စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တုိင္ေအာင္ ၿမန္မာတုိ႔ရဲ႕သတၱိကုိၿပသေနဆဲ ေနရာ (သုိ႔) မင္းလွခံတပ္


တတိယ အဂၤလိပ္-ၿမန္မာစစ္ပြဲဟု ဆုိလုိက္လ်င္ မင္းလွခံတပ္ကုိ
ေၿပးၿမင္မိႀကမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ အဂၤလိပ္-ၿမန္မာစစ္ပြဲမ်ား တေလွ်ာက္
အၿပင္းထန္ဆုံးတုိက္ပြဲ ၿဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

 ဧရာ၀တီ ၿမစ္ေႀကာင္း အတုိင္းဆန္တက္လာမယ့္ အဂၤလိပ္စစ္သေဘၤာမ်ားကို အေပၚစီးမွ ခုခံတုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ မင္းလွ ခံတပ္ နဲ႔ ေကြ႔ေခ်ာင္းခံတပ္တုိ႔ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။
ဒီခံတပ္မ်ားကုိ ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၂၂-၂၃ ခုႏွစ္ မွာ ကေနာင္မင္းသား
ႀကီး ဦးေဆာင္ကာ ျပင္သစ္နဲ႕ အီတာလ်ံလူမ်ဳိး အင္ဂ်င္နီယာမ်ားနဲ႕
ႏုိင္ငံျခားပညာေတာ္သင္ျပန္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာလူငယ္မ်ားက ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၂၂၅ ခုႏွစ္မွာ ၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။

 မင္းလွ ခံတပ္ဟာ မင္းလွၿမဳိ႕ ဧရာ၀တီၿမစ္ကမ္းထိပ္မွာ တည္ရွိၿပီး ပုံစံကေတာ့
ေလးေထာင့္စတုရန္းဆန္ဆန္ၿဖစ္ပါတယ္။ မင္းလွခံတပ္ကုိေၿမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး တစ္ဖက္ကမ္းက ေကြ႔ေခ်ာင္းခံတပ္ကုိေတာ့
ေၿမတြင္းမွာတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ခံတပ္မ်ားတည္ေဆာက္ရာ
၌ ေဖာ္စပ္ေသာအဂၤေတတြင္ ထုံး၊ သဲ၊ ေရ၊ ထန္းလ်က္၊ အုံတုံ၊ ကြ်ဲေကာ္မ်ား ေရာစပ္၍ ေမာင္းစင္တြင္ ထည့္ေထာင္းရာေစးခြ်ဲမွ ယူၿပီး
လွ်င္ နံရံတြင္ ပစ္ႀကည့္ေႀကာင္း၊ ပစ္၍ကြာမက်ပဲ ကပ္ေနမွ အဂၤေတအ
ၿဖစ္ အသုံးၿပဳေႀကာင္း သိရပါတယ္။

အက်ယ္အ၀န္းကေတာ့ ခံတပ္အၿပင္အလ်ားမွာ ၁၇၃ ေပ ၇ လက္မ၊ အၿပင္နံရံမွာ ၁၃၁ ေပ ၄ လက္မ ရွိၿပီး အတြင္းအလ်ားမွာ ၁၀၈ ေပ ၈ လက္မ၊ အနံမွာ ၈၈ ေပ ၄ လက္မ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေၿမာက္ဘက္တြင္
ထူးထူးၿခားၿခား ပထမနံရံအုတ္ရုိးကို အၿပင္မွ အတန္ခြာ၍ အုတ္ရုိး တစ္ထပ္ထက္၍ ကာရံထားပါတယ္။ နံရံအထူမွာ ၁၇ ေပ ၃ လက္မရွိၿပီး အုတ္ရုိး၏ အၿမင့္မွာ အတြင္း ၂၃ ေပ ၅ လက္မ၊ အၿပင္ ၂၅ ေပ ၉ လက္မ ရွိပါတယ္။ ဒီခံတပ္မွာ တံခါးေပါက္ေပါင္း ၁၆ ေပါက္ အၿပင္ ေလွကားႀကီး
၄ စင္းလည္း ပါရွိပါတယ္။ ခံတပ္ေအာက္ဘက္မွာေတာ့ စစ္သည္မ်ား
ေနထုိင္ရန္ ႏွင့္ ရိကၡာ သုိေလွာင္ႏုိင္ရန္ အခန္းေပါင္း ၂၁ ခန္း ပါရွိပါ
တယ္။ ခံတပ္ ႏွစ္ခုစလုံး တန္ဖုိးမွာ ေဒါင္းဒဂၤါး က်ပ္ၿပားေရ ေငြေတာ္ ၇ သိန္းေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

၁၂၄၇ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၈ ရက္တြင္ အဂၤလိပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ပရင္ဒါဂတ္
(Prendergast) ဦးေဆာင္တဲ့ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ားဟာ အဂၤလိပ္-ၿမန္မာ နယ္ၿခားၿဖစ္
ေသာ ဒဂုံေမာ္ေက်ာက္တုိင္ကုိ ၿဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၿမန္မာ့လႊတ္ေတာ္၏ အဂၤလိပ္ကုိ ခုခံရင္ သူပုန္ ဟူေသာအမိန္႔ေတာ္
ေႀကာင့္ မည့္သည့္ေနရာတြင္မွ အဂၤလိပ္တုိ႔ဟုတ္တိပတ္တိ မခုခံခဲ့ပါ
ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ မင္းလွခံတပ္က မင္းႀကီးမဟာသမိန္ဘရမ္း (မင္းလက္ ၀ါးႀကီး)၊ ေလွသင္းဗုိလ္ မင္းလွရဲေခါင္တုိ႔ကေတာ့ အမိန္႔ေတာ္ကုိမနာ
ခံပဲ အဂၤလိပ္တုိ႔ကုိေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ အေလ်ာ့မေပးပဲ အေသခံကာ တုိက္ခုိက္ႀကဖုိ႔ ၿမန္မာတပ္မ်ားကုိ အမိန္႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ မင္းလွခံတပ္ တုိက္ပြဲတြင္ ျမန္မာဘက္မွ မင္းထင္မင္းလွရဲေခါင္သူရိန္ႏွင့္ တပ္သား ၅၀၀ ေက်ာ္တုိ႔က အေျမာက္ႀကီး ၃၅ လက္၊ ဓား၊ ေသနတ္၊ မီးေပါက္တုိ
႔ျဖင့္ ခုခံတုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ဟု မင္းလွခံတပ္မွတ္တမ္း ေက်ာက္စာတုိင္တြင္
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ မည္မွ်ပင္ရဲ၀ံ႔ေစကာမူ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား၊ နည္းပ
ရိ ယာယ္ ကြာၿခားမႈမ်ားေႀကာင့္ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ မင္းလွခံတပ္က် သြားခဲ့ပါတယ္။တုိက္ပြဲအၿပီးမွာ ၿမန္မာဘက္မွ ၁၇၀ က်ဆုံးၿပီး ၂၇၆
ေယာက္အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး အဂၤလိပ္တုိ႔ဘက္မွ စစ္ဗုိလ္တစ္ေယာက္ အပါအပါအ၀င္ ၈ ေယာက္ က်ဆုံးၿပီး ၂၃ ေယာက္ ဒါဏ္ရာ ရခဲ့ပါတယ္။ က်ဆုံးစစ္ဗုိလ္ဂ်ဴရီရဲ႕ ဂူမွာ ယခုတုိင္ မင္းလွၿမဳိ႕ မွာရွိပါေသးတယ္။ မင္းလွခံတပ္ကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔က ၁၉၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းအၿဖစ္ အသုံးၿပဳခဲ့ ပါတယ္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ သမုိင္း၀င္မင္းလွခံတပ္ဟာ ႏွစ္ကာလ
ႀကာၿမင့္ၿခင္း၊ ၿမစ္ေရတုိက္စားၿခင္း၊ ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းၿခင္းတုိ႔
ေႀကာင့္ အေတာ္အတန္ပ်က္စီးေနၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ ဒူးမေထာက္လက္မေၿမွာက္တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့တဲ့ ၿမန္ မာတုိ႔ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တုိင္ေအာင္ ၿပသေနတဲ့ မင္းလွခံတပ္အေႀကာင္းကုိ ဗဟုသုတအၿဖစ္ရွာေဖြတင္ၿပလုိက္ပါ
တယ္။

Ref:
တတိယ အဂၤလိပ္ၿမန္မာစစ္ပြဲ ႏွင့္ မင္းလွခံတပ္ - သမုိင္းသုေတသီမ်ား
ၿမန္မာ့ စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ ၉
မင္းတပ္ခံတပ္ႀကီး၏ သမုိင္းပုံရိပ္ - မေကြးလွၿမင့္

 https://www.facebook.com/ayesaycommm/posts/454511341387643
 

 https://www.facebook.com/ayesaycommm/posts/454511341387643

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...