စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...တစ္ထုိင္ဥပုသ္


 
(ေမး)ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ရာတြင္ ကိုယ္ မေဆာက္တည္ႏုိင္ဘဲ လိုက္ဆုိေသာအခါ ငရဲ ႀကီးပါသလား။ တစ္ထိုင္ဥပုသ္ ရွိသည္ဆုိသည္မွာ တကယ္ပါလား။
က်မ္းကိုးမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္ အရွင္ဘုရား။ ။
(မာမာ-၄၊စံရိပ္ၿငိမ္၊ကမာရြတ္။)

(ေျဖ)
ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရာ၌ (၈)ပါးသီလ၊ (၁၀)ပါးသီလဟူ၍ ရွိပါသည္။
ရွစ္ပါးသီလတြင္ ေမတၱာထည့္၍ (၉)ပါးသီလဟူ၍လည္း ရွိပါသည္။ ႏွစ္သက္ရာကို ေဆာက္တည္ႏုိင္ပါ၏။
ဥပုသ္သီလ၌ အနည္းဆုံး (၈)ပါးသီလ ျဖစ္ရာ ၎(၈)ပါးေသာ သိကၡာပုဒ္တုိ႔တြင္ အခ်ဳိ႕ကို
မေဆာက္တည္ႏုိင္၍ (၇)ပါးသာ ေဆာက္တည္မည္၊(၆)ပါးသာ ေဆာက္တည္မည္ဟု ခြၽင္းခ်န္၍ မျဖစ္ပါ။

(၈)ပါးသီလတြင္ ပဓာနျဖစ္ေသာ “အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဓိယာမိ”
ဟူေသာ ျဗဟၼစရိယသိကၡာပုဒ္ေတာ္ႀကီး ခုိင္မာတည္တံ့ႏုိင္ရန္အတြက္ ညစာစားမႈ
“၀ိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္”နစၥ ဂီတ စေသာ ကီဠန မ႑န
ေစတနာ ျမဴးထူးသာယာ တန္ဆာဆင္ျခင္းဟူေသာ ရာဂျပ႒ာန္းမႈဆုိင္ရာ သိကၡာပုဒ္ႏွင့္
ဥစၥာသယန မဟာသယနစေသာ ရာဂအားေပး ေထြးေႏြးညံ့ႏူး အထူးထူး ေကာင္းမြန္ေသာ အိပ္ယာေနရာ
တို႔၌ အိပ္စက္မႈတုိ႔ကို ေရွာင္ရွားရျခင္း ျဖစ္သည္။ယင္းတို႔မွ တစ္ပါးပါးကို ခ်န္ထား၍
ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းမ်ဳိး ဟူ၍ မရွိပါ။

ကိုယ္မေဆာက္တည္ႏုိင္၍ လိုက္မဆုိဘဲ ေနရမည္ဟူ၍လည္း မျဖစ္သင့္ပါေခ်။
ဥပုသ္သီလ မေစာင့္ဘဲေန၍ မျပစ္မျဖစ္ေသာ္လည္း၊ေစာင့္ၿပီးမွ ပ်က္လွ်င္ကား အျပစ္ရွိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အားလုံးကို မက်င့္သုံးႏုိင္လွ်င္ မေစာင့္ဘဲ ေနျခင္းကသာ ေကာင္းပါသည္။

“တစ္ထိုင္ဥပုသ္”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရအေနျဖင့္ စာေပတြင္ မလာမရွိေသာ္လည္း
“ကာလပရိယႏၲဥပုသ္”ဟူ၍ကား ထင္ထင္ရွားရွားလာရွိပါသည္။ “ကာလပရိယႏၲဥပုသ္” ဟူသည္မွာ
ဆုိခဲ့ေသာ (၈)ပါးသီလကိုပင္ ခံယူခါနီးတြင္ “ငါသည္ ဤဥပုသ္သီလကို ဤေက်ာင္းတုိက္အတြင္း၌
ရွိစဥ္ ေဆာက္တည္ပါမည္။နံနက္ ကုိးနာရီမွ (၁၂)နာရီအတြင္း၌သာ ေဆာက္တည္ပါမည္။
ဤေန႔ ေန၀င္ခ်ိန္အထိ ေဆာက္တည္ပါမည္”စသည္ျဖင့္ ေဆာက္တည္ႏုိင္မည့္ ကာလကို
သတ္မွတ္၍ ခံယူႏုိင္ပါသည္။ဤနည္းျဖင့္ မေဆာက္တည္ႏုိင္၍ လိုက္မဆုိျခင္းစသည္
မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ မိမိတတ္ႏုိင္သည့္ အခါကာလကိုသာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္အဓိ႒ာန္ထားရန္သာလိုအပ္ေပေတာ့သည္။
 
က်မ္းကိုးလိုပါက
❖၀ိသုဒိၶမဂ္အ႒ကထာ၊ ပထမအုပ္ ၁၁၊၁၂၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
❖မဟာဗုဒၶ၀င္ ပထမတြဲ အႏုဒီပနီ(ဏ)၌ ေသာ္လည္းေကာင္းယူႏုိင္ပါသည္။ ဤတြင္ ပါဠိမ်ားကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ။
 
【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist Association】
-【အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ(ရေ၀ထြန္း)ဆရာေတာ္ေျဖၾကားသည္။】
(ျမတ္မဂၤလာ ဘာသာေရးျပႆနာ-အတြဲ၁၊ႏွာ-၃၃မွကူးယူ ပူေဇာ္မွ်ေဝပါသည္။)
Posted by►
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...