စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မီးဖြားဖုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးခ်ိန္ ဆယ္လ္ဖီဓာတ္ပုံ ရုိက္ခဲ့တဲ့ ဆရာ၀န္ အေရးယူခံရ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...