စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...တစ္ကုိယ္ေတာ္ ခရီးမျဖစ္မေန ထြက္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း (၅) ခ်က္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...