စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သမုိင္းတေလွ်ာက္ ဗိသုကာဒီဇုိင္း မွားယြင္းမႈမ်ား


ဗိသုကာပညာဆိုင္ရာ အမွားအယြင္းမ်ားရွိခဲ့ရာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ထင္ရွားေသာ အမွားအခ်ိဳ႕ကိုေလ့လာနိုင္သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ား၌ ဗိသုကာပညာရွင္တခ်ိဳ႕၏အမွားေၾကာင့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ျခင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။

 
၁။ The Fidenae Amphitheatre
The Fidenae Amphitheatre သည္ ေရာမအင္ပါယာတြင္ တည္ရွိခဲ့ၿပီး AD 27 တြင္ၿပိဳက်သြားခဲ့သည္။ ေရာမေခတ္သူရဲေကာင္းမ်ား၏တိုက္ခိုက္ပြဲမ်ားအား အမ်ားျပည္သူၾကည့္ရြဳနိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။
၄င္းအေဆာက္အအုံအား သစ္ႏွင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး အေပၚမွလူအမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကို မခံနိုင္ဘဲၿပိဳက်သြားျခင္းျဖစ္သည္။

 
၂။ Light House of Alexandria
The Pharos Lighthouse of Alexandria ဟုလည္းေခၚဆိုေသာ မီးျပတိုက္သည္ ၁၃၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္မပ်က္စီးခင္က ကမၻာ့ဆန္းၾကယ္ ရ ခုစာရင္းဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖန္တီးစဥ္အေစာပိုင္းကာလ
( 280 BC ခန႔္) မွစတင္ကာ ဤမီးျပတိုက္သည္ သာလြန္ထူးကဲေသာ ဗိသုကာပညာတစ္ခုအျဖစ္ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္။ ၄င္း၏အျမင့္မွာ ခန႔္မွန္း ၃၉၄ ေပ (၄၂ ထပ္အေဆာက္အအုံ) တစ္ခုခန႔္ရွိၿပီး အီဂ်စ္နိုင္ငံအနီး
Pharos ကၽြန္းေပၚတြင္တည္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

 
၃။ Tower of Pisa
Pisa တာဝါကို ၁၁၇၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အျမင့္ ၆၀ မီတာရွိသည္။ စိမ့္ေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ တာဝါမွာ တစ္ဘက္သို႔ေစာင္းသြားခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄င္းတာဝါအား ၿပိဳမက်သြားေစရန္ ေအာက္ေျခကိုပိုမိုခိုင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 
၄။ St. Francis ေရေလွာင္တမံ
St. Francis ေရေလွာင္တမံကို ၁၉၂၄ တြင္ Los Angeles
ေက်းလက္ပိုင္း၌တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၂၈ တြင္ပထဝီဆိုင္ရာအေနအထားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားမြဳပုံစံေၾကာင့္ ၿပိဳက်သြားခဲ့သည္။ အျပစ္အနာအဆာရွိေသာ ေအာက္ခံေၾကာင့္ ၿပိဳက်ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထို႔ေၾကာင့္ေရ လြြမ္းမိုးမႈ ျဖစ္ေပၚကာ လူေပါင္း ၆၀၀ ေသဆုံးခဲ့သည္။

 
၅။ Tacoma Narrows တံတား
၁၉၄၀ ဇူလိုင္ တြင္ Tacoma Narrows ႀကိဳးတံတားကိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄ လအၾကာတြင္ ေလျပင္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္
ၿပိဳက်သြားခဲ့သည္။ ၄င္းတံတားသည္ ေလျပင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္စဥ္တြင္ ေလဝင္ရန္ အေပါက္မရွိေသာေၾကာင့္ ေလတိုက္ခတ္သည့္အတိုင္း လွည့္ပတ္ကာ ၿပိဳက်သြားျခင္းျဖစ္သည္။

 
၆။ John Hancock တာဝါ
John Hancock တာဝါ မွာ Boston ၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိၿပီး အထပ္ ၆၀
ျမင့္ေသာ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ျဖစ္သည္။ 1976 ခုႏွစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အေဆာက္အအုံ၏ျပတင္းေပါက္မ်ားသို႔ အပူခ်ိန္မ်ား ထပ္ကာ ထပ္ကာက်ေရာက္မႈ ေၾကာင့္ ျပတင္းေပါက္မွန္မ်ားမွာ လူသြားလမ္းေပၚသို႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာ ၅ သန္းတန္ဖိုးရွိေသာ ျပတင္းေပါက္ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ကိုျပန္လည္လဲလွယ္တပ္ဆင္ခဲ့ရသည္။

 
၇။ Lotus Riverside
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အေဆာက္အအုံ ၁၁ ခုႏွင့္ ၁၃ ထပ္ရွိေသာ Lotus Riverside ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၄င္းအေဆာက္အအုံမ်ားထဲမွ တစ္ခုေအာက္တြင္ ေျမေအာက္ ကားရပ္နားရန္ေနရာ တူးေဖာ္စဥ္ၿပိဳက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအေဆာက္အအုံမွာ အနီးရွိေခ်ာင္း အတြင္းသို႔ ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီး ျမစ္ကမ္းေျခမွာလည္း ထိုအေလးခ်ိန္ေၾကာင့္ ပင္ၿပိဳက်သြားခဲ့သည္။ အေဆာက္အအုံ၏ ေအာက္ေျခမွာလဲ ရႊံ႕တြင္း နစ္ျမဳပ္သြားခဲ့သည္။

https://www.facebook.com/ayesaycommm/posts/453476868157757

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...