စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ရာတြင္ အေလးမထားမိေသာ အမွားေလးမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...