စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ပိုက္ဆံကို သုံးသင့္တဲ့ေနရာ(၅)မ်ိဳးနဲ႔ မသုံးသင့္တဲ့ေနရာ(၅)မ်ိဳး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...