စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ရည္းစားမရွိပဲ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနေပမယ့္ သင့္ကိုေပ်ာ္ရႊင္မႈရေစမယ့္ အရာမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...