စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အဖိုးအဖြားေတြ အေနနဲ႕ ကုိယ့္ေျမးေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္သင့္တဲ့ အရာမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...