စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဇရာကို အံတုလို႔ သြက္လက္ေပါ့ပါးစြာ သစ္ပင္တက္ျပခဲ့တဲ့ အသက္ ၉၇ ႏွစ္ရွိ အဖြားအို

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...