပုညဘာဂံ သဗၺသတၱာနံ ေဒမလုိ႔ဆုိၿပီး အမွ်ေဝကာ ဒါနအလွဴကို အဆံုးသတ္ၾကစၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဆုေတာင္း ျခင္း၊ အမွ်ေဝျခင္းတို႔မွာ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ရမွာမုိ႔ တျခားတစ္ေယာက္အား ကိုယ္စားျပဳလုပ္ခုိင္းလုိ႔ မရဘူးဆုိတာလည္း သိထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။
တခ်ိဳ႕က ကုိယ္စားလွဴခုိင္းၿပီး အမွ်ေဝလုိ႔မရဘူးလားဆုိၿပီးေမးတတ္လုိ႔ပါ။

ဆုေတာင္းတဲ့အခါမွာလည္း ဤသို႔လွဴဒါန္းရေသာအက်ိဳးအားေၾကာင့္ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါလို၏လုိ႔
ဆုေတာင္းရမွာျဖစ္သလုိ အမွ်ေဝတဲ့အခါမွာလည္း ဤေကာင္းမႈ၏ အဖို႔ဘာဂကို
သတၱဝါအားလံုး ရရွိၾကပါေစဟု စိတ္ေစတနာ ေလးေလးနက္နက္နဲ႔ျပဳလုပ္မွသာ ဘုရားအေလာင္း
သူေတာ္ေကာင္းတို႔လုိ ျဖစ္မွာပါ။

ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေဝႆႏၲရာမင္းႀကီးဘ၀မွာ ဒါနျပဳတိုင္း ေရစက္ခ်၊ အမွ်ေဝေလ့ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိေရစက္ခ် အမွ်ေဝေပးမႈေၾကာင့္ မာရ္နတ္စစ္လာတိုက္ရာတြင္ ေဗာဓိပင္ႏွင့္ ေရႊပလႅင္ကိုရေရး (သဗၺညဳတဉာဏ္ ကိုရေရး)အတြက္ ေဝႆႏၲရာဘဝတြင္ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေရစက္ခ်ခဲ့သည္ကို ဤမဟာပထ၀ီေျမႀကီး အသိသက္ေသ ျဖစ္သည္ဟု သက္ေသျပဳတဲ့အတြက္ ပထဝီေျမႀကီးက သက္ေသခံခဲ့တာပါ။ တကယ္လုိ႔ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားမ်ား လုပ္ထားသူဟာ ေသခါနီးမွာ မေကာင္းတဲ့အာရံုစြဲလမ္းမိလုိ႔ ငရဲသို႔ ေရာက္သြားလွ်င္ ယမမင္းက
သူ႕အား အမွ်ေဝ ေပးဖူးသလားလုိ႔ သတိေပးစကားေျပာၾကာတဲ့အခါ မိမိျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ကုသုိလ္၊ အမွ်ေဝေပးခဲ့တဲ့ကုသုိလ္တုိ႔ကုိ အမွတ္ရ ပါက ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္ၾကရပါတယ္။

အလွဴတစ္ခုျပဳလုပ္ရာတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းမျပဳဘဲ လွဴဒါန္းျခင္းမွာ ေပးကမ္းျခင္းသက္သက္သာျဖစ္လုိ႔
နိဗၺာန္ကို ဆုေတာင္းမွသာ ဒါနပါရမီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒါနျပဳလုပ္ၾကသူတိုင္း
ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေရစက္ခ်ျခင္းတုိ႔ကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ၾကတာပါ။

ေရစက္ခ် အမွ်ေဝတယ္ဆုိတာ ဦးဇင္းတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာမွာပဲ ရွိပါတယ္။ တျခားဘာသာေတြမွာ မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဦးဇင္းတုိ႔ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ဝါဒဟာ အနတၱ-ငါပုိင္ဆုိတာမထားဘူးဆုိတဲ့ ဝါဒျဖစ္လုိ႔ပါ။ တျခားဘာသာ ေတြမွာက အတၱ-ငါပုိင္ပဲရွိတဲ့အတြက္ အမွ်ေဝျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါဘူး။ ဦးဇင္းတုိ႔ ဝါဒက အနတၱဆုိေတာ့ ငါကုသုိလ္ရသလုိ၊ ငါကုသုိလ္ေၾကာင့္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားသလုိ အားလံုးလည္း ငါလုိပဲ ခံစားၾကရပါေစဆုိတဲ့ ေစတနာနဲ႔ အားလံုးအား တန္းတူေပးတဲ့ ေရစက္ခ်ျခင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘာျဖစ္လုိ႔ေရစက္ခ်ရတာလဲ၊ အမွ်ေဝရတာလဲဆုိေတာ့ ငါတုိ႔ဝါဒဟာ အနတၱဝါဒ-ကုိယ္ပုိင္မထားဘဲ အားလံုးကုိ တန္းတူရေစခ်င္တဲ့ ေစတနာရွိလုိ႔ပါလုိ႔ ေျဖရပါမယ္။

အဲဒီေတာ့ အမွ်ေဝတဲ့လူဟာ မိမိလုပ္တဲ့ ေကာင္းမႈဟာ ေလွ်ာ့မသြားဘဲ ပုိလုိ႔သာ တုိးသြားတယ္ဆုိတာကုိ လူတုိင္းသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုိမုိမွတ္မိေအာင္ ထပ္ဆင့္ေျပာျပေပးပါဦးမယ္။ မိမိအိမ္မွာ ဖေယာင္တုိင္း တစ္တုိင္ မီးထြန္းထားတယ္ဆုိပါစုိ႔။ အဲဒီဖေယာင္တုိင္တစ္ခုတည္း ထြန္းထားတာဆုိေတာ့ ဖေယာင္တုိင္းထြန္းတဲ့ အိမ္မွာပဲ အလင္းေရာင္အနည္းငယ္ရွိၿပီး က်န္တဲ့အိမ္ေတြမွာ အလင္းေရာင္မရွိဘဲ တစ္ရြာလံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္ၿမိဳ႕လံုးျဖစ္ေစ ေမွာင္မည္းေနမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ မိမိက မိမိထြန္းထားတဲ့ ဖေယာင္းတုိင္က မီးကုိ အားလံုး လာေရာက္ထြန္းညွီယူၾကပါလုိ႔ အမွ်ေဝသလုိ အားလံုးကုိ ရွယ္ယာလုိက္ေပးလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ၿမိဳ႕လံုးျဖစ္ေစ၊ တစ္ရြာလံုးျဖစ္ေစ အလင္း ေရာင္ေတြေတာက္ပသြားပါတယ္။ အဲဒီလုိ မိမိက သူမ်ားအား မိမိဖေယာင္းတုိင္မွ မီးကုိ ရွယ္ယာေပးလုိက္ေသာ္လည္း မိမိပင္ရင္းဖေယာင္းတုိင္မွာ အလင္းေရာင္ ေလွ်ာ့နည္းမသြားတဲ့အျပင္ မိမိရွယ္ယာလုပ္ေပးလုိ႔ သူမ်ားေတြ အလင္း ေရာင္းပါရရွိၿပီး အလင္းေရာင္မ်ား ပုိမုိတုိးသြားသလုိ အမွ်ေဝတဲ့လူမွာလည္း အဲဒီလုိပဲ ေကာင္းမႈေလွ်ာ့မသြားတဲ့အျပင္ ေကာင္းမႈေတြ ပုိမုိတုိးသြားပါတယ္။

မိမိျပဳလုပ္တဲ့ေကာင္းမႈကုိ ေရစက္ခြက္နဲ႔ အမွ်ေဝရန္ အခြင့္အခါမသင့္ပါက အေပၚကေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း အာရံုျပဳရမဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ မိမိအာရံုျပဳၿပီး အမွ်ေဝေပးပါ။

မိမိအလွဴဒါနျပဳလုပ္ၿပီး အမွ်ေဝတာကုိ အမွ်ေဝတာ
မသိလုိက္သူေတြ၊ နတ္ျဗဟၼာေတြကုိ နတ္ေတြကေနတဆင့္ ေျပာၾကားေပးပါတယ္။ ဗုဒၶအပါဒါန္ပါဠိေတာ္နဲ႔ အ႒ကထာတုိ႔မွာ ဘုရားေလာင္းစၾကာမင္းႀကီး အလွဴဒါနျပဳလုပ္ၿပီး အမွ်ေဝတာကုိ နတ္ေတြကတဆင့္ ေျပာၾကား ေပးတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာကုိ ေထာက္ဆၾကည့္ရင္ မိမိအမွ်ေဝတာကုိ
နတ္ေတြကတဆင့္ သာဓုေခၚႏုိင္မဲ့ သတၱဝါ
အားလံုးၾကားသိေအာင္ ေျပာဆုိေပးၾကပါလိမ့္မယ္။

တရားနာေသာအခါ ရုိေသစြာနာယူၿပီး သာဓုေခၚဆုိမယ္ဆုိရင္ အဲဒီသူဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀တုိ႔မွာ အာခံတြင္းမွၾကာညိဳနံ႔ထြက္ျခင္းအက်ိဳးကုိ ရရွိပါတယ္။ သာဓကအေနအားျဖင့္ တင္ျပေပးရမယ္ဆုိရင္
ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္က သာဝတၳိၿမိဳ႕မွာေနထုိင္တဲ့ သူေဌးသမီးရဲ႕ ခင္ပြန္းတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔အာခံတြင္းကေန ၾကာညိဳနံ႔ထြက္ျခင္း အက်ိဳးေပး ပါရွိလာပါတယ္။
တစ္ေန႔မွာ ျမတ္ဗုဒၶတရားကုိ နာၾကားရတဲ့အခါ သဒၶါတရားျဖစ္ သံေဝဂရၿပီး ဇနီးဆီမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းကာ ရဟန္းျပဳသြားခဲ့တယ္။

ဒီလုိနဲ႔ တစ္ေန႔ေသာအခါမွာ ေကာသလမင္းက အဲဒီရဟန္းရဲ႕ ဇနီးေဟာင္းကုိျမင္ၿပီး ခင္ပြန္းမရွိဘူး
ဆုိတာနဲ႔ မိဖုရားေျမွာက္လုိက္ပါတယ္။ေကာသလမင္းႀကီးက မိဖုရားထံ
ၾကာပန္းမ်ားေပးတဲ့အခါ ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ျဖစ္ၿပီးၾကာပန္းကုိ နမ္းရႈိက္ၾကည့္ေတာ့ သူ႔ခင္ပြန္းေဟာင္းရဲ႕
အာခံတြင္းနံ႔ကုိ သတိရကာ ငုိပါေတာ့တယ္။ ဒါနဲ႔ ေကာသလမင္းႀကီးက ဘာလုိ႔ငုိတာလဲေမးတဲ့အခါ
သူ႔ခင္ပြန္းေဟာင္းရဲ႕ အာခံတြင္းနံ႔ဟာၾကာပန္းရနံ႔ထက္ ေမႊးႀကိဳင္တာကုိ သတိရလုိ႔
ငုိမိတာပါလုိ႔ ျပန္ေျပာပါတယ္။

ေကာသလမင္းဟာ မိဖုရားစကား မယံုတာနဲ႔ အဲဒီရဟန္းထံမွ ၾကာညိဳနံ႔ထြက္မထြက္
စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ အမွန္တကယ္ပဲလုိ႔ သိသြားၿပီးေနာက္ ျမတ္ဗုဒၶထံ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားၾကည့္တယ္
  ျမတ္ဗုဒၶက ဒကာေတာ္မင္းႀကီး အဲဒီရဟန္းဟာ ေရွးအတိတ္ဘဝတုန္းက တရားနာေသာအခါ
ရုိေသစြာနာယူၿပီး သာဓုေခၚဆုိခဲ့တဲ့ ေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ ယခုဘဝမွာ အာခံတြင္းက ၾကာညိဳနံ႔သင္းရျခင္းအက်ိဳး ရရွိတာပါလုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ (အံ၊႒၊၁၊၂၁)

ဒါေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ဟာ ကုိယ္ျပဳလုပ္တဲ့ကုသုိလ္ကုိလည္း သတၱဝါအားလံုးအား အမွ်ေဝေပးၾကရမွာျဖစ္သလုိ
သူတစ္ပါးေပးေဝတဲ့ အမွ်ကုသုိလ္ကုိ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာနဲ႔ သာဓုေခၚဆုိၾကရပါမယ္။ ဒါမွ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ အလုိေတာ္က်ျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶသာသနာတြင္း လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ကာ ဗုဒၶပြင့္ရက်ိဳးလည္း နပ္မွာပါ။

ဦးဇင္းကေတာ့ ညစဥ္ေမတၱာပုိ႔၊ ပရိတ္ရြတ္၊ ဂုဏ္ေတာ္ပြား၊ တရားမွတ္ၿပီးခ်ိန္မွာ ကုိယ္ျပဳတဲ့ ေကာင္းမႈမွန္သမွ်ကုိလည္း သတၱဝါအား လံုးအား အမွ်ေဝေပးတယ္။

ၿပီးရင္ ဘယ္သူက ဘယ္အခ်ိန္ အမွ်ေဝလည္းဆုိတာ ေသခ်ာမသိရတဲ့အတြက္ တစ္ေန႔တာရဲ႕ အမ်ားေကာင္းမႈေတြ အမွ်ေဝေပးထားတာကုိလည္း မွန္းဆသာဓုေခၚဆုိေလ့ရွိပါတယ္။
ဒါကေတာ့ ဦးဇင္းရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အယူအဆပါ။ စာဖတ္သူအားလံုး အသိဉာဏ္ဗဟုသုတမ်ား
တုိးပြားၿပီး လုိရာပန္းတုိင္ကုိ အျမန္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလ်က္……။

-[(အရွင္ေကာမလ ဆန္နီေနမင္း) (သာသနတကၠသီလ ဓမၼာစရိယ)
B.A (Buddhism), M.A (သီရိလကၤာ)Ph.D, Thesis (သီရိလကၤာ)]

Dhamma Danã Source ►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm
 

ခရီးသြားစဥ္ ပ်ိဳ႕-အန္ျခင္း (Motion sickness )ခရီးသြားစဥ္ မူးေဝေအာ့အန္ျခင္းျဖစ္ရတာက မ်က္စိကျမင္သိျပီး ဦးေႏွာက္ဆီပို႔လႊတ္တဲ့ အာရံုေၾကာစနစ္ရ့ဲေပးပို႔ခ်က္နဲ႔ ကိုယ္ခႏၶာ အတတ္-အဆင္း၊ ဘယ္ေကြ႔-ညာေကြ႔ျဖစ္တဲ့အခါ နားအတြင္းထဲရွိတဲ့ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းက ပို႔လႊတ္တဲ့ ေပးပို႔ခ်က္ေတြ သဟဇတမျဖစ္လို႔ မူးေဝေအာ့အန္ျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နားအတြင္းကလာမဲ့ ေပးပို႔ခ်က္ကို ဦးေႏွာက္က အန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတဲ့ေနရာဆီ မေရာက္ေစေအာင္ တားဆီးမဲ့ေဆးကိုေပးရတယ္။ Hyoscine, Cyclizine, Cinnarizine, Promethazine တို႔ကိုေပးႏိုင္တယ္။

အသံုးအမ်ားဆံုးေဆး Dramamine ကို အသက္ ၂ ႏွစ္ အထက္ေပးႏိုင္သည္။ ကိုယ္တိုင္ကားေမာင္သူအား မေပးရ။ အရက္ႏွင့္မတြဲရ။ အျခားအိပ္ခ်င္ေစသည့္ေဆးမ်ား (အေအးမိသက္သာေဆး၊ ဘိန္းပါသည့္ေဆး၊ အိပ္ေဆး၊ စိတ္ျငိမ္ေဆး၊ အတက္သက္သာေဆး၊) မ်ားႏွင့္ တြဲမေပးသင့္ပါ။ ခရီးမထြက္မီ နာရီဝက္၊ ၁ နာရီၾကိဳတင္ေသာက္ရမယ္။ အခ်ိဳ႕ေဆးက ၄ နာရီခံျပီး အခ်ိဳ႕က ၂၄ နာရီခံတယ္။ ေဆးကို ေရတဖန္ခြက္အျပည့္ျဖင့္ေသာက္ပါ။ တျခားအအန္သက္သာေဆးေတြက မထိေရာက္ပါ။ နားေၾကာင့္ျဖစ္ရသည့္ ေခါင္းမူးေရာဂါအတြက္ တေန႔ ၄-၆ ၾကိမ္။ အိပ္ခ်င္မယ္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနမယ္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းဆီကိုသာၾကည့္ပါ။ အေဝးကိုၾကည့္ပါ။ စာမဖတ္ပါနဲ႔။ ေခါင္းကိုျငိမ္ျငိမ္ထားပါ။ ေဆးလိပ္မေသာက္ပါနဲ႔။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူနဲ႔တြဲမထိုင္ပါနဲ႔။ ခရီးမထြက္မီ အဆီ-အစပ္မ်ားတာမစားပါနဲ႔။ အရက္မေသာက္ပါနဲ႔။ အျပင္ကို မျမင္ရခ်ိန္မွာဆိုရင္ မ်က္စိတဖက္တည္းသာဖြင့္ေနပါ။ အိပ္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ။ ပီေက (ျခဴယင္းဂမ္း) ဝါးေနပါ။ ေလေအး ေလသန္႔ရတာသက္သာေစတယ္။

Meclizine (Antivert), Dimenhydrinate (Dramamine) ေဆးတခုခုကို ခရီးမထြက္မီ နာရီဝက္ တနာရီၾကိဳေသာက္ပါ။ ေဆးက အိပ္ခ်င္မွာကိုသတိျပဳပါ။ Scopolamine transdermal patches (1.5 mg) ေဆးကပ္ခြါ၊ Scopolamine tablet form (0.4 mg) ေဆးျပားသံုးႏိုင္တယ္။ ခရီးမထြက္ခင္ ေစာႏိုင္သမွ်ေစာေစာၾကိဳကပ္ထားပါ။ တခါကပ္ရင္ ၇၂ နာရီခံတယ္။ ပန္းနာ၊ မ်က္စိေရတိမ္၊ ဆီးအသြားခက္သူေတြနဲ႔မသင့္ပါ။ Metoclopramide နဲ႔ Prochlorperazine ေဆးလဲ သံုးႏိုင္တယ္။ head-worn computer device ေခါင္းတပ္ ကြန္ျပဴတာသံုးကိရိယာလဲ သံုးၾကတယ္။ ViBAN မ်က္စိတပ္ ကိရိယာလဲ သံုးတယ္။ Wristband လက္ေကာက္ဝတ္တပ္စရာလဲ သံုးတယ္။ Ginger root ခ်င္း (ဂ်င္း) ျမစ္ကိုလဲ သံုးၾကတယ္။

  ေဒါက္တာတင့္ေဆြ

https://www.facebook.com/mmonlineclinic/photos/a.263659537082334.57519.2

အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသးေသာအလုပ္ကိုေလွ်ာက္ရာတြင္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ဥပမာ သင္အလုပ္တစ္ခုကုိုေလွ်ာက္ေနတယ္ဆိုပါစို႔။ CV တစ္ေစာင္၊ Cover Letter တစ္ေစာင္လည္း ေသေသခ်ာခ်ာေရးၿပီးသြားၿပီးဆိုပါစို႔။ ဒါေပမယ့္ သင့္မွာကအဲ့ဒိအလုပ္နဲ႔ပက္သက္ၿပီးအေတြ႔အၾကံဳမရွိဘူး ဆိုပါစို႔။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒိ CV နဲ႔ Cover Letter မပို႔ခင္မွာေသခ်ာၿပန္စစ္မိပါရဲ့လား။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ေလ့ရွိတဲ့အမွားတစ္ခုကိုေၿပာၿပပါမယ္။ သင့္ရဲ့ Cover Letter မွာေအာက္ပါ ၀ါက်မ်ိဳးေတြသံုးဖူး ပါသလား?
• “Despite my limited experience with marketing…”
• “Although I do not have experience directly managing people…”
• “While I only have work experience doing administrative tasks…”

အထက္ပါ၀ါက်မ်ားကေတာ့ အေတြ႔အၾကံဳမရွိေၾကာင္းကို ၀န္ခံေဖာ္ၿပတဲ့ ၀ါက်မ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုမွားတယ္လို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွထင္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေရးၿခင္းက သင္ဟာ သူ႔အလုပ္အတြက္ သိပ္သင့္ေတာ္လွတဲ့သူမဟုတ္ေၾကာင္း ေထာက္ၿပေနသလိုပါပဲ။

သင္အရင္ကအေတြ႔အၾကံဳမရွိခဲ့လည္း သင္အေတြ႔အၾကံဳမရွိေၾကာင္းကိုေဖာ္ၿပမယ့္အစား အၿခားသင့္ရဲ့အားသာခ်က္ေတြကို ပိုအာရံုစိုက္ေဖာ္ၿပသင့္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့အားသာခ်က္ေတြက သူေခၚယူေနတဲ့ရာထူးအတြက္ ဘယ္လိုသင့္ေတာ္ေၾကာင္းေဖာ္ၿပပါ။ သင့့္ရဲ့စိတ္အားထက္သန္မႈကို ဦးစားေပးေဖာ္ၿပပါ။ ဥပမာ ေအာက္ပါ၀ါက်မ်ိဳးေတြသံုးလို႔ရပါတယ္။
• “I’m excited to parlay my experience in PR to a more analytical marketing position.”
• “I’m ready to take the next step in my career- management.”
• “I’m eager to translate my success in this administrative position to a more client-focused role.”
ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔အေတြ႔အၾကံဳမရွိတဲ့အေၾကာင္းကိုေထာက္မၿပပါနဲ႔။ သင္ရဲ့အားသာခ်က္ေတြက သင္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ရာထူးအတြက္ ဘာေၾကာင့္သင့္ေတာ္သလဲဆိုတာကိုသာ အဓိကထားေဖာ္ၿပပါ။

မုိးရွင္း (I.M.T)
www.work.com.mm
Ref:linkedin


https://www.facebook.com/Work.com.mm/photos/a.359562060790938.8592

အထီးက်န္ၿခင္းေ၀ဒနာေတြနဲ႔အတူအႏုပညာေတြကိုဖန္တီးခဲ႔ေသာ “ Yap Hanzhen ”


 

 
အသက္၁၆ႏွစ္အရြယ္မေလရွားႏိုင္ငံသား“Yap Hanzhen”သည္ လူေတြႏွင္႔ဆက္ဆံရတာခက္ခဲတဲ႔ေရာဂါတစ္မ်ဳိးကိုႏွစ္ႏွစ္အရြယ္မွာစတင္ခံစားခဲ႔ရပါတယ္။သူငယ္စဥ္
ကေလးဘ၀မွဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္အထိလူေတြနဲ႔စကားေၿပာဖို႔အတြက္ခက္ခဲခဲ႔ပါသည္။ 


သူနဲ႔ဆက္ဆံေၿပာဆိုတဲ႔အခါအဆင္ေၿပေစဖို႔အတြက္သူ႔မိဘေတြသည္သူ႔ကိုပံုဆြဲစာအုပ္တစ္အုပ္နဲ႔ခဲတံ
ေတြေပးခဲ႔ပါသည္။သူ႔ဘ၀ထဲကေနသူၿဖစ္ခ်င္တဲ႔အရာေတြကိုၿပင္ပေလာကထဲကိုေရာက္လာဖို႔အတြက္မိဘ
ေတြကဖန္တီးေပးခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေပမဲ႔သူ႔ပံုဆြဲစာအုပ္ထဲကပံုရိပ္ေတြကေတာ႔သူ႔မိဘေတြနဲ႔ဆက္သြယ္ဖို႔ထက္ပိုခဲ႔ပါတယ္။အခုခ်ိန္မွာ
ေတာ႔“Yap”၏ပံုဆြဲစာအုပ္ထဲကပံုရိပ္ေတြသည္ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီၿပခန္းေတြဆီကုိေရာက္သြားခဲ႔ပါသည္။သူ႔ဆြဲသားခဲ႔သည္
အႏုပညာပံုရိပ္ေတြကိုႏိုင္ငံတကာ မွာပန္းခ်ီၿပပြဲေတြလုပ္ခဲ႔ပါသည္။သူဆြဲသားခဲ႔သည္ပံုေတြကိုလည္းစာအုပ္
အၿဖစ္ထုတ္ေ၀ခဲ႔ပါသည္။

“Yap”တြင္ထူးၿခားမႈတစ္ခုလဲရွိပါသည္။ၿမင္ေတြ႔လိုက္တဲ႕ပံုရိပ္တိုင္းကိုဓာတ္ပံုရိုက္ကူးထားသလိုမ်ဳိးမွတ္မိႏိုင္
ေနတာပါပဲ။မွတ္ထားတဲ႔ပံုရိ္ပ္တိုင္းကိုလည္းအမွားမရွိၿပန္လည္ေရးဆြဲႏိုင္သလို၊၂၄နာရီအတြင္းၿမင္ေတြ႔ခဲ႔တဲ႔
ပံုရိပ္တိုင္းကိုလဲထပ္တူေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။ဒီလိုဆြဲ ႏိုင္တဲ႔အၿပင္၊သူ႔မွာကိုယ္ပိုင္အႏုပညာဖန္တီးႏိုင္တဲ႕စြမ္းရည္ေတြ
လဲရွိေနပါတယ္။သူ႔မိဘေတြသည္သူ႔ကိုပံုဆြဲစာအုပ္ေပးလိုက္တာနဲ႔တစ္ေန႔တာၿမင္ေတြ႔ခဲ႔ရတာေတြ၊ခံစားခဲ႔
ရတာေတြကိုပံုဆြဲစာအုပ္ေပၚမွာဆြဲၿပခဲ႔ပါတယ္။

“Yap”သည္အခုခ်ိန္မွာေတာ႔ေက်ာင္းစာကိုတစ္ေန႔၆နာရီေလာက္သင္ယူေလ႔လာေနရပါတယ္။ေက်ာင္းကေန
အိမ္ကိုၿပန္ေရာက္လာရင္ေတာ႔ပန္းခ်ီဆြဲၿခင္းကိုေၿခာက္နာရီေလာက္ေလ႕က်င္႔ေနၿပန္ပါတယ္။သူ႔စိတ္ကူး
ထဲကအိပ္မက္ကေတာ႔တစ္ေန႔မွာပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္တစ္ဦးၿဖစ္လာဖို႔ပါပဲ။သူသည္ပန္းခ်ီဆြဲရၿခင္းကိုႏွစ္သက္တဲ႔
အၿပင္စႏၵားတီးရတာကိုလည္းႏွစ္သက္သူၿဖစ္ပါသည္။
သူ၏ေနာက္ထပ္ စိတ္ကူးေလးတစ္ခုကေတာ႔ဂီတပညာရွင္တစ္ဦးၿဖစ္ဖို႔ပါပဲ။

သူ႔အသက္၁၃ႏွစ္မွာပဲသူ႔ဆြဲသားခဲ႔ေသာပန္းခ်ီကားေတြသည္ေအာင္ၿမင္ခဲ႔ပါသည္။သူ႔ပထမဦးဆံုးပန္းခ်ီၿပပြဲ
ကိုလည္းသူ႔အသက္၁၃ႏွစ္မွာပဲၿပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။သူ႔သည္ပန္းခ်ီၿပပြဲ၂၁ပြဲကိုကမ႓ာအႏွံ႔မွာၿပသခဲ႔ပါသည္။ပရဟိတ
အလွဴ ပြဲေတြအတြက္လည္းသူသည္ပန္းခ်ီေတြကိုဆြဲေပးခဲ႔ပါသည္။
သက္( ref: Via)

https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/posts/805708772800259 

ေကာင္မေလး ဖတ္ဖို႔

                   

(၁) ကိုယ့္ေရွ႕က ဒီေယာက္်ားဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေကာင္း ေျပာစရာမရွိေအာင္ ေကာင္းေနပါေစ။ သင့္ကိုသူမခ်စ္ရင္ ဒါဟာခၽြတ္ယြင္းခ်က္ပါ.. ဒီခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကို သင္လံုးဝေျပာင္းလဲလို႔ မရပါဘူး။

(၂) လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အႀကီးဆံုးခၽြတ္ယြင္းခ်က္က တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္တာ၊ ရိုင္းစိုင္းတာ၊ မတည္တံ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ကို မခ်စ္တဲ့လူတစ္ေယာက္ကို ေခါင္းမာမာနဲ႔ ဆက္ခ်စ္ေနတာပဲျဖစ္တယ္။

(၃) သင့္လက္ရွိအေနထားဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲဆိုးေနပါေစ။ သင့္ကို ခ်စ္တဲ့လူ ရွိႏိုင္တယ္။
သင့္လက္ရွိအေနအထားဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေနပါေစ။ သင့္ကို မခ်စ္တဲ့လူ ရွိႏိုင္တယ္။

(၄) ဘယ္ေလာက္ပဲ လွေအာင္ျပင္ျပင္၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ အဝတ္အစား ဝတ္ဝတ္ ဒါေတြဟာ ခဏတာပဲျဖစ္တယ္။ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းေတြကမွ အျပင္ပန္းရဲ႕ တကယ့္အလွဆံုးေတြျဖစ္တယ္။

(၅) သင့္ကို ဘာေၾကာင့္ထိခိုက္ေစခဲ့သလဲလို႔ အခ်စ္ကိုသင္အျပစ္ဆိုခဲ့ရင္ .... ေမးပါရေစ.... စစခ်င္းမွာ အခ်စ္ေရာက္ရွိလာဖို႔ကို သင္ေခါင္းညိတ္ လက္ခံခဲ့တယ္ မဟုတ္လား၊

(၆) ပါးစပ္နဲ႔ေျပာျပႏိုင္တဲ့ ေသာကေတြဟာ တကယ့္ေသာကေတြမဟုတ္ဘူး။ သင့္ကို ခဲြသြားႏိုင္တဲ့ခ်စ္သူဟာ တကယ့္ခ်စ္သူမဟုတ္ဘူး။

(၇) အခ်ိန္တိုက္စားမသြားႏိုင္တဲ့ ရင္ထဲက ဒဏ္ရာပါးပါးတခ်ဳိ႕ဟာလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြျဖစ္တယ္။

(၈) တကယ္လို႔ လူတစ္ေယာက္မွာ အားလပ္ခ်ိန္မရွိဘူးဆိုရင္ သူ မအားလပ္ခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္။
တကယ္လို႔ လူတစ္ေယာက္ဟာ မသြားႏိုင္ဘူးလို႔ဆိုရင္ သူ ခဲြမထြက္သြားခ်င္လို႔ျဖစ္တယ္။
တကယ္လို႔ လူတစ္ေယာက္မွာ ဆင္ေျခေတြသိပ္မ်ားေနၿပီဆိုရင္ သူ အေလးမထားေတာ့လို႔ျဖစ္တယ္။

(၉) သေဘာတရားတစ္ခုကို နားလည္ထားရမယ္။ ေယာက္်ားေလးေတြဟာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို အလြယ္တကူ ႏွစ္သက္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အလြယ္တကူ မခ်စ္မိႏိုင္ဘူး။

(၁ဝ) တစ္ခါတေလမွာ သိပ္အာရံုမစိုက္ပါနဲ႔... ေယာက္်ားေတြဟာ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းႏိုင္တယ္။ ကိစၥေလးတစ္ခုကိုေမ့တာနဲ႔ သင့္ကို သူမခ်စ္ေတာ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္အေတြးနဲ႔ သင့္ကိုယ္သင္ မေျခာက္လွန္႔ပါနဲ႔။

(၁၁) မိန္းကေလးေတြက ရင္ထဲကခံစားခ်က္ေတြကို အလြယ္တကူ ထုတ္ျပတတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေယာက္်ားေလးေတြက မဟုတ္ဘူး။

(၁၂) သူ႔ကိုေျပာင္းလဲဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။ ဘယ္သူကမွ ဘယ္သူ႔ကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ပါဘူး။ သင့္အတြက္နဲ႔ သူေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ ရွိမရွိဆိုတာပဲ ရွိတယ္။

(၁၃) လြတ္လပ္ျခင္းဆိုတာ အဖိုးတန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေန႔တိုင္းမွာ ေထာင္ေသာင္းမကတဲ့လူေတြဟာ လြတ္လပ္ျခင္းကို အခ်စ္နဲ႔လဲယူေနၾကတယ္။

(၁၄) ေလာကမွာ ေယာက္်ားေကာင္းေတြ တစ္ေယာက္မွမရွိဘူးလုိ႔ မဆိုပါနဲ႔။ သင့္ကို နာက်င္၊ စြန္႔ပစ္ခဲ့တဲ့လူကို အမုန္းရန္ညိဳးမထားပါနဲ႔။ သင့္ကိုသူ ခ်စ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၾကင္နာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းက သင့္ကို ပိုလွပေစပါလိမ့္မယ္။

(၁၅) သူ႔ေနာက္ခ်စ္သူ ဘယ္ေလာက္လွလဲ၊ သူ႔ေနာက္ခ်စ္သူ ဘယ္ေလာက္ေခ်ာလဲလို႔ သြားမစပ္စုနဲ႔ သြားဂရုမစိုက္နဲ႔။ ဒါဟာ စိတ္ရႈပ္စရာေတြကို သင့္ကိုယ္သင္ ရွာယူေနတာျဖစ္တယ္။

(၁၆) ငိုယိုေနခ်ိန္မွာ ေဒါသစကား မေျပာပါနဲ႔၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ မခ်ပါနဲ႔။ ဒါဟာ သင့္ကို ေနာင္တရေစပါလိမ့္မယ္။

(၁၇) သင္ ျဖဴစင္ရိုးသားတယ္ဆိုရင္ ၿပီးတာပဲ။ ျဖဴစင္ရိုးသားခ်င္ ဟန္ေဆာင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ပိုအရုပ္ဆုိး မည္းညစ္သြားမယ္ဆိုတာ မွတ္ထားပါ။

(၁၈) ႀကိဳးစားမႈတိုင္း ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္ မဟုတ့္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မႀကိဳးစားရင္ လံုးဝ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။

(၁၉) မိန္းကေလးေတြ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္တတ္ရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ထိခိုက္နာက်င္ရပါေစ.. ဘယ္ေလာက္ပဲ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြရပါေစ။ ခံစားႏိုင္တယ္.. ဝမ္းနည္းႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မခ်စ္ေလ တျခားသူက သင့္ကိုမခ်စ္ေလ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

(၂ဝ) ရုပ္ရည္အလွအပ၊ အသိဉာဏ္၊ ေငြေၾကး... စတဲ့အရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြက ကံစီမံရာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအရာေတြကို သင္ရဲ႕မနာလိုဝန္တိုစိတ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။

(၂၁) ရင္ခြင္က်ယ္က်ယ္ထားပါ။ ဆံုးရႈံးသြားတဲ့အရာအတြက္ နာက်င္ထိခိုက္မေနပါနဲ႔..... သူဟာ သင့္အတြက္ မဟုတ္ခဲ့ဘူးလို႔ပဲ သတ္မွတ္လိုက္ပါ။

(၂၂) ရည္မြန္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားပါ။ ရည္မြန္ေအာင္ ဟန္မေဆာင္ပါနဲ႔။
ဟန္ေဆာင္တာကို မိန္းကေလးေတြမႀကိဳက္သလို ေယာက္်ားေလးေတြက ပိုမုန္းပါတယ္။

(၂၃) ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္ေအာင္ အၿမဲလုပ္ပါ။ ေငြေၾကးအရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်စ္ေရးမွာျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ပါ။

(၂၄) သင့္မွာ ခ်စ္သူမ်ားေၾကာင္း၊ ေယာက္်ားေလး သူငယ္ခ်င္းမ်ားေၾကာင္း လူေတြကို ၾကြားဝါ၊ ျပသဖို႔ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။ ဒါဟာ သင့္ကို လူေတြအားမက်ေစတဲ့အျပင္ သင့္ကို အထင္အျမင္ေသးေစပါတယ္။

(၂၅) ငါ့ကိုခ်စ္လားလို႔ အခ်ိန္တိုင္း လိုက္လိုက္မေမးပါနဲ႔။ လိုက္လိုက္ေမးတာမ်ားသြားရင္ သင့္ကို သူမခ်စ္ဘဲေနလိမ့္မယ္။

(၂၆) ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေကာင္း၊ အဆိုးကို သူစိတ္မ်ားတယ္၊ တသမတ္တည္းျဖစ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ မခန္႔မွန္းႏိုင္ပါဘူး။ ဟိုးေရွးေရွးကတည္းက ေယာက္်ားေတြဟာ စိတ္မ်ားခဲ့တယ္။ အဲဒီစိတ္ကို သူထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ မႏိုင္ဆိုတာနဲ႔ပဲ ခန္႔မွန္းလို႔ရပါတယ္။

(၂၇) ရဲရင့္ထက္ျမက္တဲ့ မိန္းကေလးတိုင္းဟာ ေပ်ာ့ညံ့တဲ့မိန္းကေလးေတြထက္ ပိုလွပတယ္။ တကယ္လို႔ သင္ခ်စ္တဲ့သူက သင့္ကိုမခ်စ္ေတာ့တဲ့အခါ ရဲရဲရင့္ရင့္ လမ္းခဲြလိုက္ပါ။ ဒါဟာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ညံ့ညံ့ လိုက္ကပ္ေနတာထက္စာရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

(၂၈) မိန္းမထက္ မလုပ္ပါနဲ႔။ ထက္ျမက္တဲ့ မိန္းကေလးလုပ္ပါ။

(၂၉) အရက္နဲ႔ ေဆးလိပ္ဟာ ဟိုေရွးယခင္က ခုခ်ိန္ထိ မူးယစ္ေဆးလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကတယ္။ မိန္းကေလးေတြအတြက္ေတာ့ အခ်စ္တစ္ခုတည္းနဲ႔တင္ အသက္ကို ေသေစတတ္ပါတယ္။

(၃ဝ) လမ္းခဲြခ်ိန္ မငိုနဲ႔.... လံုးဝ မငိုနဲ႔လို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ေရွ႕မွာ မငိုပါနဲ႔... သူ႔ကြယ္ရာက်မွ ငိုပါ။


https://www.facebook.com/royalheromedia/photos/a.452811328083074.110728.452793661

ေခတ္မီတိုးတက္ျခင္းေနာက္ကြယ္က အႏၱရာယ္တခ်ိဳ႕

                           
လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အခုေခတ္မိဘေတြအတြက္ သားသမီးေတြကို ထိန္းေက်ာင္း ပ်ဳိးေထာင္ရတာ အရင္ေလာက္ မလြယ္ကူေတာ့ပါဘူး။ အရင္ေခတ္ကထက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ရာ ပိုမိုခက္ခဲၿပီး ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလွတဲ့ အႏၲရာယ္ေတြကေန ကိုယ့္ရင္ေသြးငယ္ေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ ကေလးေတြကို အျပင္ထြက္ကစားခိုင္းလိုက္ရင္ သူတို႔ဘာသာ ကစားၾကေပ်ာ္ၾကနဲ႔ ညေနခင္းတစ္ခ်ိန္ေလာက္ေတာ့ ထိန္းရသက္သာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေခတ္မွာ အျပင္ထြက္ ကစားခိုင္းရင္ မ်ားျပားလွတဲ့ ကား၊ စက္ဘီး၊ ဆိုက္ကားေတြေၾကာင့္ ရင္တမမ ျဖစ္ေနရမွာပါ။ ဒီေတာ့ ၿငိမ္ၿငိမ္ ကစားႏိုင္မယ့္ ဂိမ္းဆိုင္သြား၊ အင္တာနက္ဆိုင္သြားဆိုၿပီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ေခတ္သစ္ ကေလးထိန္းနည္းေပါ့။ အဲဒီမွာ ဇာတ္လမ္းက စလာပါျပီ။

ေခတ္မီတိုးတက္တဲ့ ကမၻာမွာ အင္တာနက္ကို အေကာင္းဆံုး တီထြင္ဖန္တီးမႈအျဖစ္ တင္စားခ်င္ရင္ တင္စားလို႔ရပါတယ္။ ေမာက္စ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္တာနဲ႔ လိုခ်င္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဆက္သြယ္မႈေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ့္မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္တဲ့ အရာပါ။ ဒီလုိ အံ့မခန္းအစြမ္းထက္တဲ့ အရာကို ကၽြန္မတို႔ သားသမီးေတြ ဘယ္လို အသံုးျပဳေနၾကသလဲဆိုတာ သတိမထားလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ အခုအခ်ိန္လို အင္တာနက္ကို ဖုန္းနဲ႔ အလြယ္တကူ သံုးလို႔ရႏုိင္လာတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီကိစၥဟာ အေရးေပးစဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ငယ္ရြယ္တဲ့ကေလး ေတြ အင္တာနက္ကို ဂိမ္းကစား႐ံုသက္သက္သာ အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ေတာင္ အျပစ္မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဂိမ္းကစားျခင္းက ျဖတ္ထိုးၪဏ္၊ အကြက္ျမင္မႈနဲ႔ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ႏုိင္စြမ္းကို ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ … ဒါေပမဲ့ေပါ့။

အင္တာနက္မွာ ကေလးေတြ (သူငယ္တန္းက တကၠသိုလ္၀င္တန္းအထိ) နဲ႔ မအပ္စပ္မဆက္စပ္တဲ့ မေတာ္တေရာ္ပံုေတြ၊ အေဖာ္အခၽြတ္၀က္ဆိုက္ေတြနဲ႔ ညစ္ညမ္း၀က္ဆိုက္ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သားေယာက္်ားေလးေမြးထားတဲ့ မိဘမ်ား အထူး ဂ႐ုစိုက္သင့္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳတဲ့ အသက္အရြယ္ကလည္း ငယ္သထက္ ငယ္လာပါတယ္။ ႏွစ္တန္း သုံးတန္းအရြယ္ဆို အင္တာနက္ကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးျပဳတတ္ေနပါျပီ။ အဲလို ငယ္ရြယ္တဲ့ ေယာက်္ားေလးေတြ အင္တာနက္ေၾကာင့္ အရြယ္မတိုင္ခင္ မျဖစ္သင့္တာ မျဖစ္ရေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။

နာမည္ႀကီးပုဂၢလိကေက်ာင္းရဲ႕ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးေျပာျပတဲ့ အျဖစ္အပ်က္က စိတ္မသက္သာစရာပါ။ သူ႕ေက်ာင္းမွာ ခုနစ္တန္း ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ စာသင္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ဂနာမျငိမ္ပါဘူး။ စာကို လံုး၀အာ႐ံုမစိုက္ႏိုင္ဘဲ ေက်ာင္းဆင္းၿပီဆိုတာနဲ႔ ဟိုမိန္းကေလး လက္လွမ္းဆြဲ၊ ဒီမိန္းကေလးလြယ္အိတ္ လွမ္းဆြဲ၊ ပခံုး လွမ္းဖက္နဲ႔ အစအေနာက္သန္ေနပါတယ္။ စာသင္တာ လံုး၀စိတ္မ၀င္စားတဲ့အတြက္ သုညရတဲ့ ဘာသာေတြလည္း မ်ားပါတယ္။သူ႕မိဘေတြကေတာ့ သားကို အရမ္းခ်စ္တဲ့သူေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္ရက္မပ်က္ ေက်ာင္းကို လိုက္ပို႔ လိုက္ႀကိဳေပးတဲ့အထိ ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ စာသင္တဲ့ ဆရာမေတြက သူ႔ေၾကာင့္ က်န္တဲ့ေက်ာင္းသားေတြ စာသင္တာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရတယ္လို႔ တိုင္ၾကားၾကေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္က ေခၚယူစစ္ေဆးရပါတယ္။

အဲဒီေတာ့မွ ဆရာမေတြ မျမင္ေအာင္ ဖြက္ထားတဲ့ ဖုန္းအေကာင္းစားကို သြားေတြ႔ပါတယ္။ ဖုန္းကို ဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ အင္တာနက္က ညစ္ညမ္းေခြ ၂၀ ေက်ာ္ ထည့္သြင္းထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပိုးစိုးပက္စက္ ႐ိုက္ထားတဲ့ ညစ္ညမ္းေခြေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ခုနစ္တန္းအရြယ္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ စာကို အာ႐ံုမစိုက္ႏိုင္ဘဲ ဂနာမျငိမ္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ခုနစ္တန္းအရြယ္ေလာက္မွာ ဒီကိစၥေတြကို အရမ္းစိတ္၀င္စားေနတာဟာ သူ႔အတြက္ေရာ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္က သူေတြအတြက္ေရာ အႏၱရာယ္မ်ားလွပါတယ္။ သူနဲ႔ ေပါင္းသင္းေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြလည္း ဒီလို အသစ္အဆန္း အာ႐ံုေတြကို

စိတ္က်ေရာဂါအေျဖရွာျခင္းစိတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရုပ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မေကာင္းတာ က်န္းမာေရးျပႆနာပါ။ ဆရာဝန္ ေတြ ဟာ ကိုယ္က်န္းမာေရးသာမက စိတ္က်န္းမာေရး အတြက္ပါ တာဝန္ ယူၾကရ တယ္။ လူတိုင္းရဲ႕ စိတ္ဟာ တသတ္မွတ္ထဲ တည္ျငိမ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ စိတ္မျငိမ္ သက္တာ ကေယာက္ကယက္ ျဖစ္တာ သာမန္လူတို႕ရဲ႕ ထံုးစံပါ။ ဝမ္းနည္း ဝမ္းသာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈဆိုတာ ေလာကသံုးပါး မလြဲမေသြ ၾကံဳေတြ႕ ေနရမွာပဲ မဟုတ္လား။ လူျဖစ္လို႕ ဝမ္းနည္းတာ သဘာဝပါ။ ဒါေပမယ့္ ခဏပါပဲ။ စိတ္က်ေရာဂါက်ေတာ့ မတူေတာ့ဘူး။ က်ေနတဲ့ စိတ္က တက္မလာ ေတာ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့တာ၊ ဘဝအဓိပၸါယ္ ကင္းမဲ့သလို ခံစားရတာေတြ ဟာ စိတ္က်ေရာဂါရဲ႕ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္က်ေရာဂါလို့ အမည္တပ္ဖို႕ နည္းနည္းခက္တယ္။ျဖစ္တာေတြ တေယာက္နဲ႕ တေယာက္ တူခ်င္မွ တူမယ္။ စိတ္က်ေရာဂါေတြမွာ လကၡဏာေတြ ကိုယ္စီရွိ တယ္။ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ေရာဂါအေပ်ာ့အျပင္းလည္း မတူၾက ဘူး။ ေဝဒနာခံစား ရသူေတြဟာ အစြန္းနွစ္ပါး မလြတ္ကင္း ၾကတာ မ်ားတယ္။ စားခ်င္စိတ္ကဲသူရွိသလို ဘာစားစား ခံတြင္းမေတြ႕ပဲ အစား အေသာက္ ပ်က္တာလည္း ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က အအိပ္ပ်က္ အအိပ္ခက္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕က အိပ္ျပီးရင္း အိပ္ခ်င္တတ္တယ္။ မ်က္တြင္း ေဟာက္ပက္ အိပ္ေရးပ်က္တာ စိတ္ေရာဂါနဲ႕သက္ဆိုင္တတ္တယ္။ ဒါကိုပဲ ပတ္ဝန္းက်င္က အတင္းေျပာေတာ့ အပ်င္းၾကီးတယ္ျဖစ္တယ္။ အမွန္က ကိုယ့္စိတ္က္ိုယ္ မထိန္းနိုင္လို႕ ခႏၶာကိုယ္နရီစီးခ်က္ မမွန္ေတာ့ပဲ စိတ္ပ်က္၊ အအိပ္ပ်က္ အစားပ်က္ျပီး လူက ပိန္ခ်ံဳးလာတတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အစားအေသာက္ ေတြပိုစားလာတယ္။ စိတ္ခံစားမႈကို ဒီနည္းနဲ့ ေျဖေဖ်ာက္ဖို႕ ၾကိဳးစားရင္း ဝလာၾကတယ္။ ဝလို႕လွတယ္ဆိုခ်င္သူေတြ သတိထားပါေလ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြမွာ ျဖစ္ရင္ စကားအေျပာအဆိုနည္းျပီး အျပဳအမူကစ ေလးလံ ထိုင္းမိႈင္း လာတာ သိသာတယ္။ အျပဳသေဘာမွန္သမွ် ကိုယ္နဲ႕မဆိုင္သလို အပ်က္ သေဘာေတြသာ ေတြးျမင္လုပ္ကိုင္လာတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ မွန္းအေျဖရွာမရပဲ အေၾကာင္းမဲ့ ဝမ္းနည္းေနတတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က အေၾကာင္းခံ မယ္မယ္ရရ မရွိဘဲ ေအာ္ဟစ္ငိုေၾကြးတာမ်ိဳး လုပ္လာတယ္။ စိတိတိုလြယ္ ေဒါသၾကီးလြယ္တာလည္း ရွိပါတယ္။တဖက္သားကို အလိုလုိမုန္းတီးေနျပီး ေလာကၾကီးနဲ႕ သဟဇာတ မျဖစ္ သလို ခံစားရတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွန္သမွ် မွားယြင္းလာတယ္။ ေန့စဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ကင္းမဲ့ တေတြေတြတမိႈင္မိႈင္နဲ့ ဝမ္းနည္းပူေဆြးတတ္တာ စိတ္က်ေရာဂါရဲ႕ လကၡဏာပါ။ ဆရာဝန္နဲ႕ ျပသျပီး စနစ္တက်ကုသပါေလ။ ဒီလိုလူေတြက နွလံုးနဲ႕ အစာအိမ္ ေရာဂါ သူမ်ားထက္ပိုျဖစ္တယ္။

အားလံုးထဲမွာ ကိုယ့္ကုိယ္ကို အသံုးမက်ဘူးလို႕ ခံစားရတာ အဆုိးဆံုးနဲ႕ ခံရ အခက္ဆံုး ပါပဲ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေခၚရမယ္။ လူ႕ဘဝၾကီးက အဓိပၸါယ္ကင္း မဲ့သလို ခံစားလာရျပီးေနာက္ လုပ္စရာ မ်ားမ်ားစားစား မက်န္ေတာ့ဘူး။ အဆံုးသတ္ မွာေတာ့ ကုိယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသတာမ်ိဳး (suicide) ေတြ ျဖစ္လာ တယ္။ အဖန္ငါးရာ ငါးကမာၻဆိုတာ ေတြလည္း ေခါင္းထဲမဝင္ေတာ့ဘူး။ တရား သေဘာ လာမေျပာပါနဲ႕။ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဘဝအတြက္ ထြက္ေပါက္က ဒီတခု တည္းရွိတယ္လို႕ ခံစားေနရလို႕ပဲ ျဖစ္တယ္။

၂၀၁၃ မွာ စစ္တမ္းတခုလုပ္ေတာ့ ခ်မ္းသာတဲ့နိုင္ငံအမ်ားစုဟာ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားရနိုင္ေခ် ပိုမ်ားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အေျဖက ရွင္းပါတယ္။ အျပိဳင္အဆိုင္လုပ္ရသူေတြရဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈဟာ လူသာမန္ေတြထက္ ပိုပါတယ္။ အလုပ္တာဝန္မ်ားသူ၊လူအမ်ားနဲ႕ ဆက္ဆံရသူေတြဟာ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားလြယ္ လာၾကတယ္။ ဒီေန႕ကမာၻမွာ စိုးရိမ္စိတ္ အမ်ားဆုံး၊ စိတ္ဖိစီးမႈ အမ်ားဆံုး နိုင္ငံေတြဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး နိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ နွစ္စဥ္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး (၂၅)သန္း ေလာက္ဟာ စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရတယ္။ ၁၃မိနစ္တိုင္း လူတေယာက္ ဟာ သတ္ေသမႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးေနတယ္။ အေမရိကားမွာ ကိုယ့္ကုိယ္ကို သတ္ေသမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈက နံပတ္(၁၀)မွာ ရပ္တည္ေနတယ္။ ထူးဆန္းတာက နွလံုး၊ ကင္ဆာ၊HIVလို ေရာဂါေတြထက္ စိတ္က်ေရာဂါခံစားရသူ အေရအတြက္က ပိုမ်ားေနပါတယ္။ အေနာက္နိုင္ငံ ေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈ၊က်ရံႈးမႈကို မခံစားနိုင္သူေတြအတြက္ ထြက္ေပါက္က အရက္၊ေဆးဝါး၊တားျမစ္ေဆးေတြ အလြယ္တကူရွိတယ္။ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြက စိတ္က်ေရာဂါ ကို ကဲေစတယ္။ အရက္၊ေဟာ္မုန္း၊ ေရာဂါဘယေတြကလည္း စိတ္ကို သက္ေရာက္ ေစတယ္။ အေၾကာင္းအရာစံုလို႕ တခုတည္းကို လက္ညိႈးထုိးလို႕မရဘူး။

စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံေတြက မ်ားတယ္။

ဝမ္းနည္းမႈေၾကကြဲမႈ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ဝင္ေငြဆံုးရံႈးမႈ၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေတြနဲ႕ သက္ဆိုင္တယ္။ ငယ္စဥ္က စိတ္အနာ တရျဖစ္ဖူးသူ (အေဖ အေမ ကြဲတာ၊ အဖိအနွိပ္ခံရတာ၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူ) ေတြဟာ ပိုခံစား ၾကရတယ္။ မိဘ အုပ္ထိန္းမႈ ညံ့တာနဲ႕ တိုက္ရိုက္ေတာ့ မဆိုင္ဘူး။ ပိုဆိုင္တာက က်င္လည္ရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈေတြေၾကာငိ့ ျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ အျပိဳင္အဆိုင္နဲ႕ အလုပ္ တာဝန္ေတြက စိတ္ကို ဖိစီးေစတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာေတြကိုပါ ဆင့္ကဲျဖစ္ေစ တယ္။ နယ္ေတြ၊ ေတာရြာေတြမွာ က်ေတာ့ ေရာဂါအမည္တပ္ဖို႕ ပိုေကာင္းတယ္။ စုန္းကိုက္သလို၊ နတ္ကိုင္သလို အျပဳစားခံရသလို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာၾကတာေတြဟာ စိတ္က်ေရာဂါ ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ တကယ္တမ္း စိတ္က်ေရာဂါ အေျဖရွာၾကည့္ ေတာ့ ဘုရားေဟာ သလိုပဲ။ "ပုထုဇၨေနာ ဥမၼတၱေကာ" လူသာမန္ေတြရဲ႕စိတ္ဟာ တည္ျငိမ္မႈမရွိ၊ ေဖာက္လြဲ ေဖာက္ျပန္ ျဖစ္တတ္လို႕ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကိေလသာမကင္းသမွ် အတက္၊ အက်အေျပာငိးအလဲကေတာ့ ရွိေနမွာပဲ ျဖစ္တယ္။

စိတ္က်ေရာဂါရဲ႕အေျခခံက စိတ္ထိခိုက္တာနဲ႕ စိတ္ဒဏ္ရာရတာပါ။ ဒါကို မကုဘဲ ထားရင္ ပိုဆိုးတယ္။ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေရာဂါကို စိတ္နဲ႕ပဲကုရတယ္။ ဒါေပမယ့္ စနစ္တက်ကုဖို႕နဲ႕ ခံစားရတဲ့ေဝဒနာ အတိမ္အနက္ကို နားလည္ဖို႕လိုတယ္။ က်ေနတာတခုကို ဆြဲတင္ဖို႕ေဆးနဲ႕ ဆရာလိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာဝန္ (သို႕) အေပါင္း အေဖာ္ေတြက အားေပးရံု၊ေဖးမရံုသာ တတ္နိုင္တယ္။ တကယ္ကုရမွာက ကိုယ့္စိတ္ကို ထိန္းဖို႕၊ သိမ္းဖို႕ ပရမ္းပတာ မျဖစ္ေစဖို႕ပါ။ စိတ္က်သူေတြအတြက္ ေလာကၾကီးကို မွန္တခ်ပ္လို႕ သေဘာထားျပီး တျခားဖက္က ျမင္နိုင္ေအာင္ လံႈေဆာ္ေပးရတယ္။ အၾကည့္ေတြလြဲေန၊ေလာကၾကီးကို သံုးသပ္တာေတြ ေျပာင္းလဲနိုင္ေအာင္ ကူညီေပးရတယ္။ စိတ္ပညာရွင္ေတြ၊ဆရာဝန္ေတြက ဒီေနရာမွာေတာ့ အသံုးက်ပါတယ္။ စိတ္က်ေဝဒနာသည္ေတြအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ အကူအညီ၊ ေဖးမမႈ၊ စာနာမႈ၊ နားလည္မႈက အေရးၾကီးတယ္။ တခါတရံ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့သူေတြကို အားေပးရတာ ကုသိုလ္ျဖစ္တယ္။

စိတ္က်ေရာဂါကို ကုသလို႕ရပါတယ္။ မကုပဲထားရင္ ပိုဆိုးလာမယ္။ ေလ့လာ မႈေတြအရ ေဆးေပးျပီး စနစ္တက်ကုသသူရဲ့ (၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဟာ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာတယ္။ ေရာဂါဆိုးေလ ေဆးတိုးေလဆိုတာ စိတ္က်ေရာဂါကို ဆိုလို တာပါ။ ဆရာဝန္က ေဆးေပးရသလို ျဖစ္သူဖက္က ေတြးေပးရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ထပ္လိုတာက စိတ္ဓာတ္ခြန္အားနဲ႕ အားေပးစကားပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္း က ထပ္ေဆာင္းေပးရမွာက နားလည္မႈနဲ႕ စာနာမႈပါ။ ကိုယ္တ္ိုင္ လိုအပ္ တာကေတာ့ မိမိမွာ စိတ္က်ေရာဂါရွိေနျပီဆိုတာသိေနဖို႕နဲ႕ ေျပာင္းလဲခ်င္ စိတ္ရွိဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ေဆာင္ရင္ အရာအားလံုးကို ေအာင္နိုင္ပါတ တင္ႏုတ္ုတ္ယ္။ စိတ္က်ေရာဂါ အေျဖရွာပါေတာ့။

Credit to ေဒါက္တာ ေအးမင္းထူူး၊ ရတနာပံုသတင္းစာ (၅.၁.၂၀၁၅) မွ ျပန္လည္ကူးယူ ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပထားပါသည္။

MOMO Pharmacy Myanmar,
အာေရာဂ်ံ ေဆးခန္း၊
အမွတ္ (၁၆) ဗဟုိလမ္း၊
(၁၃) ရပ္ကြက္၊ သီရိၿမိဳင္ ဘူတာေရွ့၊
ရန္ကုန္။
Mobile : 09-4310-4163 & 09-3023-7389

https://www.facebook.com/momopmm/photos/a.1491075344484926.1073741828.14905

ျမန္မာျဖစ္မွန္း တန္းသိႏိုင္တဲ့ အခ်က္တခ်ဳိ႕

Byေမာင္သာခ်ိဳOn Friday, December 19, 2014

(တစ္)
အိမ္နားနီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေတြက ေမးဖူးပါတယ္။ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာဘယ္လိုခြဲမလဲတဲ့။ ဟုတ္ပါ့။ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ခြဲတတ္ပါလိမ့္မလဲ။ ဆံပင္အတူတူ၊ အရပ္အတူတူ၊ မ်က္ႏွာေပါက္အတူတူ၊ အသားအေရာင္အတူတူ၊ ပါးစပ္က ထြက္လာတဲ့ စကားသံကို မၾကားဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ ခြဲျခားလို႔မတတ္ေပါင္ဗ်ာ။ ကြယ္လြန္သူသံအမတ္ႀကီး ဦးသက္ထြန္းကေတာင္ သူ႕စာတစ္ပုဒ္မွာ ‘‘သိပ္မတူေသာ အႁမႊာညီေနာင္’’လို ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာတို႔ ဆင္ဆင္တူပံုေတြကို ေရးခဲ့ဖူးေသးတာပဲဥစၥာ။

ဟုတ္ပါတယ္။ ကြဲျပားျခား နားမႈရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ကို မသိသူေတြ အဖို႔ ထိုင္းနဲ႔ ျမန္မာခြဲရတာ နည္း နည္းကေလးခက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ခြဲနည္းကို သူတို႔က ေျပာျပေတာ့ လည္း အရွင္းသားပါကလား။

ထိုင္းရဲေတြက ျမန္မာကို ဖမ္းတဲ့အခါ ႏွစ္ခ်က္ၾကည့္ေလ့ရွိပါ တယ္တဲ့။ ပထမတစ္ခ်က္က ပါး စပ္ကိုၾကည့္တာပါ။ မေသခ်ာရင္ ပါးစပ္ကို ဟျပခိုင္းတတ္ပါတယ္။ ကြမ္းစားထားသလား၊ မစားဘူး လား။ ကြမ္းစားထားရင္ ျမန္မာ၊ မစားရင္ ထိုင္း။ လြဲခဲပါတယ္။ ေတာေန ေတာထိုင္သက္ႀကီးရြယ္ အို နည္းနည္းပါးပါးကလြဲလို႔ သည္ေန႔ မ်ဳိးဆက္သစ္ထိုင္းေတြဟာ ဘယ္သူမွ ကြမ္းမစားၾကေတာ့ပါ ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပါးစပ္မွာ ကြမ္းစား ထားတဲ့ အရိပ္အေယာင္ကေလး ေတြ႕လိုက္ရၿပီဆိုတာနဲ႔ အဲသည့္ လူကို ဖမ္းၿပီး လိုခ်င္တာကို ညႇစ္ လို႔ရပါၿပီ။ ဧကန္မုခ် အဲဒါ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ဘူတာ႐ုံ၊ လူသြားစႀကႍ၊ ေဆး႐ုံ၊ ေက်ာင္း၊႐ုံး၊ ေလွကားအတက္အဆင္းေန ရာတိုင္းမွာ ကြမ္းတံေတြးေတြနဲ႔ ေပ လူးေနတာကို အားလံုးအသိပဲမို႔ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာအမ်ဳိးေကာင္း သားတို႔က အဲဒါကို ဆက္ၿပီးက်င့္ သံုးၾကတဲ့အခါ ထိုင္းရဲက ဖမ္းဖို႔ လြယ္ကူသြားတာပါ။

(ႏွစ္)

ကြၽန္ေတာ္က ဒါဆိုရင္ ကြမ္း မစားၾကေတာ့ဘူးဆိုရင္ျဖင့္ ခြဲရ ခက္သြားမွာေပါ့လို႔ အထြန္႔တက္ မိခဲ့ပါေသးတယ္။ မိတ္ေဆြက ရယ္ပါတယ္။ မခက္ဘူး ဆရာရဲ႕ တဲ့။ တျခားနည္းလမ္းေတြရွိေသး တယ္တဲ့။ ဆိုစမ္းပါဦးလို႔ စကား ကေလးေထာက္ေပးေတာ့ ရယ္ သြမ္းေသြးရင္းကေန မလွမ္းမ ကမ္းက ပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့ လူတစ္ ေယာက္ကို လက္ညႇိဳးၫႊန္ျပပါ တယ္။ အဲဒါ ျမန္မာဗ်တဲ့။ ကြၽန္ ေတာ္က ခင္ဗ်ား ဘယ္လိုခြဲျခားသ တံုးဗ်ာလို႔ ေမးမိေတာ့ သူက ဟိုမွာလမ္းသြားရင္းနဲ႔ ဖုန္းကို ပြတ္သြား ေနတာ မေတြ႕ဘူးလားတဲ့။ ဟုတ္ တယ္ဗ်။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုး မွာကို လက္ထဲက ဖုန္းကို တရစပ္ပြတ္ၿပီး ေလွ်ာက္သြားေနတာ။ သူ ေျပာမွပဲ သတိထားမိေတာ့တယ္။ ထိုင္းႏုိင္ငံသားအားလံုးလိုလိုဟာ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ ဖုန္းကို ပြတ္ေနတယ္ဆိုတာ အလြန္ေတြ႕ ရခဲတာကလား။ အမ်ဳိးေကာင္း သား ျမန္မာတို႔သာ ဘူတာ႐ုံမွာ ပြတ္၊ ကားမွတ္တိုင္မွာပြတ္၊ ရ ထားေပၚ၊ ကားေပၚပြတ္၊ ႐ုံးခန္းစားပြဲမွာပြတ္၊ ျခင္ေထာင္ထဲမွာပြတ္၊ ေလွကားထစ္ေထာင့္ခ်ဳိးမွာပြတ္၊ လမ္းေဘးအုတ္ခံုမွာပြတ္၊ ထိုင္ပြတ္၊ ထပြတ္၊ ေလ်ာင္းပြတ္၊အိပ္ပြတ္။ ထိုင္းရဲက အရည္မရ အဖတ္မရ ဖုန္းပြတ္ေနတာကို ျမင္လိုက္တာနဲ႔ ဒါျမန္မာႏိုင္ငံသားဆိုတာ ကိုးဆယ့္ကိုးဒသမကိုးကိုး ေသခ်ာတယ္ဆိုၿပီး ဖမ္းတာပါ။ လြဲခဲတယ္ ခင္ဗ်။

(သံုး)

ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္မွန္း တန္းသိႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ပဲမ်ားပါတယ္။ ထိုင္း ေရာက္ ျမန္မာေတြဟာ ထိုင္းနဲ႔ ဆင္တူၾကတာေၾကာင့္ ထိုင္းလား၊ ျမန္မာလားဆိုတာကို အထက္မွာ ေျပာျပခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းမ်ဳိးေတြနဲ႔ ခြဲရသလို ဥေရာပကမၻာလို ၊အေနာက္ကမၻာလို ႏိုင္ငံကလူေတြက်ေတာ့ လည္း ဒါဟာ ျမန္မာလား၊ ထိုင္း လား၊ ဗီယက္နမ္လား၊ ကေမၻာ ဒီးယားလားခြဲျခားရခက္တတ္ပါ တယ္။ ရင္းႏွီးသူ၊ လူျဖဴမိတ္ေဆြ တခ်ဳိ႕က ျမန္မာျဖစ္မွန္းတန္းသိ တဲ့အခ်က္တခ်ဳိ႕ကို အသိတရား လက္ေဆာင္ေ၀မွ်ပါတယ္။

ေလဆိပ္ထဲမွာ Check In ၀င္တဲ့အခါ၊ ေလဆိပ္ေကာင္တာမွာ Boarding Pass ယူတဲ့အခါ၊ ေလယာဥ္ေပၚသို႔တက္၊ ေလယာဥ္ေပၚ က ဆင္းတဲ့အခါ တန္းမစီဘဲနဲ႔ ဟိုလိုလို သည္လိုလိုလုပ္ၿပီး ၀င္လာ သူကို ေတြ႕တဲ့အခါ အဲဒါျမန္မာပါ တဲ့။

အမိႈက္ကို ရထားေပၚက၊ ကားေပၚက၊ လမ္းေလွ်ာက္သြား ေနရင္းက၊ တိုက္ခန္းေပၚက ပစ္ ခ်သူကိုေတြ႕တဲ့အခါ အဲဒါျမန္မာ ပါတဲ့။

ကေလးငယ္ကေလးတစ္ ေယာက္၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုတစ္ ဦး၊ မသန္စြမ္းသူ တစ္ပုဂၢိဳလ္ကို ေတြ႕ေနပါလ်က္နဲ႔ ထိုင္ခံုက မထ ေပးဘဲ ေနၿမဲေနေနတာ အဲဒါျမန္ မာပါတဲ့။

မ်ဥ္းက်ားကေန လမ္းကူးဖို႔ ေစာင့္ေနတဲ့ လူကိုရပ္မေပး၊ ကူး ေနတဲ့သူကို ေတြ႕ေတာ့လည္း နင္ ပဲ ငဆနဲ႔ဆဲဆိုႀကိမ္းေမာင္းၿပီး မထီမဲ့ျမင္ေမာင္းႏွင္ထြက္သြားတတ္ တဲ့ ကားေမာင္းသူနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါ အဲဒါ ျမန္မာပါတဲ့။

အသက္မျပည့္တဲ့ ကေလး ေတြကို စီးကရက္ေရာင္းေပးတာ ျမန္မာ၊ အရက္ဘီယာေရာင္းေပး တာ ျမန္မာ၊ အိမ္နားနီးခ်င္းေတြ နားမခံသာေအာင္ သီခ်င္းေတြ၊ တရားေခြေတြ ၀က္၀က္ကြဲဖြင့္တာ ျမန္မာ၊ ကိုယ့္ေၾကာင့္ လူတစ္ ေယာက္ေယာက္ အေနအထား ပ်က္သြားတဲ့အခါ ေတာင္းပန္ပါ တယ္လို႔ တိုးလွ်ဳိးဖို႔ ၀န္ေလးေန တာ ျမန္မာ၊ ေၾသာ္...ျမန္မာရဲ႕ သိ သာထင္ရွားတဲ့ အမွတ္အသား ေတြဟာ မ်ားလွခ်ည္ရဲ႕။

ဒါေပမဲ့...အဲဒါေတြဟာ ေက်နပ္စရာေတြလားလို႔ ေမးခဲ့ရင္ ျမန္ မာႏိုင္ငံသားေတြ ဘယ္လိုေျဖၾက ေလမယ္ မသိ။ စိတ္ေတြ ဘာေတြ ေရာ ဆိုးေနၾကဦးမွာေလလား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မဆိုးဘူး။ မ ဆိုးခ်င္ဘူး။ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပံုရိပ္ပဲေလ။ အဲသည့္ပံုရိပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးခဲ့ၾက တာပဲေလ။

မေက်နပ္ရင္ အဲသည့္ပုံရိပ္ ေတြကို ဖ်က္ပစ္ဖို႔ပဲေပါ့။ ပံုရိပ္လွ ေအာင္ျပန္ၿပီး ထုဆစ္ၾက႐ုံပဲေပါ့။ အဲဒါ စာဖတ္တဲ့သူေတြေရာ၊ စာ မဖတ္တဲ့သူေတြေရာ ျပန္ၿပီး ထု ဆစ္ၾကမွရမယ့္ကိစၥ။ ျမန္တာေႏွး တာက ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ စိတ္ေဇာ အဟုန္ထက္သန္မႈ၊ မထက္သန္ မႈ။

  ေမာင္သာခ်ိဳ

အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ မာလာေအာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးIRRAWADY

အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း တကၠသိုလ္ (တာ၀ တကၠသိုလ္) ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ မာလာေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒ ရွင္းလင္းပြဲကို ဇန္နဝါရီလ အေစာပိုင္းက ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း တကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဥပေဒ ပါရဂူ ေဒါက္တာ မာလာေအာင္က အစိုးရမွ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားသည္ ျပည့္စံုမႈ မရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ မာလာေအာင္သည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ တိုဟိုကု (Tohoku) တကၠသိုလ္မွ ဥပေဒဘာသာရပ္ျဖင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သည္။ အျငင္းပြားမႈ၊ ေဝဖန္မႈႏွင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒါက္တာ မာလာေအာင္ကို ဧရာဝတီ အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ သူဇာက ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္းထားပါသည္။

  ေမး။ ။ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ရွင္းျပခြင့္ဖုိ႔ ဘယ္လိုေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလဲ။

  ေျဖ။ ။ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒကို စေရးဆြဲကတည္းက က်မ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရး ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲဆုိတာ မသိခဲ့ဘူး။ သတင္း၊ ဂ်ာနယ္ေတြထဲမွာ ေက်ာင္းသားေတြက အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေတြ ဖတ္ရတယ္။ ဒါနဲ႔ ဒီဥပေဒကို ေလ့လာခ်င္တဲ့စိတ္ ျဖစ္မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ စာအုပ္ကို ဒီဇင္ဘာလေလာက္မွ စာအုပ္ လက္ထဲ ေရာက္လို႔ ေသခ်ာ ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ တကၠသိုလ္ေတြမွာ လိုက္ရွင္းေနတယ္ဆိုတာပဲ သိတယ္။ က်မတုိ႔လည္း မပါ၀င္ရပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ သမၼတႀကီး မိန္႔ခြန္းထဲမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမွာ သေဘာထား ကြဲလြဲခ်က္ေတြလည္း ရွိမယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္း ရွိမယ္။ အဲဒါေတြကို ရွာေဖြၿပီး ညိွႏိႈင္းၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ တခုခ်င္းအလုိက္ျဖစ္ေစ၊ တကၠသိုလ္ေတြ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေစ ဆရာေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ေတြ႔ဆံုၿပီးေတာ့မွ ဒါေတြကို ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကပါလို႔ ေျပာထားတဲ့အေၾကာင္း ဖတ္ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြလည္း ပါတယ္။ အဲဒါလည္း ေတြ႔ေရာ က်မအေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းလည္း ျဖစ္တယ္၊ က်မရဲ႕ ေဘာင္အတြင္းကေန လုပ္ႏုိင္ၿပီ ဆုိၿပီး ဒီေက်ာင္းရဲ႕ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို ခြင့္ျပဳဖုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က စာတင္ပါတယ္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ က်မအေနနဲ႔ တရား၀င္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ ၀န္ထမ္းေတြ တက္ေရာက္ၿပီး ေတြ႔ဆံုပြဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

  ေမး။ ။ ဘယ္အရာေတြက တြန္းအားေပးခဲ့လို႔ ဒီရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဆရာမ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါလဲ။

  ေျဖ။ ။ တခ်က္က ဥပေဒကို ေလ့လာလိုက္တဲ့အခါမွာ မွားေနတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သမၼတႀကီး ကိုယ္တုိင္က ဒီဥပေဒမွာ အားနည္းခ်က္၊ အားသားခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္လို႔ ေျပာထားတဲ့ အတြက္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပရမယ့္ ကိစၥမွာ က်မတုိ႔မွာလည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ က်မက ဥပေဒသမားလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မလို႔ အဲဒီဆႏၵက က်မအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခုက က်မတုိ႔ဆရာေတြအတြက္ အဓိက တာ၀န္ရွိတဲ့သူေတြဟာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို က်မတုိ႔က နားေထာင္ေပးသင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ သူတုိ႔ေတြဟာ ေနာင္အနာဂတ္ လူငယ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအနာဂတ္ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္မယ့္ ကိစၥကို က်မ မၾကည့္ႏုိင္ပါဘူး။ သူတုိ႔ အႏၱရာယ္ ျဖစ္မွာကိုလည္း ဒီတုိင္းလက္ပိုင္ၿပီးေတာ့ မၾကည့္ႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီတြန္းအား ႏွစ္ခ်က္နဲ႔တင္ ဒီလို ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဥပေဒသာ ၿပီးျပည့္စံုေနမယ္ဆုိရင္ က်မဒီလို ေျပာျဖစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆႏၵျပေနတဲ့ ကေလးေတြကိုပဲ ရွင္းလင္းျပၿပီးေတာ့ ေနမွာေပါ့။ မျပည့္စံုလြန္းလို႔သာ မျပည့္စံုတဲ့အေပၚမွာ ေပၚထြက္လာရတယ္လို႔ပဲ က်မ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

  ေမး။ ။ အခုလို ရွင္းလင္းပြဲမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းတဦးက ဥပေဒကို ျပည့္စံုမႈ မရွိဘူး၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္လို႔ ေ၀ဖန္လိုက္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာမယ့္ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာမ ဘယ္လို ျပင္ဆင္ထားပါသလဲ။

  ေျဖ။ ။ က်မ အေနနဲ႔ အဲဒီေဟာေျပာပြဲဟာ က်မရဲ႕ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းအရ အထက္အဆင့္ဆင့္ကေနၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ယူ လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းအရ ဘာမွ ၿငိစြန္းတာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရွင္းလင္းပြဲဆုိတဲ့အတြက္ က်မအေနနဲ႔ ဥပေဒမွာပါတဲ့ ျမန္မာစကားအေနနဲ႔ မရွင္းလင္းတာေတြကို က်မ ရွင္းလင္းပါတယ္။ ေနာက္တခါ ဥပေဒအျမင္အရလည္း ဘယ္ဟာ ခ်ိဳ႕ယြင္းတယ္၊ မခ်ိဳ႕ယြင္းဘူးဆုိတာကိုလည္း ရွင္းပါတယ္။ အဲဒီ ရွင္းတာေတြဟာ ယေန႔လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ကေန လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို ေႏွာက္ေႏွးေစမယ္လို႔ ဆုိခဲ့ရင္ေတာ့ ဒါဟာ က်မသည္ လုပ္ငန္းကို စည္းကမ္းေဘာင္ထဲမွာ လုပ္ရင္း ျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလို ဆုိရင္ေတာ့ က်မ စြန္႔စားမႈက ရလာမယ့္ ရလဒ္ကို က်မ ေစာင့္ေနယံုပဲလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္္ ျပည့္စံုတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ဖုိ႔ က်မ တာ၀န္အရ မွန္တယ္ဆိုရင္ ေျပာမွာပါ။

  ေမး။ ။ ဆႏၵျပေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ ဆရာမရဲ႕ အျမင္သေဘာထားကို သိခ်င္ပါတယ္။

  ေျဖ။ ။ ဥပေဒမွာ ေကာင္းတဲ့ ပုဒ္မေတြ ရွိသလို မေကာင္းတဲ့ ပုဒ္မေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကို က်မတုိ႔က ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရမယ္။ ေနာက္တဆင့္က အခု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနတဲ့ ကေလးေတြကို ဒီပုဒ္မေတြက ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူးဆုိတာကို ရွင္းျပႏုိင္ရမယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ဥပေဒ ေရးဆြဲတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ညိွႏိႈင္းရမယ္။ သူတုိ႔ ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ ပုဒ္မ တခုခ်င္းစီကို ရွင္းျပႏုိင္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆရာေတြဆုိတာက ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းမလာရင္ အလုပ္လက္မဲ့ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြရဲ႕ တာ၀န္ဟာ က်မတုိ႔မွာ အျပည့္ရွိတယ္။ တခါတရံမွာ ကေလးေတြဟာ ကိုယ္ေတြထက္ အသိၾကြယ္တာေတြ ရွိတယ္။ ကေလးေတြကိုလည္း ေလးစားရမယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ က်မ ေျပာျပခ်င္တာက မ်က္ႏွာမလႊဲသင့္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

က်မ ေျပာခ်င္တာက ေကာင္းတဲ့ ပုဒ္မေတြ၊ မေကာင္းတဲ့ ပုဒ္မေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ခ်ျပလိုက္ေစခ်င္တယ္။ မေကာင္းတဲ့ ပုဒ္မေတြကို ျပင္ေစခ်င္တယ္။ လိုေနတဲ့ ပုဒ္မေတြကိုလည္း ထည့္ျဖည့္ေစခ်င္တယ္။ ပိုေနတဲ့ ပုဒ္မေတြကိုလည္း ျဖဳတ္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီဥပေဒႀကီး သန္႔သြားၿပီဆုိ အဲဒီဥပေဒဟာ တည္ၿငိမ္တဲ့ဥပေဒ ျဖစ္သြားၿပီ။ က်မတုိ႔ရဲ႕ ဥပေဒ သေဘာတရားကို ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဥပေဒတခုဟာ တည္ၿငိမ္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ကာလ၊ ေဒသ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေနေတြမွာလည္း ဥပေဒဟာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ အသံုးမျပဳႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဒီဥပေဒကို ေျပာင္းလဲသင့္တယ္၊ ျပင္ဆင္သင့္တယ္။ ျဖတ္သိမ္းသင့္တယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ ဥပေဒတခု တည္ၿငိမ္မွ ဒီဥပေဒဟာ အလုပ္လုပ္လို႔ ရမယ္။ က်မေျပာခ်င္တာကေတာ့ စၿပီး ျပဌာန္းကတည္းက ျပည့္စံုမွသာ ဒီဥပေဒက တည္ၿငိမ္လိမ့္မယ္။ မျပည့္စံုရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ တည္ၿငိမ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အခု အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒလိုေပါ့။

  ေမး။ ။ ဥပေဒမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြက ျပည့္စံုမႈမရွိတာလဲ။ ဘယ္အခ်က္ေတြက ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြ ရွိေနတာပါလဲ။

  ေျဖ။ ။ ရွင္းလင္းပြဲမွာ က်မအေနနဲ႔ ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြကိုလည္း ရွင္းပါတယ္။ ဥပေဒ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းကိုလည္း ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ပုဒ္မေတြဆုိ ဥပေဒ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းနဲ႔ မညီဘူး။ တခ်ိဳ႕ပုဒ္မေတြဆုိ စကားရပ္ေတြက ေဖာင္းပြေနတယ္။ ဥပမာ အေနနဲ႔ဆုိရင္ ဥပေဒမွာ စကားရပ္မ်ား အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ဆုိတဲ့ အခန္းရွိပါတယ္။ အခု ဒီဥပေဒမွာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးလို႔ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိတဲ့အခါမွာ အရမ္းမ်ားေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ အမ်ိဳးသားပညာေရးလို႔ ေျပာရင္ တမ်ိဳးသားလံုးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ပညာေရးလို႔ ေျပာရင္ ရပါတယ္။ ဥပေဒရဲ႕ သေဘာတရားက အဲဒီေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အဲဒီေလာက္ ေဖာ္ျပရင္ပဲ တုိင္းရင္းသားလည္းပါမယ္ ကေလး၊ လူႀကီး အားလံုး အက်ံဳး၀င္သြားၿပီ။ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိမယ္ဆုိရင္လည္း ဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမွီဖုိ႔ လိုပါတယ္။ မမွီလို႕ရွိရင္ အဲဒီဥပေဒကို အသံုးျပဳတဲ့ အခါမွာ ဒုကၡေရာက္ တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ဒီဥပေဒမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါပဲ။

  ေနာက္တခုက အမ်ိဳးသားပညာေရးစနစ္လို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာ အေျခခံမွာ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ထိ ပညာသင္ရမယ့္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂ ႏွစ္ သတ္မွတ္တယ္လို႔ပဲ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ဥပေဒအသစ္အရ မူလတန္းသည္ စတုတၳတန္း အထိလား၊ အလယ္တန္းသည္ အရင္လိုပဲ ၈ တန္းအထိလား၊ အထက္တန္းကေတာ့ ၁၀ တန္း မဟုတ္တာ ေသခ်ာသြားၿပီ ဒီမွာ ေဖာ္ျပထားတာ ၁၂ ႏွစ္ ျဖစ္ေနလို႔။

က်မေလ့လာလို႔ သိရတာက မူလတန္းက ၅ တန္းမွာ သတ္မွတ္တယ္။ အလယ္တန္းကို ၉ တန္းအထိ သတ္မွတ္တယ္။ အထက္တန္းကို ၁၂ တန္းအထိ သတ္မွတ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏွစ္တန္းပိုသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီႏွစ္တန္းစာနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတန္းေတြ သင္႐ိုးမာတိကာေတြ ေရးရေတာ့မယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လိုလာမယ္။ အခန္းေတြလိုလာမယ္။ ဒါေတြကို ဘယ္ႏွစ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆုိတဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္စီမံကိန္း Plan တခု

ပါးစပ္နံေသာ ၿပသာနာကို ဘယ္လိုေၿဖရွင္းမလဲ

အလုပ္မွာေက်ာင္းမွာ ေန႕စဥ္ေတြ႕ေနရေသာသူေတြထဲမွာ အၿပင္ပိုင္းလွသေလာက္ စကားေၿပာၾကည့္ရင္ ပါးစပ္ကနံတာကို သတိမထားမိၾကေသာသူက ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။
ပါးစပ္နံလိုက္တာလို႕ေၿပာၿပန္ရင္လည္း ရုိင္းရာက်မွာပါ။
သူမ်ားကို မေၿပာခင္ ကိုယ္ကမနံေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္သင့္သလဲ။

၀၁. ေသေသခ်ာခ်ာ ဝါးစားပါ
အစားကို စားေသာအခါ ေသေသခ်ာခ်ာ ဝါးစားၿခင္းၿဖင့္ ပါးစပ္အတြင္းမွာ လုိအပ္ေသာဓါတ္(သို႕)တံေထြးကိုထြက္ေစပါတယ္။
ခံတြင္းတံေထြးမ်ားမ်ားထြက္ေစၿခင္းဟာ ခံတြင္း၏ေၿခာက္ေသြ႕မူကို ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး ပါးစပ္နံတာကိုလည္း ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ပီေကစားရင္လည္း အဆင္ေၿပမွာပါ။

၀၂. ထမင္းကို ေတာ္ရုံသာစားပါ
ထမင္းကို ဗိုက္အၿပည့္စားေသာအခါ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းမွာ ရွိေသာအစာအိမ္ တခုတည္းမဟုတ္ အၿခားေသာ ကလီဇာ ေတြကိုအလုပ္ပိုလုပ္ေစေသာေၾကာင့္ ပါးစပ္နံရၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အစားကို ဗိုက္တင္းေအာင္မစားပဲ အသင့္အတင့္သာ စားသင့္တယ္လို႕ အၾကံေပးပါရေစ။

၀၃. ပဲ၊ ႏြားႏုိ႕၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံ ကိုမ်ားမ်ားစားပါ
ပဲ၊ ႏြားႏုိ႕၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံကိုမ်ားမ်ားစားၿခင္း ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း အက္စစ္ထြက္ၿခင္းကို ေလွ်ာ့နည္းေစပါတယ္။
အက္စစ္ထြက္ၿခင္းက ေလွ်ာ့ေစေသာအတြက္ ပါးစပ္နံၿခင္းလည္း အလိုအေလွ်ာက္ ေလွ်ာ့နည္းလာမွာပါ။

၀၄.ပါးလုပ္က်င္းပါ
အစားကိုစားၿပီးေသာအခါ ပါးစပ္အတြင္းမွာ အစားအၾကြင္းအက်န္ေတြရွိတတ္ပါတယ္။ဒီအၾကြင္းအက်န္ေတြကေန အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီး ပါးစပ္နံတတ္ပါတယ္။ တတ္ႏုိင္ရင္ ထမင္းစားၿပီးတာနဲ႕ သြားတိုက္ႏုိင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါ။ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ ပါးလုပ္က်င္းဖို႕မေမ့ပါနဲ႕။

၀၅. ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ပါ
လက္ဖက္ေၿခာက္မွာ ပါးစပ္အတြင္းမွ အနံ႕ကိုထိန္းသိမ္းထားႏုိင္တဲ့အတြက္ ထမင္းစားၿပီး ေကာ္ဖီ၊ အခ်ိဳရည္ထက္စာရင္ ေရေႏြးၾကမ္းကို ေသာက္သံုးသင့္ပါတယ္။

Credit to: Chelmo Team
 

လူငယ္ဆိုတာ လန္းရမယ္ …“အားရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ခုန္လိုက္ပါ” ဆိုတဲ့ စာအုပ္ေလးက ထင္ထားတာထက္ ပရိတ္သတ္က အမ်ားႀကီး အားေပးၾကတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာစရာပါ … ရန္ကုန္မိတ္ဆက္ပြဲၿပီးေတာ့ မိထၳီလာ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ စာေပ နဲ႔ အႏုပညာ အသင္း ရဲ႕ စီစဥ္မႈ နဲ႔ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားျဖည့္ေဟာေျပာပြဲ ေလး က်င္းပခဲ့သလို … စာအုပ္ကိုလည္း အမွတ္တရ လက္မွတ္ထိုး ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္ … လူငယ္ေတြ တက္တက္ႂကြႂကြ အားေပးၾကတာကို ေတြ႔ရေတာ့ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္မိတယ္ …

လူငယ္ေတြ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ေတြကို စိတ္ဝင္စားၾကသလို … စာအုပ္ စာေပကိုလည္း အားတက္သေရာ စိတ္ဝင္စားၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္ သြားခဲ့တဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြတိုင္းမွာ လက္ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါတယ္ … ။ လူငယ္ေတြကို ရည္ရြယ္တဲ့ အတြက္ ေဟာေျပာပြဲ ေခါင္းစဥ္ေပးရတာလည္း လူငယ္ေတြ စိတ္ဝင္စားဖို႔ လိုပါတယ္ …

ဒီေန႔ေခတ္လူငယ္ ေတြၾကားမွာ အသံုးမ်ားတဲ့ လန္းဆိုတဲ့စကားကို သြားသတိရမိလို႔ … “လူငယ္ဆိုတာ လန္းရမယ္” လို႔ နာမည္ေပးလိုက္တာပါ … ပြဲမွာလည္း တကယ္ကို လန္းဆန္းတက္ႂကြတဲ့ လူငယ္ေတြ … ကို ေတြ႔ခဲ့ရေတာ့ ပြဲေတြဆက္ေနေပမယ့္ ကိုယ္ကိုတိုင္ ေမာရမွန္းမသိပါဘူး … ကဲ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြ “လန္းရမယ္” ဆိုတာက LEARN ကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူရမယ္ ဆိုတဲ့ တစ္ခုတည္း အဓိပၸာယ္သာမက တစ္လံုးျခင္းကို ဒီလိုေျပာခဲ့ပါတယ္ …

L E A R N ဆိုတာက

L – Listen to Learning
==============
- ေလ့လာသင္ယူဖို႔အတြက္ နားေထာင္ပါ
---------------------------------------------
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေတြဟာ ကိုယ္ကသာ ေျပာခ်င္သေလာက္ သူမ်ားေျပာတာကို နားေထာင္ဖို႔ ဝန္ေလးတတ္ပါတယ္ … တကယ္ေတာ့ ေထာင္တတ္တဲ့ နားတစ္စံုသာရွိရင္ ကိုယ့္အတြက္ ေလ့လာ သင္ယူ လို႔ရပါတယ္ … ဒါကို “နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ သင္ယူျခင္း” ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးမွာ အေသးစိတ္ ေရးခဲ့ပါၿပီ … ကိုယ့္ကို နည္းေပးလမ္းျပေပးမယ့္ လမ္းညႊန္ျပသမယ့္သူေတြ ရဲ႕ စကားေတြကို နားေထာင္တာဟာ သင္ယူျခင္းတမ်ိဳးပါ … “ပ႑ိတာနၪၥၥေသ၀နာ” ဆိုတဲ့ ပညာရွိကို ဆည္းကပ္ျခင္း မဂၤလာတရားေတာ္နဲ႔ လည္း ညီပါတယ္ … ကၽြန္ေတာ္ ဆရာအမ္း ဆီမွာ ေတာက္တိုမယ္ရ လုပ္ေနတုန္းက ဆရာအမ္းနားတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြ ေျပာျပတဲ့ သူရဲ႕ဘဝအေတြ႔ အႀကံဳေတြကို နားေထာင္းရင္းနဲ႔ ကိုယ့္အတြက္ တကယ္သံုးဝင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေပါင္းစံုကို ရရွိခဲ့ပါတယ္ … ။

E – Explode the thoughts
================
- အေတြးေတြကို ျဖန္႔က်က္လိုက္ပါ
---------------------------------------
Explode ရဲ႕ မူလအဓိပၸာယ္က ေပါက္ကြဲတာ၊ ေဖာက္ခြဲတာ ျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီမွာ ျဖန္႔က်က္တဲ့ အသံုးနဲ႔ သံုးခ်င္ပါတယ္ … ။ ေလ့လာမႈက ရရွိလာတဲ့ အသိအပၚအေျခခံၿပီးေတာ့ ဆက္ေတြးဖို႔ အေတြးကို ျဖန္႔က်က္ဖို႔လိုပါတယ္ … ဒါဆိုရင္ ကိုယ္ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္ … ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာ … ဆိုတာကုိ ျမင္လာပါလိမ့္မယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူငယ္ေတြဟာ ေဘာင္တစ္ခုအတြင္းမွာ ႀကီးျပင္းလာၾကေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္ လႊမ္းမိုးမႈရဲ႕ ေအာက္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ ပင္ကုိျဖစ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကို မျမင္မိတတ္ပါဘူး … ဥပမာ … Channel 7 က အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ “မိသားစု ၿပိဳင္ပြဲ” ကို တစ္ခါၾကည့္လိုက္ေတာ့ အဲဒီမွာ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးတယ္ ကေလးေတြကို သားသား/မီးမီး ႀကီးလာရင္ ဘာလုပ္မယ္ လို႔ ေမးတဲ့အခါ နံပါတ္ (၁) ဆရာဝန္၊ (၂) က အင္ဂ်င္နီယာ၊ (၃) ကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ႀကီးလို႔ ေျဖၾကတယ္ … အဲဒီေမးခြန္းကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ စစ္ကိုင္းမွာေရာ … ခု မိထၳီလာမွာေရာ ေမးၾကည့္ေတာ့ အဲဒီအတိုင္း ေျဖၾကတယ္ … ။ ဒီအေျဖဟာ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ရင္းအမွန္လား လႊမ္းမိုးမႈလားဆိုတာ ေတြးၾကည့္ပါ … ဒါေၾကာင့္ ေဘာင္တစ္ခု ထဲမွာ မေနဘဲ ျဖန္႔က်က္ေတြးလိုက္ပါ … ။

A – Aim the target
============
- ရည္မွန္းခ်က္ကို သတ္မွတ္ပါ
---------------------------------
ဒီအေၾကာင္းေတြကို ေျပာတာလည္း အပ္ေၾကာင္းထပ္သေလာက္ ျဖစ္ေနပါၿပီ … အေရးႀကီးတာ ကေတာ့ ဆႏၵနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ကြဲျပားဖို႔ လုိပါတယ္ … ဥပမာ သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ ခ်င္တယ္ ဆိ္ုတာက ဆႏၵ၊ လာမယ့္ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္ ဆုိတာက မွ ရည္မွန္းခ်က္ပါ … ။ တိက်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မရွိရင္ေတာ့ ဘယ္သြားလို႔ သြားရမွန္းမသိျဖစ္တတ္ပါတယ္ … ။ လူငယ္ေတြကို ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲ လို႔ ေမးၾကည့္တဲ့အခါ ဘာျဖစ္ခ်င္မွန္း တိတိက်က် မသိတဲ့သူေတြရယ္ … ျဖစ္ခ်င္တာေတြမ်ားေနတဲ့ သူေတြရယ္ … (၂)မ်ိဳး ေတြ႔ရပါတယ္ …. ဘာျဖစ္ခ်င္မွန္းမသိရင္လည္း သြားစရာလမ္းေပ်ာက္ေနတတ္သလို … ျဖစ္ခ်င္တာေတြမ်ားေနရင္လည္း သြားစရာလမ္းမ်ားလို႔ ပန္းတိုင္မေရာက္ျဖစ္တတ္ပါတယ္ … ။ ဒါေၾကာင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို တိတိက်က် သတ္မွတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္ … ။

R – Run to the target
==============
- ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ေအာင္ေျပးပါ
--------------------------------------
ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ၿပီးရင္ေတာ့ ေရာက္္ေအာင္ ေျပးဖို႔လိုပါတယ္ … ဒီမွာ တစ္ခ်က္ေျပာစရာ ရွိတာက ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ၿပီးရင္ မေျပးခင္ အေကာင္းဆံုး လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္ … ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ အဖက္ဖက္က ေနာက္က်ေနတဲ့အတြက္ ပန္းတိုင္ကို သိၿပီးရင္ ေလွ်ာက္႐ံု ေလာက္နဲ႔ အဆင္မေျပေတာ့ပါဘူး … ေျပးမွသာ အလ်င္မီမွာပါ … ။ ေျပးတာေတာင္မွ အသားကုန္ ေျပးရမွာပါ … ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာတဲ့ စကားလို ၿပဲ လန္ ေနေအာင္ လုပ္မွ ေတာ္ကာက်ပါ လိမ့္မယ္ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ႏုိင္ငံက လူငယ္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထက္ ေျခတစ္လွမ္းမက သာေနပါၿပီ …

N – Never give up
============
- ဘယ္ေတာ့မွ အေလ်ာ့မေပးပါနဲ႔
-------------------------------------
ပန္းတိုင္လည္းရွိၿပီ … လမ္းလည္း ေတြ႔ၿပီ … ေျပးလည္း ေျပးေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ မေရာက္မခ်င္း အေလ်ာ့မေပးပါနဲ႔ … အေျခအေနနဲ႔ အခ်ိန္အခါအရ … ခဏတျဖဳတ္ နားတာေတာ့ နားလို႔ ရပါတယ္ … ဒါေပမယ့္ လံုးဝ ရပ္လိုက္တာ … အေလ်ာ့ေပးလိုက္တာေတာ့ မျဖစ္ပါေစနဲ႔ … ဘဝရဲ႕ ခရီးလမ္းဟာ ပန္႔ေမြ႕ယာ ေရႊေကာေဇာေတာ့ အၿမဲတမ္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး … ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေရးခဲ့ဖူးတဲ့ “စိတ္ညစ္စရာရွိရင္ … ညစ္ပါ၊ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ႔” ဆိုတဲ့ စာစုထဲကလို … ဘယ္ေလာက္ပဲ အခက္အခဲ ေတြနဲ႔ ႀကံဳပါေစ … အ႐ႈံးမေပးဘဲ … လဲက်ရင္ျပန္ထၿပီး ပန္းတိုင္ ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္ၾကမယ္ … ။

L E A R N =
L – Listen to Learning
E – Explode the thoughts
A – Aim the target
R – Run to the target
N – Never give up

“လူငယ္တုိင္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္ၾကပါေစ … ”

  ေအာင္ကိုဦး(UMK)
Be the Best !

Credit to : [https://www.facebook.com/aungkouumk]


https://www.facebook.com/books4friends/photos/a.238058026339423.1073741828.238006

ကမၻာ့အလွဆံုး အလွမယ္စာရင္း၀င္ ဟန္သီ

                           


ကမၻာ့အလွအပဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုက္The Ideal Beauty မွ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ ၂၀၁၄ အတြက္ ကမၻာ့အလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြ မ်ားမွ အလွဆံုး ၂၅ ဦးစာရင္းတြင္ Miss Supranational Myanmar ဟန္သီပါ၀င္ေနသည္။


အလွမယ္ ၂၅ ဦးမွ ဆန္ခါ တင္ ၁၃ ဦးစာရင္းတြင္ ပါႏိုင္ရန္ ယေန႔မွစ၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ မဲ ေပးႏုိင္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အ လွဆံုးတစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို၀က္ဘ္ဆိုက္မွ ေရြးခ်ယ္ သည္ကို မသိလိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ကိုယ္တိုင္လည္း ၂၅ ဦးအထိ ပါ၀င္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲေၾကာင္း Miss Supranational Myanmar 2014 ဟန္သီက ဆိုသည္။
‘‘ဒီအဆင့္ထိပါလာတဲ့ အ တြက္လည္း အရမ္းေပ်ာ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပဲြေတြ အမ်ားႀကီးထဲကမွ အ ေယာက္ ၆၀၀ ကို ျပန္ေရြးၿပီးေတာ့ အေယာက္ ၁၀၀၊ အခု ၂၅ ေယာက္ အထိေတာင္ ပါတယ္ဆို ေတာ့ အဲဒီေလာက္ထိ မမွန္းထား ပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း အဆင့္ေတြကို လည္း မမွန္းရဲပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အားေပးေစခ်င္ပါတယ္’’ ဟု အ လွမယ္ ဟန္သီက ေျပာသည္။


လက္ရွိတြင္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢ ဇင္းမ်ားအတြက္ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ ကူးျဖစ္ေနၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္း ၌ ေၾကာ္ျငာမ်ား ႐ိုက္ကူးရန္ရွိကာ ဇာတ္ကား႐ိုက္ကူးမႈမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၎ကဆိုသည္။


အလွမယ္ဟန္သီသည္ ၂၀၁၄ တြင္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပ ခဲ့သည့္ Miss Supranational ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စား ျပဳ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး Miss Supranational Asia ဆုႏွင့္Miss Internet ဆုတို႔ ရရွိထားသူ ျဖစ္သည္။
7Day Daily

https://www.facebook.com/myanmakyaymon/photos/a.623687667672709.107374182

Computer Vision Syndrome လို႔ေခၚတဲ႔ ကြန္ျပဴတာအၾကည့္လြန္ မ်က္စိေရာဂါ လကၡဏာ

ကြန္ျပဴတာအၾကည့္လြန္ရာ ကျဖစ္လာတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာဟာ အခုေနာက္ပုိင္း လူသားေတြ ေခတ္ေပၚ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ၊ ကြန္ပ်ဳတာေတြ၊ Smart Phone ေနာက္ဆုံးေပၚ ဖုန္းေတြ၊ ဗီဒီယိုဂိမ္းကစားတဲ့ လက္ကုိင္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းေလးေတြ၊ e-book လုိ႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာကတဆင့္ စာအုပ္ ဖတ္တာေတြ အသုံးမ်ားတာေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ မ်က္စိေရာဂါ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က ကြန္ပ်ဳတာအေရွ႕မွာ တစ္ေန႔သုံးနာရီေက်ာ္ ထုိင္တယ္ဆုိရင္ ၊ ဆရာ၀န္ေတြ အေခၚကေတာ႔ အဲဒီလူဟာ Computer Vision Syndrome လို႔ေခၚတဲ႔ မ်က္စိေရာဂါ လကၡဏာ တစ္ခုကို ခံ စားရဘုိ႔ မ်ားတယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။

အေမရိကန္ မ်က္စိကု ဆရာ၀န္မ်ားအသင္းက ေဒါက္တာ မိုက္ကယ္ဒူးနပ္ ဟာအဲဒီေရာဂါ နဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ခုလိုေၿပာပါတယ္ ၊ “အဲလိုၿဖစ္ရင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မယ္ ၊ ေခါင္းကိုက္မယ္ ၊ ဂုတ္ေတြဘာေတြ ကိုက္မယ္ ေနာက္ေၾကာတက္မယ္ေပါ႔ဗ်ာ ၊ အဲဒါေတြအၿပင္ အၿမင္အာရုံေတြ ႏွစ္ထပ္ၿဖစ္လာတာတုိ႔ ၊ ၾကိဳၾကား ၾကိဳၾကား အၿမင္မၾကည္လင္တာတုိ႔ ၿဖစ္တတ္ပါတယ္” ေဒါက္တာဒူးနပ္စ္ ကေၿပာသြားပါတယ္ ၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ရဲ႕ အမ်ိဳးသား အၾကံေပး႒ာနရဲ႕ အၾကီးအကဲၿဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေရခ်ယ္ဗစ္ခ်ပ္ကေတာ႔ ၊ “Computer Vision Syndrome ဟာ မ်က္စိကိုပ်က္ဆီးေစတာေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူးရွင္ ၊ ေရတိမ္ တို႔ မ်က္စိအာရုံေၾကာ ပ်က္ဆီးတာ တုိ႔လို ေရာဂါလဲမဟုတ္ပါဘူး ၊ ဒါကမ်က္သားလႊာကအေရၾကည္ ခန္းေၿခာက္တာ တုိ႔ ၊ မ်က္လုံးက တစ္ေနရာကို ေကာင္းေကာင္း အာရုံစိုက္ မၾကည္႔ႏုိင္တာ ေလာက္ပါဘဲ” လို႔ဆိုပါတယ္ ။

ဆက္လက္ၿပီးေတာ႔ ေဒါက္တာဒးူနပ္စ္က “လူေတြက ကြန္ပ်ဳတာ စားပြဲေပၚမွာ တစ္ခုခုကို အာရုံစိုက္ၾကည္႔မွိၿပီဆုိရင္ ၊ မ်က္ေတာင္သိပ္မခတ္ၾကေတာ႔ဘူး ၊ အဲဒါေၾကာင္႔ အေရၾကည္ခန္း ေၿခာက္တာနဲ႕ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္တာေတြ ၿဖစ္ကုန္ၾကတယ္ လို႔ဆုိပါတယ္ ၊ ကိုယ္ဘာကို ၾကည္႔ ေနတယ္ ဆိုတာကို အာရုံစိုက္ႏုိင္တဲ႔ ၾကြက္သားေတြ မ်က္လုံး ထဲမွာရွိတယ္ ၊ ကြန္ပ်ဳတာ တင္ထားတဲ႔စားပြဲက သမားရိုးက်စာအုပ္ေတြ ထက္စာရင္ ပိုလွမ္းတဲ႔ ေနရာမွာ ရွိေပမဲ႕ တစ္ေနရာထဲကို ၾကာၾကာစိုက္ၾကည္႔ေနတယ္ ဆုိရင္ အဲဒီၾကြက္သားေတြက ေညာင္းလာတတ္ တယ္ ၊ ဒီေရာဂါလကၡဏာက လူၾကီးေတြအၾကား လုပ္အားနဲ႔ သင္ၾကားႏုိင္မႈ အေနအထားေတြ ေလွ်ာ႔က်ႏုိင္ၿပီး ၊ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြ အၾကားမွာလဲ အရည္အခ်င္း က်ဆင္းႏုိင္တယ္လို႔ ေဒါက္တာဒူးနပ္စ္ ကေၿပာပါတယ္ ။

ပုံႏွိပ္စာအုပ္က စာသားေတြနဲ႕ ကြန္ပ်ဳတာ မွန္သားၿပင္ေပၚက စာသားေတြဟာ တူညီမႈမရွိဘူး ကြဲၿပားၿခားနားတယ္ ဆိုတဲ႔အခ်က္ကိုေတာ႔ ဆရာ၀န္အားလုံးက သေဘာတူၾကပါတယ္ ၊ ပုံႏွိပ္စာ သားေတြကေတာ႔ၾကည္႔ရတာ လြယ္ကူၿပီး ၊ ကြန္ပ်ဳတာ မွန္သားၿပင္ေပၚက စာသားေတြကေတာ႔ အၿမင္အာရုံ ၾကည္လငဖို႕ အေတာ္ကို အားစိုက္ရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္ ၊ အလင္းေရာင္မ်ားလာ ေအာင္ လိုက္လုပ္တာတုိ႔ မ်က္လုံးစူးေအာင္ လုပ္တာေတြကေတာ႔ အၿမင္အာရုံကို ထိခုိက္ေစပါ တယ္ ။

ယေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြဟာ မ်ားၿပားလွတဲ႔ ၿပႆနာေတြထဲမွာ ေနထိုင္ရတယ္လုိ႔ အေထာက္ အထားေတြက ၿပသေနတယ္လို႔ ဆရာ၀န္ဒူးနပ္စ္ ကဆုိပါတယ္ ၊ လက္ကိုင္ကြန္ပ်ဳတာေတြကို အခ်ိန္မ်ားစြာ အသုံးၿပဳလာတဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ လူေတြဟာ တေၿဖးေၿဖး အနီးၾကည္႔ေလာက္ဘဲ ရေတာ႔တယ္လို႔ သူကဆုိပါတယ္ ၊ လြယ္ကူတဲ႔ အဆင္႔ေလးေတြကို လုပ္လုိက္ရုံနဲ႕ ဒီကိစၥကို ေၿဖရွင္းႏုိင္တယ္ဆိုတာ ဆရာ၀န္ေတြက ေၿပာပါတယ္ ၊ ဥပမာအားၿဖင္႔ လုပ္ငန္းအလိုက္ တက္ရတဲ႔ မ်က္မွန္မ်ိဳးပါ ၊ အခုဆိုရင္ သမရိုးက် အနီးၾကည္႔နဲ႕ အေ၀းၾကည္႔တက္ၾကမဲ႔ အစား ၊ ကိုယ္လုပ္တဲ႔ အလုပ္နဲ႔ ဆုိင္တဲ႔ အနီးအေ၀းၾကည္႔မ်က္မွန္ ၊ဒါမွမဟုတ္ ဒရိုက္္ဖိုဂယ္လို႔ ေခၚတဲ႔ ေခၚတဲ႔ ကြန္ပ်ဳတာၾကည္႔ မ်က္မွန္ေတြပါ ေပၚလာၿပီလို႕လဲ သူကေၿပာပါတယ္ ။

ကြန္ပ်ဳတာကို ၾကည္႔တဲ႕မ်က္မွန္သားကိုေတာ႔ ထိပ္ပိုင္းမွာ တပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ၊ ဘာလို႔လဲဆုိရင္ ကြန္ပ်ဳတာကို ၾကည္႔တဲ႕အခါ အေပၚပိုင္းကို ၾကည္႔ေလ႔ရွိၾကတာေၾကာင္႔ပါ ၊ စာ ဖတ္္တဲ႔ အပိုင္းကေတာ႔ ေအာက္မွာထားၾကတာေပါ႔ေလ ၊ မ်က္လုံးမေညာင္းေအာင္ မ်က္စဥ္း ခပ္တာမ်ိဳး ၊ ၁၅မိနစ္တခါ အၿခားတစ္ဖက္ကို လွည္႔ ၾကည္႔တာမ်ိဳးေတြ လုပ္ဖိို႕ဆရာ၀န္ေတြ အၾကံ ၿပဳပါတယ္ ၊

ဒါ႔အၿပင္ ေနာက္တစ္ခုလုပ္ႏုိင္ေသးတာက ကြန္ပ်ဳတာတင္တဲ႔ စားပြဲၿပင္နဲ႕ ကြန္ပ်ဳတာ မွန္သားၿပင္ဟာ သူ႔ရွိသင္႔တဲ႔ အၿမင္႔မွာ ရွိဖုိ႔လိုပါ တယ္ ၊ ကြန္ပ်ဳတာ တင္တဲ႔ စားပြဲကလဲ ကိုယ္႔မ်က္လံုးၿမင္ကြင္းရဲ႕ ေလးလက္မ ေအာက္မွာ ရွိသင္႔တယ္ လို႔ဆုိပါတယ္ ၊ ဆိုလုိတာက လူတစ္ေယာက္ဟာ ကြန္ပ်ဳတာကို ေမာ႔ၾကည္႔ေနရ တဲ႔ အေနအထား မၿဖစ္ရပါဘူး ၊ Computer Vision Syndrome လို႔ေခၚတဲ႔ ဒီေရာဂါကို ကုသရတာလြယ္ေပမဲ႕ ၊ ရုပ္ၿမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြ ကြန္ပ်ဳတာ နဲ႕ၾကည္႔လို႕ ရေနတာ ေၾကာင္႔ရယ္ လက္ကိုင္ကြန္ပ်ဳတာ ပစၥည္းမ်ား ေပါမ်ားလာတာ ေၾကာင္႔ရယ္ ဒီေရာဂါဟာ ပိုမုိက်ယ္ၿပန္႔လာတယ္ လို႔ ၊ ဆရာ၀န္မ်ားက သုံးသပ္ထားပါတယ္ ။

http://ngwelamin30.blogspot.jp/2010/10/normal-0-false-false-false-en-sg-x-none.html မွျပန္လည္ကူးယူ တင္ျပထားပါသည္။

========================

Computer Vision Syndrome

In this article

• How Can the Computer Screen Affect Vision?
• What Symptoms Are Part of Computer Vision Syndrome?
• Is There a Way to Relieve Computer Vision Syndrome?
Staring at a computer monitor for hours on end has become a part of the modern workday. And inevitably, all of that staring can put a real strain on your eyes.

The name for eye problems caused by computer use is computer vision syndrome (CVS). CVS is not one specific eye problem. Instead, the term encompasses a whole range of

ခ်စ္သူ မိန္းကေလးေတြ မုန္းတဲ့အခ်က္ ( ၈ ) ခ်က္

             
၁။ မေအာ္ေငါက္နဲ႔

မိန္းကေလးေတြဟာ သူတို႔ခ်စ္သူက သူတို႔ကို ေအာ္ေငါက္တာကို လံုးဝမၾကိဳက္ၾကဘူး။
ေခ်ာ့ေျပာရင္ နားေထာင္ႏိုင္ေပမယ့္ ေအာ္ေငါက္ေျပာတဲ့အခါ သူတို႔က ဂ်စ္ကန္ကန္ပဲတံုျပန္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သူတို႔ကို မေအာ္ေငါက္မိပါေစနဲ႔။

၂။ ဆရာၾကီးစတိုင္မလုပ္ျပနဲ႔

မိန္းကေလးေတြက ကိုယ့္ခ်စ္သူ ေတာ္ရင္ထက္ျမက္ရင္ သေဘာက်ေပမဲ႔ ေနရာတကာ ဆရာၾကီးလုပ္ျပေနရင္ တျဖည္းျဖည္း အျမင္ကပ္လာတတ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ကိုယ္ကသိေနရင္ေတာင္ မသိခ်င္ေယာင္သာေဆာင္ေနလိုက္ပါ။

၃။ အဆက္အသြယ္ မလုပ္ဘဲ အၾကာၾကီးပစ္မထားန႔ဲ

ကိုယ္နဲ႔ သိပ္မရင္းႏီွးတဲ့သူေတြကို အဆက္အသြယ္မလုပ္ပဲ အၾကာၾကီးေနလို႔ရပင္မယ့္ ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုေတာ့ တေန႔တခါေလာက္ေတာ့ ဖုန္းဆက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ Message ပို႔တာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္သင့္ပါတယ္။
တခါတေလ ကိုယ္ပို႔လိုက္တဲ့ Morning Message တစ္ေစာင္က ကိုယ့္ေကာင္မေလးရဲ႕တစ္ေန႔တာကို ကိုယ္ထင္တာထက္ပိုျပီး အဓိပၸာယ္ရိွသြားေစႏိုင္ပါတယ္။

၄။ သူရဲေဘာေၾကာင္ မျပနဲ႔႔

မိန္းကေလးတိုင္းဟာ သူတို႔ခ်စ္သူကို သတၱိရိွတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
ဘာေတြပဲပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔နဲ႔လက္တဲြမျဖဳတ္ဘဲအတူတူ ရင္ဆိုင္ေပးႏိုင္မယ့္သူတစ္ေယာက္ေပါ့။
ဒါေပမယ့္ အေရးၾကံဳတဲ့အခါမွ ကိုယ္က အားေလ်ာ့တဲ့စကားေတြေျပာေနရင္ ကိုယ့္ေကာင္မေလးက ကိုယ့္ကို အထင္ေသးသြားတတ္ပါတယ္။

၅။ ေနာက္မက်နဲ႔

ဘယ္သူမွေနာက္က်ရင္ မၾကိဳက္ၾကပါဘူး။
အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေနာက္က်ရင္ အရမ္းမုန္းပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ခ်ိန္းထားရင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အခ်ိန္မွန္ေရာက္ေအာင္သြားပါ

၆။ အရမ္း မခ်ဳပ္ခ်ယ္နဲ႔႔

မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ခ်စ္သူေကာင္ေလး တားျမစ္ထားတဲ့ကိစၥေတြကို မလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပင္မယ့္ တရားလြန္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာတာမ်ိဳး ျဖစ္လာရင္ေတာ့ စိတ္ကုန္လာတတ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ တခါတေလ နားလည္မႈေပးျပီး လႊတ္ထားလိုက္ပါ။

၇။ ရန္ျဖစ္ရင္ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မပါနဲ႔

ဒါကေတာ့ အေပၚမွာေျပာထားသလိုပါပဲ။
ေကာင္မေလးမ်ားသည္ သူတို႔ကို ေအာ္ေငါက္ရင္ေတာင္မၾကိဳက္တာ လက္ပါျပီး ရိုက္ႏွက္တတ္ေသာ ေကာင္ေလးဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ထဲကပါ ရံြသြားတတ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္ရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဒါသထြက္ထြက္ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္ထိန္းပါ။

၈။ ကိုယ့္ခ်စ္သူကို တန္ဖိုးမထားတဲ့ပံုစံ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ျပနဲ႔

ဒီအခ်က္ကေတာ့ အားလံုးထဲမွာ အေရးအၾကီးဆံုးပါပဲ။
ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူမေကာင္ေလးက သူမကို တန္ဖိုးမထားဘူးလို႔ ခံစားရျပီဆို အဲ့ဒါဟာ သူမအတြက္ ငရဲတစ္ခုလိုပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ေကာင္မေလး ကိုယ့္အတြက္လုပ္ေပးတဲ့ အေသးစိတ္ေလးေတြကအစ တန္ဖိုးထားေၾကာင္းျပပါ။
သူမႏွင့္ ခ်စ္ရသည့္အတြက္လည္း ေပ်ာ္ရြင္မိေၾကာင္း ခဏခဏေျပာဆိုပါ။
သူမကို ကိုယ္တန္ဖိုးထားေၾကာင့္ သူမသိပါေစ။

တကယ္ေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ အဲ့လိုမ်ိဳးအခ်က္ေတြကို လုပ္ေပးမယ့္ "ေကာင္ေလး" မရိွဘူးလို႔ ေျပာမယ့္ "ေကာင္မေလး" ေတြ တျပံဳၾကီးရိွပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲ့အခ်က္ေတြ အားလံုးနဲ႔မျပည့္စံုရင္ေတာင္ ကိုယ့္ခ်စ္သူစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားေပးဆပ္ေနမယ့္ "ေကာင္ေလး" ေတြလည္း အမ်ားၾကီးရိွမွာပါ၊
အဲ့ေတာ့ ခ်စ္သူအားလံုး ရန္ျဖစ္ျခင္းေတြကင္းျပီး အဆင္ေျပေျပနဲ႔ ေနႏိုင္ၾကပါေစလို႔
အားလံုးေသာ စံုတြဲေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ ခင္ဗ်ာ

credit - unknow
 

ည အခ်ိန္မေတာ္ အျပင္မထြက္သင့္သည့္ အေၾကာင္း

အလုပ္အေၾကာင္းအရာ ကိစၥ မရွိပဲ အေပ်ာ္သက္သက္ရွာရန္ ညအျပင္ထြက္ျခင္း အေလ့အထဟာ ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ိဳး တို႔ ယဥ္ေက်းမွုတြင္ မရွိပဲ တိုင္းတစ္ပါးမွ လာေသာ အေလ့အထ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မွီ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ျပီးေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ေတာင္ ညအျပင္ထြက္လည္သူမ်ားအတြက္ ေနရာမ်ားမ်ားရွိသည့္တိုင္ လံုျခံဳမွု ထားသည့္တိုင္ အက္ဆီးဒန္႔မ်ား၊ မွုခင္းမ်ား ျဖစ္ေနေသးျပီး ျမန္မာျပည္ကဲ့သုိ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးစ တိုင္းျပည္တြင္၊ ဗုဒၶဘာသာ တိုင္းျပည္တြင္ မလိုအပ္ပဲ အခ်ိန္မေတာ္ (ည ၁၀ နာရီေနာက္ပိုင္း၊ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ပါက ၉ နာရီ ေနာက္ပိုင္း) အျပင္ထြက္ျခင္းက မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးနည္းေစပါတယ္။ မိမိ၏ စီးပြားေရးရာ အေရးအေၾကာင္း ကိစၥေကာင္း မရွိပါက ညအခ်ိန္မေတာ္ အျပင္ မထြက္သင့္ပါ။

ည အခ်ိန္မေတာ္ အျပင္ထြက္သူမွာ

၁) မိမိ အသက္ အႏၱရာယ္ လံုျခံဳမွု မရွိျခင္း
၂) အမ်ား မၾကည္ညို တန္ဖိုး မထားျခင္း
၃) မိမိကိုယ္တုိင္လည္း မေကာင္းသည့္ အရာကိစၥ ျပဳမူရန္ ပို၍ စိတ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္း
၄) အိပ္ေရးပ်က္၊ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္း
၅) ေငြကို စည္းကမ္းမဲ့ ျဖဳန္းတီးတတ္ေစျခင္း
၆) မေကာင္းအမွုကို ျပဳတတ္လာျခင္း

အစရွိသျဖင့္တို႔ အျပင္ အျခားေသာ မေကာင္းသည့္ အခ်က္မ်ား ကိုပါ ရရွိခံစားရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ညအခ်ိန္ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္စက္ျခင္း၊ စာေပေလ့လာျခင္း၊ တရားဓမၼ ေလ့လာ က်င့္ၾကံျခင္း၊ မိသားစုျဖင့္ တစ္ညတာ စကားဝိုင္းဖြဲ႔ေျပာဆုိေနထိုင္ျခင္းကသာ ပိုမို ျပဳလုပ္သင့္သည့္ ကိစၥ၊ ဝိစၥမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို လံုျခံဳေစ၍ အသိ၊ သတိမ်ားျဖင့္ ဆင္ျခင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္။

  ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)
#aungkham_yyl
#artile_yyl

ည အချိန်မတော် အပြင်မထွက်သင့်သည့် အကြောင်း

အလုပ်အကြောင်းအရာ ကိစ္စ မရှိပဲ အပျော်သက်သက်ရှာရန် ညအပြင်ထွက်ခြင်း အလေ့အထဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုး တို့ ယဉ်ကျေးမှုတွင် မရှိပဲ တိုင်းတစ်ပါးမှ လာသော အလေ့အထ တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသော တိုင်းပြည်များတွင်တောင် ညအပြင်ထွက်လည်သူများအတွက် နေရာများများရှိသည့်တိုင် လုံခြုံမှု ထားသည့်တိုင် အက်ဆီးဒန့်များ၊ မှုခင်းများ ဖြစ်နေသေးပြီး မြန်မာပြည်ကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးစ တိုင်းပြည်တွင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်တွင် မလိုအပ်ပဲ အချိန်မတော် (ည ၁၀ နာရီနောက်ပိုင်း၊ အမျိုးသမီးဖြစ်ပါက ၉ နာရီ နောက်ပိုင်း) အပြင်ထွက်ခြင်းက မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးနည်းစေပါတယ်။ မိမိ၏ စီးပွားရေးရာ အရေးအကြောင်း ကိစ္စကောင်း မရှိပါက ညအချိန်မတော် အပြင် မထွက်သင့်ပါ။

ည အချိန်မတော် အပြင်ထွက်သူမှာ

၁) မိမိ အသက် အန္တရာယ် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း
၂) အများ မကြည်ညို တန်ဖိုး မထားခြင်း
၃) မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မကောင်းသည့် အရာကိစ္စ ပြုမူရန် ပို၍ စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
၄) အိပ်ရေးပျက်၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း
၅) ငွေကို စည်းကမ်းမဲ့ ဖြုန်းတီးတတ်စေခြင်း
၆) မကောင်းအမှုကို ပြုတတ်လာခြင်း

အစရှိသဖြင့်တို့ အပြင် အခြားသော မကောင်းသည့် အချက်များ ကိုပါ ရရှိခံစားရ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ညအချိန် အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်ခြင်း၊ စာပေလေ့လာခြင်း၊ တရားဓမ္မ လေ့လာ ကျင့်ကြံခြင်း၊ မိသားစုဖြင့် တစ်ညတာ စကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုနေထိုင်ခြင်းကသာ ပိုမို ပြုလုပ်သင့်သည့် ကိစ္စ၊ ဝိစ္စများ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို လုံခြုံစေ၍ အသိ၊ သတိများဖြင့် ဆင်ခြင် နေထိုင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။
 

Selfie ဓာတ္ပံု ရွိက ပက္စ္ပို႔ မလိုပဲ ဥေရာပ ပတ္လို႔ရျပီEU အဖြဲ႔ဝင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဥေရာပ သမဂၢမွ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ေပးလိုက္ပါတယ္။ ယင္းကေတာ့ မိမိရဲ႕ Selfie ဓာတ္ပံု ရွိရံုနဲ႔ ဥေရာပ Eu အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ပတ္စ္ပုိ႔ မလိုပဲ ခရီးသြားခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း Selfie ကို ရိုက္ျပီးရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုမွာ တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ ယင္း ဝဘ္ဆိုဒ္က ရလာတဲ့ selfie ကို အသံုးျပဳေပးထားတဲ့ ကဒ္တစ္ကဒ္ကို ျပန္ထုတ္ေပးျပီး ယင္းကဒ္ကို အသံုးျပဳရင္ ခရီးသြားလို႔ ရပါျပီ။ ပက္စ္ပုိ႔ ယူစရာမလိုေတာ့ ပါဘူး။ အီးယူႏိုင္ငံအျပင္ iceland, ေနာ္ေဝနဲ႔ Liechtenstein တို႔ပါ သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဒ္လုပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ ယူရိုေငြ ၃၅ ေဒၚလာ ရွိပါတယ္။ ယခုႏွစ္လယ္ေနာင္းပိုင္းေလာက္ဆုိရင္ EU အဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံအားလံုး စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ပက္စ္ပုိ႔နဲ႔ ဘာကြာသလဲ ဆုိေတာ့ သူက ဓာတ္ပံုပုိ႔ေပးလိုက္ရံုနဲ႔ ကဒ္ထုတ္ပးတဲ့ စနစ္မ်ိဳးနီးပါး တစ္ခုျဖစ္ပါတ္။ ဘာ အခ်က္အလက္မွ ျဖည့္ေနစရာေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး။ တကယ္တန္းကေတာ့ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ရုပ္ပံုမ်ားကို ဗဟုိ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းဌာနမွာ ထားရွိထားျပီးသား ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပံုတစ္ပံုတင္လိုက္တာနဲ႔ ယင္းပံုနဲ႔ အက္စပ္တဲ့လူကို ျပန္ရွာေပးတဲ့ စနစ္ေကာင္း ရွိတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ selfie ကို ပဲေပး ရိုက္လို႔ မရပဲ ရုပ္တည္နဲ႔ ရိုက္မွ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းစနစ္ကို ေနာက္ဆိုရင္ အေမရိက ႏိုင္ငံမ်ားလည္း အသံုးျပဳလာဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: pocket-lint
  ေအာင္ခမ္း (www.innewsmyanmar.com)
#aungkham_inm

http://www.innewsmyanmar.com/2015/01/selfie.html

ထူးျခားဆန္းက်ယ္ ေသရတဲ့ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦး

ျဗိတိန္ပိုင္နက္ ဘာမူဒါကြ်န္းမွ Hamilton မွာ ထူးျခားဆန္းက်ယ္ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခု ရွိပါတယ္။ ယင္းကေတာ့ ဆန္းၾကယ္တဲ့ ညီအစ္အကို ၂ ဦး ေသဆံုး ရမွု ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက Erskine Lawrence Ebbin လို႔ အမည္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဟာ Hamliton ျမိဳ႕ရဲ႕ တစ္ေနရာမွာ အက္ဆီးဒန္႔ျဖင့္ေသဆံုးပါတယ္။ moped လို႔ေခၚတဲ့ လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးကုိ စီးသြားစဥ္ တကၠဆီ တစ္စီးနဲ႔ တိုက္မိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠဆီေပၚမွာ ခရီးသည္ တစ္ဦးလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ Erskine လို႔ပဲ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာပဲ အစ္ကို အရင္းျဖစ္သူဟာ ယင္း လွ်ပ္စစ္စက္ဘီးနဲ႔ပဲ ယင္း တကၠဆီနဲ႔ပဲ၊ ယင္း တကၠဆီ ဒရိုင္ဘာနဲ႔ပဲ၊ ယင္းတကၠဆီမွာ ပါဝင္တဲ့ ခရီသည္နဲ႔ပဲ ထပ္တူ ျဖစ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္တဲ့ ေနရာေကာ၊ အက္ဆီးဒန္႔ ျဖစ္ပံု ပံုစံက အစ တူေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးလံုး အသက္ ၁၇ႏွစ္နွစ္မွာ ေသဆံုးပါတယ္။

လူသာေျပာင္သြားေပမယ့္ ျဖစ္ပံုအားလံုးက တူျပီး ဇူလိုင္လလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒါဟာ သာမန္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ေကာ ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ စဥ္းစားစရာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ Hamilton ျမိဳ႕ဆုိတာ လူဦးေရ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္သာ ရွိျပီး ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရ အနည္းဆံုး ျမိဳ႕မ်ားထဲမွ တစ္ျမိဳ႕လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒရိုင္ဘာတူ၊ ခရီးသည္တူျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားတယ္လို႔ ယူဆေပမယ့္ ျမိဳ႕က်ဥ္းလို႔ ေနရာလည္း တူႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ ျဖစ္ပံု ပံုစံလည္း တစ္ထပ္တည္း က်ေတာ့ ယေန႔တိုင္ ကမၻာမွာ ထူးျခားဆန္းက်ယ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာစမတ္ တင္ေစခဲ့ ပါတယ္။
.
Ref: indepedent.co.uk

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/100-weird-years-1134528.html
.
  ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)
www.yoyarlay.com

#aungkham_yyl
#amazing_yyl

(Unicode version)

ထူးခြားဆန်းကျယ် သေရတဲ့ ညီအစ်ကို နှစ်ဦး

ဗြိတိန်ပိုင်နက် ဘာမူဒါကျွန်းမှ Hamilton မှာ ထူးခြားဆန်းကျယ် ဖြစ်ရပ် တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ယင်းကတော့ ဆန်းကြယ်တဲ့ ညီအစ်အကို ၂ ဦး သေဆုံး ရမှု ဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၇၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက Erskine Lawrence Ebbin လို့ အမည်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဟာ Hamliton မြို့ရဲ့ တစ်နေရာမှာ အက်ဆီးဒန့်ဖြင့်သေဆုံးပါတယ်။ moped လို့ခေါ်တဲ့ လျှပ်စစ်စက်ဘီးကို စီးသွားစဉ် တက္ကဆီ တစ်စီးနဲ့ တိုက်မိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကဆီပေါ်မှာ ခရီးသည် တစ်ဦးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။

ထူးခြားချက်ကတော့ Erskine လို့ပဲ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာပဲ အစ်ကို အရင်းဖြစ်သူဟာ ယင်း လျှပ်စစ်စက်ဘီးနဲ့ပဲ ယင်း တက္ကဆီနဲ့ပဲ၊ ယင်း တက္ကဆီ ဒရိုင်ဘာနဲ့ပဲ၊ ယင်းတက္ကဆီမှာ ပါဝင်တဲ့ ခရီသည်နဲ့ပဲ ထပ်တူ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့ နေရာကော၊ အက်ဆီးဒန့် ဖြစ်ပုံ ပုံစံက အစ တူနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးလုံး အသက် ၁၇နှစ်နှစ်မှာ သေဆုံးပါတယ်။

လူသာပြောင်သွားပေမယ့် ဖြစ်ပုံအားလုံးက တူပြီး ဇူလိုင်လလည်း ဖြစ်တာကြောင့် ဒါဟာ သာမန် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကော ဟုတ်ရဲ့လားလို့ စဉ်းစားစရာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ Hamilton မြို့ဆိုတာ လူဦးရေ ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်သာ ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေ အနည်းဆုံး မြို့များထဲမှ တစ်မြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒရိုင်ဘာတူ၊ ခရီးသည်တူဖြစ်နိုင်ချေ များတယ်လို့ ယူဆပေမယ့် မြို့ကျဉ်းလို့ နေရာလည်း တူနိုင်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဖြစ်ပုံ ပုံစံလည်း တစ်ထပ်တည်း ကျတော့ ယနေ့တိုင် ကမ္ဘာမှာ ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ ဖြစ်ရပ် တစ်ခုအဖြစ် ပြောစမတ် တင်စေခဲ့ ပါတယ်။
.
Ref: indepedent.co.uk

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/100-weird-years-1134528.html
.
အောင်ခမ်း (ရိုးရာလေး)

ေရယုန္ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ပိုးေရာက္ၿပီး အသက္ေသႏိုင္

                   

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၈

ေရယုန္ေရာဂါေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ျခင္းအျပင္ ဦးေႏွာက္ထဲသို႔ပိုးေရာက္ၿပီး အသက္ေသဆံုး သည္အထိ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေရယုန္ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက တတ္ကြၽမ္းနားလည္သည့္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပသကာ ေဆးကုသမႈကို ခံယူသင့္ေၾကာင္း အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ေဒါက္တာ ခင္ေအးထက္(မိုးမခ)က ေျပာသည္။

''ေရယုန္ျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ထိခိုက္မႈေတြရွိပါတယ္။ မ်က္လံုးမွာ ေရယုန္ေရာဂါျဖစ္ရင္ မ်က္စိ ကြယ္ႏိုင္သလို ေရယုန္ေရာဂါပိုးက ဦးေႏွာက္ထဲကို ေရာက္သြားရင္လဲ အသက္ေသဆံုးႏုိင္ပါတယ္''ဟု ယင္းက ဆုိသည္။

ေရယုန္ေရာဂါသည္ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏႈတ္ခမ္းတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေရယုန္ေရာဂါ၊ အေရျပားတြင္ျဖစ္ေသာ ေရယုန္ ေရာဂါ၊ မ်က္စိအၾကည္လႊာတြင္ျဖစ္ေသာ ေရယုန္ေရာဂါႏွင့္ လိင္လမ္းေၾကာင္းတြင္ျဖစ္ေသာ ေရယုန္ေရာဂါတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္တြင္းကလီစာမ်ားအထိပါ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ႏုိင္
*****************************************************
ေရယုန္ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအုပ္စုတြင္ မ်ိဳးကြဲရွစ္မ်ိဳးခန္႔ရွိၿပီး ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာေပၚတြင္ မူတည္ၿပီးအမ်ိဳးအစား မ်ားမွာ ကြဲျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရ ယုန္ေရာဂါပိုးသည္ အစာမ်ိဳျပြန္၊ အဆုတ္၊ အူမႀကီးစသည့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းပိုင္းသို႔ပါ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

ကိုယ္ခံစြမ္းအား ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္
***************************************
''ေရယုန္ေရာဂါပိုးဟာ ကိုယ္ ခႏၶာထဲေရာက္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း မွာ လကၡဏာျပတတ္သလို ရက္ေတြ အၾကာႀကီးေနမွလည္း လကၡဏာ ျပတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ခံအားနည္းေန တဲ့အခ်ိန္ေတြဆိုရင္ ေရာဂါလကၡဏာ ေတြ ေပၚလာတတ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ ခံအားေကာင္းမြန္ေနဖို႔ လုိပါတယ္။

ေရာဂါလကၡဏာေတြ ေပၚလာရင္ လည္း တတ္ကြၽမ္းနားလည္တဲ့ ဆရာ ဝန္နဲ႔ ကုသမႈခံယူဖို႔ လုိပါတယ္။ ဆရာ ဝန္ၫႊန္တဲ့ လိမ္းေဆး၊ ေရယုန္ပိုး သတ္ေဆးေတြအျပင္ ကိုယ္ခံအား ေကာင္းေအာင္ စီဗစ္ကိုတြဲေသာက္ ရင္ပိုေကာင္းပါတယ္''ဟု အေရျပား အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုး ဝင္းဦးကလည္း ေျပာသည္။

ေရယုန္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
****************************
ဖ်ားေနစဥ္၊ ေနေရာင္ျပင္းျပင္း ထိေတြ႕စဥ္၊ ရာသီလာစဥ္၊ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရစဥ္ကာလအတြင္းတို႔တြင္ ထြက္ေပၚလာတတ္ၿပီး ေရယုန္ ေရာဂါျဖစ္ပြားပါက က်ဥ္ျခင္း၊ ယား ျခင္း၊ အေရျပားနီျခင္း၊ အေရၾကည္ ဖုမ်ားစုၿပံဳထြက္ျခင္းတို႕အျပင္ နာက်င္ ကိုက္ခဲျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာ ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီျဖစ္ပြားသူမ်ား ေရယုန္ပိုျဖစ္ပြားလြယ္
**************************************************
ေရယုန္ေရာဂါပိုးသည္ အိတ္ခ်္ အိုင္ဗြီျဖစ္ပြားသူမ်ားတြင္ ကိုယ္ခံစြမ္း အားမ်ားက်ဆင္း လာပါက အလြယ္ တကူဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္းသိ ရၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာအိတ္ခ်္အိုင္ဗြီျဖစ္ပြား သူမ်ားမွာ မ်က္စိအၾကည္လႊာတြင္ ေရယုန္ပိုး ကူးစက္ခံရသည္အထိ ျဖစ္ ပြားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွာင္ရန္
*********
ထို႔ျပင္ ေရယုန္ေရာဂါသည္ တစ္ခါျဖစ္ၿပီးပါက မၾကာခဏျပန္လည္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရယုန္ေရာဂါသည္ ေရ ယုန္ပိုးရွိေသာ အနာႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ ထိေတြ႕ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တစ္ ဆင့္ခံပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လက္ကိုင္ ပဝါ၊ အိပ္ရာခင္း၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ၊ ႏႈတ္ခမ္းနီ၊ အလွကုန္ပစၥည္းစသည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတို႔ကို ကိုင္ တြယ္အသံုးျပဳမိျခင္းေၾကာင့္လည္း ေကာင္းကူးစက္ျပန္႔ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အႀကံျပဳခ်က္
*************
ကိုယ္ခံစြမ္းအား ေကာင္းမြန္ေစ ရန္ အသား၊ ငါးမ်ားကို ေၾကာ္ေလွာ္ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္းထက္ အသားငါးမ်ားကို ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားႏွင့္ေရာေႏွာကာျပဳတ္၍ စားသံုး သင့္ေၾကာင္း၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဂ်င္း ျပဳတ္ရည္ကို သံပရာရည္တစ္စက္၊ ႏွစ္စက္ခန္႕ခပ္ထည္႕ကာ ေသာက္သံုး သင့္ေၾကာင္း အာဟာရဆိုင္ရာအထူး ကုဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚဝင္း ဝင္းျမင့္ကလည္း အႀကံျပဳေျပာၾကား သည္။

''ကိုယ္ခံအားေကာင္းေနရင္ ေရယုန္မွမဟုတ္ပါဘူး။ ကူးစက္ေရာ ဂါေတြကိုကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဟင္း ေတြကို အဆီ၊ အႏွစ္ေတြနဲ႕ မခ်က္ ဘဲျပဳတ္ၿပီးစားသင့္တယ္။ ကိုယ္ခံစြမ္း အားေကာင္းေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္း လည္း ပံုမွန္လုပ္သင့္တယ္။ အိပ္ေရး ဝေအာင္လည္းအိပ္သင့္တယ္'' ဟု ယင္းကဆုိသည္။

NOL

- ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...