စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“အျပစ္ေျခာက္မ်ဳိး လြတ္ကင္းေသာေနရာ”

             
“မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူငယ္မ်ား အတုခိုးသင့္ေသာ အဇာတသတ္၏ လူႀကီးႏွင့္ ဆက္ဆံနည္း”
အဇာတသတ္ကို အဖသတ္ေသာ မင္းမိုက္အျဖစ္ အမ်ားစု လက္ခံထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အဖသတ္ၿပီးေနာက္ အဇာတသတ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္
က်င့္သံုးပံုတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျပည္သူလူထုတို႔အတြက္ အတုခိုးစရာ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။
ထိုအတုခိုးစရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုခ်င္းကို အခါအခြင့္သင့္သလို ေရးသား တင္ျပသြားမည္ဟု အားခဲထားပါသည္။

ယခု ထိုအတုခိုးစရာ မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အဇာတသတ္၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေနထိုင္မွဳ
တစ္ခုကို တင္ျပလိုပါသည္။

ဆီးႏွင္း၊ ျမဴ၊ တိမ္၊ သူရိန္၊ မီးခို၊ ငါးမ်ိဳးေသာအျပစ္ ကင္းစင္သည့္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ည။
လေရာင္ေၾကာင့္ ကုမုျဒာၾကာပန္းမ်ား လိွဳင္လိွဳင္ပြင့္ေနသည့္ည၊ ေငြအိုးမွ ႏို႔ရည္မ်ား အရပ္မ်က္ႏွာ
အားလံုးကို သြန္ခ်ထားသကဲ့သို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလံုး သာယာေနသည့္ည၊

တစ္လမွာ တစ္ညသာျပည့္ခြင့္ရ၍ထင္သည္၊ လသည္ အစြမ္းကုန္ သာေနသည္။
ည၏ အလွသည္ ျမင္ရသူတိုင္း၏ စိတ္ႏွလံုးကို သာယာၾကည္ႏူးစရာအျဖစ္ ဖန္တီးေပးထားသည္။
သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုလံုး မည္မွ်ပင္သာယာၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္းေနေသာ္လည္း
မသာယာမၾကည္ႏူးႏိုင္သူက “အဇာတသတ္မင္း”ျဖစ္သည္။

အဇာတသတ္မင္းသည္ ဖခင္သတ္ၿပီးေနာက္ မည္သို႔မွ် အိပ္၍မေပ်ာ္ေတာ့၊ လွံမမ်ား မ်က္စိကို လာ၍
ထိုးစိုက္ေနသကဲ့သို႔ ခံစားေနရသည္။အဇာတသတ္မင္းသည္ သာယာၾကည္ႏူးစရာ
ေကာင္းေသာညကို ျပာႆာဒ္ေပၚ၌သာ အခ်ိန္ကုန္ေနရသည္။
သို႔အတြက္ မိမိ၏ခံစားေနရေသာ ေဝဒနာမ်ားကို ကုစားရန္ အနီးရွိ အမတ္မ်ားကို အကူအညီေတာင္းေလ၏။ အမတ္ေျခာက္ေယာက္တို႔သည္ မိမိတို႔၏
ပုရာဏ ကႆပအစရွိေသာ တိတၳိဆရာႀကီးတို႔၏ ဂုဏ္မ်ားကို ေဖာ္က်ဳး၍ ၎ဆရာႀကီးတို႔ထံတြင္
ဆည္းကပ္ရန္ အၾကံျပဳၾကသည္။သို႔ေသာ္ အဇာတသတ္မင္းသည္ လက္မခံေခ်။
ေနာက္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဇီဝကသည္ ဘုရားရွင္၏ အရဟံအစရွိေသာ ဂုဏ္တို႔ကို ေဖာ္က်ဳးလ်က္
ဘုရားရွင္ထံသို႔ ဆည္းကပ္ရန္ အၾကံျပဳေလသည္။

အဇာတသတ္မင္းသည္ ဇီဝက၏ စကားသံကို ၾကားလွ်င္ၾကားျခင္းပင္ ျမတ္စြာဘုရားထံ သြားရန္
စီစဥ္ ခိုင္းေလေတာ့သည္။ ဇီဝကသည္ ဆင္မငါးရာတို႔ကို တန္ဆာဆင္လ်က္ မိန္းမတို႔ကိုမွီ၍ မင္းႀကီး၌
ေဘးရန္မရွိႏိုင္ဟု ႏွလံုးျပဳကာ မိန္းမငါးရာတို႔ကို ေယာက္်ားအသြင္လဲေစ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔
သြားေလ၏။

အဇာတသတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုေတြ႕လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္-
❖(၁)။ အလြန္ေဝးေသာ အရပ္၌လည္း မေန၊
❖(၂)။ အလြန္းနီးေသာ အရပ္၌လည္း မေန၊
❖(၃)။ ေလညာျဖစ္ေသာ အရပ္၌လည္း မေန၊
❖(၄)။ ျမင့္ေမာက္ေသာ အရပ္၌လည္း မေန၊
❖(၅)။ ေရွ႕တည့္တည့္ အရပ္၌လည္း မေန၊
❖(၆)။ ေနာက္အရပ္၌လည္း မေန။

ထိုအရပ္ ေျခာက္ခုမွလြတ္ေသာ တစ္ခုေသာ အစြန္အဖ်ား အရပ္၌ထိုင္၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၏။
အဇာတသတ္မင္းသည္ ေဖာ္ျပပါ အရပ္ေျခာက္ခုမွလြတ္ေသာ ေနရာကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ေနသနည္း။

❖(၁)။ အလြန္ေဝးေသာအရပ္၌ ေနလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးစကားေျပာဆိုသည့္အခါ က်ယ္ေလာင္စြာ
ေျပာဆိုေနရေပမည္။

❖(၂)။ အလြန္နီးေသာ အရပ္၌ေနလွ်င္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးထိခိုက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

❖(၃)။ ေလညာအရပ္ကေနလွ်င္ ေခၽြးနံ႔ကိုယ္နံ႔တို႔သည္ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ေရာက္၍ မိမိအား အျပစ္ကို
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

❖(၄)။ ျမင့္ေမာက္ေသာ အရပ္၌ေနလွ်င္ အဂါရဝ မရိုေသျခင္းကို ျဖစ္ေစ၏။

❖(၅)။ ေရွ႕တည့္တည့္၌ေနလွ်င္ ေလးစားအပ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ မ်က္လံုးေတာ္ႏွင့္ မိမိမ်က္လံုးတို႔
ေပါင္းစံုထိခိုက္၍ ၾကည့္ရွဳမွဳျဖစ္လွ်င္ မရိုေသရာ ေရာက္ႏိုင္၏။

❖(၆)။ ေနာက္အရပ္၌ေနလွ်င္ ၾကည့္ရွဳေျပာဆိုလိုသည့္အခါ လည္ကိုေနာက္သို႔ဆန္႔၍ ေျပာဆိုေနရေပမည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အဇာတသတ္မင္းသည္ ထိုအျဖစ္ေျခာက္ခုမွ
လြတ္ေအာင္ ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

မိဘဆရာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံသည့္အခါ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူငယ္မ်ား အဇာတသတ္၏
“ေနထိုင္နည္း” ကို အတုခိုးေသာအားျဖင့္ အလိုရွိေသာမိမိကိစၥမ်ား ၿပီးစီေအာင္ျမင္ရံုမွ်မက
တန္ဖိုးရွိေသာ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသတည္း။ ။
 
-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist Association】
-【ဆရာေတာ္အရွင္ရာဇိႏၵ(ရေ၀ႏြယ္-အင္းမ)】
(သစၥာ - ၉၃ ခုႏွစ္)
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...