စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ရႈပ္ပြေနတဲ့ အ၀တ္ဗီရိုကို အျမန္ဆံုးရွင္းလင္းပစ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း(၆) သြယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...