စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...Facebookတြင္ Dislike ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးသြားမည္ဟု ဇူကာဘက္ေျပာၾကား

Likeႏွင့္အတူ Dislike ျပဳလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးကိုပါ Facebook အသံုးျပဳသူမ်ားထံ ေပးအပ္သြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္ ထူေထာင္သူ မာ့ခ္ဇူကာဘက္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ မန္လိုပါ့ခ္ရွိ Facebook၏ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ အေမးအေျဖ အစီအစဥ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရာ၌ ကမာၻ႕အႀကီးမားဆံုး လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ႀကီး၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ အသက္ (၃၁) ႏွစ္အရြယ္ ဇူကာဘက္က ယခုလို အသိေပးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
Facebookသည္ လႊင့္တင္ထားသည့္ စာမ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ျပသႏုိင္သည့္ Likeျပဳလုပ္ခြင့္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မႏွစ္သက္သည့္ အရာမ်ားကို Dislike ျပဳလုပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ႏွစ္အေတာ္ၾကာ မ်က္ကြယ္ျပဳထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ အဆိုပါ Featureသစ္အတြက္ စတင္ စမ္းသပ္ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း Facebook၏ Dislike ျပဳလုပ္ပိုင္ခြင့္သည့္ ကန္႔ကြက္မႈ၊ သေဘာမတူမႈမ်ိဳးထက္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအတြက္ စိတ္မေကာင္းမႈ၊ စာနာဝမ္းနည္းမႈကို ျပသရန္ ပိုမိုရည္ရြယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဇူကာဘက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Facebookသည္ ဝက္ဘ္ဆုိက္၏ အထင္ကရ Feature တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Likeကို စတင္မိတ္ဆက္စဥ္ ကတည္းက Dislike ျပဳလုပ္ခြင့္ အတြက္ပါ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚေနခဲ့သည္။ “လူေတြက Dislikeကို ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒါကို ေတာင္းဆိုတဲ့ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီေန႔က ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ခုပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Dislike ျပဳလုပ္ခြင့္အတြက္ စၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၿပီ ဆိုတာကို အသိေပးခ်င္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈေတြ စတင္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး နီးစပ္ေနၿပီ”ဟု စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ဇူကာဘက္က Facebook ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္လာသည့္ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
၎က Dislike ျပဳလုပ္ခြင့္ကို ကန္႔ကြက္မဲ ေပးသည့္ သေဘာမ်ိဳး အသံုးမျပဳေစလိုဘဲ ဝမ္းနည္းမႈ၊ စာနာမႈတို႔ကို ေဖာ္ျပလိုသည့္ အႏွစ္သာရမ်ိဳးသို႔ ဦးတည္ေစလိုေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုသြားသည္။
_Ref: CBC

http://www.7daydaily.com/story/46485

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...