စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...စကၠဴျဖင့္လုပ္သည့္ဆန္တု တ႐ုတ္တြင္ ေတြ႔ရွိ


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...