စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...က်န္းမာေရးနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ျဖစ္မျဖစ္ဆုိတာ ဒီနည္းျဖင့္ သိႏုိင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...