စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုတိုးတက္ဖို႔ အတြက္လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခု တိုးတက္ဖို႔ အတြက္ ဝန္ထမ္းေတြဟာ အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဝန္ထမ္း မရိွဘဲ ၾကီးမားတဲ့ လုပ္ငန္း တစ္ခုကို တည္ေထာင္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ သူေဌးနွင့္ ဝန္ထမ္း အၾကားက ထားရိွရမယ့္ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ အေျခအေနေတြကို ေျပာျပပါရေစ။

၁။ ဝန္ထမ္းေတြကို အခ်ိန္ အမ်ားၾကီး မပိုပါေစနဲ႔
အခ်ိန္ပိုေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ပ်င္းေနလိမ့္မယ္။ ပ်င္းေနရင္ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိ၊ ကုမၸဏီလည္း မတိုးတက္ ဝန္ထမ္းလည္း မတိုးတက္ အခ်ိန္တန္လို႔ လစာ ထုတ္ရင္လည္း လစာ တိုးခ်င္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြၾကား မ်ားစြာေသာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြကို အခ်ိန္ အမ်ားၾကီး ပိုမေနေအာင္ စီမံပါ။

၂။ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္မွာ ေပ်ာ္ပါေစ
တကယ္ အေရးၾကီးပါတယ္။ အလုပ္မွာ မေပ်ာ္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ခန္႔ထားရင္ ကုမၸဏီက ထုတ္တဲ့ ထုတ္ကုန္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မူ ေတြကလည္း ေကာင္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထုတ္ကုန္ (သို႔) ဝန္ေဆာင္မူဟာ သူေဌးက ထုတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး ဝန္ထမ္းက ထုတ္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္မွာ ဝန္ထမ္းမ်ား ေပ်ာ္ပါေစ။

၃။ လုပ္သေလာက္ အက်ိဳးျမတ္ ေပးနိုင္ေအာင္ စဥ္စားပါ
ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ဘဝဟာ သူတို႔ လုပ္တဲ့ အလုပ္အေပၚ မူတည္ျပီး ေရွ႔ဆက္ေနရတာပါ။ သူေဌးအတြက္ ေငြ အနည္းငယ္က ရုတ္ေလ်ာ့ မသြားေပမယ့္ ဝန္ထမ္းအတြက္ အမ်ားၾကီး ထိခိုင္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ထမ္း အလုပ္ လုပ္သေလာက္ အက်ိဳးအျမတ္ ေပးနိုင္ပါေစ။

၄။ ေစတနာ မပါတဲ့ ဝန္ထမ္း
ေစတနာ မပါတဲ့ ဝန္ထမ္းက အလုပ္ေတာ့ လုပ္တယ္။ ေစတနာ မပါဘဲ တာဝန္အရ အလုပ္ လုပ္ေတာ့ မတိုးတက္နိုင္။ မေအာင္ျမင္နိုင္။ တစ္ေန႔ အလုပ္ခ်ိန္ ၅ နာရီ သတ္မွတ္လို႔ ၁၀ မိနစ္ကိုေတာ့ အပိုေစာင္း မလုပ္နိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္း မျဖစ္ေစနဲ႔။

၅။ သာရာေျပာင္းတဲ့ ဝန္ထမ္းနဲ႔ ပိုခိုင္းတတ္တဲ့ သူေဌး

အလုပ္ တစ္ခု ဝင္လုပ္တယ္။ သာမွ လုပ္တယ္။ မသာရင္ ေနာက္တစ္ခု ေျပာင္းလုပ္တဲ့ ဝန္ထမ္း မျဖစ္ေစနဲ႔။ အဲလိုပဲ ဝန္ထမ္းေတြကို အလုပ္ လုပ္ခ်ိန္ထက္ ပိုျပီး ခိုင္းခ်င္တဲ့ သူေဌးမ်ိဳး၊ သူမ်ား အခက္အခဲကို မသိ ကိုယ့္အလုပ္ျပီးဖို႔ အဓိက ထားတဲ့ သူေဌးမ်ိဴး မျဖစ္ေစပါနဲ႔။

ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရာေလး)


https://www.facebook.com/YoYarLay/photos/a.247917771918149.56547.17164776621181

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...