စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...စိတ္ဓာတ္က်၊ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲေနသူေတြကို ႏွစ္သိမ့္ေျပာဆုိရာမွာ မသံုးသင့္တဲ့ စကားမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...