စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မီးဖိုေခ်ာင္နံရံေနာက္က ႏွစ္(၅၀)ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းထားခဲ့တဲ့ ေဒၚလာ၅ေသာင္းႏွင့္ စိတ္၀င္စားစရာ သဲလြန္စမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...