စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ရက္မေစ့ဘဲ ေမြးေသာကေလး ဉာဏ္ရည္နည္း၊ ၀င္ေငြ နည္းတတ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...