စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေရနစ္သူကို သတို႔သမီး၀တ္စံု၀တ္လ်က္နဲ႔ ကူညီခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ရဲ႕အလွဆံုးသတို႔သမီးျဖစ္သြားသူ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...